Ukrajinski воцабулари

1 - Osnovni izrazi

Osnovni izrazi
Test
Naučite
1 Dobar dan Добрий день
Dobryi den'
2 Drugi oblik Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 Dobro veče Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 Doviđenja До побачення
Do pobatchennja
5 Drugi oblik Бувай
Buvaj!
6 Vidimo se Побачимось
Pobatchymos'
7 Da Так
Tak
8 Ne Ні
Ni
9 Molim vas Вибачте
Vybatchte
10 Drugi oblik Перепрошую
Pereprochuju
11 Hvala Дякую
Djakuju
12 Hvala puno! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 Hvala na pomoći Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 Nema na čemu Будь ласка
Bud' laska
15 Drugi oblik Прошу
Prochu
16 U redu Гаразд
Gharazd
17 Drugi oblik Добре
Dobre
18 Koliko košta? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 Izvinite Пробачте!
Probatchte
20 Drugi oblik Даруйте!
Darujte!
21 Ne razumem Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 Razumeo sam Зрозуміло
Zrozumilo
23 Ne znam Я не знаю
Ja ne znaju
24 Zabranjeno Заборонено
Zaboroneno
25 Molim Vas, gde je toalet ? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 Srećna Nova godina З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 Srećan rođendan З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 Srećni praznici! Зі святом!
Zi svjatom!
29 Čestitam! Вітаю!
Vitaju!2 - Razgovor

Razgovor
Test
Naučite
1 Dobar dan. Kako si? Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 Drugi oblik Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 Dobar dan. Hvala, dobro sam. Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 Drugi oblik Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 Govoriš li ukrajinski? Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 Ne, ne govorim ukrajinski Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 Samo malo Лише трохи
Lyshe trokhy
8 Odakle dolaziš? З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 Drugi oblik Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 Koje si nacionalnosti? Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 Ja sam Srbin Я серб
Ja serb
12 Kada govori žena Я сербка
Ja serbka
13 Ti živiš ovde? А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 Da, ja živim ovde Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 Zovem se Sara, a ti? Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 Julien Жульєн
Ʒul'jen
17 Šta radiš tu? Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 Na odmoru sam Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 Na odmoru smo Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 Na poslovnom sam putovanju Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 Radim ovde Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 Radimo ovde Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 Gde se može nešto dobro pojesti? Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 Drugi oblik Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 Ima li muzeja u blizini? Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 Gde se mogu uključiti na Internet? Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - Učenje

Učenje
Test
Naučite
1 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 Da, naravno! Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 Šta je to? Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 To je sto Це стіл
Tse stil
5 Sto. Razumeš? Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 Ne razumem Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 Možeš li, molim te, ponoviti? Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 Možeš li, molim te, govoriti sporije? Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 Možeš li to napisati, molim te? Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 Razumeo sam Зрозуміло
Zrozumilo4 - Boje

Boje
Test
Naučite
1 Sviđa mi se boja stola Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 To je crveno Це червоний
Tse tchervonyj
3 Plavo Блакитний
Blakytnyj
4 Žuto Жовтий
Ʒovtyj
5 Belo Білий
Bilyj
6 Crno Чорний
Tchornyj
7 Zeleno Зелений
Zelenyj
8 Narandžasto Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 Ljubičasto Фіолетовий
Fioletovyj
10 Sivo Сірий
Siryj5 - Brojevi

Brojevi
Test
Naučite
1 Nula Нуль
Nul'
2 Jedan Один
Odyn
3 Dva Два
Dva
4 Tri Три
Try
5 Četiri Чотири
Tchotyry
6 Pet П'ять
P`jat'
7 Šest Шість
Shist'
8 Sedam Сім
Sim
9 Osam Вісім
Visim
10 Devet Дев'ять
Dev`jat'
11 Deset Десять
Desjat'
12 Jedanaest Одинадцять
Odynadtsjat'
13 Dvanaest Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 Trinaest Тринадцять
Trynadtsjat'
15 Četrnaest Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 Petnaest П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 Šesnaest Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 Sedamnaest Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 Osamnaest Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 Devetnaest Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 Dvadeset Двадцять
Dvadtsjat'
22 Dvadeset jedan Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 Dvadeset dva Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 Dvadeset tri Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 Dvadeset četiri Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 Dvadeset pet Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 Dvadeset šest Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 Dvadeset sedam Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 Dvadeset osam Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 Dvadeset devet Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 Trideset Тридцять
Trydtsjat'
32 Trideset jedan Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 Trideset dva Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 Trideset tri Тридцять три
Trydtsjat' try
35 Trideset četiri Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 Trideset pet Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 Trideset šest Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 Četrdeset Сорок
Sorok
39 Pedeset П'ятдесят
P`jatdesjat
40 Šezdeset Шістдесят
Shistdesjat
41 Sedamdeset Сімдесят
Simdesjat
42 Osamdeset Вісімдесят
Visimdesjat
43 Devedeset Дев'яносто
Dev`janosto
44 Sto Сто
Sto
45 Sto pet Сто п'ять
Sto p`jat'
46 Dvesta Двісті
Dvisti
47 Trista Триста
Trysta
48 Četiristo Чотириста
Tchotyrysta
49 Hiljada Тисяча
Tysjatcha
50 Hiljadu petsto Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 Dve hiljade Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 Deset hiljada Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - Vremenske oznake

Vremenske oznake
Test
Naučite
1 Kad si stigao? Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 Danas Сьогодні
S'oghodni
3 Juče Учора
Utchora
4 Pre dva dana Два дні тому
Dva dni tomu
5 Koliko ostaješ? Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 Odlazim sutra Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 Odlazim prekosutra Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 Odlazim za tri dana Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 Ponedeljak Понеділок
Ponedilok
10 Utorak Вівторок
Vivtorok
11 Sreda Середа
Sereda
12 Četvrtak Четвер
Tchetver
13 Petak П'ятниця
P'jatnytsja
14 Subota Субота
Subota
15 Nedelja Неділя
Nedilja
16 Januar Січень
Sitchen'
17 Februar Лютий
Ljutyj
18 Mart Березень
Berezen'
19 April Квітень
Kviten'
20 Maj Травень
Traven'
21 Juni Червень
Tcherven'
22 Juli Липень
Lypen'
23 Avgust Серпень
Serpen'
24 Septembar Вересень
Veresen'
25 Oktobar Жовтень
Ʒovten'
26 Novembar Листопад
Lystopad
27 Decembar Грудень
Ghruden'
28 U koliko sati odlaziš? О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 Ujutru, u osam sati О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 Ujutru, u osam i petnaest Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 Drugi oblik О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 Ujutru, u pola devet Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 Drugi oblik О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 Ujutru, u osam i četrdeset pet Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 Drugi oblik О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 Uveče, u šest sati Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 Kasnim Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - Taksi

Taksi
Test
Naučite
1 Taksi! Таксі!
Taksi!
2 Kuda ćete? Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 Idem na stanicu Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 Idem u hotel Dan i Noć Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 Možete li me odvesti na aerodrom? Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 Možete li uzeti moj prtljag? Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 Je li daleko odavde? Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 Ne, blizu je Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 Da, to je malo dalje Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 Koliko će koštati? Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 Odvedite me tu Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 Na desno Це справа
Tse sprava
13 Na levo Це зліва
Tse zliva
14 Samo pravo Прямо
Prjamo
15 Tu je Це тут
Tse tut
16 Tamo je По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 Stop! Стоп!
Stop!
18 Ne morate da žurite Не поспішайте
Ne pospichajte
19 Mogu li dobiti račun, molim Vas? Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - Osećanja

Osećanja
Test
Naučite
1 Stvarno volim tvoju zemlju Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 Volim te Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 Drugi oblik Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 Srećan sam Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 Tužan sam Мені сумно
Meni sumno
6 Uživam ovde Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 Hladno mi je Мені холодно
Meni kholodno
8 Toplo mi je Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 Preveliko je Великувато
Velykuvato
10 Ako je osoba ili stvar ženskog roda Завеликий
Zavelykyj
11 Premalo je Замало
Zamalo
12 Ako je osoba ili stvar ženskog roda Малий
Malyj
13 Taman je Чудово
Tchudovo
14 Želiš li izaći večeras? Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 Hteo bih izaći večeras Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 To je dobra ideja Чудова ідея
Tchudova ideja
17 Drugi oblik Гарна ідея
Gharna ideja
18 Želim da se zabavljam Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 To nije dobra ideja Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 Ne želim izaći večeras Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 Hteo bih da se odmorim Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 Želiš li da se baviš sportom Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 Da, treba da se opustim Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 Igram tenis Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 Ne hvala, previše sam umoran Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - Porodica

Porodica
Test
Naučite
1 Imaš li rodbinu ovde? У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 Imam Oca Мій батько
Mij bat'ko
3 Imam Majku Моя мати
Moja maty
4 Imam Sina Мій син
Mij syn
5 Imam Kćerku Моя донька
Moja don'ka
6 Imam Brata Брат
Brat
7 Imam Sestru Сестра
Sestra
8 Imam Prijatelja Друг
Drug
9 Drugi oblik Приятель
Pryjatel'
10 Imam Prijateljicu Подруга
Podruga
11 Drugi oblik Приятелька
Pryjatel'ka
12 Imam Dečka Мій хлопець
Mij khlopets'
13 Imam Devojku Моя дівчина
Moja divtchyna
14 Imam Muža Мій чоловік
Mij tcholovik
15 Imam Ženu Моя дружина
Moja druʒyna10 - Bar

Bar
Test
Naučite
1 Bar Бар
Bar
2 Želiš li nešto popiti? Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 Piti Пити
Pyty
4 Čaša Склянка
Skljanka
5 Vrlo rado Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 Drugi oblik Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 Šta piješ? Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 Šta ima od pića? Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 Ima vode ili voćnih sokova Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 Voda Вода
Voda
11 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 Kocke leda Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 Čokolade Шоколад
Chokolad
14 Mleka Молоко
Moloko
15 Čaja Чай
Tchaj
16 Kafe Кава
Kava
17 Sa šećerom З цукром
Z tsukrom
18 Sa šlagom З вершками
Z verchkamy
19 Vina Вино
Vyno
20 Piva Пиво
Pyvo
21 Čaj, molim te Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 Pivo, molim te Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 Šta želite piti? Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 Dva čaja, molim Vas! Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 Dva piva, molim Vas! Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 Ništa, hvala Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 Na zdravlje! Будьмо!
Bud'mo!
28 Na zdravlje! Будьмо!
Bud'mo!
29 Molim Vas, račun! Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 Oprostite, koliko Vam dugujem? Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 Dvadeset eura Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 Ja častim Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - Restoran

Restoran
Test
Naučite
1 Restoran Ресторан
Restoran
2 Želiš li nešto jesti? Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 Da, vrlo rado Так, хочу
Tak, khotchu
4 Jesti Їсти
Jisty
5 Gde možemo jesti? Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 Gde možemo ručati? Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 Večera Вечеря
Vetcherja
8 Doručak Сніданок
Snidanok
9 Molim Vas! Будь ласка!
Bud' laska!
10 Molim Vas, jelovnik! Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 Izvolite jelovnik Ось меню!
Os' menju!
12 Šta više voliš? Meso ili ribu? Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 S pirinčem З рисом
Z rysom
14 Sa testeninom З макаронами
Z makaronamy
15 Krompiri З картоплею
Z kartopleju
16 Povrće З овочами
Z ovotchamy
17 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 Hleb Хліб
Khlib
19 Maslac Вершкове масло
Verchkove maslo
20 Salata Салат
Salat
21 Desert Десерт
Desert
22 Voće Фрукти
Frukty
23 Molim Vas, nož У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 Da, odmah ću ga doneti Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 Nož Ніж
Niʒ
26 Viljuška Виделка
Vydelka
27 Kašika Ложка
Loʒka
28 Da li je to toplo jelo? Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 Da, i vrlo začinjeno! Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 Toplo Гаряча страва
Garjatcha strava
31 Hladno Холодна страва
Kholodna strava
32 Začinjeno Гостра страва
Ghostra strava
33 Uzeću ribu Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 I ja Я також
Ja takoʒ12 - Na rastanku

Na rastanku
Test
Naučite
1 Kasno je! Moram otići! Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 Drugi oblik Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 Možemo li se ponovo videti? Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 Da, vrlo rado Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 Ovo je moja adresa Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 Imaš li broj telefona? У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 Da, evo Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 Bilo mi je lepo s tobom Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 I meni je drago što sam te upoznala Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 Kada se obraćamo ženi Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 Videćemo se ponovno uskoro Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 I ja se nadam Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 Doviđenja До побачення!
Do pobatchennja
14 Vidimo se sutra До завтра!
Do zavtra!
15 Zdravo Бувай!
Buvaj!13 - Prevoz

Prevoz
Test
Naučite
1 Oprostite, gdje je autobusna stanica? Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 Koliko košta karta za Grad Sunca? Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 Kad kreće voz za Grad Sunca? Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 Imate li vozni red vozova? У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 Vozni red autobusa? Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 Ovaj, ovde Ось цей
Os' tsej
12 Hvala Дякую
Djakuju
13 Nema na čemu. Srećan put! Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 Automehaničarska radnja Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 Benzinska stanica Заправка
Zapravka
16 Do vrha, molim Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 Bicikl Велосипед
Velosyped
18 Centar grada Центр міста
Tsentr mista
19 Predgrađe Передмістя
Peredmistja
20 Drugi oblik Пригород
Pryghorod
21 To je veliki grad Це велике місто
Tse velyke misto
22 To je selo Це село
Tse selo
23 Planina Гора
Ghora
24 Jezero Озеро
Ozero
25 Selo Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - Tražiti nekoga

Tražiti nekoga
Test
Naučite
1 Molim Vas, je li Sara tu? Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 Da, ona je tu Так, вона тут
Tak, vona tut
3 Izašla je Вона вийшла
Vona vyjshla
4 Možete je nazvati na njen mobilni Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 Znate li gde je mogu naći? Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 Ona je na poslu Вона на роботі
Vona na roboti
7 Ona je kod kuće Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 Molim Vas, je li Julien tu? Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 Da, on je tu Так, він тут
Tak, vin tut
10 Izašao je Він вийшов
Vin vyjshov
11 Znate li gde ga mogu naći Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 On je na poslu Він на роботі
Vin na roboti
14 On je kod kuće Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - Hotel

Hotel
Test
Naučite
1 Hotel Готель
Ghotel'
2 Apartman Квартира
Kvartyra
3 Dobrodošli Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 Imate li slobodnu sobu? У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 Ima li kupatilo u sobi? Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 Želite li radije dva odvojena kreveta? Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 Želite li bračni krevet? Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 Soba s doručkom Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 Koliko košta jedno noćenje? Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 Da, naravno! Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 Hvala. Soba je vrlo lepa Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 Hvala, malo je preskupo za mene Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 Molim Vas, gde je moja soba? Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 Na prvom spratu Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 Ima li hotel lift? А ліфт є?
A lift je?
20 Lift je na levoj strani? Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 Lift je na desnoj strani? Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 Gdje je perionica veša? Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 U prizemlju Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 Prizemlje Перший поверх
Pershyj poverkh
25 Soba Номер
Nomer
26 Hemijsko čišćenje Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 Frizer Перукарня
Perukarnja
28 Parkiralište za automobile Автостоянка
Avtostojanka
29 Gde se nalazi sala za sastanke? Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 Sala za sastanke Конференц-зал
Konferents-zal
31 Grejani bazen Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 Bazen Басейн
Basejn
33 Molim Vas, probudite me u sedam sati Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 Molim Vas ključ Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 Molim Vas karticu Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 Ima li poruka za mene? Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 Da, izvolite Так, ось вони
Tak, os' vony
38 Ne, nema Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 Gde mogu dobiti sitniš? Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 Da, za koliko Vam treba? Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - Plaža

Plaža
Test
Naučite
1 Plaža Пляж
Pljaʒ
2 Znate li gde mogu kupiti loptu? Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 Lopta М'яч
M'jatch
5 Dvogled Бінокль
Binokl'
6 Kačket Кепка
Kepka
7 Peškir Рушник
Rushnyk
8 Sandale Сандалі
Sandali
9 Kofa Відро
Vidro
10 Krema za sunčanje Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 Kupaće gaće Плавки
Plavky
12 Sunčane naočare Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 Rakovi Ракоподібні
Rakopodibni
14 Sunčati se Засмaтaяти
Zazmahaty
15 Sunčano Сонячний
Sonjatchnyj
16 Zalazak sunca Захід сонця
Zakhid sontsja
17 Suncobran Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 Sunce Сонце
Sontse
19 Sunčanica Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 Da li je opasno tu plivati? Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 Ne, nije opasno Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 Da, tu je zabranjeno plivati Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 Plivati Плавати
Plavaty
24 Plivanje Плавання
Plavannja
25 Talas Хвиля
Khvylja
26 More Море
More
27 Nasip Дюна
Djuna
28 Pesak Пісок
Pisok
29 Kakva je prognoza za sutra Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 Vreme će se promeniti Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 Biće kiše Піде дощ
Pide dochtch
32 Biće sunčano Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 Biće puno vetra Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 Kupaći kostim Купальник
Kupal'nyk
35 Hladovina Тінь
Tin'17 - U slučaju nevolje

U slučaju nevolje
Test
Naučite
1 Molim Vas, možete li mi pomoći? Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 Izgubio sam se Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 Šta želite ? Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 Šta se dogodilo? Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 Drugi oblik Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 Gde mogu naći prevodioca? Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 Gde se nalazi najbliža apoteka? Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 Možete li nazvati lekara, molim Vas? Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 Da li ste trenutno pod terapijom? Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 Bolnica Лікарня
Likarnja
11 Apoteka Аптека
Apteka
12 Lekar Лікар
Likar
13 Medicinska služba Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 Izgubio sam isprave Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 Neko mi je ukrao isprave У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 Biro za izgubljene stvari Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 Stanica prve pomoći Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 Izlaz u slučaju nužde Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 Policija Міліція
Militsija
20 Drugi oblik Поліція
Politsija
21 Isprave Папери
Papery
22 Drugi oblik Документи
Dokumenty
23 Novac Гроші
Ghrochi
24 Pasoš Паспорт
Pasport
25 Prtljag Багаж
Baghaʒ
26 Ne treba, hvala Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 Pustite me na miru! Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 Sklonite se! Залиште мене!
Zalychte mene!
Preuzmite mp3 i pdf
MP3 + PDF

Preuzmite sve izraze i fraze

Besplatni demoPočetak

Preuzmite mp3 i pdf