วงศัพท์ > ภาษาอััลบาเนีย

1 - สำนวนที่จำเป็น
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Mirëdita miɾədita
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Mirëmbrëma miɾəmbɾəma
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 Shihemi më vonë ʃihεmi mə vɔnə
🔊 ใช่ค่ะ 🔊 Po
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 Jo
🔊 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 🔊 Ju lutem...! ju lutεm
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 ขอบคุณมากค่ะ 🔊 Shumë faleminderit! ʃumə falεmindεɾit
🔊 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj! falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 เชิญค่ะ 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 เชิญค่ะ 🔊 Asgjë! asɟə
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 Në rregull nə rεɡuɫ
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 Dakord dakɔɾd
🔊 ราคาเท่าไรครับ 🔊 Sa kushton, ju lutem? sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 Sa është çmimi, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 ขอโทษครับ 🔊 Më falni! mə falni
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 Kuptova! kuptɔva
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 Nuk e di! nuk ε di
🔊 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 🔊 Ndalohet! ndalɔhεt
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 Ku është tualeti, ju lutem? Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 Ku është banja, të lutem? ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 Gëzuar Vitin e Ri! ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 สุชสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 Vit të mbarë! vit tə mbaɾə
🔊 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 🔊 Gëzuar ditëlindjen! ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 ขอให้สนุกนะคะ 🔊 Gëzuar festat! ɡəzuar fεstat
🔊 ยินดีด้วยนะคะ 🔊 Urime! uɾimε
🔊 ยินดีด้วยค่ะ 🔊 Përgëzime! pəɾɡəzimɛ
2 - สนทนา
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ 🔊 Mirëdita. Si je? miɾədita, si jε?
🔊 สวัสดีค่ะ, คุณสบายดีหรือคะ 🔊 Çkemi. Si po shkon? ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 สวัสดีครับ, สบายดีครับ 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit! miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 คุณพูดภาษาอัลบาเนียไหมคะ 🔊 Flet shqip?
🔊 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาอัลบาเนีย 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 นิดหน่อยก็พอครับ 🔊 Vetëm pak vεtəm pak
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 Nga cili vend vjen ti? nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 Çfarë kombësie ke? ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 Nga vjen ti? nɡa vjɛn ti?
🔊 ผมเป็นชาวไทยครับ 🔊 Unë jam tajlandez unə jam tajlandɛz
🔊 ดิฉันเป็นชาวไทยค่ะ 🔊 Unë jam tajlandeze
🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 Po ti, a jeton këtu? pɔ ti a jεtɔn kətu?
🔊 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ 🔊 Po, jetoj këtu. pɔ jεtɔj kətu
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 Unë quhem Sara, po ti? unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 Unë jam Sara. Po ti? unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 จูเลียงครับ 🔊 Xhuljan Ʒuljεn
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 Çfarë bën këtu? ʧfaɾə bən kətu?
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 Me çfarë merresh këtu? mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 Unë kam ardhur për pushime. unə kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 Jam me pushime. jam mɛ puʃimɛ
🔊 พวกเรามาเที่ยวกันครับ 🔊 Ne kemi ardhur për pushime. nε kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 พวกเรามาเที่ยวครับ 🔊 Jemi me pushime! jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ 🔊 Jam në një udhëtim pune. Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 ผมเดินทางมาเรื่องธุรกิจครับ 🔊 Kam ardhur për punë kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 ผมทำงานที่นี่ครับ 🔊 Unë punoj këtu. unə punɔj kətu
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 🔊 Ne punojmë këtu. nε punɔjmə kətu
🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë? ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 🔊 A ka ndonjë muze në këtë lagje? a ka ndɔɲə muzε nə kətə laɟe?
🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ 🔊 Ku mund të lidhem me internet? ku mund tə liðεm mε intεɾnεt?
3 - เรียน
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ 🔊 Do të mësosh disa fjalë? dɔ tə məsɔʃ disa fjalə?
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 Po, në rregull! pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 Po, dakord! pɔ dakɔɾd
🔊 นี่คืออะไรคะ 🔊 Si quhet kjo? si cuhεt kjɔ?
🔊 เขาเรียกว่าอะไรครับ 🔊 Si i thonë kësaj? si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 นี่คือโต๊ะค่ะ 🔊 Është një tavolinë! əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง 🔊 Është një tryezë. əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 Një tavolinë, e kuptove? ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 Nuk kuptoj. nuk kuptɔj
🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem? mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë, të lutem? mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə, tə lutεm ?
🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mund ta shkruash, të lutem? mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 Kuptova! kuptɔva
4 - สี
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline. mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 Është e kuqe əʃtə ε kucε
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 Është i kuq əʃtə i kuc
🔊 สีฟ้า 🔊 Blu blu
🔊 สีเหลือง 🔊 E verdhë ε vεɾðə
🔊 สีเหลือง 🔊 I verdhë i vεɾðə
🔊 สีขาว 🔊 E bardhë ε baɾðə
🔊 สีขาว 🔊 I bardhë i baɾðə
🔊 สีดำ 🔊 E zezë ε zεzə
🔊 สีดำ 🔊 I zi i zi
🔊 สีเขียว 🔊 Jeshile jεʃilε
🔊 สีส้ม 🔊 Portokalli pɔɾtɔkaɫi
🔊 สีม่วง 🔊 Lejla lεjla
🔊 สีเทา 🔊 Gri ɡɾi
5 - จำนวน
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 ศูนย์ 🔊 Zero zεɾɔ
🔊 หนึ่ง 🔊 Një ɲə
🔊 สอง 🔊 Dy dy
🔊 สาม 🔊 Tre tɾε
🔊 สี่ 🔊 Katër katəɾ
🔊 ห้า 🔊 Pesë pεsə
🔊 หก 🔊 Gjashtë ɟaʃtə
🔊 เจ็ด 🔊 Shtatë ʃtatə
🔊 แปด 🔊 Tetë tεtə
🔊 เก้า 🔊 Nëntë nəntə
🔊 สิบ 🔊 Dhjetë ðjεtə
🔊 สิบเอ็ด 🔊 Njëmbëdhjetë ɲəmbəðjεtə
🔊 สิบสอง 🔊 Dymbëdhjetë dymbəðjεtə
🔊 สิบสาม 🔊 Trembëdhjetë trεmbəðjεtə
🔊 สิบสี่ 🔊 Katërmbëdhjetë katəɾmbəðjεtə
🔊 สิบห้า 🔊 Pesëmbëdhjetë pεsəmbəðjεtə
🔊 สิบหก 🔊 Gjashtëmbëdhjetë ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 สิบเจ็ด 🔊 Shtatëmbëdhjetë ʃtatəmbəðjεtə
🔊 สิบแปด 🔊 Tetëmbëdhjetë tεtəmbəðjεtə
🔊 สิบเก้า 🔊 Nënëtëmbëdhjetë nəntəmbəðjεtə
🔊 ยี่สิบ 🔊 Njëzetë ɲəzεtə
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 Njëzetë e një ɲəzεtə ε ɲə
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 Njëzetë e dy ɲəzεtə ε dy
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 Njëzetë e tre ɲəzεtə ε tɾε
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 Njëzetë e katër ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 Njëzetë e pesë ɲəzεtə ε pεsə
🔊 ยี่สิบหก 🔊 Njëzetë e gjashtë ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 Njëzetë e shtatë ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 Njëzetë e tetë ɲəzεtə ε tεtə
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 Njëzetë e nëntë ɲəzεtə εnəntə
🔊 สามสิบ 🔊 Tridhjetë tɾiðjεtə
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 Tridhjetë e një tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 สามสิบสอง 🔊 Tridhjetë e dy tɾiðjεtə ε dy
🔊 สามสิบสาม 🔊 Tridhjetë e tre tɾiðjεtə ε trε
🔊 สามสิบสี่ 🔊 Tridhjetë e katër tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 สามสิบห้า 🔊 Tridhjetë e pesë tɾiðjεtə εpεsə
🔊 สามสิบหก 🔊 Tridhjetë e gjashtë tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 สี่สิบ 🔊 Dyzetë dyzεt
🔊 ห้าสิบ 🔊 Pesëdhjetë pεsəðjεtə
🔊 หกสิบ 🔊 Gjashtëdhjetë ɟaʃtəðjεtə
🔊 เจ็ดสิบ 🔊 Shtatëdhjetë ʃtatəðjεtə
🔊 แปดสิบ 🔊 Tetëdhjetë tεtəðjεtə
🔊 เก้าสิบ 🔊 Nëntëdhjetë nəntəðjεtə
🔊 หนึ่งร้อย 🔊 Njëqind ɲəcind
🔊 หนึ่งร้อยห้า 🔊 Njëqind e pesë ɲəcind ε pεsə
🔊 สองร้อย 🔊 Dyqind dycind
🔊 สามร้อย 🔊 Treqind tɾεcind
🔊 สี่ร้อย 🔊 Katërqind katəɾcind
🔊 หนึ่งพัน 🔊 Një mijë ɲə mijə
🔊 หนึ่งพันห้าร้อย 🔊 Një mijë e pesëqind ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 สองพัน 🔊 Dy mijë dymijə
🔊 หนึ่งหมื่น 🔊 Dhjetë mijë ðjεtə mijə
6 - สังเกตภูมิอากาศ
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 Kur erdhe ketu? Kur erdhe ketu?
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 Kur arrin? kuɾ arrin?
🔊 วันนี้ 🔊 Sot sɔt
🔊 เมื่อวาน 🔊 Dje djε
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 Nga dy ditë nga dy ditə
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 Që prej dy ditësh cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 Sa kohë do rrish? sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 Sa do qëndrosh? sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 Unë nisem nesër unə nisεm nεsəɾ
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 Largohem nesër laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 Unë nisem pasnesër unə nisεm pasnεsəɾ
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 Largohem pasnesër laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 Unë nisem për tri ditë unə nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 Largohem për tri ditë laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 วันจันทร์ 🔊 E hënë ε hənə
🔊 วันอังคาร 🔊 E martë ε maɾtə
🔊 วันพุธ 🔊 E mërkurë ε məɾkuɾə
🔊 วันพฤหัสบดี 🔊 E enjte ε εɲtε
🔊 วันศุกร์ 🔊 E premte ε pɾεmtε
🔊 วันเสาร์ 🔊 E shtunë ε ʃtunə
🔊 วันอาทิตย์ 🔊 E dielë ε diεlə
🔊 เดือนมกราคม 🔊 Janar janaɾ
🔊 เดือนกุมภาพันธ์ 🔊 Shkurt ʃkuɾt
🔊 เดือนมีนาคม 🔊 Mars maɾs
🔊 เดือนเมษายน 🔊 Prill pɾiɫ
🔊 เดือนพฤษภาคม 🔊 Maj maj
🔊 เดือนมิถุนายน 🔊 Qershor cεɾʃɔɾ
🔊 เดือนกรกฎาคม 🔊 Korrik kɔrik
🔊 เดือนสิงหาคม 🔊 Gusht ɡuʃt
🔊 เดือนกันยายน 🔊 Shtator ʃtatɔɾ
🔊 เดือนตุลาคม 🔊 Tetor tεtɔɾ
🔊 เดือนพฤศจิกายน 🔊 Nëntor nəntɔɾ
🔊 เดือนธันวาคม 🔊 Dhjetor ðjεtɔɾ
🔊 คุณจะกลับกี่โมงคะ 🔊 Në çfarë ore nisesh? nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 คุณจะกลับกี่โมง 🔊 Kur nisesh? kuɾ nisɛʃ?
🔊 แปดโมงเช้าครับ 🔊 Në mëngjes, në orën tetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 หกโมงเย็น 🔊 Pasdite, në orën tetëmbëdhjetë pasdite, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 ผมมาสายครับ 🔊 Jam me vonesë jam mε vɔnεsə
7 - แท็กซี่
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 แท๊กซี่ 🔊 Taksi! taksi
🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ 🔊 Ku doni të shkoni? ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 🔊 Mund të më çoni në aeroport, ju lutem? mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt, ju lutεm?
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet? mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 🔊 Është larg nga këtu? əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 🔊 Jo, është afër. jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 🔊 Po, është pak më larg pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 Sa do të kushtojë? sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 🔊 Më çoni këtu, ju lutem mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 ด้านขวามือครับ 🔊 Shko në të djathtë ʃko nə tə djaθtə
🔊 ด้านซ้ายมือครับ 🔊 Shko në të majtë ʃko nə tə majtə
🔊 ตรงไปครับ 🔊 Është drejt əʃtə dɾεjt
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 Është këtu! əʃtə kətu
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 Arritëm! aritəm
🔊 ทางนี้ครับ 🔊 Është andej! əʃtə andεj
🔊 หยุดครับ 🔊 Ndalo! ndalɔ
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 Merrni kohën që ju duhet! mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 Mos u nxitoni! mɔs u nʣitɔni
🔊 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem? mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - ครอบครัว
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 Ke të afërm këtu? kε tə afəɾm kətu?
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 Babai im babai im
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 Im atë im atə
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 Nëna ime nəna imε
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 Ime më imɛ mə
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 Djali im djali im
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 Im bir im biɾ
🔊 ลูกสาวดิฉันค่ะ 🔊 Vajza ime vajza imε
🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ 🔊 Një vëlla ɲə vəɫa
🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ 🔊 Një motër ɲə mɔtəɾ
🔊 เพื่อนผู้ชายค่ะ 🔊 Një mik ɲə mik
🔊 เพื่อนผู้หญิงค่ะ 🔊 Një mikeshë ɲə mikεʃə
🔊 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ 🔊 I dashuri im i daʃuri im
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ 🔊 E dashura ime e daʃura ime
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้ับ 🔊 Mikesha ime mikɛʃa imɛ
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 Bashkëshorti im baʃkəʃɔɾti im
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 Im shoq im ʃɔc
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 Bashkëshortja ime baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 Ime shoqe imɛ ʃɔcɛ
9 - ความรู้สึก
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 Të dua tə dua
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 Të dashuroj tə daʃuɾɔj
🔊 ผมมีความสุขครับ 🔊 Jam i lumtur jam i lumtuɾ
🔊 ผมเศรัาครับ 🔊 Jam i trishtuar jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 ผมรู้สึกดีมากครับ 🔊 Ndihem shumë mirë këtu ndihɛm ʃumə miɾə kətu
🔊 ผมหนาวครับ 🔊 Kam ftohtë kam ftɔhtə
🔊 ผมร้อนครับ 🔊 Kam vapë kam vapə
🔊 ใหญ่เกินไปครับ 🔊 Është shumë i madh əʃtə ʃumə i mað
🔊 เล็กเกินไปครับ 🔊 Është shumë i vogël əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 ดีมากครับ 🔊 Është perfekte əʃtə pɛɾfɛkte
🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 🔊 Do që të dalim sonte? dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 เป็นความคิดที่ดีครับ 🔊 Është një ide e mirë əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 🔊 Nuk është ide e mirë nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ 🔊 Dua të pushoj dua tə puʃɔj
🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 🔊 Dëshiron të luajmë ndonjë sport? dəʃiron tə luajmə ndonjə spɔɾt?
🔊 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 🔊 Po, kam nevojë të shplodhem! pɔ, kam nɛvɔjə tə ʃplothem
🔊 ผมเล่นเทนนิสครับ 🔊 Unë luaj tenis unə luaj tɛnis
🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - บาร์
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 ที่่บาร์ค่ะ 🔊 Bari baɾi
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 🔊 Do të pish ndonjë gjë? dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 ดื่ม 🔊 Të pish tə piʃ
🔊 แก้ว 🔊 Gotë ɡɔtə
🔊 ด้วยความยินดีครับ 🔊 Me kënaqësi mε kənacəsi
🔊 คุณจะทานอะไรดีคะ 🔊 Çfarë do marrësh? ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 Çfarë ka për të pirë? ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash. ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 นํ้าเปล่าค่ะ 🔊 Ujë ujə
🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem? mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 นํ้าแข็ง 🔊 Akull akuɫ
🔊 ช็อคโกแล็ต 🔊 Çokollatë ʧɔkɔɫatə
🔊 นม 🔊 Qumësht cuməʃt
🔊 นํ้าชา 🔊 Çaj ʧaj
🔊 กาแฟ 🔊 Kafe kafε
🔊 ใส่นํ้าตาล 🔊 Me sheqer mε ʃεcεɾ
🔊 ใส่ครีม 🔊 Me krem mε kɾεm
🔊 ไวน์ 🔊 Verë vεɾə
🔊 เบียร์ 🔊 Birrë birə
🔊 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 🔊 Një çaj, të lutem! ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 เบียร์ที่หนึ่งครับ 🔊 Një birrë, të lutem! ɲə birə, tə lutεm
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 Çfarë doni të pini? ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 Çfarë do merrni për të pirë? ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 นํ้าชาสองที่ค่ะ 🔊 Dy çaj, ju lutem! dy ʧaj, ju lutεm
🔊 เบียร์สองที่ค่ะ 🔊 Dy birra, ju lutem! dy bira, ju lutεm
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 Asgjë, të lutem. asɟə, tə lutεm
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit! nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 Për shëndetin tënd! pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 Për ty! pəɾ ty!
🔊 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 🔊 Gëzuar! ɡəzuaɾ
🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ 🔊 Llogarinë, ju lutem! ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem? sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 ยี่สิบยุโรครับ 🔊 Njëzetë euro. ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 🔊 Paguaj unë paguaj unə
11 - ร้านอาหาร
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 ร้านอาหาร 🔊 Restoranti ɾεstɔɾanti
🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ 🔊 Dëshiron të hash? dəʃiron tə haʃ?
🔊 ครับ, ผมต้องการ 🔊 Po, me kënaqësi pɔ me kənaqəsi
🔊 กินข้าวค่ะ 🔊 Të hash tə haʃ
🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ 🔊 Ku mund të hamë? ku mund tə hamə?
🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ 🔊 Ku mund të hamë drekë? ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 เราทานอาหารกลางวันได้ที่ไหนครับ 🔊 Ku mund të drekojmë? ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 ข้าวเย็น 🔊 Darka daɾka
🔊 ข้าวเช้า 🔊 Mëngjësi mənɟεsi
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 Ju lutem! ju lutεm
🔊 ขอเมนูด้วยค่ะ 🔊 Menunë, ju lutem! mεnunə, ju lutεm
🔊 นี่ครับเมนู 🔊 Urdhëroni menunë! uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk? ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 กับข้าวสวยค่ะ 🔊 Me oriz. mε ɔɾiz
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 Me makarona mε makaɾɔna
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 Me pasta mɛ pasta
🔊 มันฝรั่ง 🔊 Patate patatε
🔊 ผัก 🔊 Perime pεɾimε
🔊 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 ขนมปัง 🔊 Bukë bukə
🔊 เนยสด 🔊 Gjalpe ɟalp
🔊 สลัดผัก 🔊 Sallatë Saɫatə
🔊 ของหวาน 🔊 ëmbëlsirë əmbəlsiɾə
🔊 ผลไม้ 🔊 Fruta fruta
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem? mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 Keni një thikë ju lutem? kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ 🔊 Po, jua sjell menjëherë. pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 มีดหนึ่งเล่ม 🔊 Një thikë ɲə θikə
🔊 ส้่อมหนึ่งคัน 🔊 Një pirun ɲə piɾun
🔊 ช้อนหนึ่งคัน 🔊 Një lugë ɲə luɡə
🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ 🔊 Është vakt i ngrohtë? əʃtə vakt i nɡɾɔhtə?
🔊 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 ร้อน 🔊 Ngrohtë nɡɾɔhtə
🔊 เย็น 🔊 Ftohtë ftɔhtə
🔊 เผ็ด 🔊 Pikante pikantε
🔊 ผมจะเอาปลาครับ 🔊 Unë do marr peshk unə dɔ mar pεʃk
🔊 ดิฉันด้วยค่ะ 🔊 Edhe unë εðε unə
12 - จากกัน
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 🔊 Është vonë. Duhet të iki! əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 Mund të shihemi sërish? mund tə ʃihεmi səɾiʃ?
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 Po, me kënaqësi pɔ, mε kənacəsi
🔊 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ 🔊 Unë banoj në këtë adresë unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ 🔊 Ke një numër telefoni? kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 มีครับ, นี่ครับ 🔊 Po, ja ku është. pɔ, ja ku əʃtə
🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 🔊 Kalova mirë me ty. kalɔva miɾə mε ty
🔊 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova. εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ 🔊 Do të shihemi së shpejti dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ 🔊 Ashtu shpresoj aʃtu ʃpresoj
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 Mirupafshim miɾupafʃim
🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 Shihemi nesër! ʃihεmi nεsəɾ
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 Pafshim! pafʃim
13 - ขนส่ง
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 🔊 Më falni Po kërkoj stacionin e autobusit. mə, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 Sa është çmimi i biletës për në Qytetin e Diellit, ju lutem? sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem? ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit? a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit? kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem. ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 🔊 A i keni oraret e trenave? a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 🔊 Orari i autobusave ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem? ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 ขบวนนี้ค่ะ 🔊 Është ai atje əʃtə ai atjε
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 Faleminderit! falεmindεɾit
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë! asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 Auto-servis auto-sεɾvis
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 Garazh; Ofiçinë garazh; ɔfiʧinə
🔊 ปั๊มนํ้ามัน 🔊 Pikë karburanti pikə kaɾbuɾanti
🔊 เต็มถังค่ะ 🔊 Mbusheni plot, ju lutem. mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 รถจักรยาน 🔊 Biçikletë biʧiklεtə
🔊 ตัวเมือง 🔊 Qendra e qytetit cεndɾa ε cytεtit
🔊 ชานเมือง 🔊 Periferia pεɾifεɾia
🔊 เป็นเมืองใหญ่ 🔊 Është qytet əʃtə cytεt
🔊 เป็นหมู่บ้าน 🔊 Është fshat əʃtə fʃat
🔊 ภูเขา 🔊 Një mal ɲə mal
🔊 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 🔊 Një liqen ɲə licen
🔊 ชนบท 🔊 Fshati f ʃati
14 - โรงแรม
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 โรงแรม 🔊 Hoteli hɔtɛli
🔊 อพาร์ตเม้นท์ 🔊 Apartamenti apaɾtamɛnti
🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ 🔊 Mirë se vini! miɾə sɛ vini
🔊 คุณมีห้องว่างไหมครับ 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë? kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ 🔊 A ka banjë në dhomë? a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër tek? dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tek
🔊 คุณต้องการสองเตียงสำหรับหนึ่งคนไหมคะ 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë? dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 Doni një dhomë dopio? dɔni ɲə ðɔmə dopio?
🔊 คุณต้องการห้องคู่ไหมคะ 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio? dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ 🔊 Mëngjesi i përfshirë mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 Sa është çmimi për një nate? sa əʃtə ʧmimi pər ɲə natε ?
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 Sa kushton nata? sa kuʃtɔn nata?
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem. dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem. dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 ได้ค่ะ 🔊 Po, sigurisht
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte? nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 ราคาแพงไปหน่อยครับ 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua. falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem? mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 คุณช่วยจัดการกับกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem? mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 ห้องของผมอยู่ไหนครับ 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem? ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ 🔊 Është në katin e parë əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 มีลิฟท์ไหมคะ 🔊 Ka ashensor? ka aʃεnsɔɾ?
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ 🔊 Ku ndodhet lavanderia, ju lutem? ku ndɔðεt lavandεɾia, ju lutεm?
🔊 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ 🔊 Është në katin përdhes əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 ชั้นล่าง 🔊 Kati përdhes kati pəɾðεs
🔊 ห้องพัก 🔊 Dhomë gjumi ðɔmə jumi
🔊 ร้านซักรีด 🔊 Patrim kimik pastɾim kimik
🔊 ร้านเสริมสวย 🔊 Parukeri paɾukεɾi
🔊 ที่จอดรถ 🔊 Parking paɾkinɡ
🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve? takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 ห้องประชุม 🔊 Salla e mbledhjeve saɫa ε mblεðjεvε
🔊 สระนํ้าอุ่น 🔊 Pishina është ngrohur piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 สระนํ้า 🔊 Pishina piʃina
🔊 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ 🔊 Më zgjoni në orën shtatë në mëngjes, ju lutem mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə nə mənjes, ju lutεm
🔊 ขอกุญแจหน่อยครับ 🔊 Çelësin, ju lutem ʧεləsin ju lutεm
🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ 🔊 Lejen e kalimit, ju lutem lejen e kalimit, ju lutεm
🔊 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ 🔊 A ka ndonjë mesazh për mua? a ka ndonjə mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ 🔊 Po, ja ku janë pɔ, ja ku janə
🔊 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ 🔊 Jo, nuk ka ardhur asgjë për ju jɔ, nuk ka aɾðuɾ asɟə pər ju
🔊 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ 🔊 Ku mund të thyej në monedha? ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem? mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni? pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni? pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - หาคน
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 ซาร่าอยู่ไหมครับ 🔊 Më falni, a është Sara aty? mə falni, a əʃtə saɾa aty?
🔊 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ 🔊 Po, ajo këtu është. pɔ, ajo kətu əʃtə
🔊 เธอออกไปข้างนอกค่ะ 🔊 Ajo ka dalë ajo ka dalə
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 เธออยู่ที่ไหนครับ 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 🔊 Ajo është në punë ajɔ əʃtə nə punə
🔊 เธออยู่ที่บ้านค่ะ 🔊 Ajo është në shtëpi ajo əʃtə nə ʃtəpi
🔊 จูเลียงอยู่ไหมคะ 🔊 Më falni, a është Xhuljani aty? mə falni, a əʃtə ʒuljɛni aty?
🔊 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ 🔊 Po, ai këtu është. pɔ, ai kətu əʃtə
🔊 เขาออกไปข้างนอกครับ 🔊 Ai ka dalë ai ka dalə
🔊 เขาอยู่ที่ไหนคะ 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej? dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 🔊 Mund ta merrni në telefon mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ 🔊 Ai është në punë ai əʃtə nə punə
🔊 เขาอยู่ที่บ้านครับ 🔊 Ai është në shtëpi ai əʃtə nə ʃtəpi
16 - ชายหาด
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 ชายหาดค่ะ 🔊 Plazhi plaʒi
🔊 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top? dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ 🔊 A ka një dyqan në këtë drejtim a ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 ลูกบอลหนึ่งลูก 🔊 Një top ɲə tɔp
🔊 กล้องส่องทางไกล 🔊 Dylbi dylbi
🔊 หมวกแก๊ป 🔊 Kapele kapεle
🔊 ผ้าเช็ดตัว 🔊 Peshqir pεʃciɾ
🔊 รองเท้าแตะ 🔊 Sandale sandalε
🔊 กระป๋อง 🔊 Kovë kɔvə
🔊 ครีมกันแดด 🔊 Krem dielli kɾεm diεɫi
🔊 กางเกงว่ายนํ้า 🔊 Mbathje plazhi mbaθjε plaʒi
🔊 แว่นกันแดด 🔊 Syze dielli syzε diεɫi
🔊 กุ้งหอยปูปลา 🔊 Guaskë ɡuaskə
🔊 อาบแดด 🔊 Të bësh banjo dielli tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 อาบแดด 🔊 Të marrësh rreze dielli tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 Me diell mε diεɫ
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 Me diell
🔊 พระอาทิตย์ตกดิน 🔊 Perëndimi i diellit pεɾəndimi i diεɫit
🔊 ร่มกันแดด 🔊 Çadër dielli ʧadəɾ diεɫi
🔊 แสงแดด 🔊 Diell diεɫ
🔊 ที่ร่ม 🔊 Hije hijɛ
🔊 การอาบแดด 🔊 Të bie dielli në kokë tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu? əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme. jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 ว่ายนํ้า 🔊 Not nɔt
🔊 การว่ายนํ้า 🔊 Notoj nɔtɔj
🔊 คลืน 🔊 Valë valə
🔊 คลืน 🔊 Dallgë daɫɡə
🔊 ทะเล 🔊 Det dεt
🔊 เนิน 🔊 Dunë dunə
🔊 ทราย 🔊 Rërë ɾəɾə
🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër? ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ 🔊 Moti do të ndryshojë mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 ฝนจะตกค่ะ 🔊 Do të bjerë shi dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 จะมีแดดค่ะ 🔊 Do të jetë diell dɔ tə jɛtə diɛɫ
🔊 จะมีลมแรงค่ะ 🔊 Do të ketë shumë erë dɔ tə kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 ชุดว่ายนํ้า 🔊 Kostum banjoje kɔstum baɲɔjɛ
17 - ในกรณีที่มีปัญหา
ภาษาไทย ภาษาอััลบาเนีย การออกเสียง
🔊 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem? mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 ผมหลงทางครับ 🔊 Kam humbur kam humbuɾ
🔊 คุณต้องการอะไรครับ 🔊 Çfarë dëshironi? ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 เกิดอะไรขึ้นครับ 🔊 Çfarë ndodhi? ʧfaɾə ndɔði?
🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes? ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt? ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 ผมจะหาร้านขายยาที่ใกล้ที่สุดได้ที่ไหนครับ 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt? ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mund të telefononi një doktor, ju lutem? mund tə telefononi ɲə doktor, ju lutεm?
🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin? mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 โรงพยาบาล 🔊 Një spital ɲə spital
🔊 ร้านขายยา 🔊 Një farmaci ɲə faɾmaʦi
🔊 ร้านขายยา 🔊 Një barnatore ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 หมอ 🔊 Një doktor ɲə dɔktɔɾ
🔊 หมอ 🔊 Një mjek ɲə mjɛk
🔊 ศูนย์การแพทย์ 🔊 Shërbimi shëndetësor ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 ผมทำเอกสารหายหายครับ 🔊 Kam humbur dokumentat kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 ผมถูกขโมยเอกสารครับ 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ 🔊 Zyra e sendeve të gjetura zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 หน่วยกู้ภัย 🔊 Urgjenca uɾɟεnʦa
🔊 ทางออกฉุกเฉิน 🔊 Dalja e urgjencës dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 ตำรวจ 🔊 Policia pɔliʦia
🔊 เอกสาร 🔊 Dokumenta dɔkumεnta
🔊 เงิน 🔊 Para paɾa
🔊 หนังสือเดินทาง 🔊 Pasaportë pasapɔɾtə
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 Bagazhe baɡaʒε
🔊 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ 🔊 Jam në rregull, faleminderit jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 Më lini të qetë! mə lini tə cεtə!
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 Më lini rehat! mə lini ɾɛhat
🔊 ไปให้พ้น 🔊 Largohu! largohu