Duits Woordenschat

Video om naar de meest voorkomende woorden in het Duits te luisteren

Waarom en hoe leer je Duitse woordenschat met audio?

Hoewel Duits wordt beschouwd als een harde en moeilijke taal in de gemeenschappelijke verbeelding, garanderen wij u dat dit niet het geval is. Net als bij alle andere talen, heb je eenvoudigweg nauwkeurigheid en motivatie nodig om de basiswoordenschat te leren... en onze fiches natuurlijk om je te begeleiden bij het leren van je woordenschat!

De woordenschat van het strand (Der Strand) is op dit moment misschien niet het belangrijkste om te bestuderen. Als je moeite hebt met de uitspraak, concentreer je dan op de zinnen om je misverstand aan het begin aan te geven (Ich verstehe nicht : « Ik begrijp het niet » / Kannst du das bitte wiederholen? : « Kunt u het alstublieft herhalen »).

Als u van plan bent om er tijdens het beroemde Oktoberfest naartoe te gaan, leer dan zorgvuldig de feiten over de bar (Die Bar) kennen om te vragen om de bieren van het land te proeven (Was gibt es zu trinken ?: « Wat is er te drinken? » / Können Sie bitte Eiswürfel dazugeben? : « Kunt u alstublieft ijsblokjes toevoegen? »).

Er zijn enkele suggesties om verder te gaan in je werk op het gebied van taal: de praktijk is de basis voor goed leren!

Selectie van de inhoud om u onder te dompelen in de Duitstalige cultuur

Romans :

Uitzendingen/series :

Films :

Nummers:

Hier is een selectie van 400 nuttige woorden en uitdrukkingen om u op weg te helpen

Deze woorden en uitdrukkingen zijn gerangschikt op thema. Door op de knoppen Quiz of Cursussen te klikken, krijgt u gratis toegang tot de complete cursus in het Duits. Door op de knop printer te klikken, kunt u alle uitdrukkingen van het thema afdrukken. Deze inhoud is gratis.

1 - Belangrijke uitdrukkingen

Belangrijke uitdrukkingen
Quiz
Cursussen
1 Goedendag Guten Tag
2 Goedenavond Guten Abend
3 Tot ziens Auf Wiedersehen
4 Tot straks Bis später
5 Ja Ja
6 Nee Nein
7 Alstublieft Bitte!
8 Dank u Danke schön!
9 Dank u wel Vielen Dank!
10 Bedankt voor uw hulp Danke für Ihre Hilfe
11 Graag gedaan Bitte sehr
12 Okee In Ordnung
13 Hoeveel kost dat? Was kostet das bitte?
14 Pardon! Entschuldigung!
15 Ik begrijp het niet Ich verstehe nicht
16 Ik heb het begrepen Ich habe verstanden
17 Ik weet het niet Ich weiß nicht
18 Verboden Verboten
19 Waar zijn de toiletten, alstublieft? Wo sind die Toiletten bitte?
20 Gelukkig Nieuwjaar! Frohes Neues Jahr
21 Gelukkige verjaardag! Alles Gute zum Geburtstag!
22 Gefeliciteerd! Gratuliere!2 - Gesprek

Gesprek
Quiz
Cursussen
1 Hallo. Hoe gaat het? Hallo, wie geht es dir?
2 Hallo. Het gaat goed, dank je Hallo, gut danke
3 Spreek je Duits? Sprichst du Deutsch?
4 Nee, ik spreek geen Duits Nein, ich spreche kein Deutsch
5 Slechts een klein beetje Nur ein wenig
6 Waar kom je vandaan? Woher kommst du?
7 Wat is je nationaliteit? Was ist deine Staatsbürgerschaft?
8 Ik ben Hollands Ich bin Holländer
9 Als het een vrouw is die spreekt Ich bin Holländerin
10 En jij, woon je hier? Und du, lebst du hier?
11 Ja, ik woon hier Ja, ich wohne hier
12 Ik heet Sarah, en jij? Mein Name ist Sarah. Und du, wie heißt du?
13 Julien Julian
14 Wat doe je hier? Was machst du hier?
15 Ik ben op vakantie Ich bin auf Urlaub
16 Wij zijn op vakantie Wir sind auf Urlaub
17 Ik ben op zakenreis Ich bin auf Geschäftsreise
18 Ik werk hier Ich arbeite hier
19 Wij werken hier Wir arbeiten hier
20 Wat zijn de goeie plekjes om te eten? Was sind die guten Lokale um auszugehen und zu essen?
21 Is er een museum in de buurt? Gibt es ein Museum in der Gegend?
22 Waar kan ik internetverbinding maken? Wo finde ich eine Internetverbindung?3 - Leren

Leren
Quiz
Cursussen
1 Wil je enkele woorden leren? Willst du ein paar Vokabeln lernen?
2 Okee! Ja, einverstanden!
3 Hoe heet dat? Wie heißt das?
4 Dat is een tafel Das ist ein Tisch
5 Een tafel, begrijp je? Ein Tisch. Verstehst du?
6 Ik begrijp het niet Ich verstehe nicht
7 Kan je dat alsjeblieft herhalen? Kannst du das bitte wiederholen?
8 Kan je een beetje trager praten, alsjeblieft? Kannst du bitte langsamer sprechen?
9 Zou je dat kunnen opschrijven, alsjeblieft? Kannst du es bitte aufschreiben?
10 Ik heb het begrepen Ich habe verstanden4 - Kleuren

Kleuren
Quiz
Cursussen
1 Ik vind de kleur van deze tafel mooi Ich mag die Farbe dieses Tisches
2 Het is rood Es ist rot
3 Blauw Blau
4 Geel Gelb
5 Wit Weiß
6 Zwart Schwarz
7 Groen Grün
8 Oranje Orange
9 Paars Violett
10 Grijs Grau5 - Getallen

Getallen
Quiz
Cursussen
1 Nul Null
2 Een Eins
3 Twee Zwei
4 Drie Drei
5 Vier Vier
6 Vijf Fünf
7 Zes Sechs
8 Zeven Sieben
9 Acht Acht
10 Negen Neun
11 Tien Zehn
12 Elf Elf
13 Twaalf Zwölf
14 Dertien Dreizehn
15 Veertien Vierzehn
16 Vijftien Fünfzehn
17 Zestien Sechzehn
18 Zeventien Siebzehn
19 Achttien Achtzehn
20 Negentien Neunzehn
21 Twintig Zwanzig
22 Eenentwintig Einundzwanzig
23 Tweeëntwintig Zweiundzwanzig
24 Drieëntwintig Dreiundzwanzig
25 Vierentwintig Vierundzwanzig
26 Vijfentwintig Fünfundzwanzig
27 Zesentwintig Sechsundzwanzig
28 Zevenentwintig Siebenundzwanzig
29 Achtentwintig Achtundzwanzig
30 Negenentwintig Neunundzwanzig
31 Dertig Dreißig
32 Eenendertig Einunddreißig
33 Tweeëndertig Zweiunddreißig
34 Drieëndertig Dreiunddreißig
35 Vierendertig Vierunddreißig
36 Vijfendertig Fünfunddreißig
37 Zesendertig Sechsunddreißig
38 Veertig Vierzig
39 Vijftig Fünfzig
40 Zestig Sechszig
41 Zeventig Siebzig
42 Tachtig Achtzig
43 Negentig Neunzig
44 Honderd Hundert
45 Honderd vijf Hundertfünf
46 Tweehonderd Zweihundert
47 Driehonderd Dreihundert
48 Vierhonderd Vierhundert
49 Duizend Tausend
50 Vijftienhonderd Eintausendfünfhundert
51 Tweeduizend Zweitausend
52 Tienduizend Zehntausend6 - Tijdsaanduidingen

Tijdsaanduidingen
Quiz
Cursussen
1 Wanneer ben je aangekomen? Wann bist du hier angekommen?
2 Vandaag Heute
3 Gisteren Gestern
4 Twee dagen geleden Vor zwei Tagen
5 Hoe lang blijf je? Wie lange bleibst du?
6 Ik vertrek morgen Ich fahre morgen wieder ab
7 Ik vertrek overmorgen Ich fahre übermorgen wieder ab
8 Ik vertrek over drie dagen Ich fahre in drei Tagen ab
9 Maandag Montag
10 Dinsdag Dienstag
11 Woensdag Mittwoch
12 Donderdag Donnerstag
13 Vrijdag Freitag
14 Zaterdag Samstag
15 Zondag Sonntag
16 Januari Januar
17 Februari Februar
18 Maart März
19 April April
20 Mei Mai
21 Juni Juni
22 Juli Juli
23 Augustus August
24 September September
25 Oktober Oktober
26 November November
27 December Dezember
28 Hoe laat vertrek je? Wann fährst du ab?
29 Om acht uur 's ochtends In der Früh um acht Uhr
30 Om kwart over acht 's ochtends In der Früh um acht Uhr fünfzehn
31 Om half negen 's ochtends In der Früh um acht Uhr dreißig
32 Om kwart voor negen 's ochtends In der Früh um acht Uhr fünfundvierzig
33 Om zes uur 's avonds Am Abend um sechs Uhr
34 Ik ben laat Ich bin spät dran7 - Taxi

Taxi
Quiz
Cursussen
1 Taxi! Taxi!
2 Waar wilt u naartoe? Wo möchten Sie denn hin?
3 Ik ga naar het station Ich muß zum Bahnhof
4 Ik ga naar het hotel Dag en Nacht Ich muß ins Hotel Tag und Nacht
5 Kunt u me naar de luchthaven brengen? Können Sie mich zum Flughafen bringen, bitte?
6 Kunt u mijn bagage nemen? Können Sie mein Gepäck nehmen?
7 Is het ver van hier? Ist das weit von hier entfernt?
8 Nee, het is vlakbij Nein, es ist ganz nah
9 Ja, het is iets verder weg Das ist ein bisschen weiter weg
10 Hoeveel zal het kosten? Wieviel wird das kosten?
11 Breng me hiernaartoe, alstublieft Fahren Sie mich hin bitte
12 Het is rechts Das ist rechts
13 Het is links Das ist links
14 Het is rechtdoor Das ist gerade aus
15 Het is hier Das ist hier
16 Het is die kant uit Dort
17 Stop! Stop!
18 Neem uw tijd Nehmen Sie sich Zeit
19 Mag ik een ontvangstbewijs, alstublieft? Könnte ich eine Rechnung bekommen?8 - Gevoelens

Gevoelens
Quiz
Cursussen
1 Ik hou erg van jouw land Ich mag dein Land sehr
2 Ik hou van je Ich liebe dich
3 Ik ben blij Ich bin glücklich
4 Ik ben verdrietig Ich bin traurig
5 Ik voel me goed hier Ich fühle mich sehr wohl hier
6 Ik heb koud Mir ist kalt
7 Ik heb warm Mir ist heiß
8 Het is te groot Es ist zu groß
9 Het is te klein Es ist zu klein
10 Het is perfect Es ist perfekt
11 Wil je vanavond uit? Willst du heute Abend ausgehen
12 Ik zou graag uitgaan vanavond Ich würde gerne heute Abend ausgehen
13 Dat is een goed idee Das ist eine gute Idee
14 Ik wil me amuseren Ich will mich amüsieren
15 Dat is geen goed idee Es ist keine gute Idee
16 Ik heb geen zin om uit te gaan vanavond Ich will heute Abend nicht ausgehen
17 Ik wil rusten Ich will mich entspannen
18 Wil je sporten? Möchtest du Sport treiben?
19 Ik heb ontspanning nodig Ja, ich brauche Abwechslung
20 Ik speel tennis Ich spiele Tennis
21 Nee bedankt, ik ben erg moe Nein danke, ich bin schon müde9 - Familie

Familie
Quiz
Cursussen
1 Heb je familie hier? Hast du Familie hier?
2 Mijn vader Mein Vater
3 Mijn moeder Meine Mutter
4 Mijn zoon Mein Sohn
5 Mijn dochter Meine Tochter
6 Een broer Ein Bruder
7 Een zus Eine Schwester
8 Een vriend Ein Freund
9 Een vriendin Eine Freundin
10 Mijn vriend Mein Freund
11 Mijn vriendin Meine Freundin
12 Mijn man Mein Ehemann
13 Mijn vrouw Meine Ehefrau10 - Bar

Bar
Quiz
Cursussen
1 De bar Die Bar
2 Wil je iets drinken? Willst du etwas trinken?
3 Drinken Trinken
4 Glas Glas
5 Ja, graag Gerne
6 Wat wil je? Was möchtest du gerne?
7 Waar kan ik uit kiezen? Was gibt es zu trinken ?
8 Er is water of vruchtensap Wasser oder Fruchtsäfte
9 Water Wasser
10 Kunt u er ijsblokjes bij doen? Können Sie bitte Eiswürfel dazugeben?
11 Ijsblokjes Eiswürfel
12 Chocolademelk Heiße Schokolade
13 Melk Milch
14 Thee Tee
15 Koffie Kaffee
16 Met suiker Mit Zucker
17 Met melk Mit Sahne
18 Wijn Wein
19 Bier Bier
20 Een thee, graag Einen Tee bitte!
21 Een biertje, graag Ein Bier bitte
22 Wat wilt u drinken? Was wollen Sie trinken?
23 Twee thee's, graag Zwei Tee bitte!
24 Twee biertjes, graag Zwei Bier bitte
25 Niets, dank u Nichts, danke
26 Proost Prost!
27 Santé! Zum Wohle!
28 De rekening, alstublieft! Zahlen bitte!
29 Hoeveel kost dat ? Wieviel macht das?
30 Twintig euro Zwanzig Euro
31 Ik trakteer je Ich lade dich ein11 - Restaurant

Restaurant
Quiz
Cursussen
1 Het restaurant Das Restaurant
2 Wil je iets eten? Willst du etwas essen ?
3 Ja, graag Ja, ich möchte gerne
4 Eten Essen
5 Waar kunnen we eten? Wo können wir essengehen?
6 Waar kunnen we lunchen? Wo können wir mittagessen?
7 Het avondmaal Abendessen
8 Het ontbijt Frühstück
9 Excuseer! Bitte!
10 De menukaart, alstublieft! Die Karte bitte
11 Hier is de menukaart! Hier ist die Karte
12 Eet je liever vlees of vis? Was ißt du lieber, Fleisch oder Fisch?
13 Met rijst Mit Reis
14 Met pasta Mit Nudeln
15 Aardappels Kartoffeln
16 Groenten Gemüse
17 Roerei - spiegelei - zachtgekookt eitje Rührei - Spiegelei - gekochtes Ei
18 Brood Brot
19 Boter Butter
20 Een salade Ein Salat
21 Een toetje Einen Nachtisch
22 Fruit Früchte
23 Hebt u een mes, alstublieft? Könnte ich bitte ein Messer haben?
24 Ja, ik breng er u onmiddellijk een Ja ich bringe es Ihnen sofort
25 Een mes Ein Messer
26 Een vork Eine Gabel
27 Een lepel Ein Löffel
28 Is dit een warme schotel? Ist es ein warmes Gericht?
29 Ja, en erg pikant ook! Ja und auch sehr scharf!
30 Warm Warm
31 Koud Kalt
32 Pikant Scharf
33 Ik neem vis! Ich werde Fisch nehmen!
34 Ik ook Ich auch12 - Afscheid nemen

Afscheid nemen
Quiz
Cursussen
1 Het is laat! Ik moet nu weggaan! Es ist spät! Ich muß los!
2 Kunnen we elkaar weerzien? Könnten wir uns wiedersehen?
3 Ja, leuk! Ja, gerne
4 Ik woon op dit adres Ich habe diese Adresse
5 Heb je een telefoonnummer? Hast du eine Telefonnummer?
6 Ja, dit is het Ja, hier ist sie
7 Ik vond het gezellig Ich habe einen schönen Moment mit Dir verbracht
8 Ik ook, ik vond het leuk om kennis met je te maken Ich auch. Es war schön Dich kennenzulernen
9 We zien elkaar snel weer Wir sehen uns dann bald
10 Ik hoop het ook Ich hoffe es auch
11 Tot ziens! Auf Wiedersehen
12 Tot morgen Bis morgen
13 Dag! Tschüß!13 - Vervoer

Vervoer
Quiz
Cursussen
1 Pardon, ik zoek de bushalte Verzeihung! Ich suche die Bushaltestelle.
2 Hoeveel kost een ticket naar Zonstad? Was kostet eine Fahrkarte nach Sonnenstadt?
3 Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft? Wohin fährt dieser Zug?
4 Stopt deze trein in Zonstad? Hält dieser Zug in Sonnenstadt an?
5 Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad? Wann fährt der Zug nach Sonnenstadt los?
6 Wanneer komt de trein aan in Zonstad? Wann kommt der Zug nach Sonnenstadt an?
7 Een kaartje voor Zonstad, alstublieft Eine Fahrkarte nach Sonnenstadt bitte
8 Hebt u de dienstregeling van de trein? Haben Sie den Fahrplan des Zuges?
9 De dienstregeling van de bus Bus Fahrplan
10 Pardon, welke trein gaat naar Zonstad? Welcher Zug fährt nach Sonnenstadt bitte?
11 Die trein Es ist dieser
12 Dank u Danke schön!
13 Graag gedaan. Goede reis! Gern geschehen, gute Fahrt!
14 De (repareer)garage Die Werkstatt
15 Het benzinestation Die Tankstelle
16 Voltanken, alstublieft Volltanken, bitte
17 Fiets Fahrrad
18 Het stadscentrum Stadtzentrum
19 De voorstad Vorstadt
20 Het is een stad Es ist eine Stadt
21 Het is een dorp Es ist ein Dorf
22 Een berg Ein Berg
23 Een meer Ein See
24 Het platteland Am Land14 - Een persoon zoeken

Een persoon zoeken
Quiz
Cursussen
1 Is Sarah hier, alstublieft? Ist Sarah da?
2 Ja, ze is hier Ja, sie ist hier
3 Ze is weg Sie ist fort
4 U kunt haar bellen op haar mobiel Sie können sie über ihr Handy erreichen
5 Weet u waar ik haar kan vinden? Wissen Sie wo ich sie finden kann?
6 Ze is op haar werk Sie ist auf ihrer Arbeit
7 Ze is thuis Sie ist zuhause
8 Is Julien hier, alstublieft? Ist Julian da?
9 Ja, hij is hier Ja, er ist hier
10 Hij is weg Er ist fort
11 Weet u waar ik hem kan vinden? Wissen Sie wo ich ihn finden kann?
12 U kunt hem bellen op zijn mobiel Sie können ihn über sein Handy erreichen
13 Hij is op zijn werk Er ist auf seiner Arbeit
14 Hij is thuis Er ist zuhause15 - Hotel

Hotel
Quiz
Cursussen
1 Het hotel Das Hotel
2 Appartement Wohnung
3 Welkom! Willkommen
4 Hebt u een kamer vrij? Haben Sie ein freies Zimmer?
5 Is er een badkamer in de kamer? Gibt es ein Bad im Zimmer?
6 Verkiest u twee eenpersoonsbedden? Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten?
7 Wenst u een kamer met een dubbel bed? Hätten Sie gerne ein Doppelzimmer?
8 Kamer met bad - met balkon - met douche Ein Zimmer mit Badewanne - mit Balkon - mit Dusche
9 Kamer met ontbijt Zimmer mit Frühstück
10 Wat is de prijs voor één nacht? Wieviel ist es pro Nacht?
11 Ik zou graag eerst de kamer zien Ich würde gerne das Zimmer zuerst sehen
12 Ja, natuurlijk Ja, natürlich
13 Dank u, de kamer is erg mooi Danke, das Zimmer ist sehr schön
14 Okee, kan ik reserveren voor deze nacht? Gut, kann ich für eine Nacht reservieren?
15 Het is wat te duur voor mij, bedankt Es ist ein bisschen zu teuer für mich
16 Kunt u voor mijn bagage zorgen, alstublieft? Können Sie sich bitte um mein Gepäck kümmern?
17 Waar is mijn kamer, alstublieft? Wo befindet sich mein Zimmer?
18 Het is op de eerste verdieping Es ist im ersten Stock
19 Is er een lift? Gibt es ein Aufzug?
20 De lift is aan uw linkerkant Der Aufzug ist auf der linken Seite
21 De lift is aan uw rechterkant Der Aufzug ist auf der rechten Seite
22 Waar is de wasserij, alstublieft? Wo befindet sich die Waschküche?
23 Het is op de gelijkvloerse verdieping Sie ist im Erdgeschoß
24 De begane grond Erdgeschoß
25 Kamer Schlafzimmer
26 Droogkuis Reinigung
27 Kapsalon Friseur
28 Autoparking Garage
29 We zien elkaar in de vergaderzaal? Wir treffen uns in Konferenzraum?
30 De vergaderzaal Meetingraum
31 Het zwembad is verwarmd Das Schwimmbad ist geheizt
32 Het zwembad Schwimmbad
33 Maak me wakker om 7 uur, alstublieft Könnten Sie mich bitte um sieben aufwecken?
34 De sleutel, alstublieft Die Schlüssel bitte
35 De pas, alstublieft Der Paß bitte
36 Zijn er berichten voor mij? Sind irgendwelche Nachrichten für mich da?
37 Ja, alstublieft Ja, hier sind sie
38 Nee, we hebben niets voor u ontvangen Nein, Sie haben keine Nachrichten erhalten
39 Waar kan ik wisselgeld krijgen? Wo kann ich Wechselgeld becommen?
40 Kunt u mij wisselgeld geven? Könnten Sie mir wechseln, bitte?
41 Dat kunnen wij. Hoeveel had u gewenst? Ja, wir können für Sie wechseln, wieviel brauchen Sie?16 - Strand

Strand
Quiz
Cursussen
1 Het strand Der Strand
2 Weet u waar ik een bal kan kopen? Wissen Sie wo ich einen Ball kaufen kann?
3 Er is een winkel in die richting Es gibt ein Geschäft in dieser Richtung
4 Een bal Ein Ball
5 Een verrekijker Ein Fernglas
6 Een pet Eine Kappe
7 Een handdoek Ein Badetuch
8 Sandalen Sandalen
9 Een emmer Ein Eimer
10 Zonnecrème Eine Sonnencreme
11 Zwembroek Eine Badehose
12 Zonnebril Eine Sonnenbrille
13 Schaaldieren Schalentiere
14 Zonnebaden Sich sonnen
15 Zonnig Sonnig
16 Zonsondergang Der Sonnenuntergang
17 Parasol Der Sonnenschirm
18 Zon Die Sonne
19 Zonneslag Ein Sonnenstich
20 Is het gevaarlijk om hier te zwemmen? Ist es gefährlich hier zu schwimmen?
21 Nee, het is niet gevaarlijk Nein, es ist nicht gefährlich
22 Ja, het is verboden om hier te zwemmen Ja, es ist untersagt hier zu schwimmen
23 Zwemmen Schwimmen
24 Zwemmen Das Schwimmen
25 Golf Die Welle
26 Zee Das Meer
27 Duin Die Düne
28 Zand Der Sand
29 Welk weer voorspellen ze voor morgen? Was ist die Wettervorhersage für morgen?
30 Het weer gaat veranderen Das Wetter wird sich ändern
31 Het gaat regenen Es wird regnen
32 Het wordt zonnig Es wird sonnig
33 Het wordt erg winderig Es wird sehr windig
34 Zwempak Der Badeanzug17 - In geval van problemen

In geval van problemen
Quiz
Cursussen
1 Kunt u me helpen, alstublieft? Könnten Sie mir bitte helfen?
2 Ik ben de weg kwijt Ich habe mich verlaufen
3 Wat wenst u? Was möchten Sie?
4 Wat is er gebeurd? Was ist passiert?
5 Waar kan ik een tolk vinden? Wo kann ich einen Dolmetscher finden?
6 Waar is de dichtstbijzijnde apotheek? Wo befindet sich die nächste Apotheke?
7 Kunt u een dokter bellen, alstublieft? Könnten Sie einen Arzt anrufen bitte?
8 Welke behandeling krijgt u op dit moment? Welche Art von Behandlung befolgen Sie zur Zeit?
9 Een ziekenhuis Ein Krankenhaus
10 Een apotheek Eine Apotheke
11 Een dokter Ein Arzt
12 Medische dienst Medizinische Abteilung
13 Ik ben mijn papieren kwijt Ich habe meine Papiere verloren
14 Mijn papieren zijn gestolen Meine Papiere wurden mir gestohlen
15 Bureau voor gevonden voorwerpen Fundbüro
16 Hulppost Erste Hilfe Station
17 Nooduitgang Notausgang
18 De Politie Die Polizei
19 Identiteitsbewijs Papiere
20 Geld Geld
21 Paspoort Pass
22 Bagage Gepäck
23 Nee dank u, ik heb geen interesse Es ist in Ordnung, nein danke
24 Laat me met rust! Lassen Sie mich in Ruhe!
25 Ga weg! Gehen Sie!
Download MP3 en PDF bestand
MP3 + PDF

Download alle uitdrukkingen

Gratis demoBeginnen

Download MP3 en PDF bestand