วงศัพท์ > ภาษาดัช

1 - สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ Goedendag
2 สวัสดีค่ะ Goedenavond
3 ลาก่อนค่ะ Tot ziens
4 เดี๋ยวพบกันครับ Tot straks
5 ใช่ค่ะ Ja
6 ไม่ค่ะ Nee
7 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ Alstublieft
8 ขอบคุณครับ Dank u
9 ขอบคุณมากค่ะ Dank u wel
10 Dank je wel
11 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Bedankt voor uw hulp
12 เชิญค่ะ Graag gedaan
13 ตกลงค่ะ Okee
14 ราคาเท่าไรครับ Hoeveel kost dat?
15 ขอโทษครับ Pardon!
16 Excuseer!
17 ผมไม่เข้าใจครับ Ik begrijp het niet
18 ผมเข้าใจแล้วครับ Ik heb het begrepen
19 ดิฉันไม่ทราบค่ะ Ik weet het niet
20 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Verboden
21 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ Waar zijn de toiletten, alstublieft?
22 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ Gelukkig Nieuwjaar!
23 สุขสันต์วันเกิดค่ะ Gelukkige verjaardag!
24 ขอให้สนุกนะคะ Prettige feesten!
25 ยินดีด้วยนะคะ Gefeliciteerd!
26 Proficiat!2 - สนทนา

สนทนา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ Hallo. Hoe gaat het?
2 สวัสดีครับ, สบายดีครับ Hallo. Het gaat goed, dank je
3 คุณพูดภาษาดัชไหมคะ Spreek je Nederlands ?
4 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาดัช Nee, ik spreek geen Nederlands
5 นิดหน่อยก็พอครับ Slechts een klein beetje
6 คุณมาจากประเทศไหนคะ Waar kom je vandaan?
7 คุณสัญชาติอะไรคะ Wat is je nationaliteit?
8 ผมเป็นชาวไทยครับ Ik ben Thais
9 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ En jij, woon je hier?
10 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ Ja, ik woon hier
11 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ Ik heet Sarah, en jij?
12 จูเลียงครับ Julien
13 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ Wat doe je hier?
14 ผมมาเที่ยวครับ Ik ben op vakantie
15 Ik ben met vakantie
16 พวกเรามาเที่ยวกันครับ Wij zijn op vakantie
17 Wij zijn met vakantie
18 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ Ik ben op zakenreis
19 ผมทำงานที่นี่ครับ Ik werk hier
20 พวกเราทำงานที่นี่ครับ Wij werken hier
21 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ Wat zijn de goeie plekjes om te eten?
22 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ Is er een museum in de buurt?
23 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ Waar kan ik internetverbinding maken?3 - เรียน

เรียน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ Wil je enkele woorden leren?
2 ครับ, ตกลง Okee!
3 นี่คืออะไรคะ Hoe heet dat?
4 นี่คือโต๊ะค่ะ Dat is een tafel
5 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ Een tafel, begrijp je?
6 ผมไม่เข้าใจครับ Ik begrijp het niet
7 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ Kan je dat alsjeblieft herhalen?
8 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ Kan je een beetje trager praten, alsjeblieft?
9 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Zou je dat kunnen opschrijven, alsjeblieft?
10 ผมเข้าใจแล้วครับ Ik heb het begrepen4 - สี

สี
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ Ik vind de kleur van deze tafel mooi
2 เป็นสีแดงค่ะ Het is rood
3 สีฟ้า Blauw
4 สีเหลือง Geel
5 สีขาว Wit
6 สีดำ Zwart
7 สีเขียว Groen
8 สีส้ม Oranje
9 สีม่วง Paars
10 สีเทา Grijs5 - จำนวน

จำนวน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ศูนย์ Nul
2 หนึ่ง Een
3 สอง Twee
4 สาม Drie
5 สี่ Vier
6 ห้า Vijf
7 หก Zes
8 เจ็ด Zeven
9 แปด Acht
10 เก้า Negen
11 สิบ Tien
12 สิบเอ็ด Elf
13 สิบสอง Twaalf
14 สิบสาม Dertien
15 สิบสี่ Veertien
16 สิบห้า Vijftien
17 สิบหก Zestien
18 สิบเจ็ด Zeventien
19 สิบแปด Achttien
20 สิบเก้า Negentien
21 ยี่สิบ Twintig
22 ยี่สิบเอ็ด Eenentwintig
23 ยี่สิบสอง Tweeëntwintig
24 ยี่สิบสาม Drieëntwintig
25 ยี่สิบสี่ Vierentwintig
26 ยี่สิบห้า Vijfentwintig
27 ยี่สิบหก Zesentwintig
28 ยี่สิบเจ็ด Zevenentwintig
29 ยี่สิบแปด Achtentwintig
30 ยี่สิบเก้า Negenentwintig
31 สามสิบ Dertig
32 สามสิบเอ็ด Eenendertig
33 สามสิบสอง Tweeëndertig
34 สามสิบสาม Drieëndertig
35 สามสิบสี่ Vierendertig
36 สามสิบห้า Vijfendertig
37 สามสิบหก Zesendertig
38 สี่สิบ Veertig
39 ห้าสิบ Vijftig
40 หกสิบ Zestig
41 เจ็ดสิบ Zeventig
42 แปดสิบ Tachtig
43 เก้าสิบ Negentig
44 หนึ่งร้อย Honderd
45 หนึ่งร้อยห้า Honderd vijf
46 Honderd en vijf
47 สองร้อย Tweehonderd
48 สามร้อย Driehonderd
49 สี่ร้อย Vierhonderd
50 หนึ่งพัน Duizend
51 หนึ่งพันห้าร้อย Vijftienhonderd
52 สองพัน Tweeduizend
53 หนึ่งหมื่น Tienduizend6 - สังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ Wanneer ben je aangekomen?
2 วันนี้ Vandaag
3 เมื่อวาน Gisteren
4 เมื่อวานซืน Twee dagen geleden
5 คุณจะอยู่กี่วันคะ Hoe lang blijf je?
6 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ Ik vertrek morgen
7 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ Ik vertrek overmorgen
8 ผมจะกลับอีกสามวันครับ Ik vertrek over drie dagen
9 วันจันทร์ Maandag
10 วันอังคาร Dinsdag
11 วันพุธ Woensdag
12 วันพฤหัสบดี Donderdag
13 วันศุกร์ Vrijdag
14 วันเสาร์ Zaterdag
15 วันอาทิตย์ Zondag
16 เดือนมกราคม Januari
17 เดือนกุมภาพันธ์ Februari
18 เดือนมีนาคม Maart
19 เดือนเมษายน April
20 เดือนพฤษภาคม Mei
21 เดือนมิถุนายน Juni
22 เดือนกรกฎาคม Juli
23 เดือนสิงหาคม Augustus
24 เดือนกันยายน September
25 เดือนตุลาคม Oktober
26 เดือนพฤศจิกายน November
27 เดือนธันวาคม December
28 คุณจะกลับกี่โมงคะ Hoe laat vertrek je?
29 แปดโมงเช้าครับ Om acht uur 's ochtends
30 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า Om kwart over acht 's ochtends
31 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ Om half negen 's ochtends
32 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า Om kwart voor negen 's ochtends
33 หกโมงเย็น Om zes uur 's avonds
34 ผมมาสายครับ Ik ben laat
35 Ik heb vertraging7 - แท็กซี่

แท็กซี่
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 แท๊กซี่ Taxi!
2 คุณต้องการจะไปไหนครับ Waar wilt u naartoe?
3 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ Ik ga naar het station
4 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ Ik ga naar het hotel Dag en Nacht
5 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ Kunt u me naar de luchthaven brengen?
6 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Kunt u mijn bagage nemen?
7 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ Is het ver van hier?
8 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ Nee, het is vlakbij
9 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Ja, het is iets verder weg
10 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ Hoeveel zal het kosten?
11 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Breng me hiernaartoe, alstublieft
12 ด้านขวามือครับ Het is rechts
13 ด้านซ้ายมือครับ Het is links
14 ตรงไปครับ Het is rechtdoor
15 ที่นี่ครับ Het is hier
16 ทางนี้ครับ Het is die kant uit
17 Het is langs daar
18 หยุดครับ Stop!
19 ใช้เวลาตามสบายครับ Neem uw tijd
20 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Mag ik een ontvangstbewijs, alstublieft?8 - ความรู้สึก

ความรู้สึก
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ Ik hou erg van jouw land
2 ดิฉันรักคุณค่ะ Ik hou van je
3 ผมมีความสุขครับ Ik ben blij
4 ผมเศรัาครับ Ik ben verdrietig
5 ผมรู้สึกดีมากครับ Ik voel me goed hier
6 ผมหนาวครับ Ik heb koud
7 ผมร้อนครับ Ik heb warm
8 ใหญ่เกินไปครับ Het is te groot
9 เล็กเกินไปครับ Het is te klein
10 ดีมากครับ Het is perfect
11 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ Wil je vanavond uit?
12 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Ik zou graag uitgaan vanavond
13 เป็นความคิดที่ดีครับ Dat is een goed idee
14 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ Ik wil me amuseren
15 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ Dat is geen goed idee
16 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Ik heb geen zin om uit te gaan vanavond
17 ผมต้องการพักผ่อนครับ Ik wil rusten
18 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ Wil je sporten?
19 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง Ik heb ontspanning nodig
20 ผมเล่นเทนนิสครับ Ik speel tennis
21 Ja, ik heb nood aan ontspanning
22 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ Nee bedankt, ik ben erg moe9 - ครอบครัว

ครอบครัว
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ Heb je familie hier?
2 คุณพ่อดิฉันค่ะ Mijn vader
3 คุณแม่ดิฉันค่ะ Mijn moeder
4 ลูกชายดิฉันค่ะ Mijn zoon
5 ลูกสาวดิฉันค่ะ Mijn dochter
6 พี่ชายดิฉันค่ะ Een broer
7 พี่สาวดิฉันค่ะ Een zus
8 เพื่อนผู้ชายค่ะ Een vriend
9 เพื่อนผู้หญิงค่ะ Een vriendin
10 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ Mijn vriend
11 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ Mijn vriendin
12 สามีของดิฉันค่ะ Mijn man
13 ภรรยาของผมครับ Mijn vrouw10 - บาร์

บาร์
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ที่่บาร์ค่ะ De bar
2 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ Wil je iets drinken?
3 ดื่ม Drinken
4 แก้ว Glas
5 ด้วยความยินดีครับ Ja, graag
6 คุณจะทานอะไรดีคะ Wat wil je?
7 มีอะไรดื่มบ้างครับ Waar kan ik uit kiezen?
8 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ Er is water of vruchtensap
9 Er is water of fruitsap
10 นํ้าเปล่าค่ะ Water
11 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ Kunt u er ijsblokjes bij doen?
12 Kan je er ijsblokjes bij doen?
13 นํ้าแข็ง Ijsblokjes
14 ช็อคโกแล็ต Chocolademelk
15 นม Melk
16 นํ้าชา Thee
17 กาแฟ Koffie
18 ใส่นํ้าตาล Met suiker
19 ใส่ครีม Met melk
20 ไวน์ Wijn
21 เบียร์ Bier
22 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ Een thee, graag
23 เบียร์ที่หนึ่งครับ Een biertje, graag
24 คุณต้องการดื่มอะไรครับ Wat wilt u drinken?
25 Een pint(je) graag
26 นํ้าชาสองที่ค่ะ Twee thee's, graag
27 เบียร์สองที่ค่ะ Twee biertjes, graag
28 Twee pinten graag
29 ไม่ครัับ, ขอบคุณ Niets, dank u
30 ดื่มให้กับคุณค่ะ Proost
31 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ Santé!
32 Gezondheid!
33 เช็คบิลด้วยค่ะ De rekening, alstublieft!
34 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ Hoeveel kost dat ?
35 Hoeveel moet ik u?
36 ยี่สิบยุโรครับ Twintig euro
37 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ Ik trakteer je11 - ร้านอาหาร

ร้านอาหาร
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ร้านอาหาร Het restaurant
2 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ Wil je iets eten?
3 ครับ, ผมต้องการ Ja, graag
4 กินข้าวค่ะ Eten
5 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ Waar kunnen we eten?
6 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ Waar kunnen we lunchen?
7 ข้าวเย็น Het avondmaal
8 ข้าวเช้า Het ontbijt
9 ได้โปรดค่ะ Excuseer!
10 ขอเมนูด้วยค่ะ De menukaart, alstublieft!
11 นี่ครับเมนู Hier is de menukaart!
12 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ Eet je liever vlees of vis?
13 กับข้าวสวยค่ะ Met rijst
14 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ Met pasta
15 มันฝรั่ง Aardappels
16 Aardappelen
17 ผัก Groenten
18 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก Roerei - spiegelei - zachtgekookt eitje
19 ขนมปัง Brood
20 เนยสด Boter
21 สลัดผัก Een salade
22 ของหวาน Een toetje
23 Een nagerecht
24 ผลไม้ Fruit
25 คุณมีมีดไหมคะ Hebt u een mes, alstublieft?
26 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ Ja, ik breng er u onmiddellijk een
27 มีดหนึ่งเล่ม Een mes
28 ส้่อมหนึ่งคัน Een vork
29 ช้อนหนึ่งคัน Een lepel
30 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ Is dit een warme schotel?
31 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ Ja, en erg pikant ook!
32 ร้อน Warm
33 เย็น Koud
34 เผ็ด Pikant
35 ผมจะเอาปลาครับ Ik neem vis!
36 ดิฉันด้วยค่ะ Ik ook12 - จากกัน

จากกัน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ Het is laat! Ik moet nu weggaan!
2 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ Kunnen we elkaar weerzien?
3 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี Ja, leuk!
4 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Ik woon op dit adres
5 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ Heb je een telefoonnummer?
6 มีครับ, นี่ครับ Ja, dit is het
7 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ Ik vond het gezellig
8 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ Ik ook, ik vond het leuk om kennis met je te maken
9 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ We zien elkaar snel weer
10 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ Ik hoop het ook
11 ลาก่อนค่ะ Tot ziens!
12 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ Tot morgen
13 ลาก่อนครับ Dag!13 - ขนส่ง

ขนส่ง
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ Pardon, ik zoek de bushalte
2 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ Hoeveel kost een ticket naar Zonstad?
3 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft?
4 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ Stopt deze trein in Zonstad?
5 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad?
6 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ Wanneer komt de trein aan in Zonstad?
7 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ Een kaartje voor Zonstad, alstublieft
8 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ Hebt u de dienstregeling van de trein?
9 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ De dienstregeling van de bus
10 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ Pardon, welke trein gaat naar Zonstad?
11 ขบวนนี้ค่ะ Die trein
12 ขอบคุณครับ Dank u
13 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ Graag gedaan. Goede reis!
14 อู่ซ่อมรถ De (repareer)garage
15 ปั๊มนํ้ามัน Het benzinestation
16 เต็มถังค่ะ Voltanken, alstublieft
17 รถจักรยาน Fiets
18 ตัวเมือง Het stadscentrum
19 ชานเมือง De voorstad
20 เป็นเมืองใหญ่ Het is een stad
21 เป็นหมู่บ้าน Het is een dorp
22 ภูเขา Een berg
23 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง Een meer
24 ชนบท Het platteland14 - หาคน

หาคน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ซาร่าอยู่ไหมครับ Is Sarah hier, alstublieft?
2 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ Ja, ze is hier
3 เธอออกไปข้างนอกค่ะ Ze is weg
4 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ U kunt haar bellen op haar mobiel
5 U kunt haar bellen op haar GSM
6 เธออยู่ที่ไหนครับ Weet u waar ik haar kan vinden?
7 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ Ze is op haar werk
8 เธออยู่ที่บ้านค่ะ Ze is thuis
9 จูเลียงอยู่ไหมคะ Is Julien hier, alstublieft?
10 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ Ja, hij is hier
11 เขาออกไปข้างนอกครับ Hij is weg
12 เขาอยู่ที่ไหนคะ Weet u waar ik hem kan vinden?
13 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ U kunt hem bellen op zijn mobiel
14 U kunt hem bellen op zijn GSM
15 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ Hij is op zijn werk
16 เขาอยู่ที่บ้านครับ Hij is thuis15 - โรงแรม

โรงแรม
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 โรงแรม Het hotel
2 อพาร์ตเม้นท์ Appartement
3 ยินดีต้อนรับค่ะ Welkom!
4 คุณมีห้องว่างไหมครับ Hebt u een kamer vrij?
5 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ Is er een badkamer in de kamer?
6 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ Verkiest u twee eenpersoonsbedden?
7 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ Wenst u een kamer met een dubbel bed?
8 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ Kamer met bad - met balkon - met douche
9 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ Kamer met ontbijt
10 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ Wat is de prijs voor één nacht?
11 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ Ik zou graag eerst de kamer zien
12 ได้ค่ะ Ja, natuurlijk
13 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ Dank u, de kamer is erg mooi
14 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ Okee, kan ik reserveren voor deze nacht?
15 ราคาแพงไปหน่อยครับ Het is wat te duur voor mij, bedankt
16 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ Kunt u voor mijn bagage zorgen, alstublieft?
17 ห้องของผมอยู่ไหนครับ Waar is mijn kamer, alstublieft?
18 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ Het is op de eerste verdieping
19 มีลิฟท์ไหมคะ Is er een lift?
20 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ De lift is aan uw linkerkant
21 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ De lift is aan uw rechterkant
22 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ Waar is de wasserij, alstublieft?
23 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ Het is op de gelijkvloerse verdieping
24 Het is op de benedenverdieping
25 ชั้นล่าง De begane grond
26 De gelijkvloerse verdieping
27 ห้องพัก Kamer
28 ร้านซักรีด Droogkuis
29 Stomerij
30 ร้านเสริมสวย Kapsalon
31 ที่จอดรถ Autoparking
32 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ We zien elkaar in de vergaderzaal?
33 ห้องประชุม De vergaderzaal
34 สระนํ้าอุ่น Het zwembad is verwarmd
35 สระนํ้า Het zwembad
36 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ Maak me wakker om 7 uur, alstublieft
37 ขอกุญแจหน่อยครับ De sleutel, alstublieft
38 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ De pas, alstublieft
39 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ Zijn er berichten voor mij?
40 มีค่ะ, นี่ค่ะ Ja, alstublieft
41 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ Nee, we hebben niets voor u ontvangen
42 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ Waar kan ik wisselgeld krijgen?
43 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ Kunt u mij wisselgeld geven?
44 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ Dat kunnen wij. Hoeveel had u gewenst?16 - ชายหาด

ชายหาด
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ชายหาดค่ะ Het strand
2 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ Weet u waar ik een bal kan kopen?
3 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ Er is een winkel in die richting
4 ลูกบอลหนึ่งลูก Een bal
5 กล้องส่องทางไกล Een verrekijker
6 หมวกแก๊ป Een pet
7 ผ้าเช็ดตัว Een handdoek
8 รองเท้าแตะ Sandalen
9 กระป๋อง Een emmer
10 ครีมกันแดด Zonnecrème
11 กางเกงว่ายนํ้า Zwembroek
12 แว่นกันแดด Zonnebril
13 กุ้งหอยปูปลา Schaaldieren
14 อาบแดด Zonnebaden
15 แสงแดดจ้า Zonnig
16 พระอาทิตย์ตกดิน Zonsondergang
17 ร่มกันแดด Parasol
18 แสงแดด Zon
19 การอาบแดด Zonneslag
20 Zonnesteek
21 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ Is het gevaarlijk om hier te zwemmen?
22 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ Nee, het is niet gevaarlijk
23 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ Ja, het is verboden om hier te zwemmen
24 ว่ายนํ้า Zwemmen
25 การว่ายนํ้า Zwemmen
26 คลืน Golf
27 ทะเล Zee
28 เนิน Duin
29 ทราย Zand
30 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ Welk weer voorspellen ze voor morgen?
31 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ Het weer gaat veranderen
32 ฝนจะตกค่ะ Het gaat regenen
33 จะมีแดดค่ะ Het wordt zonnig
34 จะมีลมแรงค่ะ Het wordt erg winderig
35 ชุดว่ายนํ้า Zwempak
36 ที่ร่ม Schaduw17 - ในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ Kunt u me helpen, alstublieft?
2 ผมหลงทางครับ Ik ben de weg kwijt
3 คุณต้องการอะไรครับ Wat wenst u?
4 เกิดอะไรขึ้นครับ Wat is er gebeurd?
5 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ Waar kan ik een tolk vinden?
6 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ Waar is de dichtstbijzijnde apotheek?
7 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Kunt u een dokter bellen, alstublieft?
8 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ Welke behandeling krijgt u op dit moment?
9 โรงพยาบาล Een ziekenhuis
10 ร้านขายยา Een apotheek
11 หมอ Een dokter
12 ศูนย์การแพทย์ Medische dienst
13 ผมทำเอกสารหายหายครับ Ik ben mijn papieren kwijt
14 ผมถูกขโมยเอกสารครับ Mijn papieren zijn gestolen
15 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ Bureau voor gevonden voorwerpen
16 หน่วยกู้ภัย Hulppost
17 ทางออกฉุกเฉิน Nooduitgang
18 ตำรวจ De Politie
19 เอกสาร Identiteitsbewijs
20 เงิน Geld
21 หนังสือเดินทาง Paspoort
22 กระเป๋าเดินทาง Bagage
23 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ Nee dank u, ik heb geen interesse
24 อย่ามายุ่งกับฉัน Laat me met rust!
25 ไปให้พ้น Ga weg!
ดาวน์โหลด mp3 และ pdf
MP3 + PDF

ดาวน์โหลดสำนวนและวลีทั้งหมด

ทดลองใช้ฟรีตั้งต้น

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf