ดาวน์โหลดเสียงและพิมพ์ PDF ในภาษารัสเซีย

ดาวน์โหลดไฟล์เสียง:

  • เรียนรู้สำนวนโดยไม่ต้องดูหน้าจอด้วยเวอร์ชันสองภาษา
  • ฟังเสียงที่ไหนก็ได้ ทุกเวลา

พิมพ์ PDF ที่สอดคล้องกับไฟล์เสียง:

  • คุณมีสื่อภาพที่ผ่อนคลาย
  • ขณะเดินทาง คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้โดยไม่ต้องจ้องโทรศัพท์


36 Notions Indispensablesffff
Fiches à imprimer et audio à télécharger
+
15.00 €

ความช่วยเหลือ