Servisch Woordenschat

Video met de meest voorkomende woorden in het Servisch

Waarom en hoe leer je Servische woordenschat met audio?

Servië is een uitstekende bestemming voor zowel thuisfilmliefhebbers (биоскоп om te zeggen "bioscoop") als avonturiers die op zoek zijn naar rijke ruimtes om te ontdekken (treba da se opustim / treba da se opoustimm om te zeggen dat je je even moet laten gaan). Het is ook het grootste exportland van frambozen (малина), dus als je ervan houdt, zul je snel je geluk ter plaatse vinden.

Een ander interessant feit over de taal is dat er wereldwijd weinig Servische woorden worden gebruikt, de enige die echt bekend is, is "vampier". Het leren van de basis van het Servisch zal een uitzonderlijke bijdrage leveren aan je CV, vooral omdat het een van de 4 hoofdtalen van het Ottomaanse Rijk was.

Tot slot is het Servische volk statistisch gezien het meest gastvrij en warm, dus je zal nog meer kunnen genieten van de gastvrijheid van de Serviërs door wat praktische woorden te leren (Stvarno volim tvoju zemlju / stvarno volim tvoyou zemlyou om een persoon te vertellen dat je bijvoorbeeld heel veel van hun land houdt).

Wordt sneller vertrouwd met deze taal dankzij onze selectie van de onderwerpen (romans, films, series en muziek) hieronder.

Selectie van de inhoud om je onder te dompelen in de cultuur van Servië

Romans:

Films:

Series:

Muziek:

Hier is een selectie van 400 nuttige woorden en uitdrukkingen om u op weg te helpen

Deze woorden en uitdrukkingen zijn ingedeeld naar thema. Door op de knoppen Quiz of Cursussen te klikken, heb je gratis toegang tot de complete cursus Servisch. Door op de knop printer te klikken, kun je alle uitdrukkingen van het thema afdrukken. Deze inhoud is gratis.
1 - Belangrijke uitdrukkingen
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Goedendag 🔊 Dobar dan dobar dan
🔊 Goedendag 🔊 Dobro jutro dobro youtro
🔊 Goedenavond 🔊 Dobro veče dobro vetche
🔊 Tot ziens 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Tot straks 🔊 Vidimo se Vidimo sé
🔊 Ja 🔊 Da da
🔊 Nee 🔊 Ne ne
🔊 Alstublieft 🔊 Molim vas molim vas
🔊 Dank u 🔊 Hvala hvala
🔊 Dank u wel 🔊 Hvala puno! hvala pouno
🔊 Dank u wel 🔊 Hvala lepo! hvala lepo
🔊 Bedankt voor uw hulp 🔊 Hvala na pomoći hvala na pomotchi
🔊 Graag gedaan 🔊 Nema na čemu nema na tchemou
🔊 Graag gedaan 🔊 Molim! molim
🔊 Okee 🔊 U redu ou redou
🔊 Hoeveel kost dat? 🔊 Koliko košta? koliko kochta
🔊 Hoeveel kost dat? 🔊 Pošto je? pochto ye
🔊 Pardon! 🔊 Izvinite izvinite
🔊 Pardon! 🔊 Oprostite oprostite
🔊 Ik begrijp het niet 🔊 Ne razumem né razoumem
🔊 Ik heb het begrepen 🔊 Razumeo sam razoumeo sam
🔊 Ik heb het begrepen 🔊 Razumela sam razoumela sam
🔊 Ik weet het niet 🔊 Ne znam né znam
🔊 Verboden 🔊 Zabranjeno zabragneno
🔊 Waar zijn de toiletten, alstublieft? 🔊 Molim Vas, gde je toalet ? molim vas, gdé yé toalet
🔊 Waar zijn de toiletten, alstublieft? 🔊 Molim Vas, gde je WC? molim vas, gdé yé vètsé
🔊 Gelukkig Nieuwjaar! 🔊 Srećna Nova godina sretchna nova godina
🔊 Gelukkige verjaardag! 🔊 Srećan rođendan sretchan rodyendan
🔊 Prettige feesten! 🔊 Srećni praznici! sretchni praznitsi
🔊 Gefeliciteerd! 🔊 Čestitam! tchestitam
2 - Gesprek
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Hallo. Hoe gaat het? 🔊 Dobar dan. Kako si? dobar dan. kako si
🔊 Hallo. Hoe gaat het? 🔊 Dobar dan. Kako ste? dobar dan. kako ste
🔊 Hallo. Het gaat goed, dank je 🔊 Dobar dan. Hvala, dobro sam. dobar dan. hvala, dobro sam.
🔊 Spreek je Servisch ? 🔊 Govoriš li srpski? govorich li srpski
🔊 Nee, ik spreek geen Servisch 🔊 Ne, ne govorim srpski ne, ne govorim srpski
🔊 Slechts een klein beetje 🔊 Samo malo samo malo
🔊 Waar kom je vandaan? 🔊 Odakle dolaziš? odaklé dolazich
🔊 Waar kom je vandaan? 🔊 Odakle dolazite? odaklé dolazite
🔊 Wat is je nationaliteit? 🔊 Koje si nacionalnosti? koyé si natsionalnosti
🔊 Wat is je nationaliteit? 🔊 Koje je tvoje državljanstvo? koye je tvoje deurjavlyanstvo
🔊 Ik ben Hollands 🔊 Ja sam Holanđanin ja sam holandyanin
🔊 En jij, woon je hier? 🔊 Ti živiš ovde? ti jivich ovde
🔊 Ja, ik woon hier 🔊 Da, ja živim ovde da, ya jivim ovde
🔊 Ik heet Sarah, en jij? 🔊 Zovem se Sara, a ti? zovem sé sara, a ti
🔊 Julien 🔊 Julien youlien
🔊 Wat doe je hier? 🔊 Šta radiš tu? chta radich tou
🔊 Wat doe je hier? 🔊 Šta radite tu? chta radité tou
🔊 Ik ben op vakantie 🔊 Na odmoru sam na odmorou sam
🔊 Wij zijn op vakantie 🔊 Na odmoru smo na odmorou smo
🔊 Ik ben op zakenreis 🔊 Na poslovnom sam putovanju na poslovnom sam poutovagnou
🔊 Ik werk hier 🔊 Radim ovde radim ovde
🔊 Wij werken hier 🔊 Radimo ovde radimo ovde
🔊 Wat zijn de goeie plekjes om te eten? 🔊 Gde se može nešto dobro pojesti? gdé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 Is er een museum in de buurt? 🔊 Ima li muzeja u blizini? ima li mouzeya ou blizini
🔊 Waar kan ik internetverbinding maken? 🔊 Gde se mogu uključiti na Internet? gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - Leren
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Ik heb het begrepen 🔊 Razumeo sam razoumeo sam
🔊 Wil je enkele woorden leren? 🔊 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? Da li jelich da naoutchich nekoliko retchi?
🔊 Okee! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Hoe heet dat? 🔊 Šta je to? chta yé to
🔊 Dat is een tafel 🔊 To je sto to yé sto
🔊 Een tafel, begrijp je? 🔊 Sto. Razumeš? sto. razoumech
🔊 Kan je dat alsjeblieft herhalen? 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? mojech li, molim te, ponoviti
🔊 Kan je een beetje trager praten, alsjeblieft? 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 Zou je dat kunnen opschrijven, alsjeblieft? 🔊 Možeš li to napisati, molim te? moyech li to napisati, molim te
4 - Kleuren
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Ik vind de kleur van deze tafel mooi 🔊 Sviđa mi se boja stola svidya mi sé boya stola
🔊 Het is rood 🔊 To je crveno to yé tsrvéno
🔊 Blauw 🔊 Plavo plavo
🔊 Geel 🔊 Žuto jouto
🔊 Wit 🔊 Belo bélo
🔊 Zwart 🔊 Crno tsrno
🔊 Groen 🔊 Zeleno zeleno
🔊 Oranje 🔊 Narandžasto narandjasto
🔊 Paars 🔊 Ljubičasto lyoubitchasto
🔊 Grijs 🔊 Sivo sivo
5 - Getallen
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Nul 🔊 Nula noula
🔊 Een 🔊 Jedan yedan
🔊 Twee 🔊 Dva dva
🔊 Drie 🔊 Tri tri
🔊 Vier 🔊 Četiri tchètiri
🔊 Vijf 🔊 Pet pet
🔊 Zes 🔊 Šest chèstt
🔊 Zeven 🔊 Sedam sedamm
🔊 Acht 🔊 Osam osamm
🔊 Negen 🔊 Devet devet
🔊 Tien 🔊 Deset deset
🔊 Elf 🔊 Jedanaest yèdanaèsstt
🔊 Twaalf 🔊 Dvanaest dvanaèsstt
🔊 Dertien 🔊 Trinaest trinaèsstt
🔊 Veertien 🔊 Četrnaest tchètrnaèsstt
🔊 Vijftien 🔊 Petnaest pètnaèsstt
🔊 Zestien 🔊 Šesnaest chèssnaèsstt
🔊 Zeventien 🔊 Sedamnaest sèdammnaèsstt
🔊 Achttien 🔊 Osamnaest ossammnaèsstt
🔊 Negentien 🔊 Devetnaest dèvètnaèsstt
🔊 Twintig 🔊 Dvadeset Dvadèssètt
🔊 Eenentwintig 🔊 Dvadeset jedan dvadèssètt yedan
🔊 Tweeëntwintig 🔊 Dvadeset dva dvadèssètt dva
🔊 Drieëntwintig 🔊 Dvadeset tri dvadèssètt tri
🔊 Vierentwintig 🔊 Dvadeset četiri dvadèssètt tchetiri
🔊 Vijfentwintig 🔊 Dvadeset pet dvadèssètt pet
🔊 Zesentwintig 🔊 Dvadeset šest dvadèssètt chest
🔊 Zevenentwintig 🔊 Dvadeset sedam dvadèssètt sedam
🔊 Achtentwintig 🔊 Dvadeset osam dvadèssètt osam
🔊 Negenentwintig 🔊 Dvadeset devet dvadèssètt devet
🔊 Dertig 🔊 Trideset tridèssètt
🔊 Eenendertig 🔊 Trideset jedan tridèssètt yedan
🔊 Tweeëndertig 🔊 Trideset dva tridèssètt dva
🔊 Drieëndertig 🔊 Trideset tri tridèssètt tri
🔊 Vierendertig 🔊 Trideset četiri tridèssètt tchètiri
🔊 Vijfendertig 🔊 Trideset pet tridèssètt pet
🔊 Zesendertig 🔊 Trideset šest tridèssètt chèstt
🔊 Veertig 🔊 Četrdeset tchetrdèssètt
🔊 Vijftig 🔊 Pedeset pèdèssètt
🔊 Zestig 🔊 Šezdeset chezdèssètt
🔊 Zeventig 🔊 Sedamdeset sèdammdèssètt
🔊 Tachtig 🔊 Osamdeset ossamdèssètt
🔊 Negentig 🔊 Devedeset dèvèdèssètt
🔊 Honderd 🔊 Sto sto
🔊 Honderd vijf 🔊 Sto pet sto pet
🔊 Tweehonderd 🔊 Dvesta dvèsta
🔊 Driehonderd 🔊 Trista trista
🔊 Vierhonderd 🔊 Četiristo tchètiristo
🔊 Duizend 🔊 Hiljada hilyada
🔊 Vijftienhonderd 🔊 Hiljadu petsto hilyadou petsto
🔊 Tweeduizend 🔊 Dve hiljade dvé hilyade
🔊 Tienduizend 🔊 Deset hiljada deset hilyada
6 - Tijdsaanduidingen
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Wanneer ben je aangekomen? 🔊 Kad si stigao? kad si stigao
🔊 Wanneer ben je aangekomen? 🔊 Kad si stigla? kad si stigla
🔊 Vandaag 🔊 Danas danas
🔊 Gisteren 🔊 Juče youtche
🔊 Twee dagen geleden 🔊 Pre dva dana pré dva dana
🔊 Twee dagen geleden 🔊 Ima dva dana ima dva dana
🔊 Hoe lang blijf je? 🔊 Koliko ostaješ? koliko ostayech
🔊 Ik vertrek morgen 🔊 Odlazim sutra odlazim soutra
🔊 Ik vertrek overmorgen 🔊 Odlazim prekosutra odlazim prekosoutra
🔊 Ik vertrek over drie dagen 🔊 Odlazim za tri dana odlazim za tri dana
🔊 Maandag 🔊 Ponedeljak ponedelyak
🔊 Dinsdag 🔊 Utorak outorak
🔊 Woensdag 🔊 Sreda sreda
🔊 Donderdag 🔊 Četvrtak tchetvrtak
🔊 Vrijdag 🔊 Petak petak
🔊 Zaterdag 🔊 Subota soubota
🔊 Zondag 🔊 Nedelja nedelya
🔊 Januari 🔊 Januar yanouar
🔊 Februari 🔊 Februar febrouar
🔊 Maart 🔊 Mart mart
🔊 April 🔊 April april
🔊 Mei 🔊 Maj may
🔊 Juni 🔊 Juni youni
🔊 Juli 🔊 Juli youli
🔊 Augustus 🔊 Avgust avgoust
🔊 September 🔊 Septembar septembar
🔊 Oktober 🔊 Oktobar oktobar
🔊 November 🔊 Novembar novembar
🔊 December 🔊 Decembar detsembar
🔊 Hoe laat vertrek je? 🔊 U koliko sati odlaziš? ou koliko sati odlazich
🔊 Hoe laat vertrek je? 🔊 U koliko sati odlazite? ou koliko sati odlazite
🔊 Om acht uur 's ochtends 🔊 Ujutru, u osam sati ouyoutru, ou osam sati
🔊 Om kwart over acht 's ochtends 🔊 Ujutru, u osam i petnaest ouyoutru, ou osam i petnaest
🔊 Om half negen 's ochtends 🔊 Ujutru, u pola devet ouyoutru, ou pola devet
🔊 Om kwart voor negen 's ochtends 🔊 Ujutru, u osam i četrdeset pet ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 Om zes uur 's avonds 🔊 Uveče, u šest sati ouvetche, ou chest sati
🔊 Ik ben laat 🔊 Kasnim kasnim
7 - Taxi
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Taxi! 🔊 Taksi! taksi
🔊 Waar wilt u naartoe? 🔊 Kuda ćete? kouda tchètè
🔊 Ik ga naar het station 🔊 Idem na stanicu Idem na stanitsou
🔊 Ik ga naar het hotel Dag en Nacht 🔊 Idem u hotel Dan i Noć idem ou hotel dan i notch
🔊 Kunt u me naar de luchthaven brengen? 🔊 Možete li me odvesti na aerodrom? mojeté li mé odvesti na aerodrom
🔊 Kunt u mijn bagage nemen? 🔊 Možete li uzeti moj prtljag? mojeté li ouzeti moy prtlyag
🔊 Is het ver van hier? 🔊 Je li daleko odavde? yé li daleko odavde
🔊 Nee, het is vlakbij 🔊 Ne, blizu je ne, blizou ye
🔊 Ja, het is iets verder weg 🔊 Da, to je malo dalje da, to yé malo dalye
🔊 Hoeveel zal het kosten? 🔊 Koliko će koštati? koliko tché kochtati
🔊 Breng me hiernaartoe, alstublieft 🔊 Odvedite me tu odvedité mé tou
🔊 Het is rechts 🔊 Na desno na desno
🔊 Het is links 🔊 Na levo na liyevo
🔊 Het is rechtdoor 🔊 Samo pravo samo pravo
🔊 Het is hier 🔊 Tu je tou ye
🔊 Het is die kant uit 🔊 Tamo je tamo yé
🔊 Stop! 🔊 Stop! stop
🔊 Neem uw tijd 🔊 Ne morate da žurite né moraté da jourité
🔊 Mag ik een ontvangstbewijs, alstublieft? 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - Familie
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Heb je familie hier? 🔊 Imaš li rodbinu ovde? imach li rodbinou ovde
🔊 Mijn vader 🔊 Imam Oca imam otsa
🔊 Mijn moeder 🔊 Imam Majku imam maykou
🔊 Mijn zoon 🔊 Imam Sina imam sina
🔊 Mijn dochter 🔊 Imam Kćerku imam ktcherkou
🔊 Een broer 🔊 Imam Brata imam brata
🔊 Een zus 🔊 Imam Sestru imam sestrou
🔊 Een vriend 🔊 Imam Prijatelja imam priyatélya
🔊 Een vriendin 🔊 Imam Prijateljicu imam priyatelitsou
🔊 Mijn vriend 🔊 Imam Dečka imam detchka
🔊 Mijn vriendin 🔊 Imam Devojku imam dévoykou
🔊 Mijn man 🔊 Imam Muža imam mouja
🔊 Mijn vrouw 🔊 Imam Ženu imam jénou
9 - Gevoelens
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Ik hou erg van jouw land 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 Ik hou van je 🔊 Volim te volim te
🔊 Ik ben blij 🔊 Srećan sam srétchan sam
🔊 Ik ben blij 🔊 Srećna sam srétchna sam
🔊 Ik ben verdrietig 🔊 Tužan sam toujan sam
🔊 Ik ben verdrietig 🔊 Tužna sam toujna sam
🔊 Ik voel me goed hier 🔊 Uživam ovde oujivamm ovdé
🔊 Ik heb het koud 🔊 Hladno mi je hladno mi ye
🔊 Ik heb koud 🔊 Zima mi je zima mi yé
🔊 Ik heb het warm 🔊 Toplo mi je toplo mi yé
🔊 Het is te groot 🔊 Preveliko je prévéliko yé
🔊 Het is te klein 🔊 Premalo je prémalo yé
🔊 Het is perfect 🔊 Taman je taman yé
🔊 Wil je vanavond uit? 🔊 Želiš li izaći večeras? Želiš li izaći večeras?
🔊 Ik zou graag uitgaan vanavond 🔊 Hteo bih izaći večeras hteo bih izatchi vetchérass
🔊 Dat is een goed idee 🔊 To je dobra ideja to yé dobra idéya
🔊 Ik wil me amuseren 🔊 Želim da se zabavljam jelim da sé zabavlyam
🔊 Dat is geen goed idee 🔊 To nije dobra ideja to niyé dobra idéya
🔊 Ik heb geen zin om uit te gaan vanavond 🔊 Ne želim izaći večeras né jelim izatchi vetchérass
🔊 Ik wil rusten 🔊 Hteo bih da se odmorim hteo bih da sé odmorim
🔊 Ik wil rusten 🔊 Htela bih da se odmorim htéla bih da sé odmorim
🔊 Wil je sporten? 🔊 Želiš li da se baviš sportom jelich li da se bavich sportom
🔊 Ik heb ontspanning nodig 🔊 Da, treba da se opustim da, treba da sé opoustimm
🔊 Ik speel tennis 🔊 Igram tenis igramm tenis
🔊 Nee bedankt, ik ben erg moe 🔊 Ne hvala, previše sam umoran né hvala, préviché samm oumorann
🔊 Nee bedankt, ik ben erg moe 🔊 Ne hvala, previše sam umorna né hvala, préviché samm oumorna
10 - Bar
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 De bar 🔊 Bar bar
🔊 Wil je iets drinken? 🔊 Želiš li nešto popiti? jelich li nechto popiti
🔊 Drinken 🔊 Piti piti
🔊 Glas 🔊 Čaša tchacha
🔊 Ja, graag 🔊 Vrlo rado vrlo rado
🔊 Wat wil je? 🔊 Šta piješ? chta pich ?
🔊 Waar kan ik uit kiezen? 🔊 Šta ima od pića? chta ima od pitcha
🔊 Waar kan ik uit kiezen? 🔊 Šta ima za piće? chta ima za pitche
🔊 Er is water of vruchtensap 🔊 Ima vode ili voćnih sokova ima vodé ili votchnih sokova
🔊 Water 🔊 Vode vode
🔊 Water 🔊 Voda voda
🔊 Kunt u er ijsblokjes bij doen? 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 Ijsblokjes 🔊 Kocke leda kotské leda
🔊 Chocolademelk 🔊 Čokolade tchokolade
🔊 Melk 🔊 Mleka mleka
🔊 Thee 🔊 Čaja tchaya
🔊 Koffie 🔊 Kafe kafe
🔊 Met suiker 🔊 Sa šećerom sa chetcherom
🔊 Met melk 🔊 Sa šlagom sa chlagom
🔊 Wijn 🔊 Vina vina
🔊 Bier 🔊 Piva piva
🔊 Een thee, graag 🔊 Čaj, molim te tchay, molim te
🔊 Een biertje, graag 🔊 Pivo, molim te pivo, molim te
🔊 Wat wilt u drinken? 🔊 Šta želite piti? chta jelité piti
🔊 Twee thee's, graag 🔊 Dva čaja, molim Vas! dva tchaya, molim vas
🔊 Twee biertjes, graag 🔊 Dva piva, molim Vas! dva piva, molim vas
🔊 Niets, dank u 🔊 Ništa, hvala nichta, hvala
🔊 Proost 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Proost 🔊 Živeo! na jiveo
🔊 Santé! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Gezondheid! 🔊 Živeli! jiveli
🔊 De rekening, alstublieft! 🔊 Molim Vas, račun! molim vas, ratchoun
🔊 Hoeveel kost dat ? 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 Twintig euro 🔊 Dvadeset eura dvadeset eoura
🔊 Ik trakteer je 🔊 Ja častim ya tchastim
11 - Restaurant
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Het restaurant 🔊 Restoran restorann
🔊 Wil je iets eten? 🔊 Želiš li nešto jesti? jelich li nechto yesti
🔊 Ja, graag 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Eten 🔊 Jesti yesti
🔊 Waar kunnen we eten? 🔊 Gde možemo jesti? gdé mojémo yesti
🔊 Waar kunnen we lunchen? 🔊 Gde možemo ručati? gdé mojémo routchati
🔊 Het avondmaal 🔊 Večera vetchera
🔊 Het ontbijt 🔊 Doručak doroutchak
🔊 Excuseer! 🔊 Molim Vas! molim vas
🔊 De menukaart, alstublieft! 🔊 Molim Vas, jelovnik! molim vas, yelovnik
🔊 Hier is de menukaart! 🔊 Izvolite jelovnik izvolité yelovnik
🔊 Eet je liever vlees of vis? 🔊 Šta više voliš? Meso ili ribu? chta viché volich meso ili ribou
🔊 Met rijst 🔊 S pirinčem s pirintchem
🔊 Met pasta 🔊 Sa testeninom sa testeninom
🔊 Aardappels 🔊 Krompiri krompiri
🔊 Aardappelen 🔊 S krompirom s krompirom
🔊 Groenten 🔊 Povrće povrtche
🔊 Groenten 🔊 S povrćem s povrtchem
🔊 Roerei - spiegelei - zachtgekookt eitje 🔊 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
🔊 Brood 🔊 Hleb hléb
🔊 Boter 🔊 Maslac maslats
🔊 Boter 🔊 Puter pouter
🔊 Een salade 🔊 Salata salata
🔊 Een toetje 🔊 Desert desert
🔊 Fruit 🔊 Voće votche
🔊 Hebt u een mes, alstublieft? 🔊 Molim Vas, nož molim vas, noj
🔊 Ja, ik breng er u onmiddellijk een 🔊 Da, odmah ću ga doneti da, odmah tchou ga doneti
🔊 Een mes 🔊 Nož noj
🔊 Een vork 🔊 Viljuška vilyouchka
🔊 Een lepel 🔊 Kašika kachika
🔊 Is dit een warme schotel? 🔊 Da li je to toplo jelo? da li yé to toplo yelo
🔊 Ja, en erg pikant ook! 🔊 Da, i vrlo začinjeno! da, i vrlo zatchigneno
🔊 Warm 🔊 Toplo toplo
🔊 Warm 🔊 Vruće vroutche
🔊 Koud 🔊 Hladno hladno
🔊 Pikant 🔊 Začinjeno zatchigneno
🔊 Pikant 🔊 Ljuto lyouto
🔊 Ik neem vis! 🔊 Uzeću ribu ouzetchou ribou
🔊 Ik ook 🔊 I ja i ya
12 - Afscheid nemen
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Het is laat! Ik moet nu weggaan! 🔊 Kasno je! Moram otići! kasno ye moram otitchi
🔊 Kunnen we elkaar weerzien? 🔊 Možemo li se ponovo videti? mojemo li sé ponovo videti
🔊 Ja, leuk! 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Ik woon op dit adres 🔊 Ovo je moja adresa ovo yé moya adresa
🔊 Heb je een telefoonnummer? 🔊 Imaš li broj telefona? imach li broy téléfona
🔊 Ja, dit is het 🔊 Da, evo da, évo
🔊 Ik vond het gezellig 🔊 Bilo mi je lepo s tobom bilo mi yé lepo s tobom
🔊 Ik ook, ik vond het leuk om kennis met je te maken 🔊 I meni je drago što sam te upoznala i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 We zien elkaar snel weer 🔊 Videćemo se ponovno uskoro videtchémo sé ponovno ouskoro
🔊 Ik hoop het ook 🔊 I ja se nadam i ya se nadam
🔊 Tot ziens! 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Tot morgen 🔊 Vidimo se sutra vidimo sé soutra
🔊 Dag! 🔊 Zdravo zdravo
13 - Vervoer
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Dank u 🔊 Hvala hvala
🔊 Pardon, ik zoek de bushalte 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 Hoeveel kost een ticket naar Zonstad? 🔊 Koliko košta karta za Grad Sunca? koliko kochta karta za grad sountsa
🔊 Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft? 🔊 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? molim vas, kuda idé ovay voz
🔊 Stopt deze trein in Zonstad? 🔊 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
🔊 Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad? 🔊 Kad kreće voz za Grad Sunca? kad kretché voz za grad sountsa
🔊 Wanneer komt de trein aan in Zonstad? 🔊 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? kad stijé ovay voz ou grad sountsa
🔊 Een kaartje voor Zonstad, alstublieft 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? yednou kartou za grad sountsa, molim vas
🔊 Hebt u de dienstregeling van de trein? 🔊 Imate li vozni red vozova? imaté li vozni red vozova
🔊 De dienstregeling van de bus 🔊 Vozni red autobusa? vozni red aoutobousa
🔊 Pardon, welke trein gaat naar Zonstad? 🔊 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
🔊 Die trein 🔊 Ovaj, ovde ovay, ovde
🔊 Graag gedaan. Goede reis! 🔊 Nema na čemu. Srećan put! nema na tchemou. sretchan poutt
🔊 De (repareer)garage 🔊 Automehaničarska radnja aoutoméhanitcharska radnya
🔊 Het benzinestation 🔊 Benzinska stanica benzinska stanitsa
🔊 Het benzinestation 🔊 Benzinska pumpa benzinska poumpa
🔊 Voltanken, alstublieft 🔊 Do vrha, molim do veurha, molim
🔊 Fiets 🔊 Bicikl bitsikl
🔊 Het stadscentrum 🔊 Centar grada tsèntar grada
🔊 De voorstad 🔊 Predgrađe predgradye
🔊 Het is een stad 🔊 To je veliki grad to yé veliki grad
🔊 Het is een dorp 🔊 To je selo to yé selo
🔊 Een berg 🔊 Planina planina
🔊 Een meer 🔊 Jezero yézéro
🔊 Het platteland 🔊 Selo sélo
14 - Hotel
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Het hotel 🔊 Hotel hotel
🔊 Appartement 🔊 Apartman apartmann
🔊 Appartement 🔊 Stan stan
🔊 Welkom! 🔊 Dobrodošli dobrodochli
🔊 Hebt u een kamer vrij? 🔊 Imate li slobodnu sobu? imaté li slobodnou sobou
🔊 Is er een badkamer in de kamer? 🔊 Ima li kupatilo u sobi? ima li koupatilo ou sobi
🔊 Verkiest u twee eenpersoonsbedden? 🔊 Želite li radije dva odvojena kreveta? jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
🔊 Wenst u een kamer met een dubbel bed? 🔊 Želite li bračni krevet? jelité li bratchni krevet
🔊 Kamer met bad - met balkon - met douche 🔊 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
🔊 Kamer met ontbijt 🔊 Soba s doručkom soba s doroutchkom
🔊 Wat is de prijs voor één nacht? 🔊 Koliko košta jedno noćenje? koliko kochta yedno notchègnè
🔊 Ik zou graag eerst de kamer zien 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 Ja, natuurlijk 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Dank u, de kamer is erg mooi 🔊 Hvala. Soba je vrlo lepa hvala. soba yé vrlo lépa
🔊 Okee, kan ik reserveren voor deze nacht? 🔊 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
🔊 Het is wat te duur voor mij, bedankt 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 Kunt u voor mijn bagage zorgen, alstublieft? 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
🔊 Waar is mijn kamer, alstublieft? 🔊 Molim Vas, gde je moja soba? molim vas, gdé yé moya soba
🔊 Het is op de eerste verdieping 🔊 Na prvom spratu na prvom spratou
🔊 Is er een lift? 🔊 Ima li hotel lift? ima li hotel lift
🔊 De lift is aan uw linkerkant 🔊 Lift je na levoj strani? lift yé na levoy strani?
🔊 De lift is aan uw rechterkant 🔊 Lift je na desnoj strani? lift yé na dèsnoy strani?
🔊 Waar is de wasserij, alstublieft? 🔊 Gdje je perionica veša? gdyé yé périonica vécha
🔊 Het is op de gelijkvloerse verdieping 🔊 U prizemlju ou prizemlyou
🔊 De begane grond 🔊 Prizemlje prizemlyé
🔊 Kamer 🔊 Soba soba
🔊 Droogkuis 🔊 Hemijsko čišćenje hémiysko tchichtchenye
🔊 Kapsalon 🔊 Frizer frizer
🔊 Kapsalon 🔊 Frizerski salon frizerski salon
🔊 Autoparking 🔊 Parkiralište za automobile parkiralichté za aoutomobile
🔊 We zien elkaar in de vergaderzaal? 🔊 Gde se nalazi sala za sastanke? gdé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 De vergaderzaal 🔊 Sala za sastanke ssala za ssastanké
🔊 Het zwembad is verwarmd 🔊 Grejani bazen greyani bazènn
🔊 Het zwembad 🔊 Bazen bazènn
🔊 Maak me wakker om 7 uur, alstublieft 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 De sleutel, alstublieft 🔊 Molim Vas ključ molim vas klyoutch
🔊 De pas, alstublieft 🔊 Molim Vas karticu molim vas kartitsou
🔊 Zijn er berichten voor mij? 🔊 Ima li poruka za mene? ima li porouka za mene
🔊 Ja, alstublieft 🔊 Da, izvolite da, izvolite
🔊 Nee, we hebben niets voor u ontvangen 🔊 Ne, nema ne, néma
🔊 Waar kan ik wisselgeld krijgen? 🔊 Gde mogu dobiti sitniš? gdé mogou dobiti sitnich
🔊 Kunt u mij wisselgeld geven? 🔊 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
🔊 Dat kunnen wij. Hoeveel had u gewenst? 🔊 Da, za koliko Vam treba? da, za koliko vam treba
15 - Een persoon zoeken
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Is Sarah hier, alstublieft? 🔊 Molim Vas, je li Sara tu? molim vas, yé li sara tou
🔊 Ja, ze is hier 🔊 Da, ona je tu Da, onna yé tou
🔊 Ze is weg 🔊 Izašla je izachla yé
🔊 Ze is weg 🔊 Napolju je napolyou yé
🔊 U kunt haar bellen op haar mobiel 🔊 Možete je nazvati na njen mobilni mojété yé nazvati na gnènn mobilni
🔊 Weet u waar ik haar kan vinden? 🔊 Znate li gde je mogu naći? znaté li gdé yé mogou natchi
🔊 Ze is op haar werk 🔊 Ona je na poslu onna yé na poslou
🔊 Ze is thuis 🔊 Ona je kod kuće Onna yé kod koutché
🔊 Is Julien hier, alstublieft? 🔊 Molim Vas, je li Julien tu? molim vas, yé li youliann tou
🔊 Ja, hij is hier 🔊 Da, on je tu da, onn yé tou
🔊 Hij is weg 🔊 Izašao je izachao yé
🔊 Hij is weg 🔊 Napolju je napolyou yé
🔊 Weet u waar ik hem kan vinden? 🔊 Znate li gde ga mogu naći znaté li gdé ga mogou natchi
🔊 U kunt hem bellen op zijn mobiel 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
🔊 Hij is op zijn werk 🔊 On je na poslu onn yé na poslou
🔊 Hij is thuis 🔊 On je kod kuće Onn yé kod koutché
16 - Strand
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Het strand 🔊 Plaža plaja
🔊 Weet u waar ik een bal kan kopen? 🔊 Znate li gde mogu kupiti loptu? znaté li gdé mogou koupiti loptou
🔊 Er is een winkel in die richting 🔊 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
🔊 Een bal 🔊 Lopta lopta
🔊 Een verrekijker 🔊 Dvogled dvogled
🔊 Een pet 🔊 Kačket katchkètt
🔊 Een handdoek 🔊 Peškir péchkir
🔊 Sandalen 🔊 Sandale sandalé
🔊 Een emmer 🔊 Kofa kofa
🔊 Een emmer 🔊 Kanta kanta
🔊 Zonnecrème 🔊 Krema za sunčanje krema za sountchagné
🔊 Zwembroek 🔊 Kupaće gaće koupatché gatché
🔊 Zonnebril 🔊 Sunčane naočare sountchané naotcharé
🔊 Schaaldieren 🔊 Rakovi rakovi
🔊 Schaaldieren 🔊 Ljuskari lyouskari
🔊 Zonnebaden 🔊 Sunčati se sountchati se
🔊 Zonnig 🔊 Sunčano sountchano
🔊 Zonsondergang 🔊 Zalazak sunca zalazak sountsa
🔊 Parasol 🔊 Suncobran sountsobrann
🔊 Zon 🔊 Sunce sountsé
🔊 Schaduw 🔊 Hladovina hladovina
🔊 Zonneslag 🔊 Sunčanica sountchanitsa
🔊 Is het gevaarlijk om hier te zwemmen? 🔊 Da li je opasno tu plivati? da li yé opasno tou plivati
🔊 Nee, het is niet gevaarlijk 🔊 Ne, nije opasno ne, niyé opasno
🔊 Ja, het is verboden om hier te zwemmen 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati da, tou yé zabragneno plivati
🔊 Zwemmen 🔊 Plivati plivati
🔊 Zwemmen 🔊 Plivanje plivagné
🔊 Golf 🔊 Talas talass
🔊 Golf 🔊 Talasi talassi
🔊 Zee 🔊 More moré
🔊 Duin 🔊 Nasip nasip
🔊 Duin 🔊 Peščani nasip pechtchani nasip
🔊 Zand 🔊 Pesak pésak
🔊 Welk weer voorspellen ze voor morgen? 🔊 Kakva je prognoza za sutra kakva yé prognoza za sutra
🔊 Het weer gaat veranderen 🔊 Vreme će se promeniti vrémé tché sé proméniti
🔊 Het gaat regenen 🔊 Biće kiše bitché kiché
🔊 Het wordt zonnig 🔊 Biće sunčano bitché sountchano
🔊 Het wordt erg winderig 🔊 Biće puno vetra bitché pouno vètra
🔊 Zwempak 🔊 Kupaći kostim koupatchi kostim
17 - In geval van problemen
Nederlands Servisch Uitspraak
🔊 Kunt u me helpen, alstublieft? 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 Ik ben de weg kwijt 🔊 Izgubio sam se izgoubio sam se
🔊 Ik ben de weg kwijt 🔊 Izgubila sam se izgoubila sam se
🔊 Wat wenst u? 🔊 Šta želite ? chta jelité
🔊 Wat is er gebeurd? 🔊 Šta se dogodilo? chta sé dogodilo
🔊 Waar kan ik een tolk vinden? 🔊 Gde mogu naći prevodioca? gdé mogou natchi prevodiotsa
🔊 Waar is de dichtstbijzijnde apotheek? 🔊 Gde se nalazi najbliža apoteka? gdé sé nalazi nayblija apoteka
🔊 Kunt u een dokter bellen, alstublieft? 🔊 Možete li nazvati lekara, molim Vas? mojeté li nazvati lekara, molim vas
🔊 Welke behandeling krijgt u op dit moment? 🔊 Da li ste trenutno pod terapijom? da li sté trenoutno pod terapiyom
🔊 Een ziekenhuis 🔊 Bolnica bolnitsa
🔊 Een apotheek 🔊 Apoteka apoteka
🔊 Een dokter 🔊 Lekar lekar
🔊 Een dokter 🔊 Doktor doktor
🔊 Medische dienst 🔊 Medicinska služba meditsinska sloujba
🔊 Ik ben mijn papieren kwijt 🔊 Izgubio sam isprave izgoubio sam isprave
🔊 Ik ben mijn papieren kwijt 🔊 Izgubila sam isprave izgoubila sam isprave
🔊 Mijn papieren zijn gestolen 🔊 Neko mi je ukrao isprave neko mi yé oukrao isprave
🔊 Bureau voor gevonden voorwerpen 🔊 Biro za izgubljene stvari biro za izgoublyené stvari
🔊 Hulppost 🔊 Stanica prve pomoći stanitsa prvé pomotchi
🔊 Nooduitgang 🔊 Izlaz u slučaju nužde izlaz ou sloutchayu noujde
🔊 De Politie 🔊 Policija politsiya
🔊 Identiteitsbewijs 🔊 Isprave isprave
🔊 Geld 🔊 Novac novats
🔊 Paspoort 🔊 Pasoš pasoch
🔊 Bagage 🔊 Prtljag prtlyag
🔊 Nee dank u, ik heb geen interesse 🔊 Ne treba, hvala né tréba, hvala
🔊 Laat me met rust! 🔊 Pustite me na miru! poustité mé na mirou
🔊 Ga weg! 🔊 Sklonite se! sklonité se

Onze methode

Download MP3 en PDF bestand