เรียนรู้ ภาษาจีน

1

ความคืบหน้า Q1 0%
ความคืบหน้า Q2 0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
ภาษาไทย ภาษาจีน Q1 Q2
1 สวัสดีค่ะ 你好
nǐhǎo
2 สวัสดีค่ะ 晚上好
wǎnshànghǎo
3 ลาก่อนค่ะ 再见
zàijiàn
4 เดี๋ยวพบกันครับ 回头见
huí tóu jiàn
5 ใช่ค่ะ
shì
6 ไม่ค่ะ 不是
búshì
7 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ
qǐng
8 ขอบคุณครับ 谢谢
xièxiè
9 ขอบคุณมากค่ะ 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
10 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
11 เชิญค่ะ 没关系
méiguànxì
12 ตกลงค่ะ
hǎo
13 ราคาเท่าไรครับ 多少钱?
duōshǎo qián
14 ขอโทษครับ 对不起!
duì bu qǐ
15 ผมไม่เข้าใจครับ 我不懂
wǒ bù dǒng
16 ผมเข้าใจแล้วครับ 我懂了
wǒ dǒng le
17 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 我不知道
wǒ bù zhīdào
18 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 禁止
jìnzhǐ
19 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
20 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 新年好!
xīnnián hǎo
21 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 生日快乐!
shēngrìkuàilè
22 ขอให้สนุกนะคะ 节日快乐!
jiérì kuàilè
23 ยินดีด้วยนะคะ 祝贺您!
zhùhè nín15 ธีม
15 ธีม

สำนวนที่จำเป็น

สนทนา

เรียน

สี

จำนวน

สังเกตภูมิอากาศ

แท็กซี่

ความรู้สึก

ครอบครัว

บาร์

ร้านอาหาร

จากกัน

ขนส่ง

หาคน

โรงแรม

ชายหาด

ในกรณีที่มีปัญหา