Mācīties Albāņu valoda

Labdien
Labvakar
Uz redzēšanos
Uz tikšanos
Atvainojiet
Paldies
Liels paldies!
Pateicos par palīdzību
Lūdzu
+ Sarunvalodā
Labi
+ Cits formulējums
Cik tas maksā, lūdzu?
+ Cits formulējums
Piedodiet!
Es nesaprotu
Es sapratu
Es nezinu
Aizliegts
Kur ir tualete, lūdzu?
+ Cits formulējums
Laimīgu Jauno Gadu!
+ Cits formulējums
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Priecīgus svētkus!
Apsveicu!
+ Cits formulējums
audio+pdf
Start a new quiz
Progress 0%
Progress 1 0%
Progress 2 0%
Pamatfrāzes Shprehi të përgjithshme 1 2
1 Labdien Mirëdita
miɾədita
2 Labvakar Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Uz redzēšanos Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Uz tikšanos Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Po
6 Jo
7 Paldies Faleminderit!
falεmindεɾit
8 Liels paldies! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
9 Pateicos par palīdzību Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
10 Lūdzu Ju lutem!
ju lutεm
11 Labi Në rregull
nə rεɡuɫ
12 Cik tas maksā, lūdzu? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
13 Piedodiet! Më falni!
mə falni
14 Es nesaprotu Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
15 Es sapratu Kuptova!
kuptɔva
16 Es nezinu Nuk e di!
nuk ε di
17 Aizliegts Ndalohet!
ndalɔhεt
18 Kur ir tualete, lūdzu? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
19 Laimīgu Jauno Gadu! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
20 Daudz laimes dzimšanas dienā! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
21 Apsveicu! Urime!
uɾimε

Drukājama versija - Albāņu valoda (vārdnīca)

17 tēmas
  Uzlabojiet savu izrunu > Albāņu valoda

  Lejupielādē mp3 un pdf

  Alfabēts > Albāņu valoda


  Alfabēts : Albāņu valoda


  ( 0 balsošana )

  Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

  Parādīt Komentārus ( + )