เรียนรู้ ภาษาฝรั่งเศส

1

ความคืบหน้า #1 0%
ความคืบหน้า #2 0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
สำนวนที่จำเป็น Expressions essentielles #1 #2
1 สวัสดีค่ะ Bonjour
2 สวัสดีค่ะ Bonsoir
3 ลาก่อนค่ะ Au revoir
4 เดี๋ยวพบกันครับ A plus tard
5 ใช่ค่ะ Oui
6 ไม่ค่ะ Non
7 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ S'il vous plaît
8 ขอบคุณครับ Merci
9 ขอบคุณมากค่ะ Merci beaucoup !
10 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Merci pour votre aide
11 เชิญค่ะ Je vous en prie
12 ตกลงค่ะ D'accord
13 ราคาเท่าไรครับ Quel est le prix s'il vous plaît ?
14 ขอโทษครับ Pardon !
15 ผมไม่เข้าใจครับ Je ne comprends pas
16 ผมเข้าใจแล้วครับ J'ai compris
17 ดิฉันไม่ทราบค่ะ Je ne sais pas
18 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Interdit
19 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ Où sont les toilettes s'il vous plaît ?
20 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ Bonne année !
21 สุขสันต์วันเกิดค่ะ Bon anniversaire !
22 ขอให้สนุกนะคะ Joyeuses fêtes !
23 ยินดีด้วยนะคะ Félicitations !

รุ่นพร้อมพิมพ์ - ภาษาฝรั่งเศส (วงศัพท์) ↗

15 ธีม
15 ธีม

สำนวนที่จำเป็น

สนทนา

เรียน

สี

จำนวน

สังเกตภูมิอากาศ

แท็กซี่

ความรู้สึก

ครอบครัว

บาร์

ร้านอาหาร

จากกัน

ขนส่ง

หาคน

โรงแรม

ชายหาด

ในกรณีที่มีปัญหา