Your browser does not support JavaScript! เรียนรู้ ภาษาจีน ออนไลน์ - ฟรี ภาษาจีน บทเรียน - พูด

เรียนรู้ ภาษาจีน

1

15 ธีม
15 ธีม

สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
สวัสดีค่ะ
你好
nǐhǎo
สวัสดีค่ะ
晚上好
wǎnshànghǎo
ลาก่อนค่ะ
再见
zàijiàn
เดี๋ยวพบกันครับ
回头见
huí tóu jiàn
ใช่ค่ะ

shì
ไม่ค่ะ
不是
búshì
ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ

qǐng
ขอบคุณครับ
谢谢
xièxiè
ขอบคุณมากค่ะ
非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ
谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
เชิญค่ะ
没关系
méiguànxì
ตกลงค่ะ

hǎo
ราคาเท่าไรครับ
多少钱?
duōshǎo qián
ขอโทษครับ
对不起!
duì bu qǐ
ผมไม่เข้าใจครับ
我不懂
wǒ bù dǒng
ผมเข้าใจแล้วครับ
我懂了
wǒ dǒng le
ดิฉันไม่ทราบค่ะ
我不知道
wǒ bù zhīdào
ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ
禁止
jìnzhǐ
ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ
请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
新年好!
xīnnián hǎo
สุขสันต์วันเกิดค่ะ
生日快乐!
shēngrìkuàilè
ขอให้สนุกนะคะ
节日快乐!
jiérì kuàilè
ยินดีด้วยนะคะ
祝贺您!
zhùhè nínสนทนา

สนทนา
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ
你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
สวัสดีครับ, สบายดีครับ
我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
คุณพูดภาษาจีนไหมคะ
你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษาจีน
不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
นิดหน่อยก็พอครับ
仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
คุณมาจากประเทศไหนคะ
你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
คุณสัญชาติอะไรคะ
你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
ผมเป็นชาวจีนครับ
我是中国人
wǒ shì Zhōngguórén
แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ
你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่
对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ
我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
จูเลียงครับ
我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
คุณมาทำอะไรที่นี่คะ
你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
ผมมาเที่ยวครับ
我在休假
wǒ zài xiūjià
พวกเรามาเที่ยวกันครับ
我们在休假
wǒmen zài xiūjià
ผมมาติดต่อธุรกิจครับ
我在出差
wǒ zài chūchāi
ผมทำงานที่นี่ครับ
我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
พวกเราทำงานที่นี่ครับ
我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ
哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ
附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ
到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎngเรียน

เรียน
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ
你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
ครับ, ตกลง
好的!
hǎo de
นี่คืออะไรคะ
这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
นี่คือโต๊ะค่ะ
这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ
桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
ผมไม่เข้าใจครับ
我不懂
wǒ bù dǒng
คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ
请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ
你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
ผมเข้าใจแล้วครับ
我懂了
wǒ dǒng leสี

สี
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ
我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
เป็นสีแดงค่ะ
这是红色的
zhè shì hóngsè de
สีฟ้า
蓝色
lánsè
สีเหลือง
黄色
huángsè
สีขาว
白色
báisè
สีดำ
黑色
hēisè
สีเขียว
绿色
lǜsè
สีส้ม
橙色
chéngsè
สีม่วง
紫色
zǐ sè
สีเทา
灰色
huīsèจำนวน

จำนวน
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ศูนย์

líng
หนึ่ง

สอง

èr
สาม

sān
สี่

ห้า

หก

liù
เจ็ด

แปด

เก้า

jiǔ
สิบ

shí
สิบเอ็ด
十一
shíyī
สิบสอง
十二
shí'èr
สิบสาม
十三
shísān
สิบสี่
十四
shísì
สิบห้า
十五
shíwǔ
สิบหก
十六
shíliù
สิบเจ็ด
十七
shíqī
สิบแปด
十八
shíbā
สิบเก้า
十九
shíjiǔ
ยี่สิบ
二十
èrshí
ยี่สิบเอ็ด
二十一
èrshíyī
ยี่สิบสอง
二十二
èrshíèr
ยี่สิบสาม
二十三
èrshísān
ยี่สิบสี่
二十四
èrshísì
ยี่สิบห้า
二十五
èrshíwǔ
ยี่สิบหก
二十六
èrshíliù
ยี่สิบเจ็ด
二十七
èrshíqī
ยี่สิบแปด
二十八
èrshíbā
ยี่สิบเก้า
二十九
èrshíjiǔ
สามสิบ
三十
sānshí
สามสิบเอ็ด
三十一
sānshí yī
สามสิบสอง
三十二
sānshí èr
สามสิบสาม
三十三
sānshí sān
สามสิบสี่
三十四
sānshí sì
สามสิบห้า
三十五
sānshí wǔ
สามสิบหก
三十六
sānshí liù
สี่สิบ
四十
sìshí
ห้าสิบ
五十
wǔshí
หกสิบ
六十
liùshí
เจ็ดสิบ
七十
qīshí
แปดสิบ
八十
bāshí
เก้าสิบ
九十
jiǔshí
หนึ่งร้อย
一百
yībǎi
หนึ่งร้อยห้า
一百零五
yībǎi líng wǔ
สองร้อย
二百
èrbǎi
สามร้อย
三百
sānbǎi
สี่ร้อย
四百
sìbǎi
หนึ่งพัน
一千
yīqiān
หนึ่งพันห้าร้อย
一千五百
yīqiān wǔbǎi
สองพัน
二千
èrqiān
หนึ่งหมื่น
一万
yīwànสังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ
你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
วันนี้
今天
jīntiān
เมื่อวาน
昨天
zuótiān
เมื่อวานซืน
两天前
liǎng tiān qián
คุณจะอยู่กี่วันคะ
你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ
我明天走
wǒ míngtiān zǒu
ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ
我后天走
wǒ hòutiān zǒu
ผมจะกลับอีกสามวันครับ
我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
วันจันทร์
星期一
xīngqīyī
วันอังคาร
星期二
xīngqīèr
วันพุธ
星期三
xīngqīsān
วันพฤหัสบดี
星期四
xīngqīsì
วันศุกร์
星期五
xīngqīwǔ
วันเสาร์
星期六
xīngqīliù
วันอาทิตย์
星期天
xīngqītiān
เดือนมกราคม
1月
yī yuè
เดือนกุมภาพันธ์
2月
èr yuè
เดือนมีนาคม
3月
sān yuè
เดือนเมษายน
4月
sì yuè
เดือนพฤษภาคม
5月
wǔ yuè
เดือนมิถุนายน
6月
liù yuè
เดือนกรกฎาคม
7月
qī yuè
เดือนสิงหาคม
8月
bā yuè
เดือนกันยายน
9月
jiǔ yuè
เดือนตุลาคม
10月
shí yuè
เดือนพฤศจิกายน
11月
shí yī yuè
เดือนธันวาคม
12月
shí èr yuè
คุณจะกลับกี่โมงคะ
你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
แปดโมงเช้าครับ
早晨...八点
zǎochen bā diǎn
ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า
早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ
早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า
早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
หกโมงเย็น
晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
ผมมาสายครับ
我迟到了
wǒ chídào leแท็กซี่

แท็กซี่
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
แท๊กซี่
出租车!
chūzū chē
คุณต้องการจะไปไหนครับ
你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
ผมจะไปสถานีรถไฟครับ
我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ
我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ
您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ
离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ
不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ
有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ
多少钱?
duōshǎo qián
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ
请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
ด้านขวามือครับ
朝右边
cháo yòubiān
ด้านซ้ายมือครับ
朝左边
cháo zuǒbian
ตรงไปครับ
笔直走
bǐzhí zǒu
ที่นี่ครับ
到了
dào le
ทางนี้ครับ
在那儿
zài nà ér
หยุดครับ
停!
tíng
ใช้เวลาตามสบายครับ
慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào maความรู้สึก

ความรู้สึก
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ผมชอบประเทศของคุณมากครับ
我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
ดิฉันรักคุณค่ะ
我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
ผมมีความสุขครับ
我很幸福
wǒ hěn xìngfú
ผมเศรัาครับ
我很难过
wǒ hěn nánguò
ผมรู้สึกดีมากครับ
我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
ผมหนาวครับ
我很冷
wǒ hěn lěng
ผมร้อนครับ
我很热
wǒ hěn rè
ใหญ่เกินไปครับ
太大了
tài dà le
เล็กเกินไปครับ
太小了
tài xiǎo le
ดีมากครับ
非常好
fēicháng hǎo
คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ
今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ
我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
เป็นความคิดที่ดีครับ
这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ
我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ
这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ
今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
ผมต้องการพักผ่อนครับ
我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ
你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง
是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
ผมเล่นเทนนิสครับ
我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ
不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèiครอบครัว

ครอบครัว
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ
你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
คุณพ่อดิฉันค่ะ
我的父亲
wǒde fùqīn
คุณแม่ดิฉันค่ะ
我的母亲
wǒde mǔqīn
ลูกชายดิฉันค่ะ
我的儿子
wǒde érzi
ลูกสาวดิฉันค่ะ
我的女儿
wǒde nǚer
พี่ชายดิฉันค่ะ
一个哥哥
yī gè gēgē
น้องชายคนเล็ก
弟弟
yi gè dìdì
พี่สาวดิฉันค่ะ
一个姐姐
yī gè jiějiě
น้องสาวคนเล็ก
妹妹
yi gè mèimei
เพื่อนผู้ชายค่ะ
一个朋友
yī gè péngyou
เพื่อนผู้หญิงค่ะ
一个朋友
yī gè péngyou
เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ
我的男朋友
wǒde nánpéngyou
เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ
我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
สามีของดิฉันค่ะ
我的丈夫
wǒde zhàngfu
ภรรยาของผมครับ
我的妻子
wǒde qīziบาร์

บาร์
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ที่่บาร์ค่ะ
酒吧
jiǔbā
คุณจะดื่มอะไรไหมคะ
你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
ดื่ม

แก้ว
杯子
bēizi
ด้วยความยินดีครับ
好的,谢谢
hǎo de xièxiè
คุณจะทานอะไรดีคะ
你喝什么?
nǐ hē shénme
มีอะไรดื่มบ้างครับ
有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ
有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
นํ้าเปล่าค่ะ

shuǐ
ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ
能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
นํ้าแข็ง
冰块
bīng kuài
ช็อคโกแล็ต
巧克力
qiǎokèlì
นม
牛奶
niúnǎi
นํ้าชา

chá
กาแฟ
咖啡
kāfēi
ใส่นํ้าตาล
加糖
jiā táng
ใส่ครีม
加奶油
jiā nǎiyóu
ไวน์
葡萄酒
pútáojiǔ
เบียร์
啤酒
píjiǔ
นํ้าชาที่หนึุ่งครับ
请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
เบียร์ที่หนึ่งครับ
请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
คุณต้องการดื่มอะไรครับ
您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
นํ้าชาสองที่ค่ะ
请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
เบียร์สองที่ค่ะ
请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
ไม่ครัับ, ขอบคุณ
什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
ดื่มให้กับคุณค่ะ
干杯
gānbēi
โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ
为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
เช็คบิลด้วยค่ะ
我要买单
wǒ yào mǎi dān
ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ
一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
ยี่สิบยุโรครับ
二十欧元
èrshí ōuyuán
ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ
我请你
wǒ qǐng nǐร้านอาหาร

ร้านอาหาร
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ร้านอาหาร
餐馆
cānguǎn
คุณต้องการกินข้าวไหมคะ
你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
ครับ, ผมต้องการ
是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
กินข้าวค่ะ
吃饭
chīfàn
เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ
我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ
我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
ข้าวเย็น
晚餐
wǎncān
ข้าวเช้า
早餐
zǎocān
ได้โปรดค่ะ
对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
ขอเมนูด้วยค่ะ
请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
นี่ครับเมนู
这是菜单!
zhè shì càidān
คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ
你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
กับข้าวสวยค่ะ
再加饭
zài jiā fàn
กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ
再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
มันฝรั่ง
土豆
tǔdòu
ผัก
蔬菜
shūcài
ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก
炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
ขนมปัง
面包
miànbāo
เนยสด
黄油
huángyóu
สลัดผัก
一份色拉
yī fèn sè lā
ของหวาน
一份甜点
yī fèn tián diǎn
ผลไม้
水果
shuǐguǒ
คุณมีมีดไหมคะ
请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ
有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
มีดหนึ่งเล่ม

dāo
ส้่อมหนึ่งคัน

chā
ช้อนหนึ่งคัน
勺子
sháozi
เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ
这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ
是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
ร้อน

เย็น

lěng
เผ็ด

ผมจะเอาปลาครับ
我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
ดิฉันด้วยค่ะ
我也一样
wǒ yě yīyàngจากกัน

จากกัน
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ
天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ
我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี
当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ
这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ
有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
มีครับ, นี่ครับ
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ
和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ
我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ
希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
ผมหวังเช่นเดียวกันครับ
我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
ลาก่อนค่ะ
再见!
zàijiàn
พบกันพรุ่งนี้ค่ะ
明天见!
míngtiān jiàn
ลาก่อนครับ
再见!
zàijiànขนส่ง

ขนส่ง
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ
对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ
请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ
请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ
这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ
去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ
去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ
我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ
您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ
汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ
请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
ขบวนนี้ค่ะ
就是这列
jiùshì zhè liè
ขอบคุณครับ
谢谢
xièxiè
ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ
不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
อู่ซ่อมรถ
修车库
xiū chēkù
ปั๊มนํ้ามัน
加油站
jiāyóu zhàn
เต็มถังค่ะ
请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
รถจักรยาน
自行车
zìxíngchē
ตัวเมือง
市中心
shì zhōngxīn
ชานเมือง
郊区
jiāoqū
เป็นเมืองใหญ่
这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
เป็นหมู่บ้าน
这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
ภูเขา
一座山
yīzuòshān
ทะเลสาบแห่งหนึ่ง
一条湖
yī tiáo hú
ชนบท
乡村
xiāngcūnหาคน

หาคน
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ซาร่าอยู่ไหมครับ
请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ
是的,她在
shìde tā zài
เธอออกไปข้างนอกค่ะ
她出去了
tā chūqù le
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ
您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
เธออยู่ที่ไหนครับ
您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ
她在上班
tā zài shàngbān
เธออยู่ที่บ้านค่ะ
她在家
tā zàijiā
จูเลียงอยู่ไหมคะ
请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ
是的,他在
shìde tā zài
เขาออกไปข้างนอกครับ
他出去了
tā chūqù le
เขาอยู่ที่ไหนคะ
您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ
您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ
他在上班
tā zài shàngbān
เขาอยู่ที่บ้านครับ
他在家
tā zàijiāโรงแรม

โรงแรม
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
โรงแรม
酒店
jiǔdiàn
อพาร์ตเม้นท์
公寓
gōngyù
ยินดีต้อนรับค่ะ
欢迎
huānyíng
คุณมีห้องว่างไหมครับ
您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ
房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ
您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ
您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ
房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ
住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ
住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ
我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
ได้ค่ะ
当然可以!
dāngrán kěyǐ
ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ
谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ
好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
ราคาแพงไปหน่อยครับ
太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ
请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
ห้องของผมอยู่ไหนครับ
我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ
在二楼
zài èr lóu
มีลิฟท์ไหมคะ
有电梯吗?
yǒu diàntī ma
ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ
电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ
电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ
洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ
在底楼
zài dǐ lóu
ชั้นล่าง
底楼
dǐ lóu
ห้องพัก
房间
fángjiān
ร้านซักรีด
干洗店
gānxǐ diàn
ร้านเสริมสวย
美发厅
měi fà tīng
ที่จอดรถ
停车场
tíngchēchǎng
ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ
我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
ห้องประชุม
会议室
huìyì shì
สระนํ้าอุ่น
游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
สระนํ้า
游泳池
yóuyǒngchí
ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ
请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
ขอกุญแจหน่อยครับ
请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ
请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ
有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
มีค่ะ, นี่ค่ะ
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ
没有
méiyǒu
ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ
在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ
您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ
行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎoชายหาด

ชายหาด
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ชายหาดค่ะ
海滩
hǎitān
ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ
您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ
往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
ลูกบอลหนึ่งลูก
足球
zúqiú
กล้องส่องทางไกล
望远镜
wàngyuǎnjìng
หมวกแก๊ป
太阳帽
tàiyáng mào
ผ้าเช็ดตัว
浴巾
yùjīn
รองเท้าแตะ
拖鞋
tuōxié
กระป๋อง
塑料桶
sùliào tǒng
ครีมกันแดด
防晒霜
fángshàishuāng
กางเกงว่ายนํ้า
游泳裤
yóuyǒng kù
แว่นกันแดด
太阳眼镜
tài
กุ้งหอยปูปลา
贝壳类
bèiké lèi
อาบแดด
太阳浴
tàiyáng yù
แสงแดดจ้า
阳光明媚
yángguāng míngmèi
พระอาทิตย์ตกดิน
日落
rìluò
ร่มกันแดด
遮阳伞
zhē yángsǎn
แสงแดด
太阳
tàiyáng
การอาบแดด
中暑
zhòngshǔ
ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ
这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ
不,不危险
bù, bù wēixiǎn
ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ
对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
ว่ายนํ้า
游泳
yóuyǒng
การว่ายนํ้า
游泳
yóuyǒng
คลืน
海浪
hǎi làng
ทะเล
大海
dàhǎi
เนิน
沙丘
shāqiū
ทราย

shā
พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ
天气要变了
tiānqì yào biàn le
ฝนจะตกค่ะ
要下雨
yào xiàyǔ
จะมีแดดค่ะ
要出太阳
yào chū tàiyáng
จะมีลมแรงค่ะ
要刮大风
yào guā dà fēng
ชุดว่ายนํ้า
游泳衣
yóuyǒng yī
ที่ร่ม
影子
yǐngziในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ
能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
ผมหลงทางครับ
我迷路了
wǒ mílù le
คุณต้องการอะไรครับ
您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
เกิดอะไรขึ้นครับ
发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ
在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ
最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ
目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
โรงพยาบาล
一所医院
yī suǒ yīyuàn
ร้านขายยา
一家药房
yī jiā yàofáng
หมอ
一位医生
yī wèi yīshēng
ศูนย์การแพทย์
医疗服务
yīliáo fúwù
ผมทำเอกสารหายหายครับ
我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
ผมถูกขโมยเอกสารครับ
我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ
失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
หน่วยกู้ภัย
医务室
yīwù shì
ทางออกฉุกเฉิน
紧急出口
jǐnjí chūkǒu
ตำรวจ
警察局
jǐngchájú
เอกสาร
身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
เงิน

qián
หนังสือเดินทาง
护照
hùzhào
กระเป๋าเดินทาง
行李
xíngli
พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ
不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
อย่ามายุ่งกับฉัน
别烦我!
bié fán wǒ
ไปให้พ้น
走开!
zǒukāi