Your browser does not support JavaScript! เรียนรู้ ภาษายูเครน ออนไลน์ - ฟรี ภาษายูเครน บทเรียน - พูด

เรียนรู้ ภาษายูเครน

1

15 ธีม
15 ธีม

สำนวนที่จำเป็น

สำนวนที่จำเป็น
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
สวัสดีค่ะ
Добрий день
Dobryi den'
สวัสดีค่ะ
Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
สวัสดีค่ะ
Добрий вечір
Dobryj vetchіr
ลาก่อนค่ะ
До побачення
Do pobatchennja
ลาก่อนค่ะ
Бувай
Buvaj!
เดี๋ยวพบกันครับ
Побачимось
Pobatchymos'
ใช่ค่ะ
Так
Tak
ไม่ค่ะ
Ні
Ni
ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ
Вибачте
Vybatchte
ได้โปรดค่ะ
Перепрошую
Pereprochuju
ขอบคุณครับ
Дякую
Djakuju
ขอบคุณมากค่ะ
Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ
Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
เชิญค่ะ
Будь ласка
Bud' laska
เชิญค่ะ
Прошу
Prochu
ตกลงค่ะ
Гаразд
Gharazd
ตกลงค่ะ
Добре
Dobre
ราคาเท่าไรครับ
Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
ขอโทษครับ
Пробачте!
Probatchte
ขอโทษครับ
Даруйте!
Darujte!
ผมไม่เข้าใจครับ
Я не розумію
Ja ne rozumiju
ผมเข้าใจแล้วครับ
Зрозуміло
Zrozumilo
ดิฉันไม่ทราบค่ะ
Я не знаю
Ja ne znaju
ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ
Заборонено
Zaboroneno
ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ
Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
З Новим Роком!
Z Novym rokom!
สุขสันต์วันเกิดค่ะ
З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
ขอให้สนุกนะคะ
Зі святом!
Zi svjatom!
ยินดีด้วยนะคะ
Вітаю!
Vitaju!สนทนา

สนทนา
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
สวัสดีค่ะ, สบายดีไหมคะ
Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
สวัสดีค่ะ, คุณสบายดีหรือคะ
Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
สวัสดีครับ, สบายดีครับ
Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
สวัสดีครับ, ผมสบายดีครับ
Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
คุณพูดภาษายูเครนไหมคะ
Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
ไม่ครับ, ผมไม่พูดภาษายูเครน
Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
นิดหน่อยก็พอครับ
Лише трохи
Lyshe trokhy
คุณมาจากประเทศไหนคะ
З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
คุณมาจากประเทศไหนคะ
Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
คุณสัญชาติอะไรคะ
Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
ผมเป็นชาวยูเครนครับ
Я українець
Ja ukrajinets'
ดิฉันเป็นชาวยูเครนค่ะ
Я українка
Ja ukrajunka
แล้วคุณล่ะครับ, คุณอยู่ที่นี่หรือ
А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
ใช่ค่ะ, ดิฉันอยู่ที่นี่
Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
ดิฉันชื่อซาร่า, แล้วคุณล่ะคะ
Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
จูเลียงครับ
Жульєн
Ʒul'jen
คุณมาทำอะไรที่นี่คะ
Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
ผมมาเที่ยวครับ
Я на канікулах
Ja na kanikulakh
พวกเรามาเที่ยวกันครับ
Ми на канікулах
My na kanikulakh
ผมมาติดต่อธุรกิจครับ
Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
ผมทำงานที่นี่ครับ
Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
พวกเราทำงานที่นี่ครับ
Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
ที่นี่มีร้านอร่อยๆ ไหมครับ
Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
ที่ไหนมีอาหารอร่อยให้ทานบ้างครับ
Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
มีพิพิธภัณฑ์ใกล้ๆที่นี่บ้างไหมครับ
Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
จะหาที่เล่นอินเตอร์เน็ตได้ที่ไหนบ้างครับ
Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?เรียน

เรียน
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
คุณต้องการเรียนคำศัพท์ไหมคะ
Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
ครับ, ตกลง
Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
นี่คืออะไรคะ
Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
นี่คือโต๊ะค่ะ
Це стіл
Tse stil
โต๊ะตัวหนึ่ง, คุณเข้าใจไหมคะ
Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
ผมไม่เข้าใจครับ
Я не розумію
Ja ne rozumiju
คุณพูดทวนอีกครั้งได้ไหมครับ
Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
คุณพูดช้าๆได้ไหมครับ
Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
คุณเขียนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
ผมเข้าใจแล้วครับ
Зрозуміло
Zrozumiloสี

สี
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ผมชอบสีของโต๊ะตัวนี้จังครับ
Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
เป็นสีแดงค่ะ
Це червоний
Tse tchervonyj
สีฟ้า
Блакитний
Blakytnyj
สีเหลือง
Жовтий
Ʒovtyj
สีขาว
Білий
Bilyj
สีดำ
Чорний
Tchornyj
สีเขียว
Зелений
Zelenyj
สีส้ม
Помаранчевий
Pomarantchevyj
สีม่วง
Фіолетовий
Fioletovyj
สีเทา
Сірий
Siryjจำนวน

จำนวน
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ศูนย์
Нуль
Nul'
หนึ่ง
Один
Odyn
สอง
Два
Dva
สาม
Три
Try
สี่
Чотири
Tchotyry
ห้า
П'ять
P`jat'
หก
Шість
Shist'
เจ็ด
Сім
Sim
แปด
Вісім
Visim
เก้า
Дев'ять
Dev`jat'
สิบ
Десять
Desjat'
สิบเอ็ด
Одинадцять
Odynadtsjat'
สิบสอง
Дванадцять
Dvanadtsjat'
สิบสาม
Тринадцять
Trynadtsjat'
สิบสี่
Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
สิบห้า
П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
สิบหก
Шістнадцять
Shistnadtsjat'
สิบเจ็ด
Сімнадцять
Simnadtsjat'
สิบแปด
Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
สิบเก้า
Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
ยี่สิบ
Двадцять
Dvadtsjat'
ยี่สิบเอ็ด
Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
ยี่สิบสอง
Двадцять два
Dvadtsjat' dva
ยี่สิบสาม
Двадцять три
Dvadtsjat' try
ยี่สิบสี่
Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
ยี่สิบห้า
Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
ยี่สิบหก
Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
ยี่สิบเจ็ด
Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
ยี่สิบแปด
Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
ยี่สิบเก้า
Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
สามสิบ
Тридцять
Trydtsjat'
สามสิบเอ็ด
Тридцять один
Trydtsjat' odyn
สามสิบสอง
Тридцять два
Trydtsjat' dva
สามสิบสาม
Тридцять три
Trydtsjat' try
สามสิบสี่
Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
สามสิบห้า
Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
สามสิบหก
Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
สี่สิบ
Сорок
Sorok
ห้าสิบ
П'ятдесят
P`jatdesjat
หกสิบ
Шістдесят
Shistdesjat
เจ็ดสิบ
Сімдесят
Simdesjat
แปดสิบ
Вісімдесят
Visimdesjat
เก้าสิบ
Дев'яносто
Dev`janosto
หนึ่งร้อย
Сто
Sto
หนึ่งร้อยห้า
Сто п'ять
Sto p`jat'
สองร้อย
Двісті
Dvisti
สามร้อย
Триста
Trysta
สี่ร้อย
Чотириста
Tchotyrysta
หนึ่งพัน
Тисяча
Tysjatcha
หนึ่งพันห้าร้อย
Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
สองพัน
Дві тисячі
Dvi tysjatchi
หนึ่งหมื่น
Десять тисяч
Desjat' tysjatchสังเกตภูมิอากาศ

สังเกตภูมิอากาศ
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
คุณมาถึงเมื่อไหร่คะ
Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
วันนี้
Сьогодні
S'oghodni
เมื่อวาน
Учора
Utchora
เมื่อวานซืน
Два дні тому
Dva dni tomu
คุณจะอยู่กี่วันคะ
Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
ผมจะกลับพรุ่งนี้ครับ
Я їду завтра
Ja jidu zavtra
ผมจะกลับมะรืนนี้ครับ
Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
ผมจะกลับอีกสามวันครับ
Я їду за три дні
ja jidu za try dni
วันจันทร์
Понеділок
Ponedilok
วันอังคาร
Вівторок
Vivtorok
วันพุธ
Середа
Sereda
วันพฤหัสบดี
Четвер
Tchetver
วันศุกร์
П'ятниця
P'jatnytsja
วันเสาร์
Субота
Subota
วันอาทิตย์
Неділя
Nedilja
เดือนมกราคม
Січень
Sitchen'
เดือนกุมภาพันธ์
Лютий
Ljutyj
เดือนมีนาคม
Березень
Berezen'
เดือนเมษายน
Квітень
Kviten'
เดือนพฤษภาคม
Травень
Traven'
เดือนมิถุนายน
Червень
Tcherven'
เดือนกรกฎาคม
Липень
Lypen'
เดือนสิงหาคม
Серпень
Serpen'
เดือนกันยายน
Вересень
Veresen'
เดือนตุลาคม
Жовтень
Ʒovten'
เดือนพฤศจิกายน
Листопад
Lystopad
เดือนธันวาคม
Грудень
Ghruden'
คุณจะกลับกี่โมงคะ
О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
แปดโมงเช้าครับ
О восьмій ранку
O vos'mij ranku
ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า
Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
ตอนเช้า, แปดโมงสิบห้า
О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ
Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
ตอนเช้า, แปดโมงสามสิบ
О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า
Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
ตอนเช้า, แปดโมงสี่สิบห้า
О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
หกโมงเย็น
Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
ผมมาสายครับ
Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusjaแท็กซี่

แท็กซี่
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
แท๊กซี่
Таксі!
Taksi!
คุณต้องการจะไปไหนครับ
Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
ผมจะไปสถานีรถไฟครับ
Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
ผมต้องการไปโรงแรมชื่อชูร์เอนุยครับ
Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
คุณช่วยไปส่งผมที่สนามบินได้ไหมครับ
Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
คุณช่วยยกกระเป๋าให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
อยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับ
Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
ไม่ครับ, อยู่ข้างๆนี่เองครับ
Ні, це поруч
Ni, tse porutch
ครับ, ไกลออกไปหน่อยครับ
Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
จะคิดราคาเท่าไหร่ครับ
Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
เอามาให้ผมที่นี่หน่อยครับ
Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
ด้านขวามือครับ
Це справа
Tse sprava
ด้านซ้ายมือครับ
Це зліва
Tse zliva
ตรงไปครับ
Прямо
Prjamo
ที่นี่ครับ
Це тут
Tse tut
ทางนี้ครับ
По цій дорозі
Po tsij dorozi
หยุดครับ
Стоп!
Stop!
ใช้เวลาตามสบายครับ
Не поспішайте
Ne pospichajte
คุณช่วยจดให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?ความรู้สึก

ความรู้สึก
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ผมชอบประเทศของคุณมากครับ
Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
ดิฉันรักคุณค่ะ
Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
ดิฉันรักคุณค่ะ
Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
ผมมีความสุขครับ
Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
ผมเศรัาครับ
Мені сумно
Meni sumno
ผมรู้สึกดีมากครับ
Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
ผมหนาวครับ
Мені холодно
Meni kholodno
ผมร้อนครับ
Мені гаряуе
Meni gharjatche
ใหญ่เกินไปครับ
Великувато
Velykuvato
ใหญ่เกินไปครับ
Завеликий
Zavelykyj
เล็กเกินไปครับ
Замало
Zamalo
เล็กเกินไปครับ
Малий
Malyj
ดีมากครับ
Чудово
Tchudovo
คุณต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ไหมคะ
Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
ผมต้องการออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ
Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
เป็นความคิดที่ดีครับ
Чудова ідея
Tchudova ideja
เป็นความคิดที่ดีครับ
Гарна ідея
Gharna ideja
ผมอยากหาอะไรสนุกๆ ทำครับ
Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
ไม่เป็นความคิดที่ดีเลยครับ
Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
ผมไม่อยากออกไปข้างนอกคืนนี้ครับ
Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
ผมต้องการพักผ่อนครับ
Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
คุณต้องการเล่นกีฬาไหมคะ
Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
ครับ, ผมต้องการจะออกกำลัง
Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
ผมเล่นเทนนิสครับ
Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
ไม่ครับ, ผมเหนื่อยแล้วครับ
Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsjaครอบครัว

ครอบครัว
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
คุณมีครอบครัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ
У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
คุณพ่อดิฉันค่ะ
Мій батько
Mij bat'ko
คุณแม่ดิฉันค่ะ
Моя мати
Moja maty
ลูกชายดิฉันค่ะ
Мій син
Mij syn
ลูกสาวดิฉันค่ะ
Моя донька
Moja don'ka
พี่ชายดิฉันค่ะ
Брат
Brat
พี่สาวดิฉันค่ะ
Сестра
Sestra
เพื่อนผู้ชายค่ะ
Друг
Drug
เพื่อนชายค่ะ
Приятель
Pryjatel'
เพื่อนผู้หญิงค่ะ
Подруга
Podruga
เพื่อนผู้หญิงค่ะ
Приятелька
Pryjatel'ka
เพื่อนผู้ชายของดิฉันค่ะ
Мій хлопець
Mij khlopets'
เพื่อนผู้หญิงของผมคร้บ
Моя дівчина
Moja divtchyna
สามีของดิฉันค่ะ
Мій чоловік
Mij tcholovik
ภรรยาของผมครับ
Моя дружина
Moja druʒynaบาร์

บาร์
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ที่่บาร์ค่ะ
Бар
Bar
คุณจะดื่มอะไรไหมคะ
Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
ดื่ม
Пити
Pyty
แก้ว
Склянка
Skljanka
ด้วยความยินดีครับ
Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
ด้วยความยินดีครับ
Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
คุณจะทานอะไรดีคะ
Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
มีอะไรดื่มบ้างครับ
Що є випити?
Chtcho je vypyty?
มีนํ้าเปล่าและนํ้าผลไม้ค่ะ
Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
นํ้าเปล่าค่ะ
Вода
Voda
ขอนํ้าแข็งหน่อยได้ไหมคะ
Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
นํ้าแข็ง
Кубики льоду
Kubyku l'odu
ช็อคโกแล็ต
Шоколад
Chokolad
นม
Молоко
Moloko
นํ้าชา
Чай
Tchaj
กาแฟ
Кава
Kava
ใส่นํ้าตาล
З цукром
Z tsukrom
ใส่ครีม
З вершками
Z verchkamy
ไวน์
Вино
Vyno
เบียร์
Пиво
Pyvo
นํ้าชาที่หนึุ่งครับ
Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
เบียร์ที่หนึ่งครับ
Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
คุณต้องการดื่มอะไรครับ
Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
นํ้าชาสองที่ค่ะ
Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
เบียร์สองที่ค่ะ
Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
ไม่ครัับ, ขอบคุณ
Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
ดื่มให้กับคุณค่ะ
Будьмо!
Bud'mo!
โชคดีครับ, ชนแก้วกันหน่อยครับ
Будьмо!
Bud'mo!
เช็คบิลด้วยค่ะ
Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
ผมต้องจ่ายเท่าไหร่ครับ
Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
ยี่สิบยุโรครับ
Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
ดิฉันขอเลี้ยงคุณเองค่ะ
Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochujuร้านอาหาร

ร้านอาหาร
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ร้านอาหาร
Ресторан
Restoran
คุณต้องการกินข้าวไหมคะ
Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
ครับ, ผมต้องการ
Так, хочу
Tak, khotchu
กินข้าวค่ะ
Їсти
Jisty
เราจะกินข้าวได้ที่ไหนดีครับ
Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
เรากินข้าวกลางวันได้ที่ไหนดีครับ
Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
ข้าวเย็น
Вечеря
Vetcherja
ข้าวเช้า
Сніданок
Snidanok
ได้โปรดค่ะ
Будь ласка!
Bud' laska!
ขอเมนูด้วยค่ะ
Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
นี่ครับเมนู
Ось меню!
Os' menju!
คุณอยากทานอะไรคะ, เนื้อหรือปลาดีคะ
Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
กับข้าวสวยค่ะ
З рисом
Z rysom
กับก๋วยเตี๋ยวค่ะ
З макаронами
Z makaronamy
มันฝรั่ง
З картоплею
Z kartopleju
ผัก
З овочами
Z ovotchamy
ไข่คน-ไข่ดาว-หรือไข่ลวก
Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
ขนมปัง
Хліб
Khlib
เนยสด
Вершкове масло
Verchkove maslo
สลัดผัก
Салат
Salat
ของหวาน
Десерт
Desert
ผลไม้
Фрукти
Frukty
คุณมีมีดไหมคะ
У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
มีครับ, ผมนำมาให้เดี๋ยวนี้แหละครับ
Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
มีดหนึ่งเล่ม
Ніж
Niʒ
ส้่อมหนึ่งคัน
Виделка
Vydelka
ช้อนหนึ่งคัน
Ложка
Loʒka
เป็นอาหารร้อนหรือเปล่าครับ
Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
ใช่ครับ, แล้วเผ็ดมากด้วยครับ
Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
ร้อน
Гаряча страва
Garjatcha strava
เย็น
Холодна страва
Kholodna strava
เผ็ด
Гостра страва
Ghostra strava
ผมจะเอาปลาครับ
Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
ดิฉันด้วยค่ะ
Я також
Ja takoʒจากกัน

จากกัน
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ
Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
ดึกแล้วดิฉันต้องกลับแล้วค่ะ
Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
เราจะพบกันอีกได้ไหมครับ
Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
ได้ค่ะ, ด้วยความยินดี
Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ
Ось моя адреса
Os' moja adresa
คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหมคะ
У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
มีครับ, นี่ครับ
Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขครับ
Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ
Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
เช่นเดียวกันค่ะ, ยินดีที่ได้พบคุณ
Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
แล้วเราพบกันใหม่เร็วๆนี้นะคะ
Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
ผมหวังเช่นเดียวกันครับ
Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
ลาก่อนค่ะ
До побачення!
Do pobatchennja
พบกันพรุ่งนี้ค่ะ
До завтра!
Do zavtra!
ลาก่อนครับ
Бувай!
Buvaj!ขนส่ง

ขนส่ง
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ได้โปรดครับ, ผมหาป้ายรถเมล์ครับ
Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
ตั๋วไปเมืองโซแลย์ราคาเท่าไหร่ครับ
Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
รถไฟขบวนนี้ไปไหนครับ
Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
รถไฟขบวนนี้หยุดที่เมืองโซแลย์หรือเปล่าครับ
Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
่รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะออกเมื่อไรครับ
Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
รถไฟไปเมืองโซแลย์ จะมาถึงเมื่อไรครับ
Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
ตัวรถไฟไปเมืองโซแลย์ หนึ่งใบครับ
Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
คุณมีตารางเวลารถไฟไหมครับ
У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
คุณมีตารางเวลารถเมล์ไหมครับ
Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
รถไฟขบวนไหนไปเมืองโซแลย์ ครับ
Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
ขบวนนี้ค่ะ
Ось цей
Os' tsej
ขอบคุณครับ
Дякую
Djakuju
ไม่เป็นไรค่ะ, เดินทางปลอดภัยนะคะ
Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
อู่ซ่อมรถ
Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
ปั๊มนํ้ามัน
Заправка
Zapravka
เต็มถังค่ะ
Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
รถจักรยาน
Велосипед
Velosyped
ตัวเมือง
Центр міста
Tsentr mista
ชานเมือง
Передмістя
Peredmistja
ชานเมือง
Пригород
Pryghorod
เป็นเมืองใหญ่
Це велике місто
Tse velyke misto
เป็นหมู่บ้าน
Це село
Tse selo
ภูเขา
Гора
Ghora
ทะเลสาบแห่งหนึ่ง
Озеро
Ozero
ชนบท
Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'หาคน

หาคน
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ซาร่าอยู่ไหมครับ
Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
อยู่ค่ะ, เธออยู่ที่นี่ค่ะ
Так, вона тут
Tak, vona tut
เธอออกไปข้างนอกค่ะ
Вона вийшла
Vona vyjshla
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ค่ะ
Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
เธออยู่ที่ไหนครับ
Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
เธออยู่ที่ที่ทำงานค่ะ
Вона на роботі
Vona na roboti
เธออยู่ที่บ้านค่ะ
Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
จูเลียงอยู่ไหมคะ
Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
อยู่ครับ, เขาอยู่ที่นี่ครับ
Так, він тут
Tak, vin tut
เขาออกไปข้างนอกครับ
Він вийшов
Vin vyjshov
เขาอยู่ที่ไหนคะ
Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
คุณโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเธอได้ครับ
Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
เขาอยู่ที่ที่ทำงานครับ
Він на роботі
Vin na roboti
เขาอยู่ที่บ้านครับ
Він у себе вдома
Vin u sebe domaโรงแรม

โรงแรม
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
โรงแรม
Готель
Ghotel'
อพาร์ตเม้นท์
Квартира
Kvartyra
ยินดีต้อนรับค่ะ
Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
คุณมีห้องว่างไหมครับ
У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
มีห้องนํ้าในห้องนอนหรือเปล่าครับ
Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ
Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
คุณต้องการห้องเตียงคู่หรือเปล่าคะ
Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
ขอห้องที่มีอ่างอาบนํ้า-ระเบียง-และฝักบัวค่ะ
Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
ห้องพักพร้อมอาหารเช้าค่ะ
Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
ราคาคืนละเท่าไหร่ครับ
Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
ผมต้องการขอดูห้องหน่อยก่อนได้ไหมครับ
Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
ได้ค่ะ
Так, звичайно
Tak, zvytchajno
ขอบคุณครับ, ห้องดีมากครับ
Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
ดีครับ, ผมจองสำหรับคืนนี้ได้ไหมครับ
Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
ราคาแพงไปหน่อยครับ
Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
คุณช่วยยกกระเป๋าของผมได้ไหมครับ
Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
ห้องของผมอยู่ไหนครับ
Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
อยู่ที่ชั้นแรกค่ะ
Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
มีลิฟท์ไหมคะ
А ліфт є?
A lift je?
ลิฟท์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณครับ
Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
ลิฟท์อยู่ด้านขวามือของคุณครับ
Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
ร้านซักรีดอยู่ที่ไหนครับ
Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
อยู่ที่ชั้นล่างค่ะ
Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
ชั้นล่าง
Перший поверх
Pershyj poverkh
ห้องพัก
Номер
Nomer
ร้านซักรีด
Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
ร้านเสริมสวย
Перукарня
Perukarnja
ที่จอดรถ
Автостоянка
Avtostojanka
ห้องประชุมอยุ่ไหนครับ
Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
ห้องประชุม
Конференц-зал
Konferents-zal
สระนํ้าอุ่น
Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
สระนํ้า
Басейн
Basejn
ช่วยปลุกผมตอน เจ็ด โมงเช้านะครับ
Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
ขอกุญแจหน่อยครับ
Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
ขอบัตรเปิดประตูหน่อยครับ
Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
มีข้อความฝากถึงผมไหมครับ
Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
มีค่ะ, นี่ค่ะ
Так, ось вони
Tak, os' vony
ไม่มีค่ะ, ดิฉันไม่ได้รับเลยค่ะ
Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
ผมจะแลกสตางค์ได้ที่ไหนครับ
Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
ผมขอแลกสตางค์ได้ไหมครับ
Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
แลกได้ค่ะ. คุณต้องการแลกเท่าไหร่คะ
Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?ชายหาด

ชายหาด
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ชายหาดค่ะ
Пляж
Pljaʒ
ผมจะซื้อลูกบอลได้ที่ไหนครับ
Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
มีร้านขายอยู่ทางนั้นค่ะ
У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
ลูกบอลหนึ่งลูก
М'яч
M'jatch
กล้องส่องทางไกล
Бінокль
Binokl'
หมวกแก๊ป
Кепка
Kepka
ผ้าเช็ดตัว
Рушник
Rushnyk
รองเท้าแตะ
Сандалі
Sandali
กระป๋อง
Відро
Vidro
ครีมกันแดด
Крем від сонця
Krem vid sontsja
กางเกงว่ายนํ้า
Плавки
Plavky
แว่นกันแดด
Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
กุ้งหอยปูปลา
Ракоподібні
Rakopodibni
อาบแดด
Засмaтaяти
Zazmahaty
แสงแดดจ้า
Сонячний
Sonjatchnyj
พระอาทิตย์ตกดิน
Захід сонця
Zakhid sontsja
ร่มกันแดด
Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
แสงแดด
Сонце
Sontse
การอาบแดด
Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
ว่ายนํ้าตรงนี้อันตรายไหมครับ
Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
ไม่ค่ะ, ไม่อันตรายค่ะ
Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
ค่ะ, เขาห้ามว่ายนํ้าตรงนี้ค่ะ
Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
ว่ายนํ้า
Плавати
Plavaty
การว่ายนํ้า
Плавання
Plavannja
คลืน
Хвиля
Khvylja
ทะเล
Море
More
เนิน
Дюна
Djuna
ทราย
Пісок
Pisok
พยากรณ์อากาศของพรุ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
อากาศจะเปลี่ยนไหมคะ
Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
ฝนจะตกค่ะ
Піде дощ
Pide dochtch
จะมีแดดค่ะ
Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
จะมีลมแรงค่ะ
Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
ชุดว่ายนํ้า
Купальник
Kupal'nyk
ที่ร่ม
Тінь
Tin'ในกรณีที่มีปัญหา

ในกรณีที่มีปัญหา
ความคืบหน้า
0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
Q1
ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ
Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
ผมหลงทางครับ
Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
คุณต้องการอะไรครับ
Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
เกิดอะไรขึ้นครับ
Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
มีอะไรเกิดขึ้นครับ
Що сталося?
Chtcho stalosja?
ผมจะหาล่ามได้ที่ไหนครับ
Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
ผมจะหาร้านขายาใกล้ๆ ได้ที่ไหนครับ
Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
คุณช่วยโทรเรียกหมอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
คุณใช้ยาอะไรอยู่ตอนนี้คะ
Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
โรงพยาบาล
Лікарня
Likarnja
ร้านขายยา
Аптека
Apteka
หมอ
Лікар
Likar
ศูนย์การแพทย์
Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
ผมทำเอกสารหายหายครับ
Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
ผมถูกขโมยเอกสารครับ
У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
ศูนย์รับเรื่องของหายค่ะ
Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
หน่วยกู้ภัย
Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
ทางออกฉุกเฉิน
Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
ตำรวจ
Міліція
Militsija
ตำรวจ
Поліція
Politsija
เอกสาร
Папери
Papery
เอกสาร
Документи
Dokumenty
เงิน
Гроші
Ghrochi
หนังสือเดินทาง
Паспорт
Pasport
กระเป๋าเดินทาง
Багаж
Baghaʒ
พอแล้วค่ะ, ขอบคุณ
Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
อย่ามายุ่งกับฉัน
Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
ไปให้พ้น
Залиште мене!
Zalychte mene!