วงศัพท์ > ภาษาอััลบาเนีย

1 - สำนวนที่จำเป็น
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Mirëdita
miɾədita
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
🔊 ใช่ค่ะ 🔊 Po
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 Jo
🔊 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 🔊 Ju lutem...!
ju lutεm
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 ขอบคุณมากค่ะ 🔊 Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
🔊 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 🔊 Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
🔊 เชิญค่ะ 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 เชิญค่ะ 🔊 Asgjë!
asɟə
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 Në rregull
nə rεɡuɫ
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 Dakord
dakɔɾd
🔊 ราคาเท่าไรครับ 🔊 Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
🔊 ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
🔊 ขอโทษครับ 🔊 Më falni!
mə falni
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 Kuptova!
kuptɔva
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 Nuk e di!
nuk ε di
🔊 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 🔊 Ndalohet!
ndalɔhεt
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
🔊 สุชสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
🔊 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 🔊 Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
🔊 ขอให้สนุกนะคะ 🔊 Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
🔊 ยินดีด้วยนะคะ 🔊 Urime!
uɾimε
🔊 ยินดีด้วยค่ะ 🔊 Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ
2 - สนทนา
🔊 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ 🔊 Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
🔊 สวัสดีค่ะ, คุณสบายดีหรือคะ 🔊 Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
🔊 สวัสดีครับ, สบายดีครับ 🔊 Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
🔊 คุณพูดภาษาอัลบาเนียไหมคะ 🔊 Flet shqip?
🔊 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาอัลบาเนีย 🔊 Jo, unë nuk flas shqip.
🔊 นิดหน่อยก็พอครับ 🔊 Vetëm pak
vεtəm pak
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
🔊 ผมเป็นชาวไทยครับ 🔊 Unë jam tajlandez
unə jam tajlandɛz
🔊 ดิฉันเป็นชาวไทยค่ะ 🔊 Unë jam tajlandeze
🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
🔊 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ 🔊 Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
🔊 จูเลียงครับ 🔊 Zhyljen
Ʒyljεn
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
🔊 พวกเรามาเที่ยวกันครับ 🔊 Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
🔊 พวกเรามาเที่ยวครับ 🔊 Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
🔊 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ 🔊 Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
🔊 ผมเดินทางมาเรื่องธุรกิจครับ 🔊 Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
🔊 ผมทำงานที่นี่ครับ 🔊 Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 🔊 Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ 🔊 Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 🔊 Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ 🔊 Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?
3 - เรียน
🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ 🔊 Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
🔊 นี่คืออะไรคะ 🔊 Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
🔊 เขาเรียกว่าอะไรครับ 🔊 Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
🔊 นี่คือโต๊ะค่ะ 🔊 Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง 🔊 Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ 🔊 Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 Kuptova!
kuptɔva
4 - สี
🔊 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ 🔊 Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 Është e kuqe
əʃtə ε kucε
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 Është i kuq
əʃtə i kuc
🔊 สีฟ้า 🔊 Blu
blu
🔊 สีเหลือง 🔊 E verdhë
ε vεɾðə
🔊 สีเหลือง 🔊 I verdhë
i vεɾðə
🔊 สีขาว 🔊 E bardhë
ε baɾðə
🔊 สีขาว 🔊 I bardhë
i baɾðə
🔊 สีดำ 🔊 E zezë
ε zεzə
🔊 สีดำ 🔊 I zi
i zi
🔊 สีเขียว 🔊 Jeshile
jεʃilε
🔊 สีส้ม 🔊 Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
🔊 สีม่วง 🔊 Lejla
lεjla
🔊 สีเทา 🔊 Gri
ɡɾi
5 - จำนวน
🔊 ศูนย์ 🔊 Zero
zεɾɔ
🔊 หนึ่ง 🔊 Një
ɲə
🔊 สอง 🔊 Dy
dy
🔊 สาม 🔊 Tre
tɾε
🔊 สี่ 🔊 Katër
katəɾ
🔊 ห้า 🔊 Pesë
pεsə
🔊 หก 🔊 Gjashtë
ɟaʃtə
🔊 เจ็ด 🔊 Shtatë
ʃtatə
🔊 แปด 🔊 Tetë
tεtə
🔊 เก้า 🔊 Nëntë
nəntə
🔊 สิบ 🔊 Dhjetë
ðjεtə
🔊 สิบเอ็ด 🔊 Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
🔊 สิบสอง 🔊 Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
🔊 สิบสาม 🔊 Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
🔊 สิบสี่ 🔊 Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
🔊 สิบห้า 🔊 Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
🔊 สิบหก 🔊 Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
🔊 สิบเจ็ด 🔊 Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
🔊 สิบแปด 🔊 Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
🔊 สิบเก้า 🔊 Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
🔊 ยี่สิบ 🔊 Njëzetë
ɲəzεtə
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
🔊 ยี่สิบหก 🔊 Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
🔊 สามสิบ 🔊 Tridhjetë
tɾiðjεtə
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
🔊 สามสิบสอง 🔊 Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
🔊 สามสิบสาม 🔊 Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
🔊 สามสิบสี่ 🔊 Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
🔊 สามสิบห้า 🔊 Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
🔊 สามสิบหก 🔊 Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
🔊 สี่สิบ 🔊 Dyzetë
dyzεt
🔊 ห้าสิบ 🔊 Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
🔊 หกสิบ 🔊 Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
🔊 เจ็ดสิบ 🔊 Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
🔊 แปดสิบ 🔊 Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
🔊 เก้าสิบ 🔊 Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
🔊 หนึ่งร้อย 🔊 Njëqind
ɲəcind
🔊 หนึ่งร้อยห้า 🔊 Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
🔊 สองร้อย 🔊 Dyqind
dycind
🔊 สามร้อย 🔊 Treqind
tɾεcind
🔊 สี่ร้อย 🔊 Katërqind
katəɾcind
🔊 หนึ่งพัน 🔊 Një mijë
ɲə mijə
🔊 หนึ่งพันห้าร้อย 🔊 Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
🔊 สองพัน 🔊 Dy mijë
dymijə
🔊 หนึ่งหมื่น 🔊 Dhjetë mijë
ðjεtə mijə
6 - สังเกตภูมิอากาศ
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 Kur arrin?
kuɾ arrin?
🔊 วันนี้ 🔊 Sot
sɔt
🔊 เมื่อวาน 🔊 Dje
djε
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 Ka dy ditë
ka dy ditə
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
🔊 วันจันทร์ 🔊 E hënë
ε hənə
🔊 วันอังคาร 🔊 E martë
ε maɾtə
🔊 วันพุธ 🔊 E mërkurë
ε məɾkuɾə
🔊 วันพฤหัสบดี 🔊 E enjte
ε εɲtε
🔊 วันศุกร์ 🔊 E premte
ε pɾεmtε
🔊 วันเสาร์ 🔊 E shtunë
ε ʃtunə
🔊 วันอาทิตย์ 🔊 E dielë
ε diεlə
🔊 เดือนมกราคม 🔊 Janar
janaɾ
🔊 เดือนกุมภาพันธ์ 🔊 Shkurt
ʃkuɾt
🔊 เดือนมีนาคม 🔊 Mars
maɾs
🔊 เดือนเมษายน 🔊 Prill
pɾiɫ
🔊 เดือนพฤษภาคม 🔊 Maj
maj
🔊 เดือนมิถุนายน 🔊 Qershor
cεɾʃɔɾ
🔊 เดือนกรกฎาคม 🔊 Korrik
kɔrik
🔊 เดือนสิงหาคม 🔊 Gusht
ɡuʃt
🔊 เดือนกันยายน 🔊 Shtator
ʃtatɔɾ
🔊 เดือนตุลาคม 🔊 Tetor
tεtɔɾ
🔊 เดือนพฤศจิกายน 🔊 Nëntor
nəntɔɾ
🔊 เดือนธันวาคม 🔊 Dhjetor
ðjεtɔɾ
🔊 คุณจะกลับกี่โมงคะ 🔊 Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
🔊 คุณจะกลับกี่โมง 🔊 Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
🔊 แปดโมงเช้าครับ 🔊 Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 🔊 Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
🔊 หกโมงเย็น 🔊 Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
🔊 ผมมาสายครับ 🔊 Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə
7 - แท็กซี่
🔊 แท๊กซี่ 🔊 Taksi!
taksi
🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ 🔊 Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
🔊 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 🔊 Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
🔊 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 🔊 Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
🔊 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 🔊 Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 🔊 Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
🔊 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 🔊 Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
🔊 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 🔊 Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
🔊 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
🔊 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 🔊 Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
🔊 ด้านขวามือครับ 🔊 Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
🔊 ด้านซ้ายมือครับ 🔊 Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
🔊 ตรงไปครับ 🔊 Është drejt
əʃtə dɾεjt
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 Është këtu!
əʃtə kətu
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 Arritëm!
aritəm
🔊 ทางนี้ครับ 🔊 Është andej!
əʃtə andεj
🔊 หยุดครับ 🔊 Ndalo!
ndalɔ
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
🔊 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?
8 - ครอบครัว
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 Babai im
babai im
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 Im atë
im atə
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 Nëna ime
nəna imε
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 Ime më
imɛ mə
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 Djali im
djali im
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 Im bir
im biɾ
🔊 ลูกสาวดิฉันค่ะ 🔊 Vajza ime
vajza imε
🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ 🔊 Një vëlla
ɲə vəɫa
🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ 🔊 Një motër
ɲə mɔtəɾ
🔊 เพื่อนผู้ชายค่ะ 🔊 Një mik
ɲə mik
🔊 เพื่อนผู้หญิงค่ะ 🔊 Një mikeshë
ɲə mikεʃə
🔊 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ 🔊 Miku im
miku im
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ 🔊 Mikja ime
mikja imε
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้ับ 🔊 Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 Im shoq
im ʃɔc
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ
9 - ความรู้สึก
🔊 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 🔊 Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 Të dua
tə dua
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
🔊 ผมมีความสุขครับ 🔊 Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
🔊 ผมเศรัาครับ 🔊 Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
🔊 ผมรู้สึกดีมากครับ 🔊 Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
🔊 ผมหนาวครับ 🔊 Kam ftohtë
kam ftɔhtə
🔊 ผมร้อนครับ 🔊 Kam vapë
kam vapə
🔊 ใหญ่เกินไปครับ 🔊 Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
🔊 เล็กเกินไปครับ 🔊 Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
🔊 ดีมากครับ 🔊 Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 🔊 Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
🔊 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
🔊 เป็นความคิดที่ดีครับ 🔊 Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
🔊 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 🔊 Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 🔊 Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
🔊 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ 🔊 Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 🔊 Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
🔊 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 🔊 Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
🔊 ผมเล่นเทนนิสครับ 🔊 Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 🔊 Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
10 - บาร์
🔊 ที่่บาร์ค่ะ 🔊 Bari
baɾi
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 🔊 Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
🔊 ดื่ม 🔊 Të pish
tə piʃ
🔊 แก้ว 🔊 Gotë
ɡɔtə
🔊 ด้วยความยินดีครับ 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 คุณจะทานอะไรดีคะ 🔊 Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 🔊 Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
🔊 นํ้าเปล่าค่ะ 🔊 Ujë
ujə
🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 🔊 Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
🔊 นํ้าแข็ง 🔊 Akull
akuɫ
🔊 ช็อคโกแล็ต 🔊 Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
🔊 นม 🔊 Qumësht
cuməʃt
🔊 นํ้าชา 🔊 Çaj
ʧaj
🔊 กาแฟ 🔊 Kafe
kafε
🔊 ใส่นํ้าตาล 🔊 Me sheqer
mε ʃεcεɾ
🔊 ใส่ครีม 🔊 Me krem
mε kɾεm
🔊 ไวน์ 🔊 Verë
vεɾə
🔊 เบียร์ 🔊 Birrë
birə
🔊 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 🔊 Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
🔊 เบียร์ที่หนึ่งครับ 🔊 Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
🔊 นํ้าชาสองที่ค่ะ 🔊 Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
🔊 เบียร์สองที่ค่ะ 🔊 Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 Për ty!
pəɾ ty!
🔊 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 🔊 Gëzuar!
ɡəzuaɾ
🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ 🔊 Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
🔊 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 🔊 Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
🔊 ยี่สิบยุโรครับ 🔊 Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
🔊 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 🔊 Je i ftuar
jε i ftuaɾ
11 - ร้านอาหาร
🔊 ร้านอาหาร 🔊 Restoranti
ɾεstɔɾanti
🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ 🔊 Do të hash?
dɔ tə haʃ?
🔊 ครับ, ผมต้องการ 🔊 Po, dua
pɔ dua
🔊 กินข้าวค่ะ 🔊 Të hash
tə haʃ
🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ 🔊 Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ 🔊 Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
🔊 เราทานอาหารกลางวันได้ที่ไหนครับ 🔊 Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
🔊 ข้าวเย็น 🔊 Darka
daɾka
🔊 ข้าวเช้า 🔊 Mëngjësi
mənɟεsi
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 Ju lutem!
ju lutεm
🔊 ขอเมนูด้วยค่ะ 🔊 Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
🔊 นี่ครับเมนู 🔊 Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
🔊 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ 🔊 Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
🔊 กับข้าวสวยค่ะ 🔊 Me oriz.
mε ɔɾiz
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 Me makarona
mε makaɾɔna
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 Me pasta
mɛ pasta
🔊 มันฝรั่ง 🔊 Patate
patatε
🔊 ผัก 🔊 Perime
pεɾimε
🔊 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก 🔊 Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
🔊 ขนมปัง 🔊 Bukë
bukə
🔊 เนยสด 🔊 Gjalpe
ɟalp
🔊 สลัดผัก 🔊 Një sallatë
ɲə saɫatə
🔊 ของหวาน 🔊 Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
🔊 ผลไม้ 🔊 Fruta
fruta
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
🔊 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ 🔊 Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
🔊 มีดหนึ่งเล่ม 🔊 Një thikë
ɲə θikə
🔊 ส้่อมหนึ่งคัน 🔊 Një pirun
ɲə piɾun
🔊 ช้อนหนึ่งคัน 🔊 Një lugë
ɲə luɡə
🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ 🔊 Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
🔊 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ 🔊 Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
🔊 ร้อน 🔊 E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
🔊 เย็น 🔊 E ftohtë
ε ftɔhtə
🔊 เผ็ด 🔊 Pikante
pikantε
🔊 ผมจะเอาปลาครับ 🔊 Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
🔊 ดิฉันด้วยค่ะ 🔊 Edhe unë
εðε unə
12 - จากกัน
🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 🔊 Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
🔊 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ 🔊 Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
🔊 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ 🔊 Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
🔊 มีครับ, นี่ครับ 🔊 Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 🔊 Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
🔊 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ 🔊 Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ 🔊 Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
🔊 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ 🔊 Me kënaqësi
mε kənacəsi
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 Mirupafshim
miɾupafʃim
🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε
13 - ขนส่ง
🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 🔊 Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 🔊 Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 🔊 A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 🔊 Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 🔊 Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 🔊 Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 🔊 A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 🔊 Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 🔊 Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
🔊 ขบวนนี้ค่ะ 🔊 Është ai atje
əʃtə ai atjε
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 Faleminderit!
falεmindεɾit
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 🔊 Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 Auto-servis
auto-sεɾvis
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
🔊 ปั๊มนํ้ามัน 🔊 Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
🔊 เต็มถังค่ะ 🔊 Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
🔊 รถจักรยาน 🔊 Biçikletë
biʧiklεtə
🔊 ตัวเมือง 🔊 Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
🔊 ชานเมือง 🔊 Periferia
pεɾifεɾia
🔊 เป็นเมืองใหญ่ 🔊 Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
🔊 เป็นหมู่บ้าน 🔊 Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
🔊 ภูเขา 🔊 Një mal
ɲə mal
🔊 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 🔊 Një liqen
ɲə licen
🔊 ชนบท 🔊 Fshati
f ʃati
14 - โรงแรม
🔊 โรงแรม 🔊 Hoteli
hɔtɛli
🔊 อพาร์ตเม้นท์ 🔊 Apartamenti
apaɾtamɛnti
🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ 🔊 Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
🔊 คุณมีห้องว่างไหมครับ 🔊 Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ 🔊 A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
🔊 คุณต้องการสองเตียงสำหรับหนึ่งคนไหมคะ 🔊 Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
🔊 คุณต้องการห้องคู่ไหมคะ 🔊 Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ 🔊 Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ 🔊 Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
🔊 ได้ค่ะ 🔊 Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
🔊 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ 🔊 Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
🔊 ราคาแพงไปหน่อยครับ 🔊 Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
🔊 คุณช่วยจัดการกับกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
🔊 ห้องของผมอยู่ไหนครับ 🔊 Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
🔊 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ 🔊 Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
🔊 มีลิฟท์ไหมคะ 🔊 Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ 🔊 Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ 🔊 Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ 🔊 Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
🔊 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ 🔊 Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
🔊 ชั้นล่าง 🔊 Kati përdhes
kati pəɾðεs
🔊 ห้องพัก 🔊 Dhomë
ðɔmə
🔊 ร้านซักรีด 🔊 Patrim kimik
pastɾim kimik
🔊 ร้านเสริมสวย 🔊 Parukeri
paɾukεɾi
🔊 ที่จอดรถ 🔊 Parking
paɾkinɡ
🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ 🔊 Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
🔊 ห้องประชุม 🔊 Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
🔊 สระนํ้าอุ่น 🔊 Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
🔊 สระนํ้า 🔊 Pishina
piʃina
🔊 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ 🔊 Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
🔊 ขอกุญแจหน่อยครับ 🔊 Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ 🔊 Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
🔊 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ 🔊 Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ 🔊 Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
🔊 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ 🔊 Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
🔊 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ 🔊 Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
🔊 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ 🔊 Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?
15 - หาคน
🔊 ซาร่าอยู่ไหมครับ 🔊 Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
🔊 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 เธอออกไปข้างนอกค่ะ 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 เธออยู่ที่ไหนครับ 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 🔊 Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
🔊 เธออยู่ที่บ้านค่ะ 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
🔊 จูเลียงอยู่ไหมคะ 🔊 Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
🔊 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ 🔊 Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
🔊 เขาออกไปข้างนอกครับ 🔊 Ka dalë
ka dalə
🔊 เขาอยู่ที่ไหนคะ 🔊 Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 🔊 Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ 🔊 Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
🔊 เขาอยู่ที่บ้านครับ 🔊 Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
16 - ชายหาด
🔊 ชายหาดค่ะ 🔊 Plazhi
plaʒi
🔊 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ 🔊 Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ 🔊 Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
🔊 ลูกบอลหนึ่งลูก 🔊 Një top
ɲə tɔp
🔊 กล้องส่องทางไกล 🔊 Dylbi
dylbi
🔊 หมวกแก๊ป 🔊 Kapele
kapεle
🔊 ผ้าเช็ดตัว 🔊 Peshqir
pεʃciɾ
🔊 รองเท้าแตะ 🔊 Sandale
sandalε
🔊 กระป๋อง 🔊 Kovë
kɔvə
🔊 ครีมกันแดด 🔊 Krem dielli
kɾεm diεɫi
🔊 กางเกงว่ายนํ้า 🔊 Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
🔊 แว่นกันแดด 🔊 Syze dielli
syzε diεɫi
🔊 กุ้งหอยปูปลา 🔊 Guaskore
ɡuaskɔɾε
🔊 อาบแดด 🔊 Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
🔊 อาบแดด 🔊 Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 Me diell
mε diεɫ
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 Me diell
🔊 พระอาทิตย์ตกดิน 🔊 Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
🔊 ร่มกันแดด 🔊 Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
🔊 แสงแดด 🔊 Diell
diεɫ
🔊 การอาบแดด 🔊 Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ 🔊 Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
🔊 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ 🔊 Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
🔊 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ 🔊 Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
🔊 ว่ายนํ้า 🔊 Notoj
nɔtɔj
🔊 การว่ายนํ้า 🔊 Not
nɔt
🔊 คลืน 🔊 Valë
valə
🔊 คลืน 🔊 Dallgë
daɫɡə
🔊 ทะเล 🔊 Det
dεt
🔊 เนิน 🔊 Dunë
dunə
🔊 ทราย 🔊 Rërë
ɾəɾə
🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 🔊 Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ 🔊 Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
🔊 ฝนจะตกค่ะ 🔊 Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
🔊 จะมีแดดค่ะ 🔊 Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
🔊 จะมีลมแรงค่ะ 🔊 Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
🔊 ชุดว่ายนํ้า 🔊 Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
🔊 ที่ร่ม 🔊 Hije
hijɛ
17 - ในกรณีที่มีปัญหา
🔊 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
🔊 ผมหลงทางครับ 🔊 Kam humbur
kam humbuɾ
🔊 คุณต้องการอะไรครับ 🔊 Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
🔊 เกิดอะไรขึ้นครับ 🔊 Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 🔊 Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
🔊 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ 🔊 Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
🔊 ผมจะหาร้านขายยาที่ใกล้ที่สุดได้ที่ไหนครับ 🔊 Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ 🔊 Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
🔊 โรงพยาบาล 🔊 Një spital
ɲə spital
🔊 ร้านขายยา 🔊 Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
🔊 ร้านขายยา 🔊 Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
🔊 หมอ 🔊 Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
🔊 หมอ 🔊 Një mjek
ɲə mjɛk
🔊 ศูนย์การแพทย์ 🔊 Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
🔊 ผมทำเอกสารหายหายครับ 🔊 Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
🔊 ผมถูกขโมยเอกสารครับ 🔊 Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ 🔊 Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
🔊 หน่วยกู้ภัย 🔊 Urgjenca
uɾɟεnʦa
🔊 ทางออกฉุกเฉิน 🔊 Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
🔊 ตำรวจ 🔊 Policia
pɔliʦia
🔊 เอกสาร 🔊 Dokumenta
dɔkumεnta
🔊 เงิน 🔊 Para
paɾa
🔊 หนังสือเดินทาง 🔊 Pasaportë
pasapɔɾtə
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 Bagazhe
baɡaʒε
🔊 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ 🔊 Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
🔊 ไปให้พ้น 🔊 Nisuni!
nisuni