Cursussen Albanees

1
Goedendag
Goedenavond
Tot ziens
Tot straks
Ja
Nee
Alstublieft
Dank u
Dank u wel
Bedankt voor uw hulp
Graag gedaan
+ Informele uitdrukkingen
Okee
+ Andere formulering
Hoeveel kost dat?
+ Andere formulering
Pardon!
Ik begrijp het niet
Ik heb het begrepen
Ik weet het niet
Verboden
Waar zijn de toiletten, alstublieft?
+ Andere formulering
Gelukkig Nieuwjaar!
+ Andere formulering
Gelukkige verjaardag!
Prettige feesten!
Gefeliciteerd!
+ Andere formulering
mp3+pdf
Voortgang 0%
Voortgang 1 0%
Voortgang 2 0%
Start een nieuwe quiz
Belangrijke uitdrukkingen Shprehi të përgjithshme 1 2
1 Goedendag Mirëdita
miɾədita
2 Goedenavond Mirëmbrëma
miɾəmbɾəma
3 Tot ziens Mirupafshim
miɾupafʃim
4 Tot straks Shihemi më vonë
ʃihεmi mə vɔnə
5 Ja Po
6 Nee Jo
7 Dank u Faleminderit!
falεmindεɾit
8 Dank u wel Shumë faleminderit!
ʃumə falεmindεɾit
9 Bedankt voor uw hulp Faleminderit për ndihmën tuaj!
falεmindεɾit pəɾ ndihmən tuaj
10 Graag gedaan Ju lutem!
ju lutεm
11 Okee Në rregull
nə rεɡuɫ
12 Hoeveel kost dat? Sa kushton, ju lutem?
sa kuʃtɔn, ju lutεm?
13 Pardon! Më falni!
mə falni
14 Ik begrijp het niet Nuk kuptoj.
nuk kuptɔj
15 Ik heb het begrepen Kuptova!
kuptɔva
16 Ik weet het niet Nuk e di!
nuk ε di
17 Verboden Ndalohet!
ndalɔhεt
18 Waar zijn de toiletten, alstublieft? Ku është tualeti, ju lutem?
Ku əʃtə tualεti, ju lutεm?
19 Gelukkig Nieuwjaar! Gëzuar Vitin e Ri!
ɡəzuaɾ vitin ε ɾi
20 Gelukkige verjaardag! Gëzuar ditëlindjen!
ɡəzuar ditəlindjεn
21 Gefeliciteerd! Urime!
uɾimε

Printvriendelijke versie - Albanees (Woordenschat)

17 onderwerpen
17 onderwerpen

Belangrijke uitdrukkingen

Gesprek

Leren

Kleuren

Getallen

Tijdsaanduidingen

Taxi

Gevoelens

Familie

Bar

Restaurant

Afscheid nemen

Vervoer

Een persoon zoeken

Hotel

Strand

In geval van problemen