เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ

1

ความคืบหน้า Q1 0%
ความคืบหน้า Q2 0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Q1 Q2
1 สวัสดีค่ะ Hello
2 สวัสดีค่ะ Good evening
3 ลาก่อนค่ะ Goodbye
4 เดี๋ยวพบกันครับ See you later
5 ใช่ค่ะ Yes
6 ไม่ค่ะ No
7 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ Excuse me!
8 ขอบคุณครับ Thanks
9 ขอบคุณมากค่ะ Thanks a lot
10 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Thank you for your help
11 เชิญค่ะ Don't mention it
12 ตกลงค่ะ Ok
13 ราคาเท่าไรครับ How much is it?
14 ขอโทษครับ Sorry!
15 ผมไม่เข้าใจครับ I don't understand
16 ผมเข้าใจแล้วครับ I get it
17 ดิฉันไม่ทราบค่ะ I don't know
18 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Forbidden
19 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ Excuse me, where are the toilets?
20 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ Happy New Year!
21 สุขสันต์วันเกิดค่ะ Happy birthday!
22 ขอให้สนุกนะคะ Happy holiday!
23 ยินดีด้วยนะคะ Congratulations!15 ธีม
15 ธีม

สำนวนที่จำเป็น

สนทนา

เรียน

สี

จำนวน

สังเกตภูมิอากาศ

แท็กซี่

ความรู้สึก

ครอบครัว

บาร์

ร้านอาหาร

จากกัน

ขนส่ง

หาคน

โรงแรม

ชายหาด

ในกรณีที่มีปัญหา