วงศัพท์ > ภาษาเกาหลี

1 - สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ 안녕하세요
Annyeonghaseyo
2 สำนวนที่เป็นกันเอง 안녕
Annyeong
3 สวัสดีค่ะ 안녕하세요
Annyeonghaseyo
4 สำนวนที่เป็นกันเอง 안녕
Annyeong
5 ลาก่อนค่ะ 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
6 สำนวนที่เป็นกันเอง (เป็นผู้หนึ่งที่อยู& 잘가 - 잘있어
Jalga – Jal-iss-eo
7 เดี๋ยวพบกันครับ 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
8 สำนวนที่เป็นกันเอง 나중에 보자
Najung-e boja
9 ใช่ค่ะ
Ne
10 สำนวนไวยพจน์ที่คล้ายกัน
Ye
11 ไม่ค่ะ 아니요
Aniyo
12 สำนวนที่เป็นกันเอง 아니
Ani
13 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 실례합니다
Sillyehabnida
14 แบบอื่น 저기요
Jeogiyo
15 ขอบคุณครับ 감사합니다
Gamsahabnida
16 สำนวนที่เป็นกันเอง 고마워
Gomawo
17 ขอบคุณมากค่ะ 감사합니다
Gamsahabnida
18 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
19 สำนวนที่เป็นกันเอง 도와줘서 고마워
Dowajwoseo gomawo
20 เชิญค่ะ 아니예요
Aniyeyo
21 ตกลงค่ะ 알았습니다
Al-assseubnida
22 สำนวนที่เป็นกันเอง 알았어
Al-ass-eo
23 ราคาเท่าไรครับ 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
24 ขอโทษครับ 죄송해요
Joesonghaeyo
25 สำนวนที่เป็นกันเอง 미안해
Mianhae
26 ผมไม่เข้าใจครับ 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
27 สำนวนที่เป็นกันเอง 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
28 ผมเข้าใจแล้วครับ 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
29 สำนวนที่เป็นกันเอง 이해했어
Ihaehaess-eo
30 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
31 สำนวนที่เป็นกันเอง 잘 몰라
Jal molla
32 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 금지
Geumji
33 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
34 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
35 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
36 ขอให้สนุกนะคะ 경사를 축하드려요
Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
37 ยินดีด้วยนะคะ 축하해요
Chughahaeyo
38 สำนวนที่เป็นกันเอง 축하해
Chughahae2 - สนทนา

สนทนา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ 안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Annyeonghaseyo. Eotteohge jinaeseyo?
2 สำนวนที่เป็นกันเอง 안녕, 어떻게 지내?
Annyeong, eotteohge jinae?
3 สวัสดีครับ, สบายดีครับ 안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Annyeonghaseyo. Jal jinaego iss-eoyo
4 คุณพูดภาษาเกาหลีไหมคะ 한국어를 할 줄 아세요?
Hangug-eoleul hal jul aseyo?
5 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาเกาหลี 아니요, 한국어를 못해요
Aniyo, hangug-eoleul moshaeyo
6 นิดหน่อยก็พอครับ 아주 조금만요
Aju jogeumman-yo
7 คุณมาจากประเทศไหนคะ 어느 나라에서 오셨어요?
Eoneu nala-eseo osyeoss-eoyo?
8 คุณสัญชาติอะไรคะ 어느 나라 사람입니까?
Eoneu nala salam-ibnikka?
9 ผมเป็นชาวไทยครับ 저는 태국사람입니다
Jeoneun taegugsalam-ibnida
10 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 여기서 사세요?
Yeogiseo saseyo?
11 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ 네, 여기서 살고 있어요
Ne, yeogiseo salgo iss-eoyo
12 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 제 이름은 사라예요. 당신은요?
Je ileum-eun salayeyo. Dangsin-eun-yo?
13 จูเลียงครับ 쥴리앙입니다
Jyulliang-ibnida
14 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 여기서 무엇을 하세요?
Yeogiseo mueos-eul haseyo?
15 ผมมาเที่ยวครับ 저는 휴가중이에요
Jeoneun hyugajung-ieyo
16 พวกเรามาเที่ยวกันครับ 저희는 휴가중 입니다
Jeohuineun hyugajung ibnida
17 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ 사업일로 왔어요
Sa-eob-illo wass-eoyo
18 ผมทำงานที่นี่ครับ 이곳에서 일하고 있어요
Igos-eseo ilhago iss-eoyo
19 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 저희는 여기서 일을 해요
Jeohuineun yeogiseo il-eul haeyo
20 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ 맛있는 식당을 아세요?
Mas-issneun sigdang-eul aseyo?
21 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 이 근처에 박물관이 있나요?
I geuncheoe bagmulgwan-i issnayo?
22 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Eodiseo inteones-eul sayonghal su issnayo?3 - เรียน

เรียน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ 단어를 좀 더 배울래요?
Dan-eoleul jom deo baeullaeyo?
2 ครับ, ตกลง 네, 좋아요
Ne, joh-ayo
3 นี่คืออะไรคะ 이것은 이름이 뭐에요?
Igeos-eun ileum-i mwo-eyo?
4 แบบอื่น 이것은 무엇입니까?
Igeos-eun mueos-ibnikka?
5 นี่คือโต๊ะค่ะ 이것은 테이블입니다
Igeos-eun teibeul-ibnida
6 แบบอื่น 테이블입니다
Teibeul-ibnida
7 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 테이블, 이해했어요?
Teibeul, ihaehaess-eoyo?
8 แบบอื่น 테이블, 알겠어요?
Teibeul, algess-eoyo?
9 ผมไม่เข้าใจครับ 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
10 สำนวนที่เป็นกันเอง 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
11 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ 한 번 더 말해 주실래요?
Han beon deo malhae jusillaeyo?
12 สำนวนที่เป็นกันเอง 한 번 더 말해줄래?
Han beon deo malhaejullae?
13 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 좀 더 천천히 말해 줄래요?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullaeyo?
14 สำนวนที่เป็นกันเอง 좀 더 천천히 말해 줄래?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullae?
15 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 그것을 좀 써줄래요?
Geugeos-eul jom sseojullaeyo?
16 สำนวนที่เป็นกันเอง 그것 좀 써줘
Geugeos jom sseojwo
17 ผมเข้าใจแล้วครับ 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
18 สำนวนที่เป็นกันเอง 이해했어
Ihaehaess-eo4 - สี

สี
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Jeoneun geu chaegsang saegkkal-eul joh-ahabnida
2 เป็นสีแดงค่ะ 빨간색입니다
Ppalgansaeg-ibnida
3 สีฟ้า 파란색
Palan-saeg
4 สีเหลือง 노란색
Nolan-saeg
5 สีขาว 흰색
Huin-saeg
6 สีดำ 검정색
Geomjeong-saeg
7 สีเขียว 녹색
Nog-saeg
8 สีส้ม 주황색
Juhwang-saeg
9 สีม่วง 보라색
Bola-saeg
10 สีเทา 회색
Hoe-saeg5 - จำนวน

จำนวน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ศูนย์
Yeong
2 หนึ่ง
Il
3 แบบอื่น 하나
Hana
4 สอง
I
5 แบบอื่น
Dul
6 สาม
Sam
7 แบบอื่น
Ses
8 สี่
Sa
9 แบบอื่น
Nes
10 ห้า
O
11 แบบอื่น 다섯
Daseos
12 หก
Yug
13 แบบอื่น 여섯
Yeoseos
14 เจ็ด
Chil
15 แบบอื่น 일곱
Ilgob
16 แปด
Pal
17 แบบอื่น 여덟
Yeodeolb
18 เก้า
Gu
19 แบบอื่น 아홉
Ahob
20 สิบ
Sib
21 แบบอื่น
Yeol
22 สิบเอ็ด 십일
Sib-il
23 แบบอื่น 열하나
Yeolhana
24 สิบสอง 십이
Sib-i
25 แบบอื่น 열둘
Yeoldul
26 สิบสาม 십삼
Sibsam
27 แบบอื่น 열셋
Yeolses
28 สิบสี่ 십사
Sibsa
29 แบบอื่น 열넷
Yeolnes
30 สิบห้า 십오
Sib-o
31 แบบอื่น 열다섯
Yeoldaseos
32 สิบหก 십육
Sib-yug
33 แบบอื่น 열여섯
Yeol-yeoseos
34 สิบเจ็ด 십칠
Sibchil
35 แบบอื่น 열일곱
Yeol-ilgob
36 สิบแปด 십팔
Sibpal
37 แบบอื่น 열여덟
Yeol-yeodeolb
38 สิบเก้า 십구
Sibgu
39 แบบอื่น 열아홉
Yeol-ahob
40 ยี่สิบ 이십
Isib
41 แบบอื่น 스물
Seumul
42 ยี่สิบเอ็ด 이십일
Isib-il
43 แบบอื่น 스물 하나
Seumul hana
44 ยี่สิบสอง 이십이
Isib-i
45 แบบอื่น 스물 둘
Seumul dul
46 ยี่สิบสาม 이십삼
Isibsam
47 แบบอื่น 스물 셋
Seumul ses
48 ยี่สิบสี่ 이십사
Isibsa
49 แบบอื่น 스물 넷
Seumul nes
50 ยี่สิบห้า 이십오
Isib-o
51 แบบอื่น 스물 다섯
Seumul daseos
52 ยี่สิบหก 이십육
Isib-yug
53 แบบอื่น 스물 여섯
Seumul yeoseos
54 ยี่สิบเจ็ด 이십칠
Isibchil
55 แบบอื่น 스물 일곱
Seumul ilgob
56 ยี่สิบแปด 이십팔
Isibpal
57 แบบอื่น 스물 여덟
Seumul yeodeolb
58 ยี่สิบเก้า 이십구
Isibgu
59 แบบอื่น 스물 아홉
Seumul ahob
60 สามสิบ 삼십
Samsib
61 แบบอื่น 서른
Seoleun
62 สามสิบเอ็ด 삼십일
Samsib-il
63 แบบอื่น 서른 하나
Seoleun hana
64 สามสิบสอง 삼십이
Samsib-i
65 แบบอื่น 서른 둘
Seoleun dul
66 สามสิบสาม 삼십삼
Samsibsam
67 แบบอื่น 서른 셋
Seoleun ses
68 สามสิบสี่ 삼십사
Samsibsa
69 แบบอื่น 서른 넷
Seoleun nes
70 สามสิบห้า 삼십오
Samsib-o
71 แบบอื่น 서른 다섯
Seoleun daseos
72 สามสิบหก 삼십육
Samsib-yug
73 แบบอื่น 서른 여섯
Seoleun yeoseos
74 สี่สิบ 사십
Sasib
75 แบบอื่น 마흔
Maheun
76 ห้าสิบ 오십
Osib
77 แบบอื่น
Swin
78 หกสิบ 육십
Yugsib
79 แบบอื่น 예순
Yesun
80 เจ็ดสิบ 칠십
Chilsib
81 แบบอื่น 일흔
Ilheun
82 แปดสิบ 팔십
Palsib
83 แบบอื่น 여든
Yeodeun
84 เก้าสิบ 구십
Gusib
85 แบบอื่น 아흔
Aheun
86 หนึ่งร้อย
Baeg
87 หนึ่งร้อยห้า 백오
Baeg-o
88 สองร้อย 이백
Ibaeg
89 สามร้อย 삼백
Sambaeg
90 สี่ร้อย 사백
Sabaeg
91 หนึ่งพัน
Cheon
92 หนึ่งพันห้าร้อย 천오백
Cheon-obaeg
93 สองพัน 이천
Icheon
94 หนึ่งหมื่น
Man6 - สังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 언제 이곳에 도착했어요?
Eonje igos-e dochaghaess-eoyo?
2 วันนี้ 오늘
Oneul
3 เมื่อวาน 어제
Eoje
4 เมื่อวานซืน 이틀전에
Iteuljeon-e
5 คุณจะอยู่กี่วันคะ 얼마나 머무르실 예정입니까?
Eolmana meomuleusil yejeong-ibnikka?
6 สำนวนที่เป็นกันเอง 얼마나 있을 예정이야?
Eolmana iss-eul yejeong-iya?
7 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 내일 떠날거예요
Naeil tteonalgeoyeyo
8 สำนวนที่เป็นกันเอง 내일 다시 떠날꺼야
Naeil dasi tteonalkkeoya
9 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 모레에 떠날거예요
Molee tteonalgeoyeyo
10 สำนวนที่เป็นกันเอง 모레 다시 떠날꺼야
Mole dasi tteonalkkeoya
11 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 삼일후에 떠날거예요
Sam-ilhue tteonalgeoyeyo
12 สำนวนที่เป็นกันเอง 삼일후에 다시 떠날꺼야
Sam-ilhue dasi tteonalkkeoya
13 วันจันทร์ 월요일
Wol-yoil
14 วันอังคาร 화요일
Hwa-yoil
15 วันพุธ 수요일
Su-yoil
16 วันพฤหัสบดี 목요일
Mog-yoil
17 วันศุกร์ 금요일
Geum-yoil
18 วันเสาร์ 토요일
To-yoil
19 วันอาทิตย์ 일요일
Il-yoil
20 เดือนมกราคม 일월달
Il-woldal
21 เดือนกุมภาพันธ์ 이월달
I-woldal
22 เดือนมีนาคม 삼월달
Sam-woldal
23 เดือนเมษายน 사월달
Sa-woldal
24 เดือนพฤษภาคม 오월달
O-woldal
25 เดือนมิถุนายน 유월달
Yu-woldal
26 เดือนกรกฎาคม 칠월달
Chil-woldal
27 เดือนสิงหาคม 팔월달
Pal-woldal
28 เดือนกันยายน 구월달
Gu-woldal
29 เดือนตุลาคม 시월달
Si-woldal
30 เดือนพฤศจิกายน 십일월월달
Sib-il-wol-woldal
31 เดือนธันวาคม 십이월달
Sib-iwoldal
32 คุณจะกลับกี่โมงคะ 몇 시에 떠나실 거에요?
Myeoch sie tteonasil geoeyo?
33 สำนวนที่เป็นกันเอง 몇 시에 떠날 거니?
Myeoch sie tteonal geoni?
34 แปดโมงเช้าครับ 아침 여덟 시
Achim yeodeolb si
35 แบบอื่น 오전 여덟 시
Ojeon yeodeolb si
36 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 아침 여덟 시 십오 분
Achim yeodeolb si sib-o bun
37 แบบอื่น 오전 여덟 시 십오 분
Ojeon yeodeolb si sib-o bun
38 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 아침 여덟 시 삼십 분
Achim yeodeolb si samsib bun
39 แบบอื่น 오전 여덟 시 삼십 분
Ojeon yeodeolb si samsib bun
40 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 아침 여덟 시 사십오 분
Achim yeodeolb si sasib-o bun
41 แบบอื่น 오전 여덟 시 사십오 분
Ojeon yeodeolb si sasib-o bun
42 หกโมงเย็น 저녁 여섯 시
Jeonyeog yeoseos si
43 แบบอื่น 오후 여섯 시
Ohu yeoseos si
44 ผมมาสายครับ 저는 늦었어요
Jeoneun neuj-eoss-eoyo7 - แท็กซี่

แท็กซี่
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 แท๊กซี่ 택시!
Taegsi!
2 คุณต้องการจะไปไหนครับ 어디 가십니까?
Eodi gasibnikka?
3 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 역으로 가 주세요
Yeog-eulo ga juseyo
4 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 낮과 밤 호텔로 가 주세요
Najgwa bam hotello ga juseyo
5 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 공항으로 가 주세요
Gonghang-eulo ga juseyo
6 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Je jim jom neoh-eo jusigess-eoyo?
7 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 여기서 먼가요?
Yeogiseo meongayo?
8 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 아니요, 이 근처예요
Aniyo, i geuncheoyeyo
9 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 네, 조금 멀어요
Ne, jogeum meol-eoyo
10 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 요금이 얼마나 나오나요?
Yogeum-i eolmana naonayo?
11 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 여기로 데려다 주세요
Yeogilo delyeoda juseyo
12 ด้านขวามือครับ 오른쪽 입니다
Oleunjjog ibnida
13 ด้านซ้ายมือครับ 왼쪽입니다
Oenjjog-ibnida
14 ตรงไปครับ 곧장 가세요
Godjang gaseyo
15 ที่นี่ครับ 여기입니다
Yeogiibnida
16 ทางนี้ครับ 저쪽입니다
Jeojjog-ibnida
17 หยุดครับ 여기서 세워 주세요
Yeogiseo sewo juseyo
18 ใช้เวลาตามสบายครับ 천천히 하세요
Cheoncheonhi haseyo
19 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 영수증 하나 만들어 주세요
Yeongsujeung hana mandeul-eo juseyo8 - ความรู้สึก

ความรู้สึก
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 당신네 나라가 맘에 들어요
Dangsinne nalaga mam-e deul-eoyo
2 ดิฉันรักคุณค่ะ 사랑해요
Salanghaeyo
3 ผมมีความสุขครับ 행복해요
Haengboghaeyo
4 ผมเศรัาครับ 슬퍼요
Seulpeoyo
5 แบบอื่น 우울해요
Uulhaeyo 
6 ผมรู้สึกดีมากครับ 기분이 좋아요
Gibun-i joh-ayo
7 ผมหนาวครับ 추워요
Chuwoyo
8 ผมร้อนครับ 더워요
Deowoyo
9 ใหญ่เกินไปครับ 이건 너무 큰데요
Igeon neomu keundeyo
10 เล็กเกินไปครับ 이건 너무 작은데요
Igeon neomu jag-eundeyo
11 ดีมากครับ 딱 맞네요
Ttag majneyo
12 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 오늘 저녁에 데이트 할래요?
Oneul jeonyeog-e deiteu hallaeyo?
13 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Oneul jeonyeog-e oechulhago sip-eoyo
14 เป็นความคิดที่ดีครับ 좋은 생각이예요
Joh-eun saeng-gag-iyeyo
15 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 신이 나게 즐기고 싶어요
Sin-i nage jeulgigo sip-eoyo
16 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 별로 좋지 않은 생각인데요
Byeollo johji anh-eun saeng-gag-indeyo
17 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Oneul jeonyeog-en an nagago sip-eoyo
18 ผมต้องการพักผ่อนครับ 쉬고 싶어요
Swigo sip-eoyo
19 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 운동하실래요?
Undonghasillaeyo?
20 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 네, 기분전환을 좀 해야 해요
Ne, gibunjeonhwan-eul jom haeya haeyo
21 ผมเล่นเทนนิสครับ 전 테니스를 해요
Jeon teniseuleul haeyo
22 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 아니요, 전 꽤 피곤해요
Aniyo, jeon kkwae pigonhaeyo9 - ครอบครัว

ครอบครัว
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Dangsin gajog-i yeogie salgo iss-eoyo?
2 สำนวนที่เป็นกันเอง 너희 식구들이 여기에 있니?
Neohui siggudeul-i yeogie issni?
3 คุณพ่อดิฉันค่ะ 아버지
Abeoji
4 สำนวนที่เป็นกันเอง 아빠
Appa
5 คุณแม่ดิฉันค่ะ 어머니
Eomeoni
6 สำนวนที่เป็นกันเอง 엄마
Eomma
7 ลูกชายดิฉันค่ะ 아들
Adeul
8 ลูกสาวดิฉันค่ะ
Ttal
9 พี่ชายดิฉันค่ะ 형제
Hyeongje
10 (โดยบอกว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่ง) - (โดยบอกว่า 형- 오빠
Hyeong – Oppa
11 พี่สาวดิฉันค่ะ 자매
Jamae
12 พี่ชายคนโต (โดยบอกว่าเด็กผู้ชายคนหนึ่ง) 누나 – 언니
Nuna – Eonni
13 เพื่อนผู้ชายค่ะ 친구
Chingu
14 เพื่อนผู้หญิงค่ะ 친구
Chingu
15 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ 남자 친구
Namja chingu
16 แบบอื่น 애인
Aein
17 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ 여자 친구
Yeoja chingu
18 แบบอื่น 애인
Aein
19 สามีของดิฉันค่ะ 남편
Nampyeon
20 ภรรยาของผมครับ 아내
Anae10 - บาร์

บาร์
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ที่่บาร์ค่ะ
Ba
2 สำนวนไวยพจน์ที่คล้ายกัน 술집
Suljib
3 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 무엇을 마실래요?
Mueos-eul masillaeyo?
4 สำนวนภาษาที่ใช้ประจำ 뭘 마실래요?
Mwol masillaeyo?
5 ดื่ม 마시다
Masida
6 แก้ว
Jan
7 สำนวนไวยพจน์ที่คล้ายกัน
Keob
8 ด้วยความยินดีครับ 좋아요
Joh-ayo
9 คุณจะทานอะไรดีคะ 무엇을 드실래요?
Mueos-eul deusillaeyo?
10 สำนวนที่เป็นกันเอง 뭘 마실래?
Mwol masillae?
11 มีอะไรดื่มบ้างครับ 어떤 음료수가 있어요?
Eotteon eumlyosuga iss-eoyo?
12 สำนวนที่เป็นกันเอง 뭐가 있나요?
Mwoga issnayo?
13 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 물이랑 과일주스가 있어요
Mul-ilang gwailjuseuga iss-eoyo
14 นํ้าเปล่าค่ะ
Mul
15 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Eol-eum jom neoh-eo jusigess-eoyo?
16 นํ้าแข็ง 얼음
Eol-eum
17 ช็อคโกแล็ต 핫쵸코
Haschyoko
18 นม 우유
Uyu
19 นํ้าชา
Cha
20 กาแฟ 커피
Keopi
21 ใส่นํ้าตาล 설탕이랑
Seoltang-ilang
22 ใส่ครีม 크림이랑
Keulim-ilang
23 ไวน์ 포도주
Podoju
24 เบียร์ 맥주
Maegju
25 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 차 한 잔 주세요!
Cha han jan juseyo!
26 เบียร์ที่หนึ่งครับ 맥주 한 잔 주세요!
Maegju han jan juseyo!
27 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 무엇을 드시겠어요?
Mueos-eul deusigess-eoyo?
28 นํ้าชาสองที่ค่ะ 차 두 잔 주세요!
Cha du jan juseyo!
29 เบียร์สองที่ค่ะ 맥주 두 잔 주세요!
Maegju du jan juseyo!
30 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 아무것도 안 마실래요
Amugeosdo an masillaeyo
31 ดื่มให้กับคุณค่ะ 건배
Geonbae
32 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 건배
Geonbae
33 เช็คบิลด้วยค่ะ 계산서 주세요!
Gyesanseo juseyo!
34 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 얼마예요?
Eolmayeyo?
35 ยี่สิบยุโรครับ 이만 원입니다
Iman won-ibnida
36 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 제가 살게요
Jega salgeyo
37 แบบอื่น 제가 낼게요
Jega naelgeyo11 - ร้านอาหาร

ร้านอาหาร
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ร้านอาหาร 식당
Sigdang
2 สำนวนไวยพจน์ที่คล้ายกัน 레스토랑
Leseutolang
3 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ 뭐 드시고 싶어요?
Mwo deusigo sip-eoyo?
4 สำนวนที่เป็นกันเอง 뭐 먹을래?
Mwo meog-eullae?
5 ครับ, ผมต้องการ
Ne
6 กินข้าวค่ะ 먹다
Meogda
7 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ 어디서 먹을까요?
Eodiseo meog-eulkkayo?
8 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ 어디서 점심을 먹을까요?
Eodiseo jeomsim-eul meog-eulkkayo?
9 ข้าวเย็น 저녁식사
Jeonyeogsigsa
10 ข้าวเช้า 아침식사
Achimsigsa
11 ได้โปรดค่ะ 여기요!
Yeogiyo!
12 ขอเมนูด้วยค่ะ 메뉴판 좀 갖다 주세요
Menyupan jom gajda juseyo
13 นี่ครับเมนู 메뉴판 여기 있어요
Menyupan yeogi iss-eoyo
14 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Gogiwa saengseon jung-e mwol deusigess-eoyo?
15 สำนวนที่เป็นกันเอง 고기와 생선 중에 뭘 먹을래?
Gogiwa saengseon jung-e mwol meog-eullae?
16 กับข้าวสวยค่ะ 밥이랑
Bab-ilang
17 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 면이랑
Myeon-ilang
18 มันฝรั่ง 감자
Gamja
19 ผัก 야채
Yachae
20 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Gyelanseukeulaembeul - gyelanpeulai - gyelanbansug
21 ขนมปัง
Ppang
22 เนยสด 버터
Beoteo
23 สลัดผัก 샐러드
Saelleodeu
24 ของหวาน 디저트
Dijeoteu
25 ผลไม้ 과일
Gwail
26 คุณมีมีดไหมคะ 칼 좀 갖다 주세요
Kal jom gajda juseyo
27 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ 네, 갖다 드릴게요
Ne, gajda deulilgeyo
28 มีดหนึ่งเล่ม
Kal
29 ส้่อมหนึ่งคัน 포오크
Pookeu
30 ช้อนหนึ่งคัน 숟가락
Sudgalag
31 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ 이건 따뜻한 음식인가요?
Igeon ttatteushan eumsig-ingayo?
32 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ 네. 그리고 아주 매워요.
Ne. Geuligo aju maewoyo.
33 ร้อน 따뜻하다
Ttatteushada
34 เย็น 차갑다
Chagabda
35 เผ็ด 맵다
Maebda
36 ผมจะเอาปลาครับ 전, 생선으로 할게요
Jeon, saengseon-eulo halgeyo
37 ดิฉันด้วยค่ะ 저도요
Jeodoyo12 - จากกัน

จากกัน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 시간이 늦어서 가야해요
Sigan-i neuj-eoseo gayahaeyo
2 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 다시 만날 수 있을까요?
Dasi mannal su iss-eulkkayo?
3 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 네, 그럼요
Ne, geuleom-yo
4 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ 우리 집 주소예요
Uli jib jusoyeyo
5 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ 전화번호 있어요?
Jeonhwabeonho iss-eoyo?
6 มีครับ, นี่ครับ 네, 여기있어요
Ne, yeogiiss-eoyo
7 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 즐거운 시간을 보냈어요
Jeulgeoun sigan-eul bonaess-eoyo
8 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ 저도 만나서 반가웠어요
Jeodo mannaseo bangawoss-eoyo
9 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ 조만간에 다시 만나요
Jomangan-e dasi mannayo
10 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ 저도 그랬음 좋겠네요
Jeodo geulaess-eum johgessneyo
11 ลาก่อนค่ะ 안녕히 가세요
Annyeonghi gaseyo
12 สำนวนที่เป็นกันเอง 잘 가
Jal ga
13 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 내일 봐요
Naeil bwayo
14 สำนวนที่เป็นกันเอง 내일 봐
Naeil bwa
15 ลาก่อนครับ 잘 가요
Jal gayo
16 สำนวนที่เป็นกันเอง 잘 가
Jal ga13 - ขนส่ง

ขนส่ง
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Sillyehabnidaman beoseu jeonglyujang-i eodiissnayo?
2 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Taeyangsi ganeun pyo gagyeog-i eolmaingayo?
3 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 이 기차는 어디로 가나요?
I gichaneun eodilo ganayo?
4 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 이 기차는 태양시에 정차하나요?
I gichaneun taeyangsie jeongchahanayo?
5 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje chulbalhabnikka?
6 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje dochaghabnikka?
7 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 태양시 가는 표 하나 주세요
Taeyangsi ganeun pyo hana juseyo
8 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 기차 시간표를 아시나요?
Gicha siganpyoleul asinayo?
9 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 버스 시간표
Beoseu siganpyo
10 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Taeyangsi ganeun gichaga eodi issnayo?
11 ขบวนนี้ค่ะ 저기에 있습니다
Jeogie issseubnida
12 ขอบคุณครับ 감사합니다
Gamsahabnida
13 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 천만에요. 여행 잘 하세요
Cheonman-eyo. Yeohaeng jal haseyo
14 อู่ซ่อมรถ 카센터
Kasenteo
15 ปั๊มนํ้ามัน 주유소
Juyuso
16 เต็มถังค่ะ 꽉 채워 주세요
Kkwag chaewo juseyo
17 รถจักรยาน 자전거
Jajeongeo
18 ตัวเมือง 중심지
Jungsimji
19 ชานเมือง 교외
Gyooe
20 เป็นเมืองใหญ่ 이곳은 큰 도시입니다
Igos-eun keun dosiibnida
21 เป็นหมู่บ้าน 이곳은 마을입니다
Igos-eun ma-eul-ibnida
22 ภูเขา
San
23 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 호수
Hosu
24 ชนบท 시골, 농촌
Sigol, nongchon14 - หาคน

หาคน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ซาร่าอยู่ไหมครับ 사라 있습니까?
Sala issseubnikka?
2 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
3 เธอออกไปข้างนอกค่ะ 사라씨는 외출했어요
Salassineun oechulhaess-eoyo
4 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
5 เธออยู่ที่ไหนครับ 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
6 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
7 แบบอื่น 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
8 เธออยู่ที่บ้านค่ะ 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo
9 จูเลียงอยู่ไหมคะ 쥴리앙 있습니까?
Jyulliang issseubnikka?
10 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
11 เขาออกไปข้างนอกครับ 줄리앙씨는 외출했어요
Julliangssineun oechulhaess-eoyo
12 เขาอยู่ที่ไหนคะ 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
13 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
14 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
15 แบบอื่น 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
16 เขาอยู่ที่บ้านครับ 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo15 - โรงแรม

โรงแรม
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 โรงแรม 호텔
Hotel
2 อพาร์ตเม้นท์ 아파트
Apateu
3 ยินดีต้อนรับค่ะ 환영합니다
Hwan-yeonghabnida
4 คุณมีห้องว่างไหมครับ 빈 방 있나요?
Bin bang issnayo?
5 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ 방안에 욕실이 딸려 있나요?
Bang-an-e yogsil-i ttallyeo issnayo?
6 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Il-in-yong chimdae du gaeleul wonhasinayo?
7 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 이인용 침대 하나를 원하시나요?
Iin-yong chimdae hanaleul wonhasinayo?
8 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Yogsil ttallin bang - balkoni ttallin - syawosil-i ttallin
9 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ 숙박과 아침식사 포함
Sugbaggwa achimsigsa poham
10 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 하루 밤에 얼마입니까?
Halu bam-e eolmaibnikka?
11 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Bang-eul jom meonjeo bol su iss-eulkkayo?
12 ได้ค่ะ 네. 그럼요
Ne. Geuleom-yo
13 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Gomabseubnida. Bang-i aju johneyo
14 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Geuleom, oneul bam yeogiseo mug-eul su issnayo?
15 ราคาแพงไปหน่อยครับ 저한텐 조금 비싸네요.
Jeohanten jogeum bissaneyo.
16 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Je jim jom mat-ajusigessseubnikka?
17 ห้องของผมอยู่ไหนครับ 제 방은 어디 인가요?
Je bang-eun eodi ingayo?
18 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ 이층에 있습니다.
Icheung-e issseubnida.
19 มีลิฟท์ไหมคะ 엘리베이터가 있나요?
Ellibeiteoga issnayo?
20 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oenjjog-e issseubnida
21 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oleunjjog-e issseubnida
22 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ 세탁실이 어디 있나요
Setagsil-i eodi issnayo
23 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ 세탁실은 일층에 있습니다
Setagsil-eun ilcheung-e issseubnida
24 ชั้นล่าง 일층
Ilcheung
25 ห้องพัก
Bang
26 ร้านซักรีด 세탁소
Setagso
27 ร้านเสริมสวย 미용실
Miyongsil
28 ที่จอดรถ 주차장
Juchajang
29 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ 회의실에서 만날까요?
Hoeuisil-eseo mannalkkayo?
30 ห้องประชุม 회의실
Hoeuisil
31 สระนํ้าอุ่น 온수물 수영장
Onsumul suyeongjang
32 สระนํ้า 수영장
Suyeongjang
33 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Jeo jom achim ilgob sie kkaewojuseyo
34 ขอกุญแจหน่อยครับ 열쇠 좀 주세요
Yeolsoe jom juseyo
35 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ 비밀번호 좀 알려 주세요
Bimilbeonho jom allyeo juseyo
36 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ 저에게 연락 온 거 있나요?
Jeoege yeonlag on geo issnayo?
37 มีค่ะ, นี่ค่ะ 네. 여기있어요
Ne. Yeogiiss-eoyo
38 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Aniyo. Amu yeonlagdo an wassneundeyo
39 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Eodiseo jandon-eulo bakkul su iss-eulkkayo?
40 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Jandon-eulo jom bakkwo jusigess-eoyo?
41 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 네. 얼마 바꾸실 건데요?
Ne. Eolma bakkusil geondeyo?16 - ชายหาด

ชายหาด
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ชายหาดค่ะ 해변
Haebyeon
2 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Mulnol-i gong-eul eodiseo paneunji aseyo?
3 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ 이리로 가시면 가게가 있습니다
Ililo gasimyeon gagega issseubnida
4 ลูกบอลหนึ่งลูก 물놀이 공
Mulnol-i gong
5 กล้องส่องทางไกล 쌍안경
Ssang-angyeong
6 หมวกแก๊ป 챙 달린 모자
Chaeng dallin moja
7 ผ้าเช็ดตัว 수건
Sugeon
8 รองเท้าแตะ 샌달
Saendal
9 กระป๋อง 물통
Multong
10 ครีมกันแดด 썬크림
Sseonkeulim
11 กางเกงว่ายนํ้า 수영 팬티
Suyeong paenti
12 แว่นกันแดด 썬그라스
Sseongeulaseu
13 กุ้งหอยปูปลา 새우, 조개류
Saeu, jogaelyu
14 อาบแดด 햇빛을 쬐다
Haesbich-eul jjoeda
15 แสงแดดจ้า 양지바른
Yangjibaleun
16 พระอาทิตย์ตกดิน 일몰
Ilmol
17 ร่มกันแดด 파라솔
Palasol
18 แสงแดด
Hae
19 สำนวนไวยพจน์ที่คล้ายกัน 태양
Taeyang
20 การอาบแดด 일광욕
Ilgwang-yog
21 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ 여기서 수영하면 위험한가요?
Yeogiseo suyeonghamyeon wiheomhangayo?
22 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ 아니요. 위험하지 않아요
Aniyo. Wiheomhaji anh-ayo
23 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Ne. Yeogiseoneun suyeonghaneun ge geumjidwaeiss-eoyo
24 ว่ายนํ้า 수영하다
Suyeonghada
25 การว่ายนํ้า 수영
Suyeong
26 คลืน 파도
Pado
27 ทะเล 바다
Bada
28 เนิน 모래 언덕
Molae eondeog
29 ทราย 모래
Molae
30 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 내일 일기예보는 어떤가요?
Naeil ilgiyeboneun eotteongayo?
31 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ 날씨가 바뀔 거예요
Nalssiga bakkwil geoyeyo
32 ฝนจะตกค่ะ 비가 올 거예요
Biga ol geoyeyo
33 จะมีแดดค่ะ 해가 뜰거예요
Haega tteulgeoyeyo
34 จะมีลมแรงค่ะ 바람이 많이 불 거예요
Balam-i manh-i bul geoyeyo
35 ชุดว่ายนํ้า 수영복
Suyeongbog
36 ที่ร่ม 그늘
Geuneul17 - ในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 저 좀 도와주시겠어요?
Jeo jom dowajusigess-eoyo?
2 สำนวนที่เป็นกันเอง 나 좀 도와줘
Na jom dowajwo
3 ผมหลงทางครับ 길을 잃어버렸어요
Gil-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
4 คุณต้องการอะไรครับ 무슨 일이신가요?
Museun il-isingayo?
5 เกิดอะไรขึ้นครับ 무슨 일이 일어났지요?
Museun il-i il-eonassjiyo?
6 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Tong-yeogsaleul eodiseo guhal su issnayo?
7 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ 가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Gajang gakkaun yaggug-i eodie issnayo?
8 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 의사 좀 불러 주세요
Uisa jom bulleo juseyo
9 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ 무슨 치료를 받고 계신가요?
Museun chilyoleul badgo gyesingayo?
10 โรงพยาบาล 병원
Byeong-won
11 ร้านขายยา 약국
Yaggug
12 หมอ 의사
Uisa
13 ศูนย์การแพทย์ 의료 서비스
Uilyo seobiseu
14 ผมทำเอกสารหายหายครับ 제 신분증을 잃어버렸어요
Je sinbunjeung-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
15 ผมถูกขโมยเอกสารครับ 제 신분증을 도난 당했어요
Je sinbunjeung-eul donan danghaess-eoyo
16 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ 분실물 보관소
Bunsilmul bogwanso
17 หน่วยกู้ภัย 구조대
Gujodae
18 ทางออกฉุกเฉิน 비상구
Bisang-gu
19 ตำรวจ 경찰서
Gyeongchalseo
20 เอกสาร 신분증명서
Sinbunjeungmyeongseo
21 แบบอื่น 신분증
Sinbunjeung
22 เงิน 현금
Hyeongeum
23 สำนวนไวยพจน์ที่คล้ายกัน
Don
24 หนังสือเดินทาง 여권
Yeogwon
25 กระเป๋าเดินทาง
Jim
26 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ 아니요, 괜찮습니다
Aniyo, gwaenchanhseubnida
27 อย่ามายุ่งกับฉัน 저 좀 가만히 내버려 두세요
Jeo jom gamanhi naebeolyeo duseyo
28 ไปให้พ้น 저리 가세요!
Jeoli gaseyo!
ดาวน์โหลด mp3 และ pdf
MP3 + PDF

ดาวน์โหลดสำนวนและวลีทั้งหมด

ทดลองใช้ฟรีตั้งต้น

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf