เรียนรู้ ภาษายูเครน

1

ความคืบหน้า #1 0%
ความคืบหน้า #2 0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
สำนวนที่จำเป็น Основні вислови #1 #2
1 สวัสดีค่ะ Добрий день
Dobryi den'
2 สวัสดีค่ะ Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 สวัสดีค่ะ Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 ลาก่อนค่ะ До побачення
Do pobatchennja
5 ลาก่อนค่ะ Бувай
Buvaj!
6 เดี๋ยวพบกันครับ Побачимось
Pobatchymos'
7 ใช่ค่ะ Так
Tak
8 ไม่ค่ะ Ні
Ni
9 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ Вибачте
Vybatchte
10 ได้โปรดค่ะ Перепрошую
Pereprochuju
11 ขอบคุณครับ Дякую
Djakuju
12 ขอบคุณมากค่ะ Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 เชิญค่ะ Будь ласка
Bud' laska
15 เชิญค่ะ Прошу
Prochu
16 ตกลงค่ะ Гаразд
Gharazd
17 ตกลงค่ะ Добре
Dobre
18 ราคาเท่าไรครับ Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 ขอโทษครับ Пробачте!
Probatchte
20 ขอโทษครับ Даруйте!
Darujte!
21 ผมไม่เข้าใจครับ Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 ผมเข้าใจแล้วครับ Зрозуміло
Zrozumilo
23 ดิฉันไม่ทราบค่ะ Я не знаю
Ja ne znaju
24 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Заборонено
Zaboroneno
25 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 สุขสันต์วันเกิดค่ะ З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 ขอให้สนุกนะคะ Зі святом!
Zi svjatom!
29 ยินดีด้วยนะคะ Вітаю!
Vitaju!

รุ่นพร้อมพิมพ์ - ภาษายูเครน (วงศัพท์) ↗

15 ธีม
15 ธีม

สำนวนที่จำเป็น

สนทนา

เรียน

สี

จำนวน

สังเกตภูมิอากาศ

แท็กซี่

ความรู้สึก

ครอบครัว

บาร์

ร้านอาหาร

จากกัน

ขนส่ง

หาคน

โรงแรม

ชายหาด

ในกรณีที่มีปัญหา