วงศัพท์ > ไหมคะ

1 - สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
2 สวัสดีค่ะ မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
3 ลาก่อนค่ะ သြားေတာ႔မယ္
thwa dau mai
4 เดี๋ยวพบกันครับ ေတြ႕မယ္ေနာ္
ta wei mai nau
5 ใช่ค่ะ ဟုတ္ကဲ့
hoʔ kei'
6 ไม่ค่ะ မဟုတ္ဘူး
ma hoʔ b̠ū
7 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ ဒီမွာရွင္
di mha shiN
8 แบบอื่น တစ္ဆိတ္ေလာက္
tit saiʔ lautʔ
9 ขอบคุณครับ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
10 ขอบคุณมากค่ะ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္
kyé zū a myā gyi tin ba tai
11 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ ကူညီတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ku nyi tei' a thwet kyé zū tin ba tai
12 เชิญค่ะ ကိစၥမရွိပါဘူး
ké sa ma shiʔ ba b̠ū
13 แบบอื่น ရပါတယ္
ya ba tei
14 ตกลงค่ะ ေကာင္းပါျပီ
kaung pa bī
15 ราคาเท่าไรครับ ဒါဘယ္ေလာက္ပါလဲ
da bai lautʔ pa lé
16 ขอโทษครับ စိတ္မရွိပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ
saiɁ ma shi pa nei' kin bya
17 เมื่อผู้หญิงพูด စိတ္မရွိပါနဲ႕ရွင္
saiɁ ma shi pa nei' shiN
18 ผมไม่เข้าใจครับ နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
19 ผมเข้าใจแล้วครับ သိျပီ
thi pyi
20 แบบอื่น နားလည္ျပီ
nā lé pa pyi
21 ดิฉันไม่ทราบค่ะ မသိဘူး
ma thi bū
22 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ ခြင့္မျပဳ
khwoinʔ ma pyu
23 แบบอื่น မလုပ္ရ
ma loʔ ya
24 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ အိမ္သာဘယ္မွာရွိပါသလဲ
aiN tha bai mha shiʔ the lei
25 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ
miN ga la hnit thit pa
26 สุขสันต์วันเกิดค่ะ ေမြးေန႕မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ
maweī nei' mha pyau pa sai
27 ขอให้สนุกนะคะ မဲရီး ခရစ္စမတ္စ္ /Merry Christmas
merri christmas
28 ยินดีด้วยนะคะ ဂုဏ္ယူပါတယ္
goN yū pa tai
29 แบบอื่น ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္
goN yū wuN myauk pa tai2 - สนทนา

สนทนา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ ေနေကာင္လား
nai kaung lā
2 สวัสดีครับ, สบายดีครับ ေနေကာင္းပါတယ္
mai kaung pa tai
3 คุณพูดภาษาพม่าไหมคะ ဗမာ/ျမန္မာ စကားေျပာတတ္လား
Myamar sa kā pyau tat lā
4 ไม่ครับ, ผมไม่ได้พูดภาษาพม่า ဗမာ/ျမန္မာ စကားမေျပာတတ္ဘူး
Bamar sa kā me pyau tatɁ bū
5 นิดหน่อยก็พอครับ နည္းနည္းေလး
nei nei lai
6 คุณมาจากประเทศไหนคะ ဘယ္ႏိုင္ငံကလာသလဲ
bai Naing ńgan ga la the lai
7 คุณสัญชาติอะไรคะ ဘာလူမ်ိဳးလဲ
ba lu myō lai
8 ผมเป็นชาวไทยครับ က်ေနာ္ ထိုင္း/ယိုးဒယား လူမ်ိဳးပါ
kya nau thai lu myo ba
9 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ ဒီမွာေနတာလား
di mha nai ta lā
10 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ ဟုတ္တယ္၊ ဒီမွာေနပါတယ္။
hoʔ tai di mha nay pa tai
11 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ က်မနာမည္က ဆာရာ ရွင့္နာမည္ေရာဘယ္လိုေခၚသလဲ။
kya ma na mai ka sa ya - shinɁ namai yau bé lo kau the léi
12 จูเลียงครับ ဂ်ဴလီယံပါ
ju li an ba
13 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ ဒီမွာဘာလာလုပ္တာလဲ
di mha ba la lōʔta lei
14 ผมมาเที่ยวครับ အလည္လာတာပါ။
ah lai la ta ba
15 พวกเรามาเที่ยวกันครับ က်ေနာ္တို႕ အလည္လာတာပါ။
Kya nau to' ah lei la ta ba
16 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ အလုပ္အတြက္လာတာပါ။
ah lōʔ ah taweiʔ la ta ba
17 ผมทำงานที่นี่ครับ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
di mha ba la loʔ lōʔ lei
18 พวกเราทำงานที่นี่ครับ က်ေနာ္တို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
kya nau to' di mha ah loʔ loʔ tei
19 เมื่อผู้หญิงพูด က်မတို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
kya ma to' di mha ah loʔ loʔ tei
20 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္းေကာင္း ဘယ္မွာရွိပါသလဲ
sa thauk ? SaiN kaung bei mha shi ' Ba the lei
21 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ ဒီနားမွာ ျပတိုက္ရွိသလား
̄di nā mha pya' thaiʔ shi' the lā
22 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ အင္တာနက္ဆိုင္ဘယ္မွာရွိသလဲ
iN ta neiʔ saiN bei mha shi' the lei3 - เรียน

เรียน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ စကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā
2 ครับ, ตกลง ဟုတ္ကဲ့၊ ေကာင္းပါတယ္
hokʔ ké' kaung pa tei
3 นี่คืออะไรคะ ဒါဘယ္လိုေခၚလဲ
da bei lo kau lei
4 นี่คือโต๊ะค่ะ စားပြဲ
sa pwè
5 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ စားပြဲ၊ သိလား
sa pwè, thi lā
6 แบบอื่น နားလည္လား
na lei lā
7 ผมไม่เข้าใจครับ နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
8 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ ထပ္ေျပာျပပါဦး
pyaN pyau pa ohN
9 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ ေျဖးေျဖးေလးေျပာျပပါ
pyei pyei pyau pa
10 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ေရးျပပါ
yé pya ba
11 ผมเข้าใจแล้วครับ သိျပီ
thi pyi4 - สี

สี
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ ဒီစားပြဲအေရာင္ကိုၾကိဳက္တယ္
di sa pwè ah yaung kyaikʔ tei
2 เป็นสีแดงค่ะ အနီေရာင္
ah ni yaung
3 สีฟ้า အျပာေရာင္
ah pya yaung
4 สีเหลือง အဝါေရာင္
ah woh yaung
5 สีขาว အျဖဴေရာင္
ah pyu yaung
6 สีดำ အမဲရာင္
ah méi yaung
7 สีเขียว အစိမ္းေရာင္
ah saiN yaung
8 สีส้ม လိေမၼာ္ေရာင္
laiN mau yaung
9 สีม่วง ခရမ္းေရာင္
ka yan yaung
10 สีเทา မီးခိုးေရာင္
mi go yaung5 - จำนวน

จำนวน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ศูนย์ သုည - ၀
thoN ŋya
2 หนึ่ง တစ္ - ၁
titʔ
3 สอง ႏွစ္ - ၂
nhit'
4 สาม သံုး - ၃
thouN
5 สี่ ေလး - ၄
léi
6 ห้า ငါး - ၅
ŋa
7 หก ေျခာက္ - ၆
chaukʔ
8 เจ็ด ခုႏွစ္ - ၇
kouN nhit'
9 แปด ရွစ္ - ၈
chit ?
10 เก้า ကိုး - ၉
ko
11 สิบ တစ္ဆယ္ - ၁၀
thit sai
12 สิบเอ็ด ဆယ့္တစ္ - ၁၁
seʔ titʔ
13 สิบสอง ဆယ့္ႏွစ္ - ၁၂
seʔ nhit'
14 สิบสาม ဆယ့္သံုး - ၁၃
seʔthouN
15 สิบสี่ တစ္ဆယ့္ေလး - ၁၄
seʔ léi
16 สิบห้า တစ္ဆယ့္ငါး - ၁၅
seʔ ŋa
17 สิบหก တစ္ဆယ့္ေျခာက္ - ၁၆
seʔ chaukʔ
18 สิบเจ็ด တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ - ၁၇
seʔ kouN nhit
19 สิบแปด တစ္ဆယ့္ရွစ္ - ၁၈
seʔ chitʔ
20 สิบเก้า ဆယ့္ကိုး - ၁၉
Seʔ ko
21 ยี่สิบ ႏွစ္ဆယ္ - ၂၀
nhit sai
22 ยี่สิบเอ็ด ႏွစ္ဆယ့္တစ္ - ၂၁
nhit seʔ titʔ
23 ยี่สิบสอง ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ - ၂၂
nhit seʔ nhit'
24 ยี่สิบสาม ႏွစ္ဆယ့္သံုး - ၂၃
nhit seʔ thouN
25 ยี่สิบสี่ ႏွစ္ဆယ့္ေလး - ၂၄
nhit seʔ léi
26 ยี่สิบห้า ႏွစ္ဆယ့္ငါး - ၂၅
nhit seʔ ŋa
27 ยี่สิบหก ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ - ၂၆
nhit seʔ chauk
28 ยี่สิบเจ็ด ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ - ၂၇
nhit seʔ kouN nhit
29 ยี่สิบแปด ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ - ၂၈
nhit seʔ chitʔ
30 ยี่สิบเก้า ႏွစ္ဆယ့္ကိုး - ၂၉
nhit seʔ ko
31 สามสิบ သံုးဆယ္ - ၃၀
thouN sai
32 สามสิบเอ็ด သံုးဆယ့္တစ္ - ၃၁
thouN seʔ titʔ
33 สามสิบสอง သံုးဆယ့္ႏွစ္ - ၃၂
thouN seʔ nhit
34 สามสิบสาม သံုးဆယ့္သံုး - ၃၃
thouN seʔ thouN
35 สามสิบสี่ သံုးဆယ့္ေလး - ၃၄
thouN seʔ léi
36 สามสิบห้า သံုးဆယ့္ငါး - ၃၅
thouN seʔ ŋa
37 สามสิบหก သံုးဆယ့္ေျခာက္ - ၃၆
thouN seʔ chauk
38 สี่สิบ ေလးဆယ္ - ၄၀
léi sai
39 ห้าสิบ ငါးဆယ္ - ၅၀
ŋa sai
40 หกสิบ ေျခာက္ဆယ္ - ၆၀
chauk sai
41 เจ็ดสิบ ခုႏွစ္ဆယ္ - ၇၀
kouN nhit' sai
42 แปดสิบ ရွစ္ဆယ္ - ၈၀
chit ? Sai
43 เก้าสิบ ကိုးဆယ္ - ၉၀
ko sai
44 หนึ่งร้อย တစ္ရာ - ၁၀၀
titʔ ya
45 หนึ่งร้อยห้า တစ္ရာ့ငါး - ၁၀၅
titʔ ya ŋa
46 สองร้อย ႏွစ္ရာ - ၂၀၀
nhit ya
47 สามร้อย သံုးရာ - ၃၀၀
thouN ya
48 สี่ร้อย ေလးရာ - ၄၀၀
léi ya
49 หนึ่งพัน တစ္ေထာင္ - ၁၀၀၀
titʔ taung
50 หนึ่งพันห้าร้อย တစ္ေထာင့္ငါးရာ - ၁၅၀၀
titʔ taung ŋa ya
51 สองพัน ႏွစ္ေထာင္ - ၂၀၀၀
nhit taung
52 หนึ่งหมื่น တစ္ေသာင္း - ၁၀၀၀၀
titʔ thaung6 - สังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ ဘယ္တုန္းကေရာက္သလဲ။
bei ' toN ka yauk the lei
2 วันนี้ ဒီေန႕။
di nei'
3 เมื่อวาน မေန႕က။
me nei' ka
4 เมื่อวานซืน ႏွစ္ရက္ရွိျပီ။
hnit yetʔ shi pyi
5 คุณจะอยู่กี่วันคะ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနမလဲ။
bei laukʔ kya kya nei me lei
6 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ မနက္ျဖန္ျပန္မယ္။
me netʔ phyaN pyaN mei
7 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ သဘက္ခါျပန္မယ္။
th metʔ kha pyaN mei
8 ผมจะกลับอีกสามวันครับ ေနာက္သံုးရက္ေနရင္ျပန္မယ္။
naukʔ 'thouN yetʔ nei yiN pyaN mei
9 วันจันทร์ တနလၤာေန႕
ta niN la nei'
10 วันอังคาร အဂၤါေန႕
iN ga nei'
11 วันพุธ ဗုဒၶဟူးေန႕
bo da hū nei'
12 วันพฤหัสบดี ၾကာသပေတးေန႕
kya tha pa 'tei nei'
13 วันศุกร์ ေသာၾကာေန႕
thauʔ kya nei'
14 วันเสาร์ စေနေန႕
sa nei nei'
15 วันอาทิตย์ တနဂၤေႏြေန႕
ta niN ga nwé nei'
16 เดือนมกราคม ဂ်န္နဝါရီ
ja nu ah ri
17 เดือนกุมภาพันธ์ ေဖေဖာ္ဝါရီ
pé bu ah ri
18 เดือนมีนาคม မတ္(ခ်)
ma ch
19 เดือนเมษายน ဧျပီ
a pa ril
20 เดือนพฤษภาคม ေမ
may
21 เดือนมิถุนายน ဇြန္
june
22 เดือนกรกฎาคม ဇူလိုင္
ju liaN
23 เดือนสิงหาคม ဩဂုတ္
ah to ba
24 เดือนกันยายน စက္တင္ဘာ
sé tem ba
25 เดือนตุลาคม ေအာက္တိုဘာ
ah to ba
26 เดือนพฤศจิกายน ႏိုဝင္ဘာ
no bem ba
27 เดือนธันวาคม ဒီဇင္ဘာ
di cem ba
28 คุณจะกลับกี่โมงคะ ဘယ္ႏွစ္နာရီျပန္မလဲ
Bei ' hnit na yī pyaN me lei
29 แปดโมงเช้าครับ မနက္ရွစ္နာရီ
me netʔ shitʔ na yī̠
30 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า မနက္ရွစ္နာရီ ဆယ့္ငါး
me netʔ shitʔ na yī̠ setʔ ŋa
31 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ မနက္ရွစ္နာရီ ခြဲ
Me netʔshitʔ na yī̠ kawei
32 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า မနက္ကိုးနာရီထိုးဘို႕ဆယ့္ငါးမိနစ္
me netʔ ko na yi to pau' setʔ ŋa mi niʔ
33 หกโมงเย็น ညေနေျခာက္နာရီ
ŋya nei chaukʔ na yī
34 ผมมาสายครับ က်ေနာ္ ေနာက္က်ေနျပီ
kya nau naukʔ kya nei pi
357 - แท็กซี่

แท็กซี่
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 แท๊กซี่ တက္(က) စီ
taxi
2 คุณต้องการจะไปไหนครับ ဘယ္ကိုသြားခ်င္လဲ
bai ko thou chin lé
3 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ ဘူတာရုံ ကိုသြားမယ္
bū ta youN ko thou mei
4 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ ဟိုတယ္ မွာေန႕ေရာညပါ ေနမယ္
ho tei mha nei yau ̄ŋya pa nei mei
5 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ ေလဆိပ္ကိုပို႕ေပးႏိုင္မလား
lai saitʔ ko pot pai ŋaiN me lɑ̄
6 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ အထုပ္ေတြယူေပးႏိုင္မလား
di tautʔ tewai yū pai naing me lā
7 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ ဒီကေနေတာ္ေတာ္ေဝးသလား 
di ka nei tau tau wai the lɑ̄
8 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ နီးနီးေလးပါ
nī nī lai pa
9 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ ဟုတ္ကဲ့၊ နဲနဲေဝးတယ္
hoʔ kei, nei nei wai tai
10 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ ဘယ္ေလာက္က် မလဲ
bai laukʔ kya me lé
11 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ ဒီကိုပို႕ေပးပါ
di ko pot pé pa
12 ด้านขวามือครับ ညာဘက္
nya betʔ
13 ด้านซ้ายมือครับ ဘယ္ဘက္
bai betʔ
14 ตรงไปครับ တည့္တည့္
téi téi
15 ที่นี่ครับ ဒီမွာ
di mha
16 ทางนี้ครับ ဟိုမွာ
ho mha
17 หยุดครับ ရပ္ !
yatʔ
18 ใช้เวลาตามสบายครับ ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ
pyé pyé lautʔ pa
19 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ကားချဖတ္ပိုင္းေလးေရးေပးပါ
kɑ̄ kha pyatʔ paiN lei yei pei pa8 - ความรู้สึก

ความรู้สึก
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားတို႕တိုင္းျပည္ကိုေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္ပါတယ္
kya nau kiN byā do taiN pyi tau tau kyaik tai
2 ดิฉันรักคุณค่ะ ခ်စ္တယ္
chitɁ tai
3 ผมมีความสุขครับ ေပ်ာ္တယ္
pyau tai
4 ผมเศรัาครับ စိတ္ညစ္တယ္/ဝမ္းနည္းတယ္
saitɁ nyitɁ tai / wouN né tai
5 ผมรู้สึกดีมากครับ ဒီမွာေပ်ာ္တယ္
di mha pyau tai
6 ผมหนาวครับ ခ်မ္းတယ္
chaN tai
7 ผมร้อนครับ အိုက္တယ္
aitɁ tai
8 ใหญ่เกินไปครับ ၾကီးတယ္
kyī tai
9 เล็กเกินไปครับ ေသးတယ္
thé tai
10 ดีมากครับ အေတာ္ပဲ
ah tau pai
11 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္လား
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN lā
12 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္ပါတယ္
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN pa tai
13 เป็นความคิดที่ดีครับ ဒီအစီအစဥ္ေကာင္းတယ္
di ah si ah sin kaung tai
14 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ ေပ်ာ္ ခ်င္ လို႔ ပါ
pyau chiN loɁ pa
15 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ ဒီအၾကံမေကာင္းဘူး
di ah kyaN me kaung bū
16 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ ဒီညေနအျပင္မထြက္ခ်င္ဘူး
di nya nai ah pyiN ma twetɁ chiN bū
17 ผมต้องการพักผ่อนครับ က်ေနာ္ အနားယူခ်င္တယ္
kya nau ah nā yu chiN the lā
18 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ အားကစား သြားလုပ္ခ်င္သလား
ah ka sā thou lautɁ chiN the lā
19 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง ဟုတ္ကဲ့၊ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္မွျဖစ္မယ္
hokʔ ké' , hlauɁ hlauɁ shā shā lautɁ mha pyit mai
20 ผมเล่นเทนนิสครับ က်ေနာ္ တင္းနစ္(စ)ကစားတယ္
kya nau tin nitɁ ka sā tai
21 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ မကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ9 - ครอบครัว

ครอบครัว
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ ဒီမွာမိသားစုရွိသလား
di mha mi tha 'su shitʔ tha la
2 คุณพ่อดิฉันค่ะ အေဖ
ah pei
3 คุณแม่ดิฉันค่ะ အေမ
ah mei
4 ลูกชายดิฉันค่ะ သား
thɑ̄
5 ลูกสาวดิฉันค่ะ သမီး
thɑ̄ mi
6 พี่ชายดิฉันค่ะ အစ္ကို
ah ko
7 พี่สาวดิฉันค่ะ အစ္မ
ah ma
8 เพื่อนผู้ชายค่ะ သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
9 เพื่อนผู้หญิงค่ะ သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
10 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ က်မသူငယ္ခ်င္း
kya ma thu ŋei chiN
11 เมื่อผู้ชายพูด က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
12 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
13 สามีของดิฉันค่ะ က်မခင္ပြန္း
kya ma kiN puN
14 เมื่อผู้หญิงพูด က်မေယာက္်ား
kya ma yaukʔ kya
15 ภรรยาของผมครับ က်ေနာ့္ မိန္းမ
kya nau maiN ma
16 แบบอื่น က်ေနာ့္ ဇနီး
kya nau za nī10 - บาร์

บาร์
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ที่่บาร์ค่ะ ဘား/အရက်ဆိုင်/ဘီယာဆိုင်
ba/ ah yet ? SaiN
2 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN the lei
3 ดื่ม ေသာက္
thauʔ
4 แก้ว ဖန္ခြက္
paN kwétʔ
5 ด้วยความยินดีครับ ေကာင္းပါတယ္
kaung pba tei
6 คุณจะทานอะไรดีคะ ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN te lei
7 มีอะไรดื่มบ้างครับ ဘာေသာက္စရာရွိသလဲ
ba thauʔ sa ya chi' te leai
8 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ ေရနဲ႕အသီးေဖ်ာ္ရည္
yei nei ah thi pyau yei
9 นํ้าเปล่าค่ะ ေရ/ေသာက္ေရသန္႕
yei/ thaukʔ yei than'
10 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ ေရခဲထည့္ေပးပါ
yei khé téi pé ba
11 นํ้าแข็ง ေရခဲ
yei khé
12 ช็อคโกแล็ต ေခ်ာကလက္ေဖ်ာ္ရည္
shau ka letʔ pyau yei
13 นม ႏြားႏို႕
nwoa noʔ
14 นํ้าชา လဘက္ရည္
la péʔ yei
15 แบบอื่น ေရေႏြးၾကမ္း
yei nway 'kyaN
16 กาแฟ ေကာ္ဖီ
kau pi
17 ใส่นํ้าตาล သၾကားနဲ႕
the kyɑ̄ nei'
18 ใส่ครีม ႏို႕နဲ႕
no' nei'
19 ไวน์ ဝိုင္
waiN
20 เบียร์ ဘီယာ
bi ya
21 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ လဘက္ရည္တစ္ခြက္ေပးပါ
la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
22 เบียร์ที่หนึ่งครับ ဘီယာတစ္ခြက္ေပးပါ
bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
23 คุณต้องการดื่มอะไรครับ ဘာေသာက္ခ်င္ပါသလဲ
ba thauʔ shiN pa the lei
24 นํ้าชาสองที่ค่ะ လဘက္ရည္ႏွစ္္ခြက္ေပးပါ။
la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
25 เบียร์สองที่ค่ะ ဘီယာႏွစ္လုံးေပးပါ။
bi ya nhitʔ 'loN pé pa
26 ไม่ครัับ, ขอบคุณ ရပါတယ္၊
ya pa tai
27 แบบอื่น ကိစၥမရွိပါဘူး။
kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
28 ดื่มให้กับคุณค่ะ သင့္အတြက္
thin ah toué
29 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ ခ်ီယားစ္
cheers
30 เช็คบิลด้วยค่ะ ဘီ(လ) ရွင္းမယ္
bill shiN mei
31 แบบอื่น ဘယ္ေလာက္က်သလဲ
bei laukʔ kya the lei
32 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ
bei laukʔ pei ya me lei
33 ยี่สิบยุโรครับ ယူ႐ို ႏွစ္ဆယ္
euro hnit sai
34 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ က်မေပးပါရေစ
kya ma pei pa ya sai11 - ร้านอาหาร

ร้านอาหาร
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ร้านอาหาร စားေသာက္ဆိုင္
sɑ̄ thauʔ saiN
2 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ စားခ်င္ျပီလား။
sɑ̄ shiN pyi lɑ̄
3 ครับ, ผมต้องการ ဟုတ္ကဲ့ စားခ်င္ပါတယ္။
hokʔ ké' sɑ̄ chiN pa tai
4 กินข้าวค่ะ စားမယ္။
sɑ̄ mei
5 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ ဘယ္ဆိုင္မွာစားလို႕ရမလဲ။
bei saiN mha sɑ̄ lo' ya me lei
6 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ ေန႕လည္စာ ဘယ္မွာစားလို႕ရမလဲ။
nei' lé sa bei lha sɑ̄ lo' ya me lei
7 ข้าวเย็น ညစာ
nya sa
8 ข้าวเช้า နံနက္စာ
naN neiʔ sa
9 ได้โปรดค่ะ ခြင့္ျပဳပါရွင္
kwoiN pyu pa shiN
10 ขอเมนูด้วยค่ะ မီန်ဴးေလးရႏိုင္မလား။
menu 'lei ya naiN me lɑ̄
11 นี่ครับเมนู ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ။
hokʔ ké' di mha pa
12 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ ဘာစားခ်င္လဲ၊ ငါးဟင္းလား၊ အသားဟင္းလား။
ba sɑ̄ chiN lei / nha hiN lɑ̄ / ah tɑ̄ hiN lɑ̄
13 กับข้าวสวยค่ะ ထမင္းလည္းစားမယ္။
tha miN 'lei sɑ̄ mei
14 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ ေခါက္ဆြဲ လည္းစားမယ္။
kaukʔ swei 'lei sɑ̄ mei
15 มันฝรั่ง အာလူး။
ah ū
16 ผัก ဟင္းသီး ဟင္းရြက္။
'hiN thī 'hiN yoweʔ
17 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္၊ ၾကက္ဥအလုံးေၾကာ္၊ ၾကက္ဥ မက်က္တက်က္ျပဳတ္။
kyeʔ 'u mwoei kyau / kyeʔ 'u ah loN kyau / kye ? 'u ma kyéʔ te kyeʔ pyauʔ
18 ขนมปัง ေပါင္မုန္႕
paung moN'
19 เนยสด ေထာပတ္
tau baʔ
20 สลัดผัก ဆလပ္ရြက္
sa laʔ yoweʔ
21 ของหวาน အခ်ိဳပြဲ
ah cho pywei
22 ผลไม้ အသီးအႏွံ
ah thī ah nhaN
23 คุณมีมีดไหมคะ ဓားရွိသလား။
dā shi' the lā
24 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ အခုယူလာေပးပါမယ္။
ah ku yu la ' pei pa mei
25 มีดหนึ่งเล่ม ဓား
dā
26 ส้่อมหนึ่งคัน ခက္ရင္း
keiʔ yiN
27 ช้อนหนึ่งคัน ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္း
'zouN thit chaung
28 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ ဒီဟင္းကပူပူေႏြးေႏြးလား။
di 'hiN ka pu pu nwei nwei lɑ̄
29 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ ဟုတ္ကဲ့၊ စပ္လည္းစပ္တယ္။
hokʔ ké' / satʔ lei satʔ tei
30 ร้อน ပူတယ္။
pu tei
31 เย็น ေအးတယ္။
'ai tei
32 เผ็ด စပ္တယ္။
satʔ tei
33 ผมจะเอาปลาครับ ငါးမွာမယ္။
'ŋa mha mei
34 ดิฉันด้วยค่ะ က်မလည္းအတူတူဘဲ။
kya ma 'lei ah tu tu bei
35 เมื่อผู้ชายพูด က်ေနာ္လည္းအတူတူဘဲ။
Kya nau 'lei ah tu tu bei12 - จากกัน

จากกัน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ ေနာက္က်ေနျပီ၊
naukʔ kya nay pi 
2 แบบอื่น သြားေတာ့မယ္
'thou dau' mei
3 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ ေနာက္ျပန္ေတြ႕လို႕ရဦးမလား
pyaN twei' loʔ ya ohN me lā
4 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี ေတြ႕ၾကတာေပါ့
twei' kya ta pauʔ
5 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ ဒါ က်မလိပ္စာပါ
da kya me laiʔ sa ba
6 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပါလား
phone number pei pa lā
7 มีครับ, นี่ครับ ေရာ့၊ ဒီမွာ
yaūʔ d mha
8 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ အခုလိုေတြ႕ရတာ ေပ်ာ္ပါတယ္
ah kuʔ lo thweiʔ ya ta pyau pa tei
9 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ က်မလည္း ရွင္နဲ႕ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ဝမ္းသာပါတယ္
kya ma lei shiN nei' thwai' ya ta wiN tha pa tei
10 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ ျပန္ဆံုၾကရေအာင္ေနာ္
pyaN souN ya aung nau
11 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ ျပန္ဆံုမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
pyan souN mei lo myau liN' pa tei
12 ลาก่อนค่ะ သြားေတာ့မယ္
thwa mei
13 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ မနက္ျဖန္ ေတြ႕မယ္
me nei pyaN twei' mei
14 ลาก่อนครับ တာ့တာ
ta ta13 - ขนส่ง

ขนส่ง
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ ဘတ္(စ)ကား မွတ္တိုင္ ေလးတစ္ဆိတ္ေလာက္
Bus car matʔ taiN lei titʔ saiʔ laukʔ
2 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ ရန်ကုန်အတွက်လတ်မှတ်ဘိုးဘယ်လောက်ကျလဲ
yan gon ah téwaiʔ letʔ mhatʔ bei laukʔ kya the lé
3 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ ဒီရထားကဘယ္ကိုသြားတာလဲ
di yet tɑ̄ ka bei ko thou ta lé
4 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ ဒီရထားက ရန္ကုန္ မွာရပ္လား
di yet tɑ̄ ka yan gon mha yatʔ lɑ̄
5 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ထြက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
6 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ဆိုက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
7 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ အတြက္ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ေပးပါ
yan gon myo ah tawetʔ letʔ mhaʔ thitʔ saung pei pa
8 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ ရထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄
9 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ ဘတ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
bus car ah chaiN za yɑ̄
10 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ ရန္ကုန္ ျမိဳ႕သြားတဲ့ရထားက ဘယ္မွာလဲ
yan gon myo thou téi yet tɑ̄ ka bei mha lé
11 ขบวนนี้ค่ะ ဒီရထား
di yet tɑ̄
12 ขอบคุณครับ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
13 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ခရီးေခ်ာေမြ႔ပါေစ
kaiʔ sa ma shi pa bū / ka yi tchau moué pa zei
14 อู่ซ่อมรถ ကားဝပ္ေရွာ့
kā woʔ yau
15 ปั๊มนํ้ามัน ဓါတ္ဆီဆိုင္
datʔ si saiN
16 เต็มถังค่ะ ဓါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa
17 รถจักรยาน စက္ဘိန္း (ဘီး)
setʔ baiN / bī
18 ตัวเมือง ျမိဳ႕လယ္ေခါင္/ ျမိဳ႕ထဲ
myo lai kyaung / myo tei
19 ชานเมือง ဆင္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
shin ché phoN / myo pyiN
20 เป็นเมืองใหญ่ ျမိဳ႕ၾကီး
myo kyī
21 เป็นหมู่บ้าน ရြာ
ywoa
22 ภูเขา ေတာင္
taung
23 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง ေရကန္
ye kaN
24 ชนบท ျမိဳ႕ျပင္
myo pyiN14 - หาคน

หาคน
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ซาร่าอยู่ไหมครับ ဆာရာ (Sarah) ရွိပါသလား
Sarah chiɁ pa the lā
2 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ ရွိပါတယ္
chitɁ tai
3 เธอออกไปข้างนอกค่ะ အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
4 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
5 เธออยู่ที่ไหนครับ သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
6 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
7 เธออยู่ที่บ้านค่ะ သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ tai
8 จูเลียงอยู่ไหมคะ ဂ်ဴလီယံ (Julien) ရွိပါသလား
Julien chiɁ pa the lā
9 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ ရွိပါတယ္
chitɁ pa tai
10 เขาออกไปข้างนอกครับ အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
11 เขาอยู่ที่ไหนคะ သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
12 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
13 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
14 เขาอยู่ที่บ้านครับ သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ tai15 - โรงแรม

โรงแรม
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 โรงแรม ဟိုတယ္
ho tai
2 อพาร์ตเม้นท์ တိုက္ခန္း
taikʔ kaN
3 ยินดีต้อนรับค่ะ ၾကိဳဆိုပါတယ္
kyo sho pa tai
4 คุณมีห้องว่างไหมครับ အခန္းလြတ္ရွိပါသလား ခင္ဗ်ာ / ရွင္
ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
5 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ ေရခ်ိဳးခန္းပါလား
yé chō kaN pa lā
6 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ ႏွစ္လုံး လိုခ်င္ပါသလား
thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
7 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ ႏွစ္ေယာက္အိပ္ အခန္းယူခ်င္ပါသလား
hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
8 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ ေရခ်ိဳးကန္ပါတဲ့အခန္း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန္း/ ေရခ်ိဳးခန္းပါတဲ့အခန္း
yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
9 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ မနက္စာပါတဲ့အခန္း
ma netɁ sa pa téi ah kaN
10 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ တစ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
titʔ nya bet laukɁ kya lé
11 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ အခန္းကိုအရင္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။
ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
12 ได้ค่ะ ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါတယ္
hokʔ ké' , ya pa tai
13 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ အခန္းကေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါဘဲ
ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
14 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ ေကာင္းပါျပီ၊ ဒီေန႕ညအတြက္ အခန္းယူလို႕ရမလား
kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
15 ราคาแพงไปหน่อยครับ ေနပါေစေတာ့၊ က်ေနာ့္ အတြက္ေတာ့ေစ်းနည္းနည္းၾကီးေနတယ္။
nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
16 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ က်ေနာ့္ ပစၥၫ္းေတြသယ္လာေပးႏိုင္မလား
kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
17 ห้องของผมอยู่ไหนครับ က်ေနာ့္ အခန္းဘယ္မွာ ပါလဲ
kya nau ah kaN bai mha pa lé
18 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ ႏွစ္လႊာမွာပါ
hnit lewo mha pa
19 มีลิฟท์ไหมคะ ဓါတ္ေလွခါး ရွိလား
datʔ lhé khā shiɁ lā
20 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ ဓါတ္ေလွခါး ဘယ္ဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
21 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ ဓါတ္ေလွခါး ညာဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
22 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ ပင္းမင္းခန္းဘယ္မွာရွိပါသလဲ
hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
23 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ ေျမညီထပ္ မွာပါ။
myé nyi tatɁ mha pa
24 ชั้นล่าง ေျမညီထပ္
myé nyi tatɁ
25 ห้องพัก အခန္း
ah kaN
26 ร้านซักรีด ပင္းမင္းဆိုင္
piN miN saiN
27 ร้านเสริมสวย ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္။
saN piN nyut saiN
28 ที่จอดรถ ကားပါကင္။
kā pa kiN
29 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ အစည္းအေဝးခန္းဘယ္မွာလဲ။
ah sī ah wai kaN bai mha lé
30 ห้องประชุม အစည္းအေဝးခန္း
ah sī ah wai kaN
31 สระนํ้าอุ่น ေရေႏြးတဲ့ ေရကူးကန္
yé nawai téi yé kū kaN
32 สระนํ้า ေရကူးကန္
yé kū kaN
33 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ မနက္ ခုႏွစ္နာရီမွာ ႏိႈးေပးပါ
ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
34 ขอกุญแจหน่อยครับ ေက်းဇူးျပဳပီး ေသာ့ေပးပါ။
ké zū pyu pi thauʔ pé pa
35 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ ေက်းဇူးျပဳပီး ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ေပးပါ။
ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
36 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ က်ေနာ့္ အတြက္ ဘာသတင္းေပးထားတာရွိပါလဲ
kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
37 มีค่ะ, นี่ค่ะ ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ
hokʔ ké' , di mha pa
38 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ ရွင့္အတြက္ ဘာမွမရွိပါဘူး
shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
39 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ အေႂကြဘယ္မွာလဲလို႕ရမလဲ
ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
40 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ ပိုက္ဆံ အေႂကြလဲေပးပါ ခင္ဗ်ာ
paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
41 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ ရပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္လဲခ်င္ပါသလဲ
ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the lé16 - ชายหาด

ชายหาด
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ชายหาดค่ะ ပင္လယ္ကမ္းေျခ / ဘိ (ခ်)
piN lai kaN kyé / bi (che)
2 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ ေဘာလုံးဘယ္မွာဝယ္လို႕ရမလဲ
bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
3 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ ဒီတည့္တည့္သြားရင္ ဆိုင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္
di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
4 ลูกบอลหนึ่งลูก ေဘာလုံး
bau loN
5 กล้องส่องทางไกล မွန္ေျပာင္း
mhaN pyaung
6 หมวกแก๊ป ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
ket au thaukʔ tit loN
7 ผ้าเช็ดตัว မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ
myét nha thauk pu wa
8 รองเท้าแตะ ညွပ္ဖိနပ္
nyatʔ phi nat
9 กระป๋อง ေရပုံး
yé poN
10 ครีมกันแดด ေနေရာင္ကာ ခရင္(မ)
nai yaung ka kha riN (me)
11 กางเกงว่ายนํ้า ေရကူးေဘာင္းဘီ
yé kū baung bi
12 แว่นกันแดด ေနကာမ်က္မွန္
nai ka myet myamaN
13 กุ้งหอยปูปลา ပင္လယ္စာ
piN lai sa
14 อาบแดด ေနစာလႈံ
nai sa loN
15 แสงแดดจ้า ေနသာတယ္
nai tha tai
16 พระอาทิตย์ตกดิน ေနဝင္ခ်ိန္
nai wiN chain
17 ร่มกันแดด ေနကာထီး
nai ka tī
18 แสงแดด ေန
nai
19 การอาบแดด ေနသာခ်ိန္
nai tha chain
20 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ ဒီမွာေရကူးရင္ အႏၱရယ္ ရွိလား
di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
21 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ အႏၱရယ္မရွိပါဘူး
ane de yai me shiʔ pa bū
22 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာေရကူးလို႕မရပါဘူး
hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
23 ว่ายนํ้า ေရကူးတယ္
yé kū tai
24 การว่ายนํ้า ေရကူး
yé kū
25 คลืน လိႈင္း
hlaing
26 ทะเล ပင္လယ္
piN lai
27 เนิน သဲသာင္ကုန္း
thé thaung kouN
28 ทราย သဲ
thé
29 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ မနက္ျဖန္အတြက္ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုလဲ
me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
30 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
31 ฝนจะตกค่ะ မိုးရြာလိမ့္မယ္
mō yawa laint mai
32 จะมีแดดค่ะ ေနသာလိမ့္မယ္
nai tha laint mai
33 จะมีลมแรงค่ะ ေလတိုက္လိမ့္မယ္
lai taikɁ laint mai
34 ชุดว่ายนํ้า ေရကူးဝတ္စုံ
yé kū wut sauN
35 ที่ร่ม အရိပ္
ah yaitɁ17 - ในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
แบบสอบถาม
เรียนรู้
1 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ က်ေနာ့္ ကိုကူညီပါ
kya nau ko ku nyi pa
2 เมื่อผู้หญิงพูด က်မကိုကူညီပါ
kya ma ko ku nyi pa
3 ผมหลงทางครับ က်မမ်က္ေစ့လည္ေနျပီ 
kya ma myetʔ si lei nei pyi
4 เมื่อผู้หญิงพูด က်မလမ္းေပ်ာက္ေနျပီ။
kya ma laN pyauʔ nei pyi
5 คุณต้องการอะไรครับ ဘာအကူအညီေပးရမလဲ
ba ah ku nyi pei ya me lei
6 เกิดอะไรขึ้นครับ ဘာျဖစ္လဲ
ba pyitʔ lei
7 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ စကားျပန္ ဘယ္မွာရႏိုင္မလဲ
sa kɑ̄ pyaN bei mha ya naiN me lei
8 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ ေဆးဆိုင္ အနီးဆုံးဘယ္မွာလဲ
sei saiN ah nī souN bei mha lei
9 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ ဆရာဝန္ေခၚေပးပါ
sa ya ouN ko kau pei ba
10 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ ဘာေဆးေသာက္ေနလဲ
ba sei thaukʔ nei the lei
11 โรงพยาบาล ေဆးရုံ
sei youN
12 ร้านขายยา ေဆးဆိုင္
sei saiN
13 หมอ ဆရာဝန္
sa ya ouN
14 ศูนย์การแพทย์ ေဆးခန္း
sai kaN
15 ผมทำเอกสารหายหายครับ က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြေပ်ာက္သြားလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ pyaukʔ thwau loʔ
16 ผมถูกขโมยเอกสารครับ က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြအခိုးခံရလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ thwai ah kho kaN ya loʔ
17 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ ေပ်ာက္ဆုံးပစၥည္း မ်ားရွာေဖြရန္ေနရာ
pyaukʔ saN pyitʔ sī mya sha pwai yaN nei ya
18 หน่วยกู้ภัย အေရးေပၚဌာန
ah yei pau tha na
19 ทางออกฉุกเฉิน အေရးေပၚထြက္ေပါက္
ah yei pau thwetʔ pauʔ
20 ตำรวจ ရဲ
21 เอกสาร စာရြက္စာတန္း
sa yawetʔ
22 เงิน ပိုက္ဆံ
péʔ saN
23 หนังสือเดินทาง ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္
naiN 'ŋaiN kū letʔ mhatʔ
24 แบบอื่น ပတ္(စ)ပို႕
Passport
25 กระเป๋าเดินทาง ေသတၱာ
thitʔ ta
26 แบบอื่น ခရီးေဆာင္အိတ္
kha yī saung aitʔ
27 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ ရပါတယ္၊ မလိုပါဘူး
ya ba tei / ma lo pa bū
28 อย่ามายุ่งกับฉัน မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႕
ma nhautʔ shetʔ pa nei'
29 ไปให้พ้น သြား
thwaū
ดาวน์โหลด mp3 และ pdf
MP3 + PDF

ดาวน์โหลดสำนวนและวลีทั้งหมด

ทดลองใช้ฟรีตั้งต้น

ดาวน์โหลด mp3 และ pdf