วงศัพท์ > ภาษาดัช

1 - สำนวนที่จำเป็น
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Goedendag
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Goedenavond
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 Tot ziens
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 Tot straks
🔊 ใช่ค่ะ 🔊 Ja
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 Nee
🔊 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 🔊 Alstublieft
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 Dank u
🔊 ขอบคุณมากค่ะ 🔊 Dank u wel
🔊  🔊 Dank je wel
🔊 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 🔊 Bedankt voor uw hulp
🔊 เชิญค่ะ 🔊 Graag gedaan
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 Okee
🔊 ราคาเท่าไรครับ 🔊 Hoeveel kost dat?
🔊 ขอโทษครับ 🔊 Pardon!
🔊  🔊 Excuseer!
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 Ik begrijp het niet
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 Ik heb het begrepen
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 Ik weet het niet
🔊 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 🔊 Verboden
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 Waar zijn de toiletten, alstublieft?
🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 Gelukkig Nieuwjaar!
🔊 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 🔊 Gelukkige verjaardag!
🔊 ขอให้สนุกนะคะ 🔊 Prettige feesten!
🔊 ยินดีด้วยนะคะ 🔊 Gefeliciteerd!
🔊  🔊 Proficiat!
2 - สนทนา
🔊 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ 🔊 Hallo. Hoe gaat het?
🔊 สวัสดีครับ, สบายดีครับ 🔊 Hallo. Het gaat goed, dank je
🔊 คุณพูดภาษาดัชไหมคะ 🔊 Spreek je Nederlands ?
🔊 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาดัช 🔊 Nee, ik spreek geen Nederlands
🔊 นิดหน่อยก็พอครับ 🔊 Slechts een klein beetje
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 Waar kom je vandaan?
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 Wat is je nationaliteit?
🔊 ผมเป็นชาวไทยครับ 🔊 Ik ben Thais
🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 En jij, woon je hier?
🔊 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ 🔊 Ja, ik woon hier
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 Ik heet Sarah, en jij?
🔊 จูเลียงครับ 🔊 Julien
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 Wat doe je hier?
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 Ik ben op vakantie
🔊  🔊 Ik ben met vakantie
🔊 พวกเรามาเที่ยวกันครับ 🔊 Wij zijn op vakantie
🔊  🔊 Wij zijn met vakantie
🔊 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ 🔊 Ik ben op zakenreis
🔊 ผมทำงานที่นี่ครับ 🔊 Ik werk hier
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 🔊 Wij werken hier
🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ 🔊 Wat zijn de goeie plekjes om te eten?
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 🔊 Is er een museum in de buurt?
🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ 🔊 Waar kan ik internetverbinding maken?
3 - เรียน
🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ 🔊 Wil je enkele woorden leren?
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 Okee!
🔊 นี่คืออะไรคะ 🔊 Hoe heet dat?
🔊 นี่คือโต๊ะค่ะ 🔊 Dat is een tafel
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 Een tafel, begrijp je?
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 Ik begrijp het niet
🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ 🔊 Kan je dat alsjeblieft herhalen?
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 Kan je een beetje trager praten, alsjeblieft?
🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Zou je dat kunnen opschrijven, alsjeblieft?
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 Ik heb het begrepen
4 - สี
🔊 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ 🔊 Ik vind de kleur van deze tafel mooi
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 Het is rood
🔊 สีฟ้า 🔊 Blauw
🔊 สีเหลือง 🔊 Geel
🔊 สีขาว 🔊 Wit
🔊 สีดำ 🔊 Zwart
🔊 สีเขียว 🔊 Groen
🔊 สีส้ม 🔊 Oranje
🔊 สีม่วง 🔊 Paars
🔊 สีเทา 🔊 Grijs
5 - จำนวน
🔊 ศูนย์ 🔊 Nul
🔊 หนึ่ง 🔊 Een
🔊 สอง 🔊 Twee
🔊 สาม 🔊 Drie
🔊 สี่ 🔊 Vier
🔊 ห้า 🔊 Vijf
🔊 หก 🔊 Zes
🔊 เจ็ด 🔊 Zeven
🔊 แปด 🔊 Acht
🔊 เก้า 🔊 Negen
🔊 สิบ 🔊 Tien
🔊 สิบเอ็ด 🔊 Elf
🔊 สิบสอง 🔊 Twaalf
🔊 สิบสาม 🔊 Dertien
🔊 สิบสี่ 🔊 Veertien
🔊 สิบห้า 🔊 Vijftien
🔊 สิบหก 🔊 Zestien
🔊 สิบเจ็ด 🔊 Zeventien
🔊 สิบแปด 🔊 Achttien
🔊 สิบเก้า 🔊 Negentien
🔊 ยี่สิบ 🔊 Twintig
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 Eenentwintig
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 Tweeëntwintig
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 Drieëntwintig
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 Vierentwintig
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 Vijfentwintig
🔊 ยี่สิบหก 🔊 Zesentwintig
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 Zevenentwintig
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 Achtentwintig
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 Negenentwintig
🔊 สามสิบ 🔊 Dertig
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 Eenendertig
🔊 สามสิบสอง 🔊 Tweeëndertig
🔊 สามสิบสาม 🔊 Drieëndertig
🔊 สามสิบสี่ 🔊 Vierendertig
🔊 สามสิบห้า 🔊 Vijfendertig
🔊 สามสิบหก 🔊 Zesendertig
🔊 สี่สิบ 🔊 Veertig
🔊 ห้าสิบ 🔊 Vijftig
🔊 หกสิบ 🔊 Zestig
🔊 เจ็ดสิบ 🔊 Zeventig
🔊 แปดสิบ 🔊 Tachtig
🔊 เก้าสิบ 🔊 Negentig
🔊 หนึ่งร้อย 🔊 Honderd
🔊 หนึ่งร้อยห้า 🔊 Honderd vijf
🔊  🔊 Honderd en vijf
🔊 สองร้อย 🔊 Tweehonderd
🔊 สามร้อย 🔊 Driehonderd
🔊 สี่ร้อย 🔊 Vierhonderd
🔊 หนึ่งพัน 🔊 Duizend
🔊 หนึ่งพันห้าร้อย 🔊 Vijftienhonderd
🔊 สองพัน 🔊 Tweeduizend
🔊 หนึ่งหมื่น 🔊 Tienduizend
6 - สังเกตภูมิอากาศ
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 Wanneer ben je aangekomen?
🔊 วันนี้ 🔊 Vandaag
🔊 เมื่อวาน 🔊 Gisteren
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 Twee dagen geleden
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 Hoe lang blijf je?
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 Ik vertrek morgen
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 Ik vertrek overmorgen
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 Ik vertrek over drie dagen
🔊 วันจันทร์ 🔊 Maandag
🔊 วันอังคาร 🔊 Dinsdag
🔊 วันพุธ 🔊 Woensdag
🔊 วันพฤหัสบดี 🔊 Donderdag
🔊 วันศุกร์ 🔊 Vrijdag
🔊 วันเสาร์ 🔊 Zaterdag
🔊 วันอาทิตย์ 🔊 Zondag
🔊 เดือนมกราคม 🔊 Januari
🔊 เดือนกุมภาพันธ์ 🔊 Februari
🔊 เดือนมีนาคม 🔊 Maart
🔊 เดือนเมษายน 🔊 April
🔊 เดือนพฤษภาคม 🔊 Mei
🔊 เดือนมิถุนายน 🔊 Juni
🔊 เดือนกรกฎาคม 🔊 Juli
🔊 เดือนสิงหาคม 🔊 Augustus
🔊 เดือนกันยายน 🔊 September
🔊 เดือนตุลาคม 🔊 Oktober
🔊 เดือนพฤศจิกายน 🔊 November
🔊 เดือนธันวาคม 🔊 December
🔊 คุณจะกลับกี่โมงคะ 🔊 Hoe laat vertrek je?
🔊 แปดโมงเช้าครับ 🔊 Om acht uur 's ochtends
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 Om kwart over acht 's ochtends
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 Om half negen 's ochtends
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 🔊 Om kwart voor negen 's ochtends
🔊 หกโมงเย็น 🔊 Om zes uur 's avonds
🔊 ผมมาสายครับ 🔊 Ik ben laat
🔊  🔊 Ik heb vertraging
7 - แท็กซี่
🔊 แท๊กซี่ 🔊 Taxi!
🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ 🔊 Waar wilt u naartoe?
🔊 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 🔊 Ik ga naar het station
🔊 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 🔊 Ik ga naar het hotel Dag en Nacht
🔊 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 🔊 Kunt u me naar de luchthaven brengen?
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Kunt u mijn bagage nemen?
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 🔊 Is het ver van hier?
🔊 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 🔊 Nee, het is vlakbij
🔊 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 🔊 Ja, het is iets verder weg
🔊 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 Hoeveel zal het kosten?
🔊 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 🔊 Breng me hiernaartoe, alstublieft
🔊 ด้านขวามือครับ 🔊 Het is rechts
🔊 ด้านซ้ายมือครับ 🔊 Het is links
🔊 ตรงไปครับ 🔊 Het is rechtdoor
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 Het is hier
🔊 ทางนี้ครับ 🔊 Het is die kant uit
🔊  🔊 Het is langs daar
🔊 หยุดครับ 🔊 Stop!
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 Neem uw tijd
🔊 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mag ik een ontvangstbewijs, alstublieft?
8 - ครอบครัว
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 Heb je familie hier?
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 Mijn vader
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 Mijn moeder
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 Mijn zoon
🔊 ลูกสาวดิฉันค่ะ 🔊 Mijn dochter
🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ 🔊 Een broer
🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ 🔊 Een zus
🔊 เพื่อนผู้ชายค่ะ 🔊 Een vriend
🔊 เพื่อนผู้หญิงค่ะ 🔊 Een vriendin
🔊 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ 🔊 Mijn vriend
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ 🔊 Mijn vriendin
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 Mijn man
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 Mijn vrouw
9 - ความรู้สึก
🔊 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 🔊 Ik hou erg van jouw land
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 Ik hou van je
🔊 ผมมีความสุขครับ 🔊 Ik ben blij
🔊 ผมเศรัาครับ 🔊 Ik ben verdrietig
🔊 ผมรู้สึกดีมากครับ 🔊 Ik voel me goed hier
🔊 ผมหนาวครับ 🔊 Ik heb koud
🔊 ผมร้อนครับ 🔊 Ik heb warm
🔊 ใหญ่เกินไปครับ 🔊 Het is te groot
🔊 เล็กเกินไปครับ 🔊 Het is te klein
🔊 ดีมากครับ 🔊 Het is perfect
🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 🔊 Wil je vanavond uit?
🔊 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 Ik zou graag uitgaan vanavond
🔊 เป็นความคิดที่ดีครับ 🔊 Dat is een goed idee
🔊 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 🔊 Ik wil me amuseren
🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 🔊 Dat is geen goed idee
🔊 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 Ik heb geen zin om uit te gaan vanavond
🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ 🔊 Ik wil rusten
🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 🔊 Wil je sporten?
🔊 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 🔊 Ik heb ontspanning nodig
🔊 ผมเล่นเทนนิสครับ 🔊 Ik speel tennis
🔊  🔊 Ja, ik heb nood aan ontspanning
🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 🔊 Nee bedankt, ik ben erg moe
10 - บาร์
🔊 ที่่บาร์ค่ะ 🔊 De bar
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 🔊 Wil je iets drinken?
🔊 ดื่ม 🔊 Drinken
🔊 แก้ว 🔊 Glas
🔊 ด้วยความยินดีครับ 🔊 Ja, graag
🔊 คุณจะทานอะไรดีคะ 🔊 Wat wil je?
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 Waar kan ik uit kiezen?
🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 🔊 Er is water of vruchtensap
🔊  🔊 Er is water of fruitsap
🔊 นํ้าเปล่าค่ะ 🔊 Water
🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 🔊 Kunt u er ijsblokjes bij doen?
🔊  🔊 Kan je er ijsblokjes bij doen?
🔊 นํ้าแข็ง 🔊 Ijsblokjes
🔊 ช็อคโกแล็ต 🔊 Chocolademelk
🔊 นม 🔊 Melk
🔊 นํ้าชา 🔊 Thee
🔊 กาแฟ 🔊 Koffie
🔊 ใส่นํ้าตาล 🔊 Met suiker
🔊 ใส่ครีม 🔊 Met melk
🔊 ไวน์ 🔊 Wijn
🔊 เบียร์ 🔊 Bier
🔊 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 🔊 Een thee, graag
🔊 เบียร์ที่หนึ่งครับ 🔊 Een biertje, graag
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 Wat wilt u drinken?
🔊  🔊 Een pint(je) graag
🔊 นํ้าชาสองที่ค่ะ 🔊 Twee thee's, graag
🔊 เบียร์สองที่ค่ะ 🔊 Twee biertjes, graag
🔊  🔊 Twee pinten graag
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 Niets, dank u
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 Proost
🔊 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 🔊 Santé!
🔊  🔊 Gezondheid!
🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ 🔊 De rekening, alstublieft!
🔊 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 🔊 Hoeveel kost dat ?
🔊  🔊 Hoeveel moet ik u?
🔊 ยี่สิบยุโรครับ 🔊 Twintig euro
🔊 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 🔊 Ik trakteer je
11 - ร้านอาหาร
🔊 ร้านอาหาร 🔊 Het restaurant
🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ 🔊 Wil je iets eten?
🔊 ครับ, ผมต้องการ 🔊 Ja, graag
🔊 กินข้าวค่ะ 🔊 Eten
🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ 🔊 Waar kunnen we eten?
🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ 🔊 Waar kunnen we lunchen?
🔊 ข้าวเย็น 🔊 Het avondmaal
🔊 ข้าวเช้า 🔊 Het ontbijt
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 Excuseer!
🔊 ขอเมนูด้วยค่ะ 🔊 De menukaart, alstublieft!
🔊 นี่ครับเมนู 🔊 Hier is de menukaart!
🔊 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ 🔊 Eet je liever vlees of vis?
🔊 กับข้าวสวยค่ะ 🔊 Met rijst
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 Met pasta
🔊 มันฝรั่ง 🔊 Aardappels
🔊  🔊 Aardappelen
🔊 ผัก 🔊 Groenten
🔊 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก 🔊 Roerei - spiegelei - zachtgekookt eitje
🔊 ขนมปัง 🔊 Brood
🔊 เนยสด 🔊 Boter
🔊 สลัดผัก 🔊 Een salade
🔊 ของหวาน 🔊 Een toetje
🔊  🔊 Een nagerecht
🔊 ผลไม้ 🔊 Fruit
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 Hebt u een mes, alstublieft?
🔊 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ 🔊 Ja, ik breng er u onmiddellijk een
🔊 มีดหนึ่งเล่ม 🔊 Een mes
🔊 ส้่อมหนึ่งคัน 🔊 Een vork
🔊 ช้อนหนึ่งคัน 🔊 Een lepel
🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ 🔊 Is dit een warme schotel?
🔊 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ 🔊 Ja, en erg pikant ook!
🔊 ร้อน 🔊 Warm
🔊 เย็น 🔊 Koud
🔊 เผ็ด 🔊 Pikant
🔊 ผมจะเอาปลาครับ 🔊 Ik neem vis!
🔊 ดิฉันด้วยค่ะ 🔊 Ik ook
12 - จากกัน
🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 🔊 Het is laat! Ik moet nu weggaan!
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 Kunnen we elkaar weerzien?
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 Ja, leuk!
🔊 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ 🔊 Ik woon op dit adres
🔊 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ 🔊 Heb je een telefoonnummer?
🔊 มีครับ, นี่ครับ 🔊 Ja, dit is het
🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 🔊 Ik vond het gezellig
🔊 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ 🔊 Ik ook, ik vond het leuk om kennis met je te maken
🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ 🔊 We zien elkaar snel weer
🔊 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ 🔊 Ik hoop het ook
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 Tot ziens!
🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 Tot morgen
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 Dag!
13 - ขนส่ง
🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 🔊 Pardon, ik zoek de bushalte
🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 Hoeveel kost een ticket naar Zonstad?
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 🔊 Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft?
🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 🔊 Stopt deze trein in Zonstad?
🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 🔊 Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad?
🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 🔊 Wanneer komt de trein aan in Zonstad?
🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 🔊 Een kaartje voor Zonstad, alstublieft
🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 🔊 Hebt u de dienstregeling van de trein?
🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 🔊 De dienstregeling van de bus
🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 🔊 Pardon, welke trein gaat naar Zonstad?
🔊 ขบวนนี้ค่ะ 🔊 Die trein
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 Dank u
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 🔊 Graag gedaan. Goede reis!
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 De (repareer)garage
🔊 ปั๊มนํ้ามัน 🔊 Het benzinestation
🔊 เต็มถังค่ะ 🔊 Voltanken, alstublieft
🔊 รถจักรยาน 🔊 Fiets
🔊 ตัวเมือง 🔊 Het stadscentrum
🔊 ชานเมือง 🔊 De voorstad
🔊 เป็นเมืองใหญ่ 🔊 Het is een stad
🔊 เป็นหมู่บ้าน 🔊 Het is een dorp
🔊 ภูเขา 🔊 Een berg
🔊 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 🔊 Een meer
🔊 ชนบท 🔊 Het platteland
14 - โรงแรม
🔊 โรงแรม 🔊 Het hotel
🔊 อพาร์ตเม้นท์ 🔊 Appartement
🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ 🔊 Welkom!
🔊 คุณมีห้องว่างไหมครับ 🔊 Hebt u een kamer vrij?
🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ 🔊 Is er een badkamer in de kamer?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 Verkiest u twee eenpersoonsbedden?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 Wenst u een kamer met een dubbel bed?
🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ 🔊 Kamer met bad - met balkon - met douche
🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ 🔊 Kamer met ontbijt
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 Wat is de prijs voor één nacht?
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 Ik zou graag eerst de kamer zien
🔊 ได้ค่ะ 🔊 Ja, natuurlijk
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 Dank u, de kamer is erg mooi
🔊 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ 🔊 Okee, kan ik reserveren voor deze nacht?
🔊 ราคาแพงไปหน่อยครับ 🔊 Het is wat te duur voor mij, bedankt
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 Kunt u voor mijn bagage zorgen, alstublieft?
🔊 ห้องของผมอยู่ไหนครับ 🔊 Waar is mijn kamer, alstublieft?
🔊 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ 🔊 Het is op de eerste verdieping
🔊 มีลิฟท์ไหมคะ 🔊 Is er een lift?
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ 🔊 De lift is aan uw linkerkant
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ 🔊 De lift is aan uw rechterkant
🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ 🔊 Waar is de wasserij, alstublieft?
🔊 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ 🔊 Het is op de gelijkvloerse verdieping
🔊 ชั้นล่าง 🔊 De begane grond
🔊  🔊 Het is op de benedenverdieping
🔊  🔊 De gelijkvloerse verdieping
🔊 ห้องพัก 🔊 Kamer
🔊 ร้านซักรีด 🔊 Droogkuis
🔊  🔊 Stomerij
🔊 ร้านเสริมสวย 🔊 Kapsalon
🔊 ที่จอดรถ 🔊 Autoparking
🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ 🔊 We zien elkaar in de vergaderzaal?
🔊 ห้องประชุม 🔊 De vergaderzaal
🔊 สระนํ้าอุ่น 🔊 Het zwembad is verwarmd
🔊 สระนํ้า 🔊 Het zwembad
🔊 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ 🔊 Maak me wakker om 7 uur, alstublieft
🔊 ขอกุญแจหน่อยครับ 🔊 De sleutel, alstublieft
🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ 🔊 De pas, alstublieft
🔊 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ 🔊 Zijn er berichten voor mij?
🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ 🔊 Ja, alstublieft
🔊 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ 🔊 Nee, we hebben niets voor u ontvangen
🔊 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ 🔊 Waar kan ik wisselgeld krijgen?
🔊 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ 🔊 Kunt u mij wisselgeld geven?
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 Dat kunnen wij. Hoeveel had u gewenst?
15 - หาคน
🔊 ซาร่าอยู่ไหมครับ 🔊 Is Sarah hier, alstublieft?
🔊 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ 🔊 Ja, ze is hier
🔊 เธอออกไปข้างนอกค่ะ 🔊 Ze is weg
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 🔊 U kunt haar bellen op haar mobiel
🔊  🔊 U kunt haar bellen op haar GSM
🔊 เธออยู่ที่ไหนครับ 🔊 Weet u waar ik haar kan vinden?
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 🔊 Ze is op haar werk
🔊 เธออยู่ที่บ้านค่ะ 🔊 Ze is thuis
🔊 จูเลียงอยู่ไหมคะ 🔊 Is Julien hier, alstublieft?
🔊 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ 🔊 Ja, hij is hier
🔊 เขาออกไปข้างนอกครับ 🔊 Hij is weg
🔊 เขาอยู่ที่ไหนคะ 🔊 Weet u waar ik hem kan vinden?
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 🔊 U kunt hem bellen op zijn mobiel
🔊  🔊 U kunt hem bellen op zijn GSM
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ 🔊 Hij is op zijn werk
🔊 เขาอยู่ที่บ้านครับ 🔊 Hij is thuis
16 - ชายหาด
🔊 ชายหาดค่ะ 🔊 Het strand
🔊 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ 🔊 Weet u waar ik een bal kan kopen?
🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ 🔊 Er is een winkel in die richting
🔊 ลูกบอลหนึ่งลูก 🔊 Een bal
🔊 กล้องส่องทางไกล 🔊 Een verrekijker
🔊 หมวกแก๊ป 🔊 Een pet
🔊 ผ้าเช็ดตัว 🔊 Een handdoek
🔊 รองเท้าแตะ 🔊 Sandalen
🔊 กระป๋อง 🔊 Een emmer
🔊 ครีมกันแดด 🔊 Zonnecrème
🔊 กางเกงว่ายนํ้า 🔊 Zwembroek
🔊 แว่นกันแดด 🔊 Zonnebril
🔊 กุ้งหอยปูปลา 🔊 Schaaldieren
🔊 อาบแดด 🔊 Zonnebaden
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 Zonnig
🔊 พระอาทิตย์ตกดิน 🔊 Zonsondergang
🔊 ร่มกันแดด 🔊 Parasol
🔊 แสงแดด 🔊 Zon
🔊 การอาบแดด 🔊 Zonneslag
🔊  🔊 Zonnesteek
🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ 🔊 Is het gevaarlijk om hier te zwemmen?
🔊 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ 🔊 Nee, het is niet gevaarlijk
🔊 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ 🔊 Ja, het is verboden om hier te zwemmen
🔊 ว่ายนํ้า 🔊 Zwemmen
🔊 การว่ายนํ้า 🔊 Zwemmen
🔊 คลืน 🔊 Golf
🔊 ทะเล 🔊 Zee
🔊 เนิน 🔊 Duin
🔊 ทราย 🔊 Zand
🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 🔊 Welk weer voorspellen ze voor morgen?
🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ 🔊 Het weer gaat veranderen
🔊 ฝนจะตกค่ะ 🔊 Het gaat regenen
🔊 จะมีแดดค่ะ 🔊 Het wordt zonnig
🔊 จะมีลมแรงค่ะ 🔊 Het wordt erg winderig
🔊 ชุดว่ายนํ้า 🔊 Zwempak
🔊 ที่ร่ม 🔊 Schaduw
17 - ในกรณีที่มีปัญหา
🔊 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Kunt u me helpen, alstublieft?
🔊 ผมหลงทางครับ 🔊 Ik ben de weg kwijt
🔊 คุณต้องการอะไรครับ 🔊 Wat wenst u?
🔊 เกิดอะไรขึ้นครับ 🔊 Wat is er gebeurd?
🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 🔊 Waar kan ik een tolk vinden?
🔊 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ 🔊 Waar is de dichtstbijzijnde apotheek?
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Kunt u een dokter bellen, alstublieft?
🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ 🔊 Welke behandeling krijgt u op dit moment?
🔊 โรงพยาบาล 🔊 Een ziekenhuis
🔊 ร้านขายยา 🔊 Een apotheek
🔊 หมอ 🔊 Een dokter
🔊 ศูนย์การแพทย์ 🔊 Medische dienst
🔊 ผมทำเอกสารหายหายครับ 🔊 Ik ben mijn papieren kwijt
🔊 ผมถูกขโมยเอกสารครับ 🔊 Mijn papieren zijn gestolen
🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ 🔊 Bureau voor gevonden voorwerpen
🔊 หน่วยกู้ภัย 🔊 Hulppost
🔊 ทางออกฉุกเฉิน 🔊 Nooduitgang
🔊 ตำรวจ 🔊 De Politie
🔊 เอกสาร 🔊 Identiteitsbewijs
🔊 เงิน 🔊 Geld
🔊 หนังสือเดินทาง 🔊 Paspoort
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 Bagage
🔊 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ 🔊 Nee dank u, ik heb geen interesse
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 Laat me met rust!
🔊 ไปให้พ้น 🔊 Ga weg!