Mācīties Ukraiņu valoda

Labdien
+ Cits formulējums
Labvakar
Uz redzēšanos
+ Cits formulējums
Uz tikšanos
Atvainojiet
+ Cits formulējums
Paldies
Liels paldies!
Pateicos par palīdzību
Lūdzu
+ Cits formulējums
Labi
+ Cits formulējums
Cik tas maksā, lūdzu?
Piedodiet!
+ Cits formulējums
Es nesaprotu
Es sapratu
Es nezinu
Aizliegts
Kur ir tualete, lūdzu?
Laimīgu Jauno Gadu!
Daudz laimes dzimšanas dienā!
Priecīgus svētkus!
Apsveicu!
audio+pdf
Start a new quiz
Progress 0%
Progress 1 0%
Progress 2 0%
Pamatfrāzes Основні вислови 1 2
1 Labdien Добрий день
Dobryi den'
2 Labvakar Добрий вечір
Dobryj vetchіr
3 Uz redzēšanos До побачення
Do pobatchennja
4 Uz tikšanos Побачимось
Pobatchymos'
5 Так
Tak
6 Ні
Ni
7 Paldies Дякую
Djakuju
8 Liels paldies! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
9 Pateicos par palīdzību Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
10 Lūdzu Будь ласка
Bud' laska
11 Labi Гаразд
Gharazd
12 Cik tas maksā, lūdzu? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
13 Piedodiet! Пробачте!
Probatchte
14 Es nesaprotu Я не розумію
Ja ne rozumiju
15 Es sapratu Зрозуміло
Zrozumilo
16 Es nezinu Я не знаю
Ja ne znaju
17 Aizliegts Заборонено
Zaboroneno
18 Kur ir tualete, lūdzu? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
19 Laimīgu Jauno Gadu! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
20 Daudz laimes dzimšanas dienā! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
21 Apsveicu! Вітаю!
Vitaju!

Drukājama versija - Ukraiņu valoda (vārdnīca)

17 tēmas
  Uzlabojiet savu izrunu > Ukraiņu valoda

  Lejupielādē mp3 un pdf

  Alfabēts > Ukraiņu valoda


  Alfabēts : Ukraiņu valoda


  ( 0 balsošana )

  Jūsu komentāri ir laipni gaidīti!

  Parādīt Komentārus ( + )