Vertalen / Getallen


Cursussen noors - Getallen
Cursussen noors - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Noors
Nul Null
Een En
Twee To
Drie Tre
Vier Fire
Vijf Fem
Zes Seks
Zeven Sju
Acht Ǻtte
Negen Ni
Tien Ti
Elf Elleve
Twaalf Tolv
Dertien Tretten
Veertien Fjorten
Vijftien Femten
Zestien Seksten
Zeventien Sytten
Achttien Atten
Negentien Nitten
Twintig Tjue
Eenentwintig Tjueen
Tweeëntwintig Tjueto
Drieëntwintig Tjuetre
Vierentwintig Tjuefire
Vijfentwintig Tjuefem
Zesentwintig Tjueseks
Zevenentwintig Tjuesju
Achtentwintig Tjueåtte
Negenentwintig Tjueni
Dertig Tretti
Eenendertig Trettien
Tweeëndertig Trettito
Drieëndertig Trettitre
Vierendertig Trettifire
Vijfendertig Trettifem
Zesendertig Trettiseks
Veertig Førti
Vijftig Femti
Zestig Seksti
Zeventig Sytti
Tachtig Ǻtti
Negentig Nitti
Honderd Hundre
Honderd vijf Hundreogfem
Tweehonderd To hundre
Driehonderd Tre hundre
Vierhonderd Firehundre
Duizend Tusen
Vijftienhonderd Ett tusen fem hundre
Tweeduizend To tusen
Tienduizend Ti tusen
8.8/10 (22 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren