วงศัพท์ > ภาษาเบรตน

1 - สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ Demat
2 แบบอื่น Devezh mat deoc'h !
3 สวัสดีค่ะ Noz vat
4 แบบอื่น Nozezh vat deoc'h !
5 ลาก่อนค่ะ Kenavo
6 เดี๋ยวพบกันครับ Ken emberr
7 แบบอื่น A wech all
8 ใช่ค่ะ Ya
9 ไม่ค่ะ Ket
10 แบบอื่น Tamm ebet
11 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ Mar plij ganeoc’h
12 ขอบคุณครับ Trugarez deoc’h
13 ขอบคุณมากค่ะ Trugarez vras
14 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Trugarez deoc’h evit ho sikour
15 เชิญค่ะ Mann ebet !
16 แบบอื่น Netra ebet !
17 ตกลงค่ะ Mat eo
18 ราคาเท่าไรครับ Pegement eo, mar plij ?
19 ขอโทษครับ Ma digarezit !
20 แบบอื่น Digarezit ac'hanon !
21 ผมไม่เข้าใจครับ Ne gomprenan ket
22 ผมเข้าใจแล้วครับ Komprenet em eus
23 ดิฉันไม่ทราบค่ะ N’ouzon ket
24 แบบอื่น N'ouian ket
25 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Arabat
26 แบบอื่น Difennet eo
27 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ Pelec’h emañ ar privezioù mar plij ?
28 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ Bloavezh mat !
29 แบบอื่น Bloavezh mat deoc'h !
30 สุขสันต์วันเกิดค่ะ Deiz-ha-bloaz laouen !
31 ขอให้สนุกนะคะ Gouelioù laouen
32 ยินดีด้วยนะคะ Gourc’hemennoù2 - สนทนา

สนทนา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ Demat. Penaos ’mañ kont ?
2 แบบอื่น Pesort mod ya an traou ganoc'h ?
3 สวัสดีครับ, สบายดีครับ Demat. Mat eo ar jeu, trugarez
4 แบบอื่น Demat, trugarez
5 คุณพูดภาษาเบรตาญไหมคะ Komz a rez brezhoneg?
6 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาบามบารา Ne ran ket, ne gomzan ket brezhoneg
7 นิดหน่อยก็พอครับ Un tammig hepken
8 แบบอื่น just un tammig
9 คุณมาจากประเทศไหนคะ Eus peseurt bro out ?
10 คุณสัญชาติอะไรคะ Eus peseurt broad out ?
11 ผมเป็นชาวไทยครับ Thai on
12 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ Ha te, amañ emaout o chom ?
13 แบบอื่น Ha c'hwi, amañ emaoc'h o chom ?
14 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ Ya, amañ emaon o chom
15 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ Ma anv zo Sarah, ha te ?
16 แบบอื่น Sarah eo ma ano, ha c'hwi ?
17 จูเลียงครับ Juluan
18 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ Petra emaout oc’h ober amañ ?
19 ผมมาเที่ยวครับ E vakañsoù emaon
20 พวกเรามาเที่ยวกันครับ E vakañsoù emaomp
21 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ Emaon o veajiñ evit ma labour
22 แบบอื่น Evit ma labour emaon o veajiñ
23 ผมทำงานที่นี่ครับ Amañ emaon o labourat
24 พวกเราทำงานที่นี่ครับ Amañ emaomp o labourat
25 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ Pelec’h e vez debret mat ?
26 แบบอื่น Pelec'h zo un ostaleri vat ?
27 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ Bez’ ez eus ur mirdi nepell ac’hann ?
28 แบบอื่น Boût zo ur muze tost awalc'h deus amañ ?
29 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ Pelec’h e c’hallin kevreañ ouzh Internet ?3 - เรียน

เรียน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ Un nebeut gerioù a fell dit deskiñ ?
2 ครับ, ตกลง Ya, laouen !
3 นี่คืออะไรคะ Petra ’vez graet deus se ?
4 นี่คือโต๊ะค่ะ Un daol eo
5 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ Un daol, kompren a rez ?
6 ผมไม่เข้าใจครับ Ne gomprenan ket
7 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
8 แบบอื่น Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
9 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ Gall’ a rez komz goustatoc’h ?
10 แบบอื่น Gall’ a rez prezeg difonnoc'h ?
11 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Gall’ a rafes skrivañ, mar plij ?
12 ผมเข้าใจแล้วครับ Komprenet em eus4 - สี

สี
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ Liv an daol-mañ a blij din
2 เป็นสีแดงค่ะ Ruz eo
3 สีฟ้า Glas
4 สีเหลือง Melen
5 สีขาว Gwenn
6 สีดำ Du
7 สีเขียว Gwer
8 สีส้ม Orañjez
9 สีม่วง Mouk
10 สีเทา Louet5 - จำนวน

จำนวน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ศูนย์ Mann
2 แบบอื่น Netra e-bet
3 หนึ่ง Unan
4 สอง Daou
5 สาม Tri
6 สี่ Pevar
7 ห้า Pemp
8 หก C’hwec’h
9 เจ็ด Seizh
10 แปด Eizh
11 เก้า Nav
12 สิบ Dek
13 สิบเอ็ด Unnek
14 สิบสอง Daouzek
15 สิบสาม Trizek
16 สิบสี่ Pevarzek
17 สิบห้า Pemzek
18 สิบหก C’hwezek
19 สิบเจ็ด Seitek
20 สิบแปด Triwec’h
21 สิบเก้า Naontek
22 ยี่สิบ Ugent
23 ยี่สิบเอ็ด Unan warn-ugent
24 ยี่สิบสอง Daou warn-ugent
25 ยี่สิบสาม Tri warn-ugent
26 ยี่สิบสี่ Pevar warn-ugent
27 ยี่สิบห้า Pemp warn-ugent
28 ยี่สิบหก C’hwec’h warn-ugent
29 ยี่สิบเจ็ด Seizh warn-ugent
30 ยี่สิบแปด Eizh warn-ugent
31 ยี่สิบเก้า Nav warn-ugent
32 สามสิบ Tregont
33 สามสิบเอ็ด Unan ha tregont
34 สามสิบสอง Daou ha tregont
35 สามสิบสาม Tri ha tregont
36 สามสิบสี่ Pevar ha tregont
37 สามสิบห้า Pemp ha tregont
38 สามสิบหก C’hwec’h ha tregont
39 สี่สิบ Daou-ugent
40 ห้าสิบ Hanter-kant
41 หกสิบ Tri-ugent
42 เจ็ดสิบ Dek ha tri-ugent
43 แปดสิบ Pevar-ugent
44 เก้าสิบ Dek ha pevar-ugent
45 หนึ่งร้อย Kant
46 หนึ่งร้อยห้า Kant pemp
47 สองร้อย Daou c’hant
48 สามร้อย Tri c’hant
49 สี่ร้อย Pevar c’hant
50 หนึ่งพัน Mil
51 หนึ่งพันห้าร้อย Mil pemp kant
52 สองพัน Daou vil
53 หนึ่งหมื่น Dek mil6 - สังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ Pegoulz out erruet amañ ?
2 แบบอื่น Pevare out erruet amañ ?
3 วันนี้ Hiziv
4 เมื่อวาน Dec’h
5 เมื่อวานซืน Daou zevezh zo
6 คุณจะอยู่กี่วันคะ Pegeit e chomi ?
7 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ Mont a rin kuit warc’hoazh
8 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ Mont a rin kuit an deiz goude warc’hoazh
9 ผมจะกลับอีกสามวันครับ Mont a rin kuit a-benn tri devezh
10 วันจันทร์ Dilun
11 วันอังคาร Dimeurzh
12 วันพุธ Dimerc’her
13 วันพฤหัสบดี Diriaou
14 วันศุกร์ Digwener
15 วันเสาร์ Disadorn
16 วันอาทิตย์ Disul
17 เดือนมกราคม Genver
18 เดือนกุมภาพันธ์ C’hwevrer
19 เดือนมีนาคม Meurzh
20 เดือนเมษายน Ebrel
21 เดือนพฤษภาคม Mae
22 เดือนมิถุนายน Mezheven
23 เดือนกรกฎาคม Gouere
24 เดือนสิงหาคม Eost
25 เดือนกันยายน Gwengolo
26 เดือนตุลาคม Here
27 เดือนพฤศจิกายน Du
28 เดือนธันวาคม Kerzu
29 คุณจะกลับกี่โมงคะ Da bet eur ez i kuit ?
30 แปดโมงเช้าครับ Diouzh ar beure, da eizh eur
31 แบบอื่น Da vintin, da seiz eur
32 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า Diouzh ar beure, da eizh eur ha kard
33 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ Diouzh ar beure, da eizh eur hanter
34 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า Diouzh ar beure, da nav eur nemet kard
35 หกโมงเย็น Da noz, da c’hwec’h eur
36 ผมมาสายครับ Diwezhat emaon7 - แท็กซี่

แท็กซี่
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 แท๊กซี่ Taksi !
2 คุณต้องการจะไปไหนครับ Pelec’h e fell deoc’h mont ?
3 แบบอื่น Pelec’h e faot deoc’h mont ?
4 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ D’an ti-gar
5 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ D’al leti Deiz-ha-Noz e fell din mont
6 แบบอื่น D'an ostaleri noz ha deiz
7 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ Gallout a rafec’h kas ac’hanon d’an aerborzh ?
8 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Gall’ a rit kemer ma malizennoù ?
9 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ Pell ac’hann emañ ?
10 แบบอื่น Pell deus amañ ?
11 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ N’emañ ket, e-kichen emañ.
12 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Ya, un tamm pelloc’h emañ
13 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ Pegement e kousto din ?
14 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Kasit ac’hanon betek du-se, mar plij
15 ด้านขวามือครับ War an tu dehoù emañ
16 ด้านซ้ายมือครับ War an tu kleiz emañ
17 ตรงไปครับ War-eeun emañ
18 แบบอื่น War an eeun ema
19 ที่นี่ครับ Amañ emañ
20 ทางนี้ครับ War an tu-se emañ
21 หยุดครับ A-sav !
22 แบบอื่น Chom ho sav !
23 ใช้เวลาตามสบายครับ Kemerit hoc’h amzer
24 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Gall’ a rit ober ur fakturenn din, mar plij ?8 - ความรู้สึก

ความรู้สึก
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ Da vro a blij din kalz
2 ดิฉันรักคุณค่ะ Da garout a ran
3 ผมมีความสุขครับ Laouen on
4 ผมเศรัาครับ Trist on
5 ผมรู้สึกดีมากครับ Brav eo din amañ
6 ผมหนาวครับ Riv ’m eus
7 แบบอื่น Anoued meus
8 ผมร้อนครับ Tomm eo din
9 ใหญ่เกินไปครับ Re vras eo
10 เล็กเกินไปครับ Re vihan eo
11 ดีมากครับ Disteñget !
12 แบบอื่น Dispar ema !
13 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ C’hoant ’peus da sortial fenoz ?
14 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Plijout a rafe din
15 เป็นความคิดที่ดีครับ Ur soñj mat eo
16 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ C’hoant ’m eus da ebatal
17 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ N’eo ket ur soñj mat
18 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Ne’m eus ket c’hoant da sortial fenoz
19 ผมต้องการพักผ่อนครับ Fellout a ra din diskuizhañ
20 แบบอื่น Diskuizo a faot din
21 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ Fellout a ra dit ober sport ?
22 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง Ya, ezhomm am eus d’en em zivoustrañ
23 ผมเล่นเทนนิสครับ C’hoari a ran tennis
24 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ Ne fell ket din, skuizh on
25 แบบอื่น Ne fell ket din, peuzskuizh emaoñ9 - ครอบครัว

ครอบครัว
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ Familh ’peus dre amañ ?
2 แบบอื่น Tud nes peus dre amañ ?
3 คุณพ่อดิฉันค่ะ Ma zad
4 คุณแม่ดิฉันค่ะ Ma mamm
5 ลูกชายดิฉันค่ะ Ma mab
6 แบบอื่น Ma faotr
7 ลูกสาวดิฉันค่ะ Ma merc’h
8 พี่ชายดิฉันค่ะ Ur breur din
9 พี่สาวดิฉันค่ะ Ur c’hoar din
10 เพื่อนผู้ชายค่ะ Ur mignon din
11 เพื่อนผู้หญิงค่ะ Ur vignonez din
12 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ Ma muiañ-karet
13 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ Ma dousig
14 สามีของดิฉันค่ะ Ma gwaz
15 ภรรยาของผมครับ Ma gwreg10 - บาร์

บาร์
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ที่่บาร์ค่ะ An ostaleri
2 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ Ur banne ’po ?
3 ดื่ม Evañ
4 แบบอื่น Evo
5 แก้ว Gwerenn
6 ด้วยความยินดีครับ Ya, gant plijadur
7 คุณจะทานอะไรดีคะ Petra ’po ?
8 มีอะไรดื่มบ้างครับ Petra zo da evañ ?
9 แบบอื่น Petra zo da evo
10 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ Dour pe chug-frouezh zo
11 นํ้าเปล่าค่ะ Dour
12 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ Gall’ a rit lakaat skornennoù ouzhpenn, mar plij ?
13 นํ้าแข็ง Skornennoù
14 ช็อคโกแล็ต Chokolad
15 นม Laezh
16 นํ้าชา Te
17 กาแฟ Kafe
18 ใส่นํ้าตาล Gant sukr
19 ใส่ครีม Gant laezh
20 ไวน์ Gwin
21 เบียร์ Bier
22 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ Ur banne te mar plij
23 เบียร์ที่หนึ่งครับ Ur banne bier mar plij
24 คุณต้องการดื่มอะไรครับ Petra ’po d’evañ ?
25 แบบอื่น Petra ’po d’evo ?
26 นํ้าชาสองที่ค่ะ Daou vanne te, mar plij !
27 เบียร์สองที่ค่ะ Daou vanne bier, mar plij !
28 ไม่ครัับ, ขอบคุณ Mann ebet, mat eo
29 ดื่มให้กับคุณค่ะ Yec’hed mat
30 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ Yec’hed mat !
31 เช็คบิลด้วยค่ะ Ar gont mar plij !
32 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ Pegement e tlean deoc’h mar plij ?
33 ยี่สิบยุโรครับ Ugent euro
34 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ Paeañ a ran11 - ร้านอาหาร

ร้านอาหาร
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ร้านอาหาร Ar preti
2 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ Naon ’peus ?
3 ครับ, ผมต้องการ Ya, naon ’m eus
4 กินข้าวค่ะ Debriñ
5 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ Pelec’h e c’hallomp debriñ ?
6 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ Pelec’h e c’hallomp debriñ hor merenn ?
7 ข้าวเย็น Koan
8 ข้าวเช้า An dijuniñ
9 แบบอื่น Al lein
10 ได้โปรดค่ะ Mar plij !
11 ขอเมนูด้วยค่ะ Ar roll-meuzioù, mar plij !
12 นี่ครับเมนู Setu ar roll-meuzioù !
13 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ Petra zo gwelloc’h ganit ? Kig pe pesked ?
14 กับข้าวสวยค่ะ Gant riz
15 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ Gant toazennoù
16 มันฝรั่ง Avaloù-douar
17 ผัก Legumaj
18 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก Vioù mesket - fritet - poazh tanav
19 ขนมปัง Bara
20 เนยสด Amann
21 สลัดผัก Ur saladenn
22 ของหวาน Un dibenn-pred
23 ผลไม้ Frouezh
24 คุณมีมีดไหมคะ Ur gontell a c’hallan kaout, mar plij ?
25 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ Ya, ez an da gerc’hat anezhi deoc’h diouzhtu
26 แบบอื่น Ya, emaon o vont da gerc'hat unan deoc’h diouzhtu
27 มีดหนึ่งเล่ม Ur gontell
28 ส้่อมหนึ่งคัน Ur fourchetez
29 ช้อนหนึ่งคัน Ul loa
30 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ Ur meuz tomm eo ?
31 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ Ya, ha spiset mat ivez !
32 ร้อน Tomm
33 เย็น Yen
34 เผ็ด Spiset
35 ผมจะเอาปลาครับ Pesked am bo !
36 ดิฉันด้วยค่ะ Me ivez12 - จากกัน

จากกัน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ Diwezhat eo ! Dav din mont !
2 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ Gall’ a rafemp en em adwelet ?
3 แบบอื่น Gall’ a rafemp en em welo en-dro?
4 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี Ya, laouen
5 แบบอื่น Ya, gant plijadur
6 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Setu ma chomlec’h
7 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ Un niverenn bellgomz ’peus ?
8 มีครับ, นี่ครับ Ya, setu-hi
9 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ Ur pennad amzer plijus am eus tremenet ganit
10 แบบอื่น Ur pennad amzer plijus am eus tremenet da da heul
11 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ Me ivez, ur blijadur e oa ober anaoudegezh ganit
12 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ En em adwelet a raimp a-raok pell
13 แบบอื่น Ni 'n em welo a-raok pell
14 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ Fiziañs am eus ivez
15 ลาก่อนค่ะ Kenavo !
16 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ Ken warc’hoazh
17 ลาก่อนครับ Salud !
18 แบบอื่น Salut deoc'h !13 - ขนส่ง

ขนส่ง
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ Mar plij ! Emaon o klask an arsav karr-boutin
2 แบบอื่น Mar plij ! Pelech harp ar bus
3 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ Pegement e koust ar bilhed evit Kêr an Heol, mar plij ?
4 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ Da belec’h ez a an tren-mañ, mar plij ?
5 แบบอื่น Da belec’h ez ya an tren, mar plij ?
6 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ Daoust ha harpañ a ra an tren e Kêr an Heol ?
7 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ Da bet eur ez ay kuit an tren evit Kêr an Heol ?
8 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ Da bet eur en em gav an tren evit Kêr an Heol ?
9 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ Ur bilhed evit Kêr an Heol mar plij
10 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ Ganeoc’h emañ eurioù an trenioù ?
11 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ Eurioù ar busoù
12 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ Pehini eo an tren evit Kêr an Heol mar plij ?
13 ขบวนนี้ค่ะ Hennezh eo
14 แบบอื่น Hennezh an hini ema
15 ขอบคุณครับ Trugarez deoc’h
16 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ Mann ebet. Beaj vat !
17 แบบอื่น Netra e-bet. Beaj vat deoc'h !
18 อู่ซ่อมรถ Ar c’harrdi
19 ปั๊มนํ้ามัน Ar stal esañs
20 เต็มถังค่ะ Lakait leun ar veol, mar plij
21 แบบอื่น Leunit anezhañ, mar plij !
22 รถจักรยาน Marc’h-houarn
23 ตัวเมือง Kreiz-kêr
24 ชานเมือง Ar vannlev
25 เป็นเมืองใหญ่ Ur gêr vras eo
26 แบบอื่น Ur gêr vras ema
27 เป็นหมู่บ้าน Ur gêr vihan eo
28 แบบอื่น Ur gêr vihan ema
29 ภูเขา Ur menez
30 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง Ul lenn
31 ชนบท Ar maezioù14 - หาคน

หาคน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ซาร่าอยู่ไหมครับ Amañ emañ Sarah mar plij ?
2 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ Ya, amañ emañ
3 เธอออกไปข้างนอกค่ะ Aet eo er-maez
4 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ Gall’ a rit gelver anezhi war he fellgomzer hezoug
5 เธออยู่ที่ไหนครับ Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhi ?
6 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ War he labour emañ-hi
7 เธออยู่ที่บ้านค่ะ Er gêr emañ-hi
8 จูเลียงอยู่ไหมคะ Amañ emañ Juluan, mar plij ?
9 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ Ya, amañ emañ
10 เขาออกไปข้างนอกครับ Aet eo er-maez
11 เขาอยู่ที่ไหนคะ Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhañ ?
12 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ Gall’ a rit gelver anezhañ war e bellgomzer hezoug
13 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ War e labour emañ
14 เขาอยู่ที่บ้านครับ Er gêr emañ15 - โรงแรม

โรงแรม
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 โรงแรม Al leti
2 แบบอื่น An ostaleri
3 อพาร์ตเม้นท์ Ranndi
4 ยินดีต้อนรับค่ะ Donemat
5 แบบอื่น Pegen plijus digemer ac'hanoc'h !
6 คุณมีห้องว่างไหมครับ Ur gambr dieub ho peus da feurmiñ ?
7 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ Daoust hag ur sal-dour zo asambles gant ar gambr ?
8 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ Gwell eo ganeoc’h pep a wele ?
9 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ Ur gambr doubl a fell deoc’h kaout ?
10 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ Kambr gant ur gibell - gant ur balkon - gant ur strinkerezh
11 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ Kambr, dijuniñ hag all
12 แบบอื่น Ar gambr ha lein
13 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ Pegement e koust an nozvezh ?
14 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ Da gentañ e fell din gwelet ar gambr, mar plij !
15 ได้ค่ะ Ya, evel-just !
16 แบบอื่น Ya, e-gist-just !
17 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ Mat-tre. Ur gambr a-zoare eo
18 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ Mat eo, gall’ a ran mirout ar gambr an noz-mañ ?
19 ราคาแพงไปหน่อยครับ Re ger eo un tamm evidon, trugarez
20 แบบอื่น Un tammig re ger ema evidon
21 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ Gall’ a rit ober war-dro ma malizennoù, mar plij ?
22 ห้องของผมอยู่ไหนครับ Pelec’h emañ ma c’hambr, mar plij ?
23 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ En estaj kentañ emañ
24 มีลิฟท์ไหมคะ Ur bignerez zo ?
25 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ War an tu kleiz emañ ar bignerez
26 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ War an tu dehou emañ ar bignerez
27 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ Pelec’h emañ ar c’hanndi ?
28 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ Rez-an-douar emañ
29 ชั้นล่าง Rez-an-douar
30 ห้องพัก Kambr
31 ร้านซักรีด Naeterezh
32 ร้านเสริมสวย Ficherezh-vlev
33 ที่จอดรถ Parklec’h evit ar c’hirri-tan
34 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ En em adkavout a raimp er sal-emvod ?
35 ห้องประชุม Ar sal-emvod
36 สระนํ้าอุ่น Tommet eo ar poull-neuial
37 สระนํ้า Ar poull-neuial
38 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ Dihunit ac’hanon da 7 eur, mar plij
39 ขอกุญแจหน่อยครับ An alc’hwez, mar plij
40 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ Ar pass, mar plij
41 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ Kemennadennoù zo evidon ?
42 มีค่ะ, นี่ค่ะ Ya, setu-int
43 แบบอื่น setu, amañ emaint
44 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ Pelec’h e c’hallan dispenn ur bilhed ?
45 แบบอื่น Pelec’h gallfen kaout moneiz deus ar bilhed-se ?
46 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ Gall’ a rit eskemm moneiz ganin, mar plij ?
47 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ Gall’ a reomp en ober. Pegement a fell deoc’h eskemm ?16 - ชายหาด

ชายหาด
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ชายหาดค่ะ An draezhenn
2 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ Gouzout a rit pelec’h e c’hallan prenañ ur volotenn ?
3 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ Ur stal zo war an tu-se
4 ลูกบอลหนึ่งลูก Ur volotenn
5 กล้องส่องทางไกล Gevellunedennoù
6 หมวกแก๊ป Ur gasketenn
7 ผ้าเช็ดตัว Serviedenn
8 รองเท้าแตะ Sandalennoù
9 กระป๋อง Sailh
10 ครีมกันแดด Dienn heol
11 กางเกงว่ายนํ้า Bragoù-kouronkañ
12 แว่นกันแดด Lunedoù-heol
13 กุ้งหอยปูปลา Kresteneg
14 แบบอื่น Boued-mor
15 อาบแดด Kemer un heoliadenn
16 แบบอื่น Grit kof rouz
17 แสงแดดจ้า Heoliet
18 พระอาทิตย์ตกดิน Kuzh-heol
19 ร่มกันแดด Disheolier
20 แสงแดด Heol
21 การอาบแดด Taol-heol
22 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ Daoust ha dañjerus eo neuial amañ ?
23 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ N’eo ket dañjerus
24 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ Ya, difennet eo kouronkañ amañ
25 ว่ายนํ้า Neuial
26 การว่ายนํ้า Neuierezh
27 คลืน Gwagenn
28 ทะเล Mor
29 เนิน Tevenn
30 ทราย Traezh
31 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ Petra zo rakwelet evit an amzer warc’hoazh ?
32 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ Cheñch a ray an amzer
33 ฝนจะตกค่ะ Glav a ray
34 จะมีแดดค่ะ Heol a vo
35 จะมีลมแรงค่ะ Avelaj a vo
36 ชุดว่ายนํ้า Dilhad-kouronkañ
37 ที่ร่ม Disheol17 - ในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ Gall’ a rit sikour ac’hanon, mar plij ?
2 ผมหลงทางครับ Kollet on
3 คุณต้องการอะไรครับ Petra a fell deoc’h kaout ?
4 แบบอื่น Petra faot deoc'h kaout ?
5 เกิดอะไรขึ้นครับ Petra zo degouezhet ?
6 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ Pelec’h e c’hallan kavout ur jubenner ?
7 แบบอื่น Pelec’h e c’hallan kavout un den a droefe  ?
8 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ Pelec’h emañ an apotikerezh tostañ ?
9 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Gall’ a rit gelver ur mezeg, mar plij ?
10 แบบอื่น Gall’ a rit gelver ur medisin, mar plij ?
11 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ Peseurt louzeier a dapit er mareoù-mañ ?
12 แบบอื่น Peseurt louzeier a gemerit er mareoù-mañ ?
13 โรงพยาบาล Un ospital
14 ร้านขายยา Un apotikerezh
15 หมอ Ur mezeg
16 แบบอื่น Ur milchin
17 ศูนย์การแพทย์ Servij mezegiezh
18 ผมทำเอกสารหายหายครับ Kollet eo ma faperioù ganin
19 ผมถูกขโมยเอกสารครับ Laeret eo bet ma faperioù diganin
20 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ Burev an traoù kavet
21 หน่วยกู้ภัย Post-sikour
22 ทางออกฉุกเฉิน Dor-dec’hel
23 ตำรวจ Ar Polis
24 เอกสาร Paperioù
25 เงิน Arc’hant
26 หนังสือเดินทาง Paseporzh
27 กระเป๋าเดินทาง Malizennoù
28 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ Mat eo, trugarez
29 อย่ามายุ่งกับฉัน Roit peoc’h !
30 ไปให้พ้น Kerzhit kuit !
ดาวน์โหลด mp3 และ pdf
MP3 + PDF

ดาวน์โหลดสำนวนและวลีทั้งหมด

ทดลองใช้ฟรีตั้งต้น

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf