วงศัพท์ > ภาษาแซเบีย

1 - สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ Dobar dan
dobar dan
2 ตอ้นเช้าเท่านั้น Dobro jutro
dobro youtro
3 สวัสดีค่ะ Dobro veče
dobro vetche
4 ลาก่อนค่ะ Doviđenja
dovidyegna
5 เดี๋ยวพบกันครับ Vidimo se
Vidimo sé
6 ใช่ค่ะ Da
da
7 ไม่ค่ะ Ne
ne
8 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ Molim vas
molim vas
9 ขอบคุณครับ Hvala
hvala
10 ขอบคุณมากค่ะ Hvala puno!
hvala pouno
11 สำนวนที่เป็นทางการ Hvala lepo!
hvala lepo
12 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Hvala na pomoći
hvala na pomotchi
13 เชิญค่ะ Nema na čemu
nema na tchemou
14 สำนวนที่เป็นกันเอง Molim!
molim
15 ตกลงค่ะ U redu
ou redou
16 ราคาเท่าไรครับ Koliko košta?
koliko kochta
17 สำนวนที่เป็นทางการ Pošto je?
pochto ye
18 ขอโทษครับ Izvinite
izvinite
19 แบบอื่น Oprostite
oprostite
20 ผมไม่เข้าใจครับ Ne razumem
né razoumem
21 ผมเข้าใจแล้วครับ Razumeo sam
razoumeo sam
22 เมื่อผู้หญิงพูด Razumela sam
razoumela sam
23 ดิฉันไม่ทราบค่ะ Ne znam
né znam
24 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Zabranjeno
zabragneno
25 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ Molim Vas, gde je toalet ?
molim vas, gdé yé toalet
26 สำนวนที่เป็นกันเอง Molim Vas, gde je WC?
molim vas, gdé yé vètsé
27 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ Srećna Nova godina
sretchna nova godina
28 สุขสันต์วันเกิดค่ะ Srećan rođendan
sretchan rodyendan
29 ขอให้สนุกนะคะ Srećni praznici!
sretchni praznitsi
30 ยินดีด้วยนะคะ Čestitam!
tchestitam2 - สนทนา

สนทนา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ Dobar dan. Kako si?
dobar dan. kako si
2 สำนวนที่เป็นทางการ Dobar dan. Kako ste?
dobar dan. kako ste
3 สวัสดีครับ, สบายดีครับ Dobar dan. Hvala, dobro sam.
dobar dan. hvala, dobro sam.
4 คุณพูดภาษาแซเบียไหมคะ Govoriš li srpski?
govorich li srpski
5 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาแซเบีย Ne, ne govorim srpski
ne, ne govorim srpski
6 นิดหน่อยก็พอครับ Samo malo
samo malo
7 คุณมาจากประเทศไหนคะ Odakle dolaziš?
odaklé dolazich
8 สำนวนที่เป็นทางการ Odakle dolazite?
odaklé dolazite
9 คุณสัญชาติอะไรคะ Koje si nacionalnosti?
koyé si natsionalnosti
10 ความผันแปล Koje je tvoje državljanstvo?
koye je tvoje deurjavlyanstvo
11 ผมเป็นชาวไทยครับ Ja sam Tajlanđanin
ja sam tajlanđanin
12 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ Ti živiš ovde?
ti jivich ovde
13 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ Da, ja živim ovde
da, ya jivim ovde
14 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ Zovem se Sara, a ti?
zovem sé sara, a ti
15 จูเลียงครับ Julien
youlien
16 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ Šta radiš tu?
chta radich tou
17 สำนวนที่เป็นทางการ Šta radite tu?
chta radité tou
18 ผมมาเที่ยวครับ Na odmoru sam
na odmorou sam
19 พวกเรามาเที่ยวกันครับ Na odmoru smo
na odmorou smo
20 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ Na poslovnom sam putovanju
na poslovnom sam poutovagnou
21 ผมทำงานที่นี่ครับ Radim ovde
radim ovde
22 พวกเราทำงานที่นี่ครับ Radimo ovde
radimo ovde
23 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ Gde se može nešto dobro pojesti?
gdé sé mojé nechto dobro poyesti
24 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ Ima li muzeja u blizini?
ima li mouzeya ou blizini
25 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ Gde se mogu uključiti na Internet?
gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet3 - เรียน

เรียน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ Da li želiš da naučiš nekoliko reči?
Da li jelich da naoutchich nekoliko retchi?
2 ครับ, ตกลง Da, naravno!
da, naravno
3 นี่คืออะไรคะ Šta je to?
chta yé to
4 นี่คือโต๊ะค่ะ To je sto
to yé sto
5 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ Sto. Razumeš?
sto. razoumech
6 ผมไม่เข้าใจครับ Ne razumem
né razoumem
7 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ Možeš li, molim te, ponoviti?
mojech li, molim te, ponoviti
8 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ Možeš li, molim te, govoriti sporije?
mojech li, molim te, govoriti sporiye
9 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Možeš li to napisati, molim te?
moyech li to napisati, molim te
10 ผมเข้าใจแล้วครับ Razumeo sam
razoumeo sam4 - สี

สี
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ Sviđa mi se boja stola
svidya mi sé boya stola
2 เป็นสีแดงค่ะ To je crveno
to yé tsrvéno
3 สีฟ้า Plavo
plavo
4 สีเหลือง Žuto
jouto
5 สีขาว Belo
bélo
6 สีดำ Crno
tsrno
7 สีเขียว Zeleno
zeleno
8 สีส้ม Narandžasto
narandjasto
9 สีม่วง Ljubičasto
lyoubitchasto
10 สีเทา Sivo
sivo5 - จำนวน

จำนวน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ศูนย์ Nula
noula
2 หนึ่ง Jedan
yedan
3 สอง Dva
dva
4 สาม Tri
tri
5 สี่ Četiri
tchètiri
6 ห้า Pet
pet
7 หก Šest
chèstt
8 เจ็ด Sedam
sedamm
9 แปด Osam
osamm
10 เก้า Devet
devet
11 สิบ Deset
deset
12 สิบเอ็ด Jedanaest
yèdanaèsstt
13 สิบสอง Dvanaest
dvanaèsstt
14 สิบสาม Trinaest
trinaèsstt
15 สิบสี่ Četrnaest
tchètrnaèsstt
16 สิบห้า Petnaest
pètnaèsstt
17 สิบหก Šesnaest
chèssnaèsstt
18 สิบเจ็ด Sedamnaest
sèdammnaèsstt
19 สิบแปด Osamnaest
ossammnaèsstt
20 สิบเก้า Devetnaest
dèvètnaèsstt
21 ยี่สิบ Dvadeset
Dvadèssètt
22 ยี่สิบเอ็ด Dvadeset jedan
dvadèssètt yedan
23 ยี่สิบสอง Dvadeset dva
dvadèssètt dva
24 ยี่สิบสาม Dvadeset tri
dvadèssètt tri
25 ยี่สิบสี่ Dvadeset četiri
dvadèssètt tchetiri
26 ยี่สิบห้า Dvadeset pet
dvadèssètt pet
27 ยี่สิบหก Dvadeset šest
dvadèssètt chest
28 ยี่สิบเจ็ด Dvadeset sedam
dvadèssètt sedam
29 ยี่สิบแปด Dvadeset osam
dvadèssètt osam
30 ยี่สิบเก้า Dvadeset devet
dvadèssètt devet
31 สามสิบ Trideset
tridèssètt
32 สามสิบเอ็ด Trideset jedan
tridèssètt yedan
33 สามสิบสอง Trideset dva
tridèssètt dva
34 สามสิบสาม Trideset tri
tridèssètt tri
35 สามสิบสี่ Trideset četiri
tridèssètt tchètiri
36 สามสิบห้า Trideset pet
tridèssètt pet
37 สามสิบหก Trideset šest
tridèssètt chèstt
38 สี่สิบ Četrdeset
tchetrdèssètt
39 ห้าสิบ Pedeset
pèdèssètt
40 หกสิบ Šezdeset
chezdèssètt
41 เจ็ดสิบ Sedamdeset
sèdammdèssètt
42 แปดสิบ Osamdeset
ossamdèssètt
43 เก้าสิบ Devedeset
dèvèdèssètt
44 หนึ่งร้อย Sto
sto
45 หนึ่งร้อยห้า Sto pet
sto pet
46 สองร้อย Dvesta
dvèsta
47 สามร้อย Trista
trista
48 สี่ร้อย Četiristo
tchètiristo
49 หนึ่งพัน Hiljada
hilyada
50 หนึ่งพันห้าร้อย Hiljadu petsto
hilyadou petsto
51 สองพัน Dve hiljade
dvé hilyade
52 หนึ่งหมื่น Deset hiljada
deset hilyada6 - สังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ Kad si stigao?
kad si stigao
2 เมือผู้ฟังเป็นผู้หญิง Kad si stigla?
kad si stigla
3 วันนี้ Danas
danas
4 เมื่อวาน Juče
youtche
5 เมื่อวานซืน Pre dva dana
pré dva dana
6 แบบอื่น Ima dva dana
ima dva dana
7 คุณจะอยู่กี่วันคะ Koliko ostaješ?
koliko ostayech
8 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ Odlazim sutra
odlazim soutra
9 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ Odlazim prekosutra
odlazim prekosoutra
10 ผมจะกลับอีกสามวันครับ Odlazim za tri dana
odlazim za tri dana
11 วันจันทร์ Ponedeljak
ponedelyak
12 วันอังคาร Utorak
outorak
13 วันพุธ Sreda
sreda
14 วันพฤหัสบดี Četvrtak
tchetvrtak
15 วันศุกร์ Petak
petak
16 วันเสาร์ Subota
soubota
17 วันอาทิตย์ Nedelja
nedelya
18 เดือนมกราคม Januar
yanouar
19 เดือนกุมภาพันธ์ Februar
febrouar
20 เดือนมีนาคม Mart
mart
21 เดือนเมษายน April
april
22 เดือนพฤษภาคม Maj
may
23 เดือนมิถุนายน Juni
youni
24 เดือนกรกฎาคม Juli
youli
25 เดือนสิงหาคม Avgust
avgoust
26 เดือนกันยายน Septembar
septembar
27 เดือนตุลาคม Oktobar
oktobar
28 เดือนพฤศจิกายน Novembar
novembar
29 เดือนธันวาคม Decembar
detsembar
30 คุณจะกลับกี่โมงคะ U koliko sati odlaziš?
ou koliko sati odlazich
31 สำนวนที่เป็นทางการ U koliko sati odlazite?
ou koliko sati odlazite
32 แปดโมงเช้าครับ Ujutru, u osam sati
ouyoutru, ou osam sati
33 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า Ujutru, u osam i petnaest
ouyoutru, ou osam i petnaest
34 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ Ujutru, u pola devet
ouyoutru, ou pola devet
35 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า Ujutru, u osam i četrdeset pet
ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
36 หกโมงเย็น Uveče, u šest sati
ouvetche, ou chest sati
37 ผมมาสายครับ Kasnim
kasnim7 - แท็กซี่

แท็กซี่
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 แท๊กซี่ Taksi!
taksi
2 คุณต้องการจะไปไหนครับ Kuda ćete?
kouda tchètè
3 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ Idem na stanicu
Idem na stanitsou
4 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ Idem u hotel Dan i Noć
idem ou hotel dan i notch
5 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ Možete li me odvesti na aerodrom?
mojeté li mé odvesti na aerodrom
6 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Možete li uzeti moj prtljag?
mojeté li ouzeti moy prtlyag
7 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ Je li daleko odavde?
yé li daleko odavde
8 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ Ne, blizu je
ne, blizou ye
9 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ Da, to je malo dalje
da, to yé malo dalye
10 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ Koliko će koštati?
koliko tché kochtati
11 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ Odvedite me tu
odvedité mé tou
12 ด้านขวามือครับ Na desno
na desno
13 ด้านซ้ายมือครับ Na levo
na liyevo
14 ตรงไปครับ Samo pravo
samo pravo
15 ที่นี่ครับ Tu je
tou ye
16 ทางนี้ครับ Tamo je
tamo yé
17 หยุดครับ Stop!
stop
18 ใช้เวลาตามสบายครับ Ne morate da žurite
né moraté da jourité
19 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Mogu li dobiti račun, molim Vas?
mogou li dobiti ratchoun, molim vas8 - ความรู้สึก

ความรู้สึก
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ Stvarno volim tvoju zemlju
stvarno volim tvoyou zemlyou
2 ดิฉันรักคุณค่ะ Volim te
volim te
3 ผมมีความสุขครับ Srećan sam
srétchan sam
4 เมื่อผู้หญิงพูด Srećna sam
srétchna sam
5 ผมเศรัาครับ Tužan sam
toujan sam
6 เมื่อผู้หญิงพูด Tužna sam
toujna sam
7 ผมรู้สึกดีมากครับ Uživam ovde
oujivamm ovdé
8 ผมหนาวครับ Hladno mi je
hladno mi ye
9 แบบอื่น Zima mi je
zima mi yé
10 ผมร้อนครับ Toplo mi je
toplo mi yé
11 ใหญ่เกินไปครับ Preveliko je
prévéliko yé
12 เล็กเกินไปครับ Premalo je
prémalo yé
13 ดีมากครับ Taman je
taman yé
14 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ Želiš li izaći večeras?
Želiš li izaći večeras?
15 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Hteo bih izaći večeras
hteo bih izatchi vetchérass
16 เป็นความคิดที่ดีครับ To je dobra ideja
to yé dobra idéya
17 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ Želim da se zabavljam
jelim da sé zabavlyam
18 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ To nije dobra ideja
to niyé dobra idéya
19 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ Ne želim izaći večeras
né jelim izatchi vetchérass
20 ผมต้องการพักผ่อนครับ Hteo bih da se odmorim
hteo bih da sé odmorim
21 เมื่อผู้หญิงพูด Htela bih da se odmorim
htéla bih da sé odmorim
22 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ Želiš li da se baviš sportom
jelich li da se bavich sportom
23 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง Da, treba da se opustim
da, treba da sé opoustimm
24 ผมเล่นเทนนิสครับ Igram tenis
igramm tenis
25 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ Ne hvala, previše sam umoran
né hvala, préviché samm oumorann
26 เมื่อผู้หญิงพูด Ne hvala, previše sam umorna
né hvala, préviché samm oumorna9 - ครอบครัว

ครอบครัว
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ Imaš li rodbinu ovde?
imach li rodbinou ovde
2 คุณพ่อดิฉันค่ะ Imam Oca
imam otsa
3 คุณแม่ดิฉันค่ะ Imam Majku
imam maykou
4 ลูกชายดิฉันค่ะ Imam Sina
imam sina
5 ลูกสาวดิฉันค่ะ Imam Kćerku
imam ktcherkou
6 พี่ชายดิฉันค่ะ Imam Brata
imam brata
7 พี่สาวดิฉันค่ะ Imam Sestru
imam sestrou
8 เพื่อนผู้ชายค่ะ Imam Prijatelja
imam priyatélya
9 เพื่อนผู้หญิงค่ะ Imam Prijateljicu
imam priyatelitsou
10 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ Imam Dečka
imam detchka
11 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ Imam Devojku
imam dévoykou
12 สามีของดิฉันค่ะ Imam Muža
imam mouja
13 ภรรยาของผมครับ Imam Ženu
imam jénou10 - บาร์

บาร์
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ที่่บาร์ค่ะ Bar
bar
2 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ Želiš li nešto popiti?
jelich li nechto popiti
3 ดื่ม Piti
piti
4 แก้ว Čaša
tchacha
5 ด้วยความยินดีครับ Vrlo rado
vrlo rado
6 คุณจะทานอะไรดีคะ Šta piješ?
chta pich ?
7 มีอะไรดื่มบ้างครับ Šta ima od pića?
chta ima od pitcha
8 สำนวนที่เป็นกันเอง Šta ima za piće?
chta ima za pitche
9 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ Ima vode ili voćnih sokova
ima vodé ili votchnih sokova
10 ความผันแปล Vode
vode
11 นํ้าเปล่าค่ะ Voda
voda
12 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
molim vas, mojeté li dodati kotské leda
13 นํ้าแข็ง Kocke leda
kotské leda
14 ช็อคโกแล็ต Čokolade
tchokolade
15 นม Mleka
mleka
16 นํ้าชา Čaja
tchaya
17 กาแฟ Kafe
kafe
18 ใส่นํ้าตาล Sa šećerom
sa chetcherom
19 ใส่ครีม Sa šlagom
sa chlagom
20 ไวน์ Vina
vina
21 เบียร์ Piva
piva
22 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ Čaj, molim te
tchay, molim te
23 เบียร์ที่หนึ่งครับ Pivo, molim te
pivo, molim te
24 คุณต้องการดื่มอะไรครับ Šta želite piti?
chta jelité piti
25 นํ้าชาสองที่ค่ะ Dva čaja, molim Vas!
dva tchaya, molim vas
26 เบียร์สองที่ค่ะ Dva piva, molim Vas!
dva piva, molim vas
27 ไม่ครัับ, ขอบคุณ Ništa, hvala
nichta, hvala
28 ดื่มให้กับคุณค่ะ Na zdravlje!
na zdravlye
29 สำนวนที่เป็นกันเอง Živeo!
na jiveo
30 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ Na zdravlje!
na zdravlye
31 สำนวนที่เป็นกันเอง Živeli!
jiveli
32 เช็คบิลด้วยค่ะ Molim Vas, račun!
molim vas, ratchoun
33 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ Oprostite, koliko Vam dugujem?
oprostite, koliko vam dougouyem
34 ยี่สิบยุโรครับ Dvadeset eura
dvadeset eoura
35 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ Ja častim
ya tchastim11 - ร้านอาหาร

ร้านอาหาร
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ร้านอาหาร Restoran
restorann
2 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ Želiš li nešto jesti?
jelich li nechto yesti
3 ครับ, ผมต้องการ Da, vrlo rado
da, vrlo rado
4 กินข้าวค่ะ Jesti
yesti
5 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ Gde možemo jesti?
gdé mojémo yesti
6 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ Gde možemo ručati?
gdé mojémo routchati
7 ข้าวเย็น Večera
vetchera
8 ข้าวเช้า Doručak
doroutchak
9 ได้โปรดค่ะ Molim Vas!
molim vas
10 ขอเมนูด้วยค่ะ Molim Vas, jelovnik!
molim vas, yelovnik
11 นี่ครับเมนู Izvolite jelovnik
izvolité yelovnik
12 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ Šta više voliš? Meso ili ribu?
chta viché volich meso ili ribou
13 กับข้าวสวยค่ะ S pirinčem
s pirintchem
14 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ Sa testeninom
sa testeninom
15 มันฝรั่ง Krompiri
krompiri
16 ความผันแปล S krompirom
s krompirom
17 ผัก Povrće
povrtche
18 ความผันแปล S povrćem
s povrtchem
19 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje
kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
20 ขนมปัง Hleb
hléb
21 เนยสด Maslac
maslats
22 สำนวนที่เป็นกันเอง Puter
pouter
23 สลัดผัก Salata
salata
24 ของหวาน Desert
desert
25 ผลไม้ Voće
votche
26 คุณมีมีดไหมคะ Molim Vas, nož
molim vas, noj
27 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ Da, odmah ću ga doneti
da, odmah tchou ga doneti
28 มีดหนึ่งเล่ม Nož
noj
29 ส้่อมหนึ่งคัน Viljuška
vilyouchka
30 ช้อนหนึ่งคัน Kašika
kachika
31 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ Da li je to toplo jelo?
da li yé to toplo yelo
32 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ Da, i vrlo začinjeno!
da, i vrlo zatchigneno
33 ร้อน Toplo
toplo
34 ความผันแปล Vruće
vroutche
35 เย็น Hladno
hladno
36 เผ็ด Začinjeno
zatchigneno
37 แบบอื่น Ljuto
lyouto
38 ผมจะเอาปลาครับ Uzeću ribu
ouzetchou ribou
39 ดิฉันด้วยค่ะ I ja
i ya12 - จากกัน

จากกัน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ Kasno je! Moram otići!
kasno ye moram otitchi
2 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ Možemo li se ponovo videti?
mojemo li sé ponovo videti
3 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี Da, vrlo rado
da, vrlo rado
4 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ Ovo je moja adresa
ovo yé moya adresa
5 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ Imaš li broj telefona?
imach li broy téléfona
6 มีครับ, นี่ครับ Da, evo
da, évo
7 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ Bilo mi je lepo s tobom
bilo mi yé lepo s tobom
8 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ I meni je drago što sam te upoznala
i meni yé drago chto sam té oupoznala
9 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ Videćemo se ponovno uskoro
videtchémo sé ponovno ouskoro
10 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ I ja se nadam
i ya se nadam
11 ลาก่อนค่ะ Doviđenja
dovidyegna
12 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ Vidimo se sutra
vidimo sé soutra
13 ลาก่อนครับ Zdravo
zdravo13 - ขนส่ง

ขนส่ง
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ Oprostite, gdje je autobusna stanica?
oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
2 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ Koliko košta karta za Grad Sunca?
koliko kochta karta za grad sountsa
3 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ Molim Vas, kuda ide ovaj voz?
molim vas, kuda idé ovay voz
4 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca?
da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
5 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ Kad kreće voz za Grad Sunca?
kad kretché voz za grad sountsa
6 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca?
kad stijé ovay voz ou grad sountsa
7 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas?
yednou kartou za grad sountsa, molim vas
8 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ Imate li vozni red vozova?
imaté li vozni red vozova
9 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ Vozni red autobusa?
vozni red aoutobousa
10 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca?
oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
11 ขบวนนี้ค่ะ Ovaj, ovde
ovay, ovde
12 ขอบคุณครับ Hvala
hvala
13 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ Nema na čemu. Srećan put!
nema na tchemou. sretchan poutt
14 อู่ซ่อมรถ Automehaničarska radnja
aoutoméhanitcharska radnya
15 ปั๊มนํ้ามัน Benzinska stanica
benzinska stanitsa
16 แบบอื่น Benzinska pumpa
benzinska poumpa
17 เต็มถังค่ะ Do vrha, molim
do veurha, molim
18 รถจักรยาน Bicikl
bitsikl
19 ตัวเมือง Centar grada
tsèntar grada
20 ชานเมือง Predgrađe
predgradye
21 เป็นเมืองใหญ่ To je veliki grad
to yé veliki grad
22 เป็นหมู่บ้าน To je selo
to yé selo
23 ภูเขา Planina
planina
24 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง Jezero
yézéro
25 ชนบท Selo
sélo14 - หาคน

หาคน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ซาร่าอยู่ไหมครับ Molim Vas, je li Sara tu?
molim vas, yé li sara tou
2 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ Da, ona je tu
Da, onna yé tou
3 เธอออกไปข้างนอกค่ะ Izašla je
izachla yé
4 แบบอื่น Napolju je
napolyou yé
5 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ Možete je nazvati na njen mobilni
mojété yé nazvati na gnènn mobilni
6 เธออยู่ที่ไหนครับ Znate li gde je mogu naći?
znaté li gdé yé mogou natchi
7 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ Ona je na poslu
onna yé na poslou
8 เธออยู่ที่บ้านค่ะ Ona je kod kuće
Onna yé kod koutché
9 จูเลียงอยู่ไหมคะ Molim Vas, je li Julien tu?
molim vas, yé li youliann tou
10 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ Da, on je tu
da, onn yé tou
11 เขาออกไปข้างนอกครับ Izašao je
izachao yé
12 แบบอื่น Napolju je
napolyou yé
13 เขาอยู่ที่ไหนคะ Znate li gde ga mogu naći
znaté li gdé ga mogou natchi
14 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon
mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
15 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ On je na poslu
onn yé na poslou
16 เขาอยู่ที่บ้านครับ On je kod kuće
Onn yé kod koutché15 - โรงแรม

โรงแรม
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 โรงแรม Hotel
hotel
2 อพาร์ตเม้นท์ Apartman
apartmann
3 ความผันแปล Stan
stan
4 ยินดีต้อนรับค่ะ Dobrodošli
dobrodochli
5 คุณมีห้องว่างไหมครับ Imate li slobodnu sobu?
imaté li slobodnou sobou
6 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ Ima li kupatilo u sobi?
ima li koupatilo ou sobi
7 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ Želite li radije dva odvojena kreveta?
jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
8 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ Želite li bračni krevet?
jelité li bratchni krevet
9 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem
soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
10 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ Soba s doručkom
soba s doroutchkom
11 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ Koliko košta jedno noćenje?
koliko kochta yedno notchègnè
12 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
13 ได้ค่ะ Da, naravno!
da, naravno
14 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ Hvala. Soba je vrlo lepa
hvala. soba yé vrlo lépa
15 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ U redu je, mogu li rezervisati za večeras?
ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
16 ราคาแพงไปหน่อยครับ Hvala, malo je preskupo za mene
hvala, malo yé preskoupo za méné
17 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag?
mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
18 ห้องของผมอยู่ไหนครับ Molim Vas, gde je moja soba?
molim vas, gdé yé moya soba
19 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ Na prvom spratu
na prvom spratou
20 มีลิฟท์ไหมคะ Ima li hotel lift?
ima li hotel lift
21 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ Lift je na levoj strani?
lift yé na levoy strani?
22 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ Lift je na desnoj strani?
lift yé na dèsnoy strani?
23 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ Gdje je perionica veša?
gdyé yé périonica vécha
24 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ U prizemlju
ou prizemlyou
25 ชั้นล่าง Prizemlje
prizemlyé
26 ห้องพัก Soba
soba
27 ร้านซักรีด Hemijsko čišćenje
hémiysko tchichtchenye
28 ร้านเสริมสวย Frizer
frizer
29 แบบอื่น Frizerski salon
frizerski salon
30 ที่จอดรถ Parkiralište za automobile
parkiralichté za aoutomobile
31 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ Gde se nalazi sala za sastanke?
gdé sé nalazi ssala za ssastanké
32 ห้องประชุม Sala za sastanke
ssala za ssastanké
33 สระนํ้าอุ่น Grejani bazen
greyani bazènn
34 สระนํ้า Bazen
bazènn
35 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ Molim Vas, probudite me u sedam sati
molim vas, proboudité mé ou sedam sati
36 ขอกุญแจหน่อยครับ Molim Vas ključ
molim vas klyoutch
37 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ Molim Vas karticu
molim vas kartitsou
38 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ Ima li poruka za mene?
ima li porouka za mene
39 มีค่ะ, นี่ค่ะ Da, izvolite
da, izvolite
40 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ Ne, nema
ne, néma
41 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ Gde mogu dobiti sitniš?
gdé mogou dobiti sitnich
42 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš?
molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
43 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ Da, za koliko Vam treba?
da, za koliko vam treba16 - ชายหาด

ชายหาด
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ชายหาดค่ะ Plaža
plaja
2 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ Znate li gde mogu kupiti loptu?
znaté li gdé mogou koupiti loptou
3 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ Ima jedna prodavnica u ovom pravcu
ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
4 ลูกบอลหนึ่งลูก Lopta
lopta
5 กล้องส่องทางไกล Dvogled
dvogled
6 หมวกแก๊ป Kačket
katchkètt
7 ผ้าเช็ดตัว Peškir
péchkir
8 รองเท้าแตะ Sandale
sandalé
9 กระป๋อง Kofa
kofa
10 แบบอื่น Kanta
kanta
11 ครีมกันแดด Krema za sunčanje
krema za sountchagné
12 กางเกงว่ายนํ้า Kupaće gaće
koupatché gatché
13 แว่นกันแดด Sunčane naočare
sountchané naotcharé
14 กุ้งหอยปูปลา Rakovi
rakovi
15 สำนวนที่เป็นทางการ Ljuskari
lyouskari
16 อาบแดด Sunčati se
sountchati se
17 แสงแดดจ้า Sunčano
sountchano
18 พระอาทิตย์ตกดิน Zalazak sunca
zalazak sountsa
19 ร่มกันแดด Suncobran
sountsobrann
20 แสงแดด Sunce
sountsé
21 การอาบแดด Sunčanica
sountchanitsa
22 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ Da li je opasno tu plivati?
da li yé opasno tou plivati
23 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ Ne, nije opasno
ne, niyé opasno
24 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ Da, tu je zabranjeno plivati
da, tou yé zabragneno plivati
25 ว่ายนํ้า Plivati
plivati
26 การว่ายนํ้า Plivanje
plivagné
27 คลืน Talas
talass
28 ความผันแปล Talasi
talassi
29 ทะเล More
moré
30 เนิน Nasip
nasip
31 แบบอื่น Peščani nasip
pechtchani nasip
32 ทราย Pesak
pésak
33 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ Kakva je prognoza za sutra
kakva yé prognoza za sutra
34 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ Vreme će se promeniti
vrémé tché sé proméniti
35 ฝนจะตกค่ะ Biće kiše
bitché kiché
36 จะมีแดดค่ะ Biće sunčano
bitché sountchano
37 จะมีลมแรงค่ะ Biće puno vetra
bitché pouno vètra
38 ชุดว่ายนํ้า Kupaći kostim
koupatchi kostim
39 ที่ร่ม Hladovina
hladovina17 - ในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ Molim Vas, možete li mi pomoći?
molim vas, mojeté li mi pomotchi
2 ผมหลงทางครับ Izgubio sam se
izgoubio sam se
3 เมื่อผู้หญิงพูด Izgubila sam se
izgoubila sam se
4 คุณต้องการอะไรครับ Šta želite ?
chta jelité
5 เกิดอะไรขึ้นครับ Šta se dogodilo?
chta sé dogodilo
6 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ Gde mogu naći prevodioca?
gdé mogou natchi prevodiotsa
7 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ Gde se nalazi najbliža apoteka?
gdé sé nalazi nayblija apoteka
8 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ Možete li nazvati lekara, molim Vas?
mojeté li nazvati lekara, molim vas
9 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ Da li ste trenutno pod terapijom?
da li sté trenoutno pod terapiyom
10 โรงพยาบาล Bolnica
bolnitsa
11 ร้านขายยา Apoteka
apoteka
12 หมอ Lekar
lekar
13 แบบอื่น Doktor
doktor
14 ศูนย์การแพทย์ Medicinska služba
meditsinska sloujba
15 ผมทำเอกสารหายหายครับ Izgubio sam isprave
izgoubio sam isprave
16 เมื่อผู้หญิงพูด Izgubila sam isprave
izgoubila sam isprave
17 ผมถูกขโมยเอกสารครับ Neko mi je ukrao isprave
neko mi yé oukrao isprave
18 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ Biro za izgubljene stvari
biro za izgoublyené stvari
19 หน่วยกู้ภัย Stanica prve pomoći
stanitsa prvé pomotchi
20 ทางออกฉุกเฉิน Izlaz u slučaju nužde
izlaz ou sloutchayu noujde
21 ตำรวจ Policija
politsiya
22 เอกสาร Isprave
isprave
23 เงิน Novac
novats
24 หนังสือเดินทาง Pasoš
pasoch
25 กระเป๋าเดินทาง Prtljag
prtlyag
26 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ Ne treba, hvala
né tréba, hvala
27 อย่ามายุ่งกับฉัน Pustite me na miru!
poustité mé na mirou
28 ไปให้พ้น Sklonite se!
sklonité se
ดาวน์โหลด mp3 และ pdf
MP3 + PDF

ดาวน์โหลดสำนวนและวลีทั้งหมด

ทดลองใช้ฟรีตั้งต้น

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf