Slovački воцабулари

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Test
Naučite
1 Dobar dan Dobrý deň
2 Samo ujutru Dobré ráno
3 Dobro veče Dobrý večer
4 Doviđenja Dovidenia
5 Vidimo se Dovidenia
6 Da Áno
7 Familijarni izraz No
8 Ne Nie
9 Molim vas Prosím
10 Hvala Ďakujem
11 Díky
12 Hvala puno! Ďakujem pekne
13 Familijarni izraz Díky!
14 Hvala na pomoći Ďakujem Vám za pomoc
15 Nema na čemu Prosím
16 U redu Súhlasím
17 Familijarni izraz Platí
18 Koliko košta? Koľko to stojí, prosím?
19 Izvinite Prepáčte!
20 Ne razumem Nerozumiem
21 Razumeo sam Rozumel som
22 Kada govori žena Rozumela som
23 Ne znam Neviem
24 Zabranjeno Zakázané
25 Molim Vas, gde je toalet ? Kde sú záchody, prosím?
26 Srećna Nova godina Šťastný a veselý nový rok!
27 Srećan rođendan Všetko nejlepšie k narodeninám!
28 Srećni praznici! Veselé sviatky!
29 Čestitam! Blahoželám!2 - Razgovor

Razgovor
Test
Naučite
1 Dobar dan. Kako si? Dobrý deň. Ako sa máš?
2 Dobar dan. Hvala, dobro sam. Dobrý deň. Dobre. Ďakujem.
3 Govoriš li slovački? Hovoríš slovensky?
4 Ne, ne govorim slovački Nie, nehovorím slovensky
5 Samo malo Len trochu
6 Odakle dolaziš? Odkiaľ si?
7 Koje si nacionalnosti? Akej si národnosti?
8 Ja sam Srbin Som Srb
9 Ti živiš ovde? A ty žiješ tu?
10 Da, ja živim ovde Áno, žijem tu
11 Zovem se Sara, a ti? Volám sa Sarah a ty?
12 Julien Julien
13 Šta radiš tu? Čo tu robiš?
14 Na odmoru sam Som na dovolenke
15 Na odmoru smo Sme na dovolenke
16 Na poslovnom sam putovanju Som na služebnej ceste
17 Radim ovde Pracujem tu
18 Radimo ovde Pracujeme tu
19 Gde se može nešto dobro pojesti? Kde se dá dobre najesť?
20 Ima li muzeja u blizini? Je tu nablízku nejaké múzeum?
21 Gde se mogu uključiti na Internet? Kde sa môžem pripojiť na Internet?3 - Učenje

Učenje
Test
Naučite
1 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? Chceš sa naučiť pár slov?
2 Da, naravno! Ano, súhlasím!
3 Šta je to? Ako sa to volá?
4 To je sto Kde je stôl?
5 Sto. Razumeš? Stôl, rozumieš?
6 Ne razumem Nerozumiem
7 Možeš li, molim te, ponoviti? Zopakuj to prosím
8 Možeš li, molim te, govoriti sporije? Môžeš hovoriť trochu pomalšie, prosím?
9 Možeš li to napisati, molim te? Môžeš to napísať, prosím?
10 Razumeo sam Rozumel som4 - Boje

Boje
Test
Naučite
1 Sviđa mi se boja stola Páči sa mi farba tohoto stolu
2 To je crveno To je červená
3 Ako je osoba ili stvar muškog roda Červený
4 Plavo Modrá
5 Ako je osoba ili stvar muškog roda Modrý
6 Žuto Žltá
7 Ako je osoba ili stvar muškog roda Žltý
8 Belo Biela
9 Ako je osoba ili stvar muškog roda Biely
10 Crno Čierna
11 Ako je osoba ili stvar muškog roda Čierny
12 Zeleno Zelená
13 Ako je osoba ili stvar muškog roda Zelený
14 Narandžasto Oranžová
15 Ako je osoba ili stvar muškog roda Oranžový
16 Ljubičasto Fialová
17 Ako je osoba ili stvar muškog roda Fialový
18 Sivo Sivá
19 Ako je osoba ili stvar muškog roda Sivý5 - Brojevi

Brojevi
Test
Naučite
1 Nula Nula
2 Jedan Jedna
3 Ako je osoba ili stvar muškog roda Jeden
4 Dva Dva
5 Tri Tri
6 Četiri Štyri
7 Pet Päť
8 Šest Šesť
9 Sedam Sedem
10 Osam Osem
11 Devet Deväť
12 Deset Desať
13 Jedanaest Jedenácť
14 Dvanaest Dvanácť
15 Trinaest Trinácť
16 Četrnaest Štrnácť
17 Petnaest Pätnácť
18 Šesnaest Šestnácť
19 Sedamnaest Sedemnácť
20 Osamnaest Osemnácť
21 Devetnaest Devätnácť
22 Dvadeset Dvadsať
23 Dvadeset jedan Dvadsať jeden
24 Dvadeset dva Dvadsať dva
25 Dvadeset tri Dvadsať tri
26 Dvadeset četiri Dvadsať štyri
27 Dvadeset pet Dvadsať päť
28 Dvadeset šest Dvadsať šesť
29 Dvadeset sedam Dvadsať sedem
30 Dvadeset osam Dvadsaťosem
31 Dvadeset devet Dvadsať deväť
32 Trideset Tridsať
33 Trideset jedan Tridsať jedna
34 Trideset dva Tridsať dva
35 Trideset tri Tridsať tri
36 Trideset četiri Tridsať štyri
37 Trideset pet Tridsať päť
38 Trideset šest Třicet šesť
39 Četrdeset Štyridsať
40 Pedeset Päťdesiat
41 Šezdeset Šesťdesiat
42 Sedamdeset Sedemdesiat
43 Osamdeset Osemdesiat
44 Devedeset Deväťdesiat
45 Sto Sto
46 Sto pet Sto päť
47 Dvesta Dve sto
48 Trista Tri sto
49 Četiristo Štyri sto
50 Hiljada Tisíc
51 Hiljadu petsto Tisíc päť sto
52 Dve hiljade Dve tisíc
53 Deset hiljada Desať tisíc6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Test
Naučite
1 Kad si stigao? Kedy si sem prišiel?
2 Kada se obraćamo ženi Kedy si sem prišla?
3 Danas Dnes
4 Juče Včera
5 Pre dva dana Pred dvoma dňami
6 Koliko ostaješ? Ako dlho tu zostaneš?
7 Odlazim sutra Odchádzam zajtra
8 Odlazim prekosutra Odchádzam napozajtra
9 Odlazim za tri dana Odchádzam o tri dni
10 Ponedeljak Pondelok
11 Utorak Utorok
12 Sreda Streda
13 Četvrtak Štvrtok
14 Petak Piatok
15 Subota Sobota
16 Nedelja Nedeľa
17 Januar Január
18 Februar Február
19 Mart Marec
20 April Apríl
21 Maj Máj
22 Juni Jún
23 Juli Júl
24 Avgust August
25 Septembar September
26 Oktobar Október
27 Novembar November
28 Decembar December
29 U koliko sati odlaziš? V ktorej odchádzaš?
30 Ujutru, u osam sati O ôsmej ráno
31 Ujutru, u osam i petnaest O štvrť na deväť ráno
32 Ujutru, u pola devet O pol deviatej ráno
33 Ujutru, u osam i četrdeset pet O tri štvrte na deväť ráno
34 Uveče, u šest sati O šiestej večer
35 Kasnim Meškám7 - Taksi

Taksi
Test
Naučite
1 Taksi! Taxi!
2 Kuda ćete? Kam chcete odviezť?
3 Idem na stanicu Idem na stanicu
4 Idem u hotel Dan i Noć Idem na hotel deň a noc
5 Možete li me odvesti na aerodrom? Môžete ma odvieť na letisko?
6 Možete li uzeti moj prtljag? Môžete mi vziať batožinu?
7 Je li daleko odavde? Je to odtiaľ ďaleko?
8 Ne, blizu je Nie, je to kúsok
9 Da, to je malo dalje Ano, je to trochu ďalej
10 Koliko će koštati? Koľko to bude stáť?
11 Odvedite me tu Odvezte ma tu, prosím
12 Na desno Vpravo
13 Na levo Vľavo
14 Samo pravo Rovno
15 Tu je Je to tu
16 Tamo je Je to tam
17 Stop! Zastavte!
18 Stop!
19 Ne morate da žurite Neponahľajte sa!
20 Mogu li dobiti račun, molim Vas? Môžete mi, prosím, vystaviť účet?8 - Osećanja

Osećanja
Test
Naučite
1 Stvarno volim tvoju zemlju Tvoja krajina sa mi veľmi páči
2 Volim te Ľúbim Ťa
3 Mám Ťa rád
4 Srećan sam Som šťastný
5 Kada govori žena Som šťastná
6 Tužan sam Som smutný
7 Kada govori žena Som smutná
8 Uživam ovde Cítím sa tu dobre
9 Hladno mi je Je mi zima
10 Toplo mi je Je mi teplo
11 Preveliko je Je to veľmi veľké
12 Premalo je Je to dosť malé
13 Taman je Je to perfektné
14 Sinonim Je to úžasné
15 Želiš li izaći večeras? Chce dnes večer niekam ísť?
16 Hteo bih izaći večeras Dnes večer by som rád niekam šiel.
17 Kada govori žena Dnes večer by som rada niekam šla.
18 To je dobra ideja To je dobrý nápad
19 Želim da se zabavljam Mám chuť sa isť zabaviť
20 To nije dobra ideja To nie je dobrý nápad
21 Ne želim izaći večeras Dnes večer sa mi nikam nechce
22 Hteo bih da se odmorim Chcem odpočívať
23 Želiš li da se baviš sportom Chceš ísť športovať?
24 Da, treba da se opustim Áno, potrebujem vybiť energiu
25 Igram tenis Hrám tenis
26 Ne hvala, previše sam umoran Nie, ďakujem. Som príliš unavený
27 Kada govori žena Nie, ďakujem. Som príliš unavená9 - Porodica

Porodica
Test
Naučite
1 Imaš li rodbinu ovde? Máš tu rodinu?
2 Imam Oca Môj otec
3 Imam Majku Moja matka
4 Imam Sina Môj syn
5 Imam Kćerku Moja dcéra
6 Imam Brata Brat
7 Imam Sestru Sestra
8 Imam Prijatelja Priateľ
9 Sinonim Kamarád
10 Imam Prijateljicu Priateľka
11 Sinonim Kamarádka
12 Imam Dečka Môj priateľ
13 Imam Devojku Moja priateľka
14 Imam Muža Môj manžel
15 Sinonim Môj muž
16 Imam Ženu Má manželka
17 Sinonim Moja žena10 - Bar

Bar
Test
Naučite
1 Bar Bar
2 Krčma
3 Želiš li nešto popiti? Dáš si niečo aq pitie?
4 Piti Piť
5 Čaša Pohár
6 Vrlo rado Rád
7 Šta piješ? Čo si dáš?
8 Šta ima od pića? Čo majú na pitie?
9 Ima vode ili voćnih sokova Vodu alebo ovocné džúsy
10 Voda Voda
11 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? Môžete mi pridať ľad, prosím?
12 Kocke leda Ľad
13 Čokolade Čokoláda
14 Mleka Mlieko
15 Čaja Čaj
16 Kafe Káva
17 Sa šećerom S cukrom
18 Sa šlagom So smotanou
19 Vina Víno
20 Piva Pivo
21 Čaj, molim te Čaj, prosím
22 Pivo, molim te Pivo, prosím
23 Šta želite piti? Co si dáte na pitie?
24 Dva čaja, molim Vas! Dva čaje, prosím!
25 Dva piva, molim Vas! Dve pivá, prosím
26 Ništa, hvala Ďakujem, nič
27 Na zdravlje! Na zdravie
28 Na zdravlje! Na zdravie
29 Molim Vas, račun! Účet, prosím!
30 Oprostite, koliko Vam dugujem? Koľko vám dlžím prosím?
31 Dvadeset eura Dvadsať eúr
32 Ja častim Pozývam Ťa11 - Restoran

Restoran
Test
Naučite
1 Restoran Reštaurácia
2 Želiš li nešto jesti? Chceš niečo jesť?
3 Da, vrlo rado Áno, rád.
4 Kada govori žena Áno, rada.
5 Jesti Jesť
6 Gde možemo jesti? Kde se môžeme najesť?
7 Gde možemo ručati? Kde si môžeme naobedovať?
8 Večera Večera
9 Doručak Raňajky
10 Molim Vas! Prosím!
11 Molim Vas, jelovnik! Jedálny lístok, prosím!
12 Izvolite jelovnik Tu máte jedálny lístok!
13 Šta više voliš? Meso ili ribu? Čo máš radšej? Mäso alebo ryby?
14 S pirinčem S ryžou
15 Sa testeninom S cestovinami
16 Krompiri Zemiaky
17 Povrće Zelenina
18 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje Praženica - Volské oká - Vajce na mäkko
19 Hleb Pečivo
20 Maslac Maslo
21 Salata Šalát
22 Desert Koláč
23 Književni izraz Dezert
24 Voće Ovocie
25 Molim Vas, nož Môžete mi priniesť nôž, prosím?
26 Da, odmah ću ga doneti Áno, hneď Vám ho prinesiem
27 Nož Nôž
28 Viljuška Vidlička
29 Kašika Lyžica
30 Da li je to toplo jelo? Je to teplé jedlo?
31 Da, i vrlo začinjeno! Áno a veľmi pálivé!
32 Toplo Teplý
33 Ako je osoba ili stvar muškog roda Teplá
34 Hladno Studený
35 Ako je osoba ili stvar muškog roda Studená
36 Začinjeno Pálivý
37 Ako je osoba ili stvar muškog roda Pálivá
38 Uzeću ribu Dám si rybu!
39 I ja Ja tiež12 - Na rastanku

Na rastanku
Test
Naučite
1 Kasno je! Moram otići! Už je neskoro! Musím ísť!
2 Možemo li se ponovo videti? Môžme sa ešte niekedy stretnúť?
3 Da, vrlo rado Áno, rada
4 Ovo je moja adresa Bývam na tejto adrese
5 Imaš li broj telefona? Dáš mi telefónne číslo?
6 Da, evo Áno, tu je
7 Bilo mi je lepo s tobom Bolo mi s Tebou dobre
8 I meni je drago što sam te upoznala Mne tiež, rada som Ťa poznala
9 Videćemo se ponovno uskoro Skoro se opäť stretneme
10 I ja se nadam Tiež dúfam!
11 Doviđenja Dovidenia!
12 Vidimo se sutra Ahoj zajtra
13 Zdravo Ahoj!13 - Prevoz

Prevoz
Test
Naučite
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? Prosím Vás! Hľadám autobusovú stanicu
2 Koliko košta karta za Grad Sunca? Koľko stojí lístok do Slnečného mesta, prosím?
3 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? Kam ide tento vlak, prosím?
4 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? Stojí tento vlak v Slnečnom meste?
5 Kad kreće voz za Grad Sunca? Kedy odchádza vlak do Slunečného mesta?
6 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? Kedy pride vlak idúci do Slnečného mesta?
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? Jeden lístok do Slnečného mesta, prosím
8 Imate li vozni red vozova? Máte vlakový cestovný poriadok?
9 Vozni red autobusa? Autobusový cestovný poriadok
10 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? Ktorý vlak ide do Slnečného mesta, prosím?
11 Ovaj, ovde Tento
12 Hvala Ďakujem
13 Díky
14 Nema na čemu. Srećan put! Není začo. Šťastnú cestu!
15 Automehaničarska radnja Autoservis
16 Benzinska stanica Benzínka
17 Književni izraz Pumpa
18 Do vrha, molim Plnú nádrž, prosím
19 Bicikl Bicykel
20 Centar grada Centrum mesta
21 Predgrađe Predmestie
22 To je veliki grad Je to veľké mesto
23 To je selo Je to dedina
24 Planina Hory
25 Jezero Jazero
26 Selo Vidiek14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Test
Naučite
1 Molim Vas, je li Sara tu? Je tu Sarah, prosím?
2 Da, ona je tu Áno, je tu
3 Izašla je Niekam šla
4 Možete je nazvati na njen mobilni Môžete jej zavolať na mobil
5 Znate li gde je mogu naći? Viete, kde ju nájdem?
6 Ona je na poslu Je v práci
7 Ona je kod kuće Je doma
8 Molim Vas, je li Julien tu? Je tu Julien, prosím?
9 Da, on je tu Áno, je tu
10 Izašao je Niekam šiel
11 Znate li gde ga mogu naći Viete, kde ho nájdem?
12 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon Môžete mu zavolať na mobil
13 On je na poslu Je v práci
14 On je kod kuće Je doma15 - Hotel

Hotel
Test
Naučite
1 Hotel Hotel
2 Apartman Byt
3 Dobrodošli Vítajte!
4 Imate li slobodnu sobu? Máte voľnú izbu?
5 Ima li kupatilo u sobi? Je v izbe kúpelňa?
6 Želite li radije dva odvojena kreveta? Chcete radšej dve samostatné postele?
7 Želite li bračni krevet? Prajete si dvojlôžkovú posteľ?
8 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem Izba s vaňou - s balkónom - so sprchou
9 Soba s doručkom Izba s raňajkami
10 Koliko košta jedno noćenje? Koľko stojí ubytovanie na jednu noc?
11 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? Mohol by som vidieť najprv izbu?
12 Kada govori žena Mohla by som vidieť najprv izbu?
13 Da, naravno! Áno, samozrejme!
14 Hvala. Soba je vrlo lepa Ďakujem. Izba je veľmi pekná
15 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? Možem rezervovať na dnes večer?
16 Hvala, malo je preskupo za mene Nie, ďakujem. Je to pro mňa príliš drahé.
17 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? Môžete mi odniesť batožinu, prosím?
18 Molim Vas, gde je moja soba? Kde je moja izba, prosím?
19 Na prvom spratu Na prvnom poschodí
20 Ima li hotel lift? Je tu výťah?
21 Lift je na levoj strani? Výťah je po Vašej ľavici
22 Lift je na desnoj strani? Výťah je po Vašej pravici
23 Gdje je perionica veša? Kde je prádelna?
24 U prizemlju Na prízemí
25 Prizemlje Prízemie
26 Soba Izba
27 Hemijsko čišćenje Čistiareň
28 Frizer Kaderníctvo
29 Parkiralište za automobile Parkovisko pre autá
30 Gde se nalazi sala za sastanke? Sme v zasadacej miestnosti?
31 Sala za sastanke Zasadacia miestnosť
32 Grejani bazen Bazén je vyhrievaný
33 Bazen Bazén
34 Molim Vas, probudite me u sedam sati Zobuďte ma o 7 hodine, prosím
35 Molim Vas ključ Kľúč, prosím
36 Molim Vas karticu Kartičku, prosím
37 Ima li poruka za mene? Mám nejaké odkazy?
38 Da, izvolite Áno, tu sú
39 Ne, nema Nie, nemáte nemáte žiadny
40 Gde mogu dobiti sitniš? Kde si môžem zmenit peniaze?
41 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? Môžete mi rozmeniť peniaze, prosím?
42 Da, za koliko Vam treba? Môžeme. Koľko chcete zmeniť?16 - Plaža

Plaža
Test
Naučite
1 Plaža Pláž
2 Znate li gde mogu kupiti loptu? Viete, kde se dá kúpiť lopta?
3 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu Týmto smerom je obchod
4 Lopta Lopta
5 Dvogled Ďalekohled
6 Kačket Šiltovka
7 Peškir Uterák
8 Sandale Sandále
9 Kofa Vedro
10 Krema za sunčanje Opaľovací krém
11 Kupaće gaće Šortky
12 Sunčane naočare Slnečné okuliare
13 Rakovi Kôrovce
14 Sunčati se Opaľovať sa
15 Sunčano Slnečný
16 Ako je osoba ili stvar muškog roda Slnečná
17 Zalazak sunca Západ slnka
18 Suncobran Slnečník
19 Sunce Slnko
20 Sunčanica Úpal
21 Da li je opasno tu plivati? Je tu plávanie nebezpečné?
22 Ne, nije opasno Nie, to nie je nebezpečné
23 Da, tu je zabranjeno plivati Áno, koupanie je tu zakázané
24 Plivati Plávať
25 Plivanje Plávanie
26 Talas Vlna
27 More More
28 Nasip Duna
29 Pesak Piesok
30 Kakva je prognoza za sutra Aké má býť zajtra počasie?
31 Vreme će se promeniti Bude zmena počasia
32 Biće kiše Bude pršať
33 Biće sunčano Bude svietiť slniečko
34 Biće puno vetra Bude fúkať silný vietor
35 Kupaći kostim Plavky
36 Hladovina Tieň17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Test
Naučite
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? Môžete mi, prosím, pomocť?
2 Izgubio sam se Zablúdil som
3 Kada govori žena Zablúdila som
4 Šta želite ? Čo si želáte?
5 Šta se dogodilo? Čo sa stalo?
6 Gde mogu naći prevodioca? Kde nájdem tlmočníka?
7 Gde se nalazi najbliža apoteka? Kde je najbližšia lekáreň?
8 Možete li nazvati lekara, molim Vas? Môžete zavolať lekára, prosím?
9 Da li ste trenutno pod terapijom? Aké lieky v súčasnosti beriete?
10 Bolnica Nemocnicq
11 Apoteka Lekáreň
12 Lekar Lekár
13 Doktor
14 Medicinska služba Lekarská služba
15 Izgubio sam isprave Ztratil som doklady
16 Kada govori žena Ztratila som doklady
17 Neko mi je ukrao isprave Ukradli mi doklady
18 Biro za izgubljene stvari Ztraty a nálezy
19 Stanica prve pomoći Stanica prvej pomoci
20 Izlaz u slučaju nužde Únikový východ
21 Policija Polícia
22 Isprave Doklady
23 Novac Peniaze
24 Pasoš Pas
25 Prtljag Batožina
26 Ne treba, hvala Nie, ďakujem
27 Pustite me na miru! Neotravujte ma!
28 Varijanta Dajte mi pokoj!
29 Sklonite se! Choďte preč!
30 Odíďte!
Preuzmite mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzmite sve izraze i fraze

Besplatni demoPočetak

Preuzmite mp3 i pdf