วงศัพท์ > ภาษาิอิสราเอล

1 - สำนวนที่จำเป็น
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 שלום
shalom
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 ערב טוב
erev tov
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 להתראות
le'itraot
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
🔊 ใช่ค่ะ 🔊 כן
ken
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 לא
lo
🔊 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 🔊 סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 תודה
toda
🔊 ขอบคุณมากค่ะ 🔊 תודה רבה
toda raba
🔊 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 🔊 תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
🔊 เชิญค่ะ 🔊 בבקשה
bevakasha
🔊 เชิญค่ะ 🔊 על לא דבר
al lo davar
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 בסדר
beseder
🔊 ราคาเท่าไรครับ 🔊 ?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
🔊 ขอโทษครับ 🔊 סליחה
slyha
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 אני לא מבין
any lo mevyn
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 הבנתי
hevanty
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 אני לא יודעת
any lo yoda'at
🔊 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 🔊 אסור
asur
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 ?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 שנה טובה!
shana tova!
🔊 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 🔊 יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
🔊 ขอให้สนุกนะคะ 🔊 חג שמח!
hag sameah!
🔊 ยินดีด้วยนะคะ 🔊 כל הכבוד!
kol hkavod!
🔊 ยินดีด้วยค่ะ 🔊 ברכות!
brahot!
2 - สนทนา
🔊 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ 🔊 ?שלום, מה שלומך
shalom, ma shlomha?
🔊 สวัสดีครับ, สบายดีครับ 🔊 שלום, טוב, תודה
shalom, tov, toda
🔊 คุณพูดภาษาอิสราเอลไหมคะ 🔊 ?אתה מדבר עברית
atah medaber yvryt?
🔊 คุณพูดภาษาอิสราี่เอลไหมคะ 🔊 ?את מדברת עברית
at medaberet yvryt?
🔊 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาอิสราเอล 🔊 לא, אני לא מדבר עברית
lo, any lo medaber yvryt
🔊 ไม่ค่ะ, ดิฉันไม่พูดภาษาอิสราเอล 🔊 לא, אני לא מדברת עברית
lo, any la medaberet 'ebryt
🔊 นิดหน่อยก็พอครับ 🔊 רק קצת
rak ktsat
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 ?מאיזו מדינה אתה
meyzo medyna ata?
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 ?מה האזרחות שלך
ma haezrahut shelha?
🔊 ผมเป็นชาวไทยครับ 🔊 אני תאילנדי
any taylandy
🔊 ดิฉันเป็นชาวไทยค่ะ 🔊 אני תאילנדית
any taylandyt
🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 ?ואת, את גרה כאן
veat, at gara kan?
🔊 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ 🔊 כן, אני גרה כאן
ken, any gara kan
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 ?קוראים לי שרה, ולך
korym ly sara, veleha?
🔊 จูเลียงครับ 🔊 ג'וליאן
g'ulyan
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 ?מה אתה עושה כאן
ma ata ose kan?
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 אני בחופשה
any behufsha
🔊 พวกเรามาเที่ยวกันครับ 🔊 אנחנו בחופשה
anahnu behufsha
🔊 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ 🔊 אני בנסיעת עסקים
any benesy'et asakym
🔊 ผมทำงานที่นี่ครับ 🔊 אני עובד כאן
any - oved kan
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 🔊 אנחנו עובדים כאן
anahnu ovdym kan
🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ 🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול
ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן
yesh muzyeon karvov lekan?
🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ 🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת
ayfo any yahol lehithaber lareshet?
3 - เรียน
🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ 🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
ata rotse lilmod kama mylym?
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 כן, בסדר!
ken, beseder!
🔊 นี่คืออะไรคะ 🔊 איך זה נקרא
eyh ze nykra?
🔊 นี่คือโต๊ะค่ะ 🔊 זה שולחן
ze shulhan
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 ?שולחן, אתה מבין
shulhan, ata mavyn?
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 אני לא מבין
any lo mevyn
🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ 🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה
at yhola lomar shuv bevakasha?
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר
at yhola ledaber m'eat leat yoter?
🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
at yhola lihtov et ze bevakasha?
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 הבנתי
hevanty
4 - สี
🔊 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ 🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 זה אדום
ze adom
🔊 สีฟ้า 🔊 כחול
kahol
🔊 สีเหลือง 🔊 צהוב
tsaov
🔊 สีขาว 🔊 לבן
lavan
🔊 สีดำ 🔊 שחור
shahor
🔊 สีเขียว 🔊 ירוק
yarok
🔊 สีส้ม 🔊 כתום
katom
🔊 สีม่วง 🔊 סגול
sagol
🔊 สีเทา 🔊 אפור
afor
5 - จำนวน
🔊 ศูนย์ 🔊 אפס
efes
🔊 หนึ่ง 🔊 אחת
ahat
🔊 หนึ่ง 🔊 אחד
ehad
🔊 สอง 🔊 שתים
shtaym
🔊 สอง 🔊 שנים
shnaym
🔊 สาม 🔊 שלוש
shalosh
🔊 สาม 🔊 שלושה
shlosha
🔊 สี่ 🔊 ארבע
arba
🔊 สี่ 🔊 ארבעה
arba'a
🔊 ห้า 🔊 חמש
hamesh
🔊 ห้า 🔊 חמישה
hamysha
🔊 หก 🔊 שש
shesh
🔊 หก 🔊 ששה
shysha
🔊 เจ็ด 🔊 שבע
sheva
🔊 เจ็ด 🔊 שבעה
shyva
🔊 แปด 🔊 שמונה
shmone
🔊 แปด 🔊 שמונה
shmona
🔊 เก้า 🔊 תשע
tesha
🔊 เก้า 🔊 תשעה
tysha
🔊 สิบ 🔊 עשר
eser
🔊 สิบ 🔊 עשרה
asara
🔊 สิบเอ็ด 🔊 אחת-עשרה
ahat-'esre
🔊 สิบเอ็ด 🔊 אחד-עשר
ehad-asar
🔊 สิบสอง 🔊 שתים-עשרה
shteym-esre
🔊 สิบสอง 🔊 שנים-עשר
shneym-asar
🔊 สิบสาม 🔊 שלוש-עשרה
shlosh-esre
🔊 สิบสาม 🔊 שלושה-עשר
shlosha-asar
🔊 สิบสี่ 🔊 ארבע-עשרה
arba-esre
🔊 สิบสี่ 🔊 ארבעה-עשר
arbaa-asar
🔊 สิบห้า 🔊 חמש-עשרה
hamesh-esre
🔊 สิบห้า 🔊 חמישה-עשר
hamysha-asar
🔊 สิบหก 🔊 שש-עשרה
shesh-esre
🔊 สิบหก 🔊 ששה-עשר
shysha-asar
🔊 สิบเจ็ด 🔊 שבע-עשרה
shva-esre
🔊 สิบเจ็ด 🔊 שבעה-עשר
shyva-asar
🔊 สิบแปด 🔊 שמונה-עשרה
shmone-esre
🔊 สิบแปด 🔊 שמונה-עשר
shmona-asar
🔊 สิบเก้า 🔊 תשע-עשרה
tsha-esre
🔊 สิบเก้า 🔊 תשעה-עשר
tysha-asar
🔊 ยี่สิบ 🔊 עשרים
esrym
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 עשרים ואחת
esrym ve'ahat
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 עשרים ואחד
esrym veehad
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 עשרים ושתים
esrym ushtaym
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 עשרים ושנים
esrym veshnaym
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 עשרים ושלוש
esrym veshalosh
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 עשרים ושלושה
esrym veshlosha
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 עשרים וארבע
esrym vearba
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 עשרים וארבעה
esrym vearbaa
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 עשרים וחמש
esrym vehamesh
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 עשרים וחמישה
esrym vehamysha
🔊 ยี่สิบหก 🔊 עשרים ושש
esrym veshesh
🔊 ยี่สิบหก 🔊 עשרים וששה
esrym veshysha
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 עשרים ושבע
esrym vesheva
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 עשרים ושבעה
esrym veshyva
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 עשרים ושמונה
esrym veshmone
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 עשרים ושמונה
esrym veshmona
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 עשרים ותשע
esrym vetesha
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 עשרים ותשעה
esrym vetysha
🔊 สามสิบ 🔊 שלושים
shloshym
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 שלושים ואחת
shloshym veahat
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 שלושים ואחד
shloshym vehad
🔊 สามสิบสอง 🔊 שלושים ושתים
shloshym ushtaym
🔊 สามสิบสอง 🔊 שלושים ושנים
shloshym veshnaym
🔊 สามสิบสาม 🔊 שלושים ושלוש
shloshym veshalosh
🔊 สามสิบสาม 🔊 שלושים ושלושה
shloshym veshlosha
🔊 สามสิบสี่ 🔊 שלושים וארבע
shloshym vearba
🔊 สามสิบสี่ 🔊 שלושים וארבעה
shloshym vearbaa
🔊 สามสิบห้า 🔊 שלושים חמש
shloshym vehamesh
🔊 สามสิบห้า 🔊 שלושים וחמישה
shloshym vehamysha
🔊 สามสิบหก 🔊 שלושים ושש
shloshym veshesh
🔊 สามสิบหก 🔊 שלושים וששה
shloshym veshysha
🔊 สี่สิบ 🔊 ארבעים
arbaym
🔊 ห้าสิบ 🔊 חמשים
hamyshym
🔊 หกสิบ 🔊 ששים
shyshym
🔊 เจ็ดสิบ 🔊 שבעים
shyv'eym
🔊 แปดสิบ 🔊 שמונים
shmonym
🔊 เก้าสิบ 🔊 תשעים
tysh'eym
🔊 หนึ่งร้อย 🔊 מאה
mea
🔊 หนึ่งร้อยห้า 🔊 מאה וחמש
mea vehamesh
🔊 หนึ่งร้อยห้า 🔊 מאה וחמישה
mea vehamysha
🔊 สองร้อย 🔊 מאתים
mataym
🔊 สามร้อย 🔊 שלוש מאות
shlosh meot
🔊 สี่ร้อย 🔊 ארבע מאות
arba meot
🔊 หนึ่งพัน 🔊 אלף
elef
🔊 หนึ่งพันห้าร้อย 🔊 אלף חמש מאות
elef hamesh meot
🔊 สองพัน 🔊 אלפיים
alpaym
🔊 หนึ่งหมื่น 🔊 עשרת אלפים
aseret alafym
6 - สังเกตภูมิอากาศ
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 ?מתי הגעת לכאן
matay higata lekan?
🔊 วันนี้ 🔊 היום
hayom
🔊 เมื่อวาน 🔊 אתמול
etmol
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 לפני יומיים
lifney yomaym
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 שלשום
shylshom
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 ?כמה זמן אתה נשאר
kama zman ata nish'ar?
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 אני נוסע שוב מחר
any nos'ea shuv mahar
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 אני נוסע שוב מחרתים
any nos'ea shuv mahrotaym
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
🔊 วันจันทร์ 🔊 יום שני
yom sheny
🔊 วันอังคาร 🔊 יום שלישי
yom shlyshy
🔊 วันพุธ 🔊 יום רביעי
yom revy'y
🔊 วันพฤหัสบดี 🔊 יום חמישי
yom hamyshy
🔊 วันศุกร์ 🔊 יום שישי
yom shyshy
🔊 วันเสาร์ 🔊 שבת
shabat
🔊 วันอาทิตย์ 🔊 יום ראשון
yom rishon
🔊 เดือนมกราคม 🔊 ינואר
yanuar
🔊 เดือนกุมภาพันธ์ 🔊 פברואר
fevbruar
🔊 เดือนมีนาคม 🔊 מרץ
merts
🔊 เดือนเมษายน 🔊 אפריל
apryl
🔊 เดือนพฤษภาคม 🔊 מאי
may
🔊 เดือนมิถุนายน 🔊 יוני
yuny
🔊 เดือนกรกฎาคม 🔊 יולי
yuly
🔊 เดือนสิงหาคม 🔊 אוגוסט
ogust
🔊 เดือนกันยายน 🔊 ספטמבר
september
🔊 เดือนตุลาคม 🔊 אוקטובר
oktober
🔊 เดือนพฤศจิกายน 🔊 נובמבר
november
🔊 เดือนธันวาคม 🔊 דצמבר
detsember
🔊 คุณจะกลับกี่โมงคะ 🔊 ?מתי אתה נוסע
matay ata nos'ea?
🔊 แปดโมงเช้าครับ 🔊 בשמונה בבוקר
bishmone baboker
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 בשמונה ורבע בבוקר
bishmone varev'e baboker
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 בשמונה וחצי בבוקר
bishmone vahetsy baboker
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 🔊 ברבע לתשע בבוקר
bereva letesha baboker
🔊 หกโมงเย็น 🔊 בשש בערב
beshesh ba'erev
🔊 ผมมาสายครับ 🔊 אני מאחר
any meaher
7 - แท็กซี่
🔊 แท๊กซี่ 🔊 מונית!
taxi
🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ 🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע
lean ata rotse lynso'a?
🔊 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 🔊 אני נוסע לתחנה
any nosea latahana
🔊 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי
any nosea lemalon jur e nuy
🔊 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 🔊 ?זה רחוק מכאן
ze rahok mykan?
🔊 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 🔊 לא, זה קרוב
lo, ze karov
🔊 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 🔊 כן, זה מעט רחוק יותר
ken, ze meat rahok yoter
🔊 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 ?כמה זה יעלה
kama ze ole?
🔊 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 🔊 קח אותי לכאן בבקשה
kah oty lekan bevakasha
🔊 ด้านขวามือครับ 🔊 זה ימינה
ze yamyna
🔊 ด้านซ้ายมือครับ 🔊 זה שמאלה
za smola
🔊 ตรงไปครับ 🔊 זה ישר
ze yashar
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 זה כאן
ze kan
🔊 ทางนี้ครับ 🔊 זה משם
ze mysham
🔊 หยุดครับ 🔊 עצור!
atsor!
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 קח את הזמן
kah et hazman
🔊 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
ata yahol latet ly heshbon bevakasha?
8 - ครอบครัว
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 ?יש לך כאן משפחה
ysh lah kan myshpaha?
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 אבא שלי
aba shely
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 אמא שלי
yma shely
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 הבן שלי
haben shely
🔊 ลูกสาวดิฉันค่ะ 🔊 הבת שלי
habat shely
🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ 🔊 אח
ah
🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ 🔊 אחות
ahot
🔊 เพื่อนผู้ชายค่ะ 🔊 חבר
haver
🔊 เพื่อนผู้หญิงค่ะ 🔊 ידידה
yedyda
🔊 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ 🔊 חבר שלי
haver shely
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ 🔊 ידידה שלי
yedyda shely
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 בעלי
ba'aly
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 אשתי
ishty
9 - ความรู้สึก
🔊 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך
any oev meod et amedyna shelha
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 אני אוהבת אותך
any oevet otha
🔊 ผมมีความสุขครับ 🔊 אני שמח
any sameh
🔊 ผมเศรัาครับ 🔊 אני עצובה
any atsuva
🔊 ผมรู้สึกดีมากครับ 🔊 אני מרגיש טוב כאן
any margysh tov kan
🔊 ผมหนาวครับ 🔊 קר לי
kar ly
🔊 ผมร้อนครับ 🔊 חם לי
ham ly
🔊 ใหญ่เกินไปครับ 🔊 זה גדול מדי
ze gadol myday
🔊 เล็กเกินไปครับ 🔊 זה קטן מדי
ze katan myday
🔊 ดีมากครับ 🔊 זה מושלם
ze mushlam
🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב
ata roze latset aerev?
🔊 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 אני אשמח לצאת הערב
any esmah lazet aerev
🔊 เป็นความคิดที่ดีครับ 🔊 זה רעיון טוב
ze ra'ayon tov
🔊 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 🔊 יש לי חשק לעשות חיים
yesh ly heshek la'asot haym
🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 🔊 זה לא רעיון טוב
ze lo ra'ayon tov
🔊 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 אין לי חשק לצאת הערב
eyn ly heshek latset aerev
🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ 🔊 יש לי חשק לנוח
yesh ly heshek lanuah
🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 🔊 אתה רוצה לעשות ספורט
ata rotse la'asot sport?
🔊 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 🔊 כן, אני צריך להתפרק!
ken, any tsaryh leytparek!
🔊 ผมเล่นเทนนิสครับ 🔊 אני משחק טניס
any mesahek tenys
🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 🔊 לא, תודה, אני די עיף
lo, toda, any dey ayef
10 - บาร์
🔊 ที่่บาร์ค่ะ 🔊 בר
bar
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו
ata rotse lishtot masheo?
🔊 ดื่ม 🔊 לשתות
lishtot
🔊 แก้ว 🔊 כוס
kos
🔊 ด้วยความยินดีครับ 🔊 בשמחה
besimha
🔊 ด้วยความยินดีครับ 🔊 בכיף
bekeyf
🔊 คุณจะทานอะไรดีคะ 🔊 ?מה אתה שותה
ma ata shote?
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 ?מה יש לשתות
ma yesh lishtot?
🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 🔊 יש מים או מיץ
yesh maym o myts
🔊 นํ้าเปล่าค่ะ 🔊 מים
maym
🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
🔊 นํ้าแข็ง 🔊 קוביות קרח
kubyot kerah
🔊 ช็อคโกแล็ต 🔊 שוקו
shoko
🔊 นม 🔊 חלב
halav
🔊 นํ้าชา 🔊 תה
te
🔊 กาแฟ 🔊 קפה
kafe
🔊 ใส่นํ้าตาล 🔊 עם סוכר
im sukar
🔊 ใส่ครีม 🔊 עם קצפת
im katsefet
🔊 ไวน์ 🔊 יין
yayn
🔊 เบียร์ 🔊 בירה
byra
🔊 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 🔊 תה בבקשה
te bevakasha
🔊 เบียร์ที่หนึ่งครับ 🔊 בירה בבקשה
byra bevakasha
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 ?מה תרצה לשתות
ma tirtse lishtot?
🔊 นํ้าชาสองที่ค่ะ 🔊 פעמיים תה בבקשה
pa'amaym te bevaksha
🔊 เบียร์สองที่ค่ะ 🔊 פעמיים בירה בבקשה
pa'amaym byra bevakasha
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 כלום, תודה
klum, toda
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 לחייך
lehayeha
🔊 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 🔊 לחיים!
lehaym!
🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ 🔊 חשבון בבקשה!
heshbon bevakasha!
🔊 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך
slyha ,kama any hayav leha?
🔊 ยี่สิบยุโรครับ 🔊 עשרים יורו
esrym yuru
🔊 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 🔊 אני מזמינה אותך
any mazmyna ot'ha
11 - ร้านอาหาร
🔊 ร้านอาหาร 🔊 המסעדה
hamis'eada
🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ 🔊 ?אתה רוצה לאכול
ata rotse leehol?
🔊 ครับ, ผมต้องการ 🔊 כן, אני אשמח
ken, any esmah
🔊 กินข้าวค่ะ 🔊 לאכול
lehol
🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ 🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול
eyfo anahnu yeholym leehol?
🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ 🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
🔊 ข้าวเย็น 🔊 ארוחת-ערב
aruhat-'erev
🔊 ข้าวเช้า 🔊 ארחתת-בוקר
aruhat-boker
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
🔊 ขอเมนูด้วยค่ะ 🔊 תפריט, בבקשה!
tafryt, bevakasha!
🔊 นี่ครับเมนู 🔊 הנה התפריט!
ine hatafrit!
🔊 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ 🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
🔊 กับข้าวสวยค่ะ 🔊 עם אורז
im orez
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 עם אטריות
im itryot
🔊 มันฝรั่ง 🔊 תפוחי-אדמה
tapuhey-admah
🔊 ผัก 🔊 ירקות
yeraquot
🔊 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก 🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
🔊 ขนมปัง 🔊 לחם
lehem
🔊 เนยสด 🔊 חמאה
hemah
🔊 สลัดผัก 🔊 סלט
salat
🔊 ของหวาน 🔊 קינוח
kynuah
🔊 ผลไม้ 🔊 פרות
perot
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 ?סליחה, יש לך סכין
slyha, yesh leha sakyn?
🔊 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ 🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו
ken, any teyhef mavye lah oto
🔊 มีดหนึ่งเล่ม 🔊 סכין
sakyn
🔊 ส้่อมหนึ่งคัน 🔊 מזלג
mazleg
🔊 ช้อนหนึ่งคัน 🔊 כף
kaf
🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ 🔊 ?זו מנה חמה
zo mana hama?
🔊 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ 🔊 כן, וגם מאד מתובלת
ken, vegam meod metubelet
🔊 ร้อน 🔊 חם
ham
🔊 เย็น 🔊 קר
kar
🔊 เผ็ด 🔊 מתובל
metubal
🔊 ผมจะเอาปลาครับ 🔊 אני אקח דגים!
any ekah dagym!
🔊 ดิฉันด้วยค่ะ 🔊 גם אני
gam any
12 - จากกัน
🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת!
meuhar! any hayvet lalehet!
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 ?נוכל להפגש
nuhal lehypagesh?
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 ?נוכל להתראות
nuhal lytraot?
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 כן, בשמחה
ken, besymha
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 כן, בכיף
ken, bekeif
🔊 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ 🔊 אני גרה בכתובת הזו
any gara baktovet hazo
🔊 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ 🔊 ?יש לך מספר טלפון
yesh leha myspar telefon?
🔊 มีครับ, นี่ครับ 🔊 כן, הנה
ken, yne
🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 🔊 היה לי נחמד איתך
haya ly nehmad ytah
🔊 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ 🔊 גם לי, נעים להכיר אותך
gam ly, naym lehakyr otha
🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ 🔊 נתראה בקרוב
nytrae bekarov
🔊 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ 🔊 אני גם מקוה
any gam mekave
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 להתראות!
lehytraot!
🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 נפגש מחר
nipagesh mahar
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 ביי!
bay!
13 - ขนส่ง
🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
slyha, any mehapes et tahanat haotobus
🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
slyha, lean nos'eat arakevet?
🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
arakevet azot otseret beyr ashemesh?
🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
matay yotset arakevet leyr ashemesh?
🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
matay magya arakebvet leyr ashemesh?
🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה
kartys leyr ashemesh bevaksha
🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס
luah-azmanym shel aotubus
🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
🔊 ขบวนนี้ค่ะ 🔊 הרכבת הזאת
arakevet azot
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 תודה
toda
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 🔊 על לא דבר, נסיעה טובה!
al la davar, nesy'ea tova!
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยค่ะ 🔊 !בבקשה, נסיעה טובה
Bevakasha, nesy'ea tova!
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 מוסך תקונים
musah tykunym
🔊 ปั๊มนํ้ามัน 🔊 תחנת-דלק
tahanat-delek
🔊 เต็มถังค่ะ 🔊 לתדלק בבקשה
letadlek bevakasha
🔊 รถจักรยาน 🔊 אופנים
ofnaym
🔊 ตัวเมือง 🔊 מרכז העיר
merkaz ayr
🔊 ชานเมือง 🔊 פרבר
parvar
🔊 เป็นเมืองใหญ่ 🔊 זו עיר גדולה
zu yr gdola
🔊 เป็นหมู่บ้าน 🔊 זה כפר
ze kfar
🔊 ภูเขา 🔊 הר
ar
🔊 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 🔊 אגם
agam
🔊 ชนบท 🔊 כפר
kfar
14 - โรงแรม
🔊 โรงแรม 🔊 המלון
amalon
🔊 อพาร์ตเม้นท์ 🔊 דירה
dyra
🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ 🔊 ברוכים הבאים!
bruhym abaym!
🔊 คุณมีห้องว่างไหมครับ 🔊 ?יש לכם חדר פנוי
yesh lahem heder panuy?
🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ 🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר
yesh heder-ambatya baheder?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול
atem m'eunyanym beheder kaful?
🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ 🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ 🔊 חדר עם ארוחת-בוקר
heder im aruhat-boker
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 ?מה המחיר ללילה
ma amehyr lelayla?
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
🔊 ได้ค่ะ 🔊 כן, בודאי!
ken, bevaday!
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד
toda, aheder u tov meod
🔊 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ 🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
🔊 ราคาแพงไปหน่อยครับ 🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
🔊 ห้องของผมอยู่ไหนครับ 🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
🔊 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ 🔊 הוא בקומה הראשונה
u bakoma aryshona
🔊 มีลิฟท์ไหมคะ 🔊 ?יש מעלית
yesh ma'alyt?
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ 🔊 המעלית היא משמאל
ama'alyt y mismol
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ 🔊 המעלית היא מימין
ama'alyt y myyamyn
🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ 🔊 ?איפה נמצאת המכבסה
eyfo nymtset amahbesa?
🔊 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ 🔊 היא בקומת הקרקע
y bekomat akarka
🔊 ชั้นล่าง 🔊 קומת קרקע
komat karka
🔊 ห้องพัก 🔊 חדר
heder
🔊 ร้านซักรีด 🔊 מכבסה
mahbesa
🔊 ร้านเสริมสวย 🔊 מספרה
myspara
🔊 ที่จอดรถ 🔊 חניה למכוניות
hanaya lemehonyot
🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ 🔊 נפגשים באולם האספות
nyfgashym beulam a'asefot
🔊 ห้องประชุม 🔊 אולם האספות
ulam a'asefot
🔊 สระนํ้าอุ่น 🔊 הבריכה מחוממת
abryha mehumemet
🔊 สระนํ้า 🔊 הבריכה
abryha
🔊 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ 🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
ayry oty beshev'e baboker bevakasha
🔊 ขอกุญแจหน่อยครับ 🔊 את המפתח בבקשה
et amafte'ah bevakasha
🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ 🔊 את הדרכון בבקשה
et adarkon bevaksha
🔊 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ 🔊 ?יש הודעות בשבילי
yesh od'eot byshbyly?
🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ 🔊 כן, הנה הן
ken, yne en
🔊 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ 🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה
lo, lo kybalt shum-oda'a
🔊 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ 🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף
eyfo any yahol lifrot kesef?
🔊 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ 🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?
15 - หาคน
🔊 ซาร่าอยู่ไหมครับ 🔊 ?סליחה, שרה נמצאת
slyha, sara nymtset?
🔊 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ 🔊 כן, היא נמצאת כאן
ken, y nymtset kan
🔊 เธอออกไปข้างนอกค่ะ 🔊 היא יצאה
y yatsa
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
ata yahol leytkasher eleya laselolary
🔊 เธออยู่ที่ไหนครับ 🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 🔊 היא בעבודה שלה
y baavoda shela
🔊 เธออยู่ที่บ้านค่ะ 🔊 היא בבית שלה
y babayt shela
🔊 จูเลียงอยู่ไหมคะ 🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא
slyha, julian nymtsa?
🔊 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ 🔊 כן, הוא נמצא כאן
ken, u nymtsa kan
🔊 เขาออกไปข้างนอกครับ 🔊 הוא יצא
u yatsa
🔊 เขาอยู่ที่ไหนคะ 🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
at yehola leytkasher elav laselolary
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ 🔊 הוא בעבודה שלו
u baavoda shelo
🔊 เขาอยู่ที่บ้านครับ 🔊 הוא בבית שלו
u babayt shelo
16 - ชายหาด
🔊 ชายหาดค่ะ 🔊 החוף
ahof
🔊 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ 🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ 🔊 יש חנות בכיוון הזה
yesh hanut bakyvoun aze
🔊 ลูกบอลหนึ่งลูก 🔊 כדור
kadur
🔊 กล้องส่องทางไกล 🔊 משקפת
myshkefet
🔊 หมวกแก๊ป 🔊 כובע מצחיה
kova mytshya
🔊 ผ้าเช็ดตัว 🔊 מגבת
magevet
🔊 รองเท้าแตะ 🔊 סנדלים
sandalym
🔊 กระป๋อง 🔊 דלי
dly
🔊 ครีมกันแดด 🔊 קרם שיזוף
Krem shyzuf
🔊 กางเกงว่ายนํ้า 🔊 בגד-ים
beged-yam
🔊 แว่นกันแดด 🔊 משקפי-שמש
myshkfey-shemesh
🔊 กุ้งหอยปูปลา 🔊 סרטן
sartan
🔊 อาบแดด 🔊 להשתזף
leyshtazef
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 מחומם
mehumam
🔊 พระอาทิตย์ตกดิน 🔊 שקיעת השמש
shky'at hashemesh
🔊 ร่มกันแดด 🔊 שמשיה
shymshya
🔊 แสงแดด 🔊 שמש
shemesh
🔊 การอาบแดด 🔊 מכת-שמש
makat-shemesh
🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ 🔊 ?מסוכן לשחות כאן
mesukan lyshot kan?
🔊 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ 🔊 לא, זה לא מסוכן
lo, ze lo mesukan
🔊 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ 🔊 כן, אסור להתרחץ כאן
ken, asur lytrahez kan
🔊 ว่ายนํ้า 🔊 לשחות
lysh'hot
🔊 การว่ายนํ้า 🔊 שחיה
shhya
🔊 คลืน 🔊 גל
gal
🔊 ทะเล 🔊 ים
yam
🔊 เนิน 🔊 דיונה
dyuna
🔊 ทราย 🔊 חול
hol
🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר
ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ 🔊 מזג האויר ישתנה
mezeg aavyr yshtane
🔊 ฝนจะตกค่ะ 🔊 ירד גשם
yered geshem
🔊 จะมีแดดค่ะ 🔊 תהיה שמש
tyye shemesh
🔊 จะมีลมแรงค่ะ 🔊 תהיה רוח חזקה
tyye ruah hazka
🔊 ชุดว่ายนํ้า 🔊 בגד-ים
beged-yam
🔊 ที่ร่ม 🔊 צל
tsel
17 - ในกรณีที่มีปัญหา
🔊 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה
at yehola la'azor ly bevaksha?
🔊 ผมหลงทางครับ 🔊 הלכתי לאבוד
halahty leybud
🔊 คุณต้องการอะไรครับ 🔊 מה את רוצה
ma at rotsa?
🔊 เกิดอะไรขึ้นครับ 🔊 ?מה קרה
ma kara?
🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם
eyfo any yahol lymtso metargem?
🔊 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ 🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ 🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
eyze typul ata over ahshav?
🔊 โรงพยาบาล 🔊 בית-חולים
beyt-holym
🔊 ร้านขายยา 🔊 בית-מרקחת
beyt-myrkahat
🔊 หมอ 🔊 רופא
rofe
🔊 ศูนย์การแพทย์ 🔊 שרות רפואי
sherut refuy
🔊 ผมทำเอกสารหายหายครับ 🔊 איבדתי את התעודות שלי
ybadety et hat'eudot shely
🔊 ผมถูกขโมยเอกสารครับ 🔊 גנבו לי את התעודות
ganvu ly et hat'eudut
🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ 🔊 משרד לאבידות ולמציאות
misrad leavedot ulemetsyot
🔊 หน่วยกู้ภัย 🔊 תחנת עזרה ראשונה
tahanat 'ezra ryshona
🔊 ทางออกฉุกเฉิน 🔊 יציאת-חרום
yetsyat-herum
🔊 ตำรวจ 🔊 המשטרה
hamishtara
🔊 เอกสาร 🔊 תעודות
teudot
🔊 เอกสาร 🔊 מסמכים
mysmahym
🔊 เงิน 🔊 כסף
kesef
🔊 หนังสือเดินทาง 🔊 דרכון
darkon
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 מטען
mytan
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 ציוד, מזודות
tsyud, myzvadot
🔊 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ 🔊 זה בסדר, לא תודה
ze beseder, lo toda
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 עזוב אותי בשקט!
azov oty besheket!
🔊 ไปให้พ้น 🔊 הסתלק!
ystalek!