เรียนรู้ ภาษาเสปน

1

ความคืบหน้า #1 0%
ความคืบหน้า #2 0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
สำนวนที่จำเป็น Expresiones principales #1 #2
1 สวัสดีค่ะ Buenos días
2 สวัสดีค่ะ Buenas tardes
3 ลาก่อนค่ะ Adiós
4 เดี๋ยวพบกันครับ Hasta Luego
5 ใช่ค่ะ
6 ไม่ค่ะ No
7 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ Por favor!
8 ขอบคุณครับ Gracias
9 ขอบคุณมากค่ะ ¡Muchas gracias!
10 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ Gracias por su ayuda
11 เชิญค่ะ De nada
12 ตกลงค่ะ De acuerdo
13 ราคาเท่าไรครับ ¿Cuánto cuesta?
14 ขอโทษครับ ¡Discúlpeme!
15 ผมไม่เข้าใจครับ No comprendo
16 ผมเข้าใจแล้วครับ Comprendí
17 ดิฉันไม่ทราบค่ะ No sé
18 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ Prohibido
19 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ ¿Dónde están los baños?
20 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ ¡Feliz año nuevo!
21 สุขสันต์วันเกิดค่ะ ¡Feliz cumpleaños!
22 ขอให้สนุกนะคะ ¡Felices fiestas!
23 ยินดีด้วยนะคะ ¡Felicidades!

รุ่นพร้อมพิมพ์ - ภาษาเสปน (วงศัพท์) ↗

15 ธีม
15 ธีม

สำนวนที่จำเป็น

สนทนา

เรียน

สี

จำนวน

สังเกตภูมิอากาศ

แท็กซี่

ความรู้สึก

ครอบครัว

บาร์

ร้านอาหาร

จากกัน

ขนส่ง

หาคน

โรงแรม

ชายหาด

ในกรณีที่มีปัญหา