Your browser does not support JavaScript! Mācīties Horvātu valoda online - bezmaksas Horvātu valoda nodarbības - Runājot

Mācīties Horvātu valoda

1

17 tēmas
17 tēmas

Pamatfrāzes

Pamatfrāzes
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Labdien
Dobar dan
dobar dan
Labvakar
Dobra večer
dobra vetcher
Uz redzēšanos
Doviđenja
dovidyegna
Uz tikšanos
Vidimo se
Vidimo sé
Da
da
Ne
ne
Atvainojiet
Oprostite!
oprostite
Paldies
Hvala
hvala
Liels paldies!
Puno hvala!
pouno hvala
Pateicos par palīdzību
Hvala na pomoći
hvala na pomotchi
Lūdzu
Nema na čemu
nema na tchemou
Labi
U redu
ou redou
Cik tas maksā, lūdzu?
Koliko košta?
koliko kochta
Piedodiet!
Oprostite
oprostite
Es nesaprotu
Ne razumijem
né razoumiyem
Es sapratu
Razumio sam
razoumio sam
Es nezinu
Ne znam
né znam
Aizliegts
Zabranjeno
zabragneno
Kur ir tualete, lūdzu?
Molim Vas, gdje je klozet?
molim vas, gdyé yé klozet
Laimīgu Jauno Gadu!
Sretna Nova godina
sretna nova godina
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Sretan rođendan
sretan rodyendan
Priecīgus svētkus!
Sretni praznici!
sretni praznitsi
Apsveicu!
Čestitam!
tchestitamSaruna

Saruna
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Labdien! Kā tev iet?
Bok. Kako si?
bok. kako si
Labdien! Paldies, labi
Bok. Hvala, dobro.
bok. hvala, dobro.
Vai tu runā horvātiski?
Govoriš li hrvatski?
govorich li hrvatski
Nē, es nerunāju horvātiski
Ne, ne govorim hrvatski
ne, ne govorim hrvatski
Tikai mazliet
Samo malo
samo malo
No kuras valsts tu esi?
Odakle dolaziš?
odaklé dolazich
Kāda ir tava nacionalitāte?
Koje si nacionalnosti?
koyé si natsionalnosti
Es esmu horvāts
Ja sam Hrvat
ja sam hrvat
Un tu, vai tu dzīvo šeit?
Ti živiš ovdje?
ti jivich ovdye
Jā, es dzīvoju šeit
Da, živim ovdje
da, jivim ovdye
Mani sauc Sāra, un tevi?
Zovem se Sara, a ti?
zovem sé sara, a ti
?iljēns
Julien
youlien
Ar ko tu šeit nodarbojies?
Što radiš tu?
chto radich tou
Esmu atvaļinājumā
Na odmoru sam
na odmorou sam
Esam atvaļinājumā
Na odmoru smo
na odmorou smo
Esmu komandējumā
Na poslovnom sam putovanju
na poslovnom sam poutovagnou
Es šeit strādāju
Radim ovdje
radim ovdye
Mēs šeit strādājam
Radimo ovdje
radimo ovdye
Tu zini labu vietu, kur var paēst?
Gdje se može nešto dobro pojesti?
gdyé sé mojé nechto dobro poyesti
Vai netālu ir kāds muzejs?
Ima li muzeja u blizini?
ima li mouzeya ou blizini
Kur var pieslēgties internetam?
Gdje se mogu uključiti na Internet?
gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internetVēlos iemācīties

Vēlos iemācīties
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Tu gribi iemācīties dažus vārdus?
Želiš li naučiti par riječi?
jelich li naoutchiti par riyetchi
Jā, labi!
Da, naravno!
da, naravno
Kā tas saucās?
Što je to?
chto yé to
Tas ir galds
To je stol
to yé stol
Galds, saproti
Stol. Razumiješ?
stol. razoumiyech
Es nesaprotu
Ne razumijem
né razoumiyem
Tu vari atkārtot, lūdzu?
Možeš li, molim te, ponoviti?
mojech li, molim te, ponoviti
Vai tu vari runāt mazliet lēnāk?
Možeš li, molim te, govoriti sporije?
mojech li, molim te, govoriti sporiye
Tu vari to uzrakstīt lūdzu?
Možeš li to napisati, molim te?
moyech li to napisati, molim te
Es sapratu
Razumio sam
razoumio samKrāsas

Krāsas
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Man patīk šī galda krāsa
Sviđa mi se boja stola
svidya mi sé boya stola
Tas ir sarkans
To je crveno
to yé tsrvéno
Zils
Plavo
plavo
Dzeltens
Žuto
jouto
Balts
Bijelo
biyélo
Melns
Crno
tsrno
Zaļš
Zeleno
zeleno
Oranžs
Narančasto
narantchasto
Violets
Ljubičasto
lyoubitchasto
Pelēks
Sivo
sivoSkaitļi

Skaitļi
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Nulle
Nula
noula
Viens
Jedan
yedan
Divi
Dva
dva
Trīs
Tri
tri
Četri
Četiri
tchètiri
Pieci
Pet
pet
Seši
Šest
chèstt
Septiņi
Sedam
sedamm
Astoņi
Osam
osamm
Deviņi
Devet
devet
Desmit
Deset
deset
Vienpadsmit
Jedanaest
yèdanaèsstt
Divpadsmit
Dvanaest
dvanaèsstt
Trīspadsmit
Trinaest
trinaèsstt
Četrpadsmit
Četrnaest
tchètrnaèsstt
Piecpadsmit
Petnaest
pètnaèsstt
Sešpadsmit
Šesnaest
chèssnaèsstt
Septiņpadsmit
Sedamnaest
sèdammnaèsstt
Astoņpadsmit
Osamnaest
ossammnaèsstt
Deviņpadsmit
Devetnaest
dèvètnaèsstt
Divdesmit
Dvadeset
Dvadèssètt
Divdesmit viens
Dvadeset jedan
dvadèssètt yedan
Divdesmit divi
Dvadeset dva
dvadèssètt dva
Divdesmit trīs
Dvadeset tri
dvadèssètt tri
Divdesmit četri
Dvadeset četiri
dvadèssètt tchetiri
Divdesmit pieci
Dvadeset pet
dvadèssètt pet
Divdesmit seši
Dvadeset šest
dvadèssètt chest
Divdesmit septiņi
Dvadeset sedam
dvadèssètt sedam
Divdesmit astoņi
Dvadeset osam
dvadèssètt osam
Divdesmit deviņi
Dvadeset devet
dvadèssètt devet
Trīsdesmit
Trideset
tridèssètt
Trīsdesmit viens
Trideset jedan
tridèssètt yedan
Trīsdesmit divi
Trideset dva
tridèssètt dva
Trīsdesmit trīs
Trideset tri
tridèssètt tri
Trīsdesmit četri
Trideset četiri
tridèssètt tchètiri
Trīsdesmit pieci
Trideset pet
tridèssètt pet
Trīsdesmit seši
Trideset šest
tridèssètt chèstt
Četrdesmit
Četrdeset
tchetrdèssètt
Piecdesmit
Pedeset
pèdèssètt
Sešdesmit
Šezdeset
chezdèssètt
Septiņdesmit
Sedamdeset
sèdammdèssètt
Astoņdesmit
Osamdeset
ossamdèssètt
Deviņdesmit
Devedeset
dèvèdèssètt
Simts
Sto
sto
Simts pieci
Sto pet
sto pet
Divi simti
Dvjesto
dvyèssto
Trīs simti
Tristo
tristo
Četri simti
Četiristo
tchètiristo
Tūkstotis
Tisuća
tissoutcha
Tūkstotis pieci simti
Tisuću petsto
tisoutchou petsto
Divi tūkstoši
Dvije tisuće
dviyé tissoutchè
Desmit tūkstoši
Deset tisuća
deset tissoutchaLaiks

Laiks
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Kad tu esi atbraucis šeit?
Kad si stigao?
kad si stigao
Šodien
Danas
danas
Vakar
Jučer
youtcher
Divas dienas atpakaļ
Prije dva dana
priyé dva dana
Cik ilgi tu paliec šeit?
Koliko ostaješ?
koliko ostayech
Es braucu prom rīt
Odlazim sutra
odlazim soutra
Es braucu prom parīt
Odlazim prekosutra
odlazim prekosoutra
Es braucu prom pēc trim dienām
Odlazim za tri dana
odlazim za tri dana
Pirmdiena
Ponedjeljak
ponedyelyak
Otrdiena
Utorak
outorak
Trešdiena
Srijeda
sriyeda
Ceturtdiena
Četvrtak
tchetvrtak
Piektdiena
Petak
petak
Sestdiena
Subota
soubota
Svētdiena
Nedjelja
nedyelya
Janvāris
Siječanj
siyetchagn
Februāris
Veljača
velyatcha
Marts
Ožujak
ojouyak
Aprīlis
Travanj
travagn
Maijs
Svibanj
svibagn
Jūnija
Lipanj
lipagn
Jūlijs
Srpanj
srpagn
Augusts
Kolovoz
kolovoz
Septembris
Rujan
rouyan
Oktobris
Listopad
listopad
Novembris
Studeni
stoudeni
Decembris
Prosinac
prosinats
Cikos tu brauc prom?
U koliko sati odlaziš?
ou koliko sati odlazich
Astoņos no rīta
Ujutro, u osam sati
ouyoutro, ou osam sati
Astoņos piecpadsmit no rīta
Ujutro, u osam i petnaest
ouyoutro, ou osam i petnaest
Astoņos trīsdesmit no rīta
Ujutro, u pola devet
ouyoutro, ou pola devet
Astoņos četrdesmit piecās no rīta
Ujutro, u osam i četrdeset pet
ouyoutro, ou osam i tchetrdeset pet
Sešos vakarā
Navečer, u šest sati
navetcher, ou chest sati
Es kavēju
Kasnim
kasnimTaksometrs

Taksometrs
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Taksi!
Taxi!
taxi
Kūr Jūs braucat?
Kamo ćete?
kamo tchètè
Man vajag uz staciju
Na kolodvor, molim
na kolodvor, molim
Braucu uz Diennakts viesnīcu
U hotel Dan i Noć
ou hotel dan i notch
Jūs varat mani aizvest uz lidostu?
Možete li me odvesti na zračnu luku?
mojeté li mé odvesti na zratchnou loukou
Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu?
Možete li uzeti moju prtljagu?
mojeté li ouzeti moyou prtlyagou
Vai tas ir tālu?
Je li daleko odavde?
yé li daleko odavde
Nē, tas ir tuvu
Ne, blizu je
ne, blizou ye
Jā, tas ir nedaudz tālāk
Da, to je malo dalje
da, to yé malo dalye
Cik tas maksās?
Koliko će koštati?
koliko tché kochtati
Aizvediet mani šeit, lūdzu
Odvedite me tu
odvedité mé tou
Tas ir pa labi
Na desno
na desno
Tas ir pa kreisi
Na lijevo
na liyevo
Tas ir taisni
Samo ravno
samo ravno
Tas ir šeit
Tu je
tou ye
Tas ir tur
Tamo je
tamo yé
Apstājieties!
Stop!
stop
Nesteidzieties
Ne morate se žuriti
né moraté sé jouriti
Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti?
Mogu li dobiti račun, molim Vas?
mogou li dobiti ratchoun, molim vasEmocijas

Emocijas
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Man ļoti patīk tava zeme
Stvarno volim tvoju zemlju
stvarno volim tvoyou zemlyou
Es tevi mīlu
Volim te
volim te
Esmu laimīgs
Sretan sam
srétan sam
Esmu skumjš
Žalostan sam
jalostan sam
Es labi jūtos šeit
Uživam ovdje
oujivamm ovdyé
Man ir auksti
Zima mi je
zima mi yé
Man ir karsti
Vruće mi je
vroutché mi yé
Tas ir pārāk liels
Preveliko je
prévéliko yé
Tas ir pārāk mazs
Premalo je
prémalo yé
Tas ir perfekti
Taman je
taman yé
Tu gribi kaut kur aiziet šovakar?
Želiš li izaći večeras?
jélich li izatchi vetchérass
Es gribētu kaut kur aiziet šovakar
Htio bi izaći večeras
htio bi izatchi vetchérass
Laba doma
To je dobra ideja
to yé dobra idéya
Gribu izklaidēties
Želim se zabaviti
jelim sé zabaviti
Tā nav laba doma
To nije dobra ideja
to niyé dobra idéya
Es negribu nekur iet šovakar
Ne želim izaći večeras
né jelim izatchi vetchérass
Es gribu atpūsties
Htio bih se odmoriti
htio bih sé odmoriti
Varbūt vēlies pasportot?
Što kažeš na neku sportsku aktivnost?
chto kajèch na nekou sportskou aktivnost
Jā, gribu iztrakoties!
Da, trebam se rasteretiti
da, trebam sé rastérétiti
Es spēlēju tenisu
Igram tenis
igramm tenis
Nē, paldies, jūtos diezgan noguris
Ne hvala, preumoran sam
né hvala, préoumorann sammĢimene

Ģimene
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Vai tev šeit ir radi?
Imaš li rodbinu ovdje?
imach li rodbinou ovdye
Mans tēvs
Imam Oca
imam otsa
Mana māte
Imam Majku
imam maykou
Mans dēls
Imam Sina
imam sina
Mana meita
Imam Kćer
imam ktcher
Brālis
Imam Brata
imam brata
Māsa
Imam Sestru
imam sestrou
Draugs
Imam Prijatelja
imam priyatélya
Draudzene
Imam Prijateljicu
imam priyatelitsou
Mans draugs
Imam Dečka
imam detchka
Mana draudzene
Imam Djevojku
imam dyévoykou
Mans vīrs
Imam Muža
imam mouja
Mana sieva
Imam Ženu
imam jénouBārs

Bārs
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Bārs
Bar
bar
Vēlies kaut ko iedzert?
Želiš li nešto popiti?
jelich li nechto popiti
Dzert
Piti
piti
Glāze
Čaša
tchacha
Labprāt
Vrlo rado
vrlo rado
Ko tu ņemsi?
Što ćeš uzeti?
chto tchech ouzeti
Ko Jūs piedāvājat iedzert?
Što ima od pića?
chto ima od pitcha
Ir ūdens vai augļu sulas
Ima vode ili voćnih sokova?
ima vodé ili votchnih sokova
Ūdens
Voda
voda
Pielieciet ledu lūdzu
Molim Vas, možete li dodati kocke leda ?
molim vas, mojeté li dodati kotské leda
Ledu
Kocke leda
kotské leda
Šokolādi
Čokolade
tchokolade
Pienu
Mlijeka
mliyeka
Tēju
Čaja
tchaya
Kafiju
Kave
kave
Ar cukuru
Sa šećerom
sa chetcherom
Ar saldo krējumu
S tučenim vrhnjem
s toutchenim vrhgnem
Vīnu
Vina
vina
Alu
Piva
piva
Tēju, lūdzu
Čaj, molim te
tchay, molim te
Alu, lūdzu
Pivo, molim te
pivo, molim te
Ko jūs dzersiet?
Što želite piti?
chto jelité piti
Divas tējas, lūdzu
Dva čaja, molim Vas!
dva tchaya, molim vas
Divus alus, lūdzu
Dva piva, molim Vas!
dva piva, molim vas
Neko, paldies
Ništa, hvala
nichta, hvala
Priekā!
Na zdravlje!
na zdravlye
Uz veselību!
Na zdravlje!
na zdravlye
Sarēķiniet lūdzu
Molim Vas, račun!
molim vas, ratchoun
Cik man ir jāmaksā, lūzu?
Oprostite, koliko Vam dugujem?
oprostite, koliko vam dougouyem
Divdesmit eiro
Dvadeset eura
dvadeset eoura
Es uzsaucu
Ja častim
ya tchastimRestorāns

Restorāns
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Restorāns
Restoran
restorann
Tu gribi ēst?
Želiš li nešto jesti?
jelich li nechto yesti
Jā, labrāt
Da, vrlo rado
da, vrlo rado
Ēst
Jesti
yesti
Kur mēs varam paēst?
Gdje možemo jesti?
gdyé mojémo yesti
Kur mēs varam paēst brokastis?
Gdje možemo ručati?
gdyé mojémo routchati
Vakariņas
Večera
vetchera
Brokastis
Doručak
doroutchak
Lūdzu!
Molim Vas!
molim vas
Ēdienkarti, lūdzu!
Molim Vas, jelovnik!
molim vas, yelovnik
Lūk, ēdienkarte!
Izvolite jelovnik
izvolité yelovnik
Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs?
Što više voliš? Meso ili ribu?
chto viché volich meso ili ribou
Ar rīsiem
S rižom
s rijom
Ar marakoniem
S tijestom
s tiyestom
Kartupeļi
Krumpiri
kroumpiri
Dārzeņi
Povrće
povrtche
Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas
Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje
kaygana - yaya na okou - ili kouhano yaye
Maize
Kruh
krouh
Sviests
Maslac
maslats
Lapu salāti
Salata
salata
Deserts
Desert
desert
Augļi
Voće
votche
Vai Jūs varat iedot nazi?
Molim Vas, nož
molim vas, noj
Jā, tūlīt atnesīšu
Da, odmah ću ga donijeti
da, odmah tchou ga doniyeti
Nazis
Nož
noj
Dakša
Vilica
vilitsa
Karote
Žlica
jlitsa
Tas ir siltais ēdiens?
Da li je to toplo jelo?
da li yé to toplo yelo
Jā, un tajā ir daudz garšvielu
Da, i vrlo začinjeno!
da, i vrlo zatchigneno
Silts
Toplo
toplo
Auksts
Hladno
hladno
Ass
Začinjeno
zatchigneno
Es ņemšu zivi
Uzet ću ribu
ouzet tchou ribou
Es arī
I ja
i yaAtvadīšanās

Atvadīšanās
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Ir vēls! Man ir jāiet!
Kasno je! Moram otići!
kasno ye moram otitchi
Vai mēs varētu satikties vēlreiz?
Možemo li se ponovo vidjeti?
mojemo li sé ponovo vidyeti
Jā, ar prieku
Da, vrlo rado
da, vrlo rado
Es dzīvoju šajā adresē
Ovo je moja adresa
ovo yé moya adresa
Vai tev ir tālruņa numurs
Imaš li broj telefona?
imach li broy téléfona
Jā, lūk
Da, evo
da, évo
Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi
Bilo mi je lijepo s tobom
bilo mi yé liyepo s tobom
Man arī bija bija prieks tevi satikt
I meni je drago što sam te upoznala
i meni yé drago chto sam té oupoznala
Mēs drīz atkal tiksimies
Vidjet ćemo se ponovno uskoro
vidyet tchémo sé ponovno ouskoro
Es arī ceru
Nadam se
nadam se
Uz redzēšanos
Doviđenja
dovidyegna
Līdz rītam!
Vidimo se sutra
vidimo sé soutra
Čau!
Bok
bokTransports

Transports
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura?
Oprostite, gdje je autobusna stanica?
oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu?
Koliko stoji karta za Grad Sunca?
koliko stoyi karta za grad sountsa
Kur iet šis vilciens, lūdzu?
Molim Vas, kamo ide ovaj vlak?
molim vas, kamo idé ovay vlak
Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā?
Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca?
da li ovay vlak stayé ou gradou sountsa
Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu?
Kad kreće vlak za Grad Sunca?
kad kretché vlak za grad sountsa
Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu?
Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca?
kad stijé ovay vlak ou grad sountsa
Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu
Jednu kartu za Grad Sunca, molim?
yednou kartou za grad sountsa, molim
Vai Jums ir vilcienu saraksts?
Imate li vozni red vlakova?
imaté li vozni red vlakova
Autobusu saraksts
Vozni red autobusa?
vozni red aoutobousa
Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu?
Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca?
oprostite, koyi vlak idé za grad sountsa
Tas ir šis
Ovaj, ovdje
ovay, ovdye
Paldies
Hvala
hvala
Nav par ko. Patīkamu braucienu!
Nema na čemu. Sretan put!
nema na tchemou. sretan poutt
Autoserviss
Mehaničar
méhanitchar
Degvielas uzpildes stacija
Benzinska stanica
benzinska stanitsa
Pilnu bāku, lūdzu
Do vrha, molim
do veurha, molim
Ritenis
Bicikl
bitsikl
Pilsētas centrs
Centar grada
tsèntar grada
Priekšpilsēta
Predgrađe
predgradye
Tā ir liela pilsēta
To je velik grad
to yé velik grad
Tas ir ciems
To je selo
to yé selo
Kalns
Planina
planina
Ezers
Jezero
yézéro
Lauki
Selo
séloMeklēt cilvēku

Meklēt cilvēku
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Vai Sāra ir, lūdzu?
Molim Vas, je li Sara tu?
molim vas, yé li sara tou
Jā, viņa ir šeit
Da, tu je
Da, tou yé
Viņa ir izgājusi
Izašla je
izachla yé
Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo
Možete je nazvati na njen mobitel
mojété yé nazvati na gnènn mobitèl
Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
Znate li gdje je mogu naći?
znaté li gdyé yé mogou natchi
Viņa ir darbā
Na poslu je
na poslou yé
Viņa ir mājās
Kod kuće je
kod koutché yé
Vai Žiljēns ir, lūdzu?
Molim Vas, je li Julien tu?
molim vas, yé li youliann tou
Jā, viņš ir šeit
Da, tu je
da, tou yé
Viņš ir izgājis
Izašao je
izachao yé
Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
Znate li gdje ga mogu naći
znaté li gdyé ga mogou natchi
Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo
Možete ga nazvati na njegov mobitel
mojeté ga nazvati na gnégov mobitèl
Viņš ir darbā
Na poslu je
na poslou yé
Viņš ir mājās
Kod kuće je
kod koutché yéViesnīcā

Viesnīcā
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Viesnīca
Hotel
hotel
Dzīvoklis
Apartman
apartmann
Laipni lūdzam!
Dobrodošli
dobrodochli
Vai Jums ir brīvs numurs?
Imate li slobodnu sobu?
imaté li slobodnou sobou
Vai tajā ir vannas istaba?
Ima li soba kupaonu?
ima li soba koupaonou
Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas?
Želite li rađe dva odvojena kreveta?
jelité li radyé dva odvoyena kreveta
Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu?
Želite li bračni krevet?
jelité li bratchni krevet
Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu
Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom
soba s koupaonom - s balkonom - s touchom
Istaba ar brokastīm
Soba s doručkom
soba s doroutchkom
Cik maksā par vienu nakti?
Koliko stoji jedno noćenje?
koliko stoyi yedno notchègnè
Es gribētu vispirms apskatīt istabu!
Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu?
molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
Jā, protams!
Da, naravno!
da, naravno
Paldies. Man patīk istaba
Hvala. Soba je vrlo lijepa
hvala. soba yé vrlo liyépa
Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru?
U redu je, mogu li rezervirati za večeras?
ou redou ye, mogou li rézervirati za vétchérass
Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies
Hvala, malo je preskupo za mene
hvala, malo yé preskoupo za méné
Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu?
Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu?
mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moyou prtlyagou
Kur atrodas mana istaba, lūdzu?
Molim Vas, gdje je moja soba?
molim vas, gdyé yé moya soba
Tā ir otrajā stāvā
Na prvom katu
na prvom katou
Vai Jums ir lifts?
Ima li hotel lift?
ima li hotel lift
Lifts ir pa kreisi
Lift je na lijevoj strani?
lift yé na liyevoy strani?
Lifts ir pa labi
Lift je na desnoj strani?
lift yé na dèsnoy strani?
Kur atrodas veļas mazgātava?
Gdje je praona?
gdyé yé praona
Tā ir pirmajā stāvā
U prizemlju
ou prizemlyou
Pirmais stāvs
Prizemlje
prizemlyé
Istaba
Soba
soba
Ķīmiskā tīrītava
Čistiona
tchistiona
Frizētava
Frizer
frizer
Automašīnu stāvvieta
Parkiralište za osobne automobile
parkiralichté za osobné aoutomobile
Tiekamies konferenču zālē?
Gdje se nalazi sala za sastanke?
gdyé sé nalazi ssala za ssastanké
Konferenču zāle
Sala za sastanke
ssala za ssastanké
Baseins ir apsildāms
Grijani bazen
griyani bazènn
Baseins
Bazen
bazènn
Pamodiniet mani septiņos, lūdzu
Molim Vas, probudite me u sedam sati
molim vas, proboudité mé ou sedam sati
Atslēgu, lūdzu
Molim Vas ključ
molim vas klyoutch
Elektronisko atslēgu, lūdzu
Molim Vas karticu
molim vas kartitsou
Vai ir ziņojumi priekš manis?
Ima li poruka za mene?
ima li porouka za mene
Jā, lūdzu
Da, izvolite
da, izvolite
Nē, priekš Jums nekā nav
Ne, nema
ne, néma
Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt?
Gdje mogu dobiti sitniš?
gdyé mogou dobiti sitnich
Vai Jūs varētu man samainit naudu?
Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš?
molim vas, mojeté li mi zamiyeniti novtchanitsé za sitnich
Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt?
Da, za koliko Vam treba?
da, za koliko vam trebaPludmale

Pludmale
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Pludmale
Plaža
plaja
Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu?
Znate li gdje mogu kupiti loptu?
znaté li gdyé mogou koupiti loptou
Uz to pusi ir veikals
Ima jedna trgovina u ovom smjeru
ima yedna trgovina ou ovom smyérou
Bumba
Lopta
lopta
Binoklis
Dvogled
dvogled
Naģene
Kačket
katchkètt
Dvielis
Ručnik
routchnik
Zandales
Sandale
sandalé
Spainis
Kantica
kantitsa
Pretiedeguma krēms
Krema za sunčanje
krema za sountchagné
Peldbikses - šorti
Kupaće bermude
koupatché bermoudé
Saules brilles
Sunčane naočale
sountchané naotchalé
Vēžveidīgie
Rakovi
rakovi
Sauļoties
Sunčati se
sountchati se
Saulains
Sunčano
sountchano
Saulriets
Zalaz sunca
zalaz sountsa
Saulessargs
Suncobran
sountsobrann
Saule
Sunce
sountsé
Saules dūriens
Sunčanica
sountchanitsa
Vai šeit ir bīstami peldēties?
Da li je opasno tu plivati?
da li yé opasno tou plivati
Nē, nav bīstami
Ne, nije opasno
ne, niyé opasno
Jā, šeit ir aizliegts peldēties
Da, tu je zabranjeno plivati
da, tou yé zabragneno plivati
Peldēt
Plivati
plivati
Peldēšana
Plivanje
plivagné
Vilnis
Val
val
Jūra
More
moré
Kāpa
Duna nasip
douna
Smiltis
Pijesak
piyésak
Kāds būs laiks rīt?
Kakva je prognoza za sutra
kakva yé prognoza za sutra
Laiks mainīsies
Vrijeme će se promijeniti
vriyémé tché sé promiyéniti
Būs lietus
Bit će kiše
bit tché kiché
Būs saule
Bit će sunčano
bit tché sountchano
Būs liels vējš
Bit će puno vjetra
bit tché pouno vyètra
Peldkostīms
Kupaći kostim
koupatchi kostim
Ēna
Hladovina
hladovinaJa ir radušās problēmas

Ja ir radušās problēmas
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu?
Molim Vas, možete li mi pomoći?
molim vas, mojeté li mi pomotchi
Esmu apmaldījies
Izgubio sam se
izgoubio sam se
Ko Jūs vēlaties?
Što trebate?
chto trebate
Kas notika?
Što se dogodilo?
chto sé dogodilo
Kur es varu atrast tulku?
Gdje mogu naći tumača?
gdyé mogou natchi toumatcha
Kur atrodas tuvākā aptieka?
Gdje se nalazi najbliža ljekarna?
gdyé sé nalazi nayblija lyekarna
Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu
Možete li nazvati liječnika, molim Vas?
mojeté li nazvati liyetchnika, molim vas
Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat?
Da li ste trenutno pod tretmanom?
da li sté trenoutno pod tretmanom
Slimnīca
Bolnica
bolnitsa
Aptieka
Ljekarna
lekarna
Ārsts
Liječnik
liyetchnik
Medicīniskā palīdzība
Liječnička
liyetchnitchka
Es pazaudēju manus dokumentus
Izgubio sam isprave
izgoubio sam isprave
Man nozaga manus dokumentus
Netko mi je ukrao isprave
netko mi yé oukrao isprave
Atradumu birojs
Ured za izgubljene stvari
oured za izgoublyené stvari
Glābšanas dienests
Stanica prve pomoći
stanitsa prvé pomotchi
Avārijas izeja
Izlaz u nuždi
izlaz ou noujdi
Policija
Policija
politsiya
Dokumenti
Isprave
isprave
Nauda
Novac
novats
Pase
Putovnica
poutovnitsa
Bagāža
Prtljaga
prtlyaga
Paldies, nevajag
Ne treba, hvala
né tréba, hvala
Lieciet man mieru!
Pustite me na miru!
poustité mé na mirou
Ejiet!
Maknite se!
maknité se