คำศัพท์ภาษาอิตาลีสำหรับผู้เริ่มต้นและนักเดินทาง

1 - สำนวนที่จำเป็น
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Buongiorno
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Buonasera
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 Arrivederci
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 A dopo
🔊 ใช่ค่ะ 🔊 Sì
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 No
🔊 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 🔊 Per favore!
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 Grazie
🔊 ขอบคุณมากค่ะ 🔊 Grazie mille
🔊 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 🔊 Grazie per il suo aiuto
🔊 เชิญค่ะ 🔊 Prego
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 Va bene
🔊 ราคาเท่าไรครับ 🔊 Quanto costa, per favore?
🔊 ขอโทษครับ 🔊 Mi scusi !
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 Non ho capito
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 Ho capito
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 Non so
🔊 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 🔊 Vietato
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 Dov'è il bagno per favore ?
🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 Buon anno!
🔊 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 🔊 Buon compleanno!
🔊 ขอให้สนุกนะคะ 🔊 Buone feste!
🔊 ยินดีด้วยนะคะ 🔊 Congratulazioni!
2 - สนทนา
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ 🔊 Buongiorno. Come stai ?
🔊 สวัสดีครับ, สบายดีครับ 🔊 Buongiorno. Bene, grazie
🔊 คุณพูดภาษาอิตาลีไหมคะ 🔊 Parli italiano ?
🔊 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาอิตาลี 🔊 No, non parlo italiano
🔊 นิดหน่อยก็พอครับ 🔊 Soltanto un po'
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 Di dove sei ?
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 Di che nazionalità sei?
🔊 ผมเป็นชาวไทยครับ 🔊 Sono tailandese
🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 E tu, vivi qui?
🔊 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ 🔊 Si, abito qui
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 Mi chiamo Sara, e tu ?
🔊 จูเลียงครับ 🔊 Giuliano
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 Che fai qui?
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 Sono in vacanza
🔊 พวกเรามาเที่ยวกันครับ 🔊 Siamo in vacanza
🔊 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ 🔊 Sono in viaggio d'affari
🔊 ผมทำงานที่นี่ครับ 🔊 Lavoro qui
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 🔊 Lavoriamo qui
🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ 🔊 Dove mi consigli di andare a mangiare?
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 🔊 C'è un museo qui vicino?
🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ 🔊 Dove posso collegarmi a internet?
3 - เรียน
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 Ho capito
🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ 🔊 Vuoi imparare un po' di vocabolario ?
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 Con piacere!
🔊 นี่คืออะไรคะ 🔊 Come si chiama ?
🔊 นี่คือโต๊ะค่ะ 🔊 È un tavolo
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 Un tavolo, hai capito ?
🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ 🔊 Puoi ripetere per favore ?
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 Puoi parlare più lentamente?
🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Potresti scriverlo per favore?
4 - สี
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ 🔊 Mi piace il colore di questo tavolo
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 È rosso
🔊 สีฟ้า 🔊 Blu
🔊 สีเหลือง 🔊 Giallo
🔊 สีขาว 🔊 Bianco
🔊 สีดำ 🔊 Nero
🔊 สีเขียว 🔊 Verde
🔊 สีส้ม 🔊 Arancione
🔊 สีม่วง 🔊 Viola
🔊 สีเทา 🔊 Grigio
5 - จำนวน
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 ศูนย์ 🔊 Zero
🔊 หนึ่ง 🔊 Uno
🔊 สอง 🔊 Due
🔊 สาม 🔊 Tre
🔊 สี่ 🔊 Quattro
🔊 ห้า 🔊 Cinque
🔊 หก 🔊 Sei
🔊 เจ็ด 🔊 Sette
🔊 แปด 🔊 Otto
🔊 เก้า 🔊 Nove
🔊 สิบ 🔊 Dieci
🔊 สิบเอ็ด 🔊 Undici
🔊 สิบสอง 🔊 Dodici
🔊 สิบสาม 🔊 Tredici
🔊 สิบสี่ 🔊 Quattordici
🔊 สิบห้า 🔊 Quindici
🔊 สิบหก 🔊 Sedici
🔊 สิบเจ็ด 🔊 Diciassette
🔊 สิบแปด 🔊 Diciotto
🔊 สิบเก้า 🔊 Diciannove
🔊 ยี่สิบ 🔊 Venti
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 Ventuno
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 Ventidue
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 Ventitre
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 Ventiquattro
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 Venticinque
🔊 ยี่สิบหก 🔊 Ventisei
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 Ventisette
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 Ventotto
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 Ventinove
🔊 สามสิบ 🔊 Trenta
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 Trentuno
🔊 สามสิบสอง 🔊 Trentadue
🔊 สามสิบสาม 🔊 Trentatre
🔊 สามสิบสี่ 🔊 Trentaquattro
🔊 สามสิบห้า 🔊 Trentacinque
🔊 สามสิบหก 🔊 Trentasei
🔊 สี่สิบ 🔊 Quaranta
🔊 ห้าสิบ 🔊 Cinquanta
🔊 หกสิบ 🔊 Sessanta
🔊 เจ็ดสิบ 🔊 Settanta
🔊 แปดสิบ 🔊 Ottanta
🔊 เก้าสิบ 🔊 Novanta
🔊 หนึ่งร้อย 🔊 Cento
🔊 หนึ่งร้อยห้า 🔊 Cento-cinque
🔊 สองร้อย 🔊 Duecento
🔊 สามร้อย 🔊 Trecento
🔊 สี่ร้อย 🔊 Quattrocento
🔊 หนึ่งพัน 🔊 Mille
🔊 หนึ่งพันห้าร้อย 🔊 Millecinquecento
🔊 สองพัน 🔊 Duemila
🔊 หนึ่งหมื่น 🔊 Diecimila
6 - สังเกตภูมิอากาศ
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 Da quando sei qui?
🔊 วันนี้ 🔊 Da oggi
🔊 เมื่อวาน 🔊 Da ieri
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 Da due giorni
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 Quanto tempo resti ?
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 Riparto domani
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 Riparto dopodomani
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 Riparto tra tre giorni
🔊 วันจันทร์ 🔊 Lunedì
🔊 วันอังคาร 🔊 Martedì
🔊 วันพุธ 🔊 Mercoledì
🔊 วันพฤหัสบดี 🔊 Giovedì
🔊 วันศุกร์ 🔊 Venerdì
🔊 วันเสาร์ 🔊 Sabato
🔊 วันอาทิตย์ 🔊 Domenica
🔊 เดือนมกราคม 🔊 Gennaio
🔊 เดือนกุมภาพันธ์ 🔊 Febbraio
🔊 เดือนมีนาคม 🔊 Marzo
🔊 เดือนเมษายน 🔊 Aprile
🔊 เดือนพฤษภาคม 🔊 Maggio
🔊 เดือนมิถุนายน 🔊 Giugno
🔊 เดือนกรกฎาคม 🔊 Luglio
🔊 เดือนสิงหาคม 🔊 Agosto
🔊 เดือนกันยายน 🔊 Settembre
🔊 เดือนตุลาคม 🔊 Ottobre
🔊 เดือนพฤศจิกายน 🔊 Novembre
🔊 เดือนธันวาคม 🔊 Dicembre
🔊 คุณจะกลับกี่โมงคะ 🔊 A che ora parti ?
🔊 แปดโมงเช้าครับ 🔊 La mattina, alle otto
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 La mattina, alle otto e un quarto
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 La mattina, alle otto e trenta
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 🔊 La mattina, alle otto e quarantacinque
🔊 หกโมงเย็น 🔊 La sera, alle diciotto
🔊 ผมมาสายครับ 🔊 Sono in ritardo
7 - แท็กซี่
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 แท๊กซี่ 🔊 Taxi!
🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ 🔊 Dove vuole andare?
🔊 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 🔊 Vado alla stazione
🔊 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 🔊 Vado all'hotel Giorno e Notte
🔊 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 🔊 Mi puo' portare all'aeroporto?
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Puo' prendere i miei bagagli?
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 🔊 È lontano da qui ?
🔊 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 🔊 No è vicino
🔊 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 🔊 Sì è un po' più lontano
🔊 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 Quanto costa?
🔊 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 🔊 Mi porti qui per favore
🔊 ด้านขวามือครับ 🔊 A destra
🔊 ด้านซ้ายมือครับ 🔊 A sinistra
🔊 ตรงไปครับ 🔊 Dritto
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 È qui
🔊 ทางนี้ครับ 🔊 È di là
🔊 หยุดครับ 🔊 Alt!
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 Faccia con comodo
🔊 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mi puo' fare una ricevuta per favore?
8 - ครอบครัว
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 Hai dei parenti qui?
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 Mio padre
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 Mia madre
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 Mio figlio
🔊 ลูกสาวดิฉันค่ะ 🔊 Mia figlia
🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ 🔊 Un fratello
🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ 🔊 Una sorella
🔊 เพื่อนผู้ชายค่ะ 🔊 Un amico
🔊 เพื่อนผู้หญิงค่ะ 🔊 Un'amica
🔊 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ 🔊 Il mio ragazzo
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ 🔊 La mia ragazza
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 Mio marito
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 Mia moglie
9 - ความรู้สึก
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 🔊 Il tuo paese mi piace molto
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 Ti amo
🔊 ผมมีความสุขครับ 🔊 Sono felice
🔊 ผมเศรัาครับ 🔊 Sono triste
🔊 ผมรู้สึกดีมากครับ 🔊 Sto bene qui
🔊 ผมหนาวครับ 🔊 Sento freddo
🔊 ผมร้อนครับ 🔊 Sento caldo
🔊 ใหญ่เกินไปครับ 🔊 È' troppo grande
🔊 เล็กเกินไปครับ 🔊 È troppo piccolo
🔊 ดีมากครับ 🔊 È perfetto
🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 🔊 Vuoi uscire stasera?
🔊 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 Vorrei uscire stasera
🔊 เป็นความคิดที่ดีครับ 🔊 È una buon'idea
🔊 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 🔊 Ho voglia di divertirmi
🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 🔊 Non è una buon'idea
🔊 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 Non ho voglia di uscire stasera
🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ 🔊 Ho voglia di riposarmi
🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 🔊 Vuoi fare sport?
🔊 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 🔊 Sì, ho bisogno di sfogarmi!
🔊 ผมเล่นเทนนิสครับ 🔊 Io gioco a tennis
🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 🔊 No grazie, sono abbastanza stanco
10 - บาร์
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 ที่่บาร์ค่ะ 🔊 Il bar
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 🔊 Vuoi bere qualcosa?
🔊 ดื่ม 🔊 Bere
🔊 แก้ว 🔊 Bicchiere
🔊 ด้วยความยินดีครับ 🔊 Con piacere
🔊 คุณจะทานอะไรดีคะ 🔊 Che cosa prendi?
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 Che cosa c'è da bere ?
🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 🔊 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
🔊 นํ้าเปล่าค่ะ 🔊 Acqua
🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 🔊 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore?
🔊 นํ้าแข็ง 🔊 Un po' di ghiaccio?
🔊 ช็อคโกแล็ต 🔊 Una cioccolata
🔊 นม 🔊 Del latte
🔊 นํ้าชา 🔊 Del tè
🔊 กาแฟ 🔊 Del caffè
🔊 ใส่นํ้าตาล 🔊 Con zucchero
🔊 ใส่ครีม 🔊 Con panna
🔊 ไวน์ 🔊 Del vino
🔊 เบียร์ 🔊 Una birra
🔊 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 🔊 Un tè, per favore
🔊 เบียร์ที่หนึ่งครับ 🔊 Una birra per favore
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 Cosa vuoi bere ?
🔊 นํ้าชาสองที่ค่ะ 🔊 Due tè per favore
🔊 เบียร์สองที่ค่ะ 🔊 Due birre per favore
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 Niente, grazie
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 Alla tua
🔊 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 🔊 Salute
🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ 🔊 Il conto per favore
🔊 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 🔊 Quanto Le devo, per favore ?
🔊 ยี่สิบยุโรครับ 🔊 Venti Euro
🔊 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 🔊 È per me
11 - ร้านอาหาร
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 ร้านอาหาร 🔊 Il ristorante
🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ 🔊 Vuoi mangiare?
🔊 ครับ, ผมต้องการ 🔊 Sì, ne ho voglia
🔊 กินข้าวค่ะ 🔊 Mangiare
🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ 🔊 Dove possiamo mangiare?
🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ 🔊 Dove possiamo pranzare?
🔊 ข้าวเย็น 🔊 La cena
🔊 ข้าวเช้า 🔊 La prima colazione
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 Per favore !
🔊 ขอเมนูด้วยค่ะ 🔊 Il menu per favore!
🔊 นี่ครับเมนู 🔊 Ecco il menu!
🔊 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ 🔊 Cosa preferisci? Carne o pesce?
🔊 กับข้าวสวยค่ะ 🔊 Con riso
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 Con pasta
🔊 มันฝรั่ง 🔊 Delle patate
🔊 ผัก 🔊 Della verdura
🔊 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก 🔊 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque
🔊 ขนมปัง 🔊 Del pane
🔊 เนยสด 🔊 Del burro
🔊 สลัดผัก 🔊 Un'insalata
🔊 ของหวาน 🔊 Un dolce
🔊 ผลไม้ 🔊 Della frutta
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 Ha un coltello per favore?
🔊 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ 🔊 Sì, glielo porto subito
🔊 มีดหนึ่งเล่ม 🔊 Un coltello
🔊 ส้่อมหนึ่งคัน 🔊 Una forchetta
🔊 ช้อนหนึ่งคัน 🔊 Un cucchiaio
🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ 🔊 È un piatto caldo?
🔊 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ 🔊 Sì, ed anche molto speziato!
🔊 ร้อน 🔊 Caldo
🔊 เย็น 🔊 Freddo
🔊 เผ็ด 🔊 Speziato
🔊 ผมจะเอาปลาครับ 🔊 Prenderò il pesce!
🔊 ดิฉันด้วยค่ะ 🔊 Anch'io
12 - จากกัน
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 🔊 È tardi ! Devo andare!
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 Ci rivedremo ?
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 Sì, certamente
🔊 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ 🔊 Abito a quest'indirizzo
🔊 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ 🔊 Hai un numero di telefono?
🔊 มีครับ, นี่ครับ 🔊 Sì, eccolo
🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 🔊 Ho trascorso un momento piacevole con te
🔊 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ 🔊 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti
🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ 🔊 Ci rivedremo presto
🔊 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ 🔊 Lo spero anch'io
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 Arrivederci
🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 A domani
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 Ciao
13 - ขนส่ง
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 Grazie
🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 🔊 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus
🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore?
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 🔊 Dove va questo treno per favore?
🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 🔊 Questo treno si ferma alla Città del Sole?
🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 🔊 Quando parte il treno per la Città del Sole?
🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 🔊 Quando arriva il treno per la Città del Sole?
🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 🔊 Un biglietto per La Città del Sole per favore
🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 🔊 Conosce l'orario dei treni?
🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 🔊 L'orario degli autobus
🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 🔊 Qual è il treno per La Città del Sole per favore?
🔊 ขบวนนี้ค่ะ 🔊 È quello
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 🔊 Di niente. Buon Viaggio
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 Il meccanico
🔊 ปั๊มนํ้ามัน 🔊 La pompa di benzina
🔊 เต็มถังค่ะ 🔊 Il pieno, per favore
🔊 รถจักรยาน 🔊 Bici
🔊 ตัวเมือง 🔊 Il centro città
🔊 ชานเมือง 🔊 La periferia
🔊 เป็นเมืองใหญ่ 🔊 È una grande città
🔊 เป็นหมู่บ้าน 🔊 È un paese
🔊 ภูเขา 🔊 Una montagna
🔊 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 🔊 Un lago
🔊 ชนบท 🔊 La campagna
14 - โรงแรม
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 โรงแรม 🔊 L'hotel
🔊 อพาร์ตเม้นท์ 🔊 Appartamento
🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ 🔊 Benvenuti!
🔊 คุณมีห้องว่างไหมครับ 🔊 Ha una camera libera?
🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ 🔊 È una camera con bagno?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 Preferisce due letti separati?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 Desidera una camera doppia?
🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ 🔊 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone
🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ 🔊 Camera con la prima colazione
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 Qual è il prezzo per una notte?
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 Prima vorrei vedere la camera, per favore!
🔊 ได้ค่ะ 🔊 Sì, certo!
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 Grazie, la camera va benissimo.
🔊 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ 🔊 Va bene, posso prenotare per questa sera?
🔊 ราคาแพงไปหน่อยครับ 🔊 La ringrazio, ma è troppo cara per me
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
🔊 ห้องของผมอยู่ไหนครับ 🔊 Dove si trova la mia camera, per favore?
🔊 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ 🔊 È al primo piano
🔊 มีลิฟท์ไหมคะ 🔊 C'è un ascensore?
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ 🔊 L'ascensore è alla sua sinistra
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ 🔊 L'ascensore è alla sua destra
🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ 🔊 Dov'è la lavanderia?
🔊 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ 🔊 È al pianterreno.
🔊 ชั้นล่าง 🔊 Pianterreno.
🔊 ห้องพัก 🔊 Camera
🔊 ร้านซักรีด 🔊 Lavanderia
🔊 ร้านเสริมสวย 🔊 Parrucchiere
🔊 ที่จอดรถ 🔊 Parcheggio auto
🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ 🔊 Vediamoci nella sala conferenze?
🔊 ห้องประชุม 🔊 La sala di riunione
🔊 สระนํ้าอุ่น 🔊 La piscina è riscaldata
🔊 สระนํ้า 🔊 La piscina
🔊 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ 🔊 Mi svegli alle sette per favore
🔊 ขอกุญแจหน่อยครับ 🔊 La chiave per favore
🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ 🔊 Il pass per favore
🔊 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ 🔊 Ci sono messaggi per me?
🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ 🔊 Sì, eccoli
🔊 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ 🔊 No, non ha ricevuto nulla
🔊 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ 🔊 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli?
🔊 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ 🔊 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore?
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare?
15 - หาคน
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 ซาร่าอยู่ไหมครับ 🔊 C'è Sara per favore ?
🔊 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ 🔊 Sì, è qui
🔊 เธอออกไปข้างนอกค่ะ 🔊 È uscita
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 🔊 Puo' chiamarla al cellulare
🔊 เธออยู่ที่ไหนครับ 🔊 Sa dove posso trovarla?
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 🔊 È andata al lavoro
🔊 เธออยู่ที่บ้านค่ะ 🔊 È a casa sua
🔊 จูเลียงอยู่ไหมคะ 🔊 C'è Giuliano per favore ?
🔊 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ 🔊 Sì, è qui
🔊 เขาออกไปข้างนอกครับ 🔊 È uscito
🔊 เขาอยู่ที่ไหนคะ 🔊 Sa dove posso trovarlo?
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 🔊 Puo' chiamarlo al cellulare
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ 🔊 È andato al lavoro
🔊 เขาอยู่ที่บ้านครับ 🔊 È a casa sua
16 - ชายหาด
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 ชายหาดค่ะ 🔊 La spiaggia
🔊 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ 🔊 Sa dove posso comprare un palloncino?
🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ 🔊 C'è un negozio da questa parte
🔊 ลูกบอลหนึ่งลูก 🔊 Un palloncino
🔊 กล้องส่องทางไกล 🔊 Un binocolo
🔊 หมวกแก๊ป 🔊 Un berretto
🔊 ผ้าเช็ดตัว 🔊 Asciugamano
🔊 รองเท้าแตะ 🔊 Sandali
🔊 กระป๋อง 🔊 Secchiello
🔊 ครีมกันแดด 🔊 Crema solare
🔊 กางเกงว่ายนํ้า 🔊 Costume da bagno maschile
🔊 แว่นกันแดด 🔊 Occhiali da sole
🔊 กุ้งหอยปูปลา 🔊 Crostaceo
🔊 อาบแดด 🔊 Fare un bagno di sole
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 Assolato
🔊 พระอาทิตย์ตกดิน 🔊 Tramonto
🔊 ร่มกันแดด 🔊 Ombrellone
🔊 แสงแดด 🔊 Sole
🔊 ที่ร่ม 🔊 Ombra
🔊 การอาบแดด 🔊 Insolazione
🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ 🔊 È pericoloso nuotare qui?
🔊 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ 🔊 No, non è pericoloso
🔊 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ 🔊 Sì, è vietato farsi il bagno qui
🔊 ว่ายนํ้า 🔊 Nuotare
🔊 การว่ายนํ้า 🔊 Nuoto
🔊 คลืน 🔊 Onda
🔊 ทะเล 🔊 Mare
🔊 เนิน 🔊 Duna
🔊 ทราย 🔊 Sabbia
🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 🔊 Quali sono le previsioni metereologiche per domani?
🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ 🔊 Il tempo sta cambiando
🔊 ฝนจะตกค่ะ 🔊 Pioverà
🔊 จะมีแดดค่ะ 🔊 Ci sarà il sole
🔊 จะมีลมแรงค่ะ 🔊 Ci sarà molto vento
🔊 ชุดว่ายนํ้า 🔊 Costume da bagno
17 - ในกรณีที่มีปัญหา
ภาษาไทย ภาษาอีตาลี่
🔊 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Mi può aiutare per favore ?
🔊 ผมหลงทางครับ 🔊 Mi sono perso
🔊 คุณต้องการอะไรครับ 🔊 Cosa desidera?
🔊 เกิดอะไรขึ้นครับ 🔊 Che è successo?
🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 🔊 Dove posso trovare un interprete?
🔊 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ 🔊 Dov'è la farmacia più vicina?
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Puo' chiamare un medico per favore?
🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ 🔊 Che cura segue al momento?
🔊 โรงพยาบาล 🔊 Un ospedale
🔊 ร้านขายยา 🔊 Una farmacia
🔊 หมอ 🔊 Un medico
🔊 ศูนย์การแพทย์ 🔊 Servizio medico
🔊 ผมทำเอกสารหายหายครับ 🔊 Ho perso i documenti
🔊 ผมถูกขโมยเอกสารครับ 🔊 Mi hanno rubato i documenti
🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ 🔊 Ufficio degli oggetti smarriti
🔊 หน่วยกู้ภัย 🔊 Posto di soccorso
🔊 ทางออกฉุกเฉิน 🔊 Uscita di sicurezza
🔊 ตำรวจ 🔊 La polizia
🔊 เอกสาร 🔊 Documenti
🔊 เงิน 🔊 Soldi
🔊 หนังสือเดินทาง 🔊 Passaporto
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 Bagagli
🔊 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ 🔊 No, grazie
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 Lasciami in pace !
🔊 ไปให้พ้น 🔊 Vattene !