Mācīties Albāņu valoda

1

Progress  0%
Progress #1 0%
Progress #2 0%
Start a new quiz
Pamatfrāzes Shprehi të përgjithshme #1 #2
1 Labdien Mirëdita
miɾədita
2 Labvakar Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Uz redzēšanos Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Uz tikšanos Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Po
6 Jo
7 Paldies Faleminderit!
falεmindεɾit
8 Liels paldies! Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
9 Pateicos par palīdzību Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
10 Lūdzu Ju lutem!
ju lutεm
11 Labi Në rregull
nə rεɡuɫ
12 Cik tas maksā, lūdzu? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
13 Piedodiet! Më falni!
mə falni
14 Es nesaprotu Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
15 Es sapratu Kuptova!
kuptɔva
16 Es nezinu Nuk e di!
nuk ε di
17 Aizliegts Ndalohet!
ndalɔhεt
18 Kur ir tualete, lūdzu? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
19 Laimīgu Jauno Gadu! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
20 Daudz laimes dzimšanas dienā! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
21 Apsveicu! Urime!
uɾimε

Drukājama versija - Albāņu valoda (vārdnīca) ↗

17 tēmas
17 tēmas

Pamatfrāzes

Saruna

Vēlos iemācīties

Krāsas

Skaitļi

Laiks

Taksometrs

Emocijas

Ģimene

Bārs

Restorāns

Atvadīšanās

Transports

Meklēt cilvēku

Viesnīcā

Pludmale

Ja ir radušās problēmas