วงศัพท์ > ภาษาเกาหลี

1 - สำนวนที่จำเป็น
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 안녕하세요
Annyeonghaseyo
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 안녕
Annyeong
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 안녕하세요
Annyeonghaseyo
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 안녕
Annyeong
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 잘가 - 잘있어
Jalga – Jal-iss-eo
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 나중에 보자
Najung-e boja
🔊 ใช่ค่ะ 🔊 네
Ne
🔊 ใช่ค่ะ 🔊 예
Ye
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 아니요
Aniyo
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 아니
Ani
🔊 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 🔊 실례합니다
Sillyehabnida
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 저기요
Jeogiyo
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 감사합니다
Gamsahabnida
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 고마워
Gomawo
🔊 ขอบคุณมากค่ะ 🔊 감사합니다
Gamsahabnida
🔊 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 🔊 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
🔊 ขอบคุณครับที่ให้ความช่วยเหลือ 🔊 도와줘서 고마워
Dowajwoseo gomawo
🔊 เชิญค่ะ 🔊 아니예요
Aniyeyo
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 알았습니다
Al-assseubnida
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 알았어
Al-ass-eo
🔊 ราคาเท่าไรครับ 🔊 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
🔊 ขอโทษครับ 🔊 죄송해요
Joesonghaeyo
🔊 ขอโทษครับ 🔊 미안해
Mianhae
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 이해했어
Ihaehaess-eo
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 잘 몰라
Jal molla
🔊 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 🔊 금지
Geumji
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
🔊 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 🔊 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
🔊 ขอให้สนุกนะคะ 🔊 경사를 축하드려요
Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
🔊 ยินดีด้วยนะคะ 🔊 축하해요
Chughahaeyo
🔊 ยินดีด้วยค่ะ 🔊 축하해
Chughahae
2 - สนทนา
🔊 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ 🔊 안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Annyeonghaseyo. Eotteohge jinaeseyo?
🔊 สวัสดีค่ะ, คุณสบายดีหรือคะ 🔊 안녕, 어떻게 지내?
Annyeong, eotteohge jinae?
🔊 สวัสดีครับ, สบายดีครับ 🔊 안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Annyeonghaseyo. Jal jinaego iss-eoyo
🔊 คุณพูดภาษาเกาหลีไหมคะ 🔊 한국어를 할 줄 아세요?
Hangug-eoleul hal jul aseyo?
🔊 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาเกาหลี 🔊 아니요, 한국어를 못해요
Aniyo, hangug-eoleul moshaeyo
🔊 นิดหน่อยก็พอครับ 🔊 아주 조금만요
Aju jogeumman-yo
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 어느 나라에서 오셨어요?
Eoneu nala-eseo osyeoss-eoyo?
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 어느 나라 사람입니까?
Eoneu nala salam-ibnikka?
🔊 ผมเป็นชาวไทยครับ 🔊 저는 태국사람입니다
Jeoneun taegugsalam-ibnida
🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 여기서 사세요?
Yeogiseo saseyo?
🔊 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ 🔊 네, 여기서 살고 있어요
Ne, yeogiseo salgo iss-eoyo
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 제 이름은 사라예요. 당신은요?
Je ileum-eun salayeyo. Dangsin-eun-yo?
🔊 จูเลียงครับ 🔊 쥴리앙입니다
Jyulliang-ibnida
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 여기서 무엇을 하세요?
Yeogiseo mueos-eul haseyo?
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 저는 휴가중이에요
Jeoneun hyugajung-ieyo
🔊 พวกเรามาเที่ยวกันครับ 🔊 저희는 휴가중 입니다
Jeohuineun hyugajung ibnida
🔊 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ 🔊 사업일로 왔어요
Sa-eob-illo wass-eoyo
🔊 ผมทำงานที่นี่ครับ 🔊 이곳에서 일하고 있어요
Igos-eseo ilhago iss-eoyo
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 🔊 저희는 여기서 일을 해요
Jeohuineun yeogiseo il-eul haeyo
🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ 🔊 맛있는 식당을 아세요?
Mas-issneun sigdang-eul aseyo?
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 🔊 이 근처에 박물관이 있나요?
I geuncheoe bagmulgwan-i issnayo?
🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ 🔊 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Eodiseo inteones-eul sayonghal su issnayo?
3 - เรียน
🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ 🔊 단어를 좀 더 배울래요?
Dan-eoleul jom deo baeullaeyo?
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 네, 좋아요
Ne, joh-ayo
🔊 นี่คืออะไรคะ 🔊 이것은 이름이 뭐에요?
Igeos-eun ileum-i mwo-eyo?
🔊 เขาเรียกว่าอะไรครับ 🔊 이것은 무엇입니까?
Igeos-eun mueos-ibnikka?
🔊 นี่คือโต๊ะค่ะ 🔊 이것은 테이블입니다
Igeos-eun teibeul-ibnida
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง 🔊 테이블입니다
Teibeul-ibnida
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 테이블, 이해했어요?
Teibeul, ihaehaess-eoyo?
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 테이블, 알겠어요?
Teibeul, algess-eoyo?
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ 🔊 한 번 더 말해 주실래요?
Han beon deo malhae jusillaeyo?
🔊 คุณพูดยํ้าอีครั้งได้ไหมครับ 🔊 한 번 더 말해줄래?
Han beon deo malhaejullae?
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 좀 더 천천히 말해 줄래요?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullaeyo?
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 좀 더 천천히 말해 줄래?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullae?
🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 그것을 좀 써줄래요?
Geugeos-eul jom sseojullaeyo?
🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 그것 좀 써줘
Geugeos jom sseojwo
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 이해했어
Ihaehaess-eo
4 - สี
🔊 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ 🔊 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Jeoneun geu chaegsang saegkkal-eul joh-ahabnida
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 빨간색입니다
Ppalgansaeg-ibnida
🔊 สีฟ้า 🔊 파란색
Palan-saeg
🔊 สีเหลือง 🔊 노란색
Nolan-saeg
🔊 สีขาว 🔊 흰색
Huin-saeg
🔊 สีดำ 🔊 검정색
Geomjeong-saeg
🔊 สีเขียว 🔊 녹색
Nog-saeg
🔊 สีส้ม 🔊 주황색
Juhwang-saeg
🔊 สีม่วง 🔊 보라색
Bola-saeg
🔊 สีเทา 🔊 회색
Hoe-saeg
5 - จำนวน
🔊 ศูนย์ 🔊 영
Yeong
🔊 หนึ่ง 🔊 일
Il
🔊 หนึ่ง 🔊 하나
Hana
🔊 สอง 🔊 이
I
🔊 สอง 🔊 둘
Dul
🔊 สาม 🔊 삼
Sam
🔊 สาม 🔊 셋
Ses
🔊 สี่ 🔊 사
Sa
🔊 สี่ 🔊 넷
Nes
🔊 ห้า 🔊 오
O
🔊 ห้า 🔊 다섯
Daseos
🔊 หก 🔊 육
Yug
🔊 หก 🔊 여섯
Yeoseos
🔊 เจ็ด 🔊 칠
Chil
🔊 เจ็ด 🔊 일곱
Ilgob
🔊 แปด 🔊 팔
Pal
🔊 แปด 🔊 여덟
Yeodeolb
🔊 เก้า 🔊 구
Gu
🔊 เก้า 🔊 아홉
Ahob
🔊 สิบ 🔊 십
Sib
🔊 สิบ 🔊 열
Yeol
🔊 สิบเอ็ด 🔊 십일
Sib-il
🔊 สิบเอ็ด 🔊 열하나
Yeolhana
🔊 สิบสอง 🔊 십이
Sib-i
🔊 สิบสอง 🔊 열둘
Yeoldul
🔊 สิบสาม 🔊 십삼
Sibsam
🔊 สิบสาม 🔊 열셋
Yeolses
🔊 สิบสี่ 🔊 십사
Sibsa
🔊 สิบสี่ 🔊 열넷
Yeolnes
🔊 สิบห้า 🔊 십오
Sib-o
🔊 สิบห้า 🔊 열다섯
Yeoldaseos
🔊 สิบหก 🔊 십육
Sib-yug
🔊 สิบหก 🔊 열여섯
Yeol-yeoseos
🔊 สิบเจ็ด 🔊 십칠
Sibchil
🔊 สิบเจ็ด 🔊 열일곱
Yeol-ilgob
🔊 สิบแปด 🔊 십팔
Sibpal
🔊 สิบแปด 🔊 열여덟
Yeol-yeodeolb
🔊 สิบเก้า 🔊 십구
Sibgu
🔊 สิบเก้า 🔊 열아홉
Yeol-ahob
🔊 ยี่สิบ 🔊 이십
Isib
🔊 ยี่สิบ 🔊 스물
Seumul
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 이십일
Isib-il
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 스물 하나
Seumul hana
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 이십이
Isib-i
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 스물 둘
Seumul dul
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 이십삼
Isibsam
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 스물 셋
Seumul ses
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 이십사
Isibsa
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 스물 넷
Seumul nes
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 이십오
Isib-o
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 스물 다섯
Seumul daseos
🔊 ยี่สิบหก 🔊 이십육
Isib-yug
🔊 ยี่สิบหก 🔊 스물 여섯
Seumul yeoseos
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 이십칠
Isibchil
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 스물 일곱
Seumul ilgob
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 이십팔
Isibpal
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 스물 여덟
Seumul yeodeolb
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 이십구
Isibgu
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 스물 아홉
Seumul ahob
🔊 สามสิบ 🔊 삼십
Samsib
🔊 สามสิบ 🔊 서른
Seoleun
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 삼십일
Samsib-il
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 서른 하나
Seoleun hana
🔊 สามสิบสอง 🔊 삼십이
Samsib-i
🔊 สามสิบสอง 🔊 서른 둘
Seoleun dul
🔊 สามสิบสาม 🔊 삼십삼
Samsibsam
🔊 สามสิบสาม 🔊 서른 셋
Seoleun ses
🔊 สามสิบสี่ 🔊 삼십사
Samsibsa
🔊 สามสิบสี่ 🔊 서른 넷
Seoleun nes
🔊 สามสิบห้า 🔊 삼십오
Samsib-o
🔊 สามสิบห้า 🔊 서른 다섯
Seoleun daseos
🔊 สามสิบหก 🔊 삼십육
Samsib-yug
🔊 สามสิบหก 🔊 서른 여섯
Seoleun yeoseos
🔊 สี่สิบ 🔊 사십
Sasib
🔊 สี่สิบ 🔊 마흔
Maheun
🔊 ห้าสิบ 🔊 오십
Osib
🔊 ห้าสิบ 🔊 쉰
Swin
🔊 หกสิบ 🔊 육십
Yugsib
🔊 หกสิบ 🔊 예순
Yesun
🔊 เจ็ดสิบ 🔊 칠십
Chilsib
🔊 เจ็ดสิบ 🔊 일흔
Ilheun
🔊 แปดสิบ 🔊 팔십
Palsib
🔊 แปดสิบ 🔊 여든
Yeodeun
🔊 เก้าสิบ 🔊 구십
Gusib
🔊 เก้าสิบ 🔊 아흔
Aheun
🔊 หนึ่งร้อย 🔊 백
Baeg
🔊 หนึ่งร้อยห้า 🔊 백오
Baeg-o
🔊 สองร้อย 🔊 이백
Ibaeg
🔊 สามร้อย 🔊 삼백
Sambaeg
🔊 สี่ร้อย 🔊 사백
Sabaeg
🔊 หนึ่งพัน 🔊 천
Cheon
🔊 หนึ่งพันห้าร้อย 🔊 천오백
Cheon-obaeg
🔊 สองพัน 🔊 이천
Icheon
🔊 หนึ่งหมื่น 🔊 만
Man
6 - สังเกตภูมิอากาศ
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 언제 이곳에 도착했어요?
Eonje igos-e dochaghaess-eoyo?
🔊 วันนี้ 🔊 오늘
Oneul
🔊 เมื่อวาน 🔊 어제
Eoje
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 이틀전에
Iteuljeon-e
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 얼마나 머무르실 예정입니까?
Eolmana meomuleusil yejeong-ibnikka?
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 얼마나 있을 예정이야?
Eolmana iss-eul yejeong-iya?
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 내일 떠날거예요
Naeil tteonalgeoyeyo
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 내일 다시 떠날꺼야
Naeil dasi tteonalkkeoya
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 모레에 떠날거예요
Molee tteonalgeoyeyo
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 모레 다시 떠날꺼야
Mole dasi tteonalkkeoya
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 삼일후에 떠날거예요
Sam-ilhue tteonalgeoyeyo
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 삼일후에 다시 떠날꺼야
Sam-ilhue dasi tteonalkkeoya
🔊 วันจันทร์ 🔊 월요일
Wol-yoil
🔊 วันอังคาร 🔊 화요일
Hwa-yoil
🔊 วันพุธ 🔊 수요일
Su-yoil
🔊 วันพฤหัสบดี 🔊 목요일
Mog-yoil
🔊 วันศุกร์ 🔊 금요일
Geum-yoil
🔊 วันเสาร์ 🔊 토요일
To-yoil
🔊 วันอาทิตย์ 🔊 일요일
Il-yoil
🔊 เดือนมกราคม 🔊 일월달
Il-woldal
🔊 เดือนกุมภาพันธ์ 🔊 이월달
I-woldal
🔊 เดือนมีนาคม 🔊 삼월달
Sam-woldal
🔊 เดือนเมษายน 🔊 사월달
Sa-woldal
🔊 เดือนพฤษภาคม 🔊 오월달
O-woldal
🔊 เดือนมิถุนายน 🔊 유월달
Yu-woldal
🔊 เดือนกรกฎาคม 🔊 칠월달
Chil-woldal
🔊 เดือนสิงหาคม 🔊 팔월달
Pal-woldal
🔊 เดือนกันยายน 🔊 구월달
Gu-woldal
🔊 เดือนตุลาคม 🔊 시월달
Si-woldal
🔊 เดือนพฤศจิกายน 🔊 십일월월달
Sib-il-wol-woldal
🔊 เดือนธันวาคม 🔊 십이월달
Sib-iwoldal
🔊 คุณจะกลับกี่โมงคะ 🔊 몇 시에 떠나실 거에요?
Myeoch sie tteonasil geoeyo?
🔊 คุณจะกลับกี่โมง 🔊 몇 시에 떠날 거니?
Myeoch sie tteonal geoni?
🔊 แปดโมงเช้าครับ 🔊 아침 여덟 시
Achim yeodeolb si
🔊 แปดโมงเช้า 🔊 오전 여덟 시
Ojeon yeodeolb si
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 아침 여덟 시 십오 분
Achim yeodeolb si sib-o bun
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 오전 여덟 시 십오 분
Ojeon yeodeolb si sib-o bun
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 아침 여덟 시 삼십 분
Achim yeodeolb si samsib bun
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 오전 여덟 시 삼십 분
Ojeon yeodeolb si samsib bun
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 🔊 아침 여덟 시 사십오 분
Achim yeodeolb si sasib-o bun
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 🔊 오전 여덟 시 사십오 분
Ojeon yeodeolb si sasib-o bun
🔊 หกโมงเย็น 🔊 저녁 여섯 시
Jeonyeog yeoseos si
🔊 ผมมาสายครับ 🔊 저는 늦었어요
Jeoneun neuj-eoss-eoyo
🔊 หกโมงเย็น 🔊 오후 여섯 시
Ohu yeoseos si
7 - แท็กซี่
🔊 แท๊กซี่ 🔊 택시!
Taegsi!
🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ 🔊 어디 가십니까?
Eodi gasibnikka?
🔊 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 🔊 역으로 가 주세요
Yeog-eulo ga juseyo
🔊 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 🔊 낮과 밤 호텔로 가 주세요
Najgwa bam hotello ga juseyo
🔊 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 🔊 공항으로 가 주세요
Gonghang-eulo ga juseyo
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Je jim jom neoh-eo jusigess-eoyo?
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 🔊 여기서 먼가요?
Yeogiseo meongayo?
🔊 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 🔊 아니요, 이 근처예요
Aniyo, i geuncheoyeyo
🔊 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 🔊 네, 조금 멀어요
Ne, jogeum meol-eoyo
🔊 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 요금이 얼마나 나오나요?
Yogeum-i eolmana naonayo?
🔊 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 🔊 여기로 데려다 주세요
Yeogilo delyeoda juseyo
🔊 ด้านขวามือครับ 🔊 오른쪽 입니다
Oleunjjog ibnida
🔊 ด้านซ้ายมือครับ 🔊 왼쪽입니다
Oenjjog-ibnida
🔊 ตรงไปครับ 🔊 곧장 가세요
Godjang gaseyo
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 여기입니다
Yeogiibnida
🔊 ทางนี้ครับ 🔊 저쪽입니다
Jeojjog-ibnida
🔊 หยุดครับ 🔊 여기서 세워 주세요
Yeogiseo sewo juseyo
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 천천히 하세요
Cheoncheonhi haseyo
🔊 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 영수증 하나 만들어 주세요
Yeongsujeung hana mandeul-eo juseyo
8 - ครอบครัว
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Dangsin gajog-i yeogie salgo iss-eoyo?
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 너희 식구들이 여기에 있니?
Neohui siggudeul-i yeogie issni?
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 아버지
Abeoji
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 아빠
Appa
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 어머니
Eomeoni
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 엄마
Eomma
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 아들
Adeul
🔊 ลูกสาวดิฉันค่ะ 🔊 딸
Ttal
🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ 🔊 형제
Hyeongje
🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ 🔊 형- 오빠
Hyeong – Oppa
🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ 🔊 자매
Jamae
🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ 🔊 누나 – 언니
Nuna – Eonni
🔊 เพื่อนผู้ชายค่ะ 🔊 친구
Chingu
🔊 เพื่อนผู้หญิงค่ะ 🔊 친구
Chingu
🔊 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ 🔊 남자 친구
Namja chingu
🔊 เพื่อนชายของดิฉันค่ะ 🔊 애인
Aein
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ 🔊 여자 친구
Yeoja chingu
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้ับ 🔊 애인
Aein
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 남편
Nampyeon
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 아내
Anae
9 - ความรู้สึก
🔊 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 🔊 당신네 나라가 맘에 들어요
Dangsinne nalaga mam-e deul-eoyo
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 사랑해요
Salanghaeyo
🔊 ผมมีความสุขครับ 🔊 행복해요
Haengboghaeyo
🔊 ผมเศรัาครับ 🔊 슬퍼요
Seulpeoyo
🔊 ผมเศรัาครับ 🔊 우울해요
Uulhaeyo 
🔊 ผมรู้สึกดีมากครับ 🔊 기분이 좋아요
Gibun-i joh-ayo
🔊 ผมหนาวครับ 🔊 추워요
Chuwoyo
🔊 ผมร้อนครับ 🔊 더워요
Deowoyo
🔊 ใหญ่เกินไปครับ 🔊 이건 너무 큰데요
Igeon neomu keundeyo
🔊 เล็กเกินไปครับ 🔊 이건 너무 작은데요
Igeon neomu jag-eundeyo
🔊 ดีมากครับ 🔊 딱 맞네요
Ttag majneyo
🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 🔊 오늘 저녁에 데이트 할래요?
Oneul jeonyeog-e deiteu hallaeyo?
🔊 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Oneul jeonyeog-e oechulhago sip-eoyo
🔊 เป็นความคิดที่ดีครับ 🔊 좋은 생각이예요
Joh-eun saeng-gag-iyeyo
🔊 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 🔊 신이 나게 즐기고 싶어요
Sin-i nage jeulgigo sip-eoyo
🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 🔊 별로 좋지 않은 생각인데요
Byeollo johji anh-eun saeng-gag-indeyo
🔊 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Oneul jeonyeog-en an nagago sip-eoyo
🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ 🔊 쉬고 싶어요
Swigo sip-eoyo
🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 🔊 운동하실래요?
Undonghasillaeyo?
🔊 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 🔊 네, 기분전환을 좀 해야 해요
Ne, gibunjeonhwan-eul jom haeya haeyo
🔊 ผมเล่นเทนนิสครับ 🔊 전 테니스를 해요
Jeon teniseuleul haeyo
🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 🔊 아니요, 전 꽤 피곤해요
Aniyo, jeon kkwae pigonhaeyo
10 - บาร์
🔊 ที่่บาร์ค่ะ 🔊 바
Ba
🔊 ่บาร์ 🔊 술집
Suljib
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 🔊 무엇을 마실래요?
Mueos-eul masillaeyo?
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 🔊 뭘 마실래요?
Mwol masillaeyo?
🔊 ดื่ม 🔊 마시다
Masida
🔊 แก้ว 🔊 잔
Jan
🔊 แก้ว 🔊 컵
Keob
🔊 ด้วยความยินดีครับ 🔊 좋아요
Joh-ayo
🔊 คุณจะทานอะไรดีคะ 🔊 무엇을 드실래요?
Mueos-eul deusillaeyo?
🔊 คุณจะทานอะไรคะ 🔊 뭘 마실래?
Mwol masillae?
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 어떤 음료수가 있어요?
Eotteon eumlyosuga iss-eoyo?
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 뭐가 있나요?
Mwoga issnayo?
🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 🔊 물이랑 과일주스가 있어요
Mul-ilang gwailjuseuga iss-eoyo
🔊 นํ้าเปล่าค่ะ 🔊 물
Mul
🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 🔊 얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Eol-eum jom neoh-eo jusigess-eoyo?
🔊 นํ้าแข็ง 🔊 얼음
Eol-eum
🔊 ช็อคโกแล็ต 🔊 핫쵸코
Haschyoko
🔊 นม 🔊 우유
Uyu
🔊 นํ้าชา 🔊 차
Cha
🔊 กาแฟ 🔊 커피
Keopi
🔊 ใส่นํ้าตาล 🔊 설탕이랑
Seoltang-ilang
🔊 ใส่ครีม 🔊 크림이랑
Keulim-ilang
🔊 ไวน์ 🔊 포도주
Podoju
🔊 เบียร์ 🔊 맥주
Maegju
🔊 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 🔊 차 한 잔 주세요!
Cha han jan juseyo!
🔊 เบียร์ที่หนึ่งครับ 🔊 맥주 한 잔 주세요!
Maegju han jan juseyo!
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 무엇을 드시겠어요?
Mueos-eul deusigess-eoyo?
🔊 นํ้าชาสองที่ค่ะ 🔊 차 두 잔 주세요!
Cha du jan juseyo!
🔊 เบียร์สองที่ค่ะ 🔊 맥주 두 잔 주세요!
Maegju du jan juseyo!
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 아무것도 안 마실래요
Amugeosdo an masillaeyo
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 건배
Geonbae
🔊 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 🔊 건배
Geonbae
🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ 🔊 계산서 주세요!
Gyesanseo juseyo!
🔊 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 🔊 얼마예요?
Eolmayeyo?
🔊 ยี่สิบยุโรครับ 🔊 이만 원입니다
Iman won-ibnida
🔊 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 🔊 제가 살게요
Jega salgeyo
🔊 ดิฉันเลี้ยงคุณเองค่ะ 🔊 제가 낼게요
Jega naelgeyo
11 - ร้านอาหาร
🔊 ร้านอาหาร 🔊 식당
Sigdang
🔊 ร้านอาหาร 🔊 레스토랑
Leseutolang
🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ 🔊 뭐 드시고 싶어요?
Mwo deusigo sip-eoyo?
🔊 คุณต้องการทานอาหารไหมคะ 🔊 뭐 먹을래?
Mwo meog-eullae?
🔊 ครับ, ผมต้องการ 🔊 네
Ne
🔊 กินข้าวค่ะ 🔊 먹다
Meogda
🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ 🔊 어디서 먹을까요?
Eodiseo meog-eulkkayo?
🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ 🔊 어디서 점심을 먹을까요?
Eodiseo jeomsim-eul meog-eulkkayo?
🔊 ข้าวเย็น 🔊 저녁식사
Jeonyeogsigsa
🔊 ข้าวเช้า 🔊 아침식사
Achimsigsa
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 여기요!
Yeogiyo!
🔊 ขอเมนูด้วยค่ะ 🔊 메뉴판 좀 갖다 주세요
Menyupan jom gajda juseyo
🔊 นี่ครับเมนู 🔊 메뉴판 여기 있어요
Menyupan yeogi iss-eoyo
🔊 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ 🔊 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Gogiwa saengseon jung-e mwol deusigess-eoyo?
🔊 คุณต้องการทานอะไรมากกว่าคะ, เนื้อหรือปลาคะ 🔊 고기와 생선 중에 뭘 먹을래?
Gogiwa saengseon jung-e mwol meog-eullae?
🔊 กับข้าวสวยค่ะ 🔊 밥이랑
Bab-ilang
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 면이랑
Myeon-ilang
🔊 มันฝรั่ง 🔊 감자
Gamja
🔊 ผัก 🔊 야채
Yachae
🔊 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก 🔊 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Gyelanseukeulaembeul - gyelanpeulai - gyelanbansug
🔊 ขนมปัง 🔊 빵
Ppang
🔊 เนยสด 🔊 버터
Beoteo
🔊 สลัดผัก 🔊 샐러드
Saelleodeu
🔊 ของหวาน 🔊 디저트
Dijeoteu
🔊 ผลไม้ 🔊 과일
Gwail
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 칼 좀 갖다 주세요
Kal jom gajda juseyo
🔊 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ 🔊 네, 갖다 드릴게요
Ne, gajda deulilgeyo
🔊 มีดหนึ่งเล่ม 🔊 칼
Kal
🔊 ส้่อมหนึ่งคัน 🔊 포오크
Pookeu
🔊 ช้อนหนึ่งคัน 🔊 숟가락
Sudgalag
🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ 🔊 이건 따뜻한 음식인가요?
Igeon ttatteushan eumsig-ingayo?
🔊 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ 🔊 네. 그리고 아주 매워요.
Ne. Geuligo aju maewoyo.
🔊 ร้อน 🔊 따뜻하다
Ttatteushada
🔊 เย็น 🔊 차갑다
Chagabda
🔊 เผ็ด 🔊 맵다
Maebda
🔊 ผมจะเอาปลาครับ 🔊 전, 생선으로 할게요
Jeon, saengseon-eulo halgeyo
🔊 ดิฉันด้วยค่ะ 🔊 저도요
Jeodoyo
12 - จากกัน
🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 🔊 시간이 늦어서 가야해요
Sigan-i neuj-eoseo gayahaeyo
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 다시 만날 수 있을까요?
Dasi mannal su iss-eulkkayo?
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 네, 그럼요
Ne, geuleom-yo
🔊 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ 🔊 우리 집 주소예요
Uli jib jusoyeyo
🔊 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ 🔊 전화번호 있어요?
Jeonhwabeonho iss-eoyo?
🔊 มีครับ, นี่ครับ 🔊 네, 여기있어요
Ne, yeogiiss-eoyo
🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 🔊 즐거운 시간을 보냈어요
Jeulgeoun sigan-eul bonaess-eoyo
🔊 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ 🔊 저도 만나서 반가웠어요
Jeodo mannaseo bangawoss-eoyo
🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ 🔊 조만간에 다시 만나요
Jomangan-e dasi mannayo
🔊 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ 🔊 저도 그랬음 좋겠네요
Jeodo geulaess-eum johgessneyo
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 안녕히 가세요
Annyeonghi gaseyo
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 잘 가
Jal ga
🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 내일 봐요
Naeil bwayo
🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 내일 봐
Naeil bwa
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 잘 가요
Jal gayo
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 잘 가
Jal ga
13 - ขนส่ง
🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 🔊 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Sillyehabnidaman beoseu jeonglyujang-i eodiissnayo?
🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Taeyangsi ganeun pyo gagyeog-i eolmaingayo?
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 🔊 이 기차는 어디로 가나요?
I gichaneun eodilo ganayo?
🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 🔊 이 기차는 태양시에 정차하나요?
I gichaneun taeyangsie jeongchahanayo?
🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 🔊 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje chulbalhabnikka?
🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 🔊 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje dochaghabnikka?
🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 🔊 태양시 가는 표 하나 주세요
Taeyangsi ganeun pyo hana juseyo
🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 🔊 기차 시간표를 아시나요?
Gicha siganpyoleul asinayo?
🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 🔊 버스 시간표
Beoseu siganpyo
🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 🔊 태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Taeyangsi ganeun gichaga eodi issnayo?
🔊 ขบวนนี้ค่ะ 🔊 저기에 있습니다
Jeogie issseubnida
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 감사합니다
Gamsahabnida
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 🔊 천만에요. 여행 잘 하세요
Cheonman-eyo. Yeohaeng jal haseyo
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 카센터
Kasenteo
🔊 ปั๊มนํ้ามัน 🔊 주유소
Juyuso
🔊 เต็มถังค่ะ 🔊 꽉 채워 주세요
Kkwag chaewo juseyo
🔊 รถจักรยาน 🔊 자전거
Jajeongeo
🔊 ตัวเมือง 🔊 중심지
Jungsimji
🔊 ชานเมือง 🔊 교외
Gyooe
🔊 เป็นเมืองใหญ่ 🔊 이곳은 큰 도시입니다
Igos-eun keun dosiibnida
🔊 เป็นหมู่บ้าน 🔊 이곳은 마을입니다
Igos-eun ma-eul-ibnida
🔊 ภูเขา 🔊 산
San
🔊 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 🔊 호수
Hosu
🔊 ชนบท 🔊 시골, 농촌
Sigol, nongchon
14 - โรงแรม
🔊 โรงแรม 🔊 호텔
Hotel
🔊 อพาร์ตเม้นท์ 🔊 아파트
Apateu
🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ 🔊 환영합니다
Hwan-yeonghabnida
🔊 คุณมีห้องว่างไหมครับ 🔊 빈 방 있나요?
Bin bang issnayo?
🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ 🔊 방안에 욕실이 딸려 있나요?
Bang-an-e yogsil-i ttallyeo issnayo?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Il-in-yong chimdae du gaeleul wonhasinayo?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 이인용 침대 하나를 원하시나요?
Iin-yong chimdae hanaleul wonhasinayo?
🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ 🔊 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Yogsil ttallin bang - balkoni ttallin - syawosil-i ttallin
🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ 🔊 숙박과 아침식사 포함
Sugbaggwa achimsigsa poham
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 하루 밤에 얼마입니까?
Halu bam-e eolmaibnikka?
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Bang-eul jom meonjeo bol su iss-eulkkayo?
🔊 ได้ค่ะ 🔊 네. 그럼요
Ne. Geuleom-yo
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Gomabseubnida. Bang-i aju johneyo
🔊 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ 🔊 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Geuleom, oneul bam yeogiseo mug-eul su issnayo?
🔊 ราคาแพงไปหน่อยครับ 🔊 저한텐 조금 비싸네요.
Jeohanten jogeum bissaneyo.
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Je jim jom mat-ajusigessseubnikka?
🔊 ห้องของผมอยู่ไหนครับ 🔊 제 방은 어디 인가요?
Je bang-eun eodi ingayo?
🔊 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ 🔊 이층에 있습니다.
Icheung-e issseubnida.
🔊 มีลิฟท์ไหมคะ 🔊 엘리베이터가 있나요?
Ellibeiteoga issnayo?
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ 🔊 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oenjjog-e issseubnida
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ 🔊 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oleunjjog-e issseubnida
🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ 🔊 세탁실이 어디 있나요
Setagsil-i eodi issnayo
🔊 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ 🔊 세탁실은 일층에 있습니다
Setagsil-eun ilcheung-e issseubnida
🔊 ชั้นล่าง 🔊 일층
Ilcheung
🔊 ห้องพัก 🔊 방
Bang
🔊 ร้านซักรีด 🔊 세탁소
Setagso
🔊 ร้านเสริมสวย 🔊 미용실
Miyongsil
🔊 ที่จอดรถ 🔊 주차장
Juchajang
🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ 🔊 회의실에서 만날까요?
Hoeuisil-eseo mannalkkayo?
🔊 ห้องประชุม 🔊 회의실
Hoeuisil
🔊 สระนํ้าอุ่น 🔊 온수물 수영장
Onsumul suyeongjang
🔊 สระนํ้า 🔊 수영장
Suyeongjang
🔊 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ 🔊 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Jeo jom achim ilgob sie kkaewojuseyo
🔊 ขอกุญแจหน่อยครับ 🔊 열쇠 좀 주세요
Yeolsoe jom juseyo
🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ 🔊 비밀번호 좀 알려 주세요
Bimilbeonho jom allyeo juseyo
🔊 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ 🔊 저에게 연락 온 거 있나요?
Jeoege yeonlag on geo issnayo?
🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ 🔊 네. 여기있어요
Ne. Yeogiiss-eoyo
🔊 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ 🔊 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Aniyo. Amu yeonlagdo an wassneundeyo
🔊 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ 🔊 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Eodiseo jandon-eulo bakkul su iss-eulkkayo?
🔊 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ 🔊 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Jandon-eulo jom bakkwo jusigess-eoyo?
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 네. 얼마 바꾸실 건데요?
Ne. Eolma bakkusil geondeyo?
15 - หาคน
🔊 ซาร่าอยู่ไหมครับ 🔊 사라 있습니까?
Sala issseubnikka?
🔊 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ 🔊 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
🔊 เธอออกไปข้างนอกค่ะ 🔊 사라씨는 외출했어요
Salassineun oechulhaess-eoyo
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 🔊 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
🔊 เธออยู่ที่ไหนครับ 🔊 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 🔊 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานของเธอค่ะ 🔊 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
🔊 เธออยู่ที่บ้านค่ะ 🔊 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo
🔊 จูเลียงอยู่ไหมคะ 🔊 쥴리앙 있습니까?
Jyulliang issseubnikka?
🔊 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ 🔊 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
🔊 เขาออกไปข้างนอกครับ 🔊 줄리앙씨는 외출했어요
Julliangssineun oechulhaess-eoyo
🔊 เขาอยู่ที่ไหนคะ 🔊 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 🔊 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ 🔊 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานของเขาครับ 🔊 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
🔊 เขาอยู่ที่บ้านครับ 🔊 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo
16 - ชายหาด
🔊 ชายหาดค่ะ 🔊 해변
Haebyeon
🔊 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ 🔊 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Mulnol-i gong-eul eodiseo paneunji aseyo?
🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ 🔊 이리로 가시면 가게가 있습니다
Ililo gasimyeon gagega issseubnida
🔊 ลูกบอลหนึ่งลูก 🔊 물놀이 공
Mulnol-i gong
🔊 กล้องส่องทางไกล 🔊 쌍안경
Ssang-angyeong
🔊 หมวกแก๊ป 🔊 챙 달린 모자
Chaeng dallin moja
🔊 ผ้าเช็ดตัว 🔊 수건
Sugeon
🔊 รองเท้าแตะ 🔊 샌달
Saendal
🔊 กระป๋อง 🔊 물통
Multong
🔊 ครีมกันแดด 🔊 썬크림
Sseonkeulim
🔊 กางเกงว่ายนํ้า 🔊 수영 팬티
Suyeong paenti
🔊 แว่นกันแดด 🔊 썬그라스
Sseongeulaseu
🔊 กุ้งหอยปูปลา 🔊 새우, 조개류
Saeu, jogaelyu
🔊 อาบแดด 🔊 햇빛을 쬐다
Haesbich-eul jjoeda
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 양지바른
Yangjibaleun
🔊 พระอาทิตย์ตกดิน 🔊 일몰
Ilmol
🔊 ร่มกันแดด 🔊 파라솔
Palasol
🔊 แสงแดด 🔊 해
Hae
🔊 แสงแดด 🔊 태양
Taeyang
🔊 การอาบแดด 🔊 일광욕
Ilgwang-yog
🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ 🔊 여기서 수영하면 위험한가요?
Yeogiseo suyeonghamyeon wiheomhangayo?
🔊 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ 🔊 아니요. 위험하지 않아요
Aniyo. Wiheomhaji anh-ayo
🔊 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ 🔊 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Ne. Yeogiseoneun suyeonghaneun ge geumjidwaeiss-eoyo
🔊 ว่ายนํ้า 🔊 수영하다
Suyeonghada
🔊 การว่ายนํ้า 🔊 수영
Suyeong
🔊 คลืน 🔊 파도
Pado
🔊 ทะเล 🔊 바다
Bada
🔊 เนิน 🔊 모래 언덕
Molae eondeog
🔊 ทราย 🔊 모래
Molae
🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 🔊 내일 일기예보는 어떤가요?
Naeil ilgiyeboneun eotteongayo?
🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ 🔊 날씨가 바뀔 거예요
Nalssiga bakkwil geoyeyo
🔊 ฝนจะตกค่ะ 🔊 비가 올 거예요
Biga ol geoyeyo
🔊 จะมีแดดค่ะ 🔊 해가 뜰거예요
Haega tteulgeoyeyo
🔊 จะมีลมแรงค่ะ 🔊 바람이 많이 불 거예요
Balam-i manh-i bul geoyeyo
🔊 ชุดว่ายนํ้า 🔊 수영복
Suyeongbog
🔊 ที่ร่ม 🔊 그늘
Geuneul
17 - ในกรณีที่มีปัญหา
🔊 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 저 좀 도와주시겠어요?
Jeo jom dowajusigess-eoyo?
🔊 กรุณาช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 나 좀 도와줘
Na jom dowajwo
🔊 ผมหลงทางครับ 🔊 길을 잃어버렸어요
Gil-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
🔊 คุณต้องการอะไรครับ 🔊 무슨 일이신가요?
Museun il-isingayo?
🔊 เกิดอะไรขึ้นครับ 🔊 무슨 일이 일어났지요?
Museun il-i il-eonassjiyo?
🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 🔊 통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Tong-yeogsaleul eodiseo guhal su issnayo?
🔊 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ 🔊 가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Gajang gakkaun yaggug-i eodie issnayo?
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 의사 좀 불러 주세요
Uisa jom bulleo juseyo
🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ 🔊 무슨 치료를 받고 계신가요?
Museun chilyoleul badgo gyesingayo?
🔊 โรงพยาบาล 🔊 병원
Byeong-won
🔊 ร้านขายยา 🔊 약국
Yaggug
🔊 หมอ 🔊 의사
Uisa
🔊 ศูนย์การแพทย์ 🔊 의료 서비스
Uilyo seobiseu
🔊 ผมทำเอกสารหายหายครับ 🔊 제 신분증을 잃어버렸어요
Je sinbunjeung-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
🔊 ผมถูกขโมยเอกสารครับ 🔊 제 신분증을 도난 당했어요
Je sinbunjeung-eul donan danghaess-eoyo
🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ 🔊 분실물 보관소
Bunsilmul bogwanso
🔊 หน่วยกู้ภัย 🔊 구조대
Gujodae
🔊 ทางออกฉุกเฉิน 🔊 비상구
Bisang-gu
🔊 ตำรวจ 🔊 경찰서
Gyeongchalseo
🔊 เอกสาร 🔊 신분증명서
Sinbunjeungmyeongseo
🔊 เอกสาร 🔊 신분증
Sinbunjeung
🔊 เงิน 🔊 현금
Hyeongeum
🔊 เงิน 🔊 돈
Don
🔊 หนังสือเดินทาง 🔊 여권
Yeogwon
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 짐
Jim
🔊 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ 🔊 아니요, 괜찮습니다
Aniyo, gwaenchanhseubnida
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 저 좀 가만히 내버려 두세요
Jeo jom gamanhi naebeolyeo duseyo
🔊 ไปให้พ้น 🔊 저리 가세요!
Jeoli gaseyo!