Vertalen / Getallen


Cursussen oekraïens - Getallen
Cursussen oekraïens - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Oekraïens
Nul Нуль - Nul'
Een Один - Odyn
Twee Два - Dva
Drie Три - Try
Vier Чотири - Tchotyry
Vijf П'ять - P`jat'
Zes Шість - Shist'
Zeven Сім - Sim
Acht Вісім - Visim
Negen Дев'ять - Dev`jat'
Tien Десять - Desjat'
Elf Одинадцять - Odynadtsjat'
Twaalf Дванадцять - Dvanadtsjat'
Dertien Тринадцять - Trynadtsjat'
Veertien Чотирнадцять - Tchotyrnadtsjat'
Vijftien П'ятнадцять - P`jatnadtsjat'
Zestien Шістнадцять - Shistnadtsjat'
Zeventien Сімнадцять - Simnadtsjat'
Achttien Вісімнадцять - Visilnadtsjat'
Negentien Дев'ятнадцять - Dev`jatnadtsjat'
Twintig Двадцять - Dvadtsjat'
Eenentwintig Двадцять один - Dvadtsjat' odyn
Tweeëntwintig Двадцять два - Dvadtsjat' dva
Drieëntwintig Двадцять три - Dvadtsjat' try
Vierentwintig Двадцять чотири - Dvadtsjat' tchotyry
Vijfentwintig Двадцять п'ять - Dvadtsjat' p`jat'
Zesentwintig Двадцять шість - Dvadtsjat' shist'
Zevenentwintig Двадцять сім - Dvadtsjat' sim
Achtentwintig Двадцять вісім - Dvadtsjat' visim
Negenentwintig Двадцять дев'ять - Dvadtsjat' dev`jat'
Dertig Тридцять - Trydtsjat'
Eenendertig Тридцять один - Trydtsjat' odyn
Tweeëndertig Тридцять два - Trydtsjat' dva
Drieëndertig Тридцять три - Trydtsjat' try
Vierendertig Тридцять чотири - Trydtsjat' tchotyry
Vijfendertig Тридцять п'ять - Trydtsjat' p`jat'
Zesendertig Тридцять шість - Trydtsjat' shist'
Veertig Сорок - Sorok
Vijftig П'ятдесят - P`jatdesjat
Zestig Шістдесят - Shistdesjat
Zeventig Сімдесят - Simdesjat
Tachtig Вісімдесят - Visimdesjat
Negentig Дев'яносто - Dev`janosto
Honderd Сто - Sto
Honderd vijf Сто п'ять - Sto p`jat'
Tweehonderd Двісті - Dvisti
Driehonderd Триста - Trysta
Vierhonderd Чотириста - Tchotyrysta
Duizend Тисяча - Tysjatcha
Vijftienhonderd Тисяча п'ятсот - Tysjatcha p`jatsot
Tweeduizend Дві тисячі - Dvi tysjatchi
Tienduizend Десять тисяч - Desjat' tysjatch
10.0/10 (2 Beoordelingen) - 2 reviews

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren