วงศัพท์ > ภาษาจีน

1 - สำนวนที่จำเป็น
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 你好
nǐhǎo
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 晚上好
wǎnshànghǎo
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 再见
zàijiàn
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 回头见
huí tóu jiàn
🔊 ใช่ค่ะ 🔊 是
shì
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 不是
búshì
🔊 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 🔊 请
qǐng
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 谢谢
xièxiè
🔊 ขอบคุณมากค่ะ 🔊 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
🔊 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 🔊 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
🔊 เชิญค่ะ 🔊 没关系
méiguànxì
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 好
hǎo
🔊 ราคาเท่าไรครับ 🔊 多少钱?
duōshǎo qián
🔊 ขอโทษครับ 🔊 对不起!
duì bu qǐ
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 我不懂
wǒ bù dǒng
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 我懂了
wǒ dǒng le
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 我不知道
wǒ bù zhīdào
🔊 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 🔊 禁止
jìnzhǐ
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 新年好!
xīnnián hǎo
🔊 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 🔊 生日快乐!
shēngrìkuàilè
🔊 ขอให้สนุกนะคะ 🔊 节日快乐!
jiérì kuàilè
🔊 ยินดีด้วยนะคะ 🔊 祝贺您!
zhùhè nín
2 - สนทนา
🔊 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ 🔊 你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
🔊 สวัสดีครับ, สบายดีครับ 🔊 我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
🔊 คุณพูดภาษาจีนไหมคะ 🔊 你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
🔊 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาจีน 🔊 不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
🔊 นิดหน่อยก็พอครับ 🔊 仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
🔊 ผมเป็นชาวไทยครับ 🔊 我是泰国人
wǒ shì Tàiguórén
🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
🔊 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ 🔊 对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
🔊 จูเลียงครับ 🔊 我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 我在休假
wǒ zài xiūjià
🔊 พวกเรามาเที่ยวกันครับ 🔊 我们在休假
wǒmen zài xiūjià
🔊 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ 🔊 我在出差
wǒ zài chūchāi
🔊 ผมทำงานที่นี่ครับ 🔊 我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 🔊 我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ 🔊 哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 🔊 附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ 🔊 到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎng
3 - เรียน
🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ 🔊 你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 好的!
hǎo de
🔊 นี่คืออะไรคะ 🔊 这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
🔊 นี่คือโต๊ะค่ะ 🔊 这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 我不懂
wǒ bù dǒng
🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ 🔊 请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 我懂了
wǒ dǒng le
4 - สี
🔊 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ 🔊 我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 这是红色的
zhè shì hóngsè de
🔊 สีฟ้า 🔊 蓝色
lánsè
🔊 สีเหลือง 🔊 黄色
huángsè
🔊 สีขาว 🔊 白色
báisè
🔊 สีดำ 🔊 黑色
hēisè
🔊 สีเขียว 🔊 绿色
lǜsè
🔊 สีส้ม 🔊 橙色
chéngsè
🔊 สีม่วง 🔊 紫色
zǐ sè
🔊 สีเทา 🔊 灰色
huīsè
5 - จำนวน
🔊 ศูนย์ 🔊 零
líng
🔊 หนึ่ง 🔊 一
🔊 สอง 🔊 二
èr
🔊 สาม 🔊 三
sān
🔊 สี่ 🔊 四
🔊 ห้า 🔊 五
🔊 หก 🔊 六
liù
🔊 เจ็ด 🔊 七
🔊 แปด 🔊 八
🔊 เก้า 🔊 九
jiǔ
🔊 สิบ 🔊 十
shí
🔊 สิบเอ็ด 🔊 十一
shíyī
🔊 สิบสอง 🔊 十二
shí'èr
🔊 สิบสาม 🔊 十三
shísān
🔊 สิบสี่ 🔊 十四
shísì
🔊 สิบห้า 🔊 十五
shíwǔ
🔊 สิบหก 🔊 十六
shíliù
🔊 สิบเจ็ด 🔊 十七
shíqī
🔊 สิบแปด 🔊 十八
shíbā
🔊 สิบเก้า 🔊 十九
shíjiǔ
🔊 ยี่สิบ 🔊 二十
èrshí
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 二十一
èrshíyī
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 二十二
èrshíèr
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 二十三
èrshísān
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 二十四
èrshísì
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 二十五
èrshíwǔ
🔊 ยี่สิบหก 🔊 二十六
èrshíliù
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 二十七
èrshíqī
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 二十八
èrshíbā
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 二十九
èrshíjiǔ
🔊 สามสิบ 🔊 三十
sānshí
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 三十一
sānshí yī
🔊 สามสิบสอง 🔊 三十二
sānshí èr
🔊 สามสิบสาม 🔊 三十三
sānshí sān
🔊 สามสิบสี่ 🔊 三十四
sānshí sì
🔊 สามสิบห้า 🔊 三十五
sānshí wǔ
🔊 สามสิบหก 🔊 三十六
sānshí liù
🔊 สี่สิบ 🔊 四十
sìshí
🔊 ห้าสิบ 🔊 五十
wǔshí
🔊 หกสิบ 🔊 六十
liùshí
🔊 เจ็ดสิบ 🔊 七十
qīshí
🔊 แปดสิบ 🔊 八十
bāshí
🔊 เก้าสิบ 🔊 九十
jiǔshí
🔊 หนึ่งร้อย 🔊 一百
yībǎi
🔊 หนึ่งร้อยห้า 🔊 一百零五
yībǎi líng wǔ
🔊 สองร้อย 🔊 二百
èrbǎi
🔊 สามร้อย 🔊 三百
sānbǎi
🔊 สี่ร้อย 🔊 四百
sìbǎi
🔊 หนึ่งพัน 🔊 一千
yīqiān
🔊 หนึ่งพันห้าร้อย 🔊 一千五百
yīqiān wǔbǎi
🔊 สองพัน 🔊 二千
èrqiān
🔊 หนึ่งหมื่น 🔊 一万
yīwàn
6 - สังเกตภูมิอากาศ
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
🔊 วันนี้ 🔊 今天
jīntiān
🔊 เมื่อวาน 🔊 昨天
zuótiān
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 两天前
liǎng tiān qián
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 我明天走
wǒ míngtiān zǒu
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 我后天走
wǒ hòutiān zǒu
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
🔊 วันจันทร์ 🔊 星期一
xīngqīyī
🔊 วันอังคาร 🔊 星期二
xīngqīèr
🔊 วันพุธ 🔊 星期三
xīngqīsān
🔊 วันพฤหัสบดี 🔊 星期四
xīngqīsì
🔊 วันศุกร์ 🔊 星期五
xīngqīwǔ
🔊 วันเสาร์ 🔊 星期六
xīngqīliù
🔊 วันอาทิตย์ 🔊 星期天
xīngqītiān
🔊 เดือนมกราคม 🔊 1月
yī yuè
🔊 เดือนกุมภาพันธ์ 🔊 2月
èr yuè
🔊 เดือนมีนาคม 🔊 3月
sān yuè
🔊 เดือนเมษายน 🔊 4月
sì yuè
🔊 เดือนพฤษภาคม 🔊 5月
wǔ yuè
🔊 เดือนมิถุนายน 🔊 6月
liù yuè
🔊 เดือนกรกฎาคม 🔊 7月
qī yuè
🔊 เดือนสิงหาคม 🔊 8月
bā yuè
🔊 เดือนกันยายน 🔊 9月
jiǔ yuè
🔊 เดือนตุลาคม 🔊 10月
shí yuè
🔊 เดือนพฤศจิกายน 🔊 11月
shí yī yuè
🔊 เดือนธันวาคม 🔊 12月
shí èr yuè
🔊 คุณจะกลับกี่โมงคะ 🔊 你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
🔊 แปดโมงเช้าครับ 🔊 早晨...八点
zǎochen bā diǎn
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 🔊 早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
🔊 หกโมงเย็น 🔊 晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
🔊 ผมมาสายครับ 🔊 我迟到了
wǒ chídào le
7 - แท็กซี่
🔊 แท๊กซี่ 🔊 出租车!
chūzū chē
🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ 🔊 你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
🔊 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 🔊 我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
🔊 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 🔊 我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
🔊 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 🔊 您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 🔊 离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
🔊 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 🔊 不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
🔊 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 🔊 有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
🔊 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 多少钱?
duōshǎo qián
🔊 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 🔊 请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
🔊 ด้านขวามือครับ 🔊 朝右边
cháo yòubiān
🔊 ด้านซ้ายมือครับ 🔊 朝左边
cháo zuǒbian
🔊 ตรงไปครับ 🔊 笔直走
bǐzhí zǒu
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 到了
dào le
🔊 ทางนี้ครับ 🔊 在那儿
zài nà ér
🔊 หยุดครับ 🔊 停!
tíng
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
🔊 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma
8 - ครอบครัว
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 我的父亲
wǒde fùqīn
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 我的母亲
wǒde mǔqīn
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 我的儿子
wǒde érzi
🔊 ลูกสาวดิฉันค่ะ 🔊 我的女儿
wǒde nǚer
🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ 🔊 一个哥哥
yī gè gēgē
🔊 น้องชายคนเล็ก 🔊 弟弟
yi gè dìdì
🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ 🔊 一个姐姐
yī gè jiějiě
🔊 น้องสาวคนเล็ก 🔊 妹妹
yi gè mèimei
🔊 เพื่อนผู้ชายค่ะ 🔊 一个朋友
yī gè péngyou
🔊 เพื่อนผู้หญิงค่ะ 🔊 一个朋友
yī gè péngyou
🔊 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ 🔊 我的男朋友
wǒde nánpéngyou
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ 🔊 我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 我的丈夫
wǒde zhàngfu
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 我的妻子
wǒde qīzi
9 - ความรู้สึก
🔊 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 🔊 我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
🔊 ผมมีความสุขครับ 🔊 我很幸福
wǒ hěn xìngfú
🔊 ผมเศรัาครับ 🔊 我很难过
wǒ hěn nánguò
🔊 ผมรู้สึกดีมากครับ 🔊 我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
🔊 ผมหนาวครับ 🔊 我很冷
wǒ hěn lěng
🔊 ผมร้อนครับ 🔊 我很热
wǒ hěn rè
🔊 ใหญ่เกินไปครับ 🔊 太大了
tài dà le
🔊 เล็กเกินไปครับ 🔊 太小了
tài xiǎo le
🔊 ดีมากครับ 🔊 非常好
fēicháng hǎo
🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 🔊 今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
🔊 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
🔊 เป็นความคิดที่ดีครับ 🔊 这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
🔊 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 🔊 我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 🔊 这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
🔊 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ 🔊 我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 🔊 你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
🔊 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 🔊 是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
🔊 ผมเล่นเทนนิสครับ 🔊 我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 🔊 不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèi
10 - บาร์
🔊 ที่่บาร์ค่ะ 🔊 酒吧
jiǔbā
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 🔊 你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
🔊 ดื่ม 🔊 喝
🔊 แก้ว 🔊 杯子
bēizi
🔊 ด้วยความยินดีครับ 🔊 好的,谢谢
hǎo de xièxiè
🔊 คุณจะทานอะไรดีคะ 🔊 你喝什么?
nǐ hē shénme
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 🔊 有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
🔊 นํ้าเปล่าค่ะ 🔊 水
shuǐ
🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 🔊 能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
🔊 นํ้าแข็ง 🔊 冰块
bīng kuài
🔊 ช็อคโกแล็ต 🔊 巧克力
qiǎokèlì
🔊 นม 🔊 牛奶
niúnǎi
🔊 นํ้าชา 🔊 茶
chá
🔊 กาแฟ 🔊 咖啡
kāfēi
🔊 ใส่นํ้าตาล 🔊 加糖
jiā táng
🔊 ใส่ครีม 🔊 加奶油
jiā nǎiyóu
🔊 ไวน์ 🔊 葡萄酒
pútáojiǔ
🔊 เบียร์ 🔊 啤酒
píjiǔ
🔊 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 🔊 请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
🔊 เบียร์ที่หนึ่งครับ 🔊 请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
🔊 นํ้าชาสองที่ค่ะ 🔊 请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
🔊 เบียร์สองที่ค่ะ 🔊 请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 干杯
gānbēi
🔊 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 🔊 为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ 🔊 我要买单
wǒ yào mǎi dān
🔊 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 🔊 一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
🔊 ยี่สิบยุโรครับ 🔊 二十欧元
èrshí ōuyuán
🔊 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 🔊 我请你
wǒ qǐng nǐ
11 - ร้านอาหาร
🔊 ร้านอาหาร 🔊 餐馆
cānguǎn
🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ 🔊 你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
🔊 ครับ, ผมต้องการ 🔊 是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
🔊 กินข้าวค่ะ 🔊 吃饭
chīfàn
🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ 🔊 我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ 🔊 我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
🔊 ข้าวเย็น 🔊 晚餐
wǎncān
🔊 ข้าวเช้า 🔊 早餐
zǎocān
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
🔊 ขอเมนูด้วยค่ะ 🔊 请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
🔊 นี่ครับเมนู 🔊 这是菜单!
zhè shì càidān
🔊 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ 🔊 你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
🔊 กับข้าวสวยค่ะ 🔊 再加饭
zài jiā fàn
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
🔊 มันฝรั่ง 🔊 土豆
tǔdòu
🔊 ผัก 🔊 蔬菜
shūcài
🔊 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก 🔊 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
🔊 ขนมปัง 🔊 面包
miànbāo
🔊 เนยสด 🔊 黄油
huángyóu
🔊 สลัดผัก 🔊 一份色拉
yī fèn sè lā
🔊 ของหวาน 🔊 一份甜点
yī fèn tián diǎn
🔊 ผลไม้ 🔊 水果
shuǐguǒ
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
🔊 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ 🔊 有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
🔊 มีดหนึ่งเล่ม 🔊 刀
dāo
🔊 ส้่อมหนึ่งคัน 🔊 叉
chā
🔊 ช้อนหนึ่งคัน 🔊 勺子
sháozi
🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ 🔊 这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
🔊 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ 🔊 是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
🔊 ร้อน 🔊 热
🔊 เย็น 🔊 冷
lěng
🔊 เผ็ด 🔊 辣
🔊 ผมจะเอาปลาครับ 🔊 我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
🔊 ดิฉันด้วยค่ะ 🔊 我也一样
wǒ yě yīyàng
12 - จากกัน
🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 🔊 天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
🔊 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ 🔊 这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
🔊 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ 🔊 有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
🔊 มีครับ, นี่ครับ 🔊 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 🔊 和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
🔊 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ 🔊 我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ 🔊 希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
🔊 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ 🔊 我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 再见!
zàijiàn
🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 明天见!
míngtiān jiàn
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 再见!
zàijiàn
13 - ขนส่ง
🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 🔊 对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 🔊 请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 🔊 这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 🔊 去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 🔊 去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 🔊 我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 🔊 您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 🔊 汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 🔊 请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
🔊 ขบวนนี้ค่ะ 🔊 就是这列
jiùshì zhè liè
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 谢谢
xièxiè
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 🔊 不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 修车库
xiū chēkù
🔊 ปั๊มนํ้ามัน 🔊 加油站
jiāyóu zhàn
🔊 เต็มถังค่ะ 🔊 请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
🔊 รถจักรยาน 🔊 自行车
zìxíngchē
🔊 ตัวเมือง 🔊 市中心
shì zhōngxīn
🔊 ชานเมือง 🔊 郊区
jiāoqū
🔊 เป็นเมืองใหญ่ 🔊 这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
🔊 เป็นหมู่บ้าน 🔊 这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
🔊 ภูเขา 🔊 一座山
yīzuòshān
🔊 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 🔊 一条湖
yī tiáo hú
🔊 ชนบท 🔊 乡村
xiāngcūn
14 - โรงแรม
🔊 โรงแรม 🔊 酒店
jiǔdiàn
🔊 อพาร์ตเม้นท์ 🔊 公寓
gōngyù
🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ 🔊 欢迎
huānyíng
🔊 คุณมีห้องว่างไหมครับ 🔊 您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ 🔊 房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ 🔊 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ 🔊 住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
🔊 ได้ค่ะ 🔊 当然可以!
dāngrán kěyǐ
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
🔊 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ 🔊 好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
🔊 ราคาแพงไปหน่อยครับ 🔊 太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
🔊 ห้องของผมอยู่ไหนครับ 🔊 我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
🔊 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ 🔊 在二楼
zài èr lóu
🔊 มีลิฟท์ไหมคะ 🔊 有电梯吗?
yǒu diàntī ma
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ 🔊 电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ 🔊 电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ 🔊 洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
🔊 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ 🔊 在底楼
zài dǐ lóu
🔊 ชั้นล่าง 🔊 底楼
dǐ lóu
🔊 ห้องพัก 🔊 房间
fángjiān
🔊 ร้านซักรีด 🔊 干洗店
gānxǐ diàn
🔊 ร้านเสริมสวย 🔊 美发厅
měi fà tīng
🔊 ที่จอดรถ 🔊 停车场
tíngchēchǎng
🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ 🔊 我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
🔊 ห้องประชุม 🔊 会议室
huìyì shì
🔊 สระนํ้าอุ่น 🔊 游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
🔊 สระนํ้า 🔊 游泳池
yóuyǒngchí
🔊 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ 🔊 请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
🔊 ขอกุญแจหน่อยครับ 🔊 请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ 🔊 请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
🔊 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ 🔊 有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ 🔊 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
🔊 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ 🔊 没有
méiyǒu
🔊 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ 🔊 在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
🔊 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ 🔊 您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎo
15 - หาคน
🔊 ซาร่าอยู่ไหมครับ 🔊 请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
🔊 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ 🔊 是的,她在
shìde tā zài
🔊 เธอออกไปข้างนอกค่ะ 🔊 她出去了
tā chūqù le
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 🔊 您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 เธออยู่ที่ไหนครับ 🔊 您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 🔊 她在上班
tā zài shàngbān
🔊 เธออยู่ที่บ้านค่ะ 🔊 她在家
tā zàijiā
🔊 จูเลียงอยู่ไหมคะ 🔊 请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
🔊 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ 🔊 是的,他在
shìde tā zài
🔊 เขาออกไปข้างนอกครับ 🔊 他出去了
tā chūqù le
🔊 เขาอยู่ที่ไหนคะ 🔊 您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 🔊 您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ 🔊 他在上班
tā zài shàngbān
🔊 เขาอยู่ที่บ้านครับ 🔊 他在家
tā zàijiā
16 - ชายหาด
🔊 ชายหาดค่ะ 🔊 海滩
hǎitān
🔊 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ 🔊 您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ 🔊 往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
🔊 ลูกบอลหนึ่งลูก 🔊 足球
zúqiú
🔊 กล้องส่องทางไกล 🔊 望远镜
wàngyuǎnjìng
🔊 หมวกแก๊ป 🔊 太阳帽
tàiyáng mào
🔊 ผ้าเช็ดตัว 🔊 浴巾
yùjīn
🔊 รองเท้าแตะ 🔊 拖鞋
tuōxié
🔊 กระป๋อง 🔊 塑料桶
sùliào tǒng
🔊 ครีมกันแดด 🔊 防晒霜
fángshàishuāng
🔊 กางเกงว่ายนํ้า 🔊 游泳裤
yóuyǒng kù
🔊 แว่นกันแดด 🔊 太阳眼镜
tài
🔊 กุ้งหอยปูปลา 🔊 贝壳类
bèiké lèi
🔊 อาบแดด 🔊 太阳浴
tàiyáng yù
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 阳光明媚
yángguāng míngmèi
🔊 พระอาทิตย์ตกดิน 🔊 日落
rìluò
🔊 ร่มกันแดด 🔊 遮阳伞
zhē yángsǎn
🔊 แสงแดด 🔊 太阳
tàiyáng
🔊 การอาบแดด 🔊 中暑
zhòngshǔ
🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ 🔊 这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
🔊 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ 🔊 不,不危险
bù, bù wēixiǎn
🔊 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ 🔊 对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
🔊 ว่ายนํ้า 🔊 游泳
yóuyǒng
🔊 การว่ายนํ้า 🔊 游泳
yóuyǒng
🔊 คลืน 🔊 海浪
hǎi làng
🔊 ทะเล 🔊 大海
dàhǎi
🔊 เนิน 🔊 沙丘
shāqiū
🔊 ทราย 🔊 沙
shā
🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 🔊 明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ 🔊 天气要变了
tiānqì yào biàn le
🔊 ฝนจะตกค่ะ 🔊 要下雨
yào xiàyǔ
🔊 จะมีแดดค่ะ 🔊 要出太阳
yào chū tàiyáng
🔊 จะมีลมแรงค่ะ 🔊 要刮大风
yào guā dà fēng
🔊 ชุดว่ายนํ้า 🔊 游泳衣
yóuyǒng yī
🔊 ที่ร่ม 🔊 影子
yǐngzi
17 - ในกรณีที่มีปัญหา
🔊 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
🔊 ผมหลงทางครับ 🔊 我迷路了
wǒ mílù le
🔊 คุณต้องการอะไรครับ 🔊 您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
🔊 เกิดอะไรขึ้นครับ 🔊 发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 🔊 在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
🔊 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ 🔊 最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ 🔊 目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
🔊 โรงพยาบาล 🔊 一所医院
yī suǒ yīyuàn
🔊 ร้านขายยา 🔊 一家药房
yī jiā yàofáng
🔊 หมอ 🔊 一位医生
yī wèi yīshēng
🔊 ศูนย์การแพทย์ 🔊 医疗服务
yīliáo fúwù
🔊 ผมทำเอกสารหายหายครับ 🔊 我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
🔊 ผมถูกขโมยเอกสารครับ 🔊 我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ 🔊 失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
🔊 หน่วยกู้ภัย 🔊 医务室
yīwù shì
🔊 ทางออกฉุกเฉิน 🔊 紧急出口
jǐnjí chūkǒu
🔊 ตำรวจ 🔊 警察局
jǐngchájú
🔊 เอกสาร 🔊 身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
🔊 เงิน 🔊 钱
qián
🔊 หนังสือเดินทาง 🔊 护照
hùzhào
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 行李
xíngli
🔊 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ 🔊 不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 别烦我!
bié fán wǒ
🔊 ไปให้พ้น 🔊 走开!
zǒukāi