วงศัพท์ > ภาษาไทย

1 - สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
Sawatdi Kha
2 เมื่อผู้ชายพูด สวัสดีครับ
Sawatdi Khrap
3 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
Sawatdi Kha
4 เมื่อผู้ชายพูด สวัสดีครับ
Sawatdi Khrap
5 ลาก่อนค่ะ ลาก่อนค่ะ
La Kon Kha
6 เมื่อผู้ชายพูด ลาก่อนครับ
La Kon Khrap
7 เดี๋ยวพบกันครับ เดี๋ยวพบกันครับ
Diao Phop Kan Khrap
8 เมื่อผู้หญิงพูด เดี๋ยวพบกันค่ะ
Diao Phop Kan Kha
9 ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ
Chai Kha
10 เมื่อผู้ชายพูด ใช่ครับ
Chai Khrap
11 ไม่ค่ะ ไม่ค่ะ
Mai Kha
12 เมื่อผู้ชายพูด ไม่ครับ
Mai Khrap
13 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ
Dai Prot Kha, Karuna Duay Kha
14 เมื่อผู้ชายพูด ได้โปรดครับ, กรุณาด้วยครับ
Dai Prot Kharp, Karuna Duay Khrap
15 ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ
Khopkhun Khrap
16 เมื่อผู้หญิงพูด ขอบคุณค่ะ
Khopkhun Kha
17 ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
Khopkhun Mak Kha
18 เมื่อผู้ชายพูด ขอบคุณมากครับ
Khopkhun Mak Khrap
19 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ
Khopkhun Khrap Thi Chuailuea
20 เมื่อผู้หญิงพูด ขอบคุณค่ะที่ช่วยเหลือ
Khopkhun Kha Thi Chuailuea
21 เชิญค่ะ เชิญค่ะ
Choen Kha
22 เมื่อผู้ชายพูด เชิญครับ
Choen Khrap
23 ตกลงค่ะ ตกลงค่ะ
Toklong Kha
24 เมื่อผู้ชายพูด ตกลงครับ
Toklong Khrap
25 ราคาเท่าไรครับ ราคาเท่าไรครับ
Rakha Thaorai Khrap
26 เมื่อผู้หญิงพูด ราคาเท่าไรค่ะ
Rakha Thaorai Kha
27 ขอโทษครับ ขอโทษครับ
Khothot Khrap
28 เมื่อผู้หญิงพูด ขอโทษค่ะ
Khothot Kha
29 ผมไม่เข้าใจครับ ผมไม่เข้าใจครับ
Phom Mai Khaochai Khrap
30 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ
Dichan Mai Khaochai Kha
31 ผมเข้าใจแล้วครับ ผมเข้าใจแล้วครับ
Phom Khaochai Laeo Khrap
32 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ
Dichan Khaochai Laeo Kha
33 ดิฉันไม่ทราบค่ะ ดิฉันไม่ทราบค่ะ
Dichan Mai Sap Kha
34 เมื่อผู้ชายพูด ผมไม่ทราบครับ
Phom Mai Sap Khrap
35 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ
Ham Kha, Tammaidai Kha
36 เมื่อผู้ชายพูด ห้ามครับ, ทำไม่ได้ครับ
Ham Khrap, Tammaidai Khrap
37 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ
Hong nam yoo nai Khrap
38 เมื่อผู้หญิงพูด ห้องน้ำอยู่ไหนคะ
Hong nam yoo nai Kha
39 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
Suk San Wan Pimai Kha
40 เมื่อผู้ชายพูด สุขสันต์วันปีใหม่ครับ
Sut San Wan Pimai Khrap
41 สุขสันต์วันเกิดค่ะ สุขสันต์วันเกิดค่ะ
Suk San Wan Koet Kha
42 เมื่อผู้ชายพูด สุขสันต์วันเกิดครับ
Suk San Wan Koet Khrap
43 ขอให้สนุกนะคะ ขอให้สนุกนะคะ
Kho Hai Sanuk na Kha
44 เมื่อผู้ชายพูด ขอให้สนุกนะครับ
Kho Hai Sanuk na Khrap
45 ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะ
Yindi Duai na Kha
46 เมื่อผู้ชายพูด ยินดีด้วยนะครับ
Yindi Duai na Khrap2 - สนทนา

สนทนา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ
Sawatdi Kha , Sabai Di Mai Kha
2 เมื่อผู้ชายพูด สวัสดีครับ, สบายดีไหมครับ
Sawatdi Khrap , Sabai Di Mai Khrap
3 สวัสดีครับ, สบายดีครับ สวัสดีครับ, สบายดีครับ
Sawatdi Khrap , Phom Sabai Di Khrap
4 เมื่อผู้หญิงพูด สวัสดีค่ะ, ดิฉันสบายดีค่ะ
Sawatdi Kha , Dichan Sabai Di Kha
5 คุณพูดภาษาไทยไหมคะ คุณพูดภาษาไทยไหมคะ
Khun Phut Phasa Thai Mai Kha
6 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาไทย ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาไทย
Mai Khrap,Phom Mai Phut Phasa Thai
7 ไม่ค่ะ, ดิฉันไม่พูดภาษาไทย ไม่ค่ะ, ดิฉันไม่พูดภาษาไทย
Mai Kha,Dichan Mai Phut Phasa Thai
8 นิดหน่อยก็พอครับ นิดหน่อยก็พอครับ
Nitnoi Korpor Khrap
9 เมื่อผู้ชายพูด นิดหน่อยก็พอค่ะ
Nitnoi Korpor Kha
10 คุณมาจากประเทศไหนคะ คุณมาจากประเทศไหนคะ
Khun Ma Chak Prathet Nai Kha
11 เมื่อผู้หญิงพูด คุณมาจากประเทศไหนครับ
Khun Ma Chak Prathet Nai Khrap
12 คุณสัญชาติอะไรคะ คุณสัญชาติอะไรคะ
Khun Sanchat Arai Kha
13 เมื่อผู้หญิงพูด คุณสัญชาติอะไรครับ
Khun Sanchat Arai Khrap
14 ผมเป็นชาวไทยครับ ผมเป็นชาวไทยครับ
Phom Pen Chao Thai Khrap
15 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันเป็นชาวไทยค่ะ
Dichan Pen Chao Thai Kha
16 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ
Laeo Khun La Khrap , Khun Yu Thi Ni Rue
17 เมื่อผู้หญิงพูด แล้วคุณล่ะคะ, คุณอยู่ที่นี่หรือ
Laeo Khun La Kha , Khun Yu Thi Ni Rue
18 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่
Chai Kha , Dichan Yu Thi Ni
19 เมื่อผู้ชายพูด ใช่ครับ, ผมอยู่ที่นี่
Chai Khrap , Phom Yu Thi Ni
20 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ
Dichan Chue Sa Ra , Laeo Khun La Kha
21 จูเลียงครับ จูเลียงครับ
Chu Liang Khrap
22 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ คุณมาทำอะไรที่นี่คะ
Khun Ma Tham Arai Thi Ni Kha
23 เมื่อผู้ชายพูด คุณมาทำอะไรที่นี่ครับ
Khun Ma Tham Arai Thi Ni Khrap
24 ผมมาเที่ยวครับ ผมมาเที่ยวครับ
Phom Ma Thiao Khrap
25 เมื่อผู้หญิงพูด ผมมาเที่ยวครับ
Dichan Ma Thiao Kha
26 พวกเรามาเที่ยวกันครับ พวกเรามาเที่ยวกันครับ
Phuakrao Ma Thiao Kun Khrap
27 เมื่อผู้หญิงพูด พวกเรามาเที่ยวกันค่ะ
Phuakrao Ma Thiao Kun Kha
28 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ ผมมาติดต่อธุรกิจครับ
Phom Ma Tidtor Thurakit Khrap
29 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันมาติดต่อธุรกิจค่ะ
Di Chan Ma Tidtor Thurakit Kha
30 ผมทำงานที่นี่ครับ ผมทำงานที่นี่ครับ
Phom Thamngan Thi Ni Khrap
31 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันทำงานที่นี่ค่ะ
Dichan Thamngan Thi Ni Kha
32 พวกเราทำงานที่นี่ครับ พวกเราทำงานที่นี่ครับ
Phuakrao Thamngan Thi Ni Khrap
33 เมื่อผู้หญิงพูด พวกเราทำงานที่นี่ค่ะ
Phuakrao Thamngan Thi Ni Kha
34 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ
Thinai Mi Ran Aroi Aroi Mai Khrap
35 เมื่อผู้หญิงพูด ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมคะ
Thinai Mi Ran Aroi Aroi Mai Kha
36 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ
Mi Phiphitthaphan Klai Klai Thi Ni Bang Mai Khrap
37 เมื่อผู้หญิงพูด มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมคะ
Mi Phiphitthaphan Klai Klai Thi Ni Bang Mai Kha
38 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ
Cha Thi Len In Toe Net Dai Thinai Bang Khrap
39 เมื่อผู้หญิงพูด จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างคะ
Cha Thi Len In Toe Net Dai Thinai Bang Kha3 - เรียน

เรียน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ
Khun Tongkan Rian Kham Sap Mai Kha
2 เมื่อผู้ชายพูด คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมครับ
Khun Tongkan Rian Kham Sap Mai Khrap
3 ครับ, ตกลง ครับ, ตกลง
Khrap , Toklong
4 เมื่อผู้หญิงพูด ค่ะ, ตกลง
Kha , Toklong
5 นี่คืออะไรคะ นี่คืออะไรคะ
Khao Riakwa Arai Khrap
6 เมื่อผู้ชายพูด นี่คืออะไรครับ
Khao Riakwa Arai Kha
7 นี่คือโต๊ะค่ะ นี่คือโต๊ะค่ะ
To Tua Nueng Khap
8 เมื่อผู้ชายพูด นี่คือโต๊ะครับ
To Tua Nueng Khrap
9 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ
To Tua Nueng , Khun Khaochai Mai Kha
10 เมื่อผู้ชายพูด โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมครับ
To Tua Nueng , Khun Khaochai Mai Khrap
11 ผมไม่เข้าใจครับ ผมไม่เข้าใจครับ
Phom Mai Khaochai Khrap
12 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ
Dichan Mai Khaochai Kha
13 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ
Koon pot ee kraang daai maai Khrap
14 เมื่อผู้หญิงพูด คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมคะ
Koon pot ee kraang daai maai Kha
15 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ
Khun Phut Cha Cha Dai Mai Khrap
16 เมื่อผู้หญิงพูด คุณพูดช้าๆได้ไหมคะ
Khun Phut Cha Cha Dai Mai Kha
17 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Khun Khian Hai Phom Noi Dai Mai Khrap
18 เมื่อผู้หญิงพูด คุณเขียนให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ
Khun Khian Hai Phom Noi Dai Mai Kha
19 ผมเข้าใจแล้วครับ ผมเข้าใจแล้วครับ
Phom Khaochai Laeo Khrap
20 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ
Dichan Khaochai Laeo Kha4 - สี

สี
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ
Phom Chop Si Khong To Tua Ni Chang Khrap
2 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังค่ะ
Phom Chop Si Khong To Tua Ni Chang Kha
3 เป็นสีแดงค่ะ เป็นสีแดงค่ะ
Pen Si Daeng Kha
4 เมื่อผู้ชายพูด เป็นสีแดงครับ
Pen Si Daeng Khrap
5 สีฟ้า สีฟ้า
Si Fa
6 สีเหลือง สีเหลือง
Si Lueang
7 สีขาว สีขาว
Si Khao
8 สีดำ สีดำ
Si Dam
9 สีเขียว สีเขียว
Si Khiao
10 สีส้ม สีส้ม
Si Som
11 สีม่วง สีม่วง
Si Muang
12 สีเทา สีเทา
Si Thao5 - จำนวน

จำนวน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ศูนย์ ศูนย์
Sun
2 หนึ่ง หนึ่ง
Nueng
3 สอง สอง
Song
4 สาม สาม
Sam
5 สี่ สี่
Si
6 ห้า ห้า
Ha
7 หก หก
Hok
8 เจ็ด เจ็ด
Chet
9 แปด แปด
Paet
10 เก้า เก้า
Kao
11 สิบ สิบ
Sip
12 สิบเอ็ด สิบเอ็ด
Sip Et
13 สิบสอง สิบสอง
Sip Song
14 สิบสาม สิบสาม
Sip Sam
15 สิบสี่ สิบสี่
Sip Si
16 สิบห้า สิบห้า
Sip Ha
17 สิบหก สิบหก
Sip Hok
18 สิบเจ็ด สิบเจ็ด
Sip Chet
19 สิบแปด สิบแปด
Sip Paet
20 สิบเก้า สิบเก้า
Sip Kao
21 ยี่สิบ ยี่สิบ
Yisip
22 ยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ด
Yisip Et
23 ยี่สิบสอง ยี่สิบสอง
Yisip Song
24 ยี่สิบสาม ยี่สิบสาม
Yisip Sam
25 ยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่
Yisip Si
26 ยี่สิบห้า ยี่สิบห้า
Yisip Ha
27 ยี่สิบหก ยี่สิบหก
Yisip Hok
28 ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ด
Yisip Chet
29 ยี่สิบแปด ยี่สิบแปด
Yisip Paet
30 ยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้า
Yisip Kao
31 สามสิบ สามสิบ
Samsip
32 สามสิบเอ็ด สามสิบเอ็ด
Samsip Et
33 สามสิบสอง สามสิบสอง
Samsip Song
34 สามสิบสาม สามสิบสาม
Samsip Sam
35 สามสิบสี่ สามสิบสี่
Samsip Si
36 สามสิบห้า สามสิบห้า
Samsip Ha
37 สามสิบหก สามสิบหก
Samsip Hok
38 สี่สิบ สี่สิบ
Si Sip
39 ห้าสิบ ห้าสิบ
Ha Sip
40 หกสิบ หกสิบ
Hok Sip
41 เจ็ดสิบ เจ็ดสิบ
Chet Sip
42 แปดสิบ แปดสิบ
Paet Sip
43 เก้าสิบ เก้าสิบ
Kao Sip
44 หนึ่งร้อย หนึ่งร้อย
Nueng Roi
45 หนึ่งร้อยห้า หนึ่งร้อยห้า
Nueng Roi Ha
46 สองร้อย สองร้อย
Song Roi
47 สามร้อย สามร้อย
Sam Roi
48 สี่ร้อย สี่ร้อย
Si Roi
49 หนึ่งพัน หนึ่งพัน
Nueng Phan
50 หนึ่งพันห้าร้อย หนึ่งพันห้าร้อย
Nueng Phan Ha Roi
51 สองพัน สองพัน
Song Phan
52 หนึ่งหมื่น หนึ่งหมื่น
Nueng Muen6 - สังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ
Khun Ma Thueng Muearai Kha
2 เมื่อผู้ชายพูด คุณมาถึงเมื่อไรครับ
Khun Ma Thueng Muearai Khrap
3 วันนี้ วันนี้
Wanni
4 เมื่อวาน เมื่อวาน
Muea Wan
5 เมื่อวานซืน เมื่อวานซืน
Muea Wansuen
6 คุณจะอยู่กี่วันคะ คุณจะอยู่กี่วันคะ
Khun Cha Yu Ki Wan Kha
7 เมื่อผู้ชายพูด คุณจะอยู่กี่วันครับ
Khun Cha Yu Ki Wan Khrap
8 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ
Phom Cha Klap Phrungni Khrap
9 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันจะกลับพรุ่งนี้ค่ะ
Dichan Cha Klap Phrungni Kha
10 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ
Phom Cha Klap Maruen Ni Khrap
11 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันจะกลับมะรืนนี้ค่ะ
Dichan Cha Klap Maruen Ni Kha
12 ผมจะกลับอีกสามวันครับ ผมจะกลับอีกสามวันครับ
Phom Cha Klap Ik Sam Wan Khrap
13 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันจะกลับอีกสามวันค่ะ
Dichan Cha Klap Ik Sam Wan Kha
14 วันจันทร์ วันจันทร์
Wan Chan
15 วันอังคาร วันอังคาร
Wan Angkhan
16 วันพุธ วันพุธ
Wan Phut
17 วันพฤหัสบดี วันพฤหัสบดี
Wan Pharuehatsabodi
18 วันศุกร์ วันศุกร์
Wan Suk
19 วันเสาร์ วันเสาร์
Wan Sao
20 วันอาทิตย์ วันอาทิตย์
Wan Athit
21 เดือนมกราคม เดือนมกราคม
Duean Mokkarakhom
22 เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์
Duean Kumpha Phantha
23 เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม
Duean Minakhom
24 เดือนเมษายน เดือนเมษายน
Duean Mesayon
25 เดือนพฤษภาคม เดือนพฤษภาคม
Duean Phruetsaphakhom
26 เดือนมิถุนายน เดือนมิถุนายน
Duean Mithunayon
27 เดือนกรกฎาคม เดือนกรกฎาคม
Duean Karakadakhom
28 เดือนสิงหาคม เดือนสิงหาคม
Duean Singhakhom
29 เดือนกันยายน เดือนกันยายน
Duean Kanyayon
30 เดือนตุลาคม เดือนตุลาคม
Duean Tulakhom
31 เดือนพฤศจิกายน เดือนพฤศจิกายน
Duean Phruetsachikayon
32 เดือนธันวาคม เดือนธันวาคม
Duean Thanwakhom
33 คุณจะกลับกี่โมงคะ คุณจะกลับกี่โมงคะ
Khun Cha Klap Ki Mong Kha
34 เมื่อผู้ชายพูด คุณจะกลับกี่โมงครับ
Khun Cha Klap Ki Mong Khrap
35 แปดโมงเช้าครับ แปดโมงเช้าครับ
Paet Mong Chao
36 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า
Tonchao , Paet Mong Sip Ha
37 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ
Tonchao , Paet Mong Samsip
38 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า
Tonchao , Paet Mong Si Sip Ha
39 หกโมงเย็น หกโมงเย็น
Hok Mong Yen
40 ผมมาสายครับ ผมมาสายครับ
Phom Ma Sai Khrap
41 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันมาสายค่ะ
Dichan Ma Sai Kha7 - แท็กซี่

แท็กซี่
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 แท๊กซี่ แท๊กซี่
Taaek see
2 คุณต้องการจะไปไหนครับ คุณต้องการจะไปไหนครับ
Khun Tongkan Cha Pai Nai Khrap
3 เมื่อผู้หญิงพูด คุณต้องการจะไปไหนคะ
Khun Tongkan Cha Pai Nai Kha
4 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ ผมจะไปสถานีรถไฟครับ
Phom Cha Pai Sathani Rotfai Khrap
5 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันจะไปสถานีรถไฟค่ะ
Phom Cha Pai Sathani Rotfai Kha
6 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ
Phom Tongkan Pai Rongraem Chue Jour et Nuit Khrap
7 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยค่ะ
Phom Tongkan Pai Rongraem Chue Jour et Nuit Kha
8 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ
Khun Chuay Paisong Phom Thi Sanambin Dai Mai Khrap
9 เมื่อผู้หญิงพูด คุณช่วยไปส่งดิฉันที่สนามบินได้ไหมคะ
Khun Chuay Paisong Phom Thi Sanambin Dai Mai Kha
10 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Khun Chuai Yok Krapao Hai Phom Noi Dai Mai Khrap
11 เมื่อผู้หญิงพูด คุณช่วยยกกระเป๋าให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ
Khun Chuai Yok Krapao Hai Phom Noi Dai Mai Kha
12 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ
Yu Klai Chak Thi Ni Mai Khrap
13 เมื่อผู้หญิงพูด อยู่ไกลจากที่นี่ไหมคะ
Yu Klai Chak Thi Ni Mai Kha
14 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ
Mai Khrap , Yu Khang Khang Ni-eng Khrap
15 เมื่อผู้หญิงพูด ไม่ค่ะ, อยู่ข้างๆนี่เองค่ะ
Mai Khrap , Yu Khang Khang Ni-eng Kha
16 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ
Khrap , Klai Ok Pai Noi Khrap
17 เมื่อผู้หญิงพูด ค่ะ, ไกลออกไปหน่อยค่ะ
Kha , Klai Ok Pai Noi Kha
18 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ
Cha Khit Rakha Thaorai Khrap
19 เมื่อผู้หญิงพูด จะคิดราคาเท่าไรคะ
Cha Khit Rakha Thaorai Kha
20 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ
Ao Ma Hai Phom Thi Ni Noi Khrap
21 เมื่อผู้หญิงพูด เอามาให้ดิฉันที่นี่หน่อยค่ะ
Ao Ma Hai Phom Thi Ni Noi Kha
22 ด้านขวามือครับ ด้านขวามือครับ
Dan Khwamue Khrap
23 เมื่อผู้หญิงพูด ด้านขวามือค่ะ
Dan Khwamue Kha
24 ด้านซ้ายมือครับ ด้านซ้ายมือครับ
Dan Saimue Khrap
25 เมื่อผู้หญิงพูด ด้านซ้ายมือค่ะ
Dan Saimue Kha
26 ตรงไปครับ ตรงไปครับ
Trong Pai Khangna Khrap
27 เมื่อผู้หญิงพูด ตรงไปค่ะ
Trong Pai Khangna Kha
28 ที่นี่ครับ ที่นี่ครับ
Thi Ni Khrap
29 เมื่อผู้หญิงพูด ที่นี่ค่ะ
Thi Ni Kha
30 ทางนี้ครับ ทางนี้ครับ
Thang Ni Khrap
31 เมื่อผู้หญิงพูด ทางนี้ค่ะ
Thang Ni Kha
32 หยุดครับ หยุดครับ
Yut Khrap
33 เมื่อผู้หญิงพูด หยุดค่ะ
Yut Kha
34 ใช้เวลาตามสบายครับ ใช้เวลาตามสบายครับ
Chai Wela Tam Sabai Khrap
35 เมื่อผู้หญิงพูด ใช้เวลาตามสบายค่ะ
Chai Wela Tam Sabai Kha
36 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Khun Chuai Chot Hai Phom Noi Dai Mai Khrap
37 เมื่อผู้หญิงพูด คุณช่วยจดให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ
Khun Chuai Chot Hai Phom Noi Dai Mai Kha8 - ความรู้สึก

ความรู้สึก
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ ผมชอบประเทศของคุณมากครับ
Phom Chop Prathet Khong Khun Mak Khrap
2 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันชอบประเทศของคุณมากค่ะ
Dichan Chop Prathet Khong Khun Mak Kha
3 ดิฉันรักคุณค่ะ ดิฉันรักคุณค่ะ
Dichan Rak Khun Kha
4 เมื่อผู้ชายพูด ผมรักคุณครับ
Phom Rak Khun Khrap
5 ผมมีความสุขครับ ผมมีความสุขครับ
Phom Mi Khwam Suk Khrap
6 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันมีความสุขค่ะ
Dichan Mi Khwam Suk Kha
7 ผมเศรัาครับ ผมเศรัาครับ
Phom Sao Khrap
8 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันเศรัาค่ะ
Dichan Suk Kha
9 ผมรู้สึกดีมากครับ ผมรู้สึกดีมากครับ
Phom Rusuek Di Mak Khrap
10 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันรู้สึกดีมากค่ะ
Dichan Rusuek Di Mak Kha
11 ผมหนาวครับ ผมหนาวครับ
Phom Nao Khrap
12 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันหนาวค่ะ
Dichan Nao Kha
13 ผมร้อนครับ ผมร้อนครับ
Phom Ron Khrap
14 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันร้อนค่ะ
Dichan Ron Kha
15 ใหญ่เกินไปครับ ใหญ่เกินไปครับ
Yai Koenpai Khrap
16 เมื่อผู้หญิงพูด ใหญ่เกินไปค่ะ
Yai Koenpai Khra
17 เล็กเกินไปครับ เล็กเกินไปครับ
Lek Koenpai Khrap
18 เมื่อผู้หญิงพูด เล็กเกินไปค่ะ
Lek Koenpai Kha
19 ดีมากครับ ดีมากครับ
Di Mak Khrap
20 เมื่อผู้หญิงพูด ดีมากค่ะ
Di Mak Kha
21 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ
Khun Tongkan Ok Pai Khangnok Khuen Ni Mai Kha
22 เมื่อผู้ชายพูด คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมครับ
Khun Tongkan Ok Pai Khangnok Khuen Ni Mai Khrap
23 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ
Phom Tongkan Ok Pai Khangnok Khuen Ni Khrap
24 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ค่ะ
Dichan Tongkan Ok Pai Khangnok Khuen Ni Kha
25 เป็นความคิดที่ดีครับ เป็นความคิดที่ดีครับ
Pen Khwamkhit Thi Di Khrap
26 เมื่อผู้หญิงพูด เป็นความคิดที่ดีค่ะ
Pen Khwamkhit Thi Di Kha
27 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ
Phom Yak Ha Arai Sanuk Sanuk Tham Khrap
28 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันอยากหาอะไรสนุกๆ ทำค่ะ
Phom Yak Ha Arai Sanuk Sanuk Tham Kha
29 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ
Mai Pen Khwamkhit Thi Di Loei Khrap
30 เมื่อผู้หญิงพูด ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยค่ะ
Mai Pen Khwamkhit Thi Di Loei Kha
31 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ
Phom Mai Yak Ok Pai Khangnok Khuen Ni Khrap
32 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ค่ะ
Dichan Mai Yak Ok Pai Khangnok Khuen Ni Kha
33 ผมต้องการพักผ่อนครับ ผมต้องการพักผ่อนครับ
Phom Tongkan Phakphon Khrap
34 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันต้องการพักผ่อนค่ะ
Dichan Tongkan Phakphon Kha
35 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ
Khun Tongkan Len Kila Mai Kha
36 เมื่อผู้ชายพูด คุณต้องการเล่นกีฬาไหมครับ
Khun Tongkan Len Kila Mai Khrap
37 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง
Khrap , Phom Tongkan Cha Okkamlang
38 เมื่อผู้หญิงพูด ค่ะ, ดิฉันต้องการจะออกกำลัง
Kha , Dichan Tongkan Cha Okkamlang
39 ผมเล่นเทนนิสครับ ผมเล่นเทนนิสครับ
Phom Len Thennis khrap
40 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันเล่นเทนนิสค่ะ
Dichan Len Thennis Kha
41 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ
Mai Khrap , Phom Nueai Laeo Khrap
42 เมื่อผู้หญิงพูด ไม่ค่ะ, ดิฉันเหนื่อยแล้วค่ะ
Mai Kha , Dichan Nueai Pho Kha9 - ครอบครัว

ครอบครัว
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ
Khun Mi Khropkhrua Yu Thi Ni Rue Plao Khrap
2 เมื่อผู้หญิงพูด คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะ
Khun Mi Khropkhrua Yu Thi Ni Rue Plao Kha
3 คุณพ่อดิฉันค่ะ คุณพ่อดิฉันค่ะ
Khun Pho Dichan Kha
4 เมื่อผู้ชายพูด คุณพ่อผมครับ
Khun Pho Phum Khrap
5 คุณแม่ดิฉันค่ะ คุณแม่ดิฉันค่ะ
Khun Mae Dichan Kha
6 เมื่อผู้ชายพูด คุณแม่ผมครับ
Khun Mae Phum Khrap
7 ลูกชายดิฉันค่ะ ลูกชายดิฉันค่ะ
Lukchai Dichan Kha
8 เมื่อผู้ชายพูด ลูกชายผมครับ
Lukchai Pho Phum Khrap
9 ลูกสาวดิฉันค่ะ ลูกสาวดิฉันค่ะ
Luksao Dichan Kha
10 เมื่อผู้ชายพูด ลูกสาวผมครับ
Luksao Phum Khrap
11 พี่ชายดิฉันค่ะ พี่ชายดิฉันค่ะ
Phichai Dichan Kha
12 พี่สาวดิฉันค่ะ พี่สาวดิฉันค่ะ
Phi Sao Dichan Kha
13 เพื่อนผู้ชายค่ะ เพื่อนผู้ชายค่ะ
Phuean Chai Kha
14 เมื่อผู้ชายพูด เพื่อนผู้ชายครับ
Phuean Chai Khrap
15 เพื่อนผู้หญิงค่ะ เพื่อนผู้หญิงค่ะ
Phuean Phuying Kha
16 เมื่อผู้ชายพูด เพื่อนผู้หญิงครับ
Phuean Phuying Khrap
17 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ
Phuean Chai Khong Dichan Kha
18 เมื่อผู้ชายพูด เพื่อนผู้ชายของผมครับ
Phuean Chai Khong Dichan Khrap
19 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ
Phuean Chai Khong Pom Khrap
20 เมื่อผู้หญิงพูด เพื่อนผู้หญิงของดิฉัน
Phuean Chai Khong Di Chan Kha
21 สามีของดิฉันค่ะ สามีของดิฉันค่ะ
Sami Khong Dichan Kha
22 ภรรยาของผมครับ ภรรยาของผมครับ
Phanya Khong Phom Khrap10 - บาร์

บาร์
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ที่่บาร์ค่ะ ที่่บาร์ค่ะ
Thi Baa Kha
2 เมื่อผู้ชายพูด ที่่บาร์ครับ
Thi Baa Khrap
3 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ คุณจะดื่มอะไรไหมคะ
Khun Cha Duem Arai Mai Kha
4 เมื่อผู้ชายพูด คุณจะดื่มอะไรไหมครับ
Khun Cha Duem Arai Mai Khrap
5 ดื่ม ดื่ม
Duem
6 แก้ว แก้ว
Kaeo
7 ด้วยความยินดีครับ ด้วยความยินดีครับ
Duai Khwam Yindi Khrap
8 เมื่อผู้หญิงพูด ด้วยความยินดีค่ะ
Duai Khwam Yindi Kha
9 คุณจะทานอะไรดีคะ คุณจะทานอะไรดีคะ
Khun Cha Than Arai Kha
10 เมื่อผู้ชายพูด คุณจะทานอะไรดีครับ
Khun Cha Than Arai Khrap
11 มีอะไรดื่มบ้างครับ มีอะไรดื่มบ้างครับ
Mi Arai Duem Bang Khrap
12 เมื่อผู้หญิงพูด มีอะไรดื่มบ้างคะ
Mi Arai Duem Bang Kha
13 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ
Mee nam bplao reeu nam ponlamai maai Kha
14 เมื่อผู้ชายพูด มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ครับ
Mee nam bplao reeu nam ponlamai maai Khrap
15 นํ้าเปล่าค่ะ นํ้าเปล่าค่ะ
Nam bplào Kha
16 เมื่อผู้ชายพูด นํ้าเปล่าครับ
Nam bplào Khrap
17 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ
Khor nam kaeng noi daai mai Kha
18 เมื่อผู้ชายพูด ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมครับ
Khor nam kaeng noi daai mai Khrap
19 นํ้าแข็ง นํ้าแข็ง
Nam kaeng
20 ช็อคโกแล็ต ช็อคโกแล็ต
Chok Ko Laet
21 นม นม
Nom
22 นํ้าชา นํ้าชา
Noum Tchaa
23 กาแฟ กาแฟ
Kafae
24 ใส่นํ้าตาล ใส่นํ้าตาล
Sai noum Dtaan
25 ใส่ครีม ใส่ครีม
Sai Khrim
26 ไวน์ ไวน์
Wai
27 เบียร์ เบียร์
Bia
28 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ นํ้าชาที่หนึุ่งครับ
Neum Tchaa Thi Nueng Khrap
29 เบียร์ที่หนึ่งครับ เบียร์ที่หนึ่งครับ
Bia Thi Nueng Khrap
30 คุณต้องการดื่มอะไรครับ คุณต้องการดื่มอะไรครับ
Khun Tongkan Duem Arai Khrap
31 นํ้าชาสองที่ค่ะ นํ้าชาสองที่ค่ะ
Tchaa song thi Kha
32 เมื่อผู้ชายพูด นํ้าชาสองที่ครับ
Tchaa song thi Khrap
33 เบียร์สองที่ค่ะ เบียร์สองที่ค่ะ
Bia Song Thi Kha
34 เมื่อผู้ชายพูด เบียร์สองที่ครับ
Bia Song Thi Khrap
35 ไม่ครัับ, ขอบคุณ ไม่ครัับ, ขอบคุณ
Mai Khrap, Khopkhun
36 เมื่อผู้หญิงพูด ไม่ค่ะ, ขอบคุณ
Mai Kha, Khopkhun
37 ดื่มให้กับคุณค่ะ ดื่มให้กับคุณค่ะ
Duem Hai Kap Khun Kha
38 เมื่อผู้ชายพูด ดื่มให้กับคุณครับ
Duem Hai Kap Khun Khrap
39 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ
Chokdi Khrap, Chon Kaew Kun Noi Khrap
40 เมื่อผู้หญิงพูด โชคดีค่ะ, ชนแก้วกันหน่อยค่ะ
Chokdi Kha, Chon Kaew Kun Noi Kha
41 เช็คบิลด้วยค่ะ เช็คบิลด้วยค่ะ
Chek Bin Duai Kha
42 เมื่อผู้ชายพูด เช็คบิลด้วยครับ
Chek Bin Duai Khrap
43 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ
Phom Tong Chai Thaorai Khrap
44 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉัันต้องจ่ายเท่าไรค่ะ
Phom Tong Chai Thaorai Kha
45 ยี่สิบยุโรครับ ยี่สิบยุโรครับ
Yisip Yu Ro Kha
46 เมื่อผู้หญิงพูด ยี่สิบยุโรค่ะ
Yisip Yu Ro Khrap
47 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ
Dichan Khor Liang Khun Eng Kha
48 เมื่อผู้ชายพูด ผมขอเลี้ยงคุณเองครับ
Phom Khor Liang Khun Eng Khrap11 - ร้านอาหาร

ร้านอาหาร
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ร้านอาหาร ร้านอาหาร
Ran Ahan
2 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ คุณต้องการกินข้าวไหมคะ
Khun Tongkan Kin Khao Mai Kha
3 เมื่อผู้ชายพูด คุณต้องการกินข้าวไหมครับ
Khun Tongkan Kin Khao Mai Khrap
4 ครับ, ผมต้องการ ครับ, ผมต้องการ
Khrap , Phom Tongkan Than
5 เมื่อผู้หญิงพูด ค่ะ, ดิฉันต้องการ
Kha , Dichan Tongkan Than
6 กินข้าวค่ะ กินข้าวค่ะ
Kin Khao Khap
7 เมื่อผู้ชายพูด กินข้าวครับ
Kin Khao Khrap
8 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ
Rao Cha Kin Khao Dai Thinai Khrap
9 เมื่อผู้หญิงพูด เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีคะ
Rao Cha Kin Khao Dai Thinai Kha
10 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ
Rao Cha Kin Khao Klangwan Thinai Di Khrap
11 เมื่อผู้หญิงพูด เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีคะ
Rao Cha Kin Khao Klangwan Thinai Di Kha
12 ข้าวเย็น ข้าวเย็น
Kao Yen
13 ข้าวเช้า ข้าวเช้า
Kao Chao
14 ได้โปรดค่ะ ได้โปรดค่ะ
Dai Prot Kha
15 เมื่อผู้ชายพูด ได้โปรดครับ
Dai Prot Khrap
16 ขอเมนูด้วยค่ะ ขอเมนูด้วยค่ะ
Kho Menu Duai Kha
17 เมื่อผู้ชายพูด ขอเมนูด้วยครับ
Kho Menu Duai Khrap
18 นี่ครับเมนู นี่ครับเมนู
Ni Khrap Menu
19 เมื่อผู้หญิงพูด นี่ค่ะเมนู
Ni Kha Menu
20 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ
Khun Yak Than Arai Kha , Nuea Rue Pla Di Kha
21 เมื่อผู้ชายพูด คุณอยากทานอะไรครับ, เนื้อหรือปลาดีครับ
Khun Yak Than Arai Khrap , Nuea Rue Pla Di Khrap
22 กับข้าวสวยค่ะ กับข้าวสวยค่ะ
Kapkhao Suay Kha
23 เมื่อผู้ชายพูด กับข้าวสวยครับ
Kapkhao Suay Khrap
24 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ
Kap Kuaitiao Kha
25 เมื่อผู้ชายพูด กับก๋วยเตี๋ยวครับ
Kap Kuaitiao Khrap
26 มันฝรั่ง มันฝรั่ง
Manfarang
27 ผัก ผัก
Phak
28 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก
Khai Khon - Khai Dao - Rue Khai Luak
29 ขนมปัง ขนมปัง
Khanompang
30 เนยสด เนยสด
Noei
31 สลัดผัก สลัดผัก
Salat
32 ของหวาน ของหวาน
Khongwan
33 ผลไม้ ผลไม้
Phonlamai
34 คุณมีมีดไหมคะ คุณมีมีดไหมคะ
Khun Mi Mit Mai Kha
35 เมื่อผู้ชายพูด คุณมีมีดไหมครับ
Khun Mi Mit Mai Khrap
36 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ
Mi Khrap , Phom Yip Hai Diaoni Le Khrap
37 เมื่อผู้หญิงพูด มีค่ะ, ดิฉันนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละค่ะ
Mi Kha , Dichan Yip Hai Diaoni Le Kha
38 มีดหนึ่งเล่ม มีดหนึ่งเล่ม
Mit Neung Lem
39 ส้่อมหนึ่งคัน ส้่อมหนึ่งคัน
Som Nueng Khan
40 ช้อนหนึ่งคัน ช้อนหนึ่งคัน
Chon Nueng Khan
41 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ
Pen Ahan Ron Rue Plao Khrap
42 เมื่อผู้หญิงพูด เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าคะ
Pen Ahan Ron Rue Plao Kha
43 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ
Chai Khrap , Laeo Phet Mak Duai Khrap
44 เมื่อผู้หญิงพูด ใช่ค่ะ, แล้วเผ็ดมากด้วยค่ะ
Chai Khrap , Laeo Phet Mak Duai Kha
45 ร้อน ร้อน
Ron
46 เย็น เย็น
Yen
47 เผ็ด เผ็ด
Phet
48 ผมจะเอาปลาครับ ผมจะเอาปลาครับ
Phom Cha Ao Pla Khrap
49 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันจะเอาปลาครับ
Dichan Cha Ao Pla Kha
50 ดิฉันด้วยค่ะ ดิฉันด้วยค่ะ
Dichan Duai Kha
51 เมื่อผู้ชายพูด ผมด้วยค่ะ
Phom Duai Khrap12 - จากกัน

จากกัน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ
Duek Laeo Dichan Tong Klap Laeo Kha
2 เมื่อผู้ชายพูด ดึกแล้วผมต้องกลับแล้วครับ
Duek Laeo Phom Tong Klap Laeo Khrap
3 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ
Rao Cha Phop Kan Ik Dai Mai Khrap
4 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี
Dai Kha , Duai Khwam Yindi
5 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ
Thiyu Khong Dichan Kha
6 เมื่อผู้ชายพูด นี่คือที่อยู่ของผมครับ
Thiyu Khong Phom Khrap
7 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ
Khun Mi Boe Tho Sap Mai Kha
8 มีครับ, นี่ครับ มีครับ, นี่ครับ
Mi Khrap , Ni Khrap
9 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ
Phom Chai Wela Thi Di Kap Khun Khrap
10 เมื่อผู้หญิงพูด เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขค่ะ
Dichan Chai Wela Thi Di Kap Khun Kha
11 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ
Chen Diaokan Kha , Yindi Thi Dai Phop Khun
12 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ
Laeo Rao Phop Kan Mai Reo Reo Ni Na Kha
13 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ ผมหวังเช่นเดียวกันครับ
Phom Wang Chen Diaokan Khrap
14 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันหวังเช่นเดียวกันค่ะ
Dichan Wang Chen Diaokan Kha
15 ลาก่อนค่ะ ลาก่อนค่ะ
La Kon Kha
16 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ พบกันพรุ่งนี้ค่ะ
Phop Kan Phrungni Kha
17 ลาก่อนครับ ลาก่อนครับ
La Kon Khrap13 - ขนส่ง

ขนส่ง
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ
Dai Prot Khrap , Phom Ha Pai Rot Mai Khrap
2 เมื่อผู้หญิงพูด ได้โปรดค่ะ, ดิฉันหาป้ายรถเมล์ค่ะ
Dai Prot Kha , Phom Ha Pai Rot Mai Kha
3 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ
Tua Pai Mueang Soleil Rakha Thaorai Khrap
4 เมื่อผู้หญิงพูด ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไรคะ
Tua Pai Mueang Soleil Rakha Thaorai Kha
5 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ
Rotfai Khabuan Ni Pai Nai Khrap
6 เมื่อผู้หญิงพูด รถไฟขบวนนี้ไปไหนคะ
Rotfai Khabuan Ni Pai Nai Kha
7 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ
Rotfai Khabuan Ni Yut Thi Mueang Soleil Rue Plao Khrap
8 เมื่อผู้หญิงพูด รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์ หรือเปล่าคะ
Rotfai Khabuan Ni Yut Thi Mueang Soleil Rue Plao Kha
9 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ
Muearai Rotfai Pai Mueang Soleil Cha Ok Khrap
10 เมื่อผู้หญิงพูด ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรคะ
Muearai Rotfai Pai Mueang Soleil Cha Ok Kha
11 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ
Muearai Rotfai Pai Mueang Soleil Cha Ma Thueng Khrap
12 เมื่อผู้หญิงพูด รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรคะ
Muearai Rotfai Pai Mueang Soleil Cha Ma Thueng Kha
13 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ
Tua Rotfai Pai Mueang Soleil Nueng Bai Khrap
14 เมื่อผู้หญิงพูด ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบค่ะ
Tua Rotfai Pai Mueang Soleil Nueng Bai Kha
15 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ
Khun Mi Tarang Wela Rotfai Mai Khrap
16 เมื่อผู้หญิงพูด คุณมีตารางเวลารถไฟไหมคะ
Khun Mi Tarang Wela Rotfai Mai Kha
17 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ
Khun Mi Tarang Wela Rot Pracham Mé Mai Khrap
18 เมื่อผู้หญิงพูด คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมคะ
Khun Mi Tarang Wela Rot Mé Thang Mai Kha
19 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ
Rotfai Khabuan Nai Pai Mueang Soleil Khrap
20 เมื่อผู้หญิงพูด รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ คะ
Rotfai Khabuan Nai Pai Mueang Soleil Kha
21 ขบวนนี้ค่ะ ขบวนนี้ค่ะ
Khabuan Ni Kha
22 เมื่อผู้ชายพูด ขบวนนี้ครับ
Khabuan Ni Khrap
23 ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ
Khopkhun Khrap
24 เมื่อผู้หญิงพูด ขอบคุณค่ะ
Khopkhun Kha
25 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ
Mai Penrai Kha , Doenthang Plotphai Kha
26 เมื่อผู้ชายพูด ไม่เป็นไรครับ, เดินทางปลอดภัยนะครับ
Mai Penrai Khrap , Doenthang Plotphai Khrap
27 อู่ซ่อมรถ อู่ซ่อมรถ
U Som Rot
28 ปั๊มนํ้ามัน ปั๊มนํ้ามัน
Bpam u man
29 เต็มถังค่ะ เต็มถังค่ะ
Tem Thang Kha
30 เมื่อผู้ชายพูด เต็มถังครับ
Tem Thang Khrap
31 รถจักรยาน รถจักรยาน
Rotchakkrayan
32 ตัวเมือง ตัวเมือง
Tuamueang
33 ชานเมือง ชานเมือง
Chan Mueang
34 เป็นเมืองใหญ่ เป็นเมืองใหญ่
Pen Mueang Yai
35 เป็นหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้าน
Pen Muban
36 ภูเขา ภูเขา
Phukhao
37 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง ทะเลสาบแห่งหนึ่ง
Thalesap Haeng Nueng
38 ชนบท ชนบท
Chonnabot14 - หาคน

หาคน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ซาร่าอยู่ไหมครับ ซาร่าอยู่ไหมครับ
Sa Ra Yu Mai Khrap
2 เมื่อผู้หญิงพูด ซาร่าอยู่ไหมคะ
Sa Ra Yu Mai Kha
3 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ
Yu Kha , Thoe Yu Thi Ni Kha
4 เมื่อผู้ชายพูด อยู่ครับ, เธออยู่ที่นี่ครับ
Yu Khrap , Thoe Yu Thi Ni Khrap
5 เธอออกไปข้างนอกค่ะ เธอออกไปข้างนอกค่ะ
Thoe Ok Pai Khangnok Kha
6 เมื่อผู้ชายพูด เธอออกไปข้างนอกครับ
Thoe Ok Pai Khangnok Khrap
7 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ
Khun Tho Khao Thorasap Meu Teu Khong Thoe Dai Kha
8 เมื่อผู้ชายพูด คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ
Khun Tho Khao Thorasap Meu Teu Khong Thoe Dai Khrap
9 เธออยู่ที่ไหนครับ เธออยู่ที่ไหนครับ
Thoe Yu Thinai Khrap
10 เมื่อผู้หญิงพูด เธออยู่ที่ไหนคะ
Thoe Yu Thinai Kha
11 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ
Thoe Yu Thi Thi Thamngan Kha
12 เมื่อผู้ชายพูด เธออยู่ที่ที่ทำงานครับ
Thoe Yu Thi Thi Thamngan Khrap
13 เธออยู่ที่บ้านค่ะ เธออยู่ที่บ้านค่ะ
Thoe Yu Thi Ban Khong Thoe Kha
14 เมื่อผู้ชายพูด เธออยู่ที่บ้านครับ
Thoe Yu Thi Ban Khong Thoe Khrap
15 จูเลียงอยู่ไหมคะ จูเลียงอยู่ไหมคะ
Chu Liang Yu Mai Kha
16 เมื่อผู้ชายพูด จูเลียงอยู่ไหมครับ
Chu Liang Yu Mai Khrap
17 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ
Yu Khrap , Khao Yu Thi Ni Khap
18 เมื่อผู้หญิงพูด อยู่ค่ะ, เขาอยู่ที่นี่ค่ะ
Yu Kha , Khao Yu Thi Ni Kha
19 เขาออกไปข้างนอกครับ เขาออกไปข้างนอกครับ
Khao Ok Pai Khangnok Khrap
20 เมื่อผู้หญิงพูด เขาออกไปข้างนอกค่ะ
Khao Ok Pai Khangnok Kha
21 เขาอยู่ที่ไหนคะ เขาอยู่ที่ไหนคะ
Khao Yu Thinai Kha
22 เมื่อผู้ชายพูด เขาอยู่ที่ไหนครับ
Khao Yu Thinai Khrap
23 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ
Khun Tho Khao Thorasap Meu Teu Khong Thoe Dai Khrap
24 เมื่อผู้หญิงพูด คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ
Khun Tho Khao Thorasap Meu Teu Khong Thoe Dai Kha
25 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ
Khao Yu Thi Thi Thamngan Khrap
26 เมื่อผู้หญิงพูด เขาอยู่ที่ที่ทำงานค่ะ
Khao Yu Thi Thi Thamngan Kha
27 เขาอยู่ที่บ้านครับ เขาอยู่ที่บ้านครับ
Khao Yu Thi Ban Khrap
28 เมื่อผู้หญิงพูด เขาอยู่ที่บ้านค่ะ
Khao Yu Thi Ban Kha15 - โรงแรม

โรงแรม
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 โรงแรม โรงแรม
Rongraem
2 อพาร์ตเม้นท์ อพาร์ตเม้นท์
Aphat Men
3 ยินดีต้อนรับค่ะ ยินดีต้อนรับค่ะ
Yindi Tonrap Kha
4 เมื่อผู้ชายพูด ยินดีต้อนรับครับ
Yindi Tonrap Khrap
5 คุณมีห้องว่างไหมครับ คุณมีห้องว่างไหมครับ
Khun Mi Hong Wang Mai Khrap
6 เมื่อผู้หญิงพูด คุณมีห้องว่างไหมคะ
Khun Mi Hong Wang Mai Kha
7 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ
Mee hoong nai hoong non reu bplào khrap
8 เมื่อผู้หญิงพูด มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าคะ
Mee hoong nai hoong non reu bplào kha
9 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ
Khun Tongkan Hong Tien Khu Rue Palo Kha
10 เมื่อผู้ชายพูด คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าครับ
Khun Tongkan Hong Tien Khu Rue Palo Khrap
11 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ
Khun Tongkan Hong Tien Khu Rue Palo Kha
12 เมื่อผู้ชายพูด คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าครับ
Khun Tongkan Hong Tien Khu Rue Palo Khrap
13 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ
Khor Hong Thimi Ang Abnam - Rabiang - Lae Fakbua Kha
14 เมื่อผู้ชายพูด ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวครับ
Khor Hong Thimi Ang Abnam - Rabiang - Lae Fakbua Khrap
15 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ
Hong Phak Prom Ahan Chao Kha
16 เมื่อผู้ชายพูด ห้องพักพร้อมอาหารเช้าครับ
Hong Phak Prom Ahan Chao Khrap
17 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ
Rakha Khuen La Thaorai Khrap
18 เมื่อผู้หญิงพูด ราคาคืนละเท่าไรคะ
Rakha Khuen La Thaorai Kha
19 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ
Phom Tongkan Kho Du Hong Noi Kon Dai Mai Khrap
20 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมคะ
Dichan Tongkan Kho Du Hong Noi Kon Dai Mai Kha
21 ได้ค่ะ ได้ค่ะ
Dai Naenon Kha
22 เมื่อผู้ชายพูด ได้ครับ
Dai Naenon Khrap
23 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ
Khopkhun Khrap , Hong Di Mak Khrap
24 เมื่อผู้หญิงพูด ขอบคุณค่ะ, ห้องดีมากค่ะ
Khopkhun Kha , Hong Di Mak Kha
25 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ
Di Khrap , Phom Chong Samrap Khuen Ni Dai Mai Khrap
26 เมื่อผู้หญิงพูด ดีค่ะ, ดิฉันจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมคะ
Di Kha , Dichan Kho Chong Samrap Khuen Ni Dai Mai Kha
27 ราคาแพงไปหน่อยครับ ราคาแพงไปหน่อยครับ
Rakha Phaeng Pai Noi Samrap Phom Khrap
28 เมื่อผู้หญิงพูด ราคาแพงไปหน่อยค่ะ
Rakha Phaeng Pai Noi Samrap Dichan Kha
29 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ
Khun Chuai Yok Krapao Khong Phom Dai Mai Khrap
30 เมื่อผู้หญิงพูด คุณช่วยยกกระเป๋าของดิฉันได้ไหมคะ
Khun Chuai Chatkan Kap Krapao Khong Dichan Dai Mai Kha
31 ห้องของผมอยู่ไหนครับ ห้องของผมอยู่ไหนครับ
Hong Khong Phom Yu Nai Khrap
32 เมื่อผู้หญิงพูด ห้องของดิฉันอยู่ไหนคะ
Hong Khong Dichan Yu Nai Kha
33 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ
Yu Thi Chan Raek Kha
34 เมื่อผู้ชายพูด อยู่ที่ชั้นแรกครับ
Yu Thi Chan Raek Khrap
35 มีลิฟท์ไหมคะ มีลิฟท์ไหมคะ
Mi Lip Mai Kha
36 เมื่อผู้ชายพูด มีลิฟท์ไหมครับ
Mi Lip Mai Khrap
37 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ
Lip Yu Dan Saimue Khong Khun Khrap
38 เมื่อผู้หญิงพูด ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณค่ะ
Lip Yu Dan Saimue Khong Khun Kha
39 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ
Lip Yu Dan Khwamue Khong Khun Khrap
40 เมื่อผู้หญิงพูด ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณค่ะ
Lip Yu Dan Khwamue Khong Khun Kha
41 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ
Ran Sak Rit Yu Thinai Khrap
42 เมื่อผู้หญิงพูด ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนคะ
Ran Sak Rit Yu Thinai Kha
43 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ
Yu Thi Chan Lang Kha
44 เมื่อผู้ชายพูด อยู่ที่ชั้นล่างครับ
Yu Thi Chan Lang Khrap
45 ชั้นล่าง ชั้นล่าง
Chan Lang
46 เมื่อผู้หญิงพูด ห้องประชุมอยุ่ไหนคะ
Hong Prachum A Yu Nai Kha
47 ห้องพัก ห้องพัก
Hong Phak Kap Ahan Chao
48 ร้านซักรีด ร้านซักรีด
Ran Sak Rit
49 ร้านเสริมสวย ร้านเสริมสวย
Ran Soemsuai
50 ที่จอดรถ ที่จอดรถ
Thichotrot
51 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ
Hong Prachum A Yu Nai Khrap
52 ห้องประชุม ห้องประชุม
Hong Prachum
53 สระนํ้าอุ่น สระนํ้าอุ่น
Sa Oon
54 สระนํ้า สระนํ้า
Sa naam
55 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ
Chuai Pluk Phom Ton Chet Mong Chao Na Khrap
56 เมื่อผู้หญิงพูด ช่วยปลุกดิฉันตอน เจ็ด โมงเช้านะคะ
Chuai Pluk Dichan Ton Chet Mong Chao Na Kha
57 ขอกุญแจหน่อยครับ ขอกุญแจหน่อยครับ
Kho Kunchae Noi Khrap
58 เมื่อผู้หญิงพูด ขอกุญแจหน่อยค่ะ
Kho Kunchae Noi Kha
59 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ
Kho Bat Poet Pratu Noi Khrap
60 เมื่อผู้หญิงพูด ขอบัตรเปิดประตูหน่อยค่ะ
Kho Bat Poet Pratu Noi Kha
61 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ
Mi Khokhwam Fak Thueng Phom Mai Khrap
62 เมื่อผู้หญิงพูด มีข้อความฝากถึงดิฉันไหมคะ
Mi Khokhwam Fak Thueng Dichan Mai Kha
63 มีค่ะ, นี่ค่ะ มีค่ะ, นี่ค่ะ
Mi Kha , Ni Kha
64 เมื่อผู้ชายพูด มีครับ, นี่ครับ
Mi Khrap , Ni Khrap
65 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ
Mai Mi Kha , Dichan Mai Dairap Loei Kha
66 เมื่อผู้ชายพูด ไม่มีครับ, ผมไม่ได้รับเลยครับ
Mai Mi Khrap , Phom Mai Dairap Loei Khrap
67 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ
Phom Cha Laek Satang Dai Thinai Khrap
68 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนคะ
Dichan Cha Laek Set Satang Dai Thinai Kha
69 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ
Phom Kho Laek Satang Dai Mai Khrap
70 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันขอแลกสตางค์ได้ไหมคะ
Dichan Kho Laek Set Satang Dai Mai Kha
71 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ
Laek Dai Kha Chut Khun Tongkan Laek Thaorai Kha
72 เมื่อผู้ชายพูด แลกได้ครับ. คุณต้องการแลกเท่าไรครับ
Laek Dai Kha Chut Khun Tongkan Laek Thaorai Khrap16 - ชายหาด

ชายหาด
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ชายหาดค่ะ ชายหาดค่ะ
Chaihat Kha
2 เมื่อผู้ชายพูด ชายหาดครับ
Chaihat Khrap
3 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ
Phom Cha Sue Luk Bon Dai Thinai Khrap
4 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนคะ
Phom Cha Sue Luk Bon Dai Thinai Kha
5 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ
Mi Ran Khai Yu Thang Nan Kha
6 เมื่อผู้ชายพูด มีร้านขายอยู่ทางนั้นครับ
Mi Ran Khai Yu Thang Nan Khrap
7 ลูกบอลหนึ่งลูก ลูกบอลหนึ่งลูก
Luk Bon Luk Nueng
8 กล้องส่องทางไกล กล้องส่องทางไกล
Klongsongthangklai
9 หมวกแก๊ป หมวกแก๊ป
Muakkaep
10 ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดตัว
Phachettua
11 รองเท้าแตะ รองเท้าแตะ
Rongthao Tae
12 กระป๋อง กระป๋อง
Krapong
13 ครีมกันแดด ครีมกันแดด
Khrim Kandaet
14 กางเกงว่ายนํ้า กางเกงว่ายนํ้า
Tan Kin Wai Nam
15 แว่นกันแดด แว่นกันแดด
Waen Kandaet
16 กุ้งหอยปูปลา กุ้งหอยปูปลา
Kung Hoi Pu Pla
17 อาบแดด อาบแดด
Apdaet
18 แสงแดดจ้า แสงแดดจ้า
Saengdaet Cha
19 พระอาทิตย์ตกดิน พระอาทิตย์ตกดิน
Phra Athit Tokdin
20 ร่มกันแดด ร่มกันแดด
Rom Kandaet
21 แสงแดด แสงแดด
Saengdaet
22 การอาบแดด การอาบแดด
Kan Apdaet
23 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ
Waai nam dtrong nee ann-drai mai Khrap
24 เมื่อผู้หญิงพูด ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมคะ
Waai nam dtrong nee ann-drai mai Kha
25 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ
Mai Kha , Mai Antarai Kha
26 เมื่อผู้ชายพูด ไม่ครับ, ไม่อันตรายครับ
Mai Khrap , Mai Antarai Khrap
27 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ
Kha , kao haam waai trong née kha
28 เมื่อผู้ชายพูด ครับ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ครับ
Khrap , kao haam waai trong née Khrap
29 ว่ายนํ้า ว่ายนํ้า
Waai
30 การว่ายนํ้า การว่ายนํ้า
Gaan waai
31 คลืน คลืน
Khluen
32 ทะเล ทะเล
Thale
33 เนิน เนิน
Noen
34 ทราย ทราย
Sai
35 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
Payakon Akat Phrungni Pen Yangrai Bang Khrap
36 เมื่อผู้หญิงพูด พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
Payakon Akat Phrungni Pen Yangrai Bang Kha
37 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ
Akat Cha Plian Mai Kha
38 เมื่อผู้ชายพูด อากาศจะเปลี่ยนไหมครับ
Akat Cha Plian Mai Khrap
39 ฝนจะตกค่ะ ฝนจะตกค่ะ
Fon Cha Tok Kha
40 เมื่อผู้ชายพูด ฝนจะตกครับ
Fon Cha Tok Khrap
41 จะมีแดดค่ะ จะมีแดดค่ะ
Cha Mi Daet Kha
42 เมื่อผู้ชายพูด จะมีแดดครับ
Cha Mi Daet Kha
43 จะมีลมแรงค่ะ จะมีลมแรงค่ะ
Cha Mi Lom Raeng Kha
44 เมื่อผู้ชายพูด จะมีลมแรงครับ
Cha Mi Lom Raeng Khrap
45 ชุดว่ายนํ้า ชุดว่ายนํ้า
Chooot Waai
46 ที่ร่ม ที่ร่ม
Rom17 - ในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ
Karuna Chuai Phom Noi Dai Mai Khrap
2 เมื่อผู้หญิงพูด ช่วยดิฉันหน่อยได้ไหมคะ
Karuna Chuai Dichan Noi Dai Mai Kha
3 ผมหลงทางครับ ผมหลงทางครับ
Phom Long Thang Khrap
4 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันหลงทางค่ะ
Dichan Long Thang Kha
5 คุณต้องการอะไรครับ คุณต้องการอะไรครับ
Khun Tongkan Arai Khrap
6 เมื่อผู้หญิงพูด คุณต้องการอะไรคะ
Khun Tongkan Arai Kha
7 เกิดอะไรขึ้นครับ เกิดอะไรขึ้นครับ
Koet Arai Khuen Khrap
8 เมื่อผู้หญิงพูด เกิดอะไรขึ้นคะ
Koet Arai Khuen Kha
9 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ
Phom Cha Ha Lam Dai Thinai Khrap
10 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันจะหาล่ามได้ที่ไหนคะ
Dichan Cha Ha Lam Dai Thinai Kha
11 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ
Phom Cha Ha Ran Khai Ya Klai Klai Dai Thinai Khrap
12 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันจะหาร้านขายยาใกล้ๆ ได้ที่ไหนคะ
Dichan Cha Ha Ran Khai Ya Klai Klai Dai Thinai Kha
13 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Khun Chuai Tho Riak Mo Hai Phom Noi Dai Mai Khrap
14 เมื่อผู้หญิงพูด คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ
Khun Chuai Tho Riak Mo Hai Dichan Noi Dai Mai Kha
15 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ
Koon chaai yaa aai yooo dton nee Kha
16 เมื่อผู้ชายพูด คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้ครับ
Koon chaai yaa aai yooo dton nee Khrap
17 โรงพยาบาล โรงพยาบาล
Rongphayaban
18 ร้านขายยา ร้านขายยา
Ran Khai Ya
19 หมอ หมอ
Mo
20 ศูนย์การแพทย์ ศูนย์การแพทย์
Soon Kan Phaet
21 ผมทำเอกสารหายหายครับ ผมทำเอกสารหายหายครับ
Phom Tham Ekkasan Hai Hai Khrap
22 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันทำเอกสารหายหายค่ะ
Dichan Tham Ekkasan Hai Kha
23 ผมถูกขโมยเอกสารครับ ผมถูกขโมยเอกสารครับ
Phom Thuk Khamoi Ekkasan Khrap
24 เมื่อผู้หญิงพูด ดิฉันถูกขโมยเอกสารค่ะ
Dichan Thuk Khamoi Ekkasan Kha
25 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ
Soon Rup Reung Khong Hai Kha
26 เมื่อผู้ชายพูด ศูนย์รับเรื่องของหายครับ
Soon Rup Reung Khong Hai Khrap
27 หน่วยกู้ภัย หน่วยกู้ภัย
Nuai Kuphai
28 ทางออกฉุกเฉิน ทางออกฉุกเฉิน
Thang-ok Chukchoen
29 ตำรวจ ตำรวจ
Tamruat
30 เอกสาร เอกสาร
Ekkasan
31 เงิน เงิน
Ngoen
32 หนังสือเดินทาง หนังสือเดินทาง
Nangsuedoenthang
33 กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเดินทาง
Krapao Doenthang
34 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ
Pho Laeo Kha, Khopkhun
35 เมื่อผู้ชายพูด พอแล้วครับ, ขอบคุณ
Pho Laeo Khrap , Khopkhun
36 อย่ามายุ่งกับฉัน อย่ามายุ่งกับฉัน
Ya Ma Yung Kap Chan
37 เมื่อผู้ชายพูด อย่ามายุ่งกับผม
Ya Ma Yung Kap Phom
38 ไปให้พ้น ไปให้พ้น
Pai Hai Phon
39 เมื่อผู้ชายพูด ไปให้พ้น
Pai Hai Phon
ดาวน์โหลด mp3 และ pdf
MP3 + PDF

ดาวน์โหลดสำนวนและวลีทั้งหมด

ทดลองใช้ฟรีตั้งต้น

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf