วงศัพท์ > ภาษาไทย

1 - สำนวนที่จำเป็น
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 สวัสดีค่ะ
Sawatdi Kha
🔊 สวัสดีครับ 🔊 สวัสดีครับ
Sawatdi Khrap
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 สวัสดีค่ะ
Sawatdi Kha
🔊 สวัสดีครับ 🔊 สวัสดีครับ
Sawatdi Khrap
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 ลาก่อนค่ะ
La Kon Kha
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 ลาก่อนครับ
La Kon Khrap
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 เดี๋ยวพบกันครับ
Diao Phop Kan Khrap
🔊 เดี๋ยวพบกันค่ะ 🔊 เดี๋ยวพบกันค่ะ
Diao Phop Kan Kha
🔊 ใช่ค่ะ 🔊 ใช่ค่ะ
Chai Kha
🔊 ใช่ครับ 🔊 ใช่ครับ
Chai Khrap
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 ไม่ค่ะ
Mai Kha
🔊 ไม่ครับ 🔊 ไม่ครับ
Mai Khrap
🔊 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 🔊 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ
Dai Prot Kha, Karuna Duay Kha
🔊 ได้โปรดครับ, กรุณาด้วยครับ 🔊 ได้โปรดครับ, กรุณาด้วยครับ
Dai Prot Kharp, Karuna Duay Khrap
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 ขอบคุณครับ
Khopkhun Khrap
🔊 ขอบคุณค่ะ 🔊 ขอบคุณค่ะ
Khopkhun Kha
🔊 ขอบคุณมากค่ะ 🔊 ขอบคุณมากค่ะ
Khopkhun Mak Kha
🔊 ขอบคุณมากครับ 🔊 ขอบคุณมากครับ
Khopkhun Mak Khrap
🔊 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 🔊 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ
Khopkhun Khrap Thi Chuailuea
🔊 ขอบคุณค่ะที่ช่วยเหลือ 🔊 ขอบคุณค่ะที่ช่วยเหลือ
Khopkhun Kha Thi Chuailuea
🔊 เชิญค่ะ 🔊 เชิญค่ะ
Choen Kha
🔊 เชิญครับ 🔊 เชิญครับ
Choen Khrap
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 ตกลงค่ะ
Toklong Kha
🔊 ตกลงครับ 🔊 ตกลงครับ
Toklong Khrap
🔊 ราคาเท่าไรครับ 🔊 ราคาเท่าไรครับ
Rakha Thaorai Khrap
🔊 ราคาเท่าไรค่ะ 🔊 ราคาเท่าไรค่ะ
Rakha Thaorai Kha
🔊 ขอโทษครับ 🔊 ขอโทษครับ
Khothot Khrap
🔊 ขอโทษค่ะ 🔊 ขอโทษค่ะ
Khothot Kha
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 ผมไม่เข้าใจครับ
Phom Mai Khaochai Khrap
🔊 ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ 🔊 ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ
Dichan Mai Khaochai Kha
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ
Phom Khaochai Laeo Khrap
🔊 ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ 🔊 ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ
Dichan Khaochai Laeo Kha
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ
Dichan Mai Sap Kha
🔊 ผมไม่ทราบครับ 🔊 ผมไม่ทราบครับ
Phom Mai Sap Khrap
🔊 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 🔊 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ
Ham Kha, Tammaidai Kha
🔊 ห้ามครับ, ทำไม่ได้ครับ 🔊 ห้ามครับ, ทำไม่ได้ครับ
Ham Khrap, Tammaidai Khrap
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ
Hong nam yoo nai Khrap
🔊 ห้องน้ำอยู่ไหนคะ 🔊 ห้องน้ำอยู่ไหนคะ
Hong nam yoo nai Kha
🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
Suk San Wan Pimai Kha
🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ครับ 🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ครับ
Sut San Wan Pimai Khrap
🔊 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 🔊 สุขสันต์วันเกิดค่ะ
Suk San Wan Koet Kha
🔊 สุขสันต์วันเกิดครับ 🔊 สุขสันต์วันเกิดครับ
Suk San Wan Koet Khrap
🔊 ขอให้สนุกนะคะ 🔊 ขอให้สนุกนะคะ
Kho Hai Sanuk na Kha
🔊 ขอให้สนุกนะครับ 🔊 ขอให้สนุกนะครับ
Kho Hai Sanuk na Khrap
🔊 ยินดีด้วยนะคะ 🔊 ยินดีด้วยนะคะ
Yindi Duai na Kha
🔊 ยินดีด้วยนะครับ 🔊 ยินดีด้วยนะครับ
Yindi Duai na Khrap
2 - สนทนา
🔊 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ 🔊 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ
Sawatdi Kha , Sabai Di Mai Kha
🔊 สวัสดีครับ, สบายดีไหมครับ 🔊 สวัสดีครับ, สบายดีไหมครับ
Sawatdi Khrap , Sabai Di Mai Khrap
🔊 สวัสดีครับ, สบายดีครับ 🔊 สวัสดีครับ, สบายดีครับ
Sawatdi Khrap , Phom Sabai Di Khrap
🔊 สวัสดีค่ะ, ดิฉันสบายดีค่ะ 🔊 สวัสดีค่ะ, ดิฉันสบายดีค่ะ
Sawatdi Kha , Dichan Sabai Di Kha
🔊 คุณพูดภาษาไทยไหมคะ 🔊 คุณพูดภาษาไทยไหมคะ
Khun Phut Phasa Thai Mai Kha
🔊 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาไทย 🔊 ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาไทย
Mai Khrap,Phom Mai Phut Phasa Thai
🔊 ไม่ค่ะ, ดิฉันไม่พูดภาษาไทย 🔊 ไม่ค่ะ, ดิฉันไม่พูดภาษาไทย
Mai Kha,Dichan Mai Phut Phasa Thai
🔊 นิดหน่อยก็พอครับ 🔊 นิดหน่อยก็พอครับ
Nitnoi Korpor Khrap
🔊 นิดหน่อยก็พอค่ะ 🔊 นิดหน่อยก็พอค่ะ
Nitnoi Korpor Kha
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ
Khun Ma Chak Prathet Nai Kha
🔊 คุณมาจากประเทศไหนครับ 🔊 คุณมาจากประเทศไหนครับ
Khun Ma Chak Prathet Nai Khrap
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ
Khun Sanchat Arai Kha
🔊 คุณสัญชาติอะไรครับ 🔊 คุณสัญชาติอะไรครับ
Khun Sanchat Arai Khrap
🔊 ผมเป็นชาวไทยครับ 🔊 ผมเป็นชาวไทยครับ
Phom Pen Chao Thai Khrap
🔊 ดิฉันเป็นชาวไทยค่ะ 🔊 ดิฉันเป็นชาวไทยค่ะ
Dichan Pen Chao Thai Kha
🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ
Laeo Khun La Khrap , Khun Yu Thi Ni Rue
🔊 แล้วคุณล่ะคะ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 แล้วคุณล่ะคะ, คุณอยู่ที่นี่หรือ
Laeo Khun La Kha , Khun Yu Thi Ni Rue
🔊 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ 🔊 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่
Chai Kha , Dichan Yu Thi Ni
🔊 ใช่ครับ, ผมอยู่ที่นี่ 🔊 ใช่ครับ, ผมอยู่ที่นี่
Chai Khrap , Phom Yu Thi Ni
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ
Dichan Chue Sa Ra , Laeo Khun La Kha
🔊 จูเลียงครับ 🔊 จูเลียงครับ
Chu Liang Khrap
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ
Khun Ma Tham Arai Thi Ni Kha
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่ครับ 🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่ครับ
Khun Ma Tham Arai Thi Ni Khrap
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 ผมมาเที่ยวครับ
Phom Ma Thiao Khrap
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 ผมมาเที่ยวครับ
Dichan Ma Thiao Kha
🔊 พวกเรามาเที่ยวกันครับ 🔊 พวกเรามาเที่ยวกันครับ
Phuakrao Ma Thiao Kun Khrap
🔊 พวกเรามาเที่ยวกันค่ะ 🔊 พวกเรามาเที่ยวกันค่ะ
Phuakrao Ma Thiao Kun Kha
🔊 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ 🔊 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ
Phom Ma Tidtor Thurakit Khrap
🔊 ดิฉันมาติดต่อธุรกิจค่ะ 🔊 ดิฉันมาติดต่อธุรกิจค่ะ
Di Chan Ma Tidtor Thurakit Kha
🔊 ผมทำงานที่นี่ครับ 🔊 ผมทำงานที่นี่ครับ
Phom Thamngan Thi Ni Khrap
🔊 ดิฉันทำงานที่นี่ค่ะ 🔊 ดิฉันทำงานที่นี่ค่ะ
Dichan Thamngan Thi Ni Kha
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ
Phuakrao Thamngan Thi Ni Khrap
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ค่ะ 🔊 พวกเราทำงานที่นี่ค่ะ
Phuakrao Thamngan Thi Ni Kha
🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ 🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ
Thinai Mi Ran Aroi Aroi Mai Khrap
🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมคะ 🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมคะ
Thinai Mi Ran Aroi Aroi Mai Kha
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ
Mi Phiphitthaphan Klai Klai Thi Ni Bang Mai Khrap
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมคะ 🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมคะ
Mi Phiphitthaphan Klai Klai Thi Ni Bang Mai Kha
🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ 🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ
Cha Thi Len In Toe Net Dai Thinai Bang Khrap
🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างคะ 🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างคะ
Cha Thi Len In Toe Net Dai Thinai Bang Kha
3 - เรียน
🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ 🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ
Khun Tongkan Rian Kham Sap Mai Kha
🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมครับ 🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมครับ
Khun Tongkan Rian Kham Sap Mai Khrap
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 ครับ, ตกลง
Khrap , Toklong
🔊 ค่ะ, ตกลง 🔊 ค่ะ, ตกลง
Kha , Toklong
🔊 นี่คืออะไรคะ 🔊 นี่คืออะไรคะ
Khao Riakwa Arai Khrap
🔊 นี่คืออะไรครับ 🔊 นี่คืออะไรครับ
Khao Riakwa Arai Kha
🔊 นี่คือโต๊ะค่ะ 🔊 นี่คือโต๊ะค่ะ
To Tua Nueng Khap
🔊 นี่คือโต๊ะครับ 🔊 นี่คือโต๊ะครับ
To Tua Nueng Khrap
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ
To Tua Nueng , Khun Khaochai Mai Kha
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมครับ 🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมครับ
To Tua Nueng , Khun Khaochai Mai Khrap
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 ผมไม่เข้าใจครับ
Phom Mai Khaochai Khrap
🔊 ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ 🔊 ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ
Dichan Mai Khaochai Kha
🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ 🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ
Koon pot ee kraang daai maai Khrap
🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมคะ 🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมคะ
Koon pot ee kraang daai maai Kha
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ
Khun Phut Cha Cha Dai Mai Khrap
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมคะ 🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมคะ
Khun Phut Cha Cha Dai Mai Kha
🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Khun Khian Hai Phom Noi Dai Mai Khrap
🔊 คุณเขียนให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ 🔊 คุณเขียนให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ
Khun Khian Hai Phom Noi Dai Mai Kha
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ
Phom Khaochai Laeo Khrap
🔊 ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ 🔊 ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ
Dichan Khaochai Laeo Kha
4 - สี
🔊 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ 🔊 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ
Phom Chop Si Khong To Tua Ni Chang Khrap
🔊 ดิฉันชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังค่ะ 🔊 ดิฉันชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังค่ะ
Phom Chop Si Khong To Tua Ni Chang Kha
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 เป็นสีแดงค่ะ
Pen Si Daeng Kha
🔊 เป็นสีแดงครับ 🔊 เป็นสีแดงครับ
Pen Si Daeng Khrap
🔊 สีฟ้า 🔊 สีฟ้า
Si Fa
🔊 สีเหลือง 🔊 สีเหลือง
Si Lueang
🔊 สีขาว 🔊 สีขาว
Si Khao
🔊 สีดำ 🔊 สีดำ
Si Dam
🔊 สีเขียว 🔊 สีเขียว
Si Khiao
🔊 สีส้ม 🔊 สีส้ม
Si Som
🔊 สีม่วง 🔊 สีม่วง
Si Muang
🔊 สีเทา 🔊 สีเทา
Si Thao
5 - จำนวน
🔊 ศูนย์ 🔊 ศูนย์
Sun
🔊 หนึ่ง 🔊 หนึ่ง
Nueng
🔊 สอง 🔊 สอง
Song
🔊 สาม 🔊 สาม
Sam
🔊 สี่ 🔊 สี่
Si
🔊 ห้า 🔊 ห้า
Ha
🔊 หก 🔊 หก
Hok
🔊 เจ็ด 🔊 เจ็ด
Chet
🔊 แปด 🔊 แปด
Paet
🔊 เก้า 🔊 เก้า
Kao
🔊 สิบ 🔊 สิบ
Sip
🔊 สิบเอ็ด 🔊 สิบเอ็ด
Sip Et
🔊 สิบสอง 🔊 สิบสอง
Sip Song
🔊 สิบสาม 🔊 สิบสาม
Sip Sam
🔊 สิบสี่ 🔊 สิบสี่
Sip Si
🔊 สิบห้า 🔊 สิบห้า
Sip Ha
🔊 สิบหก 🔊 สิบหก
Sip Hok
🔊 สิบเจ็ด 🔊 สิบเจ็ด
Sip Chet
🔊 สิบแปด 🔊 สิบแปด
Sip Paet
🔊 สิบเก้า 🔊 สิบเก้า
Sip Kao
🔊 ยี่สิบ 🔊 ยี่สิบ
Yisip
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 ยี่สิบเอ็ด
Yisip Et
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 ยี่สิบสอง
Yisip Song
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 ยี่สิบสาม
Yisip Sam
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 ยี่สิบสี่
Yisip Si
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 ยี่สิบห้า
Yisip Ha
🔊 ยี่สิบหก 🔊 ยี่สิบหก
Yisip Hok
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 ยี่สิบเจ็ด
Yisip Chet
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 ยี่สิบแปด
Yisip Paet
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 ยี่สิบเก้า
Yisip Kao
🔊 สามสิบ 🔊 สามสิบ
Samsip
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 สามสิบเอ็ด
Samsip Et
🔊 สามสิบสอง 🔊 สามสิบสอง
Samsip Song
🔊 สามสิบสาม 🔊 สามสิบสาม
Samsip Sam
🔊 สามสิบสี่ 🔊 สามสิบสี่
Samsip Si
🔊 สามสิบห้า 🔊 สามสิบห้า
Samsip Ha
🔊 สามสิบหก 🔊 สามสิบหก
Samsip Hok
🔊 สี่สิบ 🔊 สี่สิบ
Si Sip
🔊 ห้าสิบ 🔊 ห้าสิบ
Ha Sip
🔊 หกสิบ 🔊 หกสิบ
Hok Sip
🔊 เจ็ดสิบ 🔊 เจ็ดสิบ
Chet Sip
🔊 แปดสิบ 🔊 แปดสิบ
Paet Sip
🔊 เก้าสิบ 🔊 เก้าสิบ
Kao Sip
🔊 หนึ่งร้อย 🔊 หนึ่งร้อย
Nueng Roi
🔊 หนึ่งร้อยห้า 🔊 หนึ่งร้อยห้า
Nueng Roi Ha
🔊 สองร้อย 🔊 สองร้อย
Song Roi
🔊 สามร้อย 🔊 สามร้อย
Sam Roi
🔊 สี่ร้อย 🔊 สี่ร้อย
Si Roi
🔊 หนึ่งพัน 🔊 หนึ่งพัน
Nueng Phan
🔊 หนึ่งพันห้าร้อย 🔊 หนึ่งพันห้าร้อย
Nueng Phan Ha Roi
🔊 สองพัน 🔊 สองพัน
Song Phan
🔊 หนึ่งหมื่น 🔊 หนึ่งหมื่น
Nueng Muen
6 - สังเกตภูมิอากาศ
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ
Khun Ma Thueng Muearai Kha
🔊 คุณมาถึงเมื่อไรครับ 🔊 คุณมาถึงเมื่อไรครับ
Khun Ma Thueng Muearai Khrap
🔊 วันนี้ 🔊 วันนี้
Wanni
🔊 เมื่อวาน 🔊 เมื่อวาน
Muea Wan
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 เมื่อวานซืน
Muea Wansuen
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ
Khun Cha Yu Ki Wan Kha
🔊 คุณจะอยู่กี่วันครับ 🔊 คุณจะอยู่กี่วันครับ
Khun Cha Yu Ki Wan Khrap
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ
Phom Cha Klap Phrungni Khrap
🔊 ดิฉันจะกลับพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 ดิฉันจะกลับพรุ่งนี้ค่ะ
Dichan Cha Klap Phrungni Kha
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ
Phom Cha Klap Maruen Ni Khrap
🔊 ดิฉันจะกลับมะรืนนี้ค่ะ 🔊 ดิฉันจะกลับมะรืนนี้ค่ะ
Dichan Cha Klap Maruen Ni Kha
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ
Phom Cha Klap Ik Sam Wan Khrap
🔊 ดิฉันจะกลับอีกสามวันค่ะ 🔊 ดิฉันจะกลับอีกสามวันค่ะ
Dichan Cha Klap Ik Sam Wan Kha
🔊 วันจันทร์ 🔊 วันจันทร์
Wan Chan
🔊 วันอังคาร 🔊 วันอังคาร
Wan Angkhan
🔊 วันพุธ 🔊 วันพุธ
Wan Phut
🔊 วันพฤหัสบดี 🔊 วันพฤหัสบดี
Wan Pharuehatsabodi
🔊 วันศุกร์ 🔊 วันศุกร์
Wan Suk
🔊 วันเสาร์ 🔊 วันเสาร์
Wan Sao
🔊 วันอาทิตย์ 🔊 วันอาทิตย์
Wan Athit
🔊 เดือนมกราคม 🔊 เดือนมกราคม
Duean Mokkarakhom
🔊 เดือนกุมภาพันธ์ 🔊 เดือนกุมภาพันธ์
Duean Kumpha Phantha
🔊 เดือนมีนาคม 🔊 เดือนมีนาคม
Duean Minakhom
🔊 เดือนเมษายน 🔊 เดือนเมษายน
Duean Mesayon
🔊 เดือนพฤษภาคม 🔊 เดือนพฤษภาคม
Duean Phruetsaphakhom
🔊 เดือนมิถุนายน 🔊 เดือนมิถุนายน
Duean Mithunayon
🔊 เดือนกรกฎาคม 🔊 เดือนกรกฎาคม
Duean Karakadakhom
🔊 เดือนสิงหาคม 🔊 เดือนสิงหาคม
Duean Singhakhom
🔊 เดือนกันยายน 🔊 เดือนกันยายน
Duean Kanyayon
🔊 เดือนตุลาคม 🔊 เดือนตุลาคม
Duean Tulakhom
🔊 เดือนพฤศจิกายน 🔊 เดือนพฤศจิกายน
Duean Phruetsachikayon
🔊 เดือนธันวาคม 🔊 เดือนธันวาคม
Duean Thanwakhom
🔊 คุณจะกลับกี่โมงคะ 🔊 คุณจะกลับกี่โมงคะ
Khun Cha Klap Ki Mong Kha
🔊 คุณจะกลับกี่โมงครับ 🔊 คุณจะกลับกี่โมงครับ
Khun Cha Klap Ki Mong Khrap
🔊 แปดโมงเช้าครับ 🔊 แปดโมงเช้าครับ
Paet Mong Chao
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า
Tonchao , Paet Mong Sip Ha
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ
Tonchao , Paet Mong Samsip
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า
Tonchao , Paet Mong Si Sip Ha
🔊 หกโมงเย็น 🔊 หกโมงเย็น
Hok Mong Yen
🔊 ผมมาสายครับ 🔊 ผมมาสายครับ
Phom Ma Sai Khrap
🔊 ดิฉันมาสายค่ะ 🔊 ดิฉันมาสายค่ะ
Dichan Ma Sai Kha
7 - แท็กซี่
🔊 แท๊กซี่ 🔊 แท๊กซี่
Taaek see
🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ 🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ
Khun Tongkan Cha Pai Nai Khrap
🔊 คุณต้องการจะไปไหนคะ 🔊 คุณต้องการจะไปไหนคะ
Khun Tongkan Cha Pai Nai Kha
🔊 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 🔊 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ
Phom Cha Pai Sathani Rotfai Khrap
🔊 ดิฉันจะไปสถานีรถไฟค่ะ 🔊 ดิฉันจะไปสถานีรถไฟค่ะ
Phom Cha Pai Sathani Rotfai Kha
🔊 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 🔊 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ
Phom Tongkan Pai Rongraem Chue Jour et Nuit Khrap
🔊 ดิฉันต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยค่ะ 🔊 ดิฉันต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยค่ะ
Phom Tongkan Pai Rongraem Chue Jour et Nuit Kha
🔊 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 🔊 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ
Khun Chuay Paisong Phom Thi Sanambin Dai Mai Khrap
🔊 คุณช่วยไปส่งดิฉันที่สนามบินได้ไหมคะ 🔊 คุณช่วยไปส่งดิฉันที่สนามบินได้ไหมคะ
Khun Chuay Paisong Phom Thi Sanambin Dai Mai Kha
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Khun Chuai Yok Krapao Hai Phom Noi Dai Mai Khrap
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ 🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ
Khun Chuai Yok Krapao Hai Phom Noi Dai Mai Kha
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ
Yu Klai Chak Thi Ni Mai Khrap
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมคะ 🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมคะ
Yu Klai Chak Thi Ni Mai Kha
🔊 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 🔊 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ
Mai Khrap , Yu Khang Khang Ni-eng Khrap
🔊 ไม่ค่ะ, อยู่ข้างๆนี่เองค่ะ 🔊 ไม่ค่ะ, อยู่ข้างๆนี่เองค่ะ
Mai Khrap , Yu Khang Khang Ni-eng Kha
🔊 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 🔊 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ
Khrap , Klai Ok Pai Noi Khrap
🔊 ค่ะ, ไกลออกไปหน่อยค่ะ 🔊 ค่ะ, ไกลออกไปหน่อยค่ะ
Kha , Klai Ok Pai Noi Kha
🔊 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ
Cha Khit Rakha Thaorai Khrap
🔊 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 🔊 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ
Ao Ma Hai Phom Thi Ni Noi Khrap
🔊 จะคิดราคาเท่าไรคะ 🔊 จะคิดราคาเท่าไรคะ
Cha Khit Rakha Thaorai Kha
🔊 เอามาให้ดิฉันที่นี่หน่อยค่ะ 🔊 เอามาให้ดิฉันที่นี่หน่อยค่ะ
Ao Ma Hai Phom Thi Ni Noi Kha
🔊 ด้านขวามือครับ 🔊 ด้านขวามือครับ
Dan Khwamue Khrap
🔊 ด้านขวามือค่ะ 🔊 ด้านขวามือค่ะ
Dan Khwamue Kha
🔊 ด้านซ้ายมือครับ 🔊 ด้านซ้ายมือครับ
Dan Saimue Khrap
🔊 ด้านซ้ายมือค่ะ 🔊 ด้านซ้ายมือค่ะ
Dan Saimue Kha
🔊 ตรงไปครับ 🔊 ตรงไปครับ
Trong Pai Khangna Khrap
🔊 ตรงไปค่ะ 🔊 ตรงไปค่ะ
Trong Pai Khangna Kha
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 ที่นี่ครับ
Thi Ni Khrap
🔊 ที่นี่ค่ะ 🔊 ที่นี่ค่ะ
Thi Ni Kha
🔊 ทางนี้ครับ 🔊 ทางนี้ครับ
Thang Ni Khrap
🔊 ทางนี้ค่ะ 🔊 ทางนี้ค่ะ
Thang Ni Kha
🔊 หยุดครับ 🔊 หยุดครับ
Yut Khrap
🔊 หยุดค่ะ 🔊 หยุดค่ะ
Yut Kha
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ
Chai Wela Tam Sabai Khrap
🔊 ใช้เวลาตามสบายค่ะ 🔊 ใช้เวลาตามสบายค่ะ
Chai Wela Tam Sabai Kha
🔊 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Khun Chuai Chot Hai Phom Noi Dai Mai Khrap
🔊 คุณช่วยจดให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ 🔊 คุณช่วยจดให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ
Khun Chuai Chot Hai Phom Noi Dai Mai Kha
8 - ครอบครัว
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ
Khun Mi Khropkhrua Yu Thi Ni Rue Plao Khrap
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะ 🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะ
Khun Mi Khropkhrua Yu Thi Ni Rue Plao Kha
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ
Khun Pho Dichan Kha
🔊 คุณพ่อผมครับ 🔊 คุณพ่อผมครับ
Khun Pho Phum Khrap
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ
Khun Mae Dichan Kha
🔊 คุณแม่ผมครับ 🔊 คุณแม่ผมครับ
Khun Mae Phum Khrap
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ
Lukchai Dichan Kha
🔊 ลูกชายผมครับ 🔊 ลูกชายผมครับ
Lukchai Pho Phum Khrap
🔊 ลูกสาวดิฉันค่ะ 🔊 ลูกสาวดิฉันค่ะ
Luksao Dichan Kha
🔊 ลูกสาวผมครับ 🔊 ลูกสาวผมครับ
Luksao Phum Khrap
🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ 🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ
Phichai Dichan Kha
🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ 🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ
Phi Sao Dichan Kha
🔊 เพื่อนผู้ชายค่ะ 🔊 เพื่อนผู้ชายค่ะ
Phuean Chai Kha
🔊 เพื่อนผู้ชายครับ 🔊 เพื่อนผู้ชายครับ
Phuean Chai Khrap
🔊 เพื่อนผู้หญิงค่ะ 🔊 เพื่อนผู้หญิงค่ะ
Phuean Phuying Kha
🔊 เพื่อนผู้หญิงครับ 🔊 เพื่อนผู้หญิงครับ
Phuean Phuying Khrap
🔊 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ 🔊 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ
Phuean Chai Khong Dichan Kha
🔊 เพื่อนผู้ชายของผมครับ 🔊 เพื่อนผู้ชายของผมครับ
Phuean Chai Khong Dichan Khrap
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ 🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ
Phuean Chai Khong Pom Khrap
🔊 เพื่อนผู้หญิงของดิฉัน 🔊 เพื่อนผู้หญิงของดิฉัน
Phuean Chai Khong Di Chan Kha
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 สามีของดิฉันค่ะ
Sami Khong Dichan Kha
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 ภรรยาของผมครับ
Phanya Khong Phom Khrap
9 - ความรู้สึก
🔊 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 🔊 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ
Phom Chop Prathet Khong Khun Mak Khrap
🔊 ดิฉันชอบประเทศของคุณมากค่ะ 🔊 ดิฉันชอบประเทศของคุณมากค่ะ
Dichan Chop Prathet Khong Khun Mak Kha
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ
Dichan Rak Khun Kha
🔊 ผมรักคุณครับ 🔊 ผมรักคุณครับ
Phom Rak Khun Khrap
🔊 ผมมีความสุขครับ 🔊 ผมมีความสุขครับ
Phom Mi Khwam Suk Khrap
🔊 ดิฉันมีความสุขค่ะ 🔊 ดิฉันมีความสุขค่ะ
Dichan Mi Khwam Suk Kha
🔊 ผมเศรัาครับ 🔊 ผมเศรัาครับ
Phom Sao Khrap
🔊 ดิฉันเศรัาค่ะ 🔊 ดิฉันเศรัาค่ะ
Dichan Suk Kha
🔊 ผมรู้สึกดีมากครับ 🔊 ผมรู้สึกดีมากครับ
Phom Rusuek Di Mak Khrap
🔊 ดิฉันรู้สึกดีมากค่ะ 🔊 ดิฉันรู้สึกดีมากค่ะ
Dichan Rusuek Di Mak Kha
🔊 ผมหนาวครับ 🔊 ผมหนาวครับ
Phom Nao Khrap
🔊 ดิฉันหนาวค่ะ 🔊 ดิฉันหนาวค่ะ
Dichan Nao Kha
🔊 ผมร้อนครับ 🔊 ผมร้อนครับ
Phom Ron Khrap
🔊 ดิฉันร้อนค่ะ 🔊 ดิฉันร้อนค่ะ
Dichan Ron Kha
🔊 ใหญ่เกินไปครับ 🔊 ใหญ่เกินไปครับ
Yai Koenpai Khrap
🔊 ใหญ่เกินไปค่ะ 🔊 ใหญ่เกินไปค่ะ
Yai Koenpai Khra
🔊 เล็กเกินไปครับ 🔊 เล็กเกินไปครับ
Lek Koenpai Khrap
🔊 เล็กเกินไปค่ะ 🔊 เล็กเกินไปค่ะ
Lek Koenpai Kha
🔊 ดีมากครับ 🔊 ดีมากครับ
Di Mak Khrap
🔊 ดีมากค่ะ 🔊 ดีมากค่ะ
Di Mak Kha
🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ
Khun Tongkan Ok Pai Khangnok Khuen Ni Mai Kha
🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมครับ 🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมครับ
Khun Tongkan Ok Pai Khangnok Khuen Ni Mai Khrap
🔊 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ
Phom Tongkan Ok Pai Khangnok Khuen Ni Khrap
🔊 ดิฉันต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ค่ะ 🔊 ดิฉันต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ค่ะ
Dichan Tongkan Ok Pai Khangnok Khuen Ni Kha
🔊 เป็นความคิดที่ดีครับ 🔊 เป็นความคิดที่ดีครับ
Pen Khwamkhit Thi Di Khrap
🔊 เป็นความคิดที่ดีค่ะ 🔊 เป็นความคิดที่ดีค่ะ
Pen Khwamkhit Thi Di Kha
🔊 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 🔊 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ
Phom Yak Ha Arai Sanuk Sanuk Tham Khrap
🔊 ดิฉันอยากหาอะไรสนุกๆ ทำค่ะ 🔊 ดิฉันอยากหาอะไรสนุกๆ ทำค่ะ
Phom Yak Ha Arai Sanuk Sanuk Tham Kha
🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ
Mai Pen Khwamkhit Thi Di Loei Khrap
🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยค่ะ 🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยค่ะ
Mai Pen Khwamkhit Thi Di Loei Kha
🔊 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ
Phom Mai Yak Ok Pai Khangnok Khuen Ni Khrap
🔊 ดิฉันไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ค่ะ 🔊 ดิฉันไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ค่ะ
Dichan Mai Yak Ok Pai Khangnok Khuen Ni Kha
🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ 🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ
Phom Tongkan Phakphon Khrap
🔊 ดิฉันต้องการพักผ่อนค่ะ 🔊 ดิฉันต้องการพักผ่อนค่ะ
Dichan Tongkan Phakphon Kha
🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ
Khun Tongkan Len Kila Mai Kha
🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมครับ 🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมครับ
Khun Tongkan Len Kila Mai Khrap
🔊 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 🔊 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง
Khrap , Phom Tongkan Cha Okkamlang
🔊 ค่ะ, ดิฉันต้องการจะออกกำลัง 🔊 ค่ะ, ดิฉันต้องการจะออกกำลัง
Kha , Dichan Tongkan Cha Okkamlang
🔊 ผมเล่นเทนนิสครับ 🔊 ผมเล่นเทนนิสครับ
Phom Len Thennis khrap
🔊 ดิฉันเล่นเทนนิสค่ะ 🔊 ดิฉันเล่นเทนนิสค่ะ
Dichan Len Thennis Kha
🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ
Mai Khrap , Phom Nueai Laeo Khrap
🔊 ไม่ค่ะ, ดิฉันเหนื่อยแล้วค่ะ 🔊 ไม่ค่ะ, ดิฉันเหนื่อยแล้วค่ะ
Mai Kha , Dichan Nueai Pho Kha
10 - บาร์
🔊 ที่่บาร์ค่ะ 🔊 ที่่บาร์ค่ะ
Thi Baa Kha
🔊 ที่่บาร์ครับ 🔊 ที่่บาร์ครับ
Thi Baa Khrap
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ
Khun Cha Duem Arai Mai Kha
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมครับ 🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมครับ
Khun Cha Duem Arai Mai Khrap
🔊 ดื่ม 🔊 ดื่ม
Duem
🔊 แก้ว 🔊 แก้ว
Kaeo
🔊 ด้วยความยินดีครับ 🔊 ด้วยความยินดีครับ
Duai Khwam Yindi Khrap
🔊 ด้วยความยินดีค่ะ 🔊 ด้วยความยินดีค่ะ
Duai Khwam Yindi Kha
🔊 คุณจะทานอะไรดีคะ 🔊 คุณจะทานอะไรดีคะ
Khun Cha Than Arai Kha
🔊 คุณจะทานอะไรดีครับ 🔊 คุณจะทานอะไรดีครับ
Khun Cha Than Arai Khrap
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ
Mi Arai Duem Bang Khrap
🔊 มีอะไรดื่มบ้างคะ 🔊 มีอะไรดื่มบ้างคะ
Mi Arai Duem Bang Kha
🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ
Mee nam bplao reeu nam ponlamai maai Kha
🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ครับ 🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ครับ
Mee nam bplao reeu nam ponlamai maai Khrap
🔊 นํ้าเปล่าค่ะ 🔊 นํ้าเปล่าค่ะ
Nam bplào Kha
🔊 นํ้าเปล่าครับ 🔊 นํ้าเปล่าครับ
Nam bplào Khrap
🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ
Khor nam kaeng noi daai mai Kha
🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมครับ
Khor nam kaeng noi daai mai Khrap
🔊 นํ้าแข็ง 🔊 นํ้าแข็ง
Nam kaeng
🔊 ช็อคโกแล็ต 🔊 ช็อคโกแล็ต
Chok Ko Laet
🔊 นม 🔊 นม
Nom
🔊 นํ้าชา 🔊 นํ้าชา
Noum Tchaa
🔊 กาแฟ 🔊 กาแฟ
Kafae
🔊 ใส่นํ้าตาล 🔊 ใส่นํ้าตาล
Sai noum Dtaan
🔊 ใส่ครีม 🔊 ใส่ครีม
Sai Khrim
🔊 ไวน์ 🔊 ไวน์
Wai
🔊 เบียร์ 🔊 เบียร์
Bia
🔊 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 🔊 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ
Neum Tchaa Thi Nueng Khrap
🔊 เบียร์ที่หนึ่งครับ 🔊 เบียร์ที่หนึ่งครับ
Bia Thi Nueng Khrap
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ
Khun Tongkan Duem Arai Khrap
🔊 นํ้าชาสองที่ค่ะ 🔊 นํ้าชาสองที่ค่ะ
Tchaa song thi Kha
🔊 นํ้าชาสองที่ครับ 🔊 นํ้าชาสองที่ครับ
Tchaa song thi Khrap
🔊 เบียร์สองที่ค่ะ 🔊 เบียร์สองที่ค่ะ
Bia Song Thi Kha
🔊 เบียร์สองที่ครับ 🔊 เบียร์สองที่ครับ
Bia Song Thi Khrap
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ
Mai Khrap, Khopkhun
🔊 ไม่ค่ะ, ขอบคุณ 🔊 ไม่ค่ะ, ขอบคุณ
Mai Kha, Khopkhun
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ
Duem Hai Kap Khun Kha
🔊 ดื่มให้กับคุณครับ 🔊 ดื่มให้กับคุณครับ
Duem Hai Kap Khun Khrap
🔊 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 🔊 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ
Chokdi Khrap, Chon Kaew Kun Noi Khrap
🔊 โชคดีค่ะ, ชนแก้วกันหน่อยค่ะ 🔊 โชคดีค่ะ, ชนแก้วกันหน่อยค่ะ
Chokdi Kha, Chon Kaew Kun Noi Kha
🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ 🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ
Chek Bin Duai Kha
🔊 เช็คบิลด้วยครับ 🔊 เช็คบิลด้วยครับ
Chek Bin Duai Khrap
🔊 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 🔊 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ
Phom Tong Chai Thaorai Khrap
🔊 ดิฉัันต้องจ่ายเท่าไรค่ะ 🔊 ดิฉัันต้องจ่ายเท่าไรค่ะ
Phom Tong Chai Thaorai Kha
🔊 ยี่สิบยุโรครับ 🔊 ยี่สิบยุโรครับ
Yisip Yu Ro Kha
🔊 ยี่สิบยุโรค่ะ 🔊 ยี่สิบยุโรค่ะ
Yisip Yu Ro Khrap
🔊 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 🔊 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ
Dichan Khor Liang Khun Eng Kha
🔊 ผมขอเลี้ยงคุณเองครับ 🔊 ผมขอเลี้ยงคุณเองครับ
Phom Khor Liang Khun Eng Khrap
11 - ร้านอาหาร
🔊 ร้านอาหาร 🔊 ร้านอาหาร
Ran Ahan
🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ 🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ
Khun Tongkan Kin Khao Mai Kha
🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมครับ 🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมครับ
Khun Tongkan Kin Khao Mai Khrap
🔊 ครับ, ผมต้องการ 🔊 ครับ, ผมต้องการ
Khrap , Phom Tongkan Than
🔊 ค่ะ, ดิฉันต้องการ 🔊 ค่ะ, ดิฉันต้องการ
Kha , Dichan Tongkan Than
🔊 กินข้าวค่ะ 🔊 กินข้าวค่ะ
Kin Khao Khap
🔊 กินข้าวครับ 🔊 กินข้าวครับ
Kin Khao Khrap
🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ 🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ
Rao Cha Kin Khao Dai Thinai Khrap
🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีคะ 🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีคะ
Rao Cha Kin Khao Dai Thinai Kha
🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ 🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ
Rao Cha Kin Khao Klangwan Thinai Di Khrap
🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีคะ 🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีคะ
Rao Cha Kin Khao Klangwan Thinai Di Kha
🔊 ข้าวเย็น 🔊 ข้าวเย็น
Kao Yen
🔊 ข้าวเช้า 🔊 ข้าวเช้า
Kao Chao
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 ได้โปรดค่ะ
Dai Prot Kha
🔊 ได้โปรดครับ 🔊 ได้โปรดครับ
Dai Prot Khrap
🔊 ขอเมนูด้วยค่ะ 🔊 ขอเมนูด้วยค่ะ
Kho Menu Duai Kha
🔊 ขอเมนูด้วยครับ 🔊 ขอเมนูด้วยครับ
Kho Menu Duai Khrap
🔊 นี่ครับเมนู 🔊 นี่ครับเมนู
Ni Khrap Menu
🔊 นี่ค่ะเมนู 🔊 นี่ค่ะเมนู
Ni Kha Menu
🔊 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ 🔊 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ
Khun Yak Than Arai Kha , Nuea Rue Pla Di Kha
🔊 คุณอยากทานอะไรครับ, เนื้อหรือปลาดีครับ 🔊 คุณอยากทานอะไรครับ, เนื้อหรือปลาดีครับ
Khun Yak Than Arai Khrap , Nuea Rue Pla Di Khrap
🔊 กับข้าวสวยค่ะ 🔊 กับข้าวสวยค่ะ
Kapkhao Suay Kha
🔊 กับข้าวสวยครับ 🔊 กับข้าวสวยครับ
Kapkhao Suay Khrap
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ
Kap Kuaitiao Kha
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวครับ 🔊 กับก๋วยเตี๋ยวครับ
Kap Kuaitiao Khrap
🔊 มันฝรั่ง 🔊 มันฝรั่ง
Manfarang
🔊 ผัก 🔊 ผัก
Phak
🔊 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก 🔊 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก
Khai Khon - Khai Dao - Rue Khai Luak
🔊 ขนมปัง 🔊 ขนมปัง
Khanompang
🔊 เนยสด 🔊 เนยสด
Noei
🔊 สลัดผัก 🔊 สลัดผัก
Salat
🔊 ของหวาน 🔊 ของหวาน
Khongwan
🔊 ผลไม้ 🔊 ผลไม้
Phonlamai
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 คุณมีมีดไหมคะ
Khun Mi Mit Mai Kha
🔊 คุณมีมีดไหมครับ 🔊 คุณมีมีดไหมครับ
Khun Mi Mit Mai Khrap
🔊 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ 🔊 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ
Mi Khrap , Phom Yip Hai Diaoni Le Khrap
🔊 มีค่ะ, ดิฉันนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละค่ะ 🔊 มีค่ะ, ดิฉันนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละค่ะ
Mi Kha , Dichan Yip Hai Diaoni Le Kha
🔊 มีดหนึ่งเล่ม 🔊 มีดหนึ่งเล่ม
Mit Neung Lem
🔊 ส้่อมหนึ่งคัน 🔊 ส้่อมหนึ่งคัน
Som Nueng Khan
🔊 ช้อนหนึ่งคัน 🔊 ช้อนหนึ่งคัน
Chon Nueng Khan
🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ 🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ
Pen Ahan Ron Rue Plao Khrap
🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าคะ 🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าคะ
Pen Ahan Ron Rue Plao Kha
🔊 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ 🔊 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ
Chai Khrap , Laeo Phet Mak Duai Khrap
🔊 ใช่ค่ะ, แล้วเผ็ดมากด้วยค่ะ 🔊 ใช่ค่ะ, แล้วเผ็ดมากด้วยค่ะ
Chai Khrap , Laeo Phet Mak Duai Kha
🔊 ร้อน 🔊 ร้อน
Ron
🔊 เย็น 🔊 เย็น
Yen
🔊 เผ็ด 🔊 เผ็ด
Phet
🔊 ผมจะเอาปลาครับ 🔊 ผมจะเอาปลาครับ
Phom Cha Ao Pla Khrap
🔊 ดิฉันจะเอาปลาครับ 🔊 ดิฉันจะเอาปลาครับ
Dichan Cha Ao Pla Kha
🔊 ดิฉันด้วยค่ะ 🔊 ดิฉันด้วยค่ะ
Dichan Duai Kha
🔊 ผมด้วยค่ะ 🔊 ผมด้วยค่ะ
Phom Duai Khrap
12 - จากกัน
🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ
Duek Laeo Dichan Tong Klap Laeo Kha
🔊 ดึกแล้วผมต้องกลับแล้วครับ 🔊 ดึกแล้วผมต้องกลับแล้วครับ
Duek Laeo Phom Tong Klap Laeo Khrap
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ
Rao Cha Phop Kan Ik Dai Mai Khrap
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี
Dai Kha , Duai Khwam Yindi
🔊 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ 🔊 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ
Thiyu Khong Dichan Kha
🔊 นี่คือที่อยู่ของผมครับ 🔊 นี่คือที่อยู่ของผมครับ
Thiyu Khong Phom Khrap
🔊 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ 🔊 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ
Khun Mi Boe Tho Sap Mai Kha
🔊 มีครับ, นี่ครับ 🔊 มีครับ, นี่ครับ
Mi Khrap , Ni Khrap
🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ
Phom Chai Wela Thi Di Kap Khun Khrap
🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขค่ะ 🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขค่ะ
Dichan Chai Wela Thi Di Kap Khun Kha
🔊 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ 🔊 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ
Chen Diaokan Kha , Yindi Thi Dai Phop Khun
🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ 🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ
Laeo Rao Phop Kan Mai Reo Reo Ni Na Kha
🔊 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ 🔊 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ
Phom Wang Chen Diaokan Khrap
🔊 ดิฉันหวังเช่นเดียวกันค่ะ 🔊 ดิฉันหวังเช่นเดียวกันค่ะ
Dichan Wang Chen Diaokan Kha
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 ลาก่อนค่ะ
La Kon Kha
🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ
Phop Kan Phrungni Kha
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 ลาก่อนครับ
La Kon Khrap
13 - ขนส่ง
🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ
Dai Prot Khrap , Phom Ha Pai Rot Mai Khrap
🔊 ได้โปรดค่ะ, ดิฉันหาป้ายรถเมล์ค่ะ 🔊 ได้โปรดค่ะ, ดิฉันหาป้ายรถเมล์ค่ะ
Dai Prot Kha , Phom Ha Pai Rot Mai Kha
🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ
Tua Pai Mueang Soleil Rakha Thaorai Khrap
🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไรคะ 🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไรคะ
Tua Pai Mueang Soleil Rakha Thaorai Kha
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ
Rotfai Khabuan Ni Pai Nai Khrap
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนคะ 🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนคะ
Rotfai Khabuan Ni Pai Nai Kha
🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ
Rotfai Khabuan Ni Yut Thi Mueang Soleil Rue Plao Khrap
🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์ หรือเปล่าคะ 🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์ หรือเปล่าคะ
Rotfai Khabuan Ni Yut Thi Mueang Soleil Rue Plao Kha
🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ
Muearai Rotfai Pai Mueang Soleil Cha Ok Khrap
🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรคะ 🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรคะ
Muearai Rotfai Pai Mueang Soleil Cha Ok Kha
🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ
Muearai Rotfai Pai Mueang Soleil Cha Ma Thueng Khrap
🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรคะ 🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรคะ
Muearai Rotfai Pai Mueang Soleil Cha Ma Thueng Kha
🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ
Tua Rotfai Pai Mueang Soleil Nueng Bai Khrap
🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบค่ะ 🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบค่ะ
Tua Rotfai Pai Mueang Soleil Nueng Bai Kha
🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ
Khun Mi Tarang Wela Rotfai Mai Khrap
🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมคะ 🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมคะ
Khun Mi Tarang Wela Rotfai Mai Kha
🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ
Khun Mi Tarang Wela Rot Pracham Mé Mai Khrap
🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมคะ 🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมคะ
Khun Mi Tarang Wela Rot Mé Thang Mai Kha
🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ
Rotfai Khabuan Nai Pai Mueang Soleil Khrap
🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ คะ 🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ คะ
Rotfai Khabuan Nai Pai Mueang Soleil Kha
🔊 ขบวนนี้ค่ะ 🔊 ขบวนนี้ค่ะ
Khabuan Ni Kha
🔊 ขบวนนี้ครับ 🔊 ขบวนนี้ครับ
Khabuan Ni Khrap
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 ขอบคุณครับ
Khopkhun Khrap
🔊 ขอบคุณค่ะ 🔊 ขอบคุณค่ะ
Khopkhun Kha
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ
Mai Penrai Kha , Doenthang Plotphai Kha
🔊 ไม่เป็นไรครับ, เดินทางปลอดภัยนะครับ 🔊 ไม่เป็นไรครับ, เดินทางปลอดภัยนะครับ
Mai Penrai Khrap , Doenthang Plotphai Khrap
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 อู่ซ่อมรถ
U Som Rot
🔊 ปั๊มนํ้ามัน 🔊 ปั๊มนํ้ามัน
Bpam u man
🔊 เต็มถังค่ะ 🔊 เต็มถังค่ะ
Tem Thang Kha
🔊 เต็มถังครับ 🔊 เต็มถังครับ
Tem Thang Khrap
🔊 รถจักรยาน 🔊 รถจักรยาน
Rotchakkrayan
🔊 ตัวเมือง 🔊 ตัวเมือง
Tuamueang
🔊 ชานเมือง 🔊 ชานเมือง
Chan Mueang
🔊 เป็นเมืองใหญ่ 🔊 เป็นเมืองใหญ่
Pen Mueang Yai
🔊 เป็นหมู่บ้าน 🔊 เป็นหมู่บ้าน
Pen Muban
🔊 ภูเขา 🔊 ภูเขา
Phukhao
🔊 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 🔊 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง
Thalesap Haeng Nueng
🔊 ชนบท 🔊 ชนบท
Chonnabot
14 - โรงแรม
🔊 โรงแรม 🔊 โรงแรม
Rongraem
🔊 อพาร์ตเม้นท์ 🔊 อพาร์ตเม้นท์
Aphat Men
🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ 🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ
Yindi Tonrap Kha
🔊 ยินดีต้อนรับครับ 🔊 ยินดีต้อนรับครับ
Yindi Tonrap Khrap
🔊 คุณมีห้องว่างไหมครับ 🔊 คุณมีห้องว่างไหมครับ
Khun Mi Hong Wang Mai Khrap
🔊 คุณมีห้องว่างไหมคะ 🔊 คุณมีห้องว่างไหมคะ
Khun Mi Hong Wang Mai Kha
🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ 🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ
Mee hoong nai hoong non reu bplào khrap
🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าคะ 🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าคะ
Mee hoong nai hoong non reu bplào kha
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ
Khun Tongkan Hong Tien Khu Rue Palo Kha
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าครับ 🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าครับ
Khun Tongkan Hong Tien Khu Rue Palo Khrap
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ
Khun Tongkan Hong Tien Khu Rue Palo Kha
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าครับ 🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าครับ
Khun Tongkan Hong Tien Khu Rue Palo Khrap
🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ 🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ
Khor Hong Thimi Ang Abnam - Rabiang - Lae Fakbua Kha
🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวครับ 🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวครับ
Khor Hong Thimi Ang Abnam - Rabiang - Lae Fakbua Khrap
🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ 🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ
Hong Phak Prom Ahan Chao Kha
🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าครับ 🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าครับ
Hong Phak Prom Ahan Chao Khrap
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ
Rakha Khuen La Thaorai Khrap
🔊 ราคาคืนละเท่าไรคะ 🔊 ราคาคืนละเท่าไรคะ
Rakha Khuen La Thaorai Kha
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ
Phom Tongkan Kho Du Hong Noi Kon Dai Mai Khrap
🔊 ดิฉันต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมคะ 🔊 ดิฉันต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมคะ
Dichan Tongkan Kho Du Hong Noi Kon Dai Mai Kha
🔊 ได้ค่ะ 🔊 ได้ค่ะ
Dai Naenon Kha
🔊 ได้ครับ 🔊 ได้ครับ
Dai Naenon Khrap
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ
Khopkhun Khrap , Hong Di Mak Khrap
🔊 ขอบคุณค่ะ, ห้องดีมากค่ะ 🔊 ขอบคุณค่ะ, ห้องดีมากค่ะ
Khopkhun Kha , Hong Di Mak Kha
🔊 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ 🔊 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ
Di Khrap , Phom Chong Samrap Khuen Ni Dai Mai Khrap
🔊 ดีค่ะ, ดิฉันจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมคะ 🔊 ดีค่ะ, ดิฉันจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมคะ
Di Kha , Dichan Kho Chong Samrap Khuen Ni Dai Mai Kha
🔊 ราคาแพงไปหน่อยครับ 🔊 ราคาแพงไปหน่อยครับ
Rakha Phaeng Pai Noi Samrap Phom Khrap
🔊 ราคาแพงไปหน่อยค่ะ 🔊 ราคาแพงไปหน่อยค่ะ
Rakha Phaeng Pai Noi Samrap Dichan Kha
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ
Khun Chuai Yok Krapao Khong Phom Dai Mai Khrap
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของดิฉันได้ไหมคะ 🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของดิฉันได้ไหมคะ
Khun Chuai Chatkan Kap Krapao Khong Dichan Dai Mai Kha
🔊 ห้องของผมอยู่ไหนครับ 🔊 ห้องของผมอยู่ไหนครับ
Hong Khong Phom Yu Nai Khrap
🔊 ห้องของดิฉันอยู่ไหนคะ 🔊 ห้องของดิฉันอยู่ไหนคะ
Hong Khong Dichan Yu Nai Kha
🔊 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ 🔊 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ
Yu Thi Chan Raek Kha
🔊 อยู่ที่ชั้นแรกครับ 🔊 อยู่ที่ชั้นแรกครับ
Yu Thi Chan Raek Khrap
🔊 มีลิฟท์ไหมคะ 🔊 มีลิฟท์ไหมคะ
Mi Lip Mai Kha
🔊 มีลิฟท์ไหมครับ 🔊 มีลิฟท์ไหมครับ
Mi Lip Mai Khrap
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ 🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ
Lip Yu Dan Saimue Khong Khun Khrap
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณค่ะ 🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณค่ะ
Lip Yu Dan Saimue Khong Khun Kha
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ 🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ
Lip Yu Dan Khwamue Khong Khun Khrap
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณค่ะ 🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณค่ะ
Lip Yu Dan Khwamue Khong Khun Kha
🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ 🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ
Ran Sak Rit Yu Thinai Khrap
🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนคะ 🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนคะ
Ran Sak Rit Yu Thinai Kha
🔊 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ 🔊 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ
Yu Thi Chan Lang Kha
🔊 ชั้นล่าง 🔊 ชั้นล่าง
Chan Lang
🔊 อยู่ที่ชั้นล่างครับ 🔊 อยู่ที่ชั้นล่างครับ
Yu Thi Chan Lang Khrap
🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนคะ 🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนคะ
Hong Prachum A Yu Nai Kha
🔊 ห้องพัก 🔊 ห้องพัก
Hong Phak Kap Ahan Chao
🔊 ร้านซักรีด 🔊 ร้านซักรีด
Ran Sak Rit
🔊 ร้านเสริมสวย 🔊 ร้านเสริมสวย
Ran Soemsuai
🔊 ที่จอดรถ 🔊 ที่จอดรถ
Thichotrot
🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ 🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ
Hong Prachum A Yu Nai Khrap
🔊 ห้องประชุม 🔊 ห้องประชุม
Hong Prachum
🔊 สระนํ้าอุ่น 🔊 สระนํ้าอุ่น
Sa Oon
🔊 สระนํ้า 🔊 สระนํ้า
Sa naam
🔊 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ 🔊 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ
Chuai Pluk Phom Ton Chet Mong Chao Na Khrap
🔊 ช่วยปลุกดิฉันตอน เจ็ด โมงเช้านะคะ 🔊 ช่วยปลุกดิฉันตอน เจ็ด โมงเช้านะคะ
Chuai Pluk Dichan Ton Chet Mong Chao Na Kha
🔊 ขอกุญแจหน่อยครับ 🔊 ขอกุญแจหน่อยครับ
Kho Kunchae Noi Khrap
🔊 ขอกุญแจหน่อยค่ะ 🔊 ขอกุญแจหน่อยค่ะ
Kho Kunchae Noi Kha
🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ 🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ
Kho Bat Poet Pratu Noi Khrap
🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยค่ะ 🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยค่ะ
Kho Bat Poet Pratu Noi Kha
🔊 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ 🔊 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ
Mi Khokhwam Fak Thueng Phom Mai Khrap
🔊 มีข้อความฝากถึงดิฉันไหมคะ 🔊 มีข้อความฝากถึงดิฉันไหมคะ
Mi Khokhwam Fak Thueng Dichan Mai Kha
🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ 🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ
Mi Kha , Ni Kha
🔊 มีครับ, นี่ครับ 🔊 มีครับ, นี่ครับ
Mi Khrap , Ni Khrap
🔊 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ 🔊 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ
Mai Mi Kha , Dichan Mai Dairap Loei Kha
🔊 ไม่มีครับ, ผมไม่ได้รับเลยครับ 🔊 ไม่มีครับ, ผมไม่ได้รับเลยครับ
Mai Mi Khrap , Phom Mai Dairap Loei Khrap
🔊 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ 🔊 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ
Phom Cha Laek Satang Dai Thinai Khrap
🔊 ดิฉันจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนคะ 🔊 ดิฉันจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนคะ
Dichan Cha Laek Set Satang Dai Thinai Kha
🔊 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ 🔊 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ
Phom Kho Laek Satang Dai Mai Khrap
🔊 ดิฉันขอแลกสตางค์ได้ไหมคะ 🔊 ดิฉันขอแลกสตางค์ได้ไหมคะ
Dichan Kho Laek Set Satang Dai Mai Kha
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ
Laek Dai Kha Chut Khun Tongkan Laek Thaorai Kha
🔊 แลกได้ครับ. คุณต้องการแลกเท่าไรครับ 🔊 แลกได้ครับ. คุณต้องการแลกเท่าไรครับ
Laek Dai Kha Chut Khun Tongkan Laek Thaorai Khrap
15 - หาคน
🔊 ซาร่าอยู่ไหมครับ 🔊 ซาร่าอยู่ไหมครับ
Sa Ra Yu Mai Khrap
🔊 ซาร่าอยู่ไหมคะ 🔊 ซาร่าอยู่ไหมคะ
Sa Ra Yu Mai Kha
🔊 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ 🔊 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ
Yu Kha , Thoe Yu Thi Ni Kha
🔊 อยู่ครับ, เธออยู่ที่นี่ครับ 🔊 อยู่ครับ, เธออยู่ที่นี่ครับ
Yu Khrap , Thoe Yu Thi Ni Khrap
🔊 เธอออกไปข้างนอกค่ะ 🔊 เธอออกไปข้างนอกค่ะ
Thoe Ok Pai Khangnok Kha
🔊 เธอออกไปข้างนอกครับ 🔊 เธอออกไปข้างนอกครับ
Thoe Ok Pai Khangnok Khrap
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ
Khun Tho Khao Thorasap Meu Teu Khong Thoe Dai Kha
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ
Khun Tho Khao Thorasap Meu Teu Khong Thoe Dai Khrap
🔊 เธออยู่ที่ไหนครับ 🔊 เธออยู่ที่ไหนครับ
Thoe Yu Thinai Khrap
🔊 เธออยู่ที่ไหนคะ 🔊 เธออยู่ที่ไหนคะ
Thoe Yu Thinai Kha
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ
Thoe Yu Thi Thi Thamngan Kha
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานครับ 🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานครับ
Thoe Yu Thi Thi Thamngan Khrap
🔊 เธออยู่ที่บ้านค่ะ 🔊 เธออยู่ที่บ้านค่ะ
Thoe Yu Thi Ban Khong Thoe Kha
🔊 เธออยู่ที่บ้านครับ 🔊 เธออยู่ที่บ้านครับ
Thoe Yu Thi Ban Khong Thoe Khrap
🔊 จูเลียงอยู่ไหมคะ 🔊 จูเลียงอยู่ไหมคะ
Chu Liang Yu Mai Kha
🔊 จูเลียงอยู่ไหมครับ 🔊 จูเลียงอยู่ไหมครับ
Chu Liang Yu Mai Khrap
🔊 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ 🔊 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ
Yu Khrap , Khao Yu Thi Ni Khap
🔊 อยู่ค่ะ, เขาอยู่ที่นี่ค่ะ 🔊 อยู่ค่ะ, เขาอยู่ที่นี่ค่ะ
Yu Kha , Khao Yu Thi Ni Kha
🔊 เขาออกไปข้างนอกครับ 🔊 เขาออกไปข้างนอกครับ
Khao Ok Pai Khangnok Khrap
🔊 เขาออกไปข้างนอกค่ะ 🔊 เขาออกไปข้างนอกค่ะ
Khao Ok Pai Khangnok Kha
🔊 เขาอยู่ที่ไหนคะ 🔊 เขาอยู่ที่ไหนคะ
Khao Yu Thinai Kha
🔊 เขาอยู่ที่ไหนครับ 🔊 เขาอยู่ที่ไหนครับ
Khao Yu Thinai Khrap
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ
Khun Tho Khao Thorasap Meu Teu Khong Thoe Dai Khrap
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ
Khun Tho Khao Thorasap Meu Teu Khong Thoe Dai Kha
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ 🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ
Khao Yu Thi Thi Thamngan Khrap
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานค่ะ
Khao Yu Thi Thi Thamngan Kha
🔊 เขาอยู่ที่บ้านครับ 🔊 เขาอยู่ที่บ้านครับ
Khao Yu Thi Ban Khrap
🔊 เขาอยู่ที่บ้านค่ะ 🔊 เขาอยู่ที่บ้านค่ะ
Khao Yu Thi Ban Kha
16 - ชายหาด
🔊 ชายหาดค่ะ 🔊 ชายหาดค่ะ
Chaihat Kha
🔊 ชายหาดครับ 🔊 ชายหาดครับ
Chaihat Khrap
🔊 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ 🔊 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ
Phom Cha Sue Luk Bon Dai Thinai Khrap
🔊 ดิฉันจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนคะ 🔊 ดิฉันจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนคะ
Phom Cha Sue Luk Bon Dai Thinai Kha
🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ 🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ
Mi Ran Khai Yu Thang Nan Kha
🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นครับ 🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นครับ
Mi Ran Khai Yu Thang Nan Khrap
🔊 ลูกบอลหนึ่งลูก 🔊 ลูกบอลหนึ่งลูก
Luk Bon Luk Nueng
🔊 กล้องส่องทางไกล 🔊 กล้องส่องทางไกล
Klongsongthangklai
🔊 หมวกแก๊ป 🔊 หมวกแก๊ป
Muakkaep
🔊 ผ้าเช็ดตัว 🔊 ผ้าเช็ดตัว
Phachettua
🔊 รองเท้าแตะ 🔊 รองเท้าแตะ
Rongthao Tae
🔊 กระป๋อง 🔊 กระป๋อง
Krapong
🔊 ครีมกันแดด 🔊 ครีมกันแดด
Khrim Kandaet
🔊 กางเกงว่ายนํ้า 🔊 กางเกงว่ายนํ้า
Tan Kin Wai Nam
🔊 แว่นกันแดด 🔊 แว่นกันแดด
Waen Kandaet
🔊 กุ้งหอยปูปลา 🔊 กุ้งหอยปูปลา
Kung Hoi Pu Pla
🔊 อาบแดด 🔊 อาบแดด
Apdaet
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 แสงแดดจ้า
Saengdaet Cha
🔊 พระอาทิตย์ตกดิน 🔊 พระอาทิตย์ตกดิน
Phra Athit Tokdin
🔊 ร่มกันแดด 🔊 ร่มกันแดด
Rom Kandaet
🔊 แสงแดด 🔊 แสงแดด
Saengdaet
🔊 การอาบแดด 🔊 การอาบแดด
Kan Apdaet
🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ 🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ
Waai nam dtrong nee ann-drai mai Khrap
🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมคะ 🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมคะ
Waai nam dtrong nee ann-drai mai Kha
🔊 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ 🔊 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ
Mai Kha , Mai Antarai Kha
🔊 ไม่ครับ, ไม่อันตรายครับ 🔊 ไม่ครับ, ไม่อันตรายครับ
Mai Khrap , Mai Antarai Khrap
🔊 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ 🔊 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ
Kha , kao haam waai trong née kha
🔊 ครับ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ครับ 🔊 ครับ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ครับ
Khrap , kao haam waai trong née Khrap
🔊 ว่ายนํ้า 🔊 ว่ายนํ้า
Waai
🔊 การว่ายนํ้า 🔊 การว่ายนํ้า
Gaan waai
🔊 คลืน 🔊 คลืน
Khluen
🔊 ทะเล 🔊 ทะเล
Thale
🔊 เนิน 🔊 เนิน
Noen
🔊 ทราย 🔊 ทราย
Sai
🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
Payakon Akat Phrungni Pen Yangrai Bang Khrap
🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ 🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
Payakon Akat Phrungni Pen Yangrai Bang Kha
🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ 🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ
Akat Cha Plian Mai Kha
🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมครับ 🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมครับ
Akat Cha Plian Mai Khrap
🔊 ฝนจะตกค่ะ 🔊 ฝนจะตกค่ะ
Fon Cha Tok Kha
🔊 ฝนจะตกครับ 🔊 ฝนจะตกครับ
Fon Cha Tok Khrap
🔊 จะมีแดดค่ะ 🔊 จะมีแดดค่ะ
Cha Mi Daet Kha
🔊 จะมีแดดครับ 🔊 จะมีแดดครับ
Cha Mi Daet Kha
🔊 จะมีลมแรงค่ะ 🔊 จะมีลมแรงค่ะ
Cha Mi Lom Raeng Kha
🔊 จะมีลมแรงครับ 🔊 จะมีลมแรงครับ
Cha Mi Lom Raeng Khrap
🔊 ชุดว่ายนํ้า 🔊 ชุดว่ายนํ้า
Chooot Waai
🔊 ที่ร่ม 🔊 ที่ร่ม
Rom
17 - ในกรณีที่มีปัญหา
🔊 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ
Karuna Chuai Phom Noi Dai Mai Khrap
🔊 ช่วยดิฉันหน่อยได้ไหมคะ 🔊 ช่วยดิฉันหน่อยได้ไหมคะ
Karuna Chuai Dichan Noi Dai Mai Kha
🔊 ผมหลงทางครับ 🔊 ผมหลงทางครับ
Phom Long Thang Khrap
🔊 ดิฉันหลงทางค่ะ 🔊 ดิฉันหลงทางค่ะ
Dichan Long Thang Kha
🔊 คุณต้องการอะไรครับ 🔊 คุณต้องการอะไรครับ
Khun Tongkan Arai Khrap
🔊 คุณต้องการอะไรคะ 🔊 คุณต้องการอะไรคะ
Khun Tongkan Arai Kha
🔊 เกิดอะไรขึ้นครับ 🔊 เกิดอะไรขึ้นครับ
Koet Arai Khuen Khrap
🔊 เกิดอะไรขึ้นคะ 🔊 เกิดอะไรขึ้นคะ
Koet Arai Khuen Kha
🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ
Phom Cha Ha Lam Dai Thinai Khrap
🔊 ดิฉันจะหาล่ามได้ที่ไหนคะ 🔊 ดิฉันจะหาล่ามได้ที่ไหนคะ
Dichan Cha Ha Lam Dai Thinai Kha
🔊 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ 🔊 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ
Phom Cha Ha Ran Khai Ya Klai Klai Dai Thinai Khrap
🔊 ดิฉันจะหาร้านขายยาใกล้ๆ ได้ที่ไหนคะ 🔊 ดิฉันจะหาร้านขายยาใกล้ๆ ได้ที่ไหนคะ
Dichan Cha Ha Ran Khai Ya Klai Klai Dai Thinai Kha
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Khun Chuai Tho Riak Mo Hai Phom Noi Dai Mai Khrap
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ 🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะ
Khun Chuai Tho Riak Mo Hai Dichan Noi Dai Mai Kha
🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ 🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ
Koon chaai yaa aai yooo dton nee Kha
🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้ครับ 🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้ครับ
Koon chaai yaa aai yooo dton nee Khrap
🔊 โรงพยาบาล 🔊 โรงพยาบาล
Rongphayaban
🔊 ร้านขายยา 🔊 ร้านขายยา
Ran Khai Ya
🔊 หมอ 🔊 หมอ
Mo
🔊 ศูนย์การแพทย์ 🔊 ศูนย์การแพทย์
Soon Kan Phaet
🔊 ผมทำเอกสารหายหายครับ 🔊 ผมทำเอกสารหายหายครับ
Phom Tham Ekkasan Hai Hai Khrap
🔊 ดิฉันทำเอกสารหายหายค่ะ 🔊 ดิฉันทำเอกสารหายหายค่ะ
Dichan Tham Ekkasan Hai Kha
🔊 ผมถูกขโมยเอกสารครับ 🔊 ผมถูกขโมยเอกสารครับ
Phom Thuk Khamoi Ekkasan Khrap
🔊 ดิฉันถูกขโมยเอกสารค่ะ 🔊 ดิฉันถูกขโมยเอกสารค่ะ
Dichan Thuk Khamoi Ekkasan Kha
🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ 🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ
Soon Rup Reung Khong Hai Kha
🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายครับ 🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายครับ
Soon Rup Reung Khong Hai Khrap
🔊 หน่วยกู้ภัย 🔊 หน่วยกู้ภัย
Nuai Kuphai
🔊 ทางออกฉุกเฉิน 🔊 ทางออกฉุกเฉิน
Thang-ok Chukchoen
🔊 ตำรวจ 🔊 ตำรวจ
Tamruat
🔊 เอกสาร 🔊 เอกสาร
Ekkasan
🔊 เงิน 🔊 เงิน
Ngoen
🔊 หนังสือเดินทาง 🔊 หนังสือเดินทาง
Nangsuedoenthang
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 กระเป๋าเดินทาง
Krapao Doenthang
🔊 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ 🔊 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ
Pho Laeo Kha, Khopkhun
🔊 พอแล้วครับ, ขอบคุณ 🔊 พอแล้วครับ, ขอบคุณ
Pho Laeo Khrap , Khopkhun
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน
Ya Ma Yung Kap Chan
🔊 อย่ามายุ่งกับผม 🔊 อย่ามายุ่งกับผม
Ya Ma Yung Kap Phom
🔊 ไปให้พ้น 🔊 ไปให้พ้น
Pai Hai Phon
🔊 ไปให้พ้น 🔊 ไปให้พ้น
Pai Hai Phon