การแปล / สำนวนที่จำเป็น


เรียนรู้ ภาษาเกาหลี - สำนวนที่จำเป็น
เรียนรู้ ภาษาเกาหลี - สำนวนที่จำเป็น
www.loecsen.com

ภาษาไทย ภาษาเกาหลี
สวัสดีค่ะ 안녕 - Annyeong
ลาก่อนค่ะ 잘가 - 잘있어 - Jalga – Jal-iss-eo
เดี๋ยวพบกันครับ 나중에 보자 - Najung-e boja
ใช่ค่ะ 예 - Ye
ไม่ค่ะ 아니 - Ani
ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ 실례합니다 - Sillyehabnida
ได้โปรดค่ะ 저기요 - Jeogiyo
ขอบคุณครับ 고마워 - Gomawo
ขอบคุณมากค่ะ 감사합니다 - Gamsahabnida
ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 도와주셔서 감사합니다 - Dowajusyeoseo gamsahabnida
ขอบคุณครับที่ให้ความช่วยเหลือ 도와줘서 고마워 - Dowajwoseo gomawo
เชิญค่ะ 아니예요 - Aniyeyo
ตกลงค่ะ 알았어 - Al-ass-eo
ราคาเท่าไรครับ 가격이 얼마예요? - Gagyeog-i eolmayeyo?
ขอโทษครับ 미안해 - Mianhae
ผมไม่เข้าใจครับ 이해가 안 돼 - Ihaega an dwae
ผมเข้าใจแล้วครับ 이해했어 - Ihaehaess-eo
ดิฉันไม่ทราบค่ะ 잘 몰라 - Jal molla
ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 금지 - Geumji
ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 화장실이 어디에 있어요? - Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 새해 복 많이 받으세요 - Saehae bog manh-i bad-euseyo
สุขสันต์วันเกิดค่ะ 생신을 축하 드려요 - Saengsin-eul chugha deulyeoyo
ขอให้สนุกนะคะ 경사를 축하드려요 - Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
ยินดีด้วยนะคะ 축하해요 - Chughahaeyo
ยินดีด้วยค่ะ 축하해 - Chughahae

Loecsen Print
10.0/10 (1 โหวต)

ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

แสดงความคิดเห็น