Your browser does not support JavaScript! Mācīties Ukraiņu valoda online - bezmaksas Ukraiņu valoda nodarbības - Runājot

Mācīties Ukraiņu valoda

1

17 tēmas
17 tēmas

Pamatfrāzes

Pamatfrāzes
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Labdien
Добрий день
Dobryi den'
Labdien
Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
Labvakar
Добрий вечір
Dobryj vetchіr
Uz redzēšanos
До побачення
Do pobatchennja
Uz redzēšanos
Бувай
Buvaj!
Uz tikšanos
Побачимось
Pobatchymos'
Так
Tak
Ні
Ni
Atvainojiet
Вибачте
Vybatchte
Atvainojiet
Перепрошую
Pereprochuju
Paldies
Дякую
Djakuju
Liels paldies!
Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
Pateicos par palīdzību
Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
Lūdzu
Будь ласка
Bud' laska
Lūdzu
Прошу
Prochu
Labi
Гаразд
Gharazd
Labi
Добре
Dobre
Cik tas maksā, lūdzu?
Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
Piedodiet!
Пробачте!
Probatchte
Piedodiet!
Даруйте!
Darujte!
Es nesaprotu
Я не розумію
Ja ne rozumiju
Es sapratu
Зрозуміло
Zrozumilo
Es nezinu
Я не знаю
Ja ne znaju
Aizliegts
Заборонено
Zaboroneno
Kur ir tualete, lūdzu?
Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
Laimīgu Jauno Gadu!
З Новим Роком!
Z Novym rokom!
Daudz laimes dzimšanas dienā!
З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
Priecīgus svētkus!
Зі святом!
Zi svjatom!
Apsveicu!
Вітаю!
Vitaju!Saruna

Saruna
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Labdien! Kā tev iet?
Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
Labdien! Kā tev iet?
Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
Labdien! Paldies, labi
Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
Labdien! Paldies, labi
Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
Vai tu runā ukrainiski?
Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
Nē, es nerunāju ukrainiski
Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
Tikai mazliet
Лише трохи
Lyshe trokhy
No kuras valsts tu esi?
З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
No kuras valsts tu esi?
Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
Kāda ir tava nacionalitāte?
Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
Es esmu ukrainis
Я українець
Ja ukrajinets'
Un tu, vai tu dzīvo šeit?
А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
Jā, es dzīvoju šeit
Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
Mani sauc Sāra, un tevi?
Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
?iljēns
Жульєн
Ʒul'jen
Ar ko tu šeit nodarbojies?
Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
Esmu atvaļinājumā
Я на канікулах
Ja na kanikulakh
Esam atvaļinājumā
Ми на канікулах
My na kanikulakh
Esmu komandējumā
Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
Es šeit strādāju
Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
Mēs šeit strādājam
Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
Tu zini labu vietu, kur var paēst?
Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
Tu zini labu vietu, kur var paēst?
Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
Vai netālu ir kāds muzejs?
Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
Kur var pieslēgties internetam?
Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?Vēlos iemācīties

Vēlos iemācīties
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Tu gribi iemācīties dažus vārdus?
Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
Jā, labi!
Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
Kā tas saucās?
Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
Tas ir galds
Це стіл
Tse stil
Galds, saproti
Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
Es nesaprotu
Я не розумію
Ja ne rozumiju
Tu vari atkārtot, lūdzu?
Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
Vai tu vari runāt mazliet lēnāk?
Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
Tu vari to uzrakstīt lūdzu?
Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
Es sapratu
Зрозуміло
ZrozumiloKrāsas

Krāsas
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Man patīk šī galda krāsa
Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
Tas ir sarkans
Це червоний
Tse tchervonyj
Zils
Блакитний
Blakytnyj
Dzeltens
Жовтий
Ʒovtyj
Balts
Білий
Bilyj
Melns
Чорний
Tchornyj
Zaļš
Зелений
Zelenyj
Oranžs
Помаранчевий
Pomarantchevyj
Violets
Фіолетовий
Fioletovyj
Pelēks
Сірий
SiryjSkaitļi

Skaitļi
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Nulle
Нуль
Nul'
Viens
Один
Odyn
Divi
Два
Dva
Trīs
Три
Try
Četri
Чотири
Tchotyry
Pieci
П'ять
P`jat'
Seši
Шість
Shist'
Septiņi
Сім
Sim
Astoņi
Вісім
Visim
Deviņi
Дев'ять
Dev`jat'
Desmit
Десять
Desjat'
Vienpadsmit
Одинадцять
Odynadtsjat'
Divpadsmit
Дванадцять
Dvanadtsjat'
Trīspadsmit
Тринадцять
Trynadtsjat'
Četrpadsmit
Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
Piecpadsmit
П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
Sešpadsmit
Шістнадцять
Shistnadtsjat'
Septiņpadsmit
Сімнадцять
Simnadtsjat'
Astoņpadsmit
Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
Deviņpadsmit
Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
Divdesmit
Двадцять
Dvadtsjat'
Divdesmit viens
Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
Divdesmit divi
Двадцять два
Dvadtsjat' dva
Divdesmit trīs
Двадцять три
Dvadtsjat' try
Divdesmit četri
Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
Divdesmit pieci
Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
Divdesmit seši
Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
Divdesmit septiņi
Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
Divdesmit astoņi
Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
Divdesmit deviņi
Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
Trīsdesmit
Тридцять
Trydtsjat'
Trīsdesmit viens
Тридцять один
Trydtsjat' odyn
Trīsdesmit divi
Тридцять два
Trydtsjat' dva
Trīsdesmit trīs
Тридцять три
Trydtsjat' try
Trīsdesmit četri
Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
Trīsdesmit pieci
Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
Trīsdesmit seši
Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
Četrdesmit
Сорок
Sorok
Piecdesmit
П'ятдесят
P`jatdesjat
Sešdesmit
Шістдесят
Shistdesjat
Septiņdesmit
Сімдесят
Simdesjat
Astoņdesmit
Вісімдесят
Visimdesjat
Deviņdesmit
Дев'яносто
Dev`janosto
Simts
Сто
Sto
Simts pieci
Сто п'ять
Sto p`jat'
Divi simti
Двісті
Dvisti
Trīs simti
Триста
Trysta
Četri simti
Чотириста
Tchotyrysta
Tūkstotis
Тисяча
Tysjatcha
Tūkstotis pieci simti
Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
Divi tūkstoši
Дві тисячі
Dvi tysjatchi
Desmit tūkstoši
Десять тисяч
Desjat' tysjatchLaiks

Laiks
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Kad tu esi atbraucis šeit?
Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
Šodien
Сьогодні
S'oghodni
Vakar
Учора
Utchora
Divas dienas atpakaļ
Два дні тому
Dva dni tomu
Cik ilgi tu paliec šeit?
Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
Es braucu prom rīt
Я їду завтра
Ja jidu zavtra
Es braucu prom parīt
Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
Es braucu prom pēc trim dienām
Я їду за три дні
ja jidu za try dni
Pirmdiena
Понеділок
Ponedilok
Otrdiena
Вівторок
Vivtorok
Trešdiena
Середа
Sereda
Ceturtdiena
Четвер
Tchetver
Piektdiena
П'ятниця
P'jatnytsja
Sestdiena
Субота
Subota
Svētdiena
Неділя
Nedilja
Janvāris
Січень
Sitchen'
Februāris
Лютий
Ljutyj
Marts
Березень
Berezen'
Aprīlis
Квітень
Kviten'
Maijs
Травень
Traven'
Jūnija
Червень
Tcherven'
Jūlijs
Липень
Lypen'
Augusts
Серпень
Serpen'
Septembris
Вересень
Veresen'
Oktobris
Жовтень
Ʒovten'
Novembris
Листопад
Lystopad
Decembris
Грудень
Ghruden'
Cikos tu brauc prom?
О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
Astoņos no rīta
О восьмій ранку
O vos'mij ranku
Astoņos piecpadsmit no rīta
Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
Astoņos piecpadsmit no rīta
О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
Astoņos trīsdesmit no rīta
Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
Astoņos trīsdesmit no rīta
О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
Astoņos četrdesmit piecās no rīta
Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
Astoņos četrdesmit piecās no rīta
О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
Sešos vakarā
Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
Es kavēju
Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusjaTaksometrs

Taksometrs
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Taksi!
Таксі!
Taksi!
Kūr Jūs braucat?
Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
Man vajag uz staciju
Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
Braucu uz Diennakts viesnīcu
Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
Jūs varat mani aizvest uz lidostu?
Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
Vai Jūs varat paņemt manu bagāžu?
Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
Vai tas ir tālu?
Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
Nē, tas ir tuvu
Ні, це поруч
Ni, tse porutch
Jā, tas ir nedaudz tālāk
Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
Cik tas maksās?
Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
Aizvediet mani šeit, lūdzu
Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
Tas ir pa labi
Це справа
Tse sprava
Tas ir pa kreisi
Це зліва
Tse zliva
Tas ir taisni
Прямо
Prjamo
Tas ir šeit
Це тут
Tse tut
Tas ir tur
По цій дорозі
Po tsij dorozi
Apstājieties!
Стоп!
Stop!
Nesteidzieties
Не поспішайте
Ne pospichajte
Vai Jūs varētu izrakstīt kvīti?
Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?Emocijas

Emocijas
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Man ļoti patīk tava zeme
Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
Es tevi mīlu
Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
Es tevi mīlu
Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
Esmu laimīgs
Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
Esmu skumjš
Мені сумно
Meni sumno
Es labi jūtos šeit
Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
Man ir auksti
Мені холодно
Meni kholodno
Man ir karsti
Мені гаряуе
Meni gharjatche
Tas ir pārāk liels
Великувато
Velykuvato
Tas ir pārāk liels
Завеликий
Zavelykyj
Tas ir pārāk mazs
Замало
Zamalo
Tas ir pārāk mazs
Малий
Malyj
Tas ir perfekti
Чудово
Tchudovo
Tu gribi kaut kur aiziet šovakar?
Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
Es gribētu kaut kur aiziet šovakar
Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
Laba doma
Чудова ідея
Tchudova ideja
Laba doma
Гарна ідея
Gharna ideja
Gribu izklaidēties
Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
Tā nav laba doma
Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
Es negribu nekur iet šovakar
Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
Es gribu atpūsties
Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
Varbūt vēlies pasportot?
Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
Jā, gribu iztrakoties!
Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
Es spēlēju tenisu
Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
Nē, paldies, jūtos diezgan noguris
Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsjaĢimene

Ģimene
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Vai tev šeit ir radi?
У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
Mans tēvs
Мій батько
Mij bat'ko
Mana māte
Моя мати
Moja maty
Mans dēls
Мій син
Mij syn
Mana meita
Моя донька
Moja don'ka
Brālis
Брат
Brat
Māsa
Сестра
Sestra
Draugs
Друг
Drug
Draugs
Приятель
Pryjatel'
Draudzene
Подруга
Podruga
Draudzene
Приятелька
Pryjatel'ka
Mans draugs
Мій хлопець
Mij khlopets'
Mana draudzene
Моя дівчина
Moja divtchyna
Mans vīrs
Мій чоловік
Mij tcholovik
Mana sieva
Моя дружина
Moja druʒynaBārs

Bārs
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Bārs
Бар
Bar
Vēlies kaut ko iedzert?
Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
Dzert
Пити
Pyty
Glāze
Склянка
Skljanka
Labprāt
Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
Labprāt
Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
Ko tu ņemsi?
Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
Ko Jūs piedāvājat iedzert?
Що є випити?
Chtcho je vypyty?
Ir ūdens vai augļu sulas
Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
Ūdens
Вода
Voda
Pielieciet ledu lūdzu
Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
Ledu
Кубики льоду
Kubyku l'odu
Šokolādi
Шоколад
Chokolad
Pienu
Молоко
Moloko
Tēju
Чай
Tchaj
Kafiju
Кава
Kava
Ar cukuru
З цукром
Z tsukrom
Ar saldo krējumu
З вершками
Z verchkamy
Vīnu
Вино
Vyno
Alu
Пиво
Pyvo
Tēju, lūdzu
Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
Alu, lūdzu
Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
Ko jūs dzersiet?
Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
Divas tējas, lūdzu
Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
Divus alus, lūdzu
Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
Neko, paldies
Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
Priekā!
Будьмо!
Bud'mo!
Uz veselību!
Будьмо!
Bud'mo!
Sarēķiniet lūdzu
Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
Cik man ir jāmaksā, lūzu?
Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
Divdesmit eiro
Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
Es uzsaucu
Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochujuRestorāns

Restorāns
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Restorāns
Ресторан
Restoran
Tu gribi ēst?
Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
Jā, labrāt
Так, хочу
Tak, khotchu
Ēst
Їсти
Jisty
Kur mēs varam paēst?
Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
Kur mēs varam paēst brokastis?
Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
Vakariņas
Вечеря
Vetcherja
Brokastis
Сніданок
Snidanok
Lūdzu!
Будь ласка!
Bud' laska!
Ēdienkarti, lūdzu!
Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
Lūk, ēdienkarte!
Ось меню!
Os' menju!
Kas tev vairāk garšo - gaļa vai zivs?
Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
Ar rīsiem
З рисом
Z rysom
Ar marakoniem
З макаронами
Z makaronamy
Kartupeļi
З картоплею
Z kartopleju
Dārzeņi
З овочами
Z ovotchamy
Olu kultenis - ceptas olas - vai mīksti vārītas olas
Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
Maize
Хліб
Khlib
Sviests
Вершкове масло
Verchkove maslo
Lapu salāti
Салат
Salat
Deserts
Десерт
Desert
Augļi
Фрукти
Frukty
Vai Jūs varat iedot nazi?
У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
Jā, tūlīt atnesīšu
Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
Nazis
Ніж
Niʒ
Dakša
Виделка
Vydelka
Karote
Ложка
Loʒka
Tas ir siltais ēdiens?
Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
Jā, un tajā ir daudz garšvielu
Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
Silts
Гаряча страва
Garjatcha strava
Auksts
Холодна страва
Kholodna strava
Ass
Гостра страва
Ghostra strava
Es ņemšu zivi
Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
Es arī
Я також
Ja takoʒAtvadīšanās

Atvadīšanās
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Ir vēls! Man ir jāiet!
Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
Ir vēls! Man ir jāiet!
Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
Vai mēs varētu satikties vēlreiz?
Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
Jā, ar prieku
Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
Es dzīvoju šajā adresē
Ось моя адреса
Os' moja adresa
Vai tev ir tālruņa numurs
У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
Jā, lūk
Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
Es jauki pavadīju laiku kopā ar tevi
Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
Man arī bija bija prieks tevi satikt
Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
Man arī bija bija prieks tevi satikt
Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
Mēs drīz atkal tiksimies
Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
Es arī ceru
Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
Uz redzēšanos
До побачення!
Do pobatchennja
Līdz rītam!
До завтра!
Do zavtra!
Čau!
Бувай!
Buvaj!Transports

Transports
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Lūdzu, vai Jūs lūdzu varētu pateikt, kur ir autobusu pietura?
Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
Cik maksā biļete uz Saules Pilsētu, lūdzu?
Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
Kur iet šis vilciens, lūdzu?
Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
Vai šis vilciens pietur Saules Pilsētā?
Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
Cikos atiet vilciens uz Saules Pilsētu?
Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
Cikos pienāk vilciens uz Saules Pilsētu?
Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
Vienu biļeti uz Saules Pilsētu, lūdzu
Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
Vai Jums ir vilcienu saraksts?
У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
Autobusu saraksts
Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
Kurš būtu vilciens uz Saules Pilsētu, lūdzu?
Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
Tas ir šis
Ось цей
Os' tsej
Paldies
Дякую
Djakuju
Nav par ko. Patīkamu braucienu!
Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
Autoserviss
Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
Degvielas uzpildes stacija
Заправка
Zapravka
Pilnu bāku, lūdzu
Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
Ritenis
Велосипед
Velosyped
Pilsētas centrs
Центр міста
Tsentr mista
Priekšpilsēta
Передмістя
Peredmistja
Priekšpilsēta
Пригород
Pryghorod
Tā ir liela pilsēta
Це велике місто
Tse velyke misto
Tas ir ciems
Це село
Tse selo
Kalns
Гора
Ghora
Ezers
Озеро
Ozero
Lauki
Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'Meklēt cilvēku

Meklēt cilvēku
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Vai Sāra ir, lūdzu?
Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
Jā, viņa ir šeit
Так, вона тут
Tak, vona tut
Viņa ir izgājusi
Вона вийшла
Vona vyjshla
Jūs varat piezvanīt viņai uz mobīlo
Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
Viņa ir darbā
Вона на роботі
Vona na roboti
Viņa ir mājās
Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
Vai Žiljēns ir, lūdzu?
Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
Jā, viņš ir šeit
Так, він тут
Tak, vin tut
Viņš ir izgājis
Він вийшов
Vin vyjshov
Vai Jūs zinat, kur es varu viņu atrast?
Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
Jūs varat piezvanīt viņam uz mobīlo
Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
Viņš ir darbā
Він на роботі
Vin na roboti
Viņš ir mājās
Він у себе вдома
Vin u sebe domaViesnīcā

Viesnīcā
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Viesnīca
Готель
Ghotel'
Dzīvoklis
Квартира
Kvartyra
Laipni lūdzam!
Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
Vai Jums ir brīvs numurs?
У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
Vai tajā ir vannas istaba?
Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
Vai Jūs vēlaties divas vienvietīgas gultas?
Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
Vai Jūs vēlaties divvietīgu istabu?
Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
Istaba ar vannu - ar balkonu - ar dušu
Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
Istaba ar brokastīm
Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
Cik maksā par vienu nakti?
Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
Es gribētu vispirms apskatīt istabu!
Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
Jā, protams!
Так, звичайно
Tak, zvytchajno
Paldies. Man patīk istaba
Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
Labi, vai es varu rezervēt uz šo vakaru?
Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
Tas ir pārāk dārgi priekš manis, paldies
Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
Vai Jūs varat parūpēties par manu bagāžu?
Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
Kur atrodas mana istaba, lūdzu?
Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
Tā ir otrajā stāvā
Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
Vai Jums ir lifts?
А ліфт є?
A lift je?
Lifts ir pa kreisi
Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
Lifts ir pa labi
Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
Kur atrodas veļas mazgātava?
Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
Tā ir pirmajā stāvā
Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
Pirmais stāvs
Перший поверх
Pershyj poverkh
Istaba
Номер
Nomer
Ķīmiskā tīrītava
Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
Frizētava
Перукарня
Perukarnja
Automašīnu stāvvieta
Автостоянка
Avtostojanka
Tiekamies konferenču zālē?
Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
Konferenču zāle
Конференц-зал
Konferents-zal
Baseins ir apsildāms
Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
Baseins
Басейн
Basejn
Pamodiniet mani septiņos, lūdzu
Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
Atslēgu, lūdzu
Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
Elektronisko atslēgu, lūdzu
Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
Vai ir ziņojumi priekš manis?
Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
Jā, lūdzu
Так, ось вони
Tak, os' vony
Nē, priekš Jums nekā nav
Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
Man vajag sīkāku naudu, kur es varu samainīt?
Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
Vai Jūs varētu man samainit naudu?
Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
Jā, mēs varam. Cik Jūs vēlaties samainīt?
Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?Pludmale

Pludmale
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Pludmale
Пляж
Pljaʒ
Kur es varētu nopirkt bumbu, lūdzu?
Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
Uz to pusi ir veikals
У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
Bumba
М'яч
M'jatch
Binoklis
Бінокль
Binokl'
Naģene
Кепка
Kepka
Dvielis
Рушник
Rushnyk
Zandales
Сандалі
Sandali
Spainis
Відро
Vidro
Pretiedeguma krēms
Крем від сонця
Krem vid sontsja
Peldbikses - šorti
Плавки
Plavky
Saules brilles
Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
Vēžveidīgie
Ракоподібні
Rakopodibni
Sauļoties
Засмaтaяти
Zazmahaty
Saulains
Сонячний
Sonjatchnyj
Saulriets
Захід сонця
Zakhid sontsja
Saulessargs
Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
Saule
Сонце
Sontse
Saules dūriens
Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
Vai šeit ir bīstami peldēties?
Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
Nē, nav bīstami
Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
Jā, šeit ir aizliegts peldēties
Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
Peldēt
Плавати
Plavaty
Peldēšana
Плавання
Plavannja
Vilnis
Хвиля
Khvylja
Jūra
Море
More
Kāpa
Дюна
Djuna
Smiltis
Пісок
Pisok
Kāds būs laiks rīt?
Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
Laiks mainīsies
Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
Būs lietus
Піде дощ
Pide dochtch
Būs saule
Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
Būs liels vējš
Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
Peldkostīms
Купальник
Kupal'nyk
Ēna
Тінь
Tin'Ja ir radušās problēmas

Ja ir radušās problēmas
Progress
0%
Start a new quiz
Q1
Vai Jūs nevarētu man palīdzēt, lūdzu?
Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
Esmu apmaldījies
Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
Ko Jūs vēlaties?
Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
Kas notika?
Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
Kas notika?
Що сталося?
Chtcho stalosja?
Kur es varu atrast tulku?
Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
Kur atrodas tuvākā aptieka?
Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
Vai Jūs varat izsaukt ārstu lūdzu
Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
Kādas zāles Jūs šobrīd lietojat?
Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
Slimnīca
Лікарня
Likarnja
Aptieka
Аптека
Apteka
Ārsts
Лікар
Likar
Medicīniskā palīdzība
Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
Es pazaudēju manus dokumentus
Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
Man nozaga manus dokumentus
У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
Atradumu birojs
Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
Glābšanas dienests
Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
Avārijas izeja
Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
Policija
Міліція
Militsija
Policija
Поліція
Politsija
Dokumenti
Папери
Papery
Dokumenti
Документи
Dokumenty
Nauda
Гроші
Ghrochi
Pase
Паспорт
Pasport
Bagāža
Багаж
Baghaʒ
Paldies, nevajag
Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
Lieciet man mieru!
Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
Ejiet!
Залиште мене!
Zalychte mene!