วงศัพท์ > ไหมคะ

1 - สำนวนที่จำเป็น
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
🔊 สวัสดีค่ะ 🔊 မဂၤလာပါရွင္
miN ga la ba shiN
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 သြားေတာ႔မယ္
thwa dau mai
🔊 เดี๋ยวพบกันครับ 🔊 ေတြ႕မယ္ေနာ္
ta wei mai nau
🔊 ใช่ค่ะ 🔊 ဟုတ္ကဲ့
hoʔ kei'
🔊 ไม่ค่ะ 🔊 မဟုတ္ဘူး
ma hoʔ b̠ū
🔊 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 🔊 ဒီမွာရွင္
di mha shiN
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 တစ္ဆိတ္ေလာက္
tit saiʔ lautʔ
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
🔊 ขอบคุณมากค่ะ 🔊 ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္
kyé zū a myā gyi tin ba tai
🔊 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 🔊 ကူညီတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
ku nyi tei' a thwet kyé zū tin ba tai
🔊 เชิญค่ะ 🔊 ကိစၥမရွိပါဘူး
ké sa ma shiʔ ba b̠ū
🔊 เชิญค่ะ 🔊 ရပါတယ္
ya ba tei
🔊 ตกลงค่ะ 🔊 ေကာင္းပါျပီ
kaung pa bī
🔊 ราคาเท่าไรครับ 🔊 ဒါဘယ္ေလာက္ပါလဲ
da bai lautʔ pa lé
🔊 ขอโทษครับ 🔊 စိတ္မရွိပါနဲ႕ခင္ဗ်ာ
saiɁ ma shi pa nei' kin bya
🔊 ขอโทษครับ 🔊 စိတ္မရွိပါနဲ႕ရွင္
saiɁ ma shi pa nei' shiN
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 သိျပီ
thi pyi
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 နားလည္ျပီ
nā lé pa pyi
🔊 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 🔊 မသိဘူး
ma thi bū
🔊 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 🔊 ခြင့္မျပဳ
khwoinʔ ma pyu
🔊 ห้ามค่ะ 🔊 မလုပ္ရ
ma loʔ ya
🔊 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 🔊 အိမ္သာဘယ္မွာရွိပါသလဲ
aiN tha bai mha shiʔ the lei
🔊 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 🔊 မဂၤလာႏွစ္သစ္ပါ
miN ga la hnit thit pa
🔊 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 🔊 ေမြးေန႕မွာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ
maweī nei' mha pyau pa sai
🔊 ขอให้สนุกนะคะ 🔊 မဲရီး ခရစ္စမတ္စ္ /Merry Christmas
merri christmas
🔊 ยินดีด้วยนะคะ 🔊 ဂုဏ္ယူပါတယ္
goN yū pa tai
🔊 ยินดีด้วยค่ะ 🔊 ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္
goN yū wuN myauk pa tai
2 - สนทนา
🔊 สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ 🔊 ေနေကာင္လား
nai kaung lā
🔊 สวัสดีครับ, สบายดีครับ 🔊 ေနေကာင္းပါတယ္
mai kaung pa tai
🔊 คุณพูดภาษาพม่าไหมคะ 🔊 ဗမာ/ျမန္မာ စကားေျပာတတ္လား
Myamar sa kā pyau tat lā
🔊 ไม่ครับ, ผมไม่ได้พูดภาษาพม่า 🔊 ဗမာ/ျမန္မာ စကားမေျပာတတ္ဘူး
Bamar sa kā me pyau tatɁ bū
🔊 นิดหน่อยก็พอครับ 🔊 နည္းနည္းေလး
nei nei lai
🔊 คุณมาจากประเทศไหนคะ 🔊 ဘယ္ႏိုင္ငံကလာသလဲ
bai Naing ńgan ga la the lai
🔊 คุณสัญชาติอะไรคะ 🔊 ဘာလူမ်ိဳးလဲ
ba lu myō lai
🔊 ผมเป็นชาวไทยครับ 🔊 က်ေနာ္ ထိုင္း/ယိုးဒယား လူမ်ိဳးပါ
kya nau thai lu myo ba
🔊 แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ 🔊 ဒီမွာေနတာလား
di mha nai ta lā
🔊 ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่ 🔊 ဟုတ္တယ္၊ ဒီမွာေနပါတယ္။
hoʔ tai di mha nay pa tai
🔊 ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ 🔊 က်မနာမည္က ဆာရာ ရွင့္နာမည္ေရာဘယ္လိုေခၚသလဲ။
kya ma na mai ka sa ya - shinɁ namai yau bé lo kau the léi
🔊 จูเลียงครับ 🔊 ဂ်ဴလီယံပါ
ju li an ba
🔊 คุณมาทำอะไรที่นี่คะ 🔊 ဒီမွာဘာလာလုပ္တာလဲ
di mha ba la lōʔta lei
🔊 ผมมาเที่ยวครับ 🔊 အလည္လာတာပါ။
ah lai la ta ba
🔊 พวกเรามาเที่ยวกันครับ 🔊 က်ေနာ္တို႕ အလည္လာတာပါ။
Kya nau to' ah lei la ta ba
🔊 ผมมาติดต่อธุรกิจครับ 🔊 အလုပ္အတြက္လာတာပါ။
ah lōʔ ah taweiʔ la ta ba
🔊 ผมทำงานที่นี่ครับ 🔊 ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
di mha ba la loʔ lōʔ lei
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 🔊 က်ေနာ္တို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
kya nau to' di mha ah loʔ loʔ tei
🔊 พวกเราทำงานที่นี่ครับ 🔊 က်မတို႕ ဒီမွာအလုပ္လုပ္တယ္။
kya ma to' di mha ah loʔ loʔ tei
🔊 ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ 🔊 စားေသာက္ဆိုင္ေကာင္းေကာင္း ဘယ္မွာရွိပါသလဲ
sa thauk ? SaiN kaung bei mha shi ' Ba the lei
🔊 มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ 🔊 ဒီနားမွာ ျပတိုက္ရွိသလား
̄di nā mha pya' thaiʔ shi' the lā
🔊 จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ 🔊 အင္တာနက္ဆိုင္ဘယ္မွာရွိသလဲ
iN ta neiʔ saiN bei mha shi' the lei
3 - เรียน
🔊 คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ 🔊 စကားနည္းနည္းသင္ခ်င္သလား
sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā
🔊 ครับ, ตกลง 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ ေကာင္းပါတယ္
hokʔ ké' kaung pa tei
🔊 นี่คืออะไรคะ 🔊 ဒါဘယ္လိုေခၚလဲ
da bei lo kau lei
🔊 นี่คือโต๊ะค่ะ 🔊 စားပြဲ
sa pwè
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 စားပြဲ၊ သိလား
sa pwè, thi lā
🔊 โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ 🔊 နားလည္လား
na lei lā
🔊 ผมไม่เข้าใจครับ 🔊 နားမလည္ပါဘူး
nā me lé pa bū
🔊 คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ 🔊 ထပ္ေျပာျပပါဦး
pyaN pyau pa ohN
🔊 คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ 🔊 ေျဖးေျဖးေလးေျပာျပပါ
pyei pyei pyau pa
🔊 คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ေရးျပပါ
yé pya ba
🔊 ผมเข้าใจแล้วครับ 🔊 သိျပီ
thi pyi
4 - สี
🔊 ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ 🔊 ဒီစားပြဲအေရာင္ကိုၾကိဳက္တယ္
di sa pwè ah yaung kyaikʔ tei
🔊 เป็นสีแดงค่ะ 🔊 အနီေရာင္
ah ni yaung
🔊 สีฟ้า 🔊 အျပာေရာင္
ah pya yaung
🔊 สีเหลือง 🔊 အဝါေရာင္
ah woh yaung
🔊 สีขาว 🔊 အျဖဴေရာင္
ah pyu yaung
🔊 สีดำ 🔊 အမဲရာင္
ah méi yaung
🔊 สีเขียว 🔊 အစိမ္းေရာင္
ah saiN yaung
🔊 สีส้ม 🔊 လိေမၼာ္ေရာင္
laiN mau yaung
🔊 สีม่วง 🔊 ခရမ္းေရာင္
ka yan yaung
🔊 สีเทา 🔊 မီးခိုးေရာင္
mi go yaung
5 - จำนวน
🔊 ศูนย์ 🔊 သုည - ၀
thoN ŋya
🔊 หนึ่ง 🔊 တစ္ - ၁
titʔ
🔊 สอง 🔊 ႏွစ္ - ၂
nhit'
🔊 สาม 🔊 သံုး - ၃
thouN
🔊 สี่ 🔊 ေလး - ၄
léi
🔊 ห้า 🔊 ငါး - ၅
ŋa
🔊 หก 🔊 ေျခာက္ - ၆
chaukʔ
🔊 เจ็ด 🔊 ခုႏွစ္ - ၇
kouN nhit'
🔊 แปด 🔊 ရွစ္ - ၈
chit ?
🔊 เก้า 🔊 ကိုး - ၉
ko
🔊 สิบ 🔊 တစ္ဆယ္ - ၁၀
thit sai
🔊 สิบเอ็ด 🔊 ဆယ့္တစ္ - ၁၁
seʔ titʔ
🔊 สิบสอง 🔊 ဆယ့္ႏွစ္ - ၁၂
seʔ nhit'
🔊 สิบสาม 🔊 ဆယ့္သံုး - ၁၃
seʔthouN
🔊 สิบสี่ 🔊 တစ္ဆယ့္ေလး - ၁၄
seʔ léi
🔊 สิบห้า 🔊 တစ္ဆယ့္ငါး - ၁၅
seʔ ŋa
🔊 สิบหก 🔊 တစ္ဆယ့္ေျခာက္ - ၁၆
seʔ chaukʔ
🔊 สิบเจ็ด 🔊 တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ - ၁၇
seʔ kouN nhit
🔊 สิบแปด 🔊 တစ္ဆယ့္ရွစ္ - ၁၈
seʔ chitʔ
🔊 สิบเก้า 🔊 ဆယ့္ကိုး - ၁၉
Seʔ ko
🔊 ยี่สิบ 🔊 ႏွစ္ဆယ္ - ၂၀
nhit sai
🔊 ยี่สิบเอ็ด 🔊 ႏွစ္ဆယ့္တစ္ - ၂၁
nhit seʔ titʔ
🔊 ยี่สิบสอง 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ - ၂၂
nhit seʔ nhit'
🔊 ยี่สิบสาม 🔊 ႏွစ္ဆယ့္သံုး - ၂၃
nhit seʔ thouN
🔊 ยี่สิบสี่ 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ေလး - ၂၄
nhit seʔ léi
🔊 ยี่สิบห้า 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ငါး - ၂၅
nhit seʔ ŋa
🔊 ยี่สิบหก 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ - ၂၆
nhit seʔ chauk
🔊 ยี่สิบเจ็ด 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ - ၂၇
nhit seʔ kouN nhit
🔊 ยี่สิบแปด 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ - ၂၈
nhit seʔ chitʔ
🔊 ยี่สิบเก้า 🔊 ႏွစ္ဆယ့္ကိုး - ၂၉
nhit seʔ ko
🔊 สามสิบ 🔊 သံုးဆယ္ - ၃၀
thouN sai
🔊 สามสิบเอ็ด 🔊 သံုးဆယ့္တစ္ - ၃၁
thouN seʔ titʔ
🔊 สามสิบสอง 🔊 သံုးဆယ့္ႏွစ္ - ၃၂
thouN seʔ nhit
🔊 สามสิบสาม 🔊 သံုးဆယ့္သံုး - ၃၃
thouN seʔ thouN
🔊 สามสิบสี่ 🔊 သံုးဆယ့္ေလး - ၃၄
thouN seʔ léi
🔊 สามสิบห้า 🔊 သံုးဆယ့္ငါး - ၃၅
thouN seʔ ŋa
🔊 สามสิบหก 🔊 သံုးဆယ့္ေျခာက္ - ၃၆
thouN seʔ chauk
🔊 สี่สิบ 🔊 ေလးဆယ္ - ၄၀
léi sai
🔊 ห้าสิบ 🔊 ငါးဆယ္ - ၅၀
ŋa sai
🔊 หกสิบ 🔊 ေျခာက္ဆယ္ - ၆၀
chauk sai
🔊 เจ็ดสิบ 🔊 ခုႏွစ္ဆယ္ - ၇၀
kouN nhit' sai
🔊 แปดสิบ 🔊 ရွစ္ဆယ္ - ၈၀
chit ? Sai
🔊 เก้าสิบ 🔊 ကိုးဆယ္ - ၉၀
ko sai
🔊 หนึ่งร้อย 🔊 တစ္ရာ - ၁၀၀
titʔ ya
🔊 หนึ่งร้อยห้า 🔊 တစ္ရာ့ငါး - ၁၀၅
titʔ ya ŋa
🔊 สองร้อย 🔊 ႏွစ္ရာ - ၂၀၀
nhit ya
🔊 สามร้อย 🔊 သံုးရာ - ၃၀၀
thouN ya
🔊 สี่ร้อย 🔊 ေလးရာ - ၄၀၀
léi ya
🔊 หนึ่งพัน 🔊 တစ္ေထာင္ - ၁၀၀၀
titʔ taung
🔊 หนึ่งพันห้าร้อย 🔊 တစ္ေထာင့္ငါးရာ - ၁၅၀၀
titʔ taung ŋa ya
🔊 สองพัน 🔊 ႏွစ္ေထာင္ - ၂၀၀၀
nhit taung
🔊 หนึ่งหมื่น 🔊 တစ္ေသာင္း - ၁၀၀၀၀
titʔ thaung
6 - สังเกตภูมิอากาศ
🔊 คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ 🔊 ဘယ္တုန္းကေရာက္သလဲ။
bei ' toN ka yauk the lei
🔊 วันนี้ 🔊 ဒီေန႕။
di nei'
🔊 เมื่อวาน 🔊 မေန႕က။
me nei' ka
🔊 เมื่อวานซืน 🔊 ႏွစ္ရက္ရွိျပီ။
hnit yetʔ shi pyi
🔊 คุณจะอยู่กี่วันคะ 🔊 ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာေနမလဲ။
bei laukʔ kya kya nei me lei
🔊 ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ 🔊 မနက္ျဖန္ျပန္မယ္။
me netʔ phyaN pyaN mei
🔊 ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ 🔊 သဘက္ခါျပန္မယ္။
th metʔ kha pyaN mei
🔊 ผมจะกลับอีกสามวันครับ 🔊 ေနာက္သံုးရက္ေနရင္ျပန္မယ္။
naukʔ 'thouN yetʔ nei yiN pyaN mei
🔊 วันจันทร์ 🔊 တနလၤာေန႕
ta niN la nei'
🔊 วันอังคาร 🔊 အဂၤါေန႕
iN ga nei'
🔊 วันพุธ 🔊 ဗုဒၶဟူးေန႕
bo da hū nei'
🔊 วันพฤหัสบดี 🔊 ၾကာသပေတးေန႕
kya tha pa 'tei nei'
🔊 วันศุกร์ 🔊 ေသာၾကာေန႕
thauʔ kya nei'
🔊 วันเสาร์ 🔊 စေနေန႕
sa nei nei'
🔊 วันอาทิตย์ 🔊 တနဂၤေႏြေန႕
ta niN ga nwé nei'
🔊 เดือนมกราคม 🔊 ဂ်န္နဝါရီ
ja nu ah ri
🔊 เดือนกุมภาพันธ์ 🔊 ေဖေဖာ္ဝါရီ
pé bu ah ri
🔊 เดือนมีนาคม 🔊 မတ္(ခ်)
ma ch
🔊 เดือนเมษายน 🔊 ဧျပီ
a pa ril
🔊 เดือนพฤษภาคม 🔊 ေမ
may
🔊 เดือนมิถุนายน 🔊 ဇြန္
june
🔊 เดือนกรกฎาคม 🔊 ဇူလိုင္
ju liaN
🔊 เดือนสิงหาคม 🔊 ဩဂုတ္
ah to ba
🔊 เดือนกันยายน 🔊 စက္တင္ဘာ
sé tem ba
🔊 เดือนตุลาคม 🔊 ေအာက္တိုဘာ
ah to ba
🔊 เดือนพฤศจิกายน 🔊 ႏိုဝင္ဘာ
no bem ba
🔊 เดือนธันวาคม 🔊 ဒီဇင္ဘာ
di cem ba
🔊 คุณจะกลับกี่โมงคะ 🔊 ဘယ္ႏွစ္နာရီျပန္မလဲ
Bei ' hnit na yī pyaN me lei
🔊 แปดโมงเช้าครับ 🔊 မနက္ရွစ္နာရီ
me netʔ shitʔ na yī̠
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า 🔊 မနက္ရွစ္နာရီ ဆယ့္ငါး
me netʔ shitʔ na yī̠ setʔ ŋa
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ 🔊 မနက္ရွစ္နာရီ ခြဲ
Me netʔshitʔ na yī̠ kawei
🔊 ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า 🔊 မနက္ကိုးနာရီထိုးဘို႕ဆယ့္ငါးမိနစ္
me netʔ ko na yi to pau' setʔ ŋa mi niʔ
🔊 หกโมงเย็น 🔊 ညေနေျခာက္နာရီ
ŋya nei chaukʔ na yī
🔊 ผมมาสายครับ 🔊 က်ေနာ္ ေနာက္က်ေနျပီ
kya nau naukʔ kya nei pi
🔊  🔊 
7 - แท็กซี่
🔊 แท๊กซี่ 🔊 တက္(က) စီ
taxi
🔊 คุณต้องการจะไปไหนครับ 🔊 ဘယ္ကိုသြားခ်င္လဲ
bai ko thou chin lé
🔊 ผมจะไปสถานีรถไฟครับ 🔊 ဘူတာရုံ ကိုသြားမယ္
bū ta youN ko thou mei
🔊 ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ 🔊 ဟိုတယ္ မွာေန႕ေရာညပါ ေနမယ္
ho tei mha nei yau ̄ŋya pa nei mei
🔊 คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ 🔊 ေလဆိပ္ကိုပို႕ေပးႏိုင္မလား
lai saitʔ ko pot pai ŋaiN me lɑ̄
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 အထုပ္ေတြယူေပးႏိုင္မလား
di tautʔ tewai yū pai naing me lā
🔊 อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ 🔊 ဒီကေနေတာ္ေတာ္ေဝးသလား 
di ka nei tau tau wai the lɑ̄
🔊 ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ 🔊 နီးနီးေလးပါ
nī nī lai pa
🔊 ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ နဲနဲေဝးတယ္
hoʔ kei, nei nei wai tai
🔊 จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 ဘယ္ေလာက္က် မလဲ
bai laukʔ kya me lé
🔊 เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ 🔊 ဒီကိုပို႕ေပးပါ
di ko pot pé pa
🔊 ด้านขวามือครับ 🔊 ညာဘက္
nya betʔ
🔊 ด้านซ้ายมือครับ 🔊 ဘယ္ဘက္
bai betʔ
🔊 ตรงไปครับ 🔊 တည့္တည့္
téi téi
🔊 ที่นี่ครับ 🔊 ဒီမွာ
di mha
🔊 ทางนี้ครับ 🔊 ဟိုမွာ
ho mha
🔊 หยุดครับ 🔊 ရပ္ !
yatʔ
🔊 ใช้เวลาตามสบายครับ 🔊 ေျဖးေျဖးလုပ္ပါ
pyé pyé lautʔ pa
🔊 คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ကားချဖတ္ပိုင္းေလးေရးေပးပါ
kɑ̄ kha pyatʔ paiN lei yei pei pa
8 - ครอบครัว
🔊 คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ 🔊 ဒီမွာမိသားစုရွိသလား
di mha mi tha 'su shitʔ tha la
🔊 คุณพ่อดิฉันค่ะ 🔊 အေဖ
ah pei
🔊 คุณแม่ดิฉันค่ะ 🔊 အေမ
ah mei
🔊 ลูกชายดิฉันค่ะ 🔊 သား
thɑ̄
🔊 ลูกสาวดิฉันค่ะ 🔊 သမီး
thɑ̄ mi
🔊 พี่ชายดิฉันค่ะ 🔊 အစ္ကို
ah ko
🔊 พี่สาวดิฉันค่ะ 🔊 အစ္မ
ah ma
🔊 เพื่อนผู้ชายค่ะ 🔊 သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
🔊 เพื่อนผู้หญิงค่ะ 🔊 သူငယ္ခ်င္း
thu ŋei chiN
🔊 เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ 🔊 က်မသူငယ္ခ်င္း
kya ma thu ŋei chiN
🔊 เพื่อนชายของดิฉันค่ะ 🔊 က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
🔊 เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ 🔊 က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း
kya nau thu ŋei chiN
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 က်မခင္ပြန္း
kya ma kiN puN
🔊 สามีของดิฉันค่ะ 🔊 က်မေယာက္်ား
kya ma yaukʔ kya
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 က်ေနာ့္ မိန္းမ
kya nau maiN ma
🔊 ภรรยาของผมครับ 🔊 က်ေနာ့္ ဇနီး
kya nau za nī
9 - ความรู้สึก
🔊 ผมชอบประเทศของคุณมากครับ 🔊 က်ေနာ္ ခင္ဗ်ားတို႕တိုင္းျပည္ကိုေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္ပါတယ္
kya nau kiN byā do taiN pyi tau tau kyaik tai
🔊 ดิฉันรักคุณค่ะ 🔊 ခ်စ္တယ္
chitɁ tai
🔊 ผมมีความสุขครับ 🔊 ေပ်ာ္တယ္
pyau tai
🔊 ผมเศรัาครับ 🔊 စိတ္ညစ္တယ္/ဝမ္းနည္းတယ္
saitɁ nyitɁ tai / wouN né tai
🔊 ผมรู้สึกดีมากครับ 🔊 ဒီမွာေပ်ာ္တယ္
di mha pyau tai
🔊 ผมหนาวครับ 🔊 ခ်မ္းတယ္
chaN tai
🔊 ผมร้อนครับ 🔊 အိုက္တယ္
aitɁ tai
🔊 ใหญ่เกินไปครับ 🔊 ၾကီးတယ္
kyī tai
🔊 เล็กเกินไปครับ 🔊 ေသးတယ္
thé tai
🔊 ดีมากครับ 🔊 အေတာ္ပဲ
ah tau pai
🔊 คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ 🔊 ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္လား
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN lā
🔊 ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 ဒီညေနအျပင္ထြက္ခ်င္ပါတယ္
di nya nai ah pyiN twetɁ chiN pa tai
🔊 เป็นความคิดที่ดีครับ 🔊 ဒီအစီအစဥ္ေကာင္းတယ္
di ah si ah sin kaung tai
🔊 ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ 🔊 ေပ်ာ္ ခ်င္ လို႔ ပါ
pyau chiN loɁ pa
🔊 ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ 🔊 ဒီအၾကံမေကာင္းဘူး
di ah kyaN me kaung bū
🔊 ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ 🔊 ဒီညေနအျပင္မထြက္ခ်င္ဘူး
di nya nai ah pyiN ma twetɁ chiN bū
🔊 ผมต้องการพักผ่อนครับ 🔊 က်ေနာ္ အနားယူခ်င္တယ္
kya nau ah nā yu chiN the lā
🔊 คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ 🔊 အားကစား သြားလုပ္ခ်င္သလား
ah ka sā thou lautɁ chiN the lā
🔊 ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား လုပ္မွျဖစ္မယ္
hokʔ ké' , hlauɁ hlauɁ shā shā lautɁ mha pyit mai
🔊 ผมเล่นเทนนิสครับ 🔊 က်ေနာ္ တင္းနစ္(စ)ကစားတယ္
kya nau tin nitɁ ka sā tai
🔊 ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ 🔊 မကစားခ်င္ပါဘူး ေမာေနလို႕
me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ
10 - บาร์
🔊 ที่่บาร์ค่ะ 🔊 ဘား/အရက်ဆိုင်/ဘီယာဆိုင်
ba/ ah yet ? SaiN
🔊 คุณจะดื่มอะไรไหมคะ 🔊 ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN the lei
🔊 ดื่ม 🔊 ေသာက္
thauʔ
🔊 แก้ว 🔊 ဖန္ခြက္
paN kwétʔ
🔊 ด้วยความยินดีครับ 🔊 ေကာင္းပါတယ္
kaung pba tei
🔊 คุณจะทานอะไรดีคะ 🔊 ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ
ba thauʔ chiN te lei
🔊 มีอะไรดื่มบ้างครับ 🔊 ဘာေသာက္စရာရွိသလဲ
ba thauʔ sa ya chi' te leai
🔊 มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ 🔊 ေရနဲ႕အသီးေဖ်ာ္ရည္
yei nei ah thi pyau yei
🔊 นํ้าเปล่าค่ะ 🔊 ေရ/ေသာက္ေရသန္႕
yei/ thaukʔ yei than'
🔊 ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ 🔊 ေရခဲထည့္ေပးပါ
yei khé téi pé ba
🔊 นํ้าแข็ง 🔊 ေရခဲ
yei khé
🔊 ช็อคโกแล็ต 🔊 ေခ်ာကလက္ေဖ်ာ္ရည္
shau ka letʔ pyau yei
🔊 นม 🔊 ႏြားႏို႕
nwoa noʔ
🔊 นํ้าชา 🔊 လဘက္ရည္
la péʔ yei
🔊 นํ้าชา 🔊 ေရေႏြးၾကမ္း
yei nway 'kyaN
🔊 กาแฟ 🔊 ေကာ္ဖီ
kau pi
🔊 ใส่นํ้าตาล 🔊 သၾကားနဲ႕
the kyɑ̄ nei'
🔊 ใส่ครีม 🔊 ႏို႕နဲ႕
no' nei'
🔊 ไวน์ 🔊 ဝိုင္
waiN
🔊 เบียร์ 🔊 ဘီယာ
bi ya
🔊 นํ้าชาที่หนึุ่งครับ 🔊 လဘက္ရည္တစ္ခြက္ေပးပါ
la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
🔊 เบียร์ที่หนึ่งครับ 🔊 ဘီယာတစ္ခြက္ေပးပါ
bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
🔊 คุณต้องการดื่มอะไรครับ 🔊 ဘာေသာက္ခ်င္ပါသလဲ
ba thauʔ shiN pa the lei
🔊 นํ้าชาสองที่ค่ะ 🔊 လဘက္ရည္ႏွစ္္ခြက္ေပးပါ။
la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
🔊 เบียร์สองที่ค่ะ 🔊 ဘီယာႏွစ္လုံးေပးပါ။
bi ya nhitʔ 'loN pé pa
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 ရပါတယ္၊
ya pa tai
🔊 ไม่ครัับ, ขอบคุณ 🔊 ကိစၥမရွိပါဘူး။
kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
🔊 ดื่มให้กับคุณค่ะ 🔊 သင့္အတြက္
thin ah toué
🔊 โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ 🔊 ခ်ီယားစ္
cheers
🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ 🔊 ဘီ(လ) ရွင္းမယ္
bill shiN mei
🔊 เช็คบิลด้วยค่ะ 🔊 ဘယ္ေလာက္က်သလဲ
bei laukʔ kya the lei
🔊 ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ 🔊 ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ
bei laukʔ pei ya me lei
🔊 ยี่สิบยุโรครับ 🔊 ယူ႐ို ႏွစ္ဆယ္
euro hnit sai
🔊 ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ 🔊 က်မေပးပါရေစ
kya ma pei pa ya sai
11 - ร้านอาหาร
🔊 ร้านอาหาร 🔊 စားေသာက္ဆိုင္
sɑ̄ thauʔ saiN
🔊 คุณต้องการกินข้าวไหมคะ 🔊 စားခ်င္ျပီလား။
sɑ̄ shiN pyi lɑ̄
🔊 ครับ, ผมต้องการ 🔊 ဟုတ္ကဲ့ စားခ်င္ပါတယ္။
hokʔ ké' sɑ̄ chiN pa tai
🔊 กินข้าวค่ะ 🔊 စားမယ္။
sɑ̄ mei
🔊 เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ 🔊 ဘယ္ဆိုင္မွာစားလို႕ရမလဲ။
bei saiN mha sɑ̄ lo' ya me lei
🔊 เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ 🔊 ေန႕လည္စာ ဘယ္မွာစားလို႕ရမလဲ။
nei' lé sa bei lha sɑ̄ lo' ya me lei
🔊 ข้าวเย็น 🔊 ညစာ
nya sa
🔊 ข้าวเช้า 🔊 နံနက္စာ
naN neiʔ sa
🔊 ได้โปรดค่ะ 🔊 ခြင့္ျပဳပါရွင္
kwoiN pyu pa shiN
🔊 ขอเมนูด้วยค่ะ 🔊 မီန်ဴးေလးရႏိုင္မလား။
menu 'lei ya naiN me lɑ̄
🔊 นี่ครับเมนู 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ။
hokʔ ké' di mha pa
🔊 คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ 🔊 ဘာစားခ်င္လဲ၊ ငါးဟင္းလား၊ အသားဟင္းလား။
ba sɑ̄ chiN lei / nha hiN lɑ̄ / ah tɑ̄ hiN lɑ̄
🔊 กับข้าวสวยค่ะ 🔊 ထမင္းလည္းစားမယ္။
tha miN 'lei sɑ̄ mei
🔊 กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ 🔊 ေခါက္ဆြဲ လည္းစားမယ္။
kaukʔ swei 'lei sɑ̄ mei
🔊 มันฝรั่ง 🔊 အာလူး။
ah ū
🔊 ผัก 🔊 ဟင္းသီး ဟင္းရြက္။
'hiN thī 'hiN yoweʔ
🔊 ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก 🔊 ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္၊ ၾကက္ဥအလုံးေၾကာ္၊ ၾကက္ဥ မက်က္တက်က္ျပဳတ္။
kyeʔ 'u mwoei kyau / kyeʔ 'u ah loN kyau / kye ? 'u ma kyéʔ te kyeʔ pyauʔ
🔊 ขนมปัง 🔊 ေပါင္မုန္႕
paung moN'
🔊 เนยสด 🔊 ေထာပတ္
tau baʔ
🔊 สลัดผัก 🔊 ဆလပ္ရြက္
sa laʔ yoweʔ
🔊 ของหวาน 🔊 အခ်ိဳပြဲ
ah cho pywei
🔊 ผลไม้ 🔊 အသီးအႏွံ
ah thī ah nhaN
🔊 คุณมีมีดไหมคะ 🔊 ဓားရွိသလား။
dā shi' the lā
🔊 มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ 🔊 အခုယူလာေပးပါမယ္။
ah ku yu la ' pei pa mei
🔊 มีดหนึ่งเล่ม 🔊 ဓား
dā
🔊 ส้่อมหนึ่งคัน 🔊 ခက္ရင္း
keiʔ yiN
🔊 ช้อนหนึ่งคัน 🔊 ဇြန္းတစ္ေခ်ာင္း
'zouN thit chaung
🔊 เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ 🔊 ဒီဟင္းကပူပူေႏြးေႏြးလား။
di 'hiN ka pu pu nwei nwei lɑ̄
🔊 ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ စပ္လည္းစပ္တယ္။
hokʔ ké' / satʔ lei satʔ tei
🔊 ร้อน 🔊 ပူတယ္။
pu tei
🔊 เย็น 🔊 ေအးတယ္။
'ai tei
🔊 เผ็ด 🔊 စပ္တယ္။
satʔ tei
🔊 ผมจะเอาปลาครับ 🔊 ငါးမွာမယ္။
'ŋa mha mei
🔊 ดิฉันด้วยค่ะ 🔊 က်မလည္းအတူတူဘဲ။
kya ma 'lei ah tu tu bei
🔊 ดิฉันด้วยค่ะ 🔊 က်ေနာ္လည္းအတူတူဘဲ။
Kya nau 'lei ah tu tu bei
12 - จากกัน
🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 🔊 ေနာက္က်ေနျပီ၊
naukʔ kya nay pi 
🔊 ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ 🔊 သြားေတာ့မယ္
'thou dau' mei
🔊 เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ 🔊 ေနာက္ျပန္ေတြ႕လို႕ရဦးမလား
pyaN twei' loʔ ya ohN me lā
🔊 ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี 🔊 ေတြ႕ၾကတာေပါ့
twei' kya ta pauʔ
🔊 นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ 🔊 ဒါ က်မလိပ္စာပါ
da kya me laiʔ sa ba
🔊 คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ 🔊 ဖုန္းနံပါတ္ ေပးပါလား
phone number pei pa lā
🔊 มีครับ, นี่ครับ 🔊 ေရာ့၊ ဒီမွာ
yaūʔ d mha
🔊 เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ 🔊 အခုလိုေတြ႕ရတာ ေပ်ာ္ပါတယ္
ah kuʔ lo thweiʔ ya ta pyau pa tei
🔊 เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ 🔊 က်မလည္း ရွင္နဲ႕ ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ဝမ္းသာပါတယ္
kya ma lei shiN nei' thwai' ya ta wiN tha pa tei
🔊 แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ 🔊 ျပန္ဆံုၾကရေအာင္ေနာ္
pyaN souN ya aung nau
🔊 ผมหวังเช่นเดียวกันครับ 🔊 ျပန္ဆံုမယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
pyan souN mei lo myau liN' pa tei
🔊 ลาก่อนค่ะ 🔊 သြားေတာ့မယ္
thwa mei
🔊 พบกันพรุ่งนี้ค่ะ 🔊 မနက္ျဖန္ ေတြ႕မယ္
me nei pyaN twei' mei
🔊 ลาก่อนครับ 🔊 တာ့တာ
ta ta
13 - ขนส่ง
🔊 ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ 🔊 ဘတ္(စ)ကား မွတ္တိုင္ ေလးတစ္ဆိတ္ေလာက္
Bus car matʔ taiN lei titʔ saiʔ laukʔ
🔊 ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ 🔊 ရန်ကုန်အတွက်လတ်မှတ်ဘိုးဘယ်လောက်ကျလဲ
yan gon ah téwaiʔ letʔ mhatʔ bei laukʔ kya the lé
🔊 รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ 🔊 ဒီရထားကဘယ္ကိုသြားတာလဲ
di yet tɑ̄ ka bei ko thou ta lé
🔊 รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ 🔊 ဒီရထားက ရန္ကုန္ မွာရပ္လား
di yet tɑ̄ ka yan gon mha yatʔ lɑ̄
🔊 ่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ 🔊 ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ထြက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
🔊 รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ 🔊 ရန္ကုန္ ကိုသြားတဲ့ရထား ဘယ္အခ်ိန္ဆိုက္မွာလဲ
yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
🔊 ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ 🔊 ရန္ကုန္ ျမိဳ႕ အတြက္ လက္မွတ္ တစ္ေစာင္ေပးပါ
yan gon myo ah tawetʔ letʔ mhaʔ thitʔ saung pei pa
🔊 คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ 🔊 ရထား အခ်ိန္ဇယားရွိလား
yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄
🔊 คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ 🔊 ဘတ္(စ) ကား အခ်ိန္ဇယား
bus car ah chaiN za yɑ̄
🔊 รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ 🔊 ရန္ကုန္ ျမိဳ႕သြားတဲ့ရထားက ဘယ္မွာလဲ
yan gon myo thou téi yet tɑ̄ ka bei mha lé
🔊 ขบวนนี้ค่ะ 🔊 ဒီရထား
di yet tɑ̄
🔊 ขอบคุณครับ 🔊 ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
kyei zū tin pa tei
🔊 ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ 🔊 ကိစၥမရွိပါဘူး၊ ခရီးေခ်ာေမြ႔ပါေစ
kaiʔ sa ma shi pa bū / ka yi tchau moué pa zei
🔊 อู่ซ่อมรถ 🔊 ကားဝပ္ေရွာ့
kā woʔ yau
🔊 ปั๊มนํ้ามัน 🔊 ဓါတ္ဆီဆိုင္
datʔ si saiN
🔊 เต็มถังค่ะ 🔊 ဓါတ္ဆီ အျပည့္ ျဖည့္ေပးပါ
datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa
🔊 รถจักรยาน 🔊 စက္ဘိန္း (ဘီး)
setʔ baiN / bī
🔊 ตัวเมือง 🔊 ျမိဳ႕လယ္ေခါင္/ ျမိဳ႕ထဲ
myo lai kyaung / myo tei
🔊 ชานเมือง 🔊 ဆင္ေျခဖုံး/ျမိဳ႕ျပင္
shin ché phoN / myo pyiN
🔊 เป็นเมืองใหญ่ 🔊 ျမိဳ႕ၾကီး
myo kyī
🔊 เป็นหมู่บ้าน 🔊 ရြာ
ywoa
🔊 ภูเขา 🔊 ေတာင္
taung
🔊 ทะเลสาบแห่งหนึ่ง 🔊 ေရကန္
ye kaN
🔊 ชนบท 🔊 ျမိဳ႕ျပင္
myo pyiN
14 - โรงแรม
🔊 โรงแรม 🔊 ဟိုတယ္
ho tai
🔊 อพาร์ตเม้นท์ 🔊 တိုက္ခန္း
taikʔ kaN
🔊 ยินดีต้อนรับค่ะ 🔊 ၾကိဳဆိုပါတယ္
kyo sho pa tai
🔊 คุณมีห้องว่างไหมครับ 🔊 အခန္းလြတ္ရွိပါသလား ခင္ဗ်ာ / ရွင္
ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
🔊 มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ 🔊 ေရခ်ိဳးခန္းပါလား
yé chō kaN pa lā
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 တစ္ေယာက္အိပ္ကုတင္ ႏွစ္လုံး လိုခ်င္ပါသလား
thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
🔊 คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ 🔊 ႏွစ္ေယာက္အိပ္ အခန္းယူခ်င္ပါသလား
hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
🔊 ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ 🔊 ေရခ်ိဳးကန္ပါတဲ့အခန္း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန္း/ ေရခ်ိဳးခန္းပါတဲ့အခန္း
yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
🔊 ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ 🔊 မနက္စာပါတဲ့အခန္း
ma netɁ sa pa téi ah kaN
🔊 ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ 🔊 တစ္ညဘယ္ေလာက္က်လဲ
titʔ nya bet laukɁ kya lé
🔊 ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ 🔊 အခန္းကိုအရင္ၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။
ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
🔊 ได้ค่ะ 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ ရပါတယ္
hokʔ ké' , ya pa tai
🔊 ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ 🔊 အခန္းကေတာ္ေတာ္ေကာင္းပါတယ္၊ ေက်းဇူးပါဘဲ
ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
🔊 ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ 🔊 ေကာင္းပါျပီ၊ ဒီေန႕ညအတြက္ အခန္းယူလို႕ရမလား
kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
🔊 ราคาแพงไปหน่อยครับ 🔊 ေနပါေစေတာ့၊ က်ေနာ့္ အတြက္ေတာ့ေစ်းနည္းနည္းၾကီးေနတယ္။
nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
🔊 คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ 🔊 က်ေနာ့္ ပစၥၫ္းေတြသယ္လာေပးႏိုင္မလား
kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
🔊 ห้องของผมอยู่ไหนครับ 🔊 က်ေနာ့္ အခန္းဘယ္မွာ ပါလဲ
kya nau ah kaN bai mha pa lé
🔊 อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ 🔊 ႏွစ္လႊာမွာပါ
hnit lewo mha pa
🔊 มีลิฟท์ไหมคะ 🔊 ဓါတ္ေလွခါး ရွိလား
datʔ lhé khā shiɁ lā
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ 🔊 ဓါတ္ေလွခါး ဘယ္ဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
🔊 ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ 🔊 ဓါတ္ေလွခါး ညာဖက္မွာရွိပါတယ္
datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
🔊 ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ 🔊 ပင္းမင္းခန္းဘယ္မွာရွိပါသလဲ
hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
🔊 อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ 🔊 ေျမညီထပ္ မွာပါ။
myé nyi tatɁ mha pa
🔊 ชั้นล่าง 🔊 ေျမညီထပ္
myé nyi tatɁ
🔊 ห้องพัก 🔊 အခန္း
ah kaN
🔊 ร้านซักรีด 🔊 ပင္းမင္းဆိုင္
piN miN saiN
🔊 ร้านเสริมสวย 🔊 ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္။
saN piN nyut saiN
🔊 ที่จอดรถ 🔊 ကားပါကင္။
kā pa kiN
🔊 ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ 🔊 အစည္းအေဝးခန္းဘယ္မွာလဲ။
ah sī ah wai kaN bai mha lé
🔊 ห้องประชุม 🔊 အစည္းအေဝးခန္း
ah sī ah wai kaN
🔊 สระนํ้าอุ่น 🔊 ေရေႏြးတဲ့ ေရကူးကန္
yé nawai téi yé kū kaN
🔊 สระนํ้า 🔊 ေရကူးကန္
yé kū kaN
🔊 ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ 🔊 မနက္ ခုႏွစ္နာရီမွာ ႏိႈးေပးပါ
ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
🔊 ขอกุญแจหน่อยครับ 🔊 ေက်းဇူးျပဳပီး ေသာ့ေပးပါ။
ké zū pyu pi thauʔ pé pa
🔊 ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ 🔊 ေက်းဇူးျပဳပီး ဝင္ခြင့္လက္မွတ္ေပးပါ။
ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
🔊 มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ 🔊 က်ေနာ့္ အတြက္ ဘာသတင္းေပးထားတာရွိပါလဲ
kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
🔊 มีค่ะ, นี่ค่ะ 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာပါ
hokʔ ké' , di mha pa
🔊 ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ 🔊 ရွင့္အတြက္ ဘာမွမရွိပါဘူး
shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
🔊 ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ 🔊 အေႂကြဘယ္မွာလဲလို႕ရမလဲ
ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
🔊 ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ 🔊 ပိုက္ဆံ အေႂကြလဲေပးပါ ခင္ဗ်ာ
paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
🔊 แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ 🔊 ရပါတယ္၊ ဘယ္ေလာက္လဲခ်င္ပါသလဲ
ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the lé
15 - หาคน
🔊 ซาร่าอยู่ไหมครับ 🔊 ဆာရာ (Sarah) ရွိပါသလား
Sarah chiɁ pa the lā
🔊 อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ 🔊 ရွိပါတယ္
chitɁ tai
🔊 เธอออกไปข้างนอกค่ะ 🔊 အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ 🔊 သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
🔊 เธออยู่ที่ไหนครับ 🔊 သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
🔊 เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ 🔊 သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
🔊 เธออยู่ที่บ้านค่ะ 🔊 သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ tai
🔊 จูเลียงอยู่ไหมคะ 🔊 ဂ်ဴလီယံ (Julien) ရွိပါသလား
Julien chiɁ pa the lā
🔊 อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ 🔊 ရွိပါတယ္
chitɁ pa tai
🔊 เขาออกไปข้างนอกครับ 🔊 အျပင္သြားပါတယ္
ah pyiN thou pa tai
🔊 เขาอยู่ที่ไหนคะ 🔊 သူ႕ကို ဘယ္မွာသြားရွာရမလဲ
thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
🔊 คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ 🔊 သူ႕ဖုန္းကိုဆက္ၾကည့္ပါ
thu phone ko setɁ kyi pa
🔊 เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ 🔊 သူအလုပ္သြားတယ္
thu ah lautɁ thuwa tai
🔊 เขาอยู่ที่บ้านครับ 🔊 သူအိမ္မွာရွိတယ္
thu aiN mha chiɁ tai
16 - ชายหาด
🔊 ชายหาดค่ะ 🔊 ပင္လယ္ကမ္းေျခ / ဘိ (ခ်)
piN lai kaN kyé / bi (che)
🔊 ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ 🔊 ေဘာလုံးဘယ္မွာဝယ္လို႕ရမလဲ
bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
🔊 มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ 🔊 ဒီတည့္တည့္သြားရင္ ဆိုင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္
di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
🔊 ลูกบอลหนึ่งลูก 🔊 ေဘာလုံး
bau loN
🔊 กล้องส่องทางไกล 🔊 မွန္ေျပာင္း
mhaN pyaung
🔊 หมวกแก๊ป 🔊 ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး
ket au thaukʔ tit loN
🔊 ผ้าเช็ดตัว 🔊 မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ
myét nha thauk pu wa
🔊 รองเท้าแตะ 🔊 ညွပ္ဖိနပ္
nyatʔ phi nat
🔊 กระป๋อง 🔊 ေရပုံး
yé poN
🔊 ครีมกันแดด 🔊 ေနေရာင္ကာ ခရင္(မ)
nai yaung ka kha riN (me)
🔊 กางเกงว่ายนํ้า 🔊 ေရကူးေဘာင္းဘီ
yé kū baung bi
🔊 แว่นกันแดด 🔊 ေနကာမ်က္မွန္
nai ka myet myamaN
🔊 กุ้งหอยปูปลา 🔊 ပင္လယ္စာ
piN lai sa
🔊 อาบแดด 🔊 ေနစာလႈံ
nai sa loN
🔊 แสงแดดจ้า 🔊 ေနသာတယ္
nai tha tai
🔊 พระอาทิตย์ตกดิน 🔊 ေနဝင္ခ်ိန္
nai wiN chain
🔊 ร่มกันแดด 🔊 ေနကာထီး
nai ka tī
🔊 แสงแดด 🔊 ေန
nai
🔊 การอาบแดด 🔊 ေနသာခ်ိန္
nai tha chain
🔊 ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ 🔊 ဒီမွာေရကူးရင္ အႏၱရယ္ ရွိလား
di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
🔊 ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ 🔊 အႏၱရယ္မရွိပါဘူး
ane de yai me shiʔ pa bū
🔊 ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ 🔊 ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာေရကူးလို႕မရပါဘူး
hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
🔊 ว่ายนํ้า 🔊 ေရကူးတယ္
yé kū tai
🔊 การว่ายนํ้า 🔊 ေရကူး
yé kū
🔊 คลืน 🔊 လိႈင္း
hlaing
🔊 ทะเล 🔊 ပင္လယ္
piN lai
🔊 เนิน 🔊 သဲသာင္ကုန္း
thé thaung kouN
🔊 ทราย 🔊 သဲ
thé
🔊 พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ 🔊 မနက္ျဖန္အတြက္ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုလဲ
me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
🔊 อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ 🔊 ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္
ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
🔊 ฝนจะตกค่ะ 🔊 မိုးရြာလိမ့္မယ္
mō yawa laint mai
🔊 จะมีแดดค่ะ 🔊 ေနသာလိမ့္မယ္
nai tha laint mai
🔊 จะมีลมแรงค่ะ 🔊 ေလတိုက္လိမ့္မယ္
lai taikɁ laint mai
🔊 ชุดว่ายนํ้า 🔊 ေရကူးဝတ္စုံ
yé kū wut sauN
🔊 ที่ร่ม 🔊 အရိပ္
ah yaitɁ
17 - ในกรณีที่มีปัญหา
🔊 ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 က်ေနာ့္ ကိုကူညီပါ
kya nau ko ku nyi pa
🔊 กรุณาช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 က်မကိုကူညီပါ
kya ma ko ku nyi pa
🔊 ผมหลงทางครับ 🔊 က်မမ်က္ေစ့လည္ေနျပီ 
kya ma myetʔ si lei nei pyi
🔊 ผมหลงทางครับ 🔊 က်မလမ္းေပ်ာက္ေနျပီ။
kya ma laN pyauʔ nei pyi
🔊 คุณต้องการอะไรครับ 🔊 ဘာအကူအညီေပးရမလဲ
ba ah ku nyi pei ya me lei
🔊 เกิดอะไรขึ้นครับ 🔊 ဘာျဖစ္လဲ
ba pyitʔ lei
🔊 ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ 🔊 စကားျပန္ ဘယ္မွာရႏိုင္မလဲ
sa kɑ̄ pyaN bei mha ya naiN me lei
🔊 ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ 🔊 ေဆးဆိုင္ အနီးဆုံးဘယ္မွာလဲ
sei saiN ah nī souN bei mha lei
🔊 คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ 🔊 ဆရာဝန္ေခၚေပးပါ
sa ya ouN ko kau pei ba
🔊 คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ 🔊 ဘာေဆးေသာက္ေနလဲ
ba sei thaukʔ nei the lei
🔊 โรงพยาบาล 🔊 ေဆးရုံ
sei youN
🔊 ร้านขายยา 🔊 ေဆးဆိုင္
sei saiN
🔊 หมอ 🔊 ဆရာဝန္
sa ya ouN
🔊 ศูนย์การแพทย์ 🔊 ေဆးခန္း
sai kaN
🔊 ผมทำเอกสารหายหายครับ 🔊 က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြေပ်ာက္သြားလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ pyaukʔ thwau loʔ
🔊 ผมถูกขโมยเอกสารครับ 🔊 က် ေနာ့္စာရြက္စာတန္း ေတြအခိုးခံရလို႕
kya nauʔ sa yawetʔ thwai ah kho kaN ya loʔ
🔊 ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ 🔊 ေပ်ာက္ဆုံးပစၥည္း မ်ားရွာေဖြရန္ေနရာ
pyaukʔ saN pyitʔ sī mya sha pwai yaN nei ya
🔊 หน่วยกู้ภัย 🔊 အေရးေပၚဌာန
ah yei pau tha na
🔊 ทางออกฉุกเฉิน 🔊 အေရးေပၚထြက္ေပါက္
ah yei pau thwetʔ pauʔ
🔊 ตำรวจ 🔊 ရဲ
🔊 เอกสาร 🔊 စာရြက္စာတန္း
sa yawetʔ
🔊 เงิน 🔊 ပိုက္ဆံ
péʔ saN
🔊 หนังสือเดินทาง 🔊 ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္
naiN 'ŋaiN kū letʔ mhatʔ
🔊 หนังสือเดินทาง 🔊 ပတ္(စ)ပို႕
Passport
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 ေသတၱာ
thitʔ ta
🔊 กระเป๋าเดินทาง 🔊 ခရီးေဆာင္အိတ္
kha yī saung aitʔ
🔊 พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ 🔊 ရပါတယ္၊ မလိုပါဘူး
ya ba tei / ma lo pa bū
🔊 อย่ามายุ่งกับฉัน 🔊 မေႏွာက္ယွက္ပါနဲ႕
ma nhautʔ shetʔ pa nei'
🔊 ไปให้พ้น 🔊 သြား
thwaū