วงศัพท์ > ภาษาเบรตน

1 - สำนวนที่จำเป็น
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Demat
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Devezh mat deoc'h !
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Noz vat
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Nozezh vat deoc'h !
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 Kenavo
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 Ken emberr
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 A wech all
🔊 ใช่ค่ะ 🔊 Ya
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 Ket
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 Tamm ebet
🔊 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 🔊 Mar plij ganeoc’h
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 Trugarez deoc’h
🔊 ขอบคุณมากค่ะ 🔊 Trugarez vras
🔊 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 🔊 Trugarez deoc’h evit ho sikour
🔊 เชิญค่ะ 🔊 Mann ebet !
🔊 เชิญค่ะ 🔊 Netra ebet !
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 Mat eo
🔊 ราคาเท่าไรครับ 🔊 Pegement eo, mar plij ?
🔊 ขอโทษครับ 🔊 Ma digarezit !
🔊 ขอโทษครับ 🔊 Digarezit ac'hanon !
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 Ne gomprenan ket
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 Komprenet em eus
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 N’ouzon ket
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 N'ouian ket
🔊 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 🔊 Arabat
🔊 ห้ามค่ะ 🔊 Difennet eo
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 Pelec’h emañ ar privezioù mar plij ?
🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 Bloavezh mat !
🔊 สุชสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 Bloavezh mat deoc'h !
🔊 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 🔊 Deiz-ha-bloaz laouen !
🔊 ขอให้สนุกนะคะ 🔊 Gouelioù laouen
🔊 ยินดีด้วยนะคะ 🔊 Gourc’hemennoù
2 - สนทนา
🔊 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ 🔊 Demat. Penaos ’mañ kont ?
🔊 สวัสดีค่ะ, คุณสบายดีหรือคะ 🔊 Pesort mod ya an traou ganoc'h ?
🔊 สวัสดีครับ, สบายดีครับ 🔊 Demat. Mat eo ar jeu, trugarez
🔊 สวัสดีครับ, ผมสบายดีครับ 🔊 Demat, trugarez
🔊 คุณพูดภาษาเบรตาญไหมคะ 🔊 Komz a rez brezhoneg?
🔊 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาบามบารา 🔊 Ne ran ket, ne gomzan ket brezhoneg
🔊 นิดหน่อยก็พอครับ 🔊 Un tammig hepken
🔊 นิดหน่อยเท่านั้นครับ 🔊 just un tammig
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 Eus peseurt bro out ?
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 Eus peseurt broad out ?
🔊 ผมเป็นชาวไทยครับ 🔊 Thai on
🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 Ha te, amañ emaout o chom ?
🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 Ha c'hwi, amañ emaoc'h o chom ?
🔊 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ 🔊 Ya, amañ emaon o chom
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 Ma anv zo Sarah, ha te ?
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 Sarah eo ma ano, ha c'hwi ?
🔊 จูเลียงครับ 🔊 Juluan
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 Petra emaout oc’h ober amañ ?
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 E vakañsoù emaon
🔊 พวกเรามาเที่ยวกันครับ 🔊 E vakañsoù emaomp
🔊 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ 🔊 Emaon o veajiñ evit ma labour
🔊 ผมเดินทางมาเรื่องธุรกิจครับ 🔊 Evit ma labour emaon o veajiñ
🔊 ผมทำงานที่นี่ครับ 🔊 Amañ emaon o labourat
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 🔊 Amañ emaomp o labourat
🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ 🔊 Pelec’h e vez debret mat ?
🔊 ที่ไหนมีอาหารอร่อยให้ทานบ้างครับ 🔊 Pelec'h zo un ostaleri vat ?
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 🔊 Bez’ ez eus ur mirdi nepell ac’hann ?
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 🔊 Boût zo ur muze tost awalc'h deus amañ ?
🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ 🔊 Pelec’h e c’hallin kevreañ ouzh Internet ?
3 - เรียน
🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ 🔊 Un nebeut gerioù a fell dit deskiñ ?
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 Ya, laouen !
🔊 นี่คืออะไรคะ 🔊 Petra ’vez graet deus se ?
🔊 นี่คือโต๊ะค่ะ 🔊 Un daol eo
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 Un daol, kompren a rez ?
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 Ne gomprenan ket
🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
🔊 คุณพูดยํ้าอีครั้งได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rez komz goustatoc’h ?
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rez prezeg difonnoc'h ?
🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rafes skrivañ, mar plij ?
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 Komprenet em eus
4 - สี
🔊 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ 🔊 Liv an daol-mañ a blij din
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 Ruz eo
🔊 สีฟ้า 🔊 Glas
🔊 สีเหลือง 🔊 Melen
🔊 สีขาว 🔊 Gwenn
🔊 สีดำ 🔊 Du
🔊 สีเขียว 🔊 Gwer
🔊 สีส้ม 🔊 Orañjez
🔊 สีม่วง 🔊 Mouk
🔊 สีเทา 🔊 Louet
5 - จำนวน
🔊 ศูนย์ 🔊 Mann
🔊 ศูนย์ 🔊 Netra e-bet
🔊 หนึ่ง 🔊 Unan
🔊 สอง 🔊 Daou
🔊 สาม 🔊 Tri
🔊 สี่ 🔊 Pevar
🔊 ห้า 🔊 Pemp
🔊 หก 🔊 C’hwec’h
🔊 เจ็ด 🔊 Seizh
🔊 แปด 🔊 Eizh
🔊 เก้า 🔊 Nav
🔊 สิบ 🔊 Dek
🔊 สิบเอ็ด 🔊 Unnek
🔊 สิบสอง 🔊 Daouzek
🔊 สิบสาม 🔊 Trizek
🔊 สิบสี่ 🔊 Pevarzek
🔊 สิบห้า 🔊 Pemzek
🔊 สิบหก 🔊 C’hwezek
🔊 สิบเจ็ด 🔊 Seitek
🔊 สิบแปด 🔊 Triwec’h
🔊 สิบเก้า 🔊 Naontek
🔊 ยี่สิบ 🔊 Ugent
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 Unan warn-ugent
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 Daou warn-ugent
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 Tri warn-ugent
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 Pevar warn-ugent
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 Pemp warn-ugent
🔊 ยี่สิบหก 🔊 C’hwec’h warn-ugent
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 Seizh warn-ugent
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 Eizh warn-ugent
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 Nav warn-ugent
🔊 สามสิบ 🔊 Tregont
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 Unan ha tregont
🔊 สามสิบสอง 🔊 Daou ha tregont
🔊 สามสิบสาม 🔊 Tri ha tregont
🔊 สามสิบสี่ 🔊 Pevar ha tregont
🔊 สามสิบห้า 🔊 Pemp ha tregont
🔊 สามสิบหก 🔊 C’hwec’h ha tregont
🔊 สี่สิบ 🔊 Daou-ugent
🔊 ห้าสิบ 🔊 Hanter-kant
🔊 หกสิบ 🔊 Tri-ugent
🔊 เจ็ดสิบ 🔊 Dek ha tri-ugent
🔊 แปดสิบ 🔊 Pevar-ugent
🔊 เก้าสิบ 🔊 Dek ha pevar-ugent
🔊 หนึ่งร้อย 🔊 Kant
🔊 หนึ่งร้อยห้า 🔊 Kant pemp
🔊 สองร้อย 🔊 Daou c’hant
🔊 สามร้อย 🔊 Tri c’hant
🔊 สี่ร้อย 🔊 Pevar c’hant
🔊 หนึ่งพัน 🔊 Mil
🔊 หนึ่งพันห้าร้อย 🔊 Mil pemp kant
🔊 สองพัน 🔊 Daou vil
🔊 หนึ่งหมื่น 🔊 Dek mil
6 - สังเกตภูมิอากาศ
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 Pegoulz out erruet amañ ?
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 Pevare out erruet amañ ?
🔊 วันนี้ 🔊 Hiziv
🔊 เมื่อวาน 🔊 Dec’h
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 Daou zevezh zo
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 Pegeit e chomi ?
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 Mont a rin kuit warc’hoazh
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 Mont a rin kuit an deiz goude warc’hoazh
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 Mont a rin kuit a-benn tri devezh
🔊 วันจันทร์ 🔊 Dilun
🔊 วันอังคาร 🔊 Dimeurzh
🔊 วันพุธ 🔊 Dimerc’her
🔊 วันพฤหัสบดี 🔊 Diriaou
🔊 วันศุกร์ 🔊 Digwener
🔊 วันเสาร์ 🔊 Disadorn
🔊 วันอาทิตย์ 🔊 Disul
🔊 เดือนมกราคม 🔊 Genver
🔊 เดือนกุมภาพันธ์ 🔊 C’hwevrer
🔊 เดือนมีนาคม 🔊 Meurzh
🔊 เดือนเมษายน 🔊 Ebrel
🔊 เดือนพฤษภาคม 🔊 Mae
🔊 เดือนมิถุนายน 🔊 Mezheven
🔊 เดือนกรกฎาคม 🔊 Gouere
🔊 เดือนสิงหาคม 🔊 Eost
🔊 เดือนกันยายน 🔊 Gwengolo
🔊 เดือนตุลาคม 🔊 Here
🔊 เดือนพฤศจิกายน 🔊 Du
🔊 เดือนธันวาคม 🔊 Kerzu
🔊 คุณจะกลับกี่โมงคะ 🔊 Da bet eur ez i kuit ?
🔊 แปดโมงเช้าครับ 🔊 Diouzh ar beure, da eizh eur
🔊 แปดโมงเช้า 🔊 Da vintin, da seiz eur
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 Diouzh ar beure, da eizh eur ha kard
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 Diouzh ar beure, da eizh eur hanter
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 🔊 Diouzh ar beure, da nav eur nemet kard
🔊 หกโมงเย็น 🔊 Da noz, da c’hwec’h eur
🔊 ผมมาสายครับ 🔊 Diwezhat emaon
7 - แท็กซี่
🔊 แท๊กซี่ 🔊 Taksi !
🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ 🔊 Pelec’h e fell deoc’h mont ?
🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ 🔊 Pelec’h e faot deoc’h mont ?
🔊 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 🔊 D’an ti-gar
🔊 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 🔊 D’al leti Deiz-ha-Noz e fell din mont
🔊 ผมต้องการไปโรงแรมกลางวันและกลางคืนครับ 🔊 D'an ostaleri noz ha deiz
🔊 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 🔊 Gallout a rafec’h kas ac’hanon d’an aerborzh ?
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rit kemer ma malizennoù ?
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 🔊 Pell ac’hann emañ ?
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 🔊 Pell deus amañ ?
🔊 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 🔊 N’emañ ket, e-kichen emañ.
🔊 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 🔊 Ya, un tamm pelloc’h emañ
🔊 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 Pegement e kousto din ?
🔊 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 🔊 Kasit ac’hanon betek du-se, mar plij
🔊 ด้านขวามือครับ 🔊 War an tu dehoù emañ
🔊 ด้านซ้ายมือครับ 🔊 War an tu kleiz emañ
🔊 ตรงไปครับ 🔊 War-eeun emañ
🔊 ตรงไปข้างหน้าครับ 🔊 War an eeun ema
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 Amañ emañ
🔊 ทางนี้ครับ 🔊 War an tu-se emañ
🔊 หยุดครับ 🔊 A-sav !
🔊 หยุดครับ 🔊 Chom ho sav !
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 Kemerit hoc’h amzer
🔊 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rit ober ur fakturenn din, mar plij ?
8 - ครอบครัว
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 Familh ’peus dre amañ ?
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 Tud nes peus dre amañ ?
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 Ma zad
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 Ma mamm
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 Ma mab
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 Ma faotr
🔊 ลูกสาวดิฉันค่ะ 🔊 Ma merc’h
🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ 🔊 Ur breur din
🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ 🔊 Ur c’hoar din
🔊 เพื่อนผู้ชายค่ะ 🔊 Ur mignon din
🔊 เพื่อนผู้หญิงค่ะ 🔊 Ur vignonez din
🔊 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ 🔊 Ma muiañ-karet
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ 🔊 Ma dousig
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 Ma gwaz
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 Ma gwreg
9 - ความรู้สึก
🔊 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 🔊 Da vro a blij din kalz
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 Da garout a ran
🔊 ผมมีความสุขครับ 🔊 Laouen on
🔊 ผมเศรัาครับ 🔊 Trist on
🔊 ผมรู้สึกดีมากครับ 🔊 Brav eo din amañ
🔊 ผมหนาวครับ 🔊 Riv ’m eus
🔊 ผมหนาวครับ 🔊 Anoued meus
🔊 ผมร้อนครับ 🔊 Tomm eo din
🔊 ใหญ่เกินไปครับ 🔊 Re vras eo
🔊 เล็กเกินไปครับ 🔊 Re vihan eo
🔊 ดีมากครับ 🔊 Disteñget !
🔊 ดีมากครับ 🔊 Dispar ema !
🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 🔊 C’hoant ’peus da sortial fenoz ?
🔊 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 Plijout a rafe din
🔊 เป็นความคิดที่ดีครับ 🔊 Ur soñj mat eo
🔊 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 🔊 C’hoant ’m eus da ebatal
🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 🔊 N’eo ket ur soñj mat
🔊 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 Ne’m eus ket c’hoant da sortial fenoz
🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ 🔊 Fellout a ra din diskuizhañ
🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ 🔊 Diskuizo a faot din
🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 🔊 Fellout a ra dit ober sport ?
🔊 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 🔊 Ya, ezhomm am eus d’en em zivoustrañ
🔊 ผมเล่นเทนนิสครับ 🔊 C’hoari a ran tennis
🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 🔊 Ne fell ket din, skuizh on
🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยพอแล้วครับ 🔊 Ne fell ket din, peuzskuizh emaoñ
10 - บาร์
🔊 ที่่บาร์ค่ะ 🔊 An ostaleri
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 🔊 Ur banne ’po ?
🔊 ดื่ม 🔊 Evañ
🔊 ดื่ม 🔊 Evo
🔊 แก้ว 🔊 Gwerenn
🔊 ด้วยความยินดีครับ 🔊 Ya, gant plijadur
🔊 คุณจะทานอะไรดีคะ 🔊 Petra ’po ?
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 Petra zo da evañ ?
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 Petra zo da evo
🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 🔊 Dour pe chug-frouezh zo
🔊 นํ้าเปล่าค่ะ 🔊 Dour
🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 🔊 Gall’ a rit lakaat skornennoù ouzhpenn, mar plij ?
🔊 นํ้าแข็ง 🔊 Skornennoù
🔊 ช็อคโกแล็ต 🔊 Chokolad
🔊 นม 🔊 Laezh
🔊 นํ้าชา 🔊 Te
🔊 กาแฟ 🔊 Kafe
🔊 ใส่นํ้าตาล 🔊 Gant sukr
🔊 ใส่ครีม 🔊 Gant laezh
🔊 ไวน์ 🔊 Gwin
🔊 เบียร์ 🔊 Bier
🔊 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 🔊 Ur banne te mar plij
🔊 เบียร์ที่หนึ่งครับ 🔊 Ur banne bier mar plij
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 Petra ’po d’evañ ?
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 Petra ’po d’evo ?
🔊 นํ้าชาสองที่ค่ะ 🔊 Daou vanne te, mar plij !
🔊 เบียร์สองที่ค่ะ 🔊 Daou vanne bier, mar plij !
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 Mann ebet, mat eo
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 Yec’hed mat
🔊 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 🔊 Yec’hed mat !
🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ 🔊 Ar gont mar plij !
🔊 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 🔊 Pegement e tlean deoc’h mar plij ?
🔊 ยี่สิบยุโรครับ 🔊 Ugent euro
🔊 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 🔊 Paeañ a ran
11 - ร้านอาหาร
🔊 ร้านอาหาร 🔊 Ar preti
🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ 🔊 Naon ’peus ?
🔊 ครับ, ผมต้องการ 🔊 Ya, naon ’m eus
🔊 กินข้าวค่ะ 🔊 Debriñ
🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ 🔊 Pelec’h e c’hallomp debriñ ?
🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ 🔊 Pelec’h e c’hallomp debriñ hor merenn ?
🔊 ข้าวเย็น 🔊 Koan
🔊 ข้าวเช้า 🔊 An dijuniñ
🔊 อาหารเช้า 🔊 Al lein
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 Mar plij !
🔊 ขอเมนูด้วยค่ะ 🔊 Ar roll-meuzioù, mar plij !
🔊 นี่ครับเมนู 🔊 Setu ar roll-meuzioù !
🔊 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ 🔊 Petra zo gwelloc’h ganit ? Kig pe pesked ?
🔊 กับข้าวสวยค่ะ 🔊 Gant riz
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 Gant toazennoù
🔊 มันฝรั่ง 🔊 Avaloù-douar
🔊 ผัก 🔊 Legumaj
🔊 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก 🔊 Vioù mesket - fritet - poazh tanav
🔊 ขนมปัง 🔊 Bara
🔊 เนยสด 🔊 Amann
🔊 สลัดผัก 🔊 Ur saladenn
🔊 ของหวาน 🔊 Un dibenn-pred
🔊 ผลไม้ 🔊 Frouezh
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 Ur gontell a c’hallan kaout, mar plij ?
🔊 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ 🔊 Ya, ez an da gerc’hat anezhi deoc’h diouzhtu
🔊 มีครับ, ผมหยิบให้เดี๋ยวนี้เหละครับ 🔊 Ya, emaon o vont da gerc'hat unan deoc’h diouzhtu
🔊 มีดหนึ่งเล่ม 🔊 Ur gontell
🔊 ส้่อมหนึ่งคัน 🔊 Ur fourchetez
🔊 ช้อนหนึ่งคัน 🔊 Ul loa
🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ 🔊 Ur meuz tomm eo ?
🔊 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ 🔊 Ya, ha spiset mat ivez !
🔊 ร้อน 🔊 Tomm
🔊 เย็น 🔊 Yen
🔊 เผ็ด 🔊 Spiset
🔊 ผมจะเอาปลาครับ 🔊 Pesked am bo !
🔊 ดิฉันด้วยค่ะ 🔊 Me ivez
12 - จากกัน
🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 🔊 Diwezhat eo ! Dav din mont !
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rafemp en em adwelet ?
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rafemp en em welo en-dro?
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 Ya, laouen
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 Ya, gant plijadur
🔊 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ 🔊 Setu ma chomlec’h
🔊 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ 🔊 Un niverenn bellgomz ’peus ?
🔊 มีครับ, นี่ครับ 🔊 Ya, setu-hi
🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 🔊 Ur pennad amzer plijus am eus tremenet ganit
🔊 ผมใช้เวลาที่ดีกับคุณครับ 🔊 Ur pennad amzer plijus am eus tremenet da da heul
🔊 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ 🔊 Me ivez, ur blijadur e oa ober anaoudegezh ganit
🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ 🔊 En em adwelet a raimp a-raok pell
🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆีนี้ค่ะ 🔊 Ni 'n em welo a-raok pell
🔊 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ 🔊 Fiziañs am eus ivez
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 Kenavo !
🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 Ken warc’hoazh
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 Salud !
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 Salut deoc'h !
13 - ขนส่ง
🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 🔊 Mar plij ! Emaon o klask an arsav karr-boutin
🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถประจำทางครับ 🔊 Mar plij ! Pelech harp ar bus
🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 Pegement e koust ar bilhed evit Kêr an Heol, mar plij ?
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 🔊 Da belec’h ez a an tren-mañ, mar plij ?
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 🔊 Da belec’h ez ya an tren, mar plij ?
🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 🔊 Daoust ha harpañ a ra an tren e Kêr an Heol ?
🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 🔊 Da bet eur ez ay kuit an tren evit Kêr an Heol ?
🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 🔊 Da bet eur en em gav an tren evit Kêr an Heol ?
🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 🔊 Ur bilhed evit Kêr an Heol mar plij
🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 🔊 Ganeoc’h emañ eurioù an trenioù ?
🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 🔊 Eurioù ar busoù
🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 🔊 Pehini eo an tren evit Kêr an Heol mar plij ?
🔊 ขบวนนี้ค่ะ 🔊 Hennezh eo
🔊 ขบวนนี้ค่ะ 🔊 Hennezh an hini ema
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 Trugarez deoc’h
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 🔊 Mann ebet. Beaj vat !
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยค่ะ 🔊 Netra e-bet. Beaj vat deoc'h !
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 Ar c’harrdi
🔊 ปั๊มนํ้ามัน 🔊 Ar stal esañs
🔊 เต็มถังค่ะ 🔊 Lakait leun ar veol, mar plij
🔊 เต็มถัง 🔊 Leunit anezhañ, mar plij !
🔊 รถจักรยาน 🔊 Marc’h-houarn
🔊 ตัวเมือง 🔊 Kreiz-kêr
🔊 ชานเมือง 🔊 Ar vannlev
🔊 เป็นเมืองใหญ่ 🔊 Ur gêr vras eo
🔊 เป็นเมืองใหญ่ 🔊 Ur gêr vras ema
🔊 เป็นหมู่บ้าน 🔊 Ur gêr vihan eo
🔊 เป็นหมู่บ้าน 🔊 Ur gêr vihan ema
🔊 ภูเขา 🔊 Ur menez
🔊 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 🔊 Ul lenn
🔊 ชนบท 🔊 Ar maezioù
14 - โรงแรม
🔊 โรงแรม 🔊 Al leti
🔊 โรงแรม 🔊 An ostaleri
🔊 อพาร์ตเม้นท์ 🔊 Ranndi
🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ 🔊 Donemat
🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ 🔊 Pegen plijus digemer ac'hanoc'h !
🔊 คุณมีห้องว่างไหมครับ 🔊 Ur gambr dieub ho peus da feurmiñ ?
🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ 🔊 Daoust hag ur sal-dour zo asambles gant ar gambr ?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 Gwell eo ganeoc’h pep a wele ?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 Ur gambr doubl a fell deoc’h kaout ?
🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ 🔊 Kambr gant ur gibell - gant ur balkon - gant ur strinkerezh
🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ 🔊 Kambr, dijuniñ hag all
🔊 ห้องพักกับอาหารเช้าค่ะ 🔊 Ar gambr ha lein
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 Pegement e koust an nozvezh ?
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 Da gentañ e fell din gwelet ar gambr, mar plij !
🔊 ได้ค่ะ 🔊 Ya, evel-just !
🔊 ได้แน่นอนค่ะ 🔊 Ya, e-gist-just !
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 Mat-tre. Ur gambr a-zoare eo
🔊 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ 🔊 Mat eo, gall’ a ran mirout ar gambr an noz-mañ ?
🔊 ราคาแพงไปหน่อยครับ 🔊 Re ger eo un tamm evidon, trugarez
🔊 ราคาแพงไปหน่อยสำหรับผมครับ 🔊 Un tammig re ger ema evidon
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rit ober war-dro ma malizennoù, mar plij ?
🔊 ห้องของผมอยู่ไหนครับ 🔊 Pelec’h emañ ma c’hambr, mar plij ?
🔊 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ 🔊 En estaj kentañ emañ
🔊 มีลิฟท์ไหมคะ 🔊 Ur bignerez zo ?
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ 🔊 War an tu kleiz emañ ar bignerez
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ 🔊 War an tu dehou emañ ar bignerez
🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ 🔊 Pelec’h emañ ar c’hanndi ?
🔊 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ 🔊 Rez-an-douar emañ
🔊 ชั้นล่าง 🔊 Rez-an-douar
🔊 ห้องพัก 🔊 Kambr
🔊 ร้านซักรีด 🔊 Naeterezh
🔊 ร้านเสริมสวย 🔊 Ficherezh-vlev
🔊 ที่จอดรถ 🔊 Parklec’h evit ar c’hirri-tan
🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ 🔊 En em adkavout a raimp er sal-emvod ?
🔊 ห้องประชุม 🔊 Ar sal-emvod
🔊 สระนํ้าอุ่น 🔊 Tommet eo ar poull-neuial
🔊 สระนํ้า 🔊 Ar poull-neuial
🔊 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ 🔊 Dihunit ac’hanon da 7 eur, mar plij
🔊 ขอกุญแจหน่อยครับ 🔊 An alc’hwez, mar plij
🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ 🔊 Ar pass, mar plij
🔊 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ 🔊 Kemennadennoù zo evidon ?
🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ 🔊 Ya, setu-int
🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ 🔊 setu, amañ emaint
🔊 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ 🔊 Pelec’h e c’hallan dispenn ur bilhed ?
🔊 ผมจะแลกเศษสตางค์ได้ที่ไหนครับ 🔊 Pelec’h gallfen kaout moneiz deus ar bilhed-se ?
🔊 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rit eskemm moneiz ganin, mar plij ?
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 Gall’ a reomp en ober. Pegement a fell deoc’h eskemm ?
15 - หาคน
🔊 ซาร่าอยู่ไหมครับ 🔊 Amañ emañ Sarah mar plij ?
🔊 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ 🔊 Ya, amañ emañ
🔊 เธอออกไปข้างนอกค่ะ 🔊 Aet eo er-maez
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 🔊 Gall’ a rit gelver anezhi war he fellgomzer hezoug
🔊 เธออยู่ที่ไหนครับ 🔊 Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhi ?
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 🔊 War he labour emañ-hi
🔊 เธออยู่ที่บ้านค่ะ 🔊 Er gêr emañ-hi
🔊 จูเลียงอยู่ไหมคะ 🔊 Amañ emañ Juluan, mar plij ?
🔊 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ 🔊 Ya, amañ emañ
🔊 เขาออกไปข้างนอกครับ 🔊 Aet eo er-maez
🔊 เขาอยู่ที่ไหนคะ 🔊 Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhañ ?
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 🔊 Gall’ a rit gelver anezhañ war e bellgomzer hezoug
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ 🔊 War e labour emañ
🔊 เขาอยู่ที่บ้านครับ 🔊 Er gêr emañ
16 - ชายหาด
🔊 ชายหาดค่ะ 🔊 An draezhenn
🔊 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ 🔊 Gouzout a rit pelec’h e c’hallan prenañ ur volotenn ?
🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ 🔊 Ur stal zo war an tu-se
🔊 ลูกบอลหนึ่งลูก 🔊 Ur volotenn
🔊 กล้องส่องทางไกล 🔊 Gevellunedennoù
🔊 หมวกแก๊ป 🔊 Ur gasketenn
🔊 ผ้าเช็ดตัว 🔊 Serviedenn
🔊 รองเท้าแตะ 🔊 Sandalennoù
🔊 กระป๋อง 🔊 Sailh
🔊 ครีมกันแดด 🔊 Dienn heol
🔊 กางเกงว่ายนํ้า 🔊 Bragoù-kouronkañ
🔊 แว่นกันแดด 🔊 Lunedoù-heol
🔊 กุ้งหอยปูปลา 🔊 Kresteneg
🔊 กุ้งหอยปูปลา 🔊 Boued-mor
🔊 อาบแดด 🔊 Kemer un heoliadenn
🔊 อาบแดด 🔊 Grit kof rouz
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 Heoliet
🔊 พระอาทิตย์ตกดิน 🔊 Kuzh-heol
🔊 ร่มกันแดด 🔊 Disheolier
🔊 แสงแดด 🔊 Heol
🔊 การอาบแดด 🔊 Taol-heol
🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ 🔊 Daoust ha dañjerus eo neuial amañ ?
🔊 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ 🔊 N’eo ket dañjerus
🔊 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ 🔊 Ya, difennet eo kouronkañ amañ
🔊 ว่ายนํ้า 🔊 Neuial
🔊 การว่ายนํ้า 🔊 Neuierezh
🔊 คลืน 🔊 Gwagenn
🔊 ทะเล 🔊 Mor
🔊 เนิน 🔊 Tevenn
🔊 ทราย 🔊 Traezh
🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 🔊 Petra zo rakwelet evit an amzer warc’hoazh ?
🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ 🔊 Cheñch a ray an amzer
🔊 ฝนจะตกค่ะ 🔊 Glav a ray
🔊 จะมีแดดค่ะ 🔊 Heol a vo
🔊 จะมีลมแรงค่ะ 🔊 Avelaj a vo
🔊 ชุดว่ายนํ้า 🔊 Dilhad-kouronkañ
🔊 ที่ร่ม 🔊 Disheol
17 - ในกรณีที่มีปัญหา
🔊 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rit sikour ac’hanon, mar plij ?
🔊 ผมหลงทางครับ 🔊 Kollet on
🔊 คุณต้องการอะไรครับ 🔊 Petra a fell deoc’h kaout ?
🔊 คุณต้องการอะไรครับ 🔊 Petra faot deoc'h kaout ?
🔊 เกิดอะไรขึ้นครับ 🔊 Petra zo degouezhet ?
🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 🔊 Pelec’h e c’hallan kavout ur jubenner ?
🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 🔊 Pelec’h e c’hallan kavout un den a droefe  ?
🔊 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ 🔊 Pelec’h emañ an apotikerezh tostañ ?
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rit gelver ur mezeg, mar plij ?
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 Gall’ a rit gelver ur medisin, mar plij ?
🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ 🔊 Peseurt louzeier a dapit er mareoù-mañ ?
🔊 คุณใช้ยาอะำไรรักษาอยู่ตอนนี้คะ 🔊 Peseurt louzeier a gemerit er mareoù-mañ ?
🔊 โรงพยาบาล 🔊 Un ospital
🔊 ร้านขายยา 🔊 Un apotikerezh
🔊 หมอ 🔊 Ur mezeg
🔊 หมอ 🔊 Ur milchin
🔊 ศูนย์การแพทย์ 🔊 Servij mezegiezh
🔊 ผมทำเอกสารหายหายครับ 🔊 Kollet eo ma faperioù ganin
🔊 ผมถูกขโมยเอกสารครับ 🔊 Laeret eo bet ma faperioù diganin
🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ 🔊 Burev an traoù kavet
🔊 หน่วยกู้ภัย 🔊 Post-sikour
🔊 ทางออกฉุกเฉิน 🔊 Dor-dec’hel
🔊 ตำรวจ 🔊 Ar Polis
🔊 เอกสาร 🔊 Paperioù
🔊 เงิน 🔊 Arc’hant
🔊 หนังสือเดินทาง 🔊 Paseporzh
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 Malizennoù
🔊 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ 🔊 Mat eo, trugarez
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 Roit peoc’h !
🔊 ไปให้พ้น 🔊 Kerzhit kuit !