เรียนรู้ ภาษาอััลบาเนีย

1

ความคืบหน้า #1 0%
ความคืบหน้า #2 0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
สำนวนที่จำเป็น Shprehi të përgjithshme #1 #2
1 สวัสดีค่ะ Mirëdita
miɾədita
2 สวัสดีค่ะ Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 ลาก่อนค่ะ Mirupafshim
miɾupafʃim
4 เดี๋ยวพบกันครับ Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 ใช่ค่ะ Po
6 ไม่ค่ะ Jo
7 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ Ju lutem...!
ju lutεm
8 ขอบคุณครับ Faleminderit!
falεmindεɾit
9 ขอบคุณมากค่ะ Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
10 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
11 เชิญค่ะ Ju lutem!
ju lutεm
12 เชิญค่ะ Asgjë!
asɟə
13 ตกลงค่ะ Në rregull
nə rεɡuɫ
14 ตกลงค่ะ Dakord
dakɔɾd
15 ราคาเท่าไรครับ Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
16 ราคาเท่าไหร่ครับ Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
17 ขอโทษครับ Më falni!
mə falni
18 ผมไม่เข้าใจครับ Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
19 ผมเข้าใจแล้วครับ Kuptova!
kuptɔva
20 ดิฉันไม่ทราบค่ะ Nuk e di!
nuk ε di
21 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Ndalohet!
ndalɔhεt
22 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
23 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
24 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
25 สุชสันต์วันปีใหม่ค่ะ Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
26 สุขสันต์วันเกิดค่ะ Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
27 ขอให้สนุกนะคะ Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
28 ยินดีด้วยนะคะ Urime!
uɾimε
29 ยินดีด้วยค่ะ Përgëzime!
pəɾɡəzimɛ

รุ่นพร้อมพิมพ์ - ภาษาอััลบาเนีย (วงศัพท์) ↗

15 ธีม
15 ธีม

สำนวนที่จำเป็น

สนทนา

เรียน

สี

จำนวน

สังเกตภูมิอากาศ

แท็กซี่

ความรู้สึก

ครอบครัว

บาร์

ร้านอาหาร

จากกัน

ขนส่ง

หาคน

โรงแรม

ชายหาด

ในกรณีที่มีปัญหา