Your browser does not support JavaScript! Mācīties Albāņu valoda online - bezmaksas Albāņu valoda nodarbības - Runājot

Mācīties Albāņu valoda

1

17 tēmas
17 tēmas

Pamatfrāzes

Pamatfrāzes
Labdien
Mirëdita
miɾədita
Labvakar
Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
Uz redzēšanos
Mirupafshim
miɾupafʃim
Uz tikšanos
Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
Po
Jo
Atvainojiet
Ju lutem...!
ju lutεm
Paldies
Faleminderit!
falεmindεɾit
Liels paldies!
Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
Pateicos par palīdzību
Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
Lūdzu
Asgjë!
asɟə
Labi
Dakord
dakɔɾd
Cik tas maksā, lūdzu?
Sa është çmimi, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi, ju lutɛm?
Piedodiet!
Më falni!
mə falni
Es nesaprotu
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Es sapratu
Kuptova!
kuptɔva
Es nezinu
Nuk e di!
nuk ε di
Aizliegts
Ndalohet!
ndalɔhεt
Kur ir tualete, lūdzu?
Ku është banja, të lutem?
ku əʃtə baɲa, tə lutɛm?
Laimīgu Jauno Gadu!
Vit të mbarë!
vit tə mbaɾə
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
Priecīgus svētkus!
Gëzuar festat!
ɡəzuar fεstat
Apsveicu!
Përgëzime!
pəɾɡəzimɛSaruna

Saruna
Labdien! Kā tev iet?
Çkemi. Si po shkon?
ʧkɛmi? si pɔ ʃkɔn?
Labdien! Paldies, labi
Mirëdita. Mirë, faleminderit!
miɾədita, miɾə falεmindεɾit
Vai tu runā albāniski?
Flet shqip?
Nē, es nerunāju albāniski
Jo, unë nuk flas shqip.
Tikai mazliet
Vetëm pak
vεtəm pak
No kuras valsts tu esi?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Kāda ir tava nacionalitāte?
Nga vjen ti?
nɡa vjɛn ti?
Es esmu albānis
Unë jam shqiptare
Un tu, vai tu dzīvo šeit?
Po ti, jeton këtu?
pɔ ti jεtɔn kətu?
Jā, es dzīvoju šeit
Po, jetoj këtu.
pɔ jεtɔj kətu
Mani sauc Sāra, un tevi?
Unë jam Sara. Po ti?
unə jam saɾa, pɔ ti?
Žiljēns
Zhyljen
Ʒyljεn
Ar ko tu šeit nodarbojies?
Me çfarë merresh këtu?
mɛ ʧfaɾə mɛrɛʃ kətu?
Esmu atvaļinājumā
Jam me pushime.
jam mɛ puʃimɛ
Esam atvaļinājumā
Jemi me pushime!
jɛmi mɛ puʃimɛ
Esmu komandējumā
Kam ardhur për punë
kam aɾðuɾ pəɾ punə
Es šeit strādāju
Unë punoj këtu.
unə punɔj kətu
Mēs šeit strādājam
Ne punojmë këtu.
nε punɔjmə kətu
Tu zini labu vietu, kur var paēst?
Ku ka ndonjë vend të mirë për të ngrënë?
ku ka ndɔɲə vεnd tə miɾə pəɾ tə nɡɾənə?
Vai netālu ir kāds muzejs?
Ka ndonjë muze këtu afër?
ka ndɔɲə muzε kətu afəɾ?
Kur var pieslēgties internetam?
Ku mund të lidhem me internetin?
ku mund tə liðεm mε intεɾnεtin?Vēlos iemācīties

Vēlos iemācīties
Tu gribi iemācīties dažus vārdus?
Do të mësosh ca fjalë të reja?
dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
Jā, labi!
Po, dakord!
pɔ dakɔɾd
Kā tas saucās?
Si i thonë kësaj?
si i ɵɔnə kəsaj?
Tas ir galds
Është një tryezë.
əʃtə ɲə tɾyɛzə
Galds, saproti
Një tavolinë, e kuptove?
ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
Es nesaprotu
Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
Tu vari atkārtot, lūdzu?
Mund ta përsërisësh, të lutem?
mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
Vai tu vari runāt mazliet lēnāk?
Mund të flasësh pak më me ngadalë?
mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
Tu vari to uzrakstīt lūdzu?
Mund ta shkruash, të lutem?
mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
Es sapratu
Kuptova!
kuptɔvaKrāsas

Krāsas
Man patīk šī galda krāsa
Më pëlqen ngjyra e kësaj tavoline.
mə pəlcen nɟyɾa ε kəsaj tavɔlinε
Tas ir sarkans
Është i kuq
əʃtə i kuc
Zils
Blu
blu
Dzeltens
I verdhë
i vεɾðə
Balts
I bardhë
i baɾðə
Melns
I zi
i zi
Zaļš
Jeshile
jεʃilε
Oranžs
Portokalli
pɔɾtɔkaɫi
Violets
Lejla
lεjla
Pelēks
Gri
ɡɾiSkaitļi

Skaitļi
Nulle
Zero
zεɾɔ
Viens
Një
ɲə
Divi
Dy
dy
Trīs
Tre
tɾε
Četri
Katër
katəɾ
Pieci
Pesë
pεsə
Seši
Gjashtë
ɟaʃtə
Septiņi
Shtatë
ʃtatə
Astoņi
Tetë
tεtə
Deviņi
Nëntë
nəntə
Desmit
Dhjetë
ðjεtə
Vienpadsmit
Njëmbëdhjetë
ɲəmbəðjεtə
Divpadsmit
Dymbëdhjetë
dymbəðjεtə
Trīspadsmit
Trembëdhjetë
trεmbəðjεtə
Četrpadsmit
Katërmbëdhjetë
katəɾmbəðjεtə
Piecpadsmit
Pesëmbëdhjetë
pεsəmbəðjεtə
Sešpadsmit
Gjashtëmbëdhjetë
ɟaʃtəmbəðjεtə
Septiņpadsmit
Shtatëmbëdhjetë
ʃtatəmbəðjεtə
Astoņpadsmit
Tetëmbëdhjetë
tεtəmbəðjεtə
Deviņpadsmit
Nënëtëmbëdhjetë
nəntəmbəðjεtə
Divdesmit
Njëzetë
ɲəzεtə
Divdesmit viens
Njëzetë e një
ɲəzεtə ε ɲə
Divdesmit divi
Njëzetë e dy
ɲəzεtə ε dy
Divdesmit trīs
Njëzetë e tre
ɲəzεtə ε tɾε
Divdesmit četri
Njëzetë e katër
ɲəzεtə ε katəɾ
Divdesmit pieci
Njëzetë e pesë
ɲəzεtə ε pεsə
Divdesmit seši
Njëzetë e gjashtë
ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Divdesmit septiņi
Njëzetë e shtatë
ɲəzεtə ε ʃtatə
Divdesmit astoņi
Njëzetë e tetë
ɲəzεtə ε tεtə
Divdesmit deviņi
Njëzetë e nëntë
ɲəzεtə εnəntə
Trīsdesmit
Tridhjetë
tɾiðjεtə
Trīsdesmit viens
Tridhjetë e një
tɾiðjεtə ε ɲə
Trīsdesmit divi
Tridhjetë e dy
tɾiðjεtə ε dy
Trīsdesmit trīs
Tridhjetë e tre
tɾiðjεtə ε trε
Trīsdesmit četri
Tridhjetë e katër
tɾiðjεtə ε katəɾ
Trīsdesmit pieci
Tridhjetë e pesë
tɾiðjεtə εpεsə
Trīsdesmit seši
Tridhjetë e gjashtë
tɾiðjεtə εɟaʃtə
Četrdesmit
Dyzetë
dyzεt
Piecdesmit
Pesëdhjetë
pεsəðjεtə
Sešdesmit
Gjashtëdhjetë
ɟaʃtəðjεtə
Septiņdesmit
Shtatëdhjetë
ʃtatəðjεtə
Astoņdesmit
Tetëdhjetë
tεtəðjεtə
Deviņdesmit
Nëntëdhjetë
nəntəðjεtə
Simts
Njëqind
ɲəcind
Simts pieci
Njëqind e pesë
ɲəcind ε pεsə
Divi simti
Dyqind
dycind
Trīs simti
Treqind
tɾεcind
Četri simti
Katërqind
katəɾcind
Tūkstotis
Një mijë
ɲə mijə
Tūkstotis pieci simti
Një mijë e pesëqind
ɲə mijə ε pεsəcind
Divi tūkstoši
Dy mijë
dymijə
Desmit tūkstoši
Dhjetë mijë
ðjεtə mijəLaiks

Laiks
Kad tu esi atbraucis šeit?
Kur arrin?
kuɾ arrin?
Šodien
Sot
sɔt
Vakar
Dje
djε
Divas dienas atpakaļ
Që prej dy ditësh
cə pɾɛj dy ditəʃ
Cik ilgi tu paliec šeit?
Sa do qëndrosh?
sa dɔ cəndɾɔʃ?
Es braucu prom rīt
Largohem nesër
laɾɡɔhɛm nɛsəɾ
Es braucu prom parīt
Largohem pasnesër
laɾɡɔhɛm pasnɛsəɾ
Es braucu prom pēc trim dienām
Largohem për tri ditë
laɾɡɔhɛm pəɾ tɾi ditə
Pirmdiena
E hënë
ε hənə
Otrdiena
E martë
ε maɾtə
Trešdiena
E mërkurë
ε məɾkuɾə
Ceturtdiena
E enjte
ε εɲtε
Piektdiena
E premte
ε pɾεmtε
Sestdiena
E shtunë
ε ʃtunə
Svētdiena
E dielë
ε diεlə
Janvāris
Janar
janaɾ
Februāris
Shkurt
ʃkuɾt
Marts
Mars
maɾs
Aprīlis
Prill
pɾiɫ
Maijs
Maj
maj
Jūnija
Qershor
cεɾʃɔɾ
Jūlijs
Korrik
kɔrik
Augusts
Gusht
ɡuʃt
Septembris
Shtator
ʃtatɔɾ
Oktobris
Tetor
tεtɔɾ
Novembris
Nëntor
nəntɔɾ
Decembris
Dhjetor
ðjεtɔɾ
Cikos tu brauc prom?
Kur nisesh?
kuɾ nisɛʃ?
Astoņos no rīta
Në mëngjes, në orën tetë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə
Astoņos piecpadsmit no rīta
Në mëngjes, në orën tetë e një çerek
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɲə ʧɛɾɛk
Astoņos trīsdesmit no rīta
Në mëngjes në orën tetë e gjysmë
nə mənɟɛs, nə ɔɾən tɛtə ɛ ɟysmə
Astoņos četrdesmit piecās no rīta
Në mëngjes, në orën tetë e dyzetë e pesë
nə mənɟεs, nə ɔɾən tεtə ε dyzεtəεpεsə
Sešos vakarā
Në darkë, në orën tetëmbëdhjetë
nə daɾkə, nə ɔɾən tεtəmbəðjεtə
Es kavēju
Jam me vonesë
jam mεvɔnεsəTaksometrs

Taksometrs
Taksi!
Taksi!
taksi
Kūr Jūs braucat?
Ku doni të shkoni?
ku dɔni tə ʃkɔni ?
Man vajag uz staciju
Do të shkoj tek stacioni i trenit
dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
Braucu uz Diennakts viesnīcu
Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë
dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Jūs varat mani aizvest uz lidostu?
Mund të më çoni në aeroport?
mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu?
Mund të m'i merrni pak bagazhet?
mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
Vai tas ir tālu?
Është larg nga këtu?
əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
Nē, tas ir tuvu
Jo, është afër.
jɔ, əʃtə afəɾ
Jā, tas ir nedaudz tālāk
Po, është pak më larg
pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
Cik tas maksās?
Sa do të kushtojë?
sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Aizvediet mani šeit, lūdzu
Më çoni këtu, ju lutem
mə ʧɔni kətu, ju lutεm
Tas ir pa labi
Është në të djathtë
əʃtə nə tə djaθtə
Tas ir pa kreisi
Është në të majtë
əʃtə nə tə majtə
Tas ir taisni
Është drejt
əʃtə dɾεjt
Tas ir šeit
Arritëm!
aritəm
Tas ir tur
Është andej!
əʃtə andεj
Apstājieties!
Ndalo!
ndalɔ
Nesteidzieties
Mos u nxitoni!
mɔs u nʣitɔni
Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti?
Mund të më bëni një faturë, ju lutem?
mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?Emocijas

Emocijas
Man ļoti patīk tava zeme
Më pëlqen shumë vendi juaj
mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
Es tevi mīlu
Të dashuroj
tə daʃuɾɔj
Esmu laimīgs
Jam i lumtur
jam i lumtuɾ
Esmu skumjš
Jam i trishtuar
jam i tɾiʃtuaɾ
Es labi jūtos šeit
Ndihem mirë këtu
ndihɛm miɾə kətu
Man ir auksti
Kam ftohtë
kam ftɔhtə
Man ir karsti
Kam vapë
kam vapə
Tas ir pārāk liels
Është shumë i madh
əʃtə ʃumə i mað
Tas ir pārāk mazs
Është shumë i vogël
əʃtə ʃumə i vɔɡəl
Tas ir perfekti
Është perfekt
əʃtə pɛɾfɛkt
Tu gribi kaut kur aiziet šovakar?
Do që të dalim sonte?
dɔ tə dalim sɔntɛ?
Es gribētu kaut kur aiziet šovakar
Do të më pëlqente të dilnim sonte
dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
Laba doma
Është një ide e mirë
əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
Gribu izklaidēties
Dua të shkojmë të argëtohemi
dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
Tā nav laba doma
Nuk është ide e mirë
nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
Es negribu nekur iet šovakar
Nuk kam dëshirë të dalim sonte
nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
Es gribu atpūsties
Dua të pushoj
dua tə puʃɔj
Varbūt vēlies pasportot?
Do të bëjmë sport?
dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Jā, gribu iztrakoties!
Po, kam nevojë të dëfrehem!
pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
Es spēlēju tenisu
Unë luaj tenis
unə luaj tɛnis
Nē, paldies, jūtos diezgan noguris
Jo, faleminderit. Jam i lodhur
jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾĢimene

Ģimene
Vai tev šeit ir radi?
Ke të afërm këtu?
kε tə afəɾm kətu?
Mans tēvs
Im atë
im atə
Mana māte
Ime më
imɛ mə
Mans dēls
Im bir
im biɾ
Mana meita
Vajza ime
vajza imε
Brālis
Një vëlla
ɲə vəɫa
Māsa
Një motër
ɲə mɔtəɾ
Draugs
Një mik
ɲə mik
Draudzene
Një mikeshë
ɲə mikεʃə
Mans draugs
Miku im
miku im
Mana draudzene
Mikesha ime
mikɛʃa imɛ
Mans vīrs
Im shoq
im ʃɔc
Mana sieva
Ime shoqe
imɛ ʃɔcɛBārs

Bārs
Bārs
Bari
baɾi
Vēlies kaut ko iedzert?
Do të pish ndonjë gjë?
dɔ tə piʃ ndɔɲə ɟə?
Dzert
Të pish
tə piʃ
Glāze
Gotë
ɡɔtə
Labprāt
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Ko tu ņemsi?
Çfarë do marrësh?
ʧfaɾə dɔtə marəʃ?
Ko Jūs piedāvājat iedzert?
Çfarë ka për të pirë?
ʧfaɾə ka pəɾ tə piɾə?
Ir ūdens vai augļu sulas
Ka ujë ose lëngje frutash.
ka ujə osε lənɟε fɾutaʃ
Ūdens
Ujë
ujə
Pielieciet ledu lūdzu
Mund t'i shtoni pak akull, ju lutem?
mund t’i ʃtɔni pak akuɫ, ju lutεm?
Ledu
Akull
akuɫ
Šokolādi
Çokollatë
ʧɔkɔɫatə
Pienu
Qumësht
cuməʃt
Tēju
Çaj
ʧaj
Kafiju
Kafe
kafε
Ar cukuru
Me sheqer
mε ʃεcεɾ
Ar saldo krējumu
Me krem
mε kɾεm
Vīnu
Verë
vεɾə
Alu
Birrë
birə
Tēju, lūdzu
Një çaj, të lutem!
ɲə ʧaj, tə lutεm
Alu, lūdzu
Një birrë, të lutem!
ɲə birə, tə lutεm
Ko jūs dzersiet?
Çfarë do merrni për të pirë?
ʧfaɾə dɔ mɛrni pəɾ tə piɾə?
Divas tējas, lūdzu
Dy çaj, ju lutem!
dy ʧaj, ju lutεm
Divus alus, lūdzu
Dy birra, ju lutem!
dy bira, ju lutεm
Neko, paldies
Nuk do të marr gjë, faleminderit!
nuk dɔ mar ɟə, falɛmindɛɾit
Priekā!
Për ty!
pəɾ ty!
Uz veselību!
Gëzuar!
ɡəzuaɾ
Sarēķiniet lūdzu
Llogarinë, ju lutem!
ɫɔɡaɾinə, ju lutεm!
Cik man ir jāmaksā, lūzu?
Sa ju detyrohem, ju lutem?
sa ju dεtyɾɔhεm, ju lutεm?
Divdesmit eiro
Njëzetë euro.
ɲəzεtə εuɾɔ
Es uzsaucu
Je i ftuar
jε i ftuaɾRestorāns

Restorāns
Restorāns
Restoranti
ɾεstɔɾanti
Tu gribi ēst?
Do të hash?
dɔ tə haʃ?
Jā, labrāt
Po, dua
pɔ dua
Ēst
Të hash
tə haʃ
Kur mēs varam paēst?
Ku mund të hamë?
ku mund tə hamə?
Kur mēs varam paēst brokastis?
Ku mund të drekojmë?
ku mund tə dɾɛkɔjmə
Vakariņas
Darka
daɾka
Brokastis
Mëngjësi
mənɟεsi
Lūdzu!
Ju lutem!
ju lutεm
Ēdienkarti, lūdzu!
Menunë, ju lutem!
mεnunə, ju lutεm
Lūk, ēdienkarte!
Urdhëroni menunë!
uɾðəɾɔni mεnunə
Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs?
Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk?
ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
Ar rīsiem
Me oriz.
mε ɔɾiz
Ar marakoniem
Me pasta
mɛ pasta
Kartupeļi
Patate
patatε
Dārzeņi
Perime
pεɾimε
Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas
Vezë të rrahura - sy - ose të ziera
vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
Maize
Bukë
bukə
Sviests
Gjalpe
ɟalp
Lapu salāti
Një sallatë
ɲə saɫatə
Deserts
Një ëmbëlsirë
ɲə əmbəlsiɾə
Augļi
Fruta
fruta
Vai Jūs varat iedot nazi?
Keni një thikë ju lutem?
kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
Jā, tūlīt atnesīšu
Po, jua sjell menjëherë.
pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
Nazis
Një thikë
ɲə θikə
Dakša
Një pirun
ɲə piɾun
Karote
Një lugë
ɲə luɡə
Tas ir siltais ēdiens?
Është gjellë e ngrohtë?
əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
Jā, un tajā ir daudz garšvielu
Po, dhe shumë pikante gjithashtu
pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
Silts
E ngrohtë
ε nɡɾɔhtə
Auksts
E ftohtë
ε ftɔhtə
Ass
Pikante
pikantε
Es ņemšu zivi
Unë do marr peshk
unə dɔ mar pεʃk
Es arī
Edhe unë
εðε unəAtvadīšanās

Atvadīšanās
Ir vēls! Man ir jāiet!
Është vonë. Duhet të iki!
əʃtə vɔnə. duhεt tə iki
Vai mēs varētu satikties vēlreiz?
Mund të shihemi sërish?
mund tə ʃihεmi səɾiʃ ?
Jā, ar prieku
Po, me kënaqësi
pɔ, mε kənacəsi
Es dzīvoju šajā adresē
Unë banoj në këtë adresë
unə banɔj nə kətə adɾεsə
Vai tev ir tālruņa numurs
Ke një numër telefoni?
kε ɲə numəɾ tεlεfɔni ?
Jā, lūk
Po, ja ku është.
pɔ, ja ku əʃtə
Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi
Kalova mirë me ty.
kalɔva miɾə mε ty
Man arī bija bija prieks tevi satikt
Edhe unë. U gëzova që të takova.
εðε unə. u ɡəzova cə tə takɔva
Mēs drīz atkal tiksimies
Do të shihemi së shpejti
dɔ tə ʃihεmi sə ʃpεjti
Es arī ceru
Me kënaqësi
mε kənacəsi
Uz redzēšanos
Mirupafshim
miɾupafʃim
Līdz rītam!
Shihemi nesër!
ʃihεmi nεsəɾ
Čau!
Përshëndetje
pəɾʃəndεtjεTransports

Transports
Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura?
Ju lutem! Po kërkoj stacionin e autobusit.
ju lutεm, pɔ kəɾkɔj staʦiɔnin ε autɔbusit
Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu?
Sa është çmimi i biletës për në qytetin e Diellit, ju lutem?
sa əʃtə ʧmimi i bilεtəs pəɾ nə cytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Kur iet šis vilciens, lūdzu?
Ku shkon ky tren, ju lutem?
ku ʃkɔn ky tɾεn, ju lutεm?
Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā?
A ndalon ky tren në Qytetin e Diellit?
a ndalɔn ky tɾεn nə cytεtin e diεɫit?
Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu?
Kur niset treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ nisεt tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu?
Kur mbërrin treni për në Qytetin e Diellit?
kuɾ mbərin tɾεni pəɾ nə cytεtin e diεɫit?
Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu
Një biletë për në Qytetin e Diellit, ju lutem.
ɲə bilεtə pəɾ nə cytεtin e diεɫit, ju lutεm.
Vai Jums ir vilcienu saraksts?
A i keni oraret e trenave?
a i kεni ɔɾaɾεt e tɾεnavε?
Autobusu saraksts
Orari i autobusave
ɔɾaɾi i autɔbusavε
Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu?
Cili është treni për në Qytetin e Diellit, ju lutem?
ʦili əʃtə tɾεni pəɾ nə qytεtin ε diεɫit, ju lutεm?
Tas ir šis
Është ai atje
əʃtə ai atjε
Paldies
Faleminderit!
falεmindεɾit
Nav par ko. Patīkamu braucienu!
Asgjë. Rrugë të mbarë!
asɟə. ruɡə tə mbaɾə
Autoserviss
Garazh; Ofiçinë
garazh; ɔfiʧinə
Degvielas uzpildes stacija
Pikë karburanti
pikə kaɾbuɾanti
Pilnu bāku, lūdzu
Mbusheni plot, ju lutem.
mbuʃeni plɔt, ju lutεm
Ritenis
Dyrrotak
dyrɔtak
Pilsētas centrs
Qendra e qytetit
cεndɾa ε cytεtit
Priekšpilsēta
Periferia
pεɾifεɾia
Tā ir liela pilsēta
Është një qytet i madh
əʃtə ɲə cytεt i mað
Tas ir ciems
Është një fshat
əʃtə ɲə fʃat
Kalns
Një mal
ɲə mal
Ezers
Një liqen
ɲə licen
Lauki
Fshati
f ʃatiMeklēt cilvēku

Meklēt cilvēku
Vai Sāra ir, lūdzu?
Është Sara aty, ju lutem?
əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Jā, viņa ir šeit
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
Viņa ir izgājusi
Ka dalë
ka dalə
Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
Dini gjë se ku mund ta gjej?
dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Viņa ir darbā
Ajo është në punë
ajɔ əʃtə nə punə
Viņa ir mājās
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpi
Vai Žiljēns ir, lūdzu?
Është Zhyljeni aty, ju lutem?
əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
Jā, viņš ir šeit
Po, këtu është.
pɔ, kətu əʃtə
Viņš ir izgājis
Ka dalë
ka dalə
Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo
Mund ta merrni në telefon
mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Viņš ir darbā
Ai është në punë
ai əʃtə nə punə
Viņš ir mājās
Është në shtëpi
əʃtə nə ʃtəpiViesnīcā

Viesnīcā
Viesnīca
Hoteli
hɔtɛli
Dzīvoklis
Apartamenti
apaɾtamɛnti
Laipni lūdzam!
Mirësevjen!
miɾəsɛvjɛn
Vai Jums ir brīvs numurs?
Keni ndonjë dhomë të lirë?
kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
Vai tajā ir vannas istaba?
A ka banjë në dhomë?
a ka baɲə nə ðɔmə?
Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas?
Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu?
Doni një dhomë me shtrat dopio?
dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu
Dhomë me banjë - me ballkon - me dush
ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
Istaba ar brokastīm
Mëngjesi i përfshirë
mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
Cik maksā par vienu nakti?
Sa kushton nata?
sa kuʃtɔn nata?
Es gribētu vispirms apskatīt istabu!
Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem.
dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
Jā, protams!
Po, sigurisht
pɔ, siɡuɾiʃt
Paldies. Man patīk istaba
Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë
falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru?
Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte?
nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies
Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua.
falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu?
Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem?
mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
Kur atrodas mana istaba, lūdzu?
Ku është dhoma ime, ju lutem?
ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
Tā ir otrajā stāvā
Është në katin e parë
əʃtə nə katin ε paɾə
Vai Jums ir lifts?
Ka ashensor?
ka aʃεnsɔɾ?
Lifts ir pa kreisi
Ashensori është në të majtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
Lifts ir pa labi
Ashensori është në të djathtën tuaj
aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
Kur atrodas veļas mazgātava?
Ku ndodhet lavanderia?
ku ndɔðεt lavandεɾia?
Tā ir pirmajā stāvā
Është në katin përdhes
əʃtə nə katin pəɾðεs
Pirmais stāvs
Kati përdhes
kati pəɾðεs
Istaba
Dhomë
ðɔmə
Ķīmiskā tīrītava
Patrim kimik
pastɾim kimik
Frizētava
Parukeri
paɾukεɾi
Automašīnu stāvvieta
Parking
paɾkinɡ
Tiekamies konferenču zālē?
Takohemi në sallën e mbledhjeve?
takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
Konferenču zāle
Salla e mbledhjeve
saɫa ε mblεðjεvε
Baseins ir apsildāms
Pishina është ngrohur
piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
Baseins
Pishina
piʃina
Pamodiniet mani septiņos, lūdzu
Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem
mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
Atslēgu, lūdzu
Çelësin, ju lutem
ʧεləsin ju lutεm
Elektronisko atslēgu, lūdzu
Fjalëkalimin, ju lutem
fjaləkalimin, ju lutεm
Vai ir ziņojumi priekš manis?
Ka mesazhe për mua?
ka mεsaʒε pəɾ mua?
Jā, lūdzu
Po, ja ku janë
pɔ, ja ku janə
Nē, priekš Jums nekā nav
Jo, nuk ju ka ardhur asgjë
jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt?
Ku mund të thyej në monedha?
ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
Vai Jūs varētu man samainit naudu?
Mund të më thyeni me monedha, ju lutem?
mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt?
Po, mundemi. Sa doni të bëni?
pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?Pludmale

Pludmale
Pludmale
Plazhi
plaʒi
Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu?
Dini gjë se ku mund të blej një top?
dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
Uz to pusi ir veikals
Ka një dyqan në këtë drejtim
ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
Bumba
Një top
ɲə tɔp
Binoklis
Dylbi
dylbi
Naģene
Kapele
kapεle
Dvielis
Peshqir
pεʃciɾ
Zandales
Sandale
sandalε
Spainis
Kovë
kɔvə
Pretiedeguma krēms
Krem dielli
kɾεm diεɫi
Peldbikses - šorti
Mbathje plazhi
mbaθjε plaʒi
Saules brilles
Syze dielli
syzε diεɫi
Vēžveidīgie
Guaskore
ɡuaskɔɾε
Sauļoties
Të marrësh rreze dielli
tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
Saulains
Me diell
Saulriets
Perëndimi i diellit
pεɾəndimi i diεɫit
Saulessargs
Çadër dielli
ʧadəɾ diεɫi
Saule
Diell
diεɫ
Saules dūriens
Të bie dielli në kokë
tə biε diεɫi nə kɔkə
Vai šeit ir bīstami peldēties?
Është e rrezikshme të notosh këtu?
əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
Nē, nav bīstami
Jo, nuk është e rrezikshme.
jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
Jā, šeit ir aizliegts peldēties
Po. Është e ndaluar të notosh këtu
pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
Peldēt
Notoj
nɔtɔj
Peldēšana
Not
nɔt
Vilnis
Dallgë
daɫɡə
Jūra
Det
dεt
Kāpa
Dunë
dunə
Smiltis
Rërë
ɾəɾə
Kāds būs laiks rīt?
Cili është parashikimi i motit për nesër?
ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
Laiks mainīsies
Moti do të ndryshojë
mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
Būs lietus
Do të bjerë shi
dɔ tə bjɛɾə ʃi
Būs saule
Do jetë diell
dɔ jɛtə diɛɫ
Būs liels vējš
Do ketë shumë erë
dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
Peldkostīms
Kostum banjoje
kɔstum baɲɔjɛ
Ēna
Hije
hijɛJa ir radušās problēmas

Ja ir radušās problēmas
Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu?
Mund të më ndihmoni, ju lutem?
mund tə mə ndihmɔni, ju lutεm?
Esmu apmaldījies
Kam humbur
kam humbuɾ
Ko Jūs vēlaties?
Çfarë dëshironi?
ʧfaɾə dəʃiɾɔni?
Kas notika?
Çfarë ndodhi?
ʧfaɾə ndɔði?
Kur es varu atrast tulku?
Ku mund të gjej një përkthyes?
ku mund tə ɟεj ɲə pəɾkθyεs?
Kur atrodas tuvākā aptieka?
Ku gjendet barnatorja më e afërt?
ku ɟɛndɛt baɾnatɔɾja mə ɛ afəɾt?
Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu
Mund të lajmëroni një mjek, ju lutem?
mund tə lajməɾɔni ɲə mjεk, ju lutεm?
Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat?
Me çfarë po trajtoheni për momentin?
mεʧfaɾə pɔ tɾajtɔhεni pəɾ mɔmεntin?
Slimnīca
Një spital
ɲə spital
Aptieka
Një barnatore
ɲə baɾnatɔɾɛ
Ārsts
Një mjek
ɲə mjɛk
Medicīniskā palīdzība
Shërbimi shëndetësor
ʃəɾbimi ʃəndεtəsɔɾ
Es pazaudēju manus dokumentus
Kam humbur dokumentat
kam humbuɾ dɔkumεntat
Man nozaga manus dokumentus
Më kanë vjedhur dokumentat
mə kanə vjεðuɾ dɔkumεntat
Atradumu birojs
Zyra e sendeve të gjetura
zyɾa ε sεndεvε tə ɟεtuɾa
Glābšanas dienests
Urgjenca
uɾɟεnʦa
Avārijas izeja
Dalja e urgjencës
dalja εuɾɟεnʦəs
Policija
Policia
pɔliʦia
Dokumenti
Dokumenta
dɔkumεnta
Nauda
Para
paɾa
Pase
Pasaportë
pasapɔɾtə
Bagāža
Bagazhe
baɡaʒε
Paldies, nevajag
Jam në rregull, faleminderit
jam nə rεɡuɫ, falεmindεɾit
Lieciet man mieru!
Më lini rehat!
mə lini ɾɛhat
Ejiet!
Nisuni!
nisuni