วงศัพท์ > ภาษายูเครน

1 - สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ Добрий день
Dobryi den'
2 แบบอื่น Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 สวัสดีค่ะ Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 ลาก่อนค่ะ До побачення
Do pobatchennja
5 แบบอื่น Бувай
Buvaj!
6 เดี๋ยวพบกันครับ Побачимось
Pobatchymos'
7 ใช่ค่ะ Так
Tak
8 ไม่ค่ะ Ні
Ni
9 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ Вибачте
Vybatchte
10 แบบอื่น Перепрошую
Pereprochuju
11 ขอบคุณครับ Дякую
Djakuju
12 ขอบคุณมากค่ะ Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 เชิญค่ะ Будь ласка
Bud' laska
15 แบบอื่น Прошу
Prochu
16 ตกลงค่ะ Гаразд
Gharazd
17 แบบอื่น Добре
Dobre
18 ราคาเท่าไรครับ Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 ขอโทษครับ Пробачте!
Probatchte
20 แบบอื่น Даруйте!
Darujte!
21 ผมไม่เข้าใจครับ Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 ผมเข้าใจแล้วครับ Зрозуміло
Zrozumilo
23 ดิฉันไม่ทราบค่ะ Я не знаю
Ja ne znaju
24 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Заборонено
Zaboroneno
25 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 สุขสันต์วันเกิดค่ะ З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 ขอให้สนุกนะคะ Зі святом!
Zi svjatom!
29 ยินดีด้วยนะคะ Вітаю!
Vitaju!2 - สนทนา

สนทนา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 แบบอื่น Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 สวัสดีครับ, สบายดีครับ Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 แบบอื่น Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 คุณพูดภาษายูเครนไหมคะ Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษายูเครน Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 นิดหน่อยก็พอครับ Лише трохи
Lyshe trokhy
8 คุณมาจากประเทศไหนคะ З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 แบบอื่น Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 คุณสัญชาติอะไรคะ Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 ผมเป็นชาวไทยครับ Я таєць
Ja tajets'
12 เมื่อผู้หญิงพูด Я тайка
Ja tajka
13 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 จูเลียงครับ Жульєн
Ʒul'jen
17 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 ผมมาเที่ยวครับ Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 พวกเรามาเที่ยวกันครับ Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 ผมทำงานที่นี่ครับ Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 พวกเราทำงานที่นี่ครับ Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 แบบอื่น Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - เรียน

เรียน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 ครับ, ตกลง Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 นี่คืออะไรคะ Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 นี่คือโต๊ะค่ะ Це стіл
Tse stil
5 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 ผมไม่เข้าใจครับ Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 ผมเข้าใจแล้วครับ Зрозуміло
Zrozumilo4 - สี

สี
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 เป็นสีแดงค่ะ Це червоний
Tse tchervonyj
3 สีฟ้า Блакитний
Blakytnyj
4 สีเหลือง Жовтий
Ʒovtyj
5 สีขาว Білий
Bilyj
6 สีดำ Чорний
Tchornyj
7 สีเขียว Зелений
Zelenyj
8 สีส้ม Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 สีม่วง Фіолетовий
Fioletovyj
10 สีเทา Сірий
Siryj5 - จำนวน

จำนวน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ศูนย์ Нуль
Nul'
2 หนึ่ง Один
Odyn
3 สอง Два
Dva
4 สาม Три
Try
5 สี่ Чотири
Tchotyry
6 ห้า П'ять
P`jat'
7 หก Шість
Shist'
8 เจ็ด Сім
Sim
9 แปด Вісім
Visim
10 เก้า Дев'ять
Dev`jat'
11 สิบ Десять
Desjat'
12 สิบเอ็ด Одинадцять
Odynadtsjat'
13 สิบสอง Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 สิบสาม Тринадцять
Trynadtsjat'
15 สิบสี่ Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 สิบห้า П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 สิบหก Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 สิบเจ็ด Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 สิบแปด Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 สิบเก้า Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 ยี่สิบ Двадцять
Dvadtsjat'
22 ยี่สิบเอ็ด Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 ยี่สิบสอง Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 ยี่สิบสาม Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 ยี่สิบสี่ Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 ยี่สิบห้า Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 ยี่สิบหก Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 ยี่สิบเจ็ด Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 ยี่สิบแปด Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 ยี่สิบเก้า Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 สามสิบ Тридцять
Trydtsjat'
32 สามสิบเอ็ด Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 สามสิบสอง Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 สามสิบสาม Тридцять три
Trydtsjat' try
35 สามสิบสี่ Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 สามสิบห้า Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 สามสิบหก Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 สี่สิบ Сорок
Sorok
39 ห้าสิบ П'ятдесят
P`jatdesjat
40 หกสิบ Шістдесят
Shistdesjat
41 เจ็ดสิบ Сімдесят
Simdesjat
42 แปดสิบ Вісімдесят
Visimdesjat
43 เก้าสิบ Дев'яносто
Dev`janosto
44 หนึ่งร้อย Сто
Sto
45 หนึ่งร้อยห้า Сто п'ять
Sto p`jat'
46 สองร้อย Двісті
Dvisti
47 สามร้อย Триста
Trysta
48 สี่ร้อย Чотириста
Tchotyrysta
49 หนึ่งพัน Тисяча
Tysjatcha
50 หนึ่งพันห้าร้อย Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 สองพัน Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 หนึ่งหมื่น Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - สังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 วันนี้ Сьогодні
S'oghodni
3 เมื่อวาน Учора
Utchora
4 เมื่อวานซืน Два дні тому
Dva dni tomu
5 คุณจะอยู่กี่วันคะ Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 ผมจะกลับอีกสามวันครับ Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 วันจันทร์ Понеділок
Ponedilok
10 วันอังคาร Вівторок
Vivtorok
11 วันพุธ Середа
Sereda
12 วันพฤหัสบดี Четвер
Tchetver
13 วันศุกร์ П'ятниця
P'jatnytsja
14 วันเสาร์ Субота
Subota
15 วันอาทิตย์ Неділя
Nedilja
16 เดือนมกราคม Січень
Sitchen'
17 เดือนกุมภาพันธ์ Лютий
Ljutyj
18 เดือนมีนาคม Березень
Berezen'
19 เดือนเมษายน Квітень
Kviten'
20 เดือนพฤษภาคม Травень
Traven'
21 เดือนมิถุนายน Червень
Tcherven'
22 เดือนกรกฎาคม Липень
Lypen'
23 เดือนสิงหาคม Серпень
Serpen'
24 เดือนกันยายน Вересень
Veresen'
25 เดือนตุลาคม Жовтень
Ʒovten'
26 เดือนพฤศจิกายน Листопад
Lystopad
27 เดือนธันวาคม Грудень
Ghruden'
28 คุณจะกลับกี่โมงคะ О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 แปดโมงเช้าครับ О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 แบบอื่น О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 แบบอื่น О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 แบบอื่น О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 หกโมงเย็น Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 ผมมาสายครับ Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - แท็กซี่

แท็กซี่
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 แท๊กซี่ Таксі!
Taksi!
2 คุณต้องการจะไปไหนครับ Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 ด้านขวามือครับ Це справа
Tse sprava
13 ด้านซ้ายมือครับ Це зліва
Tse zliva
14 ตรงไปครับ Прямо
Prjamo
15 ที่นี่ครับ Це тут
Tse tut
16 ทางนี้ครับ По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 หยุดครับ Стоп!
Stop!
18 ใช้เวลาตามสบายครับ Не поспішайте
Ne pospichajte
19 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - ความรู้สึก

ความรู้สึก
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 ดิฉันรักคุณค่ะ Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 แบบอื่น Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 ผมมีความสุขครับ Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 ผมเศรัาครับ Мені сумно
Meni sumno
6 ผมรู้สึกดีมากครับ Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 ผมหนาวครับ Мені холодно
Meni kholodno
8 ผมร้อนครับ Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 ใหญ่เกินไปครับ Великувато
Velykuvato
10 ถ้าบุคคลหรือสิ่งที่ระบุเป็นเพศหญิง Завеликий
Zavelykyj
11 เล็กเกินไปครับ Замало
Zamalo
12 ถ้าบุคคลหรือสิ่งที่ระบุเป็นเพศหญิง Малий
Malyj
13 ดีมากครับ Чудово
Tchudovo
14 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 เป็นความคิดที่ดีครับ Чудова ідея
Tchudova ideja
17 แบบอื่น Гарна ідея
Gharna ideja
18 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 ผมต้องการพักผ่อนครับ Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 ผมเล่นเทนนิสครับ Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - ครอบครัว

ครอบครัว
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 คุณพ่อดิฉันค่ะ Мій батько
Mij bat'ko
3 คุณแม่ดิฉันค่ะ Моя мати
Moja maty
4 ลูกชายดิฉันค่ะ Мій син
Mij syn
5 ลูกสาวดิฉันค่ะ Моя донька
Moja don'ka
6 พี่ชายดิฉันค่ะ Брат
Brat
7 พี่สาวดิฉันค่ะ Сестра
Sestra
8 เพื่อนผู้ชายค่ะ Друг
Drug
9 แบบอื่น Приятель
Pryjatel'
10 เพื่อนผู้หญิงค่ะ Подруга
Podruga
11 แบบอื่น Приятелька
Pryjatel'ka
12 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ Мій хлопець
Mij khlopets'
13 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ Моя дівчина
Moja divtchyna
14 สามีของดิฉันค่ะ Мій чоловік
Mij tcholovik
15 ภรรยาของผมครับ Моя дружина
Moja druʒyna10 - บาร์

บาร์
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ที่่บาร์ค่ะ Бар
Bar
2 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 ดื่ม Пити
Pyty
4 แก้ว Склянка
Skljanka
5 ด้วยความยินดีครับ Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 แบบอื่น Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 คุณจะทานอะไรดีคะ Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 มีอะไรดื่มบ้างครับ Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 นํ้าเปล่าค่ะ Вода
Voda
11 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 นํ้าแข็ง Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 ช็อคโกแล็ต Шоколад
Chokolad
14 นม Молоко
Moloko
15 นํ้าชา Чай
Tchaj
16 กาแฟ Кава
Kava
17 ใส่นํ้าตาล З цукром
Z tsukrom
18 ใส่ครีม З вершками
Z verchkamy
19 ไวน์ Вино
Vyno
20 เบียร์ Пиво
Pyvo
21 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 เบียร์ที่หนึ่งครับ Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 คุณต้องการดื่มอะไรครับ Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 นํ้าชาสองที่ค่ะ Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 เบียร์สองที่ค่ะ Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 ไม่ครัับ, ขอบคุณ Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 ดื่มให้กับคุณค่ะ Будьмо!
Bud'mo!
28 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ Будьмо!
Bud'mo!
29 เช็คบิลด้วยค่ะ Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 ยี่สิบยุโรครับ Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - ร้านอาหาร

ร้านอาหาร
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ร้านอาหาร Ресторан
Restoran
2 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 ครับ, ผมต้องการ Так, хочу
Tak, khotchu
4 กินข้าวค่ะ Їсти
Jisty
5 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 ข้าวเย็น Вечеря
Vetcherja
8 ข้าวเช้า Сніданок
Snidanok
9 ได้โปรดค่ะ Будь ласка!
Bud' laska!
10 ขอเมนูด้วยค่ะ Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 นี่ครับเมนู Ось меню!
Os' menju!
12 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 กับข้าวสวยค่ะ З рисом
Z rysom
14 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ З макаронами
Z makaronamy
15 มันฝรั่ง З картоплею
Z kartopleju
16 ผัก З овочами
Z ovotchamy
17 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 ขนมปัง Хліб
Khlib
19 เนยสด Вершкове масло
Verchkove maslo
20 สลัดผัก Салат
Salat
21 ของหวาน Десерт
Desert
22 ผลไม้ Фрукти
Frukty
23 คุณมีมีดไหมคะ У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 มีดหนึ่งเล่ม Ніж
Niʒ
26 ส้่อมหนึ่งคัน Виделка
Vydelka
27 ช้อนหนึ่งคัน Ложка
Loʒka
28 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 ร้อน Гаряча страва
Garjatcha strava
31 เย็น Холодна страва
Kholodna strava
32 เผ็ด Гостра страва
Ghostra strava
33 ผมจะเอาปลาครับ Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 ดิฉันด้วยค่ะ Я також
Ja takoʒ12 - จากกัน

จากกัน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 แบบอื่น Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 มีครับ, นี่ครับ Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 เมือผู้ฟังเป็นผู้หญิง Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 ลาก่อนค่ะ До побачення!
Do pobatchennja
14 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ До завтра!
Do zavtra!
15 ลาก่อนครับ Бувай!
Buvaj!13 - ขนส่ง

ขนส่ง
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 ขบวนนี้ค่ะ Ось цей
Os' tsej
12 ขอบคุณครับ Дякую
Djakuju
13 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 อู่ซ่อมรถ Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 ปั๊มนํ้ามัน Заправка
Zapravka
16 เต็มถังค่ะ Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 รถจักรยาน Велосипед
Velosyped
18 ตัวเมือง Центр міста
Tsentr mista
19 ชานเมือง Передмістя
Peredmistja
20 แบบอื่น Пригород
Pryghorod
21 เป็นเมืองใหญ่ Це велике місто
Tse velyke misto
22 เป็นหมู่บ้าน Це село
Tse selo
23 ภูเขา Гора
Ghora
24 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง Озеро
Ozero
25 ชนบท Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - หาคน

หาคน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ซาร่าอยู่ไหมครับ Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ Так, вона тут
Tak, vona tut
3 เธอออกไปข้างนอกค่ะ Вона вийшла
Vona vyjshla
4 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 เธออยู่ที่ไหนครับ Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ Вона на роботі
Vona na roboti
7 เธออยู่ที่บ้านค่ะ Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 จูเลียงอยู่ไหมคะ Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ Так, він тут
Tak, vin tut
10 เขาออกไปข้างนอกครับ Він вийшов
Vin vyjshov
11 เขาอยู่ที่ไหนคะ Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ Він на роботі
Vin na roboti
14 เขาอยู่ที่บ้านครับ Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - โรงแรม

โรงแรม
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 โรงแรม Готель
Ghotel'
2 อพาร์ตเม้นท์ Квартира
Kvartyra
3 ยินดีต้อนรับค่ะ Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 คุณมีห้องว่างไหมครับ У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 ได้ค่ะ Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 ราคาแพงไปหน่อยครับ Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 ห้องของผมอยู่ไหนครับ Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 มีลิฟท์ไหมคะ А ліфт є?
A lift je?
20 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 ชั้นล่าง Перший поверх
Pershyj poverkh
25 ห้องพัก Номер
Nomer
26 ร้านซักรีด Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 ร้านเสริมสวย Перукарня
Perukarnja
28 ที่จอดรถ Автостоянка
Avtostojanka
29 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 ห้องประชุม Конференц-зал
Konferents-zal
31 สระนํ้าอุ่น Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 สระนํ้า Басейн
Basejn
33 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 ขอกุญแจหน่อยครับ Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 มีค่ะ, นี่ค่ะ Так, ось вони
Tak, os' vony
38 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - ชายหาด

ชายหาด
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ชายหาดค่ะ Пляж
Pljaʒ
2 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 ลูกบอลหนึ่งลูก М'яч
M'jatch
5 กล้องส่องทางไกล Бінокль
Binokl'
6 หมวกแก๊ป Кепка
Kepka
7 ผ้าเช็ดตัว Рушник
Rushnyk
8 รองเท้าแตะ Сандалі
Sandali
9 กระป๋อง Відро
Vidro
10 ครีมกันแดด Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 กางเกงว่ายนํ้า Плавки
Plavky
12 แว่นกันแดด Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 กุ้งหอยปูปลา Ракоподібні
Rakopodibni
14 อาบแดด Засмaтaяти
Zazmahaty
15 แสงแดดจ้า Сонячний
Sonjatchnyj
16 พระอาทิตย์ตกดิน Захід сонця
Zakhid sontsja
17 ร่มกันแดด Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 แสงแดด Сонце
Sontse
19 การอาบแดด Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 ว่ายนํ้า Плавати
Plavaty
24 การว่ายนํ้า Плавання
Plavannja
25 คลืน Хвиля
Khvylja
26 ทะเล Море
More
27 เนิน Дюна
Djuna
28 ทราย Пісок
Pisok
29 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 ฝนจะตกค่ะ Піде дощ
Pide dochtch
32 จะมีแดดค่ะ Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 จะมีลมแรงค่ะ Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 ชุดว่ายนํ้า Купальник
Kupal'nyk
35 ที่ร่ม Тінь
Tin'17 - ในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 ผมหลงทางครับ Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 คุณต้องการอะไรครับ Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 เกิดอะไรขึ้นครับ Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 แบบอื่น Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 โรงพยาบาล Лікарня
Likarnja
11 ร้านขายยา Аптека
Apteka
12 หมอ Лікар
Likar
13 ศูนย์การแพทย์ Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 ผมทำเอกสารหายหายครับ Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 ผมถูกขโมยเอกสารครับ У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 หน่วยกู้ภัย Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 ทางออกฉุกเฉิน Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 ตำรวจ Міліція
Militsija
20 แบบอื่น Поліція
Politsija
21 เอกสาร Папери
Papery
22 แบบอื่น Документи
Dokumenty
23 เงิน Гроші
Ghrochi
24 หนังสือเดินทาง Паспорт
Pasport
25 กระเป๋าเดินทาง Багаж
Baghaʒ
26 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 อย่ามายุ่งกับฉัน Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 ไปให้พ้น Залиште мене!
Zalychte mene!
ดาวน์โหลด mp3 และ pdf
MP3 + PDF

ดาวน์โหลดสำนวนและวลีทั้งหมด

ทดลองใช้ฟรีตั้งต้น

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf