วงศัพท์ > ภาษาเสปน

1 - สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ Buenos días
2 สวัสดีค่ะ Buenas tardes
3 ลาก่อนค่ะ Adiós
4 เดี๋ยวพบกันครับ Hasta Luego
5 ใช่ค่ะ
6 ไม่ค่ะ No
7 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ Por favor!
8 ขอบคุณครับ Gracias
9 ขอบคุณมากค่ะ ¡Muchas gracias!
10 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Gracias por su ayuda
11 เชิญค่ะ De nada
12 ตกลงค่ะ De acuerdo
13 ราคาเท่าไรครับ ¿Cuánto cuesta?
14 ขอโทษครับ ¡Discúlpeme!
15 ผมไม่เข้าใจครับ No comprendo
16 ผมเข้าใจแล้วครับ Comprendí
17 ดิฉันไม่ทราบค่ะ No sé
18 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Prohibido
19 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ ¿Dónde están los baños?
20 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ ¡Feliz año nuevo!
21 สุขสันต์วันเกิดค่ะ ¡Feliz cumpleaños!
22 ขอให้สนุกนะคะ ¡Felices fiestas!
23 ยินดีด้วยนะคะ ¡Felicidades!2 - สนทนา

สนทนา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ ¿Buenos días. Cómo estás?
2 สวัสดีครับ, สบายดีครับ Buenos días. Muy bien, gracias
3 คุณพูดภาษาสเปนไหมคะ ¿Hablas español?
4 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาสเปน No, no hablo español
5 นิดหน่อยก็พอครับ Sólo un poco
6 คุณมาจากประเทศไหนคะ ¿De qué país eres?
7 คุณสัญชาติอะไรคะ ¿Cual es tu nacionalidad?
8 ผมเป็นชาวไทยครับ Soy tailandés
9 เมื่อผู้หญิงพูด Soy tailandesa
10 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ ¿Y tú, vives aquí?
11 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ Sí, vivo aquí
12 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ ¿Yo me llamo Zara, y tu?
13 จูเลียงครับ Juli?n
14 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ ¿Qué estás haciendo aquí?
15 ผมมาเที่ยวครับ Estoy de vacaciones
16 พวกเรามาเที่ยวกันครับ Estamos de vacaciones
17 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ Estoy en viaje de trabajo
18 ผมทำงานที่นี่ครับ Trabajo aquí
19 พวกเราทำงานที่นี่ครับ Trabajamos aquí
20 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ ¿Cuáles son los buenos lugares para comer?
21 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ ¿Hay algún museo en el barrio?
22 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ ¿Dónde puedo conseguir una conexión a internet?3 - เรียน

เรียน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ ¿Quieres aprender algunas palabras?
2 ครับ, ตกลง ¡Sí!
3 นี่คืออะไรคะ ¿Cómo se llama esto?
4 นี่คือโต๊ะค่ะ Es una mesa
5 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ Una mesa, ¿comprendes?
6 ผมไม่เข้าใจครับ No comprendo
7 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ Puedes repetir, por favor
8 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ ¿Podrías hablar más despacio? por favor
9 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ¿Podrías escribir lo? por favor
10 ผมเข้าใจแล้วครับ Comprendí4 - สี

สี
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ Me gusta el color de esta mesa
2 เป็นสีแดงค่ะ Es rojo
3 สีฟ้า Azul
4 สีเหลือง Amarillo
5 สีขาว Blanco
6 สีดำ Negro
7 สีเขียว Verde
8 สีส้ม Naranja
9 สีม่วง Violeta
10 สีเทา Gris5 - จำนวน

จำนวน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ศูนย์ Cero
2 หนึ่ง Uno
3 สอง Dos
4 สาม Tres
5 สี่ Cuatro
6 ห้า Cinco
7 หก Seis
8 เจ็ด Siete
9 แปด Ocho
10 เก้า Nueve
11 สิบ Diez
12 สิบเอ็ด Once
13 สิบสอง Doce
14 สิบสาม Trece
15 สิบสี่ Catorce
16 สิบห้า Quince
17 สิบหก Dieciseis
18 สิบเจ็ด Diecisiete
19 สิบแปด Dieciocho
20 สิบเก้า Diecinueve
21 ยี่สิบ Veinte
22 ยี่สิบเอ็ด Veintiuno
23 ยี่สิบสอง Veintidos
24 ยี่สิบสาม Veintres
25 ยี่สิบสี่ Veinticuatro
26 ยี่สิบห้า Veinticinco
27 ยี่สิบหก Veintiseis
28 ยี่สิบเจ็ด Veintisiete
29 ยี่สิบแปด Veintiocho
30 ยี่สิบเก้า Veintinueve
31 สามสิบ Treinta
32 สามสิบเอ็ด Treinta y uno
33 สามสิบสอง Treinta y dos
34 สามสิบสาม Treinta y tres
35 สามสิบสี่ Treinta y cuatro
36 สามสิบห้า Treinta y cinco
37 สามสิบหก Treinta y seis
38 สี่สิบ Cuarenta
39 ห้าสิบ Cincuenta
40 หกสิบ Sesenta
41 เจ็ดสิบ Setenta
42 แปดสิบ Ochenta
43 เก้าสิบ Noventa
44 หนึ่งร้อย Cien
45 หนึ่งร้อยห้า Ciento cinco
46 สองร้อย Doscientos
47 สามร้อย Trecientos
48 สี่ร้อย Cuatrocientos
49 หนึ่งพัน Mil
50 หนึ่งพันห้าร้อย Mil quinientos
51 สองพัน Dos mil
52 หนึ่งหมื่น Diez mil6 - สังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ ¿Cuándo llegaste aquí?
2 วันนี้ Hoy
3 เมื่อวาน Ayer
4 เมื่อวานซืน Hace dos días
5 คุณจะอยู่กี่วันคะ ¿Cuánto tiempo piensas quedarte?
6 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ Me voy mañana
7 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ Me voy pasado mañana
8 ผมจะกลับอีกสามวันครับ Dentro de tres días
9 วันจันทร์ Lunes
10 วันอังคาร Martes
11 วันพุธ Miércoles
12 วันพฤหัสบดี Jueves
13 วันศุกร์ Viernes
14 วันเสาร์ Sábado
15 วันอาทิตย์ Domingo
16 เดือนมกราคม Enero
17 เดือนกุมภาพันธ์ Febrero
18 เดือนมีนาคม Marzo
19 เดือนเมษายน Abril
20 เดือนพฤษภาคม Mayo
21 เดือนมิถุนายน Junio
22 เดือนกรกฎาคม Julio
23 เดือนสิงหาคม Agosto
24 เดือนกันยายน Septiembre
25 เดือนตุลาคม Octubre
26 เดือนพฤศจิกายน Noviembre
27 เดือนธันวาคม Diciembre
28 คุณจะกลับกี่โมงคะ ¿A qué hora te vas ?
29 แปดโมงเช้าครับ A las ocho de la mañana
30 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า Por la mañana a las ocho y cuarto
31 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ Por la mañana a las ocho y media
32 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า Por la mañana a las nueve menos cuarto
33 หกโมงเย็น A las seis de la tarde
34 ผมมาสายครับ Llego tarde7 - แท็กซี่

แท็กซี่
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 แท๊กซี่ ?Taxi!
2 คุณต้องการจะไปไหนครับ ¿A dónde quiere ir?
3 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ Voy a la estación
4 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ Voy al hotel Día y Noche
5 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ ¿Me puede llevar al aeropuerto? Por favor
6 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ¿Puede cargar mi equipaje? Por favor
7 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ ¿Está lejos de aquí?
8 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ No, es al lado
9 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Sí, está un poco más lejos
10 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ ¿Cuánto va a costar?
11 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Lleveme aquí, por favor
12 ด้านขวามือครับ Es a la derecha
13 ด้านซ้ายมือครับ Es a la izquierda
14 ตรงไปครับ Siga derecho
15 ที่นี่ครับ Es aquí
16 ทางนี้ครับ Están por allí
17 หยุดครับ ¡Pare!
18 ใช้เวลาตามสบายครับ Tómese su tienpo
19 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ¿Me puede dar un recibo? Por favor8 - ความรู้สึก

ความรู้สึก
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ Me encanta tu país
2 ดิฉันรักคุณค่ะ Te quiero
3 แบบอื่น Te amo
4 ผมมีความสุขครับ Soy feliz
5 ผมเศรัาครับ Estoy triste
6 ผมรู้สึกดีมากครับ Me siento muy bien aquí
7 ผมหนาวครับ Tengo frío
8 ผมร้อนครับ Tengo calor
9 ใหญ่เกินไปครับ Es demasiado grande
10 เล็กเกินไปครับ Es demasiado pequeño
11 ดีมากครับ Está perfecto
12 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ ¿Quieres salir esta noche?
13 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Me gustaría salir esta noche
14 เป็นความคิดที่ดีครับ Es una buena idea
15 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ Me gustaría divertirme
16 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ No es una buena idea
17 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ No quiero salir esta noche
18 ผมต้องการพักผ่อนครับ Me gustaría descansar
19 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ ¿Quíeres hacer deporte?
20 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง Sí, necesito desahogarme
21 ผมเล่นเทนนิสครับ Juego al tenis
22 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ No gracias, estoy cansado9 - ครอบครัว

ครอบครัว
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ ¿Tienes familiares aquí?
2 คุณพ่อดิฉันค่ะ Mi padre
3 คุณแม่ดิฉันค่ะ mi madre
4 ลูกชายดิฉันค่ะ MI hijo
5 ลูกสาวดิฉันค่ะ Mi hija
6 พี่ชายดิฉันค่ะ Mi hermano
7 พี่สาวดิฉันค่ะ Mi hermana
8 เพื่อนผู้ชายค่ะ Mi amigo
9 เพื่อนผู้หญิงค่ะ Mi amiga
10 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ Mi novio
11 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ Mi novia
12 สามีของดิฉันค่ะ Mi esposo
13 ภรรยาของผมครับ Mi esposa10 - บาร์

บาร์
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ที่่บาร์ค่ะ El bar
2 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ ¿Deseas beber algo?
3 ดื่ม Beber
4 แก้ว Vaso
5 ด้วยความยินดีครับ Sí, gracias
6 คุณจะทานอะไรดีคะ ¿Qué tomas?
7 มีอะไรดื่มบ้างครับ ¿Qué tienes para ofrecerme?
8 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ Hay agua o zumo de frutas
9 นํ้าเปล่าค่ะ Agua
10 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ ¿Me puedes poner un poco de hielo?, por favor
11 นํ้าแข็ง Hielo
12 ช็อคโกแล็ต Chocolate
13 นม Leche
14 นํ้าชา
15 กาแฟ Café
16 ใส่นํ้าตาล Con azúcar
17 ใส่ครีม Con leche
18 ไวน์ Vino
19 เบียร์ Cerveza
20 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ Un té por favor
21 เบียร์ที่หนึ่งครับ Una cerveza, por favor
22 คุณต้องการดื่มอะไรครับ ¿Qué desea beber?
23 นํ้าชาสองที่ค่ะ ¡Dos tés por favor!
24 เบียร์สองที่ค่ะ Dos cervezas, por favor
25 ไม่ครัับ, ขอบคุณ Nada, gracias
26 ดื่มให้กับคุณค่ะ ¡Salud!
27 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ ¡Salud!
28 เช็คบิลด้วยค่ะ ¡La cuenta, por favor!
29 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ ¿Qué le debo, por favor?
30 ยี่สิบยุโรครับ Veinte euros
31 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ Yo pago11 - ร้านอาหาร

ร้านอาหาร
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ร้านอาหาร El restaurante
2 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ ¿Quieres comer?
3 กินข้าวค่ะ Comer
4 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ ¿Dónde podemos comer?
5 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ ¿Dónde podemos almorzar?
6 ข้าวเย็น Cenar
7 ข้าวเช้า Desayuno
8 ได้โปรดค่ะ ¡Por favor!
9 ขอเมนูด้วยค่ะ ¡El menú, por favor!
10 นี่ครับเมนู ¡Aquí está el menú!
11 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ ¿Qué prefieres comer? ¿Carne o pescado?
12 กับข้าวสวยค่ะ Con arroz
13 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ Con pasta
14 มันฝรั่ง Patatas
15 ผัก Verduras
16 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก Huevos revueltos, fritos o pasados por agua
17 ขนมปัง Pan
18 เนยสด Mantequilla
19 สลัดผัก Una ensalada
20 ของหวาน Un postre
21 ผลไม้ Frutas
22 คุณมีมีดไหมคะ ¿Me puedes dar un cuchillo?, por favor
23 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ Sí, se lo traigo enseguida
24 มีดหนึ่งเล่ม Un cuchillo
25 ส้่อมหนึ่งคัน Un tenedor
26 ช้อนหนึ่งคัน Una cuchara
27 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ ¿Es un plato caliente?
28 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ ¡Sí, y pícante!
29 ร้อน Caliente
30 เย็น Frío
31 เผ็ด Pícante
32 ผมจะเอาปลาครับ Voy a comer pescado
33 ดิฉันด้วยค่ะ Yo también12 - จากกัน

จากกัน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ ¡Ya es tarde, debo irme!
2 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ ¿Podemos volver a vernos?
3 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี Sí, por supuesto
4 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Vivo en esta dirección
5 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ ¿Me das tu número de teléfono?
6 มีครับ, นี่ครับ Sí, aquí lo tienes
7 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ Me lo he pasado muy bien contigo
8 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ Para mi, también ha sido un placer
9 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ Nos vemos pronto
10 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ Eso espero
11 ลาก่อนค่ะ ¡Adios!
12 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ Hasta mañana
13 ลาก่อนครับ ¡Adios!13 - ขนส่ง

ขนส่ง
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ Discúlpeme, estoy buscando la parada de autobús
2 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ ¿Cuánto cuesta un billete hasta Ciudad del Sol?
3 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ ¿Hacia dónde va este tren, por favor?
4 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ ¿Este tren para en Ciudad del Sol?
5 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ ¿Cuando sale el tren para Ciudad del Sol?
6 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ ¿A qué hora llega este tren a Ciudad del Sol?
7 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ Un billete para La ciudad del sol por favor
8 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ ¿Tiene los horarios de tren?
9 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ Los horarios de autobuses
10 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ ¿Cuál es el tren que va hacia Ciudad del sol por favor?
11 ขบวนนี้ค่ะ Es este
12 ขอบคุณครับ Gracias
13 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ De nada. ¡Buen viaje!
14 อู่ซ่อมรถ El garage de reparación
15 ปั๊มนํ้ามัน La estación de servicio
16 เต็มถังค่ะ Lleno, por favor
17 รถจักรยาน Bicicleta
18 ตัวเมือง El centro
19 ชานเมือง El suburbio
20 เป็นเมืองใหญ่ Es una ciudad grande
21 เป็นหมู่บ้าน Es un pueblo
22 ภูเขา Una montaña
23 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง Un lago
24 ชนบท El campo14 - หาคน

หาคน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ซาร่าอยู่ไหมครับ ¿Está Sara por favor?
2 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ Si, está aquí
3 เธอออกไปข้างนอกค่ะ Salió
4 แบบอื่น Ha salido
5 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ La puede llamar a su móvil
6 เธออยู่ที่ไหนครับ ¿Sabe dónde puedo encontrarla?
7 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ Está en el trabajo
8 เธออยู่ที่บ้านค่ะ Está en su casa
9 จูเลียงอยู่ไหมคะ ¿Perdón, está Julián?
10 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ Si, está aquí
11 เขาออกไปข้างนอกครับ Salió
12 เขาอยู่ที่ไหนคะ ¿Sabe dónde puedo encontrarlo?
13 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ Le puede llamar a su teléfono móvil
14 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ Está en el trabajo
15 เขาอยู่ที่บ้านครับ Está en su casa15 - โรงแรม

โรงแรม
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 โรงแรม El hotel
2 อพาร์ตเม้นท์ Apartamento
3 ยินดีต้อนรับค่ะ ¡Bienvenido!
4 คุณมีห้องว่างไหมครับ ¿Tiene alguna habitación disponible?
5 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ ¿Hay baño en la habitación?
6 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ ¿Prefiere dos camas sencillas?
7 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ ¿Quiere una habitación doble?
8 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ Una habitación con baño - con balcón - con ducha
9 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ habitación con desayuno
10 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ ¿Cuál es el precio por cada noche?
11 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ Me gustaría ver primero la habitación
12 ได้ค่ะ Claro, por supuesto
13 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ Gracias, la habitación está muy bien
14 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ Está bien, puedo hacer una reserva para esta noche?
15 ราคาแพงไปหน่อยครับ Es un poco caro para mi, gracias
16 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ ¿Podría cuidar mi equipaje?, por favor
17 ห้องของผมอยู่ไหนครับ ¿Dónde está mi habitación?, por favor
18 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ Está en el primer piso
19 มีลิฟท์ไหมคะ ¿Hay ascensor?
20 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ El ascensor está a su izquierda
21 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ El ascensor está a su derecha
22 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ ¿Dónde está la lavandería?
23 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ Está en la planta baja
24 ชั้นล่าง Planta baja
25 ห้องพัก Habitación
26 ร้านซักรีด Lavandería
27 ร้านเสริมสวย Peluquería
28 ที่จอดรถ Estacionamiento
29 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ ¿Nos encontramos en la sala de reuniones?
30 ห้องประชุม La sala de reuniones
31 สระนํ้าอุ่น La pisicina está climatizada
32 สระนํ้า La piscina
33 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ Por favor, ¿me podría despertar a las siete de la mañana?
34 ขอกุญแจหน่อยครับ La llave, por favor
35 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ La tarjeta magnética, por favor
36 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ ¿Hay mensajes para mi?
37 มีค่ะ, นี่ค่ะ Sí, aquí los tiene
38 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ No, no ha recibido nada
39 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ ¿Dónde puedo conseguir cambio?
40 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ ¿Me podría dar cambio?, por favor
41 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ Sí algo, ¿cuánto quiere?16 - ชายหาด

ชายหาด
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ชายหาดค่ะ La playa
2 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ ¿Dónde puedo comprar un balón?
3 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ Hay una tienda es esta dirección
4 ลูกบอลหนึ่งลูก Un balón
5 กล้องส่องทางไกล Prismáticos
6 หมวกแก๊ป Una gorra
7 ผ้าเช็ดตัว Una toalla
8 รองเท้าแตะ Sandalias
9 กระป๋อง Un cubo
10 ครีมกันแดด Loción bronceadora
11 กางเกงว่ายนํ้า Traje de baño
12 แว่นกันแดด Gafas de sol
13 กุ้งหอยปูปลา Marisco
14 อาบแดด Tomar un bañu del sol
15 แสงแดดจ้า Soleado
16 พระอาทิตย์ตกดิน Puesta de sol
17 ร่มกันแดด Parasol
18 แสงแดด Sol
19 การอาบแดด Insolación
20 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ ¿Es peligroso nadar aquí?
21 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ No, no es peligroso
22 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ Sí, está prohibido nada aquí
23 ว่ายนํ้า Nadar
24 การว่ายนํ้า Natación
25 คลืน Ola
26 ทะเล Mar
27 เนิน Duna
28 ทราย Arena
29 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ ¿Qué tiempo hará mañana?
30 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ El tiempo va a cambiar
31 ฝนจะตกค่ะ Va a llover
32 จะมีแดดค่ะ Va a hacer sol
33 จะมีลมแรงค่ะ Habrá mucho viento
34 ชุดว่ายนํ้า Traje de baño
35 ที่ร่ม Sombra17 - ในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ ¿Podría ayudarme?, por favor
2 ผมหลงทางครับ Estoy perdido
3 คุณต้องการอะไรครับ ¿Qué desea?
4 เกิดอะไรขึ้นครับ ¿Qué pasó?
5 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ ¿Dónde puedo conseguir un intérprete?
6 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ ¿Dónde está la farmacia más cercana?
7 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ¿Puede llamar a un doctor?, por favor
8 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ ¿Qué tipo de tratamiento tiene actualmente?
9 โรงพยาบาล Un hospital
10 ร้านขายยา Una farmacia
11 หมอ Un doctor
12 ศูนย์การแพทย์ Departamento médico
13 ผมทำเอกสารหายหายครับ He perdido mis documentos
14 ผมถูกขโมยเอกสารครับ Me robaron mis documentos
15 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ Oficina de objetos perdidos
16 หน่วยกู้ภัย Primeros auxilios
17 ทางออกฉุกเฉิน Salida de emergencia
18 ตำรวจ La Policía
19 เอกสาร Papeles
20 เงิน Dinero
21 หนังสือเดินทาง Pasaporte
22 กระเป๋าเดินทาง Maletas
23 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ Está bien así, no gracias
24 อย่ามายุ่งกับฉัน ¡Déjeme tranquilo!
25 ไปให้พ้น ¡Váyase!
ดาวน์โหลด mp3 และ pdf
MP3 + PDF

ดาวน์โหลดสำนวนและวลีทั้งหมด

ทดลองใช้ฟรีตั้งต้น

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf