Your browser does not support JavaScript! Mācīties Ķīniešu valoda online - bezmaksas Ķīniešu valoda nodarbības - Runājot

Mācīties Ķīniešu valoda

1

17 tēmas
17 tēmas

Pamatfrāzes

Pamatfrāzes
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Labdien
你好
nǐhǎo
Labvakar
晚上好
wǎnshànghǎo
Uz redzēšanos
再见
zàijiàn
Uz tikšanos
回头见
huí tóu jiàn

shì
不是
búshì
Atvainojiet

qǐng
Paldies
谢谢
xièxiè
Liels paldies!
非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
Pateicos par palīdzību
谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
Lūdzu
没关系
méiguànxì
Labi

hǎo
Cik tas maksā, lūdzu?
多少钱?
duōshǎo qián
Piedodiet!
对不起!
duì bu qǐ
Es nesaprotu
我不懂
wǒ bù dǒng
Es sapratu
我懂了
wǒ dǒng le
Es nezinu
我不知道
wǒ bù zhīdào
Aizliegts
禁止
jìnzhǐ
Kur ir tualete, lūdzu?
请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
Laimīgu Jauno Gadu!
新年好!
xīnnián hǎo
Daudz laimes dzimšanas dienā!
生日快乐!
shēngrìkuàilè
Priecīgus svētkus!
节日快乐!
jiérì kuàilè
Apsveicu!
祝贺您!
zhùhè nínSaruna

Saruna
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Labdien! Kā tev iet?
你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
Labdien! Paldies, labi
我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
Vai tu runā ķīniski?
你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
Nē, es nerunāju ķīniski
不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
Tikai mazliet
仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
No kuras valsts tu esi?
你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
Kāda ir tava nacionalitāte?
你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
Es esmu ķīnietis
我是中国人
wǒ shì Zhōngguórén
Un tu, vai tu dzīvo šeit?
你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
Jā, es dzīvoju šeit
对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
Mani sauc Sāra, un tevi?
我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
?iljēns
我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
Ar ko tu šeit nodarbojies?
你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
Esmu atvaļinājumā
我在休假
wǒ zài xiūjià
Esam atvaļinājumā
我们在休假
wǒmen zài xiūjià
Esmu komandējumā
我在出差
wǒ zài chūchāi
Es šeit strādāju
我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
Mēs šeit strādājam
我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
Tu zini labu vietu, kur var paēst?
哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
Vai netālu ir kāds muzejs?
附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
Kur var pieslēgties internetam?
到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎngVēlos iemācīties

Vēlos iemācīties
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Tu gribi iemācīties dažus vārdus?
你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
Jā, labi!
好的!
hǎo de
Kā tas saucās?
这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
Tas ir galds
这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
Galds, saproti
桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
Es nesaprotu
我不懂
wǒ bù dǒng
Tu vari atkārtot, lūdzu?
请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
Vai tu vari runāt mazliet lēnāk?
你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
Tu vari to uzrakstīt lūdzu?
你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
Es sapratu
我懂了
wǒ dǒng leKrāsas

Krāsas
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Man patīk šī galda krāsa
我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
Tas ir sarkans
这是红色的
zhè shì hóngsè de
Zils
蓝色
lánsè
Dzeltens
黄色
huángsè
Balts
白色
báisè
Melns
黑色
hēisè
Zaļš
绿色
lǜsè
Oranžs
橙色
chéngsè
Violets
紫色
zǐ sè
Pelēks
灰色
huīsèSkaitļi

Skaitļi
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Nulle

líng
Viens

Divi

èr
Trīs

sān
Četri

Pieci

Seši

liù
Septiņi

Astoņi

Deviņi

jiǔ
Desmit

shí
Vienpadsmit
十一
shíyī
Divpadsmit
十二
shí'èr
Trīspadsmit
十三
shísān
Četrpadsmit
十四
shísì
Piecpadsmit
十五
shíwǔ
Sešpadsmit
十六
shíliù
Septiņpadsmit
十七
shíqī
Astoņpadsmit
十八
shíbā
Deviņpadsmit
十九
shíjiǔ
Divdesmit
二十
èrshí
Divdesmit viens
二十一
èrshíyī
Divdesmit divi
二十二
èrshíèr
Divdesmit trīs
二十三
èrshísān
Divdesmit četri
二十四
èrshísì
Divdesmit pieci
二十五
èrshíwǔ
Divdesmit seši
二十六
èrshíliù
Divdesmit septiņi
二十七
èrshíqī
Divdesmit astoņi
二十八
èrshíbā
Divdesmit deviņi
二十九
èrshíjiǔ
Trīsdesmit
三十
sānshí
Trīsdesmit viens
三十一
sānshí yī
Trīsdesmit divi
三十二
sānshí èr
Trīsdesmit trīs
三十三
sānshí sān
Trīsdesmit četri
三十四
sānshí sì
Trīsdesmit pieci
三十五
sānshí wǔ
Trīsdesmit seši
三十六
sānshí liù
Četrdesmit
四十
sìshí
Piecdesmit
五十
wǔshí
Sešdesmit
六十
liùshí
Septiņdesmit
七十
qīshí
Astoņdesmit
八十
bāshí
Deviņdesmit
九十
jiǔshí
Simts
一百
yībǎi
Simts pieci
一百零五
yībǎi líng wǔ
Divi simti
二百
èrbǎi
Trīs simti
三百
sānbǎi
Četri simti
四百
sìbǎi
Tūkstotis
一千
yīqiān
Tūkstotis pieci simti
一千五百
yīqiān wǔbǎi
Divi tūkstoši
二千
èrqiān
Desmit tūkstoši
一万
yīwànLaiks

Laiks
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Kad tu esi atbraucis šeit?
你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
Šodien
今天
jīntiān
Vakar
昨天
zuótiān
Divas dienas atpakaļ
两天前
liǎng tiān qián
Cik ilgi tu paliec šeit?
你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
Es braucu prom rīt
我明天走
wǒ míngtiān zǒu
Es braucu prom parīt
我后天走
wǒ hòutiān zǒu
Es braucu prom pēc trim dienām
我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
Pirmdiena
星期一
xīngqīyī
Otrdiena
星期二
xīngqīèr
Trešdiena
星期三
xīngqīsān
Ceturtdiena
星期四
xīngqīsì
Piektdiena
星期五
xīngqīwǔ
Sestdiena
星期六
xīngqīliù
Svētdiena
星期天
xīngqītiān
Janvāris
1月
yī yuè
Februāris
2月
èr yuè
Marts
3月
sān yuè
Aprīlis
4月
sì yuè
Maijs
5月
wǔ yuè
Jūnija
6月
liù yuè
Jūlijs
7月
qī yuè
Augusts
8月
bā yuè
Septembris
9月
jiǔ yuè
Oktobris
10月
shí yuè
Novembris
11月
shí yī yuè
Decembris
12月
shí èr yuè
Cikos tu brauc prom?
你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
Astoņos no rīta
早晨...八点
zǎochen bā diǎn
Astoņos piecpadsmit no rīta
早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
Astoņos trīsdesmit no rīta
早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
Astoņos četrdesmit piecās no rīta
早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
Sešos vakarā
晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
Es kavēju
我迟到了
wǒ chídào leTaksometrs

Taksometrs
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Taksi!
出租车!
chūzū chē
Kūr Jūs braucat?
你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
Man vajag uz staciju
我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
Braucu uz Diennakts viesnīcu
我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
Jūs varat mani aizvest uz lidostu?
您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu?
您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
Vai tas ir tālu?
离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
Nē, tas ir tuvu
不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
Jā, tas ir nedaudz tālāk
有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
Cik tas maksās?
多少钱?
duōshǎo qián
Aizvediet mani šeit, lūdzu
请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
Tas ir pa labi
朝右边
cháo yòubiān
Tas ir pa kreisi
朝左边
cháo zuǒbian
Tas ir taisni
笔直走
bǐzhí zǒu
Tas ir šeit
到了
dào le
Tas ir tur
在那儿
zài nà ér
Apstājieties!
停!
tíng
Nesteidzieties
慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti?
您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào maEmocijas

Emocijas
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Man ļoti patīk tava zeme
我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
Es tevi mīlu
我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
Esmu laimīgs
我很幸福
wǒ hěn xìngfú
Esmu skumjš
我很难过
wǒ hěn nánguò
Es labi jūtos šeit
我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
Man ir auksti
我很冷
wǒ hěn lěng
Man ir karsti
我很热
wǒ hěn rè
Tas ir pārāk liels
太大了
tài dà le
Tas ir pārāk mazs
太小了
tài xiǎo le
Tas ir perfekti
非常好
fēicháng hǎo
Tu gribi kaut kur aiziet šovakar?
今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
Es gribētu kaut kur aiziet šovakar
我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
Laba doma
这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
Gribu izklaidēties
我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
Tā nav laba doma
这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
Es negribu nekur iet šovakar
今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
Es gribu atpūsties
我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
Varbūt vēlies pasportot?
你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
Jā, gribu iztrakoties!
是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
Es spēlēju tenisu
我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
Nē, paldies, jūtos diezgan noguris
不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèiĢimene

Ģimene
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Vai tev šeit ir radi?
你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
Mans tēvs
我的父亲
wǒde fùqīn
Mana māte
我的母亲
wǒde mǔqīn
Mans dēls
我的儿子
wǒde érzi
Mana meita
我的女儿
wǒde nǚer
Brālis
一个哥哥
yī gè gēgē
Māsa
一个姐姐
yī gè jiějiě
Draugs
一个朋友
yī gè péngyou
Draudzene
一个朋友
yī gè péngyou
Mans draugs
我的男朋友
wǒde nánpéngyou
Mana draudzene
我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
Mans vīrs
我的丈夫
wǒde zhàngfu
Mana sieva
我的妻子
wǒde qīziBārs

Bārs
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Bārs
酒吧
jiǔbā
Vēlies kaut ko iedzert?
你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
Dzert

Glāze
杯子
bēizi
Labprāt
好的,谢谢
hǎo de xièxiè
Ko tu ņemsi?
你喝什么?
nǐ hē shénme
Ko Jūs piedāvājat iedzert?
有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
Ir ūdens vai augļu sulas
有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
Ūdens

shuǐ
Pielieciet ledu lūdzu
能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
Ledu
冰块
bīng kuài
Šokolādi
巧克力
qiǎokèlì
Pienu
牛奶
niúnǎi
Tēju

chá
Kafiju
咖啡
kāfēi
Ar cukuru
加糖
jiā táng
Ar saldo krējumu
加奶油
jiā nǎiyóu
Vīnu
葡萄酒
pútáojiǔ
Alu
啤酒
píjiǔ
Tēju, lūdzu
请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
Alu, lūdzu
请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
Ko jūs dzersiet?
您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
Divas tējas, lūdzu
请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
Divus alus, lūdzu
请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
Neko, paldies
什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
Priekā!
干杯
gānbēi
Uz veselību!
为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
Sarēķiniet lūdzu
我要买单
wǒ yào mǎi dān
Cik man ir jāmaksā, lūzu?
一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
Divdesmit eiro
二十欧元
èrshí ōuyuán
Es uzsaucu
我请你
wǒ qǐng nǐRestorāns

Restorāns
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Restorāns
餐馆
cānguǎn
Tu gribi ēst?
你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
Jā, labrāt
是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
Ēst
吃饭
chīfàn
Kur mēs varam paēst?
我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
Kur mēs varam paēst brokastis?
我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
Vakariņas
晚餐
wǎncān
Brokastis
早餐
zǎocān
Lūdzu!
对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
Ēdienkarti, lūdzu!
请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
Lūk, ēdienkarte!
这是菜单!
zhè shì càidān
Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs?
你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
Ar rīsiem
再加饭
zài jiā fàn
Ar marakoniem
再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
Kartupeļi
土豆
tǔdòu
Dārzeņi
蔬菜
shūcài
Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas
炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
Maize
面包
miànbāo
Sviests
黄油
huángyóu
Lapu salāti
一份色拉
yī fèn sè lā
Deserts
一份甜点
yī fèn tián diǎn
Augļi
水果
shuǐguǒ
Vai Jūs varat iedot nazi?
请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
Jā, tūlīt atnesīšu
有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
Nazis

dāo
Dakša

chā
Karote
勺子
sháozi
Tas ir siltais ēdiens?
这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
Jā, un tajā ir daudz garšvielu
是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
Silts

Auksts

lěng
Ass

Es ņemšu zivi
我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
Es arī
我也一样
wǒ yě yīyàngAtvadīšanās

Atvadīšanās
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Ir vēls! Man ir jāiet!
天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
Vai mēs varētu satikties vēlreiz?
我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
Jā, ar prieku
当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
Es dzīvoju šajā adresē
这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
Vai tev ir tālruņa numurs
有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
Jā, lūk
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi
和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
Man arī bija bija prieks tevi satikt
我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
Mēs drīz atkal tiksimies
希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
Es arī ceru
我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
Uz redzēšanos
再见!
zàijiàn
Līdz rītam!
明天见!
míngtiān jiàn
Čau!
再见!
zàijiànTransports

Transports
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura?
对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu?
请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
Kur iet šis vilciens, lūdzu?
请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā?
这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu?
去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu?
去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu
我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
Vai Jums ir vilcienu saraksts?
您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
Autobusu saraksts
汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu?
请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
Tas ir šis
就是这列
jiùshì zhè liè
Paldies
谢谢
xièxiè
Nav par ko. Patīkamu braucienu!
不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
Autoserviss
修车库
xiū chēkù
Degvielas uzpildes stacija
加油站
jiāyóu zhàn
Pilnu bāku, lūdzu
请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
Ritenis
自行车
zìxíngchē
Pilsētas centrs
市中心
shì zhōngxīn
Priekšpilsēta
郊区
jiāoqū
Tā ir liela pilsēta
这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
Tas ir ciems
这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
Kalns
一座山
yīzuòshān
Ezers
一条湖
yī tiáo hú
Lauki
乡村
xiāngcūnMeklēt cilvēku

Meklēt cilvēku
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Vai Sāra ir, lūdzu?
请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
Jā, viņa ir šeit
是的,她在
shìde tā zài
Viņa ir izgājusi
她出去了
tā chūqù le
Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo
您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Viņa ir darbā
她在上班
tā zài shàngbān
Viņa ir mājās
她在家
tā zàijiā
Vai Žiljēns ir, lūdzu?
请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
Jā, viņš ir šeit
是的,他在
shìde tā zài
Viņš ir izgājis
他出去了
tā chūqù le
Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo
您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
Viņš ir darbā
他在上班
tā zài shàngbān
Viņš ir mājās
他在家
tā zàijiāViesnīcā

Viesnīcā
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Viesnīca
酒店
jiǔdiàn
Dzīvoklis
公寓
gōngyù
Laipni lūdzam!
欢迎
huānyíng
Vai Jums ir brīvs numurs?
您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
Vai tajā ir vannas istaba?
房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas?
您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu?
您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu
房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
Istaba ar brokastīm
住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
Cik maksā par vienu nakti?
住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
Es gribētu vispirms apskatīt istabu!
我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
Jā, protams!
当然可以!
dāngrán kěyǐ
Paldies. Man patīk istaba
谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru?
好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies
太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu?
请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
Kur atrodas mana istaba, lūdzu?
我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
Tā ir otrajā stāvā
在二楼
zài èr lóu
Vai Jums ir lifts?
有电梯吗?
yǒu diàntī ma
Lifts ir pa kreisi
电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
Lifts ir pa labi
电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
Kur atrodas veļas mazgātava?
洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
Tā ir pirmajā stāvā
在底楼
zài dǐ lóu
Pirmais stāvs
底楼
dǐ lóu
Istaba
房间
fángjiān
Ķīmiskā tīrītava
干洗店
gānxǐ diàn
Frizētava
美发厅
měi fà tīng
Automašīnu stāvvieta
停车场
tíngchēchǎng
Tiekamies konferenču zālē?
我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
Konferenču zāle
会议室
huìyì shì
Baseins ir apsildāms
游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
Baseins
游泳池
yóuyǒngchí
Pamodiniet mani septiņos, lūdzu
请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
Atslēgu, lūdzu
请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
Elektronisko atslēgu, lūdzu
请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
Vai ir ziņojumi priekš manis?
有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
Jā, lūdzu
有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
Nē, priekš Jums nekā nav
没有
méiyǒu
Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt?
在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
Vai Jūs varētu man samainit naudu?
您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt?
行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎoPludmale

Pludmale
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Pludmale
海滩
hǎitān
Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu?
您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
Uz to pusi ir veikals
往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
Bumba
足球
zúqiú
Binoklis
望远镜
wàngyuǎnjìng
Naģene
太阳帽
tàiyáng mào
Dvielis
浴巾
yùjīn
Zandales
拖鞋
tuōxié
Spainis
塑料桶
sùliào tǒng
Pretiedeguma krēms
防晒霜
fángshàishuāng
Peldbikses - šorti
游泳裤
yóuyǒng kù
Saules brilles
太阳眼镜
tài
Vēžveidīgie
贝壳类
bèiké lèi
Sauļoties
太阳浴
tàiyáng yù
Saulains
阳光明媚
yángguāng míngmèi
Saulriets
日落
rìluò
Saulessargs
遮阳伞
zhē yángsǎn
Saule
太阳
tàiyáng
Saules dūriens
中暑
zhòngshǔ
Vai šeit ir bīstami peldēties?
这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
Nē, nav bīstami
不,不危险
bù, bù wēixiǎn
Jā, šeit ir aizliegts peldēties
对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
Peldēt
游泳
yóuyǒng
Peldēšana
游泳
yóuyǒng
Vilnis
海浪
hǎi làng
Jūra
大海
dàhǎi
Kāpa
沙丘
shāqiū
Smiltis

shā
Kāds būs laiks rīt?
明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
Laiks mainīsies
天气要变了
tiānqì yào biàn le
Būs lietus
要下雨
yào xiàyǔ
Būs saule
要出太阳
yào chū tàiyáng
Būs liels vējš
要刮大风
yào guā dà fēng
Peldkostīms
游泳衣
yóuyǒng yī
Ēna
影子
yǐngziJa ir radušās problēmas

Ja ir radušās problēmas
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu?
能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
Esmu apmaldījies
我迷路了
wǒ mílù le
Ko Jūs vēlaties?
您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
Kas notika?
发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
Kur es varu atrast tulku?
在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
Kur atrodas tuvākā aptieka?
最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu
请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat?
目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
Slimnīca
一所医院
yī suǒ yīyuàn
Aptieka
一家药房
yī jiā yàofáng
Ārsts
一位医生
yī wèi yīshēng
Medicīniskā palīdzība
医疗服务
yīliáo fúwù
Es pazaudēju manus dokumentus
我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
Man nozaga manus dokumentus
我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
Atradumu birojs
失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
Glābšanas dienests
医务室
yīwù shì
Avārijas izeja
紧急出口
jǐnjí chūkǒu
Policija
警察局
jǐngchájú
Dokumenti
身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
Nauda

qián
Pase
护照
hùzhào
Bagāža
行李
xíngli
Paldies, nevajag
不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
Lieciet man mieru!
别烦我!
bié fán wǒ
Ejiet!
走开!
zǒukāi