วงศัพท์ > ภาษาเสปน

1 - สำนวนที่จำเป็น
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Buenos días
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 Buenas noches
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 Adiós
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 Hasta Luego
🔊 ใช่ค่ะ 🔊 Sí
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 No
🔊 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 🔊 ¡Por favor!
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 Gracias
🔊 ขอบคุณมากค่ะ 🔊 ¡Muchas gracias!
🔊 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 🔊 Gracias por su ayuda
🔊 เชิญค่ะ 🔊 De nada
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 De acuerdo
🔊 ราคาเท่าไรครับ 🔊 ¿Cuánto cuesta?
🔊 ขอโทษครับ 🔊 ¡Discúlpeme!
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 No comprendo
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 Entendí
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 No sé
🔊 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 🔊 Prohibido
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 ¿Dónde están los baños?
🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 ¡Feliz año nuevo!
🔊 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 🔊 ¡Feliz cumpleaños!
🔊 ขอให้สนุกนะคะ 🔊 ¡Felices fiestas!
🔊 ยินดีด้วยนะคะ 🔊 ¡Felicidades!
2 - สนทนา
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ 🔊 Buenos días. ¿Cómo estás?
🔊 สวัสดีครับ, สบายดีครับ 🔊 Buenos días. Muy bien, gracias
🔊 คุณพูดภาษาสเปนไหมคะ 🔊 ¿Hablas español?
🔊 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาสเปน 🔊 No, no hablo español
🔊 นิดหน่อยก็พอครับ 🔊 Sólo un poco
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 ¿De qué país eres?
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 ¿Cual es tu nacionalidad?
🔊 ผมเป็นชาวไทยครับ 🔊 Soy tailandés
🔊 ดิฉันเป็นชาวไทยค่ะ 🔊 Soy tailandesa
🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 ¿Y tú, vives aquí?
🔊 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ 🔊 Sí, vivo aquí
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 Yo me llamo Sarah, ¿y tu?
🔊 จูเลียงครับ 🔊 Julián
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 ¿Qué estás haciendo aquí?
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 Estoy de vacaciones
🔊 พวกเรามาเที่ยวกันครับ 🔊 Estamos de vacaciones
🔊 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ 🔊 Estoy en viaje de trabajo
🔊 ผมทำงานที่นี่ครับ 🔊 Trabajo aquí
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 🔊 Trabajamos aquí
🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ 🔊 ¿Cuáles son los buenos lugares para comer?
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 🔊 ¿Hay algún museo por aquí?
🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ 🔊 ¿Dónde puedo conseguir una conexión a internet?
3 - เรียน
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 Entendí
🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ 🔊 ¿Quieres aprender algunas palabras?
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 ¡Sí!
🔊 นี่คืออะไรคะ 🔊 ¿Cómo se llama esto?
🔊 นี่คือโต๊ะค่ะ 🔊 Es una mesa
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 Una mesa, ¿comprendes?
🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ 🔊 Puedes repetir, por favor
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 ¿Podrías hablar más despacio? por favor
🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ¿Podrías escribirlo, por favor?
4 - สี
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ 🔊 Me gusta el color de esta mesa
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 Es rojo
🔊 สีฟ้า 🔊 Azul
🔊 สีเหลือง 🔊 Amarillo
🔊 สีขาว 🔊 Blanco
🔊 สีดำ 🔊 Negro
🔊 สีเขียว 🔊 Verde
🔊 สีส้ม 🔊 Naranja
🔊 สีม่วง 🔊 Violeta
🔊 สีเทา 🔊 Gris
5 - จำนวน
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 ศูนย์ 🔊 Cero
🔊 หนึ่ง 🔊 Uno
🔊 สอง 🔊 Dos
🔊 สาม 🔊 Tres
🔊 สี่ 🔊 Cuatro
🔊 ห้า 🔊 Cinco
🔊 หก 🔊 Seis
🔊 เจ็ด 🔊 Siete
🔊 แปด 🔊 Ocho
🔊 เก้า 🔊 Nueve
🔊 สิบ 🔊 Diez
🔊 สิบเอ็ด 🔊 Once
🔊 สิบสอง 🔊 Doce
🔊 สิบสาม 🔊 Trece
🔊 สิบสี่ 🔊 Catorce
🔊 สิบห้า 🔊 Quince
🔊 สิบหก 🔊 Dieciseis
🔊 สิบเจ็ด 🔊 Diecisiete
🔊 สิบแปด 🔊 Dieciocho
🔊 สิบเก้า 🔊 Diecinueve
🔊 ยี่สิบ 🔊 Veinte
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 Veintiuno
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 Veintidos
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 Veintres
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 Veinticuatro
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 Veinticinco
🔊 ยี่สิบหก 🔊 Veintiseis
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 Veintisiete
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 Veintiocho
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 Veintinueve
🔊 สามสิบ 🔊 Treinta
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 Treinta y uno
🔊 สามสิบสอง 🔊 Treinta y dos
🔊 สามสิบสาม 🔊 Treinta y tres
🔊 สามสิบสี่ 🔊 Treinta y cuatro
🔊 สามสิบห้า 🔊 Treinta y cinco
🔊 สามสิบหก 🔊 Treinta y seis
🔊 สี่สิบ 🔊 Cuarenta
🔊 ห้าสิบ 🔊 Cincuenta
🔊 หกสิบ 🔊 Sesenta
🔊 เจ็ดสิบ 🔊 Setenta
🔊 แปดสิบ 🔊 Ochenta
🔊 เก้าสิบ 🔊 Noventa
🔊 หนึ่งร้อย 🔊 Cien
🔊 หนึ่งร้อยห้า 🔊 Ciento cinco
🔊 สองร้อย 🔊 Doscientos
🔊 สามร้อย 🔊 Trecientos
🔊 สี่ร้อย 🔊 Cuatrocientos
🔊 หนึ่งพัน 🔊 Mil
🔊 หนึ่งพันห้าร้อย 🔊 Mil quinientos
🔊 สองพัน 🔊 Dos mil
🔊 หนึ่งหมื่น 🔊 Diez mil
6 - สังเกตภูมิอากาศ
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 ¿Cuándo llegaste aquí?
🔊 วันนี้ 🔊 Hoy
🔊 เมื่อวาน 🔊 Ayer
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 Hace dos días
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 Me voy mañana
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 Me voy pasado mañana
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 Dentro de tres días
🔊 วันจันทร์ 🔊 Lunes
🔊 วันอังคาร 🔊 Martes
🔊 วันพุธ 🔊 Miércoles
🔊 วันพฤหัสบดี 🔊 Jueves
🔊 วันศุกร์ 🔊 Viernes
🔊 วันเสาร์ 🔊 Sábado
🔊 วันอาทิตย์ 🔊 Domingo
🔊 เดือนมกราคม 🔊 Enero
🔊 เดือนกุมภาพันธ์ 🔊 Febrero
🔊 เดือนมีนาคม 🔊 Marzo
🔊 เดือนเมษายน 🔊 Abril
🔊 เดือนพฤษภาคม 🔊 Mayo
🔊 เดือนมิถุนายน 🔊 Junio
🔊 เดือนกรกฎาคม 🔊 Julio
🔊 เดือนสิงหาคม 🔊 Agosto
🔊 เดือนกันยายน 🔊 Septiembre
🔊 เดือนตุลาคม 🔊 Octubre
🔊 เดือนพฤศจิกายน 🔊 Noviembre
🔊 เดือนธันวาคม 🔊 Diciembre
🔊 คุณจะกลับกี่โมงคะ 🔊 ¿A qué hora te vas ?
🔊 แปดโมงเช้าครับ 🔊 A las ocho de la mañana
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 Por la mañana, a las ocho y cuarto
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 Por la mañana, a las ocho y media
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 🔊 Por la mañana, a las nueve menos cuarto
🔊 หกโมงเย็น 🔊 A las seis de la tarde
🔊 ผมมาสายครับ 🔊 Llego tarde
7 - แท็กซี่
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 แท๊กซี่ 🔊 ¡Taxi!
🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ 🔊 ¿A dónde quiere ir?
🔊 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 🔊 Voy a la estación
🔊 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 🔊 Voy al hotel Día y Noche
🔊 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 🔊 ¿Podría llevarme al aeropuerto, por favor?
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ¿Puede cargar mi equipaje, por favor?
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 🔊 ¿Está lejos de aquí?
🔊 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 🔊 No, es al lado
🔊 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 🔊 Sí, está un poco más lejos
🔊 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 ¿Cuánto va a costar?
🔊 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 🔊 Lleveme aquí, por favor
🔊 ด้านขวามือครับ 🔊 Es a la derecha
🔊 ด้านซ้ายมือครับ 🔊 Es a la izquierda
🔊 ตรงไปครับ 🔊 Siga derecho
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 Es aquí
🔊 ทางนี้ครับ 🔊 Están por allí
🔊 หยุดครับ 🔊 ¡Pare!
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 Tómese su tienpo
🔊 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ¿Me puede dar un recibo, por favor?
8 - ครอบครัว
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 ¿Tienes familiares aquí?
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 Mi padre
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 mi madre
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 MI hijo
🔊 ลูกสาวดิฉันค่ะ 🔊 Mi hija
🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ 🔊 Un hermano
🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ 🔊 Una hermana
🔊 เพื่อนผู้ชายค่ะ 🔊 Un amigo
🔊 เพื่อนผู้หญิงค่ะ 🔊 Un amigo
🔊 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ 🔊 Mi novio
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ 🔊 Mi novia
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 Mi esposo
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 Mi esposa
9 - ความรู้สึก
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 🔊 Me encanta tu país
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 Te quiero
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 Te amo
🔊 ผมมีความสุขครับ 🔊 Soy feliz
🔊 ผมเศรัาครับ 🔊 Estoy triste
🔊 ผมรู้สึกดีมากครับ 🔊 Me siento muy bien aquí
🔊 ผมหนาวครับ 🔊 Tengo frío
🔊 ผมร้อนครับ 🔊 Tengo calor
🔊 ใหญ่เกินไปครับ 🔊 Es demasiado grande
🔊 เล็กเกินไปครับ 🔊 Es demasiado pequeño
🔊 ดีมากครับ 🔊 Está perfecto
🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 🔊 ¿Quieres salir esta noche?
🔊 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 Me gustaría salir esta noche
🔊 เป็นความคิดที่ดีครับ 🔊 Es una buena idea
🔊 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 🔊 Me gustaría divertirme
🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 🔊 No es una buena idea
🔊 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 No quiero salir esta noche
🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ 🔊 Me gustaría descansar
🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 🔊 ¿Quíeres hacer deporte?
🔊 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 🔊 Sí, necesito desahogarme
🔊 ผมเล่นเทนนิสครับ 🔊 Juego al tenis
🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 🔊 No gracias, estoy cansado
10 - บาร์
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 ที่่บาร์ค่ะ 🔊 El bar
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 🔊 ¿Deseas beber algo?
🔊 ดื่ม 🔊 Beber
🔊 แก้ว 🔊 Vaso
🔊 ด้วยความยินดีครับ 🔊 Con gusto
🔊 คุณจะทานอะไรดีคะ 🔊 ¿Qué tomas?
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 ¿Qué me ofreces?
🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 🔊 Hay agua o zumo de frutas
🔊 นํ้าเปล่าค่ะ 🔊 Agua
🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 🔊 ¿Me puedes poner un poco de hielo?, por favor
🔊 นํ้าแข็ง 🔊 Hielo
🔊 ช็อคโกแล็ต 🔊 Chocolate
🔊 นม 🔊 Leche
🔊 นํ้าชา 🔊 Té
🔊 กาแฟ 🔊 Café
🔊 ใส่นํ้าตาล 🔊 Con azúcar
🔊 ใส่ครีม 🔊 Con leche
🔊 ไวน์ 🔊 Vino
🔊 เบียร์ 🔊 Cerveza
🔊 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 🔊 Un té por favor
🔊 เบียร์ที่หนึ่งครับ 🔊 Una cerveza, por favor
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 ¿Qué desea beber?
🔊 นํ้าชาสองที่ค่ะ 🔊 ¡Dos tés por favor!
🔊 เบียร์สองที่ค่ะ 🔊 Dos cervezas, por favor
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 Nada, gracias
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 ¡Salud!
🔊 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 🔊 ¡Salud!
🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ 🔊 ¡La cuenta, por favor!
🔊 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 🔊 ¿Qué le debo, por favor?
🔊 ยี่สิบยุโรครับ 🔊 Veinte euros
🔊 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 🔊 Yo invito
11 - ร้านอาหาร
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 ร้านอาหาร 🔊 El restaurante
🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ 🔊 ¿Quieres comer?
🔊 กินข้าวค่ะ 🔊 Comer
🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ 🔊 ¿Dónde podemos comer?
🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ 🔊 ¿Dónde podemos almorzar?
🔊 ข้าวเย็น 🔊 La cena
🔊 ข้าวเช้า 🔊 Desayuno
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 ¡Por favor!
🔊 ขอเมนูด้วยค่ะ 🔊 ¡El menú, por favor!
🔊 นี่ครับเมนู 🔊 ¡Aquí está el menú!
🔊 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ 🔊 ¿Qué prefieres comer? ¿Carne o pescado?
🔊 กับข้าวสวยค่ะ 🔊 Con arroz
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 Con pasta
🔊 มันฝรั่ง 🔊 Patatas
🔊 ผัก 🔊 Verduras
🔊 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก 🔊 Huevos revueltos - fritos - cocidos/hervidos/cocinados
🔊 ขนมปัง 🔊 Pan
🔊 เนยสด 🔊 Mantequilla
🔊 สลัดผัก 🔊 Una ensalada
🔊 ของหวาน 🔊 Un postre
🔊 ผลไม้ 🔊 Frutas
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 ¿Me puedes dar un cuchillo, por favor?
🔊 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ 🔊 Sí, se lo traigo enseguida
🔊 มีดหนึ่งเล่ม 🔊 Un cuchillo
🔊 ส้่อมหนึ่งคัน 🔊 Un tenedor
🔊 ช้อนหนึ่งคัน 🔊 Una cuchara
🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ 🔊 ¿Es un plato caliente?
🔊 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ 🔊 ¡Sí, y pícante también!
🔊 ร้อน 🔊 Caliente
🔊 เย็น 🔊 Frío
🔊 เผ็ด 🔊 Pícante
🔊 ผมจะเอาปลาครับ 🔊 ¡Voy a comer pescado!
🔊 ดิฉันด้วยค่ะ 🔊 Yo también
12 - จากกัน
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 🔊 ¡Ya es tarde, debo irme!
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 ¿Podemos volver a vernos?
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 Sí, por supuesto
🔊 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ 🔊 Vivo en esta dirección
🔊 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ 🔊 ¿Me das tu número de teléfono?
🔊 มีครับ, นี่ครับ 🔊 Sí, aquí lo tienes
🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 🔊 Me lo he pasado muy bien contigo
🔊 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ 🔊 Para mi también ha sido un placer
🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ 🔊 Nos vemos pronto
🔊 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ 🔊 Eso espero
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 ¡Adios!
🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 Hasta mañana
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 ¡Adios!
13 - ขนส่ง
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 Gracias
🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 🔊 Discúlpeme, estoy buscando la parada de autobús
🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 ¿Cuánto cuesta un billete hasta Ciudad del Sol?
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 🔊 ¿Hacia dónde va este tren, por favor?
🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 🔊 ¿Este tren para en Ciudad del Sol?
🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 🔊 ¿Cuando sale el tren para Ciudad del Sol?
🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 🔊 ¿A qué hora llega este tren a Ciudad del Sol?
🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 🔊 Un billete para La ciudad del sol por favor
🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 🔊 ¿Tiene los horarios de tren?
🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 🔊 Los horarios de autobúses
🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 🔊 ¿Cuál es el tren que va hacia Ciudad del sol?
🔊 ขบวนนี้ค่ะ 🔊 Es este
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 🔊 De nada. ¡Buen viaje!
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 El taller de reparación
🔊 ปั๊มนํ้ามัน 🔊 La estación de servicio
🔊 เต็มถังค่ะ 🔊 Lleno, por favor
🔊 รถจักรยาน 🔊 Bicicleta
🔊 ตัวเมือง 🔊 El centro
🔊 ชานเมือง 🔊 El suburbio
🔊 เป็นเมืองใหญ่ 🔊 Es una ciudad grande
🔊 เป็นหมู่บ้าน 🔊 Es un pueblo
🔊 ภูเขา 🔊 Una montaña
🔊 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 🔊 Un lago
🔊 ชนบท 🔊 El campo
14 - โรงแรม
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 โรงแรม 🔊 El hotel
🔊 อพาร์ตเม้นท์ 🔊 Apartamento
🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ 🔊 ¡Bienvenido!
🔊 คุณมีห้องว่างไหมครับ 🔊 ¿Tiene alguna habitación disponible?
🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ 🔊 ¿Hay baño en la habitación?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 ¿Prefiere dos camas sencillas?
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 ¿Quiere una habitación doble?
🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ 🔊 Una habitación con baño - con balcón - con ducha
🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ 🔊 Habitación con desayuno incluido
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 ¿Cuál es el precio por noche?
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 Me gustaría ver primero la habitación
🔊 ได้ค่ะ 🔊 Claro, por supuesto
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 Gracias, la habitación está muy bien
🔊 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ 🔊 Está bien. ¿Puedo hacer una reserva para esta noche?
🔊 ราคาแพงไปหน่อยครับ 🔊 Es un poco caro para mi, gracias
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 ¿Podría cuidar mi equipaje, por favor?
🔊 ห้องของผมอยู่ไหนครับ 🔊 ¿Dónde está mi habitación?
🔊 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ 🔊 Está en el primer piso
🔊 มีลิฟท์ไหมคะ 🔊 ¿Hay ascensor?
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ 🔊 El ascensor está a su izquierda
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ 🔊 El ascensor está a su derecha
🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ 🔊 ¿Dónde está la lavandería?
🔊 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ 🔊 Está en la planta baja
🔊 ชั้นล่าง 🔊 Planta baja
🔊 ห้องพัก 🔊 Habitación
🔊 ร้านซักรีด 🔊 Lavandería
🔊 ร้านเสริมสวย 🔊 Peluquería
🔊 ที่จอดรถ 🔊 Estacionamiento
🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ 🔊 ¿Nos encontramos en la sala de reuniones?
🔊 ห้องประชุม 🔊 La sala de reuniones
🔊 สระนํ้าอุ่น 🔊 La pisicina está climatizada
🔊 สระนํ้า 🔊 La piscina
🔊 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ 🔊 Por favor, ¿me podría despertar a las siete de la mañana?
🔊 ขอกุญแจหน่อยครับ 🔊 La llave, por favor
🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ 🔊 La tarjeta magnética, por favor
🔊 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ 🔊 ¿Hay mensajes para mi?
🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ 🔊 Sí, aquí los tiene
🔊 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ 🔊 No, no ha recibido nada
🔊 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ 🔊 ¿Dónde puedo conseguir cambio?
🔊 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ 🔊 ¿Me podría dar cambio, por favor?
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 Sí podemos. ¿Cuánto quiere?
15 - หาคน
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 ซาร่าอยู่ไหมครับ 🔊 Disculpe, ¿está Sara?
🔊 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ 🔊 Si, está aquí
🔊 เธอออกไปข้างนอกค่ะ 🔊 Salió
🔊 เธอออกไปข้างนอกครับ 🔊 Ha salido
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 🔊 La puede llamar a su móvil
🔊 เธออยู่ที่ไหนครับ 🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarla?
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 🔊 Está en el trabajo
🔊 เธออยู่ที่บ้านค่ะ 🔊 Está en su casa
🔊 จูเลียงอยู่ไหมคะ 🔊 Disculpe, ¿está Julián?
🔊 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ 🔊 Si, está aquí
🔊 เขาออกไปข้างนอกครับ 🔊 Salió
🔊 เขาอยู่ที่ไหนคะ 🔊 ¿Sabe dónde puedo encontrarlo?
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 🔊 Le puede llamar a su teléfono móvil
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ 🔊 Está en el trabajo
🔊 เขาอยู่ที่บ้านครับ 🔊 Está en su casa
16 - ชายหาด
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 ชายหาดค่ะ 🔊 La playa
🔊 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ 🔊 ¿Dónde puedo comprar un balón?
🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ 🔊 Hay una tienda es esta dirección
🔊 ลูกบอลหนึ่งลูก 🔊 Un balón
🔊 กล้องส่องทางไกล 🔊 Prismáticos
🔊 หมวกแก๊ป 🔊 Una gorra
🔊 ผ้าเช็ดตัว 🔊 Una toalla
🔊 รองเท้าแตะ 🔊 Sandalias
🔊 กระป๋อง 🔊 Un cubo
🔊 ครีมกันแดด 🔊 Protector solar
🔊 กางเกงว่ายนํ้า 🔊 Traje de baño
🔊 แว่นกันแดด 🔊 Gafas de sol
🔊 กุ้งหอยปูปลา 🔊 Marisco
🔊 อาบแดด 🔊 Tomar un baño del sol
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 Soleado
🔊 พระอาทิตย์ตกดิน 🔊 Puesta de sol
🔊 ร่มกันแดด 🔊 Parasol
🔊 แสงแดด 🔊 Sol
🔊 ที่ร่ม 🔊 Sombra
🔊 การอาบแดด 🔊 Insolación
🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ 🔊 ¿Es peligroso nadar aquí?
🔊 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ 🔊 No, no es peligroso
🔊 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ 🔊 Sí, está prohibido nada aquí
🔊 ว่ายนํ้า 🔊 Nadar
🔊 การว่ายนํ้า 🔊 Natación
🔊 คลืน 🔊 Ola
🔊 ทะเล 🔊 Mar
🔊 เนิน 🔊 Duna
🔊 ทราย 🔊 Arena
🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 🔊 ¿Cuáles son las previsiones del clima para mañana?
🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ 🔊 El clima va a cambiar
🔊 ฝนจะตกค่ะ 🔊 Va a llover
🔊 จะมีแดดค่ะ 🔊 Va a hacer sol
🔊 จะมีลมแรงค่ะ 🔊 Habrá mucho viento
🔊 ชุดว่ายนํ้า 🔊 Traje de baño
17 - ในกรณีที่มีปัญหา
ภาษาไทย ภาษาเสปน
🔊 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ¿Podría ayudarme, por favor?
🔊 ผมหลงทางครับ 🔊 Estoy perdido
🔊 คุณต้องการอะไรครับ 🔊 ¿Qué desea?
🔊 เกิดอะไรขึ้นครับ 🔊 ¿Qué pasó?
🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 🔊 ¿Dónde puedo conseguir un intérprete?
🔊 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ 🔊 ¿Dónde está la farmacia más cercana?
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ¿Puede llamar a un doctor, por favor?
🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ 🔊 ¿Qué tipo de tratamiento tiene actualmente?
🔊 โรงพยาบาล 🔊 Un hospital
🔊 ร้านขายยา 🔊 Una farmacia
🔊 หมอ 🔊 Un doctor
🔊 ศูนย์การแพทย์ 🔊 Departamento médico
🔊 ผมทำเอกสารหายหายครับ 🔊 He perdido mis documentos
🔊 ผมถูกขโมยเอกสารครับ 🔊 Me robaron mis documentos
🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ 🔊 Oficina de objetos perdidos
🔊 หน่วยกู้ภัย 🔊 Primeros auxilios
🔊 ทางออกฉุกเฉิน 🔊 Salida de emergencia
🔊 ตำรวจ 🔊 La Policía
🔊 เอกสาร 🔊 Papeles
🔊 เงิน 🔊 Dinero
🔊 หนังสือเดินทาง 🔊 Pasaporte
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 Maletas
🔊 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ 🔊 Está bien así, gracias
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 ¡Déjeme tranquilo!
🔊 ไปให้พ้น 🔊 ¡Váyase!

วิธีการของเรา

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf