วงศัพท์ > ภาษาอััลบาเนีย

1 - สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ Mirëdita
miɾədita
2 สวัสดีค่ะ Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 ลาก่อนค่ะ Mirupafshim
miɾupafʃim
4 เดี๋ยวพบกันครับ Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 ใช่ค่ะ Po
6 ไม่ค่ะ Jo
7 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ Ju lutem...!
ju lutεm
8 ขอบคุณครับ Faleminderit!
falεmindεɾit
9 ขอบคุณมากค่ะ Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 เชิญค่ะ Ju lutem!
ju lutεm
12 สำนวนที่เป็นกันเอง Asgjë!
asɟə
13 ตกลงค่ะ Në rregull
nə rεɡuɫ
14 แบบอื่น Dakord
dakɔɾd
15 ราคาเท่าไรครับ Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 แบบอื่น Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 ขอโทษครับ Më falni!
mə falni
18 ผมไม่เข้าใจครับ Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 ผมเข้าใจแล้วครับ Kuptova!
kuptɔva
20 ดิฉันไม่ทราบค่ะ Nuk e di!
nuk ε di
21 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Ndalohet!
ndalɔhεt
22 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 แบบอื่น Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 แบบอื่น Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 สุขสันต์วันเกิดค่ะ Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 ขอให้สนุกนะคะ Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 ยินดีด้วยนะคะ Urime!
uɾimε
29 แบบอื่น Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ2 - สนทนา

สนทนา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ Mirëdita. Si je?
miɾədita, si jε?
2 สำนวนที่เป็นกันเอง Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
3 สวัสดีครับ, สบายดีครับ Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
4 คุณพูดภาษาอัลบาเนียไหมคะ Flet shqip?
5 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาอัลบาเนีย Jo, unë nuk flas shqip.
6 นิดหน่อยก็พอครับ Vetëm pak
vεtəm pak
7 คุณมาจากประเทศไหนคะ Nga cili vend vjen ti?
nɡa ʦili vεnd vjεn ti?
8 สำนวนที่เป็นกันเอง Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
9 คุณสัญชาติอะไรคะ Çfarë kombësie ke?
ʧfaɾə kɔmbəsiε kε?
10 สำนวนที่เป็นกันเอง Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
11 ผมเป็นชาวไทยครับ Unë jam tajlandez
unə jam tajlandɛz
12 เมื่อผู้หญิงพูด Unë jam tajlandeze
13 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
14 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
15 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ Unë quhem Sara, po ti?
unə cuhεm saɾa, pɔ ti?
16 แบบอื่น Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
17 จูเลียงครับ Zhyljen
Ʒyljεn
18 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ Çfarë bën këtu?
ʧfaɾə bən kətu?
19 สำนวนที่เป็นกันเอง Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
20 ผมมาเที่ยวครับ Kam ardhur për pushime.
kam aɾðuɾ pəɾ puʃimε
21 แบบอื่น Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
22 พวกเรามาเที่ยวกันครับ Kemi ardhur për pushime.
kεmi aɾðuɾ pəɾ puʃimε
23 แบบอื่น Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
24 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ Jam në një udhëtim pune.
Jam nə ɲə uðətim punε
25 แบบอื่น Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
26 ผมทำงานที่นี่ครับ Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
27 พวกเราทำงานที่นี่ครับ Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
28 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
29 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
30 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?3 - เรียน

เรียน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
2 ครับ, ตกลง Po, në rregull!
pɔ, nə rεɡuɫ
3 แบบอื่น Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
4 นี่คืออะไรคะ Si quhet kjo?
si cuhεt kjɔ?
5 สำนวนที่เป็นกันเอง Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
6 นี่คือโต๊ะค่ะ Është një tavolinë!
əʃtə ɲə tavɔlinə
7 แบบอื่น Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
8 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
9 ผมไม่เข้าใจครับ Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
10 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
11 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
12 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
13 ผมเข้าใจแล้วครับ Kuptova!
kuptɔva4 - สี

สี
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
2 เป็นสีแดงค่ะ Është e kuqe
əʃtə ε kucε
3 ถ้าบุคคลหรือสิ่งที่ระบุเป็นเพศชาย Është i kuq
əʃtə i kuc
4 สีฟ้า Blu
blu
5 สีเหลือง E verdhë
ε vεɾðə
6 ถ้าบุคคลหรือสิ่งที่ระบุเป็นเพศชาย I verdhë
i vεɾðə
7 สีขาว E bardhë
ε baɾðə
8 ถ้าบุคคลหรือสิ่งที่ระบุเป็นเพศชาย I bardhë
i baɾðə
9 สีดำ E zezë
ε zεzə
10 ถ้าบุคคลหรือสิ่งที่ระบุเป็นเพศชาย I zi
i zi
11 สีเขียว Jeshile
jεʃilε
12 สีส้ม Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
13 สีม่วง Lejla
lεjla
14 สีเทา Gri
ɡɾi5 - จำนวน

จำนวน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ศูนย์ Zero
zεɾɔ
2 หนึ่ง Një
ɲə
3 สอง Dy
dy
4 สาม Tre
tɾε
5 สี่ Katër
katəɾ
6 ห้า Pesë
pεsə
7 หก Gjashtë
ɟaʃtə
8 เจ็ด Shtatë
ʃtatə
9 แปด Tetë
tεtə
10 เก้า Nëntë
nəntə
11 สิบ Dhjetë
ðjεtə
12 สิบเอ็ด Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
13 สิบสอง Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
14 สิบสาม Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
15 สิบสี่ Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
16 สิบห้า Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
17 สิบหก Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
18 สิบเจ็ด Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
19 สิบแปด Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
20 สิบเก้า Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
21 ยี่สิบ Njëzetë
ɲəzεtə
22 ยี่สิบเอ็ด Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
23 ยี่สิบสอง Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
24 ยี่สิบสาม Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
25 ยี่สิบสี่ Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
26 ยี่สิบห้า Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
27 ยี่สิบหก Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
28 ยี่สิบเจ็ด Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
29 ยี่สิบแปด Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
30 ยี่สิบเก้า Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
31 สามสิบ Tridhjetë
tɾiðjεtə
32 สามสิบเอ็ด Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
33 สามสิบสอง Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
34 สามสิบสาม Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
35 สามสิบสี่ Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
36 สามสิบห้า Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
37 สามสิบหก Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
38 สี่สิบ Dyzetë
dyzεt
39 ห้าสิบ Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
40 หกสิบ Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
41 เจ็ดสิบ Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
42 แปดสิบ Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
43 เก้าสิบ Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
44 หนึ่งร้อย Njëqind
ɲəcind
45 หนึ่งร้อยห้า Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
46 สองร้อย Dyqind
dycind
47 สามร้อย Treqind
tɾεcind
48 สี่ร้อย Katërqind
katəɾcind
49 หนึ่งพัน Një mijë
ɲə mijə
50 หนึ่งพันห้าร้อย Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
51 สองพัน Dy mijë
dymijə
52 หนึ่งหมื่น Dhjetë mijë
ðjεtə mijə6 - สังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ Kur erdhe ketu?
Kur erdhe ketu?
2 แบบอื่น Kur arrin?
kuɾ arrin?
3 วันนี้ Sot
sɔt
4 เมื่อวาน Dje
djε
5 เมื่อวานซืน Ka dy ditë
ka dy ditə
6 แบบอื่น Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
7 คุณจะอยู่กี่วันคะ Sa kohë do rrish?
sa kɔhə dɔ riʃ?
8 แบบอื่น Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
9 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ Nisem nesër
nisεm nεsəɾ
10 แบบอื่น Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
11 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ Nisem pasnesër
nisεm pasnεsəɾ
12 แบบอื่น Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
13 ผมจะกลับอีกสามวันครับ Nisem për tri ditë
nisεm pəɾ tɾi ditə
14 แบบอื่น Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
15 วันจันทร์ E hënë
ε hənə
16 วันอังคาร E martë
ε maɾtə
17 วันพุธ E mërkurë
ε məɾkuɾə
18 วันพฤหัสบดี E enjte
ε εɲtε
19 วันศุกร์ E premte
ε pɾεmtε
20 วันเสาร์ E shtunë
ε ʃtunə
21 วันอาทิตย์ E dielë
ε diεlə
22 เดือนมกราคม Janar
janaɾ
23 เดือนกุมภาพันธ์ Shkurt
ʃkuɾt
24 เดือนมีนาคม Mars
maɾs
25 เดือนเมษายน Prill
pɾiɫ
26 เดือนพฤษภาคม Maj
maj
27 เดือนมิถุนายน Qershor
cεɾʃɔɾ
28 เดือนกรกฎาคม Korrik
kɔrik
29 เดือนสิงหาคม Gusht
ɡuʃt
30 เดือนกันยายน Shtator
ʃtatɔɾ
31 เดือนตุลาคม Tetor
tεtɔɾ
32 เดือนพฤศจิกายน Nëntor
nəntɔɾ
33 เดือนธันวาคม Dhjetor
ðjεtɔɾ
34 คุณจะกลับกี่โมงคะ Në çfarë ore nisesh?
nə ʧfaɾə ɔɾε nisεʃ?
35 สำนวนที่เป็นกันเอง Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
36 แปดโมงเช้าครับ Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
37 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า Në mëngjes, në orën tetë e pesëmbëdhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε pεsəmbəðjεtə
38 แบบอื่น Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
39 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ Në mëngjes, në orën tetë e tridhjetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε tɾiðjεtə
40 แบบอื่น Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
41 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
42 หกโมงเย็น Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
43 ผมมาสายครับ Jam me vonesë
jam mεvɔnεsə7 - แท็กซี่

แท็กซี่
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 แท๊กซี่ Taksi!
taksi
2 คุณต้องการจะไปไหนครับ Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
3 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
4 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
5 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
6 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
7 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
8 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
9 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
10 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
11 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
12 ด้านขวามือครับ Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
13 ด้านซ้ายมือครับ Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
14 ตรงไปครับ Është drejt
əʃtə dɾεjt
15 ที่นี่ครับ Është këtu!
əʃtə kətu
16 แบบอื่น Arritëm!
aritəm
17 ทางนี้ครับ Është andej!
əʃtə andεj
18 หยุดครับ Ndalo!
ndalɔ
19 ใช้เวลาตามสบายครับ Merrni kohën që ju duhet!
mεrni kɔhən cə ju duhεt
20 แบบอื่น Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
21 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?8 - ความรู้สึก

ความรู้สึก
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
2 ดิฉันรักคุณค่ะ Të dua
tə dua
3 แบบอื่น Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
4 ผมมีความสุขครับ Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
5 ผมเศรัาครับ Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
6 ผมรู้สึกดีมากครับ Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
7 ผมหนาวครับ Kam ftohtë
kam ftɔhtə
8 ผมร้อนครับ Kam vapë
kam vapə
9 ใหญ่เกินไปครับ Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
10 เล็กเกินไปครับ Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
11 ดีมากครับ Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
12 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
13 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
14 เป็นความคิดที่ดีครับ Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
15 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
16 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
17 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
18 ผมต้องการพักผ่อนครับ Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
19 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
20 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
21 ผมเล่นเทนนิสครับ Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
22 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ9 - ครอบครัว

ครอบครัว
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
2 คุณพ่อดิฉันค่ะ Babai im
babai im
3 แบบอื่น Im atë
im atə
4 คุณแม่ดิฉันค่ะ Nëna ime
nəna imε
5 แบบอื่น Ime më
imɛ mə
6 ลูกชายดิฉันค่ะ Djali im
djali im
7 แบบอื่น Im bir
im biɾ
8 ลูกสาวดิฉันค่ะ Vajza ime
vajza imε
9 พี่ชายดิฉันค่ะ Një vëlla
ɲə vəɫa
10 พี่สาวดิฉันค่ะ Një motër
ɲə mɔtəɾ
11 เพื่อนผู้ชายค่ะ Një mik
ɲə mik
12 เพื่อนผู้หญิงค่ะ Një mikeshë
ɲə mikεʃə
13 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ Miku im
miku im
14 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ Mikja ime
mikja imε
15 สำนวนที่เป็นทางการ Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
16 สามีของดิฉันค่ะ Bashkëshorti im
baʃkəʃɔɾti im
17 แบบอื่น Im shoq
im ʃɔc
18 ภรรยาของผมครับ Bashkëshortja ime
baʃkəʃɔɾtja imε
19 แบบอื่น Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛ10 - บาร์

บาร์
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ที่่บาร์ค่ะ Bari
baɾi
2 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
3 ดื่ม Të pish
tə piʃ
4 แก้ว Gotë
ɡɔtə
5 ด้วยความยินดีครับ Me kënaqësi
mε kənacəsi
6 คุณจะทานอะไรดีคะ Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
7 มีอะไรดื่มบ้างครับ Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
8 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
9 นํ้าเปล่าค่ะ Ujë
ujə
10 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
11 นํ้าแข็ง Akull
akuɫ
12 ช็อคโกแล็ต Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
13 นม Qumësht
cuməʃt
14 นํ้าชา Çaj
ʧaj
15 กาแฟ Kafe
kafε
16 ใส่นํ้าตาล Me sheqer
mε ʃεcεɾ
17 ใส่ครีม Me krem
mε kɾεm
18 ไวน์ Verë
vεɾə
19 เบียร์ Birrë
birə
20 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
21 เบียร์ที่หนึ่งครับ Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
22 คุณต้องการดื่มอะไรครับ Çfarë doni të pini?
ʧfaɾə dɔni tə pini?
23 แบบอื่น Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
24 นํ้าชาสองที่ค่ะ Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
25 เบียร์สองที่ค่ะ Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
26 ไม่ครัับ, ขอบคุณ Asgjë, të lutem.
asɟə, tə lutεm
27 สำนวนที่เป็นทางการ Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
28 ดื่มให้กับคุณค่ะ Për shëndetin tënd!
pəɾ ʃəndεtin tənd
29 สำนวนที่เป็นกันเอง Për ty!
pəɾ ty!
30 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ Gëzuar!
ɡəzuaɾ
31 เช็คบิลด้วยค่ะ Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
32 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
33 ยี่สิบยุโรครับ Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
34 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ Je i ftuar
jε i ftuaɾ11 - ร้านอาหาร

ร้านอาหาร
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ร้านอาหาร Restoranti
ɾεstɔɾanti
2 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ Do të hash?
dɔ tə haʃ?
3 ครับ, ผมต้องการ Po, dua
pɔ dua
4 กินข้าวค่ะ Të hash
tə haʃ
5 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
6 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ Ku mund të hamë drekë?
ku mund tə hamə dɾεkə?
7 แบบอื่น Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
8 ข้าวเย็น Darka
daɾka
9 ข้าวเช้า Mëngjësi
mənɟεsi
10 ได้โปรดค่ะ Ju lutem!
ju lutεm
11 ขอเมนูด้วยค่ะ Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
12 นี่ครับเมนู Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
13 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
14 กับข้าวสวยค่ะ Me oriz.
mε ɔɾiz
15 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ Me makarona
mε makaɾɔna
16 แบบอื่น Me pasta
mɛ pasta
17 มันฝรั่ง Patate
patatε
18 ผัก Perime
pεɾimε
19 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
20 ขนมปัง Bukë
bukə
21 เนยสด Gjalpe
ɟalp
22 สลัดผัก Një sallatë
ɲə saɫatə
23 ของหวาน Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
24 ผลไม้ Fruta
fruta
25 คุณมีมีดไหมคะ Mund të më jepni një thikë ju lutem?
mund tə mə jεpni ɲə θikə, ju lutεm?
26 แบบอื่น Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
27 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
28 มีดหนึ่งเล่ม Një thikë
ɲə θikə
29 ส้่อมหนึ่งคัน Një pirun
ɲə piɾun
30 ช้อนหนึ่งคัน Një lugë
ɲə luɡə
31 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
32 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
33 ร้อน E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
34 เย็น E ftohtë
ε ftɔhtə
35 เผ็ด Pikante
pikantε
36 ผมจะเอาปลาครับ Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
37 ดิฉันด้วยค่ะ Edhe unë
εðε unə12 - จากกัน

จากกัน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
2 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
3 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
4 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
5 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
6 มีครับ, นี่ครับ Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
7 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
8 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
9 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
10 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ Me kënaqësi
mε kənacəsi
11 ลาก่อนค่ะ Mirupafshim
miɾupafʃim
12 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
13 ลาก่อนครับ Përshëndetje
pəɾʃəndεtjε13 - ขนส่ง

ขนส่ง
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
2 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
3 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
4 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
5 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
6 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
7 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
8 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
9 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
10 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
11 ขบวนนี้ค่ะ Është ai atje
əʃtə ai atjε
12 ขอบคุณครับ Faleminderit!
falεmindεɾit
13 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
14 อู่ซ่อมรถ Auto-servis
auto-sεɾvis
15 สำนวนที่เป็นทางการ Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
16 ปั๊มนํ้ามัน Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
17 เต็มถังค่ะ Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
18 รถจักรยาน Biçikletë
biʧiklεtə
19 ตัวเมือง Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
20 ชานเมือง Periferia
pεɾifεɾia
21 เป็นเมืองใหญ่ Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
22 เป็นหมู่บ้าน Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
23 ภูเขา Një mal
ɲə mal
24 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง Një liqen
ɲə licen
25 ชนบท Fshati
f ʃati14 - หาคน

หาคน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ซาร่าอยู่ไหมครับ Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
2 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
3 เธอออกไปข้างนอกค่ะ Ka dalë
ka dalə
4 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
5 เธออยู่ที่ไหนครับ Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
6 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
7 เธออยู่ที่บ้านค่ะ Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
8 จูเลียงอยู่ไหมคะ Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
9 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
10 เขาออกไปข้างนอกครับ Ka dalë
ka dalə
11 เขาอยู่ที่ไหนคะ Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
12 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
13 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
14 เขาอยู่ที่บ้านครับ Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi15 - โรงแรม

โรงแรม
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 โรงแรม Hoteli
hɔtɛli
2 อพาร์ตเม้นท์ Apartamenti
apaɾtamɛnti
3 ยินดีต้อนรับค่ะ Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
4 คุณมีห้องว่างไหมครับ Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
5 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
6 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ Doni një dhomë me dy shtretër të ndarë?
dɔni nə ðɔmə mɛ dy ʃtɾɛtəɾ tə ndaɾə
7 สำนวนที่เป็นกันเอง Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
8 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ Doni një dhomë dyshe?
dɔni ɲə ðɔmə dyʃε?
9 สำนวนที่เป็นทางการ Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
10 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
11 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
12 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ Sa është çmimi i një nate?
sa əʃtə ʧmimi i ɲə natε ?
13 แบบอื่น Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
14 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ Doja ta shihja më parë dhomën, ju lutem.
dɔja tə ʃihja mə paɾə ðɔmən, ju lutεm
15 แบบอื่น Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
16 ได้ค่ะ Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
17 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ Faleminderit. Dhoma është në rregull
falεmindεɾit, ðɔma əʃtə nə rεɡuɫ
18 แบบอื่น Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
19 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
20 ราคาแพงไปหน่อยครับ Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
21 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ Mund të kujdeseni për bagazhet e mia, ju lutem?
mund tə kujdεsεni pəɾ baɡaʒεt ε mia, ju lutεm?
22 แบบอื่น Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
23 ห้องของผมอยู่ไหนครับ Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
24 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
25 มีลิฟท์ไหมคะ Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
26 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
27 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
28 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
29 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
30 ชั้นล่าง Kati përdhes
kati pəɾðεs
31 ห้องพัก Dhomë
ðɔmə
32 ร้านซักรีด Patrim kimik
pastɾim kimik
33 ร้านเสริมสวย Parukeri
paɾukεɾi
34 ที่จอดรถ Parking
paɾkinɡ
35 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
36 ห้องประชุม Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
37 สระนํ้าอุ่น Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
38 สระนํ้า Pishina
piʃina
39 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
40 ขอกุญแจหน่อยครับ Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
41 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
42 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
43 มีค่ะ, นี่ค่ะ Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
44 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
45 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
46 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
47 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ Po, mundemi. Sa doni të thyeni?
pɔ mundεmi. sa dɔni tə θyεni?
48 แบบอื่น Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?16 - ชายหาด

ชายหาด
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ชายหาดค่ะ Plazhi
plaʒi
2 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
3 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
4 ลูกบอลหนึ่งลูก Një top
ɲə tɔp
5 กล้องส่องทางไกล Dylbi
dylbi
6 หมวกแก๊ป Kapele
kapεle
7 ผ้าเช็ดตัว Peshqir
pεʃciɾ
8 รองเท้าแตะ Sandale
sandalε
9 กระป๋อง Kovë
kɔvə
10 ครีมกันแดด Krem dielli
kɾεm diεɫi
11 กางเกงว่ายนํ้า Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
12 แว่นกันแดด Syze dielli
syzε diεɫi
13 กุ้งหอยปูปลา Guaskore
ɡuaskɔɾε
14 อาบแดด Të bësh banjo dielli
tə bəʃ baɲɔ diεɫi
15 สำนวนที่เป็นกันเอง Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
16 แสงแดดจ้า Me diell
mε diεɫ
17 สำนวนไวยพจน์ที่คล้ายกัน Me diell
18 พระอาทิตย์ตกดิน Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
19 ร่มกันแดด Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
20 แสงแดด Diell
diεɫ
21 การอาบแดด Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
22 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
23 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
24 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
25 ว่ายนํ้า Notoj
nɔtɔj
26 การว่ายนํ้า Not
nɔt
27 คลืน Valë
valə
28 แบบอื่น Dallgë
daɫɡə
29 ทะเล Det
dεt
30 เนิน Dunë
dunə
31 ทราย Rërë
ɾəɾə
32 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
33 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
34 ฝนจะตกค่ะ Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
35 จะมีแดดค่ะ Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
36 จะมีลมแรงค่ะ Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
37 ชุดว่ายนํ้า Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
38 ที่ร่ม Hije
hijɛ17 - ในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
2 ผมหลงทางครับ Kam humbur
kam humbuɾ
3 คุณต้องการอะไรครับ Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
4 เกิดอะไรขึ้นครับ Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
5 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
6 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ Ku gjendet farmacia më e afërt?
ku ɟεndεt faɾmaʦia mə ε afəɾt?
7 ในภาคเหนือ Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
8 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
9 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
10 โรงพยาบาล Një spital
ɲə spital
11 ร้านขายยา Një farmaci
ɲə faɾmaʦi
12 ในภาคเหนือ Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
13 หมอ Një doktor
ɲə dɔktɔɾ
14 แบบอื่น Një mjek
ɲə mjɛk
15 ศูนย์การแพทย์ Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
16 ผมทำเอกสารหายหายครับ Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
17 ผมถูกขโมยเอกสารครับ Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
18 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
19 หน่วยกู้ภัย Urgjenca
uɾɟεnʦa
20 ทางออกฉุกเฉิน Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
21 ตำรวจ Policia
pɔliʦia
22 เอกสาร Dokumenta
dɔkumεnta
23 เงิน Para
paɾa
24 หนังสือเดินทาง Pasaportë
pasapɔɾtə
25 กระเป๋าเดินทาง Bagazhe
baɡaʒε
26 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
27 อย่ามายุ่งกับฉัน Më lini të qetë!
mə lini tə cεtə!
28 แบบอื่น Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
29 ไปให้พ้น Nisuni!
nisuni
ดาวน์โหลด mp3 และ pdf
MP3 + PDF

ดาวน์โหลดสำนวนและวลีทั้งหมด

ทดลองใช้ฟรีตั้งต้น

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf