วงศัพท์ > ภาษาอีตาลี่

1 - สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ Buongiorno
2 สวัสดีค่ะ Buonasera
3 ลาก่อนค่ะ Arrivederci
4 เดี๋ยวพบกันครับ A dopo
5 ใช่ค่ะ
6 ไม่ค่ะ No
7 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ Per favore!
8 ขอบคุณครับ Grazie
9 ขอบคุณมากค่ะ Grazie mille
10 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Grazie per il suo aiuto
11 เชิญค่ะ Prego
12 ตกลงค่ะ Va bene
13 ราคาเท่าไรครับ Quanto costa, per favore?
14 ขอโทษครับ Mi scusi !
15 ผมไม่เข้าใจครับ Non ho capito
16 ผมเข้าใจแล้วครับ Ho capito
17 ดิฉันไม่ทราบค่ะ Non so
18 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Vietato
19 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ Dov'è il bagno per favore ?
20 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ Buon anno!
21 สุขสันต์วันเกิดค่ะ Buon compleanno!
22 ขอให้สนุกนะคะ Buone feste!
23 ยินดีด้วยนะคะ Congratulazioni!2 - สนทนา

สนทนา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ Buongiorno. Come stai ?
2 สวัสดีครับ, สบายดีครับ Buongiorno. Bene, grazie
3 คุณพูดภาษาอิตาลีไหมคะ Parli italiano ?
4 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาอิตาลี No, non parlo italiano
5 นิดหน่อยก็พอครับ Soltanto un po'
6 คุณมาจากประเทศไหนคะ Di dove sei ?
7 คุณสัญชาติอะไรคะ Di che nazionalità sei?
8 ผมเป็นชาวไทยครับ Sono tailandese
9 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ E tu, vivi qui?
10 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ Si, abito qui
11 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ Mi chiamo Sara, e tu ?
12 จูเลียงครับ Giuliano
13 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ Che fai qui?
14 ผมมาเที่ยวครับ Sono in vacanza
15 พวกเรามาเที่ยวกันครับ Siamo in vacanza
16 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ Sono in viaggio d'affari
17 ผมทำงานที่นี่ครับ Lavoro qui
18 พวกเราทำงานที่นี่ครับ Lavoriamo qui
19 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ Dove mi consigli di andare a mangiare?
20 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ C'è un museo qui vicino?
21 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ Dove posso collegarmi a internet?3 - เรียน

เรียน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ Vuoi imparare un po' di vocabolario ?
2 ครับ, ตกลง Con piacere!
3 นี่คืออะไรคะ Come si chiama ?
4 นี่คือโต๊ะค่ะ È un tavolo
5 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ Un tavolo, hai capito ?
6 ผมไม่เข้าใจครับ Non ho capito
7 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ Puoi ripetere per favore ?
8 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ Puoi parlare più lentamente?
9 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Potresti scriverlo per favore?
10 ผมเข้าใจแล้วครับ Ho capito4 - สี

สี
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ Mi piace il colore di questo tavolo
2 เป็นสีแดงค่ะ È rosso
3 สีฟ้า Blu
4 สีเหลือง Giallo
5 สีขาว Bianco
6 สีดำ Nero
7 สีเขียว Verde
8 สีส้ม Arancione
9 สีม่วง Viola
10 สีเทา Grigio5 - จำนวน

จำนวน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ศูนย์ Zero
2 หนึ่ง Uno
3 สอง Due
4 สาม Tre
5 สี่ Quattro
6 ห้า Cinque
7 หก Sei
8 เจ็ด Sette
9 แปด Otto
10 เก้า Nove
11 สิบ Dieci
12 สิบเอ็ด Undici
13 สิบสอง Dodici
14 สิบสาม Tredici
15 สิบสี่ Quattordici
16 สิบห้า Quindici
17 สิบหก Sedici
18 สิบเจ็ด Diciassette
19 สิบแปด Diciotto
20 สิบเก้า Diciannove
21 ยี่สิบ Venti
22 ยี่สิบเอ็ด Ventuno
23 ยี่สิบสอง Ventidue
24 ยี่สิบสาม Ventitre
25 ยี่สิบสี่ Ventiquattro
26 ยี่สิบห้า Venticinque
27 ยี่สิบหก Ventisei
28 ยี่สิบเจ็ด Ventisette
29 ยี่สิบแปด Ventotto
30 ยี่สิบเก้า Ventinove
31 สามสิบ Trenta
32 สามสิบเอ็ด Trentuno
33 สามสิบสอง Trentadue
34 สามสิบสาม Trentatre
35 สามสิบสี่ Trentaquattro
36 สามสิบห้า Trentacinque
37 สามสิบหก Trentasei
38 สี่สิบ Quaranta
39 ห้าสิบ Cinquanta
40 หกสิบ Sessanta
41 เจ็ดสิบ Settanta
42 แปดสิบ Ottanta
43 เก้าสิบ Novanta
44 หนึ่งร้อย Cento
45 หนึ่งร้อยห้า Cento-cinque
46 สองร้อย Duecento
47 สามร้อย Trecento
48 สี่ร้อย Quattrocento
49 หนึ่งพัน Mille
50 หนึ่งพันห้าร้อย Millecinquecento
51 สองพัน Duemila
52 หนึ่งหมื่น Diecimila6 - สังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ Da quando sei qui?
2 วันนี้ Da oggi
3 เมื่อวาน Da ieri
4 เมื่อวานซืน Da due giorni
5 คุณจะอยู่กี่วันคะ Quanto tempo resti ?
6 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ Riparto domani
7 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ Riparto dopodomani
8 ผมจะกลับอีกสามวันครับ Riparto tra tre giorni
9 วันจันทร์ Lunedì
10 วันอังคาร Martedì
11 วันพุธ Mercoledì
12 วันพฤหัสบดี Giovedì
13 วันศุกร์ Venerdì
14 วันเสาร์ Sabato
15 วันอาทิตย์ Domenica
16 เดือนมกราคม Gennaio
17 เดือนกุมภาพันธ์ Febbraio
18 เดือนมีนาคม Marzo
19 เดือนเมษายน Aprile
20 เดือนพฤษภาคม Maggio
21 เดือนมิถุนายน Giugno
22 เดือนกรกฎาคม Luglio
23 เดือนสิงหาคม Agosto
24 เดือนกันยายน Settembre
25 เดือนตุลาคม Ottobre
26 เดือนพฤศจิกายน Novembre
27 เดือนธันวาคม Dicembre
28 คุณจะกลับกี่โมงคะ A che ora parti ?
29 แปดโมงเช้าครับ La mattina, alle otto
30 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า La mattina, alle otto e un quarto
31 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ La mattina, alle otto e trenta
32 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า La mattina, alle otto e quarantacinque
33 หกโมงเย็น La sera, alle diciotto
34 ผมมาสายครับ Sono in ritardo7 - แท็กซี่

แท็กซี่
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 แท๊กซี่ Taxi!
2 คุณต้องการจะไปไหนครับ Dove vuole andare?
3 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ Vado alla stazione
4 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ Vado all'hotel Giorno e Notte
5 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ Mi puo' portare all'aeroporto?
6 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Puo' prendere i miei bagagli?
7 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ È lontano da qui ?
8 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ No è vicino
9 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Sì è un po' più lontano
10 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ Quanto costa?
11 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Mi porti qui per favore
12 ด้านขวามือครับ A destra
13 ด้านซ้ายมือครับ A sinistra
14 ตรงไปครับ Dritto
15 ที่นี่ครับ È qui
16 ทางนี้ครับ È di là
17 หยุดครับ Alt!
18 ใช้เวลาตามสบายครับ Faccia con comodo
19 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Mi puo' fare una ricevuta per favore?8 - ความรู้สึก

ความรู้สึก
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ Il tuo paese mi piace molto
2 ดิฉันรักคุณค่ะ Ti amo
3 ผมมีความสุขครับ Sono felice
4 ผมเศรัาครับ Sono triste
5 ผมรู้สึกดีมากครับ Sto bene qui
6 ผมหนาวครับ Sento freddo
7 ผมร้อนครับ Sento caldo
8 ใหญ่เกินไปครับ È' troppo grande
9 เล็กเกินไปครับ È troppo piccolo
10 ดีมากครับ È perfetto
11 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ Vuoi uscire stasera?
12 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Vorrei uscire stasera
13 เป็นความคิดที่ดีครับ È una buon'idea
14 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ Ho voglia di divertirmi
15 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ Non è una buon'idea
16 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Non ho voglia di uscire stasera
17 ผมต้องการพักผ่อนครับ Ho voglia di riposarmi
18 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ Vuoi fare sport?
19 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง Sì, ho bisogno di sfogarmi!
20 ผมเล่นเทนนิสครับ Io gioco a tennis
21 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ No grazie, sono abbastanza stanco9 - ครอบครัว

ครอบครัว
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ Hai dei parenti qui?
2 คุณพ่อดิฉันค่ะ Mio padre
3 คุณแม่ดิฉันค่ะ Mia madre
4 ลูกชายดิฉันค่ะ Mio figlio
5 ลูกสาวดิฉันค่ะ Mia figlia
6 พี่ชายดิฉันค่ะ Un fratello
7 พี่สาวดิฉันค่ะ Una sorella
8 เพื่อนผู้ชายค่ะ Un amico
9 เพื่อนผู้หญิงค่ะ Un'amica
10 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ Il mio ragazzo
11 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ La mia ragazza
12 สามีของดิฉันค่ะ Mio marito
13 ภรรยาของผมครับ Mia moglie10 - บาร์

บาร์
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ที่่บาร์ค่ะ Il bar
2 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ Vuoi bere qualcosa?
3 ดื่ม Bere
4 แก้ว Bicchiere
5 ด้วยความยินดีครับ Con piacere
6 คุณจะทานอะไรดีคะ Che cosa prendi?
7 มีอะไรดื่มบ้างครับ Che cosa c'è da bere ?
8 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
9 นํ้าเปล่าค่ะ Acqua
10 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore?
11 นํ้าแข็ง Un po' di ghiaccio?
12 ช็อคโกแล็ต Una cioccolata
13 นม Del latte
14 นํ้าชา Del tè
15 กาแฟ Del caffè
16 ใส่นํ้าตาล Con zucchero
17 ใส่ครีม Con panna
18 ไวน์ Del vino
19 เบียร์ Una birra
20 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ Un tè, per favore
21 เบียร์ที่หนึ่งครับ Una birra per favore
22 คุณต้องการดื่มอะไรครับ Cosa vuoi bere ?
23 นํ้าชาสองที่ค่ะ Due tè per favore
24 เบียร์สองที่ค่ะ Due birre per favore
25 ไม่ครัับ, ขอบคุณ Niente, grazie
26 ดื่มให้กับคุณค่ะ Alla tua
27 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ Salute
28 เช็คบิลด้วยค่ะ Il conto per favore
29 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ Quanto Le devo, per favore ?
30 ยี่สิบยุโรครับ Venti Euro
31 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ È per me11 - ร้านอาหาร

ร้านอาหาร
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ร้านอาหาร Il ristorante
2 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ Vuoi mangiare?
3 ครับ, ผมต้องการ Sì, ne ho voglia
4 กินข้าวค่ะ Mangiare
5 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ Dove possiamo mangiare?
6 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ Dove possiamo pranzare?
7 ข้าวเย็น La cena
8 ข้าวเช้า La prima colazione
9 ได้โปรดค่ะ Per favore !
10 ขอเมนูด้วยค่ะ Il menu per favore!
11 นี่ครับเมนู Ecco il menu!
12 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ Cosa preferisci? Carne o pesce?
13 กับข้าวสวยค่ะ Con riso
14 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ Con pasta
15 มันฝรั่ง Delle patate
16 ผัก Della verdura
17 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque
18 ขนมปัง Del pane
19 เนยสด Del burro
20 สลัดผัก Un'insalata
21 ของหวาน Un dolce
22 ผลไม้ Della frutta
23 คุณมีมีดไหมคะ Ha un coltello per favore?
24 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ Sì, glielo porto subito
25 มีดหนึ่งเล่ม Un coltello
26 ส้่อมหนึ่งคัน Una forchetta
27 ช้อนหนึ่งคัน Un cucchiaio
28 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ È un piatto caldo?
29 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ Sì, ed anche molto speziato!
30 ร้อน Caldo
31 เย็น Freddo
32 เผ็ด Speziato
33 ผมจะเอาปลาครับ Prenderò il pesce!
34 ดิฉันด้วยค่ะ Anch'io12 - จากกัน

จากกัน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ È tardi ! Devo andare!
2 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ Ci rivedremo ?
3 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี Sì, certamente
4 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Abito a quest'indirizzo
5 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ Hai un numero di telefono?
6 มีครับ, นี่ครับ Sì, eccolo
7 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ Ho trascorso un momento piacevole con te
8 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti
9 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ Ci rivedremo presto
10 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ Lo spero anch'io
11 ลาก่อนค่ะ Arrivederci
12 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ A domani
13 ลาก่อนครับ Ciao13 - ขนส่ง

ขนส่ง
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus
2 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore?
3 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ Dove va questo treno per favore?
4 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ Questo treno si ferma alla Città del Sole?
5 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ Quando parte il treno per la Città del Sole?
6 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ Quando arriva il treno per la Città del Sole?
7 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ Un biglietto per La Città del Sole per favore
8 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ Conosce l'orario dei treni?
9 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ L'orario degli autobus
10 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ Qual è il treno per La Città del Sole per favore?
11 ขบวนนี้ค่ะ È quello
12 ขอบคุณครับ Grazie
13 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ Di niente. Buon Viaggio
14 อู่ซ่อมรถ Il meccanico
15 ปั๊มนํ้ามัน La pompa di benzina
16 เต็มถังค่ะ Il pieno, per favore
17 รถจักรยาน Bici
18 ตัวเมือง Il centro città
19 ชานเมือง La periferia
20 เป็นเมืองใหญ่ È una grande città
21 เป็นหมู่บ้าน È un paese
22 ภูเขา Una montagna
23 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง Un lago
24 ชนบท La campagna14 - หาคน

หาคน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ซาร่าอยู่ไหมครับ C'è Sara per favore ?
2 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ Sì, è qui
3 เธอออกไปข้างนอกค่ะ È uscita
4 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ Puo' chiamarla al cellulare
5 เธออยู่ที่ไหนครับ Sa dove posso trovarla?
6 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ È andata al lavoro
7 เธออยู่ที่บ้านค่ะ È a casa sua
8 จูเลียงอยู่ไหมคะ C'è Giuliano per favore ?
9 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ Sì, è qui
10 เขาออกไปข้างนอกครับ È uscito
11 เขาอยู่ที่ไหนคะ Sa dove posso trovarlo?
12 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ Puo' chiamarlo al cellulare
13 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ È andato al lavoro
14 เขาอยู่ที่บ้านครับ È a casa sua15 - โรงแรม

โรงแรม
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 โรงแรม L'hotel
2 อพาร์ตเม้นท์ Appartamento
3 ยินดีต้อนรับค่ะ Benvenuti!
4 คุณมีห้องว่างไหมครับ Ha una camera libera?
5 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ È una camera con bagno?
6 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ Preferisce due letti separati?
7 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ Desidera una camera doppia?
8 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone
9 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ Camera con la prima colazione
10 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ Qual è il prezzo per una notte?
11 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ Prima vorrei vedere la camera, per favore!
12 ได้ค่ะ Sì, certo!
13 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ Grazie, la camera va benissimo.
14 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ Va bene, posso prenotare per questa sera?
15 ราคาแพงไปหน่อยครับ La ringrazio, ma è troppo cara per me
16 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
17 ห้องของผมอยู่ไหนครับ Dove si trova la mia camera, per favore?
18 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ È al primo piano
19 มีลิฟท์ไหมคะ C'è un ascensore?
20 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ L'ascensore è alla sua sinistra
21 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ L'ascensore è alla sua destra
22 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ Dov'è la lavanderia?
23 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ È al pianterreno.
24 ชั้นล่าง Pianterreno.
25 ห้องพัก Camera
26 ร้านซักรีด Lavanderia
27 ร้านเสริมสวย Parrucchiere
28 ที่จอดรถ Parcheggio auto
29 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ Vediamoci nella sala conferenze?
30 ห้องประชุม La sala di riunione
31 สระนํ้าอุ่น La piscina è riscaldata
32 สระนํ้า La piscina
33 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ Mi svegli alle sette per favore
34 ขอกุญแจหน่อยครับ La chiave per favore
35 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ Il pass per favore
36 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ Ci sono messaggi per me?
37 มีค่ะ, นี่ค่ะ Sì, eccoli
38 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ No, non ha ricevuto nulla
39 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ Dove posso cambiare i soldi in spiccioli?
40 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore?
41 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare?16 - ชายหาด

ชายหาด
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ชายหาดค่ะ La spiaggia
2 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ Sa dove posso comprare un palloncino?
3 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ C'è un negozio da questa parte
4 ลูกบอลหนึ่งลูก Un palloncino
5 กล้องส่องทางไกล Un binocolo
6 หมวกแก๊ป Un berretto
7 ผ้าเช็ดตัว Asciugamano
8 รองเท้าแตะ Sandali
9 กระป๋อง Secchiello
10 ครีมกันแดด Crema solare
11 กางเกงว่ายนํ้า Costume da bagno maschile
12 แว่นกันแดด Occhiali da sole
13 กุ้งหอยปูปลา Crostaceo
14 อาบแดด Fare un bagno di sole
15 แสงแดดจ้า Assolato
16 พระอาทิตย์ตกดิน Tramonto
17 ร่มกันแดด Ombrellone
18 แสงแดด Sole
19 การอาบแดด Insolazione
20 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ È pericoloso nuotare qui?
21 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ No, non è pericoloso
22 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ Sì, è vietato farsi il bagno qui
23 ว่ายนํ้า Nuotare
24 การว่ายนํ้า Nuoto
25 คลืน Onda
26 ทะเล Mare
27 เนิน Duna
28 ทราย Sabbia
29 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ Quali sono le previsioni metereologiche per domani?
30 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ Il tempo sta cambiando
31 ฝนจะตกค่ะ Pioverà
32 จะมีแดดค่ะ Ci sarà il sole
33 จะมีลมแรงค่ะ Ci sarà molto vento
34 ชุดว่ายนํ้า Costume da bagno
35 ที่ร่ม Ombra17 - ในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ Mi può aiutare per favore ?
2 ผมหลงทางครับ Mi sono perso
3 คุณต้องการอะไรครับ Cosa desidera?
4 เกิดอะไรขึ้นครับ Che è successo?
5 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ Dove posso trovare un interprete?
6 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ Dov'è la farmacia più vicina?
7 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Puo' chiamare un medico per favore?
8 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ Che cura segue al momento?
9 โรงพยาบาล Un ospedale
10 ร้านขายยา Una farmacia
11 หมอ Un medico
12 ศูนย์การแพทย์ Servizio medico
13 ผมทำเอกสารหายหายครับ Ho perso i documenti
14 ผมถูกขโมยเอกสารครับ Mi hanno rubato i documenti
15 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ Ufficio degli oggetti smarriti
16 หน่วยกู้ภัย Posto di soccorso
17 ทางออกฉุกเฉิน Uscita di sicurezza
18 ตำรวจ La polizia
19 เอกสาร Documenti
20 เงิน Soldi
21 หนังสือเดินทาง Passaporto
22 กระเป๋าเดินทาง Bagagli
23 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ No, grazie
24 อย่ามายุ่งกับฉัน Lasciami in pace !
25 ไปให้พ้น Vattene !
ดาวน์โหลด mp3 และ pdf
MP3 + PDF

ดาวน์โหลดสำนวนและวลีทั้งหมด

ทดลองใช้ฟรีตั้งต้น

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf