เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

1

ความคืบหน้า #1 0%
ความคืบหน้า #2 0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
สำนวนที่จำเป็น Essentials #1 #2
1 สวัสดีค่ะ Hello
2 สวัสดีค่ะ Good evening
3 ลาก่อนค่ะ Goodbye
4 เดี๋ยวพบกันครับ See you later
5 ใช่ค่ะ Yes
6 ไม่ค่ะ No
7 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ Excuse me!
8 ขอบคุณครับ Thanks
9 ขอบคุณมากค่ะ Thanks a lot
10 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Thank you for your help
11 เชิญค่ะ Don't mention it
12 ตกลงค่ะ Ok
13 ราคาเท่าไรครับ How much is it?
14 ขอโทษครับ Sorry!
15 ผมไม่เข้าใจครับ I don't understand
16 ผมเข้าใจแล้วครับ I get it
17 ดิฉันไม่ทราบค่ะ I don't know
18 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Forbidden
19 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ Excuse me, where are the toilets?
20 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ Happy New Year!
21 สุขสันต์วันเกิดค่ะ Happy birthday!
22 ขอให้สนุกนะคะ Happy holiday!
23 ยินดีด้วยนะคะ Congratulations!

รุ่นพร้อมพิมพ์ - ภาษาอังกฤษ (วงศัพท์) ↗

15 ธีม
15 ธีม

สำนวนที่จำเป็น

สนทนา

เรียน

สี

จำนวน

สังเกตภูมิอากาศ

แท็กซี่

ความรู้สึก

ครอบครัว

บาร์

ร้านอาหาร

จากกัน

ขนส่ง

หาคน

โรงแรม

ชายหาด

ในกรณีที่มีปัญหา