เรียนรู้ ภาษาเกาหลี

สวัสดีค่ะ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง
สวัสดีค่ะ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง
ลาก่อนค่ะ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง (เป็นผู้หนึ่งที่อยู&
เดี๋ยวพบกันครับ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง
ใช่ค่ะ
+ สำนวนไวยพจน์ที่คล้ายกัน
ไม่ค่ะ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง
ได้โปรดค่ะ, กรุณาด้วยค่ะ
+ แบบอื่น
ขอบคุณครับ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง
ขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง
เชิญค่ะ
ตกลงค่ะ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง
ราคาเท่าไรครับ
ขอโทษครับ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง
ผมไม่เข้าใจครับ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง
ผมเข้าใจแล้วครับ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง
ดิฉันไม่ทราบค่ะ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง
ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ
ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ
สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ
สุขสันต์วันเกิดค่ะ
ขอให้สนุกนะคะ
ยินดีด้วยนะคะ
+ สำนวนที่เป็นกันเอง
audio+pdf
เริ่มแบบทดสอบใหม่
ความคืบหน้า 0%
ความคืบหน้า 1 0%
ความคืบหน้า 2 0%
สำนวนที่จำเป็น 기본적인 표현 1 2
1 สวัสดีค่ะ 안녕하세요
Annyeonghaseyo
2 ลาก่อนค่ะ 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
3 เดี๋ยวพบกันครับ 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
4 ใช่ค่ะ
Ne
5 ไม่ค่ะ 아니요
Aniyo
6 ขอบคุณครับ 감사합니다
Gamsahabnida
7 ขอบคุณมากค่ะ 감사합니다
Gamsahabnida
8 ขอบคุณครับที่ช่วยเหลือ 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
9 เชิญค่ะ 아니예요
Aniyeyo
10 ตกลงค่ะ 알았습니다
Al-assseubnida
11 ราคาเท่าไรครับ 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
12 ขอโทษครับ 죄송해요
Joesonghaeyo
13 ผมไม่เข้าใจครับ 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
14 ผมเข้าใจแล้วครับ 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
15 ดิฉันไม่ทราบค่ะ 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
16 ห้ามค่ะ, ทำไม่ได้ค่ะ 금지
Geumji
17 ห้องนํ้าอยู่ไหนครับ 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
18 สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
19 สุขสันต์วันเกิดค่ะ 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
20 ยินดีด้วยนะคะ 축하해요
Chughahaeyo

รุ่นพร้อมพิมพ์ - ภาษาเกาหลี (วงศัพท์)

15 ธีม
  ปรับปรุงการออกเสียงของคุณ > ภาษาเกาหลี

  ดาวน์โหลด mp3 และ pdf

  ตัวอักษร > ภาษาเกาหลี


  ตัวอักษร : ภาษาเกาหลี  9.7/10
  (3 โหวต)

  ยินดีรับฟังความคิดเห็นจากคุณเสมอ!

  แสดงความคิดเห็น ( + )