Your browser does not support JavaScript! Naucz się Niemiecki online - Bezpłatnie Niemiecki lekcje - Mów

Naucz się Niemiecki

1

17 motywów
17 motywów

Słownictwo podstawowe

Słownictwo podstawowe
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Dzień dobry
Guten Tag
Dobry wieczór
Guten Abend
Do widzenia
Auf Wiedersehen
Do zobaczenia
Bis später
Tak
Ja
Nie
Nein
Przepraszam!
Bitte!
Dziękuję
Danke schön!
Dziękuję bardzo!
Vielen Dank!
Dziękuję za pomoc
Danke für Ihre Hilfe
Proszę
Bitte sehr
Zgoda!
In Ordnung
Przepraszam, ile to kosztuje?
Was kostet das bitte?
Przepraszam!
Entschuldigung!
Nie rozumiem
Ich verstehe nicht
Zrozumiałem
Ich habe verstanden
Nie wiem
Ich weiß nicht
Wstęp wzbroniony
Verboten
Przepraszam, gdzie są toalety?
Wo sind die Toiletten bitte?
Szczęśliwego Nowego Roku!
Frohes Neues Jahr
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
Alles Gute zum Geburtstag!
Gratulacje!
Gratuliere!Rozmowa

Rozmowa
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Dzień dobry. Jak się masz?
Hallo, wie geht es dir?
Dzień dobry. Dziękuję, dobrze.
Hallo, gut danke
Czy mówisz po niemiecku?
Sprichst du Deutsch?
Nie, nie mówię po niemiecku
Nein, ich spreche kein Deutsch
Tylko trochę.
Nur ein wenig
Skąd jesteś?
Woher kommst du?
Jaka jest twoja narodowość?
Was ist deine Staatsbürgerschaft?
Jestem Niemcem
Ich bin Deutscher
Jestem Niemką
Ich bin Deutsche
A ty, mieszkasz tutaj?
Und du, lebst du hier?
Tak, mieszkam tu.
Ja, ich wohne hier
Nazywam się Sarah, a ty?
Mein Name ist Sarah. Und du, wie heißt du?
Julien.
Julian
Co tutaj robisz?
Was machst du hier?
Jestem na wakacjach.
Ich bin auf Urlaub
Jesteśmy na wakacjach.
Wir sind auf Urlaub
Jestem tu służbowo
Ich bin auf Geschäftsreise
Pracuję tutaj
Ich arbeite hier
Pracujemy tutaj
Wir arbeiten hier
Gdzie tu można dobrze zjeść?
Was sind die guten Lokale um auszugehen und zu essen?
Czy jest w pobliżu jakieś muzeum?
Gibt es ein Museum in der Gegend?
Gdzie mogę skorzystać z internetu?
Wo finde ich eine Internetverbindung?Nauka

Nauka
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Chcesz się nauczyć kilku słów?
Willst du ein paar Vokabeln lernen?
Tak, chcę
Ja, einverstanden!
Jak to się nazywa?
Wie heißt das?
To jest stół
Das ist ein Tisch
Stół, rozumiesz?
Ein Tisch. Verstehst du?
Nie rozumiem
Ich verstehe nicht
Możesz powtórzyć?
Kannst du das bitte wiederholen?
Czy możesz mówić trochę wolniej?
Kannst du bitte langsamer sprechen?
Możesz to napisać?
Kannst du es bitte aufschreiben?
Zrozumiałem
Ich habe verstandenKolory

Kolory
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Lubię kolor tego stołu
Ich mag die Farbe dieses Tisches
To kolor czerwony
Es ist rot
Niebieski
Blau
Żółty
Gelb
Biały
Weiß
Czarny
Schwarz
Zielony
Grün
Pomarańczowy
Orange
Fioletowy
Violett
Szary
GrauLiczby

Liczby
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Zero
Null
Jeden
Eins
Dwa
Zwei
Trzy
Drei
Cztery
Vier
Pięć
Fünf
Sześć
Sechs
Siedem
Sieben
Osiem
Acht
Dziewięć
Neun
Dziesięć
Zehn
Jedenaście
Elf
Dwanaście
Zwölf
Trzynaście
Dreizehn
Czternaście
Vierzehn
Piętnaście
Fünfzehn
Szesnaście
Sechzehn
Siedemnaście
Siebzehn
Osiemnaście
Achtzehn
Dziewiętnaście
Neunzehn
Dwadzieścia
Zwanzig
Dwadzieścia jeden
Einundzwanzig
Dwadzieścia dwa
Zweiundzwanzig
Dwadzieścia trzy
Dreiundzwanzig
Dwadzieścia cztery
Vierundzwanzig
Dwadzieścia pięć
Fünfundzwanzig
Dwadzieścia sześć
Sechsundzwanzig
Dwadzieścia siedem
Siebenundzwanzig
Dwadzieścia osiem
Achtundzwanzig
Dwadzieścia dziewięć
Neunundzwanzig
Trzydzieści
Dreißig
Trzydzieści jeden
Einunddreißig
Trzydzieści dwa
Zweiunddreißig
Trzydzieści trzy
Dreiunddreißig
Trzydzieści cztery
Vierunddreißig
Trzydzieści pięć
Fünfunddreißig
Trzydzieści sześć
Sechsunddreißig
Czterdzieści
Vierzig
Pięćdziesiąt
Fünfzig
Sześćdziesiąt
Sechszig
Siedemdziesiąt
Siebzig
Osiemdziesiąt
Achtzig
Dziewięćdziesiąt
Neunzig
Sto
Hundert
Sto pięć
Hundertfünf
Dwieście
Zweihundert
Trzysta
Dreihundert
Czterysta
Vierhundert
Tysiąc
Tausend
Tysiąc pięćset
Eintausendfünfhundert
Dwa tysiące
Zweitausend
Dziesięć tysięcy
ZehntausendOkreślanie czasu

Określanie czasu
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Kiedy tu przyjechałeś?
Wann bist du hier angekommen?
Dzisiaj
Heute
Wczoraj
Gestern
Dwa dni temu
Vor zwei Tagen
Ile czasu zostajesz?
Wie lange bleibst du?
Wyjeżdżam jutro
Ich fahre morgen wieder ab
Wyjeżdżam pojutrze
Ich fahre übermorgen wieder ab
Wyjeżdżam za trzy dni
Ich fahre in drei Tagen ab
Poniedziałek
Montag
Wtorek
Dienstag
Środa
Mittwoch
Czwartek
Donnerstag
Piątek
Freitag
Sobota
Samstag
Niedziela
Sonntag
Styczeń
Januar
Luty
Februar
Marzec
März
Kwiecień
April
Maj
Mai
Czerwiec
Juni
Lipiec
Juli
Sierpień
August
Wrzesień
September
Październik
Oktober
Listopad
November
Grudzień
Dezember
O której godzinie wyjeżdżasz?
Wann fährst du ab?
Rano, o godzinie ósmej
In der Früh um acht Uhr
Rano, o godzinie ósmej piętnaście
In der Früh um acht Uhr fünfzehn
Rano, o godzinie ósmej trzydzieści
In der Früh um acht Uhr dreißig
Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć
In der Früh um acht Uhr fünfundvierzig
Wieczorem, o godzinie osiemnastej
Am Abend um sechs Uhr
Jestem spóźniony
Ich bin spät dranTaxi

Taxi
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Taxi!
Taxi!
Dokąd jedziemy?
Wo möchten Sie denn hin?
Na dworzec, poproszę
Ich muß zum Bahnhof
Do hotelu Dzień i Noc, poproszę
Ich muß ins Hotel Tag und Nacht
Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko?
Können Sie mich zum Flughafen bringen, bitte?
Mógłby pan wziąć mój bagaż?
Können Sie mein Gepäck nehmen?
Czy to daleko stąd?
Ist das weit von hier entfernt?
Nie, to tuż obok
Nein, es ist ganz nah
Tak, trochę daleko
Das ist ein bisschen weiter weg
Ile to będzie kosztować?
Wieviel wird das kosten?
Proszę mnie zawieźć tutaj
Fahren Sie mich hin bitte
W prawo
Das ist rechts
W lewo
Das ist links
Prosto
Das ist gerade aus
To tutaj
Das ist hier
Tędy
Dort
Stop!
Stop!
Proszę się nie spieszyć
Nehmen Sie sich Zeit
Czy mogę prosić o paragon?
Könnte ich eine Rechnung bekommen?Uczucia

Uczucia
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Bardzo lubię twój kraj
Ich mag dein Land sehr
Kocham cię
Ich liebe dich
Jestem szczęśliwy
Ich bin glücklich
Jestem smutny
Ich bin traurig
Dobrze mi tutaj
Ich fühle mich sehr wohl hier
Zimno mi
Mir ist kalt
Gorąco mi
Mir ist heiß
To jest za duże
Es ist zu groß
To jest za małe
Es ist zu klein
To jest idealne
Es ist perfekt
Chcesz gdzieś wyjść wieczorem?
Willst du heute Abend ausgehen
Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem
Ich würde gerne heute Abend ausgehen
To dobry pomysł
Das ist eine gute Idee
Chcę się trochę rozerwać
Ich will mich amüsieren
To nie jest dobry pomysł
Es ist keine gute Idee
Nie chce mi się wychodzić wieczorem
Ich will heute Abend nicht ausgehen
Chcę trochę odpocząć
Ich will mich entspannen
Czy chcesz trochę poćwiczyć?
Möchtest du Sport treiben?
Tak, muszę się odprężyć!
Ja, ich brauche Abwechslung
Gram w tenisa
Ich spiele Tennis
Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony
Nein danke, ich bin schon müdeRodzina

Rodzina
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Masz tutaj rodzinę?
Hast du Familie hier?
Mój ojciec
Mein Vater
Moja matka
Meine Mutter
Mój syn
Mein Sohn
Moja córka
Meine Tochter
Brat
Ein Bruder
Siostra
Eine Schwester
Przyjaciel
Ein Freund
Przyjaciółka
Eine Freundin
Mój przyjaciel
Mein Freund
Moja przyjaciółka
Meine Freundin
Mój mąż
Mein Ehemann
Moja żona
Meine EhefrauBar

Bar
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Bar
Die Bar
Chcesz się czegoś napić?
Willst du etwas trinken?
Pić
Trinken
Szklanka
Glas
Z przyjemnością
Gerne
Co zamawiasz?
Was möchtest du gerne?
Co jest do picia?
Was gibt es zu trinken ?
Jest woda lub soki
Wasser oder Fruchtsäfte
Woda
Wasser
Proszę dorzucić kostki lodu
Können Sie bitte Eiswürfel dazugeben?
Kostki lodu
Eiswürfel
Czekolada do picia
Heiße Schokolade
Mleko
Milch
Herbata
Tee
Kawa
Kaffee
Z cukrem
Mit Zucker
Ze śmietanką
Mit Sahne
Wino
Wein
Piwo
Bier
Herbatę proszę
Einen Tee bitte!
Piwo proszę
Ein Bier bitte
Co do picia dla pana?
Was wollen Sie trinken?
Dwie herbaty proszę!
Zwei Tee bitte!
Dwa piwa proszę!
Zwei Bier bitte
Nic, dziękuję
Nichts, danke
Twoje zdrowie!
Prost!
Na zdrowie!
Zum Wohle!
Poproszę rachunek !
Zahlen bitte!
Ile jestem panu winien?
Wieviel macht das?
Dwadzieścia euro
Zwanzig Euro
Ja płacę
Ich lade dich einRestauracja

Restauracja
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Restauracja
Das Restaurant
Chcesz coś zjeść?
Willst du etwas essen ?
Tak, chcę
Ja, ich möchte gerne
Jeść
Essen
Gdzie moglibyśmy coś zjeść?
Wo können wir essengehen?
Gdzie moglibyśmy zjeść obiad?
Wo können wir mittagessen?
Kolacja
Abendessen
Śniadanie
Frühstück
Przepraszam!
Bitte!
Poproszę menu!
Die Karte bitte
Oto menu!
Hier ist die Karte
Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę?
Was ißt du lieber, Fleisch oder Fisch?
Z ryżem
Mit Reis
Z makaronem
Mit Nudeln
Ziemniaki
Kartoffeln
Warzywa
Gemüse
Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko
Rührei - Spiegelei - gekochtes Ei
Chleb
Brot
Masło
Butter
Sałata
Ein Salat
Deser
Einen Nachtisch
Owoce
Früchte
Czy mogę poprosić o nóż?
Könnte ich bitte ein Messer haben?
Tak, już przynoszę
Ja ich bringe es Ihnen sofort
Nóż
Ein Messer
Widelec
Eine Gabel
Łyżeczka
Ein Löffel
Czy to danie na gorąco?
Ist es ein warmes Gericht?
Tak, i też bardzo pikantne!
Ja und auch sehr scharf!
Gorące
Warm
Zimne
Kalt
Pikantne
Scharf
Zamówię rybę!
Ich werde Fisch nehmen!
Ja też
Ich auchRozstanie

Rozstanie
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Już późno! Muszę iść!
Es ist spät! Ich muß los!
Moglibyśmy się znów spotkać?
Könnten wir uns wiedersehen?
Tak, z przyjemnością
Ja, gerne
Mieszkam pod tym adresem
Ich habe diese Adresse
Czy mogę prosić o twój numer telefonu?
Hast du eine Telefonnummer?
Tak, proszę
Ja, hier ist sie
Było mi bardzo miło
Ich habe einen schönen Moment mit Dir verbracht
Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam
Ich auch. Es war schön Dich kennenzulernen
Zobaczymy się wkrótce
Wir sehen uns dann bald
Mam taką nadzieję!
Ich hoffe es auch
Do widzenia!
Auf Wiedersehen
Do jutra!
Bis morgen
Cześć!
Tschüß!Transport

Transport
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy?
Verzeihung! Ich suche die Bushaltestelle.
Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta?
Was kostet eine Fahrkarte nach Sonnenstadt?
Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg?
Wohin fährt dieser Zug?
Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście?
Hält dieser Zug in Sonnenstadt an?
Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
Wann fährt der Zug nach Sonnenstadt los?
Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
Wann kommt der Zug nach Sonnenstadt an?
Poproszę bilet do Słonecznego Miasta
Eine Fahrkarte nach Sonnenstadt bitte
Czy ma pan rozkład jazdy pociągów?
Haben Sie den Fahrplan des Zuges?
Rozkład jazdy autobusów
Bus Fahrplan
Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta?
Welcher Zug fährt nach Sonnenstadt bitte?
To ten pociąg
Es ist dieser
Dziękuję
Danke schön!
Nie ma za co. Miłej podróży!
Gern geschehen, gute Fahrt!
Serwis samochodowy
Die Werkstatt
Stacja benzynowa
Die Tankstelle
Do pełna proszę
Volltanken, bitte
Rower
Fahrrad
Centrum miasta
Stadtzentrum
Przedmieście
Vorstadt
To duże miasto
Es ist eine Stadt
To miasteczko
Es ist ein Dorf
Góra
Ein Berg
Jezioro
Ein See
Wieś
Am LandSzukamy kogoś

Szukamy kogoś
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Przepraszam, czy jest Sarah?
Ist Sarah da?
Tak, jest
Ja, sie ist hier
Sarah wyszła
Sie ist fort
Może pan do niej zadzwonić na komórkę
Sie können sie über ihr Handy erreichen
Wie pani gdzie ona jest?
Wissen Sie wo ich sie finden kann?
Jest w pracy
Sie ist auf ihrer Arbeit
Jest u siebie
Sie ist zuhause
Przepraszam, czy jest Julien?
Ist Julian da?
Tak, jest
Ja, er ist hier
Julien wyszedł
Er ist fort
Wie pan gdzie on jest?
Wissen Sie wo ich ihn finden kann?
Może pani do niego zadzwonić na komórkę
Sie können ihn über sein Handy erreichen
Jest w pracy
Er ist auf seiner Arbeit
Jest u siebie
Er ist zuhauseHotel

Hotel
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Hotel
Das Hotel
Mieszkanie
Wohnung
Witamy!
Willkommen
Czy są wolne pokoje?
Haben Sie ein freies Zimmer?
Czy to jest pokój z łazienką?
Gibt es ein Bad im Zimmer?
Woli pan dwa łóżka jednoosobowe?
Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten?
Życzy pan sobie pokój dwuosobowy?
Hätten Sie gerne ein Doppelzimmer?
Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem
Ein Zimmer mit Badewanne - mit Balkon - mit Dusche
Pokój ze śniadaniem
Zimmer mit Frühstück
Jaka jest cena noclegu?
Wieviel ist es pro Nacht?
Mógłbym najpierw zobaczyć pokój?
Ich würde gerne das Zimmer zuerst sehen
Tak, oczywiście!
Ja, natürlich
Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny
Danke, das Zimmer ist sehr schön
Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór?
Gut, kann ich für eine Nacht reservieren?
Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo
Es ist ein bisschen zu teuer für mich
Mogłaby pani zająć się moim bagażem?
Können Sie sich bitte um mein Gepäck kümmern?
Przepraszam, gdzie jest mój pokój?
Wo befindet sich mein Zimmer?
Na pierwszym piętrze
Es ist im ersten Stock
Czy jest winda?
Gibt es ein Aufzug?
Winda jest po pani lewej stronie
Der Aufzug ist auf der linken Seite
Winda jest po pani prawej stronie
Der Aufzug ist auf der rechten Seite
Przepraszam, gdzie jest pralnia?
Wo befindet sich die Waschküche?
Na parterze
Sie ist im Erdgeschoß
Parter
Erdgeschoß
Pokój
Schlafzimmer
Prasowalnia
Reinigung
Salon fryzjerski
Friseur
Parking samochodowy
Garage
Spotykamy się w sali konferencyjnej?
Wir treffen uns in Konferenzraum?
Sala konferencyjna
Meetingraum
Basen z podgrzewaną wodą
Das Schwimmbad ist geheizt
Basen
Schwimmbad
Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej
Könnten Sie mich bitte um sieben aufwecken?
Poproszę klucz
Die Schlüssel bitte
Poproszę kartę
Der Paß bitte
Czy są dla mnie jakieś wiadomości?
Sind irgendwelche Nachrichten für mich da?
Tak, proszę
Ja, hier sind sie
Nie, nie ma
Nein, Sie haben keine Nachrichten erhalten
Gdzie można rozmienić pieniądze?
Wo kann ich Wechselgeld becommen?
Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze?
Könnten Sie mir wechseln, bitte?
Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić?
Ja, wir können für Sie wechseln, wieviel brauchen Sie?Pantai

Pantai
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Plaża
Der Strand
Gdzie mógłbym kupić piłkę?
Wissen Sie wo ich einen Ball kaufen kann?
Tam dalej jest sklep
Es gibt ein Geschäft in dieser Richtung
Piłka
Ein Ball
Lornetka
Ein Fernglas
Czapka z daszkiem
Eine Kappe
Ręcznik
Ein Badetuch
Sandały
Sandalen
Wiaderko
Ein Eimer
Krem przeciwsłoneczny
Eine Sonnencreme
Kąpielówki
Eine Badehose
Okulary przeciwsłoneczne
Eine Sonnenbrille
Owoce morza
Schalentiere
Opalać się
Sich sonnen
Słonecznie
Sonnig
Zachód słońca
Der Sonnenuntergang
Parasol
Der Sonnenschirm
Słońce
Die Sonne
Udar słoneczny
Ein Sonnenstich
Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania?
Ist es gefährlich hier zu schwimmen?
Nie, tu jest bezpiecznie
Nein, es ist nicht gefährlich
Tak, pływanie jest tu zabronione
Ja, es ist untersagt hier zu schwimmen
Pływać
Schwimmen
Pływanie
Das Schwimmen
Fala
Die Welle
Morze
Das Meer
Wydma
Die Düne
Piasek
Der Sand
Jaka jest prognoza pogody na jutro?
Was ist die Wettervorhersage für morgen?
Pogoda się zmieni
Das Wetter wird sich ändern
Będzie padać
Es wird regnen
Będzie słonecznie
Es wird sonnig
Będzie wietrznie
Es wird sehr windig
Kostium kąpielowy
Der BadeanzugW razie problemów

W razie problemów
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Mogłaby mi pani pomóc?
Könnten Sie mir bitte helfen?
Zgubiłem się
Ich habe mich verlaufen
Co dla pani?
Was möchten Sie?
Co się stało?
Was ist passiert?
Gdzie mogę znaleźć tłumacza?
Wo kann ich einen Dolmetscher finden?
Gdzie jest najbliższa apteka?
Wo befindet sich die nächste Apotheke?
Mogłaby pani wezwać lekarza?
Könnten Sie einen Arzt anrufen bitte?
Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki?
Welche Art von Behandlung befolgen Sie zur Zeit?
Szpital
Ein Krankenhaus
Apteka
Eine Apotheke
Lekarz
Ein Arzt
Służby medyczne
Medizinische Abteilung
Zgubiłem moje dokumenty
Ich habe meine Papiere verloren
Skradziono mi moje dokumenty
Meine Papiere wurden mir gestohlen
Biuro Rzeczy Znalezionych
Fundbüro
Punkt pierwszej pomocy
Erste Hilfe Station
Wyjście ewakuacyjne
Notausgang
Policja
Die Polizei
Dokumenty
Papiere
Pieniądze
Geld
Paszport
Pass
Bagaż
Gepäck
Już dosyć! Nie, dziękuję!
Es ist in Ordnung, nein danke
Proszę mnie zostawić w spokoju!
Lassen Sie mich in Ruhe!
Proszę odejść!
Gehen Sie!