Your browser does not support JavaScript! Naucz się Francuski online - Bezpłatnie Francuski lekcje - Mów

Naucz się Francuski

1

17 motywów
17 motywów

Słownictwo podstawowe

Słownictwo podstawowe
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Dzień dobry
Bonjour
Dobry wieczór
Bonsoir
Do widzenia
Au revoir
Do zobaczenia
A plus tard
Tak
Oui
Nie
Non
Przepraszam!
S'il vous plaît
Dziękuję
Merci
Dziękuję bardzo!
Merci beaucoup !
Dziękuję za pomoc
Merci pour votre aide
Proszę
Je vous en prie
Zgoda!
D'accord
Przepraszam, ile to kosztuje?
Quel est le prix s'il vous plaît ?
Przepraszam!
Pardon !
Nie rozumiem
Je ne comprends pas
Zrozumiałem
J'ai compris
Nie wiem
Je ne sais pas
Wstęp wzbroniony
Interdit
Przepraszam, gdzie są toalety?
Où sont les toilettes s'il vous plaît ?
Szczęśliwego Nowego Roku!
Bonne année !
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
Bon anniversaire !
Wesołych świąt!
Joyeuses fêtes !
Gratulacje!
Félicitations !Rozmowa

Rozmowa
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Dzień dobry. Jak się masz?
Bonjour. Comment vas-tu ?
Dzień dobry. Dziękuję, dobrze.
Bonjour. Ça va bien merci
Czy mówisz po francusku?
Est-ce que tu parles français ?
Nie, nie mówię po francusku
Non, je ne parle pas français
Tylko trochę.
Seulement un petit peu
Skąd jesteś?
De quel pays viens-tu ?
Jaka jest twoja narodowość?
Quelle est ta nationalité ?
Jestem Francuzem
Je suis français
Jestem Francuzką
Je suis française
A ty, mieszkasz tutaj?
Et toi, tu vis ici ?
Tak, mieszkam tu.
Oui, j'habite ici
Nazywam się Sarah, a ty?
Je m'appelle Sarah, et toi ?
Julien.
Julien
Co tutaj robisz?
Qu'est-ce que tu fais ici ?
Jestem na wakacjach.
Je suis en vacances
Jesteśmy na wakacjach.
Nous sommes en vacances
Jestem tu służbowo
Je suis en voyage d'affaire
Pracuję tutaj
Je travaille ici
Pracujemy tutaj
Nous travaillons ici
Gdzie tu można dobrze zjeść?
Quels sont les bons endroits pour manger ?
Czy jest w pobliżu jakieś muzeum?
Est-ce qu'il y a un musée à côté d'ici ?
Gdzie mogę skorzystać z internetu?
Où est-ce que je pourrais me connecter à Internet ?Nauka

Nauka
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Chcesz się nauczyć kilku słów?
Tu veux apprendre un peu de vocabulaire  ?
Tak, chcę
Oui, d'accord !
Jak to się nazywa?
Comment ça s'appelle ?
To jest stół
C'est une table
Stół, rozumiesz?
Une table, tu comprends ?
Nie rozumiem
Je ne comprends pas
Możesz powtórzyć?
Tu peux répéter s'il te plaît ?
Czy możesz mówić trochę wolniej?
Est-ce que tu peux parler un peu plus lentement ?
Możesz to napisać?
Pourrais-tu l'écrire, s'il te plaît ?
Zrozumiałem
J'ai comprisKolory

Kolory
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Lubię kolor tego stołu
J'aime bien la couleur de cette table
To kolor czerwony
C'est du rouge
Niebieski
Bleu
Żółty
Jaune
Biały
Blanc
Czarny
Noir
Zielony
Vert
Pomarańczowy
Orange
Fioletowy
Violet
Szary
GrisLiczby

Liczby
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Zero
Zéro
Jeden
Un
Dwa
Deux
Trzy
Trois
Cztery
Quatre
Pięć
Cinq
Sześć
Six
Siedem
Sept
Osiem
Huit
Dziewięć
Neuf
Dziesięć
Dix
Jedenaście
Onze
Dwanaście
Douze
Trzynaście
Treize
Czternaście
Quatorze
Piętnaście
Quinze
Szesnaście
Seize
Siedemnaście
Dix-sept
Osiemnaście
Dix-huit
Dziewiętnaście
Dix-neuf
Dwadzieścia
Vingt
Dwadzieścia jeden
Vingt-et-un
Dwadzieścia dwa
Vingt-deux
Dwadzieścia trzy
Vingt-trois
Dwadzieścia cztery
Vingt-quatre
Dwadzieścia pięć
Vingt-cinq
Dwadzieścia sześć
Vingt-six
Dwadzieścia siedem
Vingt-sept
Dwadzieścia osiem
Vingt-huit
Dwadzieścia dziewięć
Vingt-neuf
Trzydzieści
Trente
Trzydzieści jeden
Trente-et-un
Trzydzieści dwa
Trente-deux
Trzydzieści trzy
Trente-trois
Trzydzieści cztery
Trente-quatre
Trzydzieści pięć
Trente-cinq
Trzydzieści sześć
Trente-six
Czterdzieści
Quarante
Pięćdziesiąt
Cinquante
Sześćdziesiąt
Soixante
Siedemdziesiąt
Soixante-dix
Osiemdziesiąt
Quatre-vingts
Dziewięćdziesiąt
Quatre-vingt-dix
Sto
Cent
Sto pięć
Cent-cinq
Dwieście
Deux-cents
Trzysta
Trois-cents
Czterysta
Quatre-cents
Tysiąc
Mille
Tysiąc pięćset
Mille-cinq-cents
Dwa tysiące
Deux-mille
Dziesięć tysięcy
Dix-milleOkreślanie czasu

Określanie czasu
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Kiedy tu przyjechałeś?
Quand est-ce que tu es arrivé ici ?
Dzisiaj
Aujourd'hui
Wczoraj
Hier
Dwa dni temu
Il y a deux jours
Ile czasu zostajesz?
Tu restes combien de temps ?
Wyjeżdżam jutro
Je repars demain
Wyjeżdżam pojutrze
Je repars après-demain
Wyjeżdżam za trzy dni
Je repars dans trois jours
Poniedziałek
Lundi
Wtorek
Mardi
Środa
Mercredi
Czwartek
Jeudi
Piątek
Vendredi
Sobota
Samedi
Niedziela
Dimanche
Styczeń
Janvier
Luty
Février
Marzec
Mars
Kwiecień
Avril
Maj
Mai
Czerwiec
Juin
Lipiec
Juillet
Sierpień
Août
Wrzesień
Septembre
Październik
Octobre
Listopad
Novembre
Grudzień
Décembre
O której godzinie wyjeżdżasz?
Tu pars à quelle heure ?
Rano, o godzinie ósmej
Le matin, à huit heures
Rano, o godzinie ósmej piętnaście
Le matin, à huit heures quinze
Rano, o godzinie ósmej trzydzieści
Le matin, à huit heures trente
Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć
Le matin, à huit heures quarante cinq
Wieczorem, o godzinie osiemnastej
Le soir, à dix-huit heures
Jestem spóźniony
Je suis en retardTaxi

Taxi
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Taxi!
Taxi ! 
Dokąd jedziemy?
Où allez-vous ?
Na dworzec, poproszę
Je vais à la gare
Do hotelu Dzień i Noc, poproszę
Je vais à l'hôtel Jour et Nuit
Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko?
Pourriez-vous m'emmener à l'aéroport ?
Mógłby pan wziąć mój bagaż?
Pouvez-vous prendre mes bagages ?
Czy to daleko stąd?
Est-ce que c'est loin d'ici ?
Nie, to tuż obok
Non, c'est à côté
Tak, trochę daleko
Oui c'est un peu plus loin
Ile to będzie kosztować?
Combien cela va coûter ?
Proszę mnie zawieźć tutaj
Amenez-moi ici s'il vous plaît
W prawo
C'est à droite
W lewo
C'est à gauche
Prosto
C'est tout droit
To tutaj
C'est ici
Tędy
C'est par là
Stop!
Stop !
Proszę się nie spieszyć
Prenez votre temps
Czy mogę prosić o paragon?
Est-ce que vous pouvez me faire une note s'il vous plaît ?Uczucia

Uczucia
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Bardzo lubię twój kraj
J'aime beaucoup ton pays
Kocham cię
Je t'aime
Jestem szczęśliwy
Je suis heureux
Jestem smutny
Je suis triste
Dobrze mi tutaj
Je me sens bien ici
Zimno mi
J'ai froid
Gorąco mi
J'ai chaud
To jest za duże
C'est trop grand
To jest za małe
C'est trop petit
To jest idealne
C'est parfait
Chcesz gdzieś wyjść wieczorem?
Est-ce que tu veux sortir ce soir ?
Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem
J'aimerais sortir ce soir
To dobry pomysł
C'est une bonne idée
Chcę się trochę rozerwać
J'ai envie de m'amuser
To nie jest dobry pomysł
Ce n'est pas une bonne idée
Nie chce mi się wychodzić wieczorem
Je n'ai pas envie de sortir ce soir
Chcę trochę odpocząć
J'ai envie de me reposer
Czy chcesz trochę poćwiczyć?
Est-ce que tu veux faire du sport ?
Tak, muszę się odprężyć!
Oui, j'ai besoin de me défouler !
Gram w tenisa
Je joue au tennis
Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony
Non merci, je suis assez fatiguéRodzina

Rodzina
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Masz tutaj rodzinę?
Est-ce que tu as de la famille ici ?
Mój ojciec
Mon père
Moja matka
Ma mère
Mój syn
Mon fils
Moja córka
Ma fille
Brat
Un frère
Siostra
Une soeur
Przyjaciel
Un ami
Przyjaciółka
Une amie
Mój przyjaciel
Mon ami
Moja przyjaciółka
Mon amie
Mój mąż
Mon mari
Moja żona
Ma femmeBar

Bar
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Bar
Le bar
Chcesz się czegoś napić?
Tu veux boire quelque chose ?
Pić
Boire
Szklanka
Verre
Z przyjemnością
Avec plaisir
Co zamawiasz?
Qu'est-ce que tu prends ?
Co jest do picia?
Qu'est-ce qu'il y a à boire ?
Jest woda lub soki
Il y a de l'eau ou des jus de fruits
Woda
Eau
Proszę dorzucić kostki lodu
Pouvez-vous ajouter des glaçons s'il vous plaît ?
Kostki lodu
Des glaçons
Czekolada do picia
Du chocolat
Mleko
Du lait
Herbata
Du thé
Kawa
Du café
Z cukrem
Avec du sucre
Ze śmietanką
Avec de la crème
Wino
Du vin
Piwo
De la bière
Herbatę proszę
Un thé s'il te plaît
Piwo proszę
Une bière s'il te plaît
Co do picia dla pana?
Qu'est-ce que vous voulez boire ?
Dwie herbaty proszę!
Deux thés s'il vous plaît !
Dwa piwa proszę!
Deux bières s'il vous plait
Nic, dziękuję
Rien, merci
Twoje zdrowie!
A la tienne
Na zdrowie!
Santé !
Poproszę rachunek !
L'addition s'il vous plaît !
Ile jestem panu winien?
Combien je vous dois s'il vous plaît ?
Dwadzieścia euro
Vingt euros
Ja płacę
Je t'inviteRestauracja

Restauracja
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Restauracja
Le restaurant
Chcesz coś zjeść?
Est-ce que tu veux manger ?
Tak, chcę
Oui, je veux bien
Jeść
Manger
Gdzie moglibyśmy coś zjeść?
Où pouvons-nous manger ?
Gdzie moglibyśmy zjeść obiad?
Où pouvons-nous prendre le déjeuner ?
Kolacja
Le dîner
Śniadanie
Le petit-déjeuner
Przepraszam!
S'il vous plaît !
Poproszę menu!
Le menu, s'il vous plaît !
Oto menu!
Voilà le menu !
Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę?
Qu'est-ce que tu préfères manger, de la viande ou du poisson ?
Z ryżem
Avec du riz
Z makaronem
Avec des pâtes
Ziemniaki
Des pommes de terre
Warzywa
Des légumes
Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko
Des oeufs brouillés - sur le plat - ou à la coque
Chleb
Du pain
Masło
Du beurre
Sałata
Une salade
Deser
Un dessert
Owoce
Des fruits
Czy mogę poprosić o nóż?
Avez-vous un couteau s'il vous plaît ?
Tak, już przynoszę
Oui, je vous l'apporte tout de suite
Nóż
Un couteau
Widelec
Une fourchette
Łyżeczka
Une cuillère
Czy to danie na gorąco?
Est-ce que c'est un plat chaud ?
Tak, i też bardzo pikantne!
Oui, et très épicé également !
Gorące
Chaud
Zimne
Froid
Pikantne
Epicé
Zamówię rybę!
Je vais prendre du poisson !
Ja też
Moi aussiRozstanie

Rozstanie
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Już późno! Muszę iść!
Il est tard ! Je dois y aller !
Moglibyśmy się znów spotkać?
Pourrait-on se revoir ?
Tak, z przyjemnością
Oui , avec plaisir
Mieszkam pod tym adresem
J'habite à cette adresse
Czy mogę prosić o twój numer telefonu?
Est-ce que tu as un numéro de téléphone ?
Tak, proszę
Oui, le voilà
Było mi bardzo miło
J'ai passé un bon moment avec toi
Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam
Moi aussi, ça m'a fait plaisir de faire ta connaissance
Zobaczymy się wkrótce
Nous nous reverrons bientôt
Mam taką nadzieję!
Je l'espère aussi
Do widzenia!
Au revoir !
Do jutra!
A demain
Cześć!
Salut !Transport

Transport
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy?
S'il vous plaît ! Je cherche l'arrêt de bus
Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta?
Quel est le prix du billet pour La ville du Soleil s'il vous plaît ?
Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg?
Où va ce train s'il vous plaît ?
Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście?
Est-ce que ce train s'arrête dans la ville du Soleil ?
Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
Quand est-ce que part le train pour la ville du Soleil ?
Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
Quand arrive le train pour la ville du Soleil ?
Poproszę bilet do Słonecznego Miasta
Un billet pour La ville du Soleil s'il vous plaît
Czy ma pan rozkład jazdy pociągów?
Avez-vous l'horaire des trains ?
Rozkład jazdy autobusów
L'horaire des bus
Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta?
Quel est le train pour La ville du Soleil s'il vous plaît ?
To ten pociąg
C'est celui-là
Dziękuję
Merci
Nie ma za co. Miłej podróży!
De rien. Bon voyage !
Serwis samochodowy
Le garage de réparation
Stacja benzynowa
La station d'essence
Do pełna proszę
Le plein s'il vous plaît
Rower
Vélo
Centrum miasta
Le centre ville
Przedmieście
La banlieue
To duże miasto
C'est une grande ville
To miasteczko
C'est un village
Góra
Une montagne
Jezioro
Un lac
Wieś
La campagneSzukamy kogoś

Szukamy kogoś
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Przepraszam, czy jest Sarah?
Est-ce que Sarah est là s'il vous plaît ?
Tak, jest
Oui, elle est ici
Sarah wyszła
Elle est sortie
Może pan do niej zadzwonić na komórkę
Vous pouvez l'appeler sur son mobile
Wie pani gdzie ona jest?
Savez-vous où je pourrais la trouver ?
Jest w pracy
Elle est à son travail
Jest u siebie
Elle est chez elle
Przepraszam, czy jest Julien?
Est-ce que Julien est là s'il vous plaît ?
Tak, jest
Oui, il est ici
Julien wyszedł
Il est sorti
Wie pan gdzie on jest?
Savez-vous où je pourrais le trouver ?
Może pani do niego zadzwonić na komórkę
Vous pouvez l'appeler sur son mobile
Jest w pracy
Il est à son travail
Jest u siebie
Il est chez luiHotel

Hotel
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Hotel
L'hôtel
Mieszkanie
Appartement
Witamy!
Bienvenue !
Czy są wolne pokoje?
Avez-vous une chambre libre ?
Czy to jest pokój z łazienką?
Y a-t-il une salle de bain avec la chambre ?
Woli pan dwa łóżka jednoosobowe?
Préférez-vous deux lits d'une personne ?
Życzy pan sobie pokój dwuosobowy?
Souhaitez-vous une chambre double ?
Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem
Chambre avec bain - avec balcon - avec douche
Pokój ze śniadaniem
Chambre avec petit déjeuner
Jaka jest cena noclegu?
Quel est le prix d'une nuit ?
Mógłbym najpierw zobaczyć pokój?
Je voudrais voir la chambre d'abord s'il vous plaît !
Tak, oczywiście!
Oui bien-sûr !
Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny
Merci. La chambre est très bien
Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór?
C'est bon, est-ce que je peux réserver pour ce soir ?
Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo
C'est un peu trop cher pour moi, merci
Mogłaby pani zająć się moim bagażem?
Pouvez-vous vous occuper de mes bagages, s'il vous plaît ?
Przepraszam, gdzie jest mój pokój?
Où se trouve ma chambre s'il vous plaît ?
Na pierwszym piętrze
Elle est au premier étage
Czy jest winda?
Est-ce qu'il y a un ascenseur ?
Winda jest po pani lewej stronie
L'ascenseur est sur votre gauche
Winda jest po pani prawej stronie
L'ascenseur est sur votre droite
Przepraszam, gdzie jest pralnia?
Où se trouve la blanchisserie ?
Na parterze
Elle est au rez-de-chaussée
Parter
Rez-de-chaussée
Pokój
Chambre
Prasowalnia
Pressing
Salon fryzjerski
Salon de coiffure
Parking samochodowy
Parking pour les voitures
Spotykamy się w sali konferencyjnej?
On se retrouve dans la salle de réunion ?
Sala konferencyjna
La salle de réunion
Basen z podgrzewaną wodą
La piscine est chauffée
Basen
La piscine
Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej
Réveillez-moi à sept heures, s'il vous plaît
Poproszę klucz
La clé s'il vous plaît
Poproszę kartę
Le pass s'il vous plaît
Czy są dla mnie jakieś wiadomości?
Est-ce qu'il y a des messages pour moi ?
Tak, proszę
Oui, les voilà
Nie, nie ma
Non, vous n'avez rien reçu
Gdzie można rozmienić pieniądze?
Où puis-je faire de la monnaie ?
Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze?
Pouvez-vous me faire de la monnaie, s'il vous plaît ?
Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić?
Nous pouvons vous en faire. Combien voulez-vous changer ?Pantai

Pantai
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Plaża
La plage
Gdzie mógłbym kupić piłkę?
Savez-vous où je peux acheter un ballon ?
Tam dalej jest sklep
Il y a une boutique dans cette direction
Piłka
Un ballon
Lornetka
Des jumelles
Czapka z daszkiem
Une casquette
Ręcznik
Serviette
Sandały
Des sandales
Wiaderko
Seau
Krem przeciwsłoneczny
Crème solaire
Kąpielówki
Caleçon de bain
Okulary przeciwsłoneczne
Lunettes de soleil
Owoce morza
Crustacé
Opalać się
Prendre un bain de soleil
Słonecznie
Ensoleillé
Zachód słońca
Coucher du soleil
Parasol
Parasol
Słońce
Soleil
Udar słoneczny
Insolation
Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania?
Est-il dangereux de nager ici ?
Nie, tu jest bezpiecznie
Non, ce n'est pas dangereux
Tak, pływanie jest tu zabronione
Oui, c'est interdit de se baigner ici
Pływać
Nager
Pływanie
Natation
Fala
Vague
Morze
Mer
Wydma
Dune
Piasek
Sable
Jaka jest prognoza pogody na jutro?
Quel temps fera-t-il demain ?
Pogoda się zmieni
Le temps va changer
Będzie padać
Il va pleuvoir
Będzie słonecznie
Il va y avoir du soleil
Będzie wietrznie
Il y aura beaucoup de vent
Kostium kąpielowy
Maillot de bain
Cień
OmbreW razie problemów

W razie problemów
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Mogłaby mi pani pomóc?
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Zgubiłem się
Je suis perdu
Co dla pani?
Que désirez-vous ?
Co się stało?
Que s'est-il passé ?
Gdzie mogę znaleźć tłumacza?
Où puis-je trouver un interprète ?
Gdzie jest najbliższa apteka?
Où se trouve la pharmacie la plus proche ?
Mogłaby pani wezwać lekarza?
Pouvez-vous appeler un médecin, s'il vous plaît ?
Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki?
Quel traitement suivez-vous en ce moment ?
Szpital
Un hôpital
Apteka
Une Pharmacie
Lekarz
Un docteur
Służby medyczne
Service médical
Zgubiłem moje dokumenty
J'ai perdu mes papiers
Skradziono mi moje dokumenty
Je me suis fait voler mes papiers
Biuro Rzeczy Znalezionych
Bureau des objets trouvés
Punkt pierwszej pomocy
Poste de secours
Wyjście ewakuacyjne
Sortie de secours
Policja
La Police
Dokumenty
Papiers
Pieniądze
Argent
Paszport
Passeport
Bagaż
Bagages
Już dosyć! Nie, dziękuję!
C'est bon, non merci
Proszę mnie zostawić w spokoju!
Laissez-moi tranquille !
Proszę odejść!
Partez !