เรียนรู้ ภาษาไทย

1
ความคืบหน้า #1 0%
ความคืบหน้า #2 0%
เริ่มแบบทดสอบใหม่
สำนวนที่จำเป็น สำนวนที่จำเป็น #1 #2
1 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
Sawatdi Kha
2 สวัสดีครับ สวัสดีครับ
Sawatdi Khrap
3 สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ
Sawatdi Kha
4 สวัสดีครับ สวัสดีครับ
Sawatdi Khrap
5 ลาก่อนค่ะ ลาก่อนค่ะ
La Kon Kha
6 ลาก่อนครับ ลาก่อนครับ
La Kon Khrap
7 เดี๋ยวพบกันครับ เดี๋ยวพบกันครับ
Diao Phop Kan Khrap
8 เดี๋ยวพบกันค่ะ เดี๋ยวพบกันค่ะ
Diao Phop Kan Kha
9 ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ
Chai Kha
10 ใช่ครับ ใช่ครับ
Chai Khrap
11 ไม่ค่ะ ไม่ค่ะ
Mai Kha
12 ไม่ครับ ไม่ครับ
Mai Khrap
13 ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ
Dai Prot Kha, Karuna Duay Kha
14 ได้โปรดครับ, กรุณาด้วยครับ ได้โปรดครับ, กรุณาด้วยครับ
Dai Prot Kharp, Karuna Duay Khrap
15 ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ
Khopkhun Khrap
16 ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ
Khopkhun Kha
17 ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
Khopkhun Mak Kha
18 ขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากครับ
Khopkhun Mak Khrap
19 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ
Khopkhun Khrap Thi Chuailuea
20 ขอบคุณค่ะที่ช่วยเหลือ ขอบคุณค่ะที่ช่วยเหลือ
Khopkhun Kha Thi Chuailuea
21 เชิญค่ะ เชิญค่ะ
Choen Kha
22 เชิญครับ เชิญครับ
Choen Khrap
23 ตกลงค่ะ ตกลงค่ะ
Toklong Kha
24 ตกลงครับ ตกลงครับ
Toklong Khrap
25 ราคาเท่าไรครับ ราคาเท่าไรครับ
Rakha Thaorai Khrap
26 ราคาเท่าไรค่ะ ราคาเท่าไรค่ะ
Rakha Thaorai Kha
27 ขอโทษครับ ขอโทษครับ
Khothot Khrap
28 ขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะ
Khothot Kha
29 ผมไม่เข้าใจครับ ผมไม่เข้าใจครับ
Phom Mai Khaochai Khrap
30 ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ ดิฉันไม่เข้าใจค่ะ
Dichan Mai Khaochai Kha
31 ผมเข้าใจแล้วครับ ผมเข้าใจแล้วครับ
Phom Khaochai Laeo Khrap
32 ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะ
Dichan Khaochai Laeo Kha
33 ดิฉันไม่ทราบค่ะ ดิฉันไม่ทราบค่ะ
Dichan Mai Sap Kha
34 ผมไม่ทราบครับ ผมไม่ทราบครับ
Phom Mai Sap Khrap
35 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ
Ham Kha, Tammaidai Kha
36 ห้ามครับ, ทำไม่ได้ครับ ห้ามครับ, ทำไม่ได้ครับ
Ham Khrap, Tammaidai Khrap
37 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ
Hong nam yoo nai Khrap
38 ห้องน้ำอยู่ไหนคะ ห้องน้ำอยู่ไหนคะ
Hong nam yoo nai Kha
39 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
Suk San Wan Pimai Kha
40 สุขสันต์วันปีใหม่ครับ สุขสันต์วันปีใหม่ครับ
Sut San Wan Pimai Khrap
41 สุขสันต์วันเกิดค่ะ สุขสันต์วันเกิดค่ะ
Suk San Wan Koet Kha
42 สุขสันต์วันเกิดครับ สุขสันต์วันเกิดครับ
Suk San Wan Koet Khrap
43 ขอให้สนุกนะคะ ขอให้สนุกนะคะ
Kho Hai Sanuk na Kha
44 ขอให้สนุกนะครับ ขอให้สนุกนะครับ
Kho Hai Sanuk na Khrap
45 ยินดีด้วยนะคะ ยินดีด้วยนะคะ
Yindi Duai na Kha
46 ยินดีด้วยนะครับ ยินดีด้วยนะครับ
Yindi Duai na Khrap

รุ่นพร้อมพิมพ์ - ภาษาไทย (วงศัพท์) ↗15 ธีม
15 ธีม

สำนวนที่จำเป็น

สนทนา

เรียน

สี

จำนวน

สังเกตภูมิอากาศ

แท็กซี่

ความรู้สึก

ครอบครัว

บาร์

ร้านอาหาร

จากกัน

ขนส่ง

หาคน

โรงแรม

ชายหาด

ในกรณีที่มีปัญหา