Slovački воцабулари

1 - Osnovni izrazi
🔊 Dobar dan 🔊 Dobrý deň
🔊 Dobar dan 🔊 Dobré ráno
🔊 Dobro veče 🔊 Dobrý večer
🔊 Doviđenja 🔊 Dovidenia
🔊 Vidimo se 🔊 Dovidenia
🔊 Da 🔊 Áno
🔊 Da 🔊 No
🔊 Ne 🔊 Nie
🔊 Molim vas 🔊 Prosím
🔊 Hvala 🔊 Ďakujem
🔊  🔊 Díky
🔊 Hvala puno! 🔊 Ďakujem pekne
🔊 Hvala puno! 🔊 Díky!
🔊 Hvala na pomoći 🔊 Ďakujem Vám za pomoc
🔊 Nema na čemu 🔊 Prosím
🔊 U redu 🔊 Súhlasím
🔊 U redu 🔊 Platí
🔊 Koliko ko?ta? 🔊 Koľko to stojí, prosím?
🔊 Izvinite 🔊 Prepáčte!
🔊 Ne razumem 🔊 Nerozumiem
🔊 Razumeo sam 🔊 Rozumel som
🔊 Razumeo sam 🔊 Rozumela som
🔊 Ne znam 🔊 Neviem
🔊 Zabranjeno 🔊 Zakázané
🔊 Molim Vas, gde je toalet ? 🔊 Kde sú záchody, prosím?
🔊 Srećna Nova godina 🔊 ?ťastný a veselý nový rok!
🔊 Srećan rođendan 🔊 V?etko nejlep?ie k narodeninám!
🔊 Srećni praznici! 🔊 Veselé sviatky!
🔊 Čestitam! 🔊 Blaho?elám!
2 - Razgovor
🔊 Dobar dan. Kako si? 🔊 Dobrý deň. Ako sa má??
🔊 Dobar dan. Hvala, dobro sam. 🔊 Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
🔊 Govori? li slovački? 🔊 Hovorí? slovensky?
🔊 Ne, ne govorim slovački 🔊 Nie, nehovorím slovensky
🔊 Samo malo 🔊 Len trochu
🔊 Odakle dolazi?? 🔊 Odkiaľ si?
🔊 Koje si nacionalnosti? 🔊 Akej si národnosti?
🔊 Ja sam Srbin 🔊 Som Srb
🔊 Ti ?ivi? ovde? 🔊 A ty ?ije? tu?
🔊 Da, ja ?ivim ovde 🔊 Áno, ?ijem tu
🔊 Zovem se Sara, a ti? 🔊 Volám sa Sarah a ty?
🔊 Julien 🔊 Julien
🔊 ?ta radi? tu? 🔊 Čo tu robi??
🔊 Na odmoru sam 🔊 Som na dovolenke
🔊 Na odmoru smo 🔊 Sme na dovolenke
🔊 Na poslovnom sam putovanju 🔊 Som na slu?ebnej ceste
🔊 Radim ovde 🔊 Pracujem tu
🔊 Radimo ovde 🔊 Pracujeme tu
🔊 Gde se mo?e ne?to dobro pojesti? 🔊 Kde se dá dobre najesť?
🔊 Ima li muzeja u blizini? 🔊 Je tu nablízku nejaké múzeum?
🔊 Gde se mogu uključiti na Internet? 🔊 Kde sa mô?em pripojiť na Internet?
3 - Učenje
🔊 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? 🔊 Chce? sa naučiť pár slov?
🔊 Da, naravno! 🔊 Ano, súhlasím!
🔊 ?ta je to? 🔊 Ako sa to volá?
🔊 To je sto 🔊 Kde je stôl?
🔊 Sto. Razume?? 🔊 Stôl, rozumie??
🔊 Ne razumem 🔊 Nerozumiem
🔊 Mo?e? li, molim te, ponoviti? 🔊 Zopakuj to prosím
🔊 Mo?e? li, molim te, govoriti sporije? 🔊 Mô?e? hovoriť trochu pomal?ie, prosím?
🔊 Mo?e? li to napisati, molim te? 🔊 Mô?e? to napísať, prosím?
🔊 Razumeo sam 🔊 Rozumel som
4 - Boje
🔊 Sviđa mi se boja stola 🔊 Páči sa mi farba tohoto stolu
🔊 To je crveno 🔊 To je červená
🔊 To je crveno 🔊 Červený
🔊 Plavo 🔊 Modrá
🔊 Plavo 🔊 Modrý
🔊 ?uto 🔊 ?ltá
🔊 ?uto 🔊 ?ltý
🔊 Belo 🔊 Biela
🔊 Belo 🔊 Biely
🔊 Crno 🔊 Čierna
🔊 Crno 🔊 Čierny
🔊 Zeleno 🔊 Zelená
🔊 Zeleno 🔊 Zelený
🔊 Narand?asto 🔊 Oran?ová
🔊 Narand?asto 🔊 Oran?ový
🔊 Ljubičasto 🔊 Fialová
🔊 Ljubičasto 🔊 Fialový
🔊 Sivo 🔊 Sivá
🔊 Sivo 🔊 Sivý
5 - Brojevi
🔊 Nula 🔊 Nula
🔊 Jedan 🔊 Jedna
🔊 Jedan 🔊 Jeden
🔊 Dva 🔊 Dva
🔊 Tri 🔊 Tri
🔊 Četiri 🔊 ?tyri
🔊 Pet 🔊 Päť
🔊 ?est 🔊 ?esť
🔊 Sedam 🔊 Sedem
🔊 Osam 🔊 Osem
🔊 Devet 🔊 Deväť
🔊 Deset 🔊 Desať
🔊 Jedanaest 🔊 Jedenácť
🔊 Dvanaest 🔊 Dvanácť
🔊 Trinaest 🔊 Trinácť
🔊 Četrnaest 🔊 ?trnácť
🔊 Petnaest 🔊 Pätnácť
🔊 ?esnaest 🔊 ?estnácť
🔊 Sedamnaest 🔊 Sedemnácť
🔊 Osamnaest 🔊 Osemnácť
🔊 Devetnaest 🔊 Devätnácť
🔊 Dvadeset 🔊 Dvadsať
🔊 Dvadeset jedan 🔊 Dvadsať jeden
🔊 Dvadeset dva 🔊 Dvadsať dva
🔊 Dvadeset tri 🔊 Dvadsať tri
🔊 Dvadeset četiri 🔊 Dvadsať ?tyri
🔊 Dvadeset pet 🔊 Dvadsať päť
🔊 Dvadeset ?est 🔊 Dvadsať ?esť
🔊 Dvadeset sedam 🔊 Dvadsať sedem
🔊 Dvadeset osam 🔊 Dvadsaťosem
🔊 Dvadeset devet 🔊 Dvadsať deväť
🔊 Trideset 🔊 Tridsať
🔊 Trideset jedan 🔊 Tridsať jedna
🔊 Trideset dva 🔊 Tridsať dva
🔊 Trideset tri 🔊 Tridsať tri
🔊 Trideset četiri 🔊 Tridsať ?tyri
🔊 Trideset pet 🔊 Tridsať päť
🔊 Trideset ?est 🔊 Třicet ?esť
🔊 Četrdeset 🔊 ?tyridsať
🔊 Pedeset 🔊 Päťdesiat
🔊 ?ezdeset 🔊 ?esťdesiat
🔊 Sedamdeset 🔊 Sedemdesiat
🔊 Osamdeset 🔊 Osemdesiat
🔊 Devedeset 🔊 Deväťdesiat
🔊 Sto 🔊 Sto
🔊 Sto pet 🔊 Sto päť
🔊 Dvesta 🔊 Dve sto
🔊 Trista 🔊 Tri sto
🔊 Četiristo 🔊 ?tyri sto
🔊 Hiljada 🔊 Tisíc
🔊 Hiljadu petsto 🔊 Tisíc päť sto
🔊 Dve hiljade 🔊 Dve tisíc
🔊 Deset hiljada 🔊 Desať tisíc
6 - Vremenske oznake
🔊 Kad si stigao? 🔊 Kedy si sem pri?iel?
🔊 Kad si stigao? 🔊 Kedy si sem pri?la?
🔊 Danas 🔊 Dnes
🔊 Juče 🔊 Včera
🔊 Pre dva dana 🔊 Pred dvoma dňami
🔊 Koliko ostaje?? 🔊 Ako dlho tu zostane??
🔊 Odlazim sutra 🔊 Odchádzam zajtra
🔊 Odlazim prekosutra 🔊 Odchádzam napozajtra
🔊 Odlazim za tri dana 🔊 Odchádzam o tri dni
🔊 Ponedeljak 🔊 Pondelok
🔊 Utorak 🔊 Utorok
🔊 Sreda 🔊 Streda
🔊 Četvrtak 🔊 ?tvrtok
🔊 Petak 🔊 Piatok
🔊 Subota 🔊 Sobota
🔊 Nedelja 🔊 Nedeľa
🔊 Januar 🔊 Január
🔊 Februar 🔊 Február
🔊 Mart 🔊 Marec
🔊 April 🔊 Apríl
🔊 Maj 🔊 Máj
🔊 Juni 🔊 Jún
🔊 Juli 🔊 Júl
🔊 Avgust 🔊 August
🔊 Septembar 🔊 September
🔊 Oktobar 🔊 Október
🔊 Novembar 🔊 November
🔊 Decembar 🔊 December
🔊 U koliko sati odlazi?? 🔊 V ktorej odchádza??
🔊 Ujutru, u osam sati 🔊 O ôsmej ráno
🔊 Ujutru, u osam i petnaest 🔊 O ?tvrť na deväť ráno
🔊 Ujutru, u pola devet 🔊 O pol deviatej ráno
🔊 Ujutru, u osam i četrdeset pet 🔊 O tri ?tvrte na deväť ráno
🔊 Uveče, u ?est sati 🔊 O ?iestej večer
🔊 Kasnim 🔊 Me?kám
7 - Taksi
🔊 Taksi! 🔊 Taxi!
🔊 Kuda ćete? 🔊 Kam chcete odviezť?
🔊 Idem na stanicu 🔊 Idem na stanicu
🔊 Idem u hotel Dan i Noć 🔊 Idem na hotel deň a noc
🔊 Mo?ete li me odvesti na aerodrom? 🔊 Mô?ete ma odvieť na letisko?
🔊 Mo?ete li uzeti moj prtljag? 🔊 Mô?ete mi vziať bato?inu?
🔊 Je li daleko odavde? 🔊 Je to odtiaľ ďaleko?
🔊 Ne, blizu je 🔊 Nie, je to kúsok
🔊 Da, to je malo dalje 🔊 Ano, je to trochu ďalej
🔊 Koliko će ko?tati? 🔊 Koľko to bude stáť?
🔊 Odvedite me tu 🔊 Odvezte ma tu, prosím
🔊 Na desno 🔊 Vpravo
🔊 Na levo 🔊 Vľavo
🔊 Samo pravo 🔊 Rovno
🔊 Tu je 🔊 Je to tu
🔊 Tamo je 🔊 Je to tam
🔊 Stop! 🔊 Zastavte!
🔊  🔊 Stop!
🔊 Ne morate da ?urite 🔊 Neponahľajte sa!
🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? 🔊 Mô?ete mi, prosím, vystaviť účet?
8 - Porodica
🔊 Ima? li rodbinu ovde? 🔊 Má? tu rodinu?
🔊 Imam Oca 🔊 Môj otec
🔊 Imam Majku 🔊 Moja matka
🔊 Imam Sina 🔊 Môj syn
🔊 Imam Kćerku 🔊 Moja dcéra
🔊 Imam Brata 🔊 Brat
🔊 Imam Sestru 🔊 Sestra
🔊 Imam Prijatelja 🔊 Priateľ
🔊 Imam Prijatelja 🔊 Kamarád
🔊 Imam Prijateljicu 🔊 Priateľka
🔊 Imam Prijateljicu 🔊 Kamarádka
🔊 Imam Dečka 🔊 Môj priateľ
🔊 Imam Devojku 🔊 Moja priateľka
🔊 Imam Mu?a 🔊 Môj man?el
🔊 Imam Mu?a 🔊 Môj mu?
🔊 Imam ?enu 🔊 Má man?elka
🔊 Imam ?enu 🔊 Moja ?ena
9 - Osećanja
🔊 Stvarno volim tvoju zemlju 🔊 Tvoja krajina sa mi veľmi páči
🔊 Volim te 🔊 Ľúbim Ťa
🔊  🔊 Mám Ťa rád
🔊 Srećan sam 🔊 Som ?ťastný
🔊 Srećan sam 🔊 Som ?ťastná
🔊 Tu?an sam 🔊 Som smutný
🔊 Tu?an sam 🔊 Som smutná
🔊 U?ivam ovde 🔊 Cítím sa tu dobre
🔊 Hladno mi je 🔊 Je mi zima
🔊 Toplo mi je 🔊 Je mi teplo
🔊 Preveliko je 🔊 Je to veľmi veľké
🔊 Premalo je 🔊 Je to dosť malé
🔊 Taman je 🔊 Je to perfektné
🔊 Taman je 🔊 Je to ú?asné
🔊 ?eli? li izaći večeras? 🔊 Chce dnes večer niekam ísť?
🔊 Hteo bih izaći večeras 🔊 Dnes večer by som rád niekam ?iel.
🔊 Hteo bih izaći večeras 🔊 Dnes večer by som rada niekam ?la.
🔊 To je dobra ideja 🔊 To je dobrý nápad
🔊 ?elim da se zabavljam 🔊 Mám chuť sa isť zabaviť
🔊 To nije dobra ideja 🔊 To nie je dobrý nápad
🔊 Ne ?elim izaći večeras 🔊 Dnes večer sa mi nikam nechce
🔊 Hteo bih da se odmorim 🔊 Chcem odpočívať
🔊 ?eli? li da se bavi? sportom 🔊 Chce? ísť ?portovať?
🔊 Da, treba da se opustim 🔊 Áno, potrebujem vybiť energiu
🔊 Igram tenis 🔊 Hrám tenis
🔊 Ne hvala, previ?e sam umoran 🔊 Nie, ďakujem. Som príli? unavený
🔊 Ne hvala, previ?e sam umoran 🔊 Nie, ďakujem. Som príli? unavená
10 - Bar
🔊 Bar 🔊 Bar
🔊  🔊 Krčma
🔊 ?eli? li ne?to popiti? 🔊 Dá? si niečo aq pitie?
🔊 Piti 🔊 Piť
🔊 Ča?a 🔊 Pohár
🔊 Vrlo rado 🔊 Rád
🔊 Šta piješ? 🔊 Čo si dá??
🔊 ?ta ima od pića? 🔊 Čo majú na pitie?
🔊 Ima vode ili voćnih sokova 🔊 Vodu alebo ovocné d?úsy
🔊 Voda 🔊 Voda
🔊 Molim Vas, mo?ete li dodati kocke leda ? 🔊 Mô?ete mi pridať ľad, prosím?
🔊 Kocke leda 🔊 Ľad
🔊 Čokolade 🔊 Čokoláda
🔊 Mleka 🔊 Mlieko
🔊 Čaja 🔊 Čaj
🔊 Kafe 🔊 Káva
🔊 Sa ?ećerom 🔊 S cukrom
🔊 Sa ?lagom 🔊 So smotanou
🔊 Vina 🔊 Víno
🔊 Piva 🔊 Pivo
🔊 Čaj, molim te 🔊 Čaj, prosím
🔊 Pivo, molim te 🔊 Pivo, prosím
🔊 ?ta ?elite piti? 🔊 Co si dáte na pitie?
🔊 Dva čaja, molim Vas! 🔊 Dva čaje, prosím!
🔊 Dva piva, molim Vas! 🔊 Dve pivá, prosím
🔊 Ni?ta, hvala 🔊 Ďakujem, nič
🔊 Na zdravlje! 🔊 Na zdravie
🔊 Na zdravlje! 🔊 Na zdravie
🔊 Molim Vas, račun! 🔊 Účet, prosím!
🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? 🔊 Koľko vám dl?ím prosím?
🔊 Dvadeset eura 🔊 Dvadsať eúr
🔊 Ja častim 🔊 Pozývam Ťa
11 - Restoran
🔊 Restoran 🔊 Re?taurácia
🔊 ?eli? li ne?to jesti? 🔊 Chce? niečo jesť?
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Áno, rád.
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Áno, rada.
🔊 Jesti 🔊 Jesť
🔊 Gde mo?emo jesti? 🔊 Kde se mô?eme najesť?
🔊 Gde mo?emo ručati? 🔊 Kde si mô?eme naobedovať?
🔊 Večera 🔊 Večera
🔊 Doručak 🔊 Raňajky
🔊 Molim Vas! 🔊 Prosím!
🔊 Molim Vas, jelovnik! 🔊 Jedálny lístok, prosím!
🔊 Izvolite jelovnik 🔊 Tu máte jedálny lístok!
🔊 ?ta vi?e voli?? Meso ili ribu? 🔊 Čo má? rad?ej? Mäso alebo ryby?
🔊 S pirinčem 🔊 S ry?ou
🔊 Sa testeninom 🔊 S cestovinami
🔊 Krompiri 🔊 Zemiaky
🔊 Povrće 🔊 Zelenina
🔊 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje 🔊 Pra?enica - Volské oká - Vajce na mäkko
🔊 Hleb 🔊 Pečivo
🔊 Maslac 🔊 Maslo
🔊 Salata 🔊 ?alát
🔊 Desert 🔊 Koláč
🔊 Desert 🔊 Dezert
🔊 Voće 🔊 Ovocie
🔊 Molim Vas, no? 🔊 Mô?ete mi priniesť nô?, prosím?
🔊 Da, odmah ću ga doneti 🔊 Áno, hneď Vám ho prinesiem
🔊 No? 🔊 Nô?
🔊 Vilju?ka 🔊 Vidlička
🔊 Ka?ika 🔊 Ly?ica
🔊 Da li je to toplo jelo? 🔊 Je to teplé jedlo?
🔊 Da, i vrlo začinjeno! 🔊 Áno a veľmi pálivé!
🔊 Toplo 🔊 Teplý
🔊 Toplo 🔊 Teplá
🔊 Hladno 🔊 Studený
🔊 Hladno 🔊 Studená
🔊 Začinjeno 🔊 Pálivý
🔊 Začinjeno 🔊 Pálivá
🔊 Uzeću ribu 🔊 Dám si rybu!
🔊 I ja 🔊 Ja tie?
12 - Na rastanku
🔊 Kasno je! Moram otići! 🔊 U? je neskoro! Musím ísť!
🔊 Mo?emo li se ponovo videti? 🔊 Mô?me sa e?te niekedy stretnúť?
🔊 Da, vrlo rado 🔊 Áno, rada
🔊 Ovo je moja adresa 🔊 Bývam na tejto adrese
🔊 Ima? li broj telefona? 🔊 Dá? mi telefónne číslo?
🔊 Da, evo 🔊 Áno, tu je
🔊 Bilo mi je lepo s tobom 🔊 Bolo mi s Tebou dobre
🔊 I meni je drago ?to sam te upoznala 🔊 Mne tie?, rada som Ťa poznala
🔊 Videćemo se ponovno uskoro 🔊 Skoro se opäť stretneme
🔊 I ja se nadam 🔊 Tie? dúfam!
🔊 Doviđenja 🔊 Dovidenia!
🔊 Vidimo se sutra 🔊 Ahoj zajtra
🔊 Zdravo 🔊 Ahoj!
13 - Prevoz
🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? 🔊 Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
🔊 Koliko ko?ta karta za Grad Sunca? 🔊 Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? 🔊 Kam ide tento vlak, prosím?
🔊 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? 🔊 Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
🔊 Kad kreće voz za Grad Sunca? 🔊 Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
🔊 Kad sti?e ovaj voz u Grad Sunca? 🔊 Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? 🔊 Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
🔊 Imate li vozni red vozova? 🔊 Máte vlakový cestovný poriadok?
🔊 Vozni red autobusa? 🔊 Autobusový cestovný poriadok
🔊 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? 🔊 Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
🔊 Ovaj, ovde 🔊 Tento
🔊 Hvala 🔊 Ďakujem
🔊  🔊 Díky
🔊 Nema na čemu. Srećan put! 🔊 Není začo. ?ťastnú cestu!
🔊 Automehaničarska radnja 🔊 Autoservis
🔊 Benzinska stanica 🔊 Benzínka
🔊 Benzinska stanica 🔊 Pumpa
🔊 Do vrha, molim 🔊 Plnú nádr?, prosím
🔊 Bicikl 🔊 Bicykel
🔊 Centar grada 🔊 Centrum mesta
🔊 Predgrađe 🔊 Predmestie
🔊 To je veliki grad 🔊 Je to veľké mesto
🔊 To je selo 🔊 Je to dedina
🔊 Planina 🔊 Hory
🔊 Jezero 🔊 Jazero
🔊 Selo 🔊 Vidiek
14 - Hotel
🔊 Hotel 🔊 Hotel
🔊 Apartman 🔊 Byt
🔊 Dobrodo?li 🔊 Vítajte!
🔊 Imate li slobodnu sobu? 🔊 Máte voľnú izbu?
🔊 Ima li kupatilo u sobi? 🔊 Je v izbe kúpelňa?
🔊 ?elite li radije dva odvojena kreveta? 🔊 Chcete rad?ej dve samostatné postele?
🔊 ?elite li bračni krevet? 🔊 Prajete si dvojlô?kovú posteľ?
🔊 Soba s kupatilom - s balkonom - s tu?em 🔊 Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
🔊 Soba s doručkom 🔊 Izba s raňajkami
🔊 Koliko ko?ta jedno noćenje? 🔊 Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
🔊 Molim Vas, mo?ete li mi prvo pokazati sobu? 🔊 Mohol by som vidieť najprv izbu?
🔊 Molim Vas, mo?ete li mi prvo pokazati sobu? 🔊 Mohla by som vidieť najprv izbu?
🔊 Da, naravno! 🔊 Áno, samozrejme!
🔊 Hvala. Soba je vrlo lepa 🔊 Ďakujem. Izba je veľmi pekná
🔊 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? 🔊 Mo?em rezervovať na dnes večer?
🔊 Hvala, malo je preskupo za mene 🔊 Nie, ďakujem. Je to pro mňa príli? drahé.
🔊 Mo?ete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? 🔊 Mô?ete mi odniesť bato?inu, prosím?
🔊 Molim Vas, gde je moja soba? 🔊 Kde je moja izba, prosím?
🔊 Na prvom spratu 🔊 Na prvnom poschodí
🔊 Ima li hotel lift? 🔊 Je tu výťah?
🔊 Lift je na levoj strani? 🔊 Výťah je po Va?ej ľavici
🔊 Lift je na desnoj strani? 🔊 Výťah je po Va?ej pravici
🔊 Gdje je perionica ve?a? 🔊 Kde je prádelna?
🔊 U prizemlju 🔊 Na prízemí
🔊 Prizemlje 🔊 Prízemie
🔊 Soba 🔊 Izba
🔊 Hemijsko či?ćenje 🔊 Čistiareň
🔊 Frizer 🔊 Kaderníctvo
🔊 Parkirali?te za automobile 🔊 Parkovisko pre autá
🔊 Gde se nalazi sala za sastanke? 🔊 Sme v zasadacej miestnosti?
🔊 Sala za sastanke 🔊 Zasadacia miestnosť
🔊 Grejani bazen 🔊 Bazén je vyhrievaný
🔊 Bazen 🔊 Bazén
🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati 🔊 Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
🔊 Molim Vas ključ 🔊 Kľúč, prosím
🔊 Molim Vas karticu 🔊 Kartičku, prosím
🔊 Ima li poruka za mene? 🔊 Mám nejaké odkazy?
🔊 Da, izvolite 🔊 Áno, tu sú
🔊 Ne, nema 🔊 Nie, nemáte nemáte ?iadny
🔊 Gde mogu dobiti sitni?? 🔊 Kde si mô?em zmenit peniaze?
🔊 Molim Vas, mo?ete li mi zameniti novčanice za sitni?? 🔊 Mô?ete mi rozmeniť peniaze, prosím?
🔊 Da, za koliko Vam treba? 🔊 Mô?eme. Koľko chcete zmeniť?
15 - Tražiti nekoga
🔊 Molim Vas, je li Sara tu? 🔊 Je tu Sarah, prosím?
🔊 Da, ona je tu 🔊 Áno, je tu
🔊 Iza?la je 🔊 Niekam ?la
🔊 Mo?ete je nazvati na njen mobilni 🔊 Mô?ete jej zavolať na mobil
🔊 Znate li gde je mogu naći? 🔊 Viete, kde ju nájdem?
🔊 Ona je na poslu 🔊 Je v práci
🔊 Ona je kod kuće 🔊 Je doma
🔊 Molim Vas, je li Julien tu? 🔊 Je tu Julien, prosím?
🔊 Da, on je tu 🔊 Áno, je tu
🔊 Iza?ao je 🔊 Niekam ?iel
🔊 Znate li gde ga mogu naći 🔊 Viete, kde ho nájdem?
🔊 Mo?ete ga nazvati na njegov mobilnitelefon 🔊 Mô?ete mu zavolať na mobil
🔊 On je na poslu 🔊 Je v práci
🔊 On je kod kuće 🔊 Je doma
16 - Plaža
🔊 Pla?a 🔊 Plá?
🔊 Znate li gde mogu kupiti loptu? 🔊 Viete, kde se dá kúpiť lopta?
🔊 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu 🔊 Týmto smerom je obchod
🔊 Lopta 🔊 Lopta
🔊 Dvogled 🔊 Ďalekohled
🔊 Kačket 🔊 ?iltovka
🔊 Pe?kir 🔊 Uterák
🔊 Sandale 🔊 Sandále
🔊 Kofa 🔊 Vedro
🔊 Krema za sunčanje 🔊 Opaľovací krém
🔊 Kupaće gaće 🔊 ?ortky
🔊 Sunčane naočare 🔊 Slnečné okuliare
🔊 Rakovi 🔊 Kôrovce
🔊 Sunčati se 🔊 Opaľovať sa
🔊 Sunčano 🔊 Slnečný
🔊 Sunčano 🔊 Slnečná
🔊 Zalazak sunca 🔊 Západ slnka
🔊 Suncobran 🔊 Slnečník
🔊 Sunce 🔊 Slnko
🔊 Sunčanica 🔊 Úpal
🔊 Da li je opasno tu plivati? 🔊 Je tu plávanie nebezpečné?
🔊 Ne, nije opasno 🔊 Nie, to nie je nebezpečné
🔊 Da, tu je zabranjeno plivati 🔊 Áno, koupanie je tu zakázané
🔊 Plivati 🔊 Plávať
🔊 Plivanje 🔊 Plávanie
🔊 Talas 🔊 Vlna
🔊 More 🔊 More
🔊 Nasip 🔊 Duna
🔊 Pesak 🔊 Piesok
🔊 Kakva je prognoza za sutra 🔊 Aké má býť zajtra počasie?
🔊 Vreme će se promeniti 🔊 Bude zmena počasia
🔊 Biće ki?e 🔊 Bude pr?ať
🔊 Biće sunčano 🔊 Bude svietiť slniečko
🔊 Biće puno vetra 🔊 Bude fúkať silný vietor
🔊 Kupaći kostim 🔊 Plavky
🔊 Hladovina 🔊 Tieň
17 - U slučaju nevolje
🔊 Molim Vas, mo?ete li mi pomoći? 🔊 Mô?ete mi, prosím, pomocť?
🔊 Izgubio sam se 🔊 Zablúdil som
🔊 Izgubio sam se 🔊 Zablúdila som
🔊 ?ta ?elite ? 🔊 Čo si ?eláte?
🔊 ?ta se dogodilo? 🔊 Čo sa stalo?
🔊 Gde mogu naći prevodioca? 🔊 Kde nájdem tlmočníka?
🔊 Gde se nalazi najbli?a apoteka? 🔊 Kde je najbli??ia lekáreň?
🔊 Mo?ete li nazvati lekara, molim Vas? 🔊 Mô?ete zavolať lekára, prosím?
🔊 Da li ste trenutno pod terapijom? 🔊 Aké lieky v súčasnosti beriete?
🔊 Bolnica 🔊 Nemocnicq
🔊 Apoteka 🔊 Lekáreň
🔊 Lekar 🔊 Lekár
🔊  🔊 Doktor
🔊 Medicinska slu?ba 🔊 Lekarská slu?ba
🔊 Izgubio sam isprave 🔊 Ztratil som doklady
🔊 Izgubio sam isprave 🔊 Ztratila som doklady
🔊 Neko mi je ukrao isprave 🔊 Ukradli mi doklady
🔊 Biro za izgubljene stvari 🔊 Ztraty a nálezy
🔊 Stanica prve pomoći 🔊 Stanica prvej pomoci
🔊 Izlaz u slučaju nu?de 🔊 Únikový východ
🔊 Policija 🔊 Polícia
🔊 Isprave 🔊 Doklady
🔊 Novac 🔊 Peniaze
🔊 Paso? 🔊 Pas
🔊 Prtljag 🔊 Bato?ina
🔊 Ne treba, hvala 🔊 Nie, ďakujem
🔊 Pustite me na miru! 🔊 Neotravujte ma!
🔊 Pustite me na miru! 🔊 Dajte mi pokoj!
🔊 Sklonite se! 🔊 Choďte preč!
🔊  🔊 Odíďte!

Preuzmite mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzmite sve izraze i fraze

Besplatni demoPočetak

Preuzmite mp3 i pdf