Turski воцабулари

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Test
Naučite
1 Dobar dan Merhaba
merhaba
2 Varijanta Günaydın
günaydoen
3 Dobro veče Iyi akşamlar
iyi akchamlar
4 Doviđenja Hoşça kal
hochtcha kal
5 Drugi oblik Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
6 Vidimo se Görüşürüz
görüchürüz
7 Da Evet
evet
8 Ne Hayır
hayoer
9 Molim vas Lütfen
lütfen
10 Drugi oblik Pardon
pardon
11 Hvala Teşekkür ederim
techekkür ederim
12 Hvala puno! Çok teşekkürler!
tchok techekkürler
13 Hvala na pomoći Yardımınız için teşekkürler
yardoemoenoez itchin techekkürler
14 Nema na čemu Rica ederim
jidja ederim
15 Drugi oblik Bir şey değil
bir chey dewhil
16 U redu Tamam
tamam
17 Koliko košta? Bu kaç para ?
bu katch para
18 Drugi oblik Ne kadar ?
ne kadar
19 Izvinite Üzgünüm
üzgünüm
20 Ne razumem Anlamıyorum
anlamoeyorum
21 Razumeo sam Anlıyorum
anloeyorum
22 Ne znam Bilmiyorum
bilmiyorum
23 Zabranjeno Yasak
yasak
24 Molim Vas, gde je toalet ? Afedersiniz tuvaletler nerede?
afedersiniz tualetler nerede
25 Srećna Nova godina Yeni yılınız kutlu olsun!
yeni yoeloenoez kutlu olsun
26 Srećan rođendan Doğum günün kutlu olsun!
dowhum günün kutlu olsun
27 Drugi oblik Iyi ki doğdun!
iyi ki dowhdun
28 Srećni praznici! Iyi tatiller!
iyi tatiller
29 Čestitam! Tebrikler!
tebrikler
30 Drugi oblik Tebrik ederim!
tebrik ederim2 - Razgovor

Razgovor
Test
Naučite
1 Dobar dan. Kako si? Merhaba, nasılsın ?
merhaba, nasoelsoen
2 Dobar dan. Hvala, dobro sam. Merhaba, iyiyim, sen nasılsın
merhaba, iyiyim, sen nasoelsoen
3 Književni izraz Merhaba iyiyim, siz nasılsınız
merhaba iyiyim, siz nasoelsoenoes
4 Govoriš li turski? Türkçe biliyor musun?
Türkçe biliyor musun?
5 Ne, ne govorim turski Hayır, türkçe konuşmuyorum
hayoeur, türktche konuchmuyorum
6 Samo malo Birazcık
birazik
7 Odakle dolaziš? Memleket neresi?
memleket neressi
8 Književni izraz Hangi ülkeden geliyorsunuz?
hangi ülkeden geliyorsunuz
9 Koje si nacionalnosti? Nerelisin?
nerelissin
10 Ja sam Srbin Ben sırbım
ben soeurboeum
11 Ti živiš ovde? Ya sen, burada mı yaşıyorsun ?
ya sen, burada moe yachoeyorsun
12 Da, ja živim ovde Evet, burada yaşıyorum
evet, burada yachoeyorum
13 Zovem se Sara, a ti? Benim adım Sarah, ya seninki ?
benim adoem sarah, ya seninki
14 Julien Julian
julian
15 Šta radiš tu? Burada ne yapıyorsun ?
burada ne yapoeyorsun
16 Na odmoru sam Tatildeyim
tatildeyim
17 Na odmoru smo Tatildeyiz
tatildeyiz
18 Na poslovnom sam putovanju Iş gezisindeyim
ich gezisindeyim
19 Radim ovde Burada çalışıyorum
burada tchaloechoeyorum
20 Radimo ovde Burada çalışıyoruz
burada tchaloechoeyoruz
21 Gde se može nešto dobro pojesti? Burada güzel yemek nerede yenir?
burada güzel yemek nerede yenir
22 Ima li muzeja u blizini? Buralarda müze var mı ?
buralarda müze var moe
23 Gde se mogu uključiti na Internet? Nerede internet bulabilirim?
nerede internet bulabilirim3 - Učenje

Učenje
Test
Naučite
1 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? Birkaç kelime öğrenmek ister misin?
birkatch kelime öwhrenmek ister misin
2 Da, naravno! Tabii ki!
tabii ki
3 Šta je to? Buna ne denir?
buna ne denir
4 Drugi oblik Bu ne?
bu ne
5 To je sto Bu bir masa
bu bir massa
6 Sto. Razumeš? Bir masa. Anlıyor musun?
bir massa. anloeyor mussun
7 Ne razumem Anlamıyorum
anlamoeyorum
8 Možeš li, molim te, ponoviti? Tekrar eder misin lütfen?
tekrar eder missin lütfen
9 Možeš li, molim te, govoriti sporije? Biraz daha yavaş konuşabilir misin lütfen?
biraz daha yavach konuchabilir missin lütfen
10 Možeš li to napisati, molim te? Yazabilir misin lütfen?
yazabilir missin lütfen
11 Razumeo sam Anlıyorum
anloeyorum4 - Boje

Boje
Test
Naučite
1 Sviđa mi se boja stola Bu masanın rengi hoşuma gitti
bu massanoen rengi hochuma gitti
2 To je crveno Bu kırmızı
bu koermoezoe
3 Plavo Mavi
mavi
4 Žuto Sarı
saroe
5 Belo Beyaz
beyaz
6 Crno Siyah
siyah
7 Zeleno Yeşil
yechil
8 Narandžasto Turuncu
turuncu
9 Ljubičasto Mor
mor
10 Sivo Gri
gri5 - Brojevi

Brojevi
Test
Naučite
1 Nula Sıfır
soefoer
2 Jedan Bir
bir
3 Dva Iki
iki
4 Tri Üç
ütch
5 Četiri Dört
dört
6 Pet Beş
bech
7 Šest Altı
altoe
8 Sedam Yedi
yedi
9 Osam Sekiz
sekiz
10 Devet Dokuz
dokuz
11 Deset On
on
12 Jedanaest On bir
on bir
13 Dvanaest On iki
on iki
14 Trinaest On üç
on ütch
15 Četrnaest On dört
on dört
16 Petnaest On beş
on bech
17 Šesnaest On altı
on altoe
18 Sedamnaest On yedi
on yedi
19 Osamnaest On sekiz
on sekiz
20 Devetnaest On dokuz
on dokuz
21 Dvadeset Yirmi
yirmi
22 Dvadeset jedan Yirmi bir
yirmi bir
23 Dvadeset dva Yirmi iki
yirmi iki
24 Dvadeset tri Yirmi üç
yirmi ütch
25 Dvadeset četiri Yirmi dört
yirmi dört
26 Dvadeset pet Yirmi beş
yirmi bech
27 Dvadeset šest Yirmi altı
yirmi altoe
28 Dvadeset sedam Yirmi yedi
yirmi yedi
29 Dvadeset osam Yirmi sekiz
yirmi sekiz
30 Dvadeset devet Yirmi dokuz
yirmi dokus
31 Trideset Otuz
otuz
32 Trideset jedan Otuz bir
otuz bir
33 Trideset dva Otuz iki
otuz iki
34 Trideset tri Otuz üç
otuz ütch
35 Trideset četiri Otuz dört
otuz dört
36 Trideset pet Otuz beş
otuz bech
37 Trideset šest Otuz altı
otuz altoe
38 Četrdeset Kırk
koerk
39 Pedeset Elli
elli
40 Šezdeset Altmış
altmoech
41 Sedamdeset Yetmiş
yetmich
42 Osamdeset Seksen
seksen
43 Devedeset Doksan
doksan
44 Sto Yüz
yüz
45 Sto pet Yüz beş
yüz bech
46 Dvesta Iki yüz
iki yüz
47 Trista Üç yüz
ütch yüz
48 Četiristo Dört yüz
dört yüz
49 Hiljada Bin
bin
50 Hiljadu petsto Bin beş yüz
bin bech yüz
51 Dve hiljade Iki bin
iki bin
52 Deset hiljada On bin
on bin6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Test
Naučite
1 Kad si stigao? Ne zaman geldin buraya?
ne zaman geldin buraya
2 Danas Bugün
bugün
3 Juče Dün
dün
4 Pre dva dana Iki gün önce
iki gün öndje
5 Koliko ostaješ? Ne kadar kalacaksın?
ne kadar kaladjaksoen
6 Odlazim sutra Yarın döneceğim
yaroen dönedjewhim
7 Odlazim prekosutra Yarın değil öbür gün döneceğim
yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
8 Odlazim za tri dana Üç gün sonra döneceğim
ütch gün sonra dönedjewhim
9 Ponedeljak Pazartesi
pazartesi
10 Utorak Salı
saloe
11 Sreda Çarşamba
tcharchamba
12 Četvrtak Perşembe
perchembe
13 Petak Cuma
djuma
14 Subota Cumartesi
djumartesi
15 Nedelja Pazar
pazar
16 Januar Ocak
odjak
17 Februar Şubat
chubat
18 Mart Mart
mart
19 April Nisan
nissan
20 Maj Mayıs
mayoes
21 Juni Haziran
haziran
22 Juli Temmuz
temmuz
23 Avgust Ağustos
awhustos
24 Septembar Eylül
eylül
25 Oktobar Ekim
ekim
26 Novembar Kasım
kasoem
27 Decembar Aralık
araloek
28 U koliko sati odlaziš? Bugün saat kaçta gidiyorsun?
bugün saat katchta gidiyorsun
29 Ujutru, u osam sati Sabah, saat sekizde
sabah, saat sekizde
30 Ujutru, u osam i petnaest Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe
sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
31 Ujutru, u pola devet Sabah, saat sekiz buçukta
sabah, saat sekiz butchukta
32 Ujutru, u osam i četrdeset pet Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala
sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
33 Uveče, u šest sati Akşam saat altıda
akcham saat altoeda
34 Kasnim Geç kaldım
getch kaldoem7 - Taksi

Taksi
Test
Naučite
1 Taksi! Taksi!
taksi
2 Kuda ćete? Nereye gitmek istersiniz?
nereye gitmek istersinis
3 Idem na stanicu Gara gidiyorum
gara gidiyorum
4 Drugi oblik Tren istasyonu
tren istasyonu
5 Idem u hotel Dan i Noć Gece ve Gündüz oteline gidiyorum
gece ve gündüz oteline gidiyorum
6 Možete li me odvesti na aerodrom? Beni havalanına götürebilirmisiniz lütfen?
beni havalanoena götürebilirmisiniz lütfen
7 Možete li uzeti moj prtljag? Bagajlarımı alabilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemoe alabilirmisiniz lütfen
8 Je li daleko odavde? Buraya uzak mı?
buraya uzak moe
9 Ne, blizu je Hayır yakın
hayoer yakoen
10 Da, to je malo dalje Evet biraz daha uzakta
evet biraz daha uzakta
11 Koliko će koštati? Ne kadar tutar?
ne kadar tutar
12 Odvedite me tu Lütfen beni buraya götürün
lütfen beni buraya götürün
13 Drugi oblik Beni oraya götürün lütfen
beni oraya götürün lütfen
14 Na desno Sağa gideceksiniz
sawha gideceksinis
15 Na levo Sola gideceksiniz
sola gideceksinis
16 Samo pravo Dümdüz gidin
dümdüz gidin
17 Tu je Burası
burasoe
18 Tamo je Şu taraftan
chu taraftan
19 Stop! Dur!
dur
20 Ne morate da žurite Acele etmeyin
adjele etmeyin
21 Mogu li dobiti račun, molim Vas? Makbuz alabilir miyim lütfen?
makbuz alabilir miyim lütfen8 - Osećanja

Osećanja
Test
Naučite
1 Stvarno volim tvoju zemlju Ülkenizi çok seviyorum
ülkenizi tchok seviyorum
2 Volim te Seni seviyorum
seni seviyorum
3 Srećan sam Mutluyum
mutluyum
4 Tužan sam Üzgünüm
üzgünüm
5 Uživam ovde Burada rahatım
burada rahatoem
6 Hladno mi je Üşüyorum
üchüyorum
7 Drugi oblik Hava soğuk
hava sowhuk
8 Toplo mi je Terliyorum
terliyorum
9 Drugi oblik Hava sıcak
hava soedjak
10 Preveliko je Çok büyük
tchok büyük
11 Premalo je Çok küçük
tchok kütchük
12 Taman je Mükemmel
mükemmel
13 Želiš li izaći večeras? Bu akşam çıkmak ister misin?
bu akcham tchoekmak ister misin
14 Hteo bih izaći večeras Bu akşam çıkmak isterim
bu akcham tchoekmak isterim
15 To je dobra ideja Iyi fikir
iyi fikir
16 Želim da se zabavljam Eğlenmek istiyorum
ewhlenmek istiyorum
17 To nije dobra ideja Iyi fikir değil
iyi fikir dewhil
18 Ne želim izaći večeras Bu akşam çıkmak istemiyorum
bu akcham tchoekmak istemiyorum
19 Hteo bih da se odmorim Dinlenmek istiyorum
dinlenmek istiyorum
20 Želiš li da se baviš sportom Spor yapmak ister misin?
spor yapmak ister misin
21 Da, treba da se opustim Evet, rahatlamak istiyorum
evet, rahatlamak istiyorum
22 Igram tenis Tenis oynarım
tenis oynaroem
23 Ne hvala, previše sam umoran Yok teşekkürler, oldukça yorgunum
yok techekkürler, olduktcha yorgunum9 - Porodica

Porodica
Test
Naučite
1 Imaš li rodbinu ovde? Burada ailen var mı ?
burada ailen var moe
2 Imam Oca Babam
babam
3 Imam Majku Annem
annem
4 Imam Sina Oğlum
owhlum
5 Imam Kćerku Kızım
koezoem
6 Imam Brata Erkek kardeş
erkek kardech
7 Imam Sestru Kız kardeş
koez kardech
8 Imam Prijatelja Erkek arkadaş
erkek arkadach
9 Imam Prijateljicu Kız arkadaş
koez arkadach
10 Imam Dečka Erkek arkadaşım
erkek arkadachoem
11 Imam Devojku Kız arkadaşım
koez arkadachoem
12 Imam Muža Kocam
kodjam
13 Imam Ženu Karım
karoem10 - Bar

Bar
Test
Naučite
1 Bar Bar
bar
2 Drugi oblik Barda
barda
3 Želiš li nešto popiti? Bir şey içermisin ?
bir chey itchermisin
4 Piti Içmek
itchmek
5 Čaša Bardak
bardak
6 Vrlo rado Tabii ki
tabii ki
7 Drugi oblik hay hay
hay hay
8 Šta piješ? Ne alırsın ?
ne aloersoen
9 Šta ima od pića? Içecek ne var ?
itchecek ne var
10 Ima vode ili voćnih sokova Su ya da meyve suları var
su ya da meyve sularoe var
11 Voda Su
Su
12 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? Buz var mı lütfen ?
buz var moe lütfen
13 Kocke leda Buz
Buz
14 Čokolade Çikolata
tchikolata
15 Mleka Süt
süt
16 Čaja Çay
tchay
17 Kafe Kahve
kahve
18 Sa šećerom Şekerli
chekerli
19 Sa šlagom Kremalı
kremaloe
20 Vina Şarap
charap
21 Piva Bira
bira
22 Čaj, molim te Bir çay lütfen
bir tchay lütfen
23 Pivo, molim te Bir bira lütfen
bir bira lütfen
24 Šta želite piti? Ne içersiniz ?
ne itchersinis
25 Dva čaja, molim Vas! Iki çay lütfen!
iki tchay lütfen
26 Dva piva, molim Vas! Iki bira lütfen!
iki bira lütfen
27 Ništa, hvala Hiç bir şey, teşekkürler
hitch bir chey, techekkürler
28 Na zdravlje! Sağlığına!
sawhloewhoena
29 Drugi oblik Şerefe!
cherefe
30 Na zdravlje! Sağlığına!
0
31 Molim Vas, račun! Hesap lütfen!
hesap lütfen
32 Oprostite, koliko Vam dugujem? Borcum ne kadar lütfen?
borcum ne kadar lütfen
33 Dvadeset eura Yirmi öro
yirmi öro
34 Ja častim Seni davet ediyorum
seni davet ediyorum
35 Drugi oblik Ben veriyorum
ben veriyorum11 - Restoran

Restoran
Test
Naučite
1 Restoran Restoran
restoran
2 Želiš li nešto jesti? Yemek yer misin ?
yemek yer misin
3 Da, vrlo rado Evet, memnuniyetle
evet, memnuniyetle
4 Jesti Yemek yemek
yemek yemek
5 Gde možemo jesti? Nerede yemek yiyebiliriz?
nerede yemek yiyebiliris
6 Gde možemo ručati? Öğle yemeği nerede yiyebiliriz?
öwhle yemewhi nerede yiyebiliris
7 Večera Akşam yemeği
akcham yemewhi
8 Doručak Kahvaltı
kahvaltoe
9 Molim Vas! Bakar mısınız ?
bakar moesoenoess
10 Molim Vas, jelovnik! Mönüyü alabilirmiyim lütfen!
mönüyü alabilirmiyim lütfen
11 Izvolite jelovnik Işte mönü!
ichte mönü
12 Šta više voliš? Meso ili ribu? Ne yersin ? Et mi? balık mı?
ne yersin et mi baloek moe
13 S pirinčem Pilavlı olsun
pilavloe olsun
14 Sa testeninom Makarnalı olsun
makarnaloe olsun
15 Krompiri Patates
patates
16 Povrće Sebzeler
sebzeler
17 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje Çırpılmış yumurta - Sahanda yumurta- Alakok yumurta
tchoerpoelmoech yumurta - sahanda yumurta- alakok yumurta
18 Hleb Ekmek
ekmek
19 Maslac Tereyağ
tereyawh
20 Salata Salata
salata
21 Desert Tatlı
tatloe
22 Voće Meyve
meyve
23 Molim Vas, nož Bir bıçak alabilirmiyim lütfen?
bir boetdjhak alabilirmiyim lütfen
24 Da, odmah ću ga doneti Evet hemen getiriyorum
evet hemen getiriyorum
25 Nož Bıçak
boetchak
26 Viljuška Çatal
tchatal
27 Kašika Kaşık
kachoek
28 Da li je to toplo jelo? Sıcak yemek mi bu ?
soecak yemek mi bu
29 Da, i vrlo začinjeno! Evet, üstelik çok baharatlı!
evet, üstelik tchok baharatloe
30 Toplo Sıcak
soedjak
31 Hladno Soğuk
sowhuk
32 Začinjeno Baharatlı
baharatloe
33 Drugi oblik Acılı
adjoeloe
34 Uzeću ribu Ben balık alacağım
ben baloek alacawhoem
35 I ja Ben de
ben de12 - Na rastanku

Na rastanku
Test
Naučite
1 Kasno je! Moram otići! Geç oldu, gitmem gerek!
getch oldu, gitmem gerek
2 Možemo li se ponovo videti? Tekrar görüşebilir miyiz?
tekrar görüchebilir miyiss
3 Da, vrlo rado Tabii, memnuniyetle
tabii, memnuniyetle
4 Drugi oblik Tabii, neden olmasın
tabii, neden olmasoen
5 Ovo je moja adresa Bu adreste oturuyorum
bu adreste oturuyorum
6 Drugi oblik Benim adres bu
benim adres bu
7 Imaš li broj telefona? Telefon numaran var mı?
telefon numaran var moe
8 Da, evo Evet, işte
evet, ichte
9 Bilo mi je lepo s tobom Seninle güzel vakit geçirdim
seninle güzel vakit getchirdim
10 I meni je drago što sam te upoznala Bende, seninle tanışmaktan memnun oldum.
bende, seninle tanoechmaktan memnun oldum
11 Videćemo se ponovno uskoro Yakında görüşürüz
yakoenda görüchürüss
12 Drugi oblik Görüşmek üzere!
görüchmek üzere
13 I ja se nadam Inşallah
inchallah
14 Doviđenja Hoşça kal!
hochtcha kal
15 Drugi oblik Allaha ısmarladık
allaha oesmarladoek
16 Vidimo se sutra Yarın görüşürüz
yaroen görüchürüss
17 Zdravo Hoşça kal!
hochtcha kal
18 Drugi oblik Güle Güle!
güle güle13 - Prevoz

Prevoz
Test
Naučite
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? Otobüs durağı nerede lütfen?
otobüs durawhoe nerede lütfen
2 Koliko košta karta za Grad Sunca? Güneş Şehri'ne bilet ne kadar ?
günech chehri'ne bilet ne kadar 
3 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? Bu tren nereye gider lütfen ?
bu tren nereye gider lütfen 
4 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? Bu tren Güneş Şehrinde duruyor mu?
bu tren günech chehrinde duruyor mu
5 Kad kreće voz za Grad Sunca? Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman kalkıyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman kalkoeyor
6 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? Güneş Şehri'ne giden tren ne zaman geliyor?
günech chehri'ne giden tren ne zaman geliyor
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? Güneş Şehri'ne bir bilet lütfen
günech chehri'ne bir bilet lütfen
8 Imate li vozni red vozova? Tren saatleri var mı?
tren saatleri var moe
9 Vozni red autobusa? Otobüs saatleri?
otobüs saatleri
10 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? Güneş Şehri'ne giden tren hangisi lütfen?
günech chehri'ne giden tren hangisi lütfen
11 Ovaj, ovde Bu
bu
12 Drugi oblik Şu
chu
13 Hvala Teşekkür ederim
techekkür ederim
14 Nema na čemu. Srećan put! Bir şey değil, iyi yolculuklar!
bir chey dewhil, iyi yolculuklar
15 Automehaničarska radnja Araba tamirhanesi
araba tamirhanesi
16 Benzinska stanica Benzin istasyonu
benzin istasyonu
17 Do vrha, molim Depoyu doldurun lütfen
depoyu doldurun lütfen
18 Bicikl Bisiklet
bisiklet
19 Centar grada Şehir merkezi
chehir merkezi
20 Predgrađe Banliyö
banliyö
21 Drugi oblik Yörekent
yörekent
22 To je veliki grad Burası büyük bir şehir
burasoe büyük bir chehir
23 To je selo Burası bir köy
burasoe bir köy
24 Planina Dağ
dawh
25 Jezero Göl
göl
26 Selo Kırsal alan
koersal alan
27 Drugi oblik kır - Köy
koer - köy14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Test
Naučite
1 Molim Vas, je li Sara tu? Afedersiniz, Sarah burada mı ?
afedersiniz, sarah burada moe
2 Drugi oblik Afedersiniz, Sarah orada mı?
afedersiniz, sarah orada moe
3 Da, ona je tu Evet burada
Evet burada
4 Izašla je Dışarı çıktı
doecharoe tchoektoe
5 Možete je nazvati na njen mobilni Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
6 Znate li gde je mogu naći? Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
7 Ona je na poslu Işe gitti
iche gitti
8 Drugi oblik Işinde
ichinde
9 Ona je kod kuće O evde
o evde
10 Drugi oblik Evinde
evinde
11 Molim Vas, je li Julien tu? Afedersiniz, Julien burada mı ?
afedersiniz, julien burada moe
12 Da, on je tu Evet burada
evet burada
13 Izašao je Dışarı ?ıktı
doecharoe tchoektoe
14 Znate li gde ga mogu naći Onu nerede bulabilirim?
onu nerede bulabilirim
15 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon Cep telefonundan arayabilirsiniz
tchep telefonundan arayabilirsinis
16 On je na poslu Işe gitti
iche gitti
17 On je kod kuće O evde
o evde15 - Hotel

Hotel
Test
Naučite
1 Hotel Otel
otel
2 Apartman Daire
daire
3 Dobrodošli Hoş geldiniz!
hoch geldiniz
4 Imate li slobodnu sobu? Boş odanız var mı?
boch odanoez var moe
5 Ima li kupatilo u sobi? Odada banyo var mı?
odada banyo var moe
6 Želite li radije dva odvojena kreveta? Tek kişilik iki yatak mı tercih edersiniz?
tek kichilik iki yatak moe tercih edersiniz
7 Želite li bračni krevet? Çift kişilik yataklı bir oda mı tercih edersiniz?
tchift kichilik yatakloe bir oda moe terdjih edersiniz
8 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem Banyolu-balkonlu-duşlu oda
banyolu-balkonlu-duchlu oda
9 Soba s doručkom Yatak kahvaltı
yatak kahvaltoe
10 Koliko košta jedno noćenje? Bir geceliği ne kadar?
bir gedjeliwhi ne kadar
11 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? Önce odayı göreyim lütfen
önce odayoe göreyim lütfen
12 Da, naravno! Evet, tabii ki
evet, tabii ki
13 Hvala. Soba je vrlo lepa Teşekkürler, oda çok güzel
techekkürler, oda tchok güzel
14 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? Tamam, bu gece için yer ayırtabilirmiyim?
tamam, bu gedje itchin yer ayoertabilirmiyim
15 Hvala, malo je preskupo za mene Benim için biraz pahalı, teşekkürler
benim itchin biraz pahaloe, techekkürler
16 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? Bagajlarımla ilgilenebilirmisiniz lütfen?
bagajlaroemla ilgilenebilirmisiniz lütfen
17 Molim Vas, gde je moja soba? Odam ne tarafta lütfen?
odam ne tarafta lütfen
18 Na prvom spratu Birinci katta
birinci katta
19 Ima li hotel lift? Asansör var mı?
asansör var moe
20 Lift je na levoj strani? Asansör sol tarafınızda
asansör sol tarafoenoezda
21 Lift je na desnoj strani? Asansör sağ tarafınızda
asansör sawh tarafoenoezda
22 Gdje je perionica veša? Giysi temizleme yeri nerede?
giysi temizleme yeri nerede
23 U prizemlju Giriş katında
Girich katoenda
24 Prizemlje Giriş katı
girich katoe
25 Soba Yatak odası
yatak odasoe
26 Hemijsko čišćenje Kuru temizleme
kuru temizleme
27 Frizer Kuaför
kuaför
28 Drugi oblik Berber
berber
29 Parkiralište za automobile Araba park yeri
araba park yeri
30 Gde se nalazi sala za sastanke? Toplantı odasında buluşalım mı?
toplantoe odasoenda buluchaloem moe
31 Sala za sastanke Toplantı odası
toplantoe odasoe
32 Grejani bazen Havuz ısıtmalıdır
havuz oesoetmaloedoer
33 Bazen Yüzme havuzu
yüzme havuzu
34 Molim Vas, probudite me u sedam sati Beni saat yedi'de uyandırın lütfen
beni saat yedi'de uyandoeroen lütfen
35 Molim Vas ključ Anahtar lütfen
anahtar lütfen
36 Molim Vas karticu Pass lutfen
pass lutfen
37 Ima li poruka za mene? Bana mesaj var mı?
bana mesaj var moe
38 Da, izvolite Evet, buyrun
evet, buyrun
39 Ne, nema Hayır, sizin için bir şey yok
hayoer, sizin itchin bir chey yok
40 Gde mogu dobiti sitniš? Nerede para bozdurabilirim?
nerede para bozdurabilirim
41 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? Bana para bozar mısınız lütfen ?
bana para bozar moesoenoez lütfen
42 Da, za koliko Vam treba? Evet bozarız, ne kadar istersiniz?
evet bozaroez, ne kadar istersiniz16 - Plaža

Plaža
Test
Naučite
1 Plaža Plaj
plaj
2 Znate li gde mogu kupiti loptu? Nereden top satın alabilirim?
nereden top satoen alabilirim
3 Drugi oblik Nerede top satarlar?
nerede top satarlar
4 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu Şu tarafta dükkan var
chu tarafta dükkan var
5 Drugi oblik Bu yönde dükkan var
bu yönde dükkan var
6 Lopta Top
top
7 Dvogled Dürbün
dürbün
8 Kačket Kasket
kasket
9 Drugi oblik Şapka
chapka
10 Peškir Havlu
havlu
11 Sandale Ayağa giyilen sandal
Ayawha giyilen sandal
12 Drugi oblik Sandalet
sandalet
13 Kofa Kova
kova
14 Krema za sunčanje Güneş kremi
günech kremi
15 Kupaće gaće Mayo
mayo
16 Sunčane naočare Güneş gözlüğü
günech gözlüwhü
17 Rakovi Kabuklu deniz ürünleri
kabuklu deniz ürünleri
18 Sunčati se Güneşlenmek
günechlenmek
19 Sunčano Güneşli
günechli
20 Zalazak sunca Gün batımı
gün batoemoe
21 Drugi oblik Güneşin batması
günechin batmasoe
22 Suncobran Güneş şemsiyesi
günech chemsiyesi
23 Sunce Güneş
günech
24 Sunčanica Güneş çarpması
günech tcharpmasoe
25 Da li je opasno tu plivati? Buarada yüzmek tehlikeli mi?
buarada yüzmek tehlikeli mi
26 Ne, nije opasno Hayır, tehlikeli değil
hayoer, tehlikeli dewhil
27 Da, tu je zabranjeno plivati Evet, burada yüzmek tehlikeli
evet, burada yüzmek tehlikeli
28 Plivati Yüzmek
yüzmek
29 Plivanje Yüzme
yüzme
30 Talas Dalga
dalga
31 More Deniz
deniz
32 Nasip Kumul
kumul
33 Pesak Kum
kum
34 Kakva je prognoza za sutra Yarın hava nasıl olacak?
yaroen hava nasoel olacak
35 Drugi oblik Yarınki hava durumu nedir?
yaroenki hava durumu nedir
36 Vreme će se promeniti Hava değişecek
hava dewhichecek
37 Biće kiše Yağmur yağacak
yawhmur yawhacak
38 Biće sunčano Güneşli olacak
günechli oladjak
39 Biće puno vetra Çok rüzgarlı olacak
tchok rüzgarloe oladjak
40 Kupaći kostim Mayo
mayo
41 Hladovina Gölge
gölge17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Test
Naučite
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? Bana yardım edebilirmisiniz lütfen?
bana yardoem edebilirmisiniz lütfen
2 Izgubio sam se Kayboldum
kayboldum
3 Šta želite ? Ne istersiniz?
ne istersiniz
4 Šta se dogodilo? Ne oldu?
ne oldu
5 Gde mogu naći prevodioca? Nerede tercüman bulabilirim?
nerede terdjüman bulabilirim
6 Gde se nalazi najbliža apoteka? En yakın eczane nerede?
en yakoen eczane nerede
7 Možete li nazvati lekara, molim Vas? Lütfen bir doktor çağırın?
lütfen bir doktor tchawhoeroen
8 Da li ste trenutno pod terapijom? Ne tedavisi görüyorsunuz şu anda?
ne tedavissi görüyorsunuz chu anda
9 Bolnica Hastane
hastane
10 Apoteka Ezcane
ezaane
11 Lekar Doktor
doktor
12 Medicinska služba Sağlık merkezi
sawhloek merkezi
13 Izgubio sam isprave Kimlik kağıtlarımı kaybettim
kimlik kawhoetlaroemoe kaybettim
14 Neko mi je ukrao isprave Kağıtlarımı çaldılar
kawhoetlaroemoe tchaldoelar
15 Biro za izgubljene stvari Kayıp eşyalar bürosu
kayoep echyalar bürosu
16 Stanica prve pomoći Ilk yardım merkezi
ilk yardoem merkezi
17 Izlaz u slučaju nužde Acil çıkış kapısı
adjil tdjhoekoedjh kapoesoe
18 Policija Polis
polis
19 Drugi oblik Jandarma
jandarma
20 Isprave Kimlik kağıtlarım
kimlik kawhoetlaroem
21 Novac Para
para
22 Pasoš Pasaport
pasaport
23 Prtljag Bagaj
bagaj
24 Ne treba, hvala Yok teşekkürler
yok techekkürler
25 Pustite me na miru! Beni rahat bırakın!
beni rahat boerakoen
26 Drugi oblik Yeter artık
yeter artoek
27 Sklonite se! Gidin!
gidin
Preuzmite mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzmite sve izraze i fraze

Besplatni demoPočetak

Preuzmite mp3 i pdf