Bretons Woordenschat

Video met de meest voorkomende woorden in het Bretons

Waarom en hoe leer je Bretonse woordenschat met audio?

Bretoens is een regionale Franse taal, maar wordt nog steeds door 170.000 sprekers gesproken. Om het Keltische erfgoed en de lokale tradities te ontdekken, is er niets beter dan dit "dialect" te leren om de communicatie te vergemakkelijken (Komz a rez brezhoneg? : "Spreek je Bretoens?"), vooral met oudere mensen, die erg gehecht zijn aan hun taal !

Bezoek de uitgestrekte landschappen van de Bretoense regio tijdens uw vakantie (E vakañsoù emaon : "Ik ben op vakantie"), en bezoek de bars (An ostaleri) om te praten met de warme en traditionele inwoners en om de beste plaatsen te ontdekken om te bezoeken (Pelec'h e c'hallomp debriñ ? : "Waar kunnen we eten?").

Om uw Bretoense niveau niet te verliezen, dat u via onze woordenschatbladen hebt verworven, nodigen wij u uit om deze paar romans, films, series en muziek die wij voor u hebben geselecteerd, te bestuderen.

Selectie van de inhoud om je onder te dompelen in de Bretonse cultuur

Romans:

Films:

Series:

Muziek:

Hier is een selectie van 400 nuttige woorden en uitdrukkingen om u op weg te helpen

Deze woorden en uitdrukkingen zijn ingedeeld naar thema. Door op de knoppen Quiz of Cursussen te klikken, krijg je gratis toegang tot de complete cursus Bretons. Door op de knop printer te klikken, kun je alle uitdrukkingen van het thema afdrukken. Deze inhoud is gratis.

1 - Belangrijke uitdrukkingen

Belangrijke uitdrukkingen
Quiz
Cursussen
1 Goedendag Demat
2 Andere formulering Devezh mat deoc'h !
3 Goedenavond Noz vat
4 Andere formulering Nozezh vat deoc'h !
5 Tot ziens Kenavo
6 Tot straks Ken emberr
7 Andere formulering A wech all
8 Ja Ya
9 Nee Ket
10 Andere formulering Tamm ebet
11 Alstublieft Mar plij ganeoc’h
12 Dank u Trugarez deoc’h
13 Dank u wel Trugarez vras
14 Bedankt voor uw hulp Trugarez deoc’h evit ho sikour
15 Graag gedaan Mann ebet !
16 Andere formulering Netra ebet !
17 Okee Mat eo
18 Hoeveel kost dat? Pegement eo, mar plij ?
19 Pardon! Ma digarezit !
20 Andere formulering Digarezit ac'hanon !
21 Ik begrijp het niet Ne gomprenan ket
22 Ik heb het begrepen Komprenet em eus
23 Ik weet het niet N’ouzon ket
24 Andere formulering N'ouian ket
25 Verboden Arabat
26 Andere formulering Difennet eo
27 Waar zijn de toiletten, alstublieft? Pelec’h emañ ar privezioù mar plij ?
28 Gelukkig Nieuwjaar! Bloavezh mat !
29 Andere formulering Bloavezh mat deoc'h !
30 Gelukkige verjaardag! Deiz-ha-bloaz laouen !
31 Prettige feesten! Gouelioù laouen
32 Gefeliciteerd! Gourc’hemennoù2 - Gesprek

Gesprek
Quiz
Cursussen
1 Hallo. Hoe gaat het? Demat. Penaos ’mañ kont ?
2 Andere formulering Pesort mod ya an traou ganoc'h ?
3 Hallo. Het gaat goed, dank je Demat. Mat eo ar jeu, trugarez
4 Andere formulering Demat, trugarez
5 Spreekt je Bretons? Komz a rez brezhoneg?
6 Nee, ik spreek geen Bretoens Ne ran ket, ne gomzan ket brezhoneg
7 Slechts een klein beetje Un tammig hepken
8 Andere formulering just un tammig
9 Waar kom je vandaan? Eus peseurt bro out ?
10 Wat is je nationaliteit? Eus peseurt broad out ?
11 Ik ben Hollands Hollandad on
12 En jij, woon je hier? Ha te, amañ emaout o chom ?
13 Andere formulering Ha c'hwi, amañ emaoc'h o chom ?
14 Ja, ik woon hier Ya, amañ emaon o chom
15 Ik heet Sarah, en jij? Ma anv zo Sarah, ha te ?
16 Andere formulering Sarah eo ma ano, ha c'hwi ?
17 Julien Juluan
18 Wat doe je hier? Petra emaout oc’h ober amañ ?
19 Ik ben op vakantie E vakañsoù emaon
20 Wij zijn op vakantie E vakañsoù emaomp
21 Ik ben op zakenreis Emaon o veajiñ evit ma labour
22 Andere formulering Evit ma labour emaon o veajiñ
23 Ik werk hier Amañ emaon o labourat
24 Wij werken hier Amañ emaomp o labourat
25 Wat zijn de goeie plekjes om te eten? Pelec’h e vez debret mat ?
26 Andere formulering Pelec'h zo un ostaleri vat ?
27 Is er een museum in de buurt? Bez’ ez eus ur mirdi nepell ac’hann ?
28 Andere formulering Boût zo ur muze tost awalc'h deus amañ ?
29 Waar kan ik internetverbinding maken? Pelec’h e c’hallin kevreañ ouzh Internet ?3 - Leren

Leren
Quiz
Cursussen
1 Wil je enkele woorden leren? Un nebeut gerioù a fell dit deskiñ ?
2 Okee! Ya, laouen !
3 Hoe heet dat? Petra ’vez graet deus se ?
4 Dat is een tafel Un daol eo
5 Een tafel, begrijp je? Un daol, kompren a rez ?
6 Ik begrijp het niet Ne gomprenan ket
7 Kan je dat alsjeblieft herhalen? Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
8 Andere formulering Gall’ a rez adlavaret, mar plij ?
9 Kan je een beetje trager praten, alsjeblieft? Gall’ a rez komz goustatoc’h ?
10 Andere formulering Gall’ a rez prezeg difonnoc'h ?
11 Zou je dat kunnen opschrijven, alsjeblieft? Gall’ a rafes skrivañ, mar plij ?
12 Ik heb het begrepen Komprenet em eus4 - Kleuren

Kleuren
Quiz
Cursussen
1 Ik vind de kleur van deze tafel mooi Liv an daol-mañ a blij din
2 Het is rood Ruz eo
3 Blauw Glas
4 Geel Melen
5 Wit Gwenn
6 Zwart Du
7 Groen Gwer
8 Oranje Orañjez
9 Paars Mouk
10 Grijs Louet5 - Getallen

Getallen
Quiz
Cursussen
1 Nul Mann
2 Andere formulering Netra e-bet
3 Een Unan
4 Twee Daou
5 Drie Tri
6 Vier Pevar
7 Vijf Pemp
8 Zes C’hwec’h
9 Zeven Seizh
10 Acht Eizh
11 Negen Nav
12 Tien Dek
13 Elf Unnek
14 Twaalf Daouzek
15 Dertien Trizek
16 Veertien Pevarzek
17 Vijftien Pemzek
18 Zestien C’hwezek
19 Zeventien Seitek
20 Achttien Triwec’h
21 Negentien Naontek
22 Twintig Ugent
23 Eenentwintig Unan warn-ugent
24 Tweeëntwintig Daou warn-ugent
25 Drieëntwintig Tri warn-ugent
26 Vierentwintig Pevar warn-ugent
27 Vijfentwintig Pemp warn-ugent
28 Zesentwintig C’hwec’h warn-ugent
29 Zevenentwintig Seizh warn-ugent
30 Achtentwintig Eizh warn-ugent
31 Negenentwintig Nav warn-ugent
32 Dertig Tregont
33 Eenendertig Unan ha tregont
34 Tweeëndertig Daou ha tregont
35 Drieëndertig Tri ha tregont
36 Vierendertig Pevar ha tregont
37 Vijfendertig Pemp ha tregont
38 Zesendertig C’hwec’h ha tregont
39 Veertig Daou-ugent
40 Vijftig Hanter-kant
41 Zestig Tri-ugent
42 Zeventig Dek ha tri-ugent
43 Tachtig Pevar-ugent
44 Negentig Dek ha pevar-ugent
45 Honderd Kant
46 Honderd vijf Kant pemp
47 Tweehonderd Daou c’hant
48 Driehonderd Tri c’hant
49 Vierhonderd Pevar c’hant
50 Duizend Mil
51 Vijftienhonderd Mil pemp kant
52 Tweeduizend Daou vil
53 Tienduizend Dek mil6 - Tijdsaanduidingen

Tijdsaanduidingen
Quiz
Cursussen
1 Wanneer ben je aangekomen? Pegoulz out erruet amañ ?
2 Andere formulering Pevare out erruet amañ ?
3 Vandaag Hiziv
4 Gisteren Dec’h
5 Twee dagen geleden Daou zevezh zo
6 Hoe lang blijf je? Pegeit e chomi ?
7 Ik vertrek morgen Mont a rin kuit warc’hoazh
8 Ik vertrek overmorgen Mont a rin kuit an deiz goude warc’hoazh
9 Ik vertrek over drie dagen Mont a rin kuit a-benn tri devezh
10 Maandag Dilun
11 Dinsdag Dimeurzh
12 Woensdag Dimerc’her
13 Donderdag Diriaou
14 Vrijdag Digwener
15 Zaterdag Disadorn
16 Zondag Disul
17 Januari Genver
18 Februari C’hwevrer
19 Maart Meurzh
20 April Ebrel
21 Mei Mae
22 Juni Mezheven
23 Juli Gouere
24 Augustus Eost
25 September Gwengolo
26 Oktober Here
27 November Du
28 December Kerzu
29 Hoe laat vertrek je? Da bet eur ez i kuit ?
30 Om acht uur 's ochtends Diouzh ar beure, da eizh eur
31 Andere formulering Da vintin, da seiz eur
32 Om kwart over acht 's ochtends Diouzh ar beure, da eizh eur ha kard
33 Om half negen 's ochtends Diouzh ar beure, da eizh eur hanter
34 Om kwart voor negen 's ochtends Diouzh ar beure, da nav eur nemet kard
35 Om zes uur 's avonds Da noz, da c’hwec’h eur
36 Ik ben laat Diwezhat emaon7 - Taxi

Taxi
Quiz
Cursussen
1 Taxi! Taksi !
2 Waar wilt u naartoe? Pelec’h e fell deoc’h mont ?
3 Andere formulering Pelec’h e faot deoc’h mont ?
4 Ik ga naar het station D’an ti-gar
5 Ik ga naar het hotel Dag en Nacht D’al leti Deiz-ha-Noz e fell din mont
6 Andere formulering D'an ostaleri noz ha deiz
7 Kunt u me naar de luchthaven brengen? Gallout a rafec’h kas ac’hanon d’an aerborzh ?
8 Kunt u mijn bagage nemen? Gall’ a rit kemer ma malizennoù ?
9 Is het ver van hier? Pell ac’hann emañ ?
10 Andere formulering Pell deus amañ ?
11 Nee, het is vlakbij N’emañ ket, e-kichen emañ.
12 Ja, het is iets verder weg Ya, un tamm pelloc’h emañ
13 Hoeveel zal het kosten? Pegement e kousto din ?
14 Breng me hiernaartoe, alstublieft Kasit ac’hanon betek du-se, mar plij
15 Het is rechts War an tu dehoù emañ
16 Het is links War an tu kleiz emañ
17 Het is rechtdoor War-eeun emañ
18 Andere formulering War an eeun ema
19 Het is hier Amañ emañ
20 Het is die kant uit War an tu-se emañ
21 Stop! A-sav !
22 Andere formulering Chom ho sav !
23 Neem uw tijd Kemerit hoc’h amzer
24 Mag ik een ontvangstbewijs, alstublieft? Gall’ a rit ober ur fakturenn din, mar plij ?8 - Gevoelens

Gevoelens
Quiz
Cursussen
1 Ik hou erg van jouw land Da vro a blij din kalz
2 Ik hou van je Da garout a ran
3 Ik ben blij Laouen on
4 Ik ben verdrietig Trist on
5 Ik voel me goed hier Brav eo din amañ
6 Ik heb koud Riv ’m eus
7 Andere formulering Anoued meus
8 Ik heb warm Tomm eo din
9 Het is te groot Re vras eo
10 Het is te klein Re vihan eo
11 Het is perfect Disteñget !
12 Andere formulering Dispar ema !
13 Wil je vanavond uit? C’hoant ’peus da sortial fenoz ?
14 Ik zou graag uitgaan vanavond Plijout a rafe din
15 Dat is een goed idee Ur soñj mat eo
16 Ik wil me amuseren C’hoant ’m eus da ebatal
17 Dat is geen goed idee N’eo ket ur soñj mat
18 Ik heb geen zin om uit te gaan vanavond Ne’m eus ket c’hoant da sortial fenoz
19 Ik wil rusten Fellout a ra din diskuizhañ
20 Andere formulering Diskuizo a faot din
21 Wil je sporten? Fellout a ra dit ober sport ?
22 Ik heb ontspanning nodig Ya, ezhomm am eus d’en em zivoustrañ
23 Ik speel tennis C’hoari a ran tennis
24 Nee bedankt, ik ben erg moe Ne fell ket din, skuizh on
25 Andere formulering Ne fell ket din, peuzskuizh emaoñ9 - Familie

Familie
Quiz
Cursussen
1 Heb je familie hier? Familh ’peus dre amañ ?
2 Andere formulering Tud nes peus dre amañ ?
3 Mijn vader Ma zad
4 Mijn moeder Ma mamm
5 Mijn zoon Ma mab
6 Andere formulering Ma faotr
7 Mijn dochter Ma merc’h
8 Een broer Ur breur din
9 Een zus Ur c’hoar din
10 Een vriend Ur mignon din
11 Een vriendin Ur vignonez din
12 Mijn vriend Ma muiañ-karet
13 Mijn vriendin Ma dousig
14 Mijn man Ma gwaz
15 Mijn vrouw Ma gwreg10 - Bar

Bar
Quiz
Cursussen
1 De bar An ostaleri
2 Wil je iets drinken? Ur banne ’po ?
3 Drinken Evañ
4 Andere formulering Evo
5 Glas Gwerenn
6 Ja, graag Ya, gant plijadur
7 Wat wil je? Petra ’po ?
8 Waar kan ik uit kiezen? Petra zo da evañ ?
9 Andere formulering Petra zo da evo
10 Er is water of vruchtensap Dour pe chug-frouezh zo
11 Water Dour
12 Kunt u er ijsblokjes bij doen? Gall’ a rit lakaat skornennoù ouzhpenn, mar plij ?
13 Ijsblokjes Skornennoù
14 Chocolademelk Chokolad
15 Melk Laezh
16 Thee Te
17 Koffie Kafe
18 Met suiker Gant sukr
19 Met melk Gant laezh
20 Wijn Gwin
21 Bier Bier
22 Een thee, graag Ur banne te mar plij
23 Een biertje, graag Ur banne bier mar plij
24 Wat wilt u drinken? Petra ’po d’evañ ?
25 Andere formulering Petra ’po d’evo ?
26 Twee thee's, graag Daou vanne te, mar plij !
27 Twee biertjes, graag Daou vanne bier, mar plij !
28 Niets, dank u Mann ebet, mat eo
29 Proost Yec’hed mat
30 Santé! Yec’hed mat !
31 De rekening, alstublieft! Ar gont mar plij !
32 Hoeveel kost dat ? Pegement e tlean deoc’h mar plij ?
33 Twintig euro Ugent euro
34 Ik trakteer je Paeañ a ran11 - Restaurant

Restaurant
Quiz
Cursussen
1 Het restaurant Ar preti
2 Wil je iets eten? Naon ’peus ?
3 Ja, graag Ya, naon ’m eus
4 Eten Debriñ
5 Waar kunnen we eten? Pelec’h e c’hallomp debriñ ?
6 Waar kunnen we lunchen? Pelec’h e c’hallomp debriñ hor merenn ?
7 Het avondmaal Koan
8 Het ontbijt An dijuniñ
9 Andere formulering Al lein
10 Excuseer! Mar plij !
11 De menukaart, alstublieft! Ar roll-meuzioù, mar plij !
12 Hier is de menukaart! Setu ar roll-meuzioù !
13 Eet je liever vlees of vis? Petra zo gwelloc’h ganit ? Kig pe pesked ?
14 Met rijst Gant riz
15 Met pasta Gant toazennoù
16 Aardappels Avaloù-douar
17 Groenten Legumaj
18 Roerei - spiegelei - zachtgekookt eitje Vioù mesket - fritet - poazh tanav
19 Brood Bara
20 Boter Amann
21 Een salade Ur saladenn
22 Een toetje Un dibenn-pred
23 Fruit Frouezh
24 Hebt u een mes, alstublieft? Ur gontell a c’hallan kaout, mar plij ?
25 Ja, ik breng er u onmiddellijk een Ya, ez an da gerc’hat anezhi deoc’h diouzhtu
26 Andere formulering Ya, emaon o vont da gerc'hat unan deoc’h diouzhtu
27 Een mes Ur gontell
28 Een vork Ur fourchetez
29 Een lepel Ul loa
30 Is dit een warme schotel? Ur meuz tomm eo ?
31 Ja, en erg pikant ook! Ya, ha spiset mat ivez !
32 Warm Tomm
33 Koud Yen
34 Pikant Spiset
35 Ik neem vis! Pesked am bo !
36 Ik ook Me ivez12 - Afscheid nemen

Afscheid nemen
Quiz
Cursussen
1 Het is laat! Ik moet nu weggaan! Diwezhat eo ! Dav din mont !
2 Kunnen we elkaar weerzien? Gall’ a rafemp en em adwelet ?
3 Andere formulering Gall’ a rafemp en em welo en-dro?
4 Ja, leuk! Ya, laouen
5 Andere formulering Ya, gant plijadur
6 Ik woon op dit adres Setu ma chomlec’h
7 Heb je een telefoonnummer? Un niverenn bellgomz ’peus ?
8 Ja, dit is het Ya, setu-hi
9 Ik vond het gezellig Ur pennad amzer plijus am eus tremenet ganit
10 Andere formulering Ur pennad amzer plijus am eus tremenet da da heul
11 Ik ook, ik vond het leuk om kennis met je te maken Me ivez, ur blijadur e oa ober anaoudegezh ganit
12 We zien elkaar snel weer En em adwelet a raimp a-raok pell
13 Andere formulering Ni 'n em welo a-raok pell
14 Ik hoop het ook Fiziañs am eus ivez
15 Tot ziens! Kenavo !
16 Tot morgen Ken warc’hoazh
17 Dag! Salud !
18 Andere formulering Salut deoc'h !13 - Vervoer

Vervoer
Quiz
Cursussen
1 Pardon, ik zoek de bushalte Mar plij ! Emaon o klask an arsav karr-boutin
2 Andere formulering Mar plij ! Pelech harp ar bus
3 Hoeveel kost een ticket naar Zonstad? Pegement e koust ar bilhed evit Kêr an Heol, mar plij ?
4 Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft? Da belec’h ez a an tren-mañ, mar plij ?
5 Andere formulering Da belec’h ez ya an tren, mar plij ?
6 Stopt deze trein in Zonstad? Daoust ha harpañ a ra an tren e Kêr an Heol ?
7 Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad? Da bet eur ez ay kuit an tren evit Kêr an Heol ?
8 Wanneer komt de trein aan in Zonstad? Da bet eur en em gav an tren evit Kêr an Heol ?
9 Een kaartje voor Zonstad, alstublieft Ur bilhed evit Kêr an Heol mar plij
10 Hebt u de dienstregeling van de trein? Ganeoc’h emañ eurioù an trenioù ?
11 De dienstregeling van de bus Eurioù ar busoù
12 Pardon, welke trein gaat naar Zonstad? Pehini eo an tren evit Kêr an Heol mar plij ?
13 Die trein Hennezh eo
14 Andere formulering Hennezh an hini ema
15 Dank u Trugarez deoc’h
16 Graag gedaan. Goede reis! Mann ebet. Beaj vat !
17 Andere formulering Netra e-bet. Beaj vat deoc'h !
18 De (repareer)garage Ar c’harrdi
19 Het benzinestation Ar stal esañs
20 Voltanken, alstublieft Lakait leun ar veol, mar plij
21 Andere formulering Leunit anezhañ, mar plij !
22 Fiets Marc’h-houarn
23 Het stadscentrum Kreiz-kêr
24 De voorstad Ar vannlev
25 Het is een stad Ur gêr vras eo
26 Andere formulering Ur gêr vras ema
27 Het is een dorp Ur gêr vihan eo
28 Andere formulering Ur gêr vihan ema
29 Een berg Ur menez
30 Een meer Ul lenn
31 Het platteland Ar maezioù14 - Een persoon zoeken

Een persoon zoeken
Quiz
Cursussen
1 Is Sarah hier, alstublieft? Amañ emañ Sarah mar plij ?
2 Ja, ze is hier Ya, amañ emañ
3 Ze is weg Aet eo er-maez
4 U kunt haar bellen op haar mobiel Gall’ a rit gelver anezhi war he fellgomzer hezoug
5 Weet u waar ik haar kan vinden? Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhi ?
6 Ze is op haar werk War he labour emañ-hi
7 Ze is thuis Er gêr emañ-hi
8 Is Julien hier, alstublieft? Amañ emañ Juluan, mar plij ?
9 Ja, hij is hier Ya, amañ emañ
10 Hij is weg Aet eo er-maez
11 Weet u waar ik hem kan vinden? Gouzout a rit pelec’h e c’hallfen kavout anezhañ ?
12 U kunt hem bellen op zijn mobiel Gall’ a rit gelver anezhañ war e bellgomzer hezoug
13 Hij is op zijn werk War e labour emañ
14 Hij is thuis Er gêr emañ15 - Hotel

Hotel
Quiz
Cursussen
1 Het hotel Al leti
2 Andere formulering An ostaleri
3 Appartement Ranndi
4 Welkom! Donemat
5 Andere formulering Pegen plijus digemer ac'hanoc'h !
6 Hebt u een kamer vrij? Ur gambr dieub ho peus da feurmiñ ?
7 Is er een badkamer in de kamer? Daoust hag ur sal-dour zo asambles gant ar gambr ?
8 Verkiest u twee eenpersoonsbedden? Gwell eo ganeoc’h pep a wele ?
9 Wenst u een kamer met een dubbel bed? Ur gambr doubl a fell deoc’h kaout ?
10 Kamer met bad - met balkon - met douche Kambr gant ur gibell - gant ur balkon - gant ur strinkerezh
11 Kamer met ontbijt Kambr, dijuniñ hag all
12 Andere formulering Ar gambr ha lein
13 Wat is de prijs voor één nacht? Pegement e koust an nozvezh ?
14 Ik zou graag eerst de kamer zien Da gentañ e fell din gwelet ar gambr, mar plij !
15 Ja, natuurlijk Ya, evel-just !
16 Andere formulering Ya, e-gist-just !
17 Dank u, de kamer is erg mooi Mat-tre. Ur gambr a-zoare eo
18 Okee, kan ik reserveren voor deze nacht? Mat eo, gall’ a ran mirout ar gambr an noz-mañ ?
19 Het is wat te duur voor mij, bedankt Re ger eo un tamm evidon, trugarez
20 Andere formulering Un tammig re ger ema evidon
21 Kunt u voor mijn bagage zorgen, alstublieft? Gall’ a rit ober war-dro ma malizennoù, mar plij ?
22 Waar is mijn kamer, alstublieft? Pelec’h emañ ma c’hambr, mar plij ?
23 Het is op de eerste verdieping En estaj kentañ emañ
24 Is er een lift? Ur bignerez zo ?
25 De lift is aan uw linkerkant War an tu kleiz emañ ar bignerez
26 De lift is aan uw rechterkant War an tu dehou emañ ar bignerez
27 Waar is de wasserij, alstublieft? Pelec’h emañ ar c’hanndi ?
28 Het is op de gelijkvloerse verdieping Rez-an-douar emañ
29 De begane grond Rez-an-douar
30 Kamer Kambr
31 Droogkuis Naeterezh
32 Kapsalon Ficherezh-vlev
33 Autoparking Parklec’h evit ar c’hirri-tan
34 We zien elkaar in de vergaderzaal? En em adkavout a raimp er sal-emvod ?
35 De vergaderzaal Ar sal-emvod
36 Het zwembad is verwarmd Tommet eo ar poull-neuial
37 Het zwembad Ar poull-neuial
38 Maak me wakker om 7 uur, alstublieft Dihunit ac’hanon da 7 eur, mar plij
39 De sleutel, alstublieft An alc’hwez, mar plij
40 De pas, alstublieft Ar pass, mar plij
41 Zijn er berichten voor mij? Kemennadennoù zo evidon ?
42 Ja, alstublieft Ya, setu-int
43 Andere formulering setu, amañ emaint
44 Waar kan ik wisselgeld krijgen? Pelec’h e c’hallan dispenn ur bilhed ?
45 Andere formulering Pelec’h gallfen kaout moneiz deus ar bilhed-se ?
46 Kunt u mij wisselgeld geven? Gall’ a rit eskemm moneiz ganin, mar plij ?
47 Dat kunnen wij. Hoeveel had u gewenst? Gall’ a reomp en ober. Pegement a fell deoc’h eskemm ?16 - Strand

Strand
Quiz
Cursussen
1 Het strand An draezhenn
2 Weet u waar ik een bal kan kopen? Gouzout a rit pelec’h e c’hallan prenañ ur volotenn ?
3 Er is een winkel in die richting Ur stal zo war an tu-se
4 Een bal Ur volotenn
5 Een verrekijker Gevellunedennoù
6 Een pet Ur gasketenn
7 Een handdoek Serviedenn
8 Sandalen Sandalennoù
9 Een emmer Sailh
10 Zonnecrème Dienn heol
11 Zwembroek Bragoù-kouronkañ
12 Zonnebril Lunedoù-heol
13 Schaaldieren Kresteneg
14 Andere formulering Boued-mor
15 Zonnebaden Kemer un heoliadenn
16 Andere formulering Grit kof rouz
17 Zonnig Heoliet
18 Zonsondergang Kuzh-heol
19 Parasol Disheolier
20 Zon Heol
21 Zonneslag Taol-heol
22 Is het gevaarlijk om hier te zwemmen? Daoust ha dañjerus eo neuial amañ ?
23 Nee, het is niet gevaarlijk N’eo ket dañjerus
24 Ja, het is verboden om hier te zwemmen Ya, difennet eo kouronkañ amañ
25 Zwemmen Neuial
26 Zwemmen Neuierezh
27 Golf Gwagenn
28 Zee Mor
29 Duin Tevenn
30 Zand Traezh
31 Welk weer voorspellen ze voor morgen? Petra zo rakwelet evit an amzer warc’hoazh ?
32 Het weer gaat veranderen Cheñch a ray an amzer
33 Het gaat regenen Glav a ray
34 Het wordt zonnig Heol a vo
35 Het wordt erg winderig Avelaj a vo
36 Zwempak Dilhad-kouronkañ
37 Schaduw Disheol17 - In geval van problemen

In geval van problemen
Quiz
Cursussen
1 Kunt u me helpen, alstublieft? Gall’ a rit sikour ac’hanon, mar plij ?
2 Ik ben de weg kwijt Kollet on
3 Wat wenst u? Petra a fell deoc’h kaout ?
4 Andere formulering Petra faot deoc'h kaout ?
5 Wat is er gebeurd? Petra zo degouezhet ?
6 Waar kan ik een tolk vinden? Pelec’h e c’hallan kavout ur jubenner ?
7 Andere formulering Pelec’h e c’hallan kavout un den a droefe  ?
8 Waar is de dichtstbijzijnde apotheek? Pelec’h emañ an apotikerezh tostañ ?
9 Kunt u een dokter bellen, alstublieft? Gall’ a rit gelver ur mezeg, mar plij ?
10 Andere formulering Gall’ a rit gelver ur medisin, mar plij ?
11 Welke behandeling krijgt u op dit moment? Peseurt louzeier a dapit er mareoù-mañ ?
12 Andere formulering Peseurt louzeier a gemerit er mareoù-mañ ?
13 Een ziekenhuis Un ospital
14 Een apotheek Un apotikerezh
15 Een dokter Ur mezeg
16 Andere formulering Ur milchin
17 Medische dienst Servij mezegiezh
18 Ik ben mijn papieren kwijt Kollet eo ma faperioù ganin
19 Mijn papieren zijn gestolen Laeret eo bet ma faperioù diganin
20 Bureau voor gevonden voorwerpen Burev an traoù kavet
21 Hulppost Post-sikour
22 Nooduitgang Dor-dec’hel
23 De Politie Ar Polis
24 Identiteitsbewijs Paperioù
25 Geld Arc’hant
26 Paspoort Paseporzh
27 Bagage Malizennoù
28 Nee dank u, ik heb geen interesse Mat eo, trugarez
29 Laat me met rust! Roit peoc’h !
30 Ga weg! Kerzhit kuit !
Download MP3 en PDF bestand
MP3 + PDF

Download alle uitdrukkingen

Gratis demoBeginnen

Download MP3 en PDF bestand