Your browser does not support JavaScript! Naucz się Perski online - Bezpłatnie Perski lekcje - Mów

Naucz się Perski

1

17 motywów
17 motywów

Słownictwo podstawowe

Słownictwo podstawowe
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Dzień dobry
سلام
salâm
Dzień dobry
سلام
ruz xoš
Dobry wieczór
سلام
salâm
Dobry wieczór
سلام
asr bexeyr
Do widzenia
خداحافظ
xodâ hâfez
Do widzenia
خداحافظ
xodâ negahdâr
Do zobaczenia
تا بعد
tâ ba'd
Tak
بله
balé
Tak
بله
ore
Nie
نه
na
Przepraszam!
لطفاً
lotfan
Dziękuję
ممنون
mamnun
Dziękuję bardzo!
خیلی ممنون
xeyli mamnun
Dziękuję za pomoc
ممنون از کمکتون
mamnun az komaketun
Proszę
خواهش می کنم
xâheš mikonam
Zgoda!
باشه
bâše
Przepraszam, ile to kosztuje?
ببخشید قیمت این چنده؟
bebaxšid qeymate in cande?
Przepraszam!
ببخشید
bebaxšid
Przepraszam!
ببخشید
ozr mixâm
Nie rozumiem
نمی فهمم
nemifahmam
Nie rozumiem
نمی فهمم
motevajeh nemišam
Zrozumiałem
فهمیدم
fahmidam
Nie wiem
نمیدونم
nemidunam
Wstęp wzbroniony
ممنوع
mamnu'
Przepraszam, gdzie są toalety?
ببخشید دستشویی کجاست؟
bebaxšid dastšui kojâst?
Szczęśliwego Nowego Roku!
سال نو مبارک
sale no mobârak
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
تولدت مبارک
tavalodet mobârak
Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!
تولدت مبارک
tavalodetun mobârak
Wesołych świąt!
عیدت مبارک
eydetun mobârak
Gratulacje!
مبارکه
mobârakeRozmowa

Rozmowa
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Dzień dobry. Jak się masz?
سلام. چطوری؟
salâm. cetori?
Dzień dobry. Dziękuję, dobrze.
سلام. خوبم. ممنون
salam. Xubam. mamnun
Tylko trochę.
فقط یه کم
faqat ye kam
Skąd jesteś?
اهل کدوم کشوری؟ا
ahle kodum kešvari?
Skąd jesteś?
اهل کدوم کشوری؟ا
az kodum kešvar miyâyi?
Jaka jest twoja narodowość?
ملیتت چیه؟
meliyatet cie?
A ty, mieszkasz tutaj?
تو هم اینجا زندگی میکنی؟
to ham injâ zendegi mikoni?
Tak, mieszkam tu.
آره اینجا زندگی میکنم.
âre injâ zendegi mikonam
Nazywam się Sarah, a ty?
اسم من ساراست. اسم تو چیه؟
esme man sârâst? Esme to cie?
Julien.
ژولیان
žuliân
Co tutaj robisz?
اینجا چیکار میکنی؟
injâ cikâr mikoni?
Jestem na wakacjach.
اومدم تعطیلات
umadam ta'tilât
Jesteśmy na wakacjach.
اومدیم تعطیلات
umadim ta'tilât
Jestem tu służbowo
سفر کاری اومدم
safare kâri umadam
Pracuję tutaj
اینجا کار میکنم
injâ kâr mikonam
Pracujemy tutaj
اینجا کار میکنیم
injâ kâr mikonim
Gdzie tu można dobrze zjeść?
کجاها میشه یه غذای خوب خورد؟
kojâhâ miše ye qazâye xub xord?
Czy jest w pobliżu jakieś muzeum?
این اطراف موزه هست؟
in atrâf muze hast?
Gdzie mogę skorzystać z internetu?
کجا می تونم به اینترنت وصل شم؟
kojâ mitunam be internet vasl šam?Nauka

Nauka
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Chcesz się nauczyć kilku słów?
دوست داری یه چند تا لغت یاد بگیری؟
dust dâri ye cand tâ loqat yâd begiri?
Tak, chcę
آره، باشه
âre bâše
Jak to się nazywa?
اسم این چیه؟
esme in cie?
To jest stół
یه میزه
ye mize
Stół, rozumiesz?
یه میز، می فهمی؟
ye miz, mifahmi?
Nie rozumiem
نمی فهمم
nemifahmam
Możesz powtórzyć?
میشه لطفاً تکرار کنی؟
miše lotfan tekrâr koni ?
Czy możesz mówić trochę wolniej?
میشه یه کم آرومتر صحبت کنی؟
miše ye kam ârumtar sohbat koni lotfan?
Możesz to napisać?
میشه بنویسیش لطفا؟
miše benevisiš lotfan?
Zrozumiałem
فهمیدم
fahmidamKolory

Kolory
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Lubię kolor tego stołu
رنگ این میز رو دوست دارم
range in miz ro dust dâram
To kolor czerwony
قرمزه
qermeze
To kolor czerwony
قرمزه
qermez range
Niebieski
آبی
âbiye
Żółty
زرد
zard
Biały
سفید
sefid
Czarny
سیاه
siâh
Zielony
سبز
sabz
Pomarańczowy
نارنجی
nârenji
Fioletowy
بنفش
banafš
Szary
خاکستری
xâkestariLiczby

Liczby
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Zero
صفر
sefr
Jeden
یک
yek
Dwa
دو
do
Trzy
سه
se
Cztery
چهار
câhâr
Pięć
پنج
panj
Sześć
شش
šeš
Sześć
شش
šiš
Siedem
هفت
haft
Osiem
هشت
hašt
Dziewięć
نه
noh
Dziesięć
ده
dah
Jedenaście
یازده
yâzdah
Dwanaście
دوازده
davâzdah
Trzynaście
سیزده
sizdah
Czternaście
چهارده
câhârdah
Piętnaście
پانزده
pânzdah
Piętnaście
پانزده
punzdah
Szesnaście
شانزده
šânzdah
Szesnaście
شانزده
šunzdah
Siedemnaście
هفده
hevdah
Siedemnaście
هفده
hivdah
Osiemnaście
هجده
hejdah
Osiemnaście
هجده
hiždah
Dziewiętnaście
نوزده
nuzdah
Dwadzieścia
بیست
bist
Dwadzieścia jeden
بیست و یک
bisto yek
Dwadzieścia dwa
بیست و دو
bisto do
Dwadzieścia trzy
بیست و سه
bisto se
Dwadzieścia cztery
بیست و چهار
bisto câhâr
Dwadzieścia pięć
بیست و پنج
bisto panj
Dwadzieścia sześć
بیست و شش
bisto šeš
Dwadzieścia sześć
بیست و شش
bisto šiš
Dwadzieścia siedem
بیست و هفت
bisto haft
Dwadzieścia osiem
بیست و هشت
bisto hašt
Dwadzieścia dziewięć
بیست و نه
bisto noh
Trzydzieści
سی
si
Trzydzieści jeden
سی و یک
sio yek
Trzydzieści dwa
سی و دو
sio do
Trzydzieści trzy
سی و سه
sio se
Trzydzieści cztery
سی و چهار
sio câhâr
Trzydzieści pięć
سی و پنج
sio panj
Trzydzieści sześć
سی و شش
sio šeš
Trzydzieści sześć
سی و شش
sio šiš
Czterdzieści
چهل
cehel
Pięćdziesiąt
پنجاه
panjâh
Sześćdziesiąt
شصت
šast
Siedemdziesiąt
هفتاد
haftâd
Osiemdziesiąt
هشتاد
haštâd
Dziewięćdziesiąt
نود
navad
Sto
صد
sad
Sto pięć
پانصد
pânsad
Sto pięć
پانصد
punsad
Dwieście
دویست
divist
Trzysta
سیصد
sisad
Czterysta
چهارصد
câhârsad
Tysiąc
هزار
hezâr
Tysiąc pięćset
هزار و پانصد
hezâro pânsad
Tysiąc pięćset
هزار و پانصد
hezâro punsad
Dwa tysiące
دو هزار
do hezâr
Dziesięć tysięcy
ده هزار
dah hezârOkreślanie czasu

Określanie czasu
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Kiedy tu przyjechałeś?
کی رسیدی اینجا؟
key residi injâ?
Dzisiaj
امروز
emruz
Wczoraj
دیروز
diruz
Dwa dni temu
دو روز پیش
do ruz piš
Ile czasu zostajesz?
چند روز می مونی؟
cand ruz mimuni?
Wyjeżdżam jutro
فردا برمیگردم
fardâ barmigardam
Wyjeżdżam pojutrze
پس فردا برمیگردم
pasfardâ barmigardam
Wyjeżdżam za trzy dni
سه روز دیگه برمیگردم
se ruz dige barmigardam
Poniedziałek
دوشنبه
došambe
Wtorek
سه شنبه
sešambe
Środa
چهارشنبه
câhâršambe
Czwartek
پنج شنبه
panjšambe
Piątek
جمعه
jome
Sobota
شنبه
šambe
Niedziela
یکشنبه
yekšambe
Styczeń
ژانویه
žânviyeh
Luty
فوریه
fevriyeh
Marzec
مارس
mârs
Kwiecień
آوریل
âvril
Maj
مه
me
Czerwiec
ژوئن
žuan
Lipiec
ژوئیه
žuiye
Sierpień
اوت
ut
Wrzesień
سپتامبر
septâmbr
Październik
اکتبر
octobr
Listopad
نوامبر
novâmbr
Grudzień
دسامبر
desâmbr
O której godzinie wyjeżdżasz?
ساعت چند راه می افتی؟
sâ'at cand râh miofti?
Rano, o godzinie ósmej
صبح ساعت هشت
sobh sâ'at hašt
Rano, o godzinie ósmej piętnaście
صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto rob
Rano, o godzinie ósmej piętnaście
صبح ساعت هشت و ربع
sobh sâ'at hašto pânzdah daqiqe
Rano, o godzinie ósmej trzydzieści
صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto nim
Rano, o godzinie ósmej trzydzieści
صبح ساعت هشت و نیم
sobh sâ'at hašto si daqiqe
Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć
صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at ye rob be noh
Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć
صبح ساعت یه ربع به نه
sobh sâ'at hašto cehelo panj daqiqe
Wieczorem, o godzinie osiemnastej
عصر ساعت شش
asr sâ'at šiš
Wieczorem, o godzinie osiemnastej
عصر ساعت شش
šeš
Jestem spóźniony
دیرم شده
diram šodeTaxi

Taxi
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Taxi!
تاکسی!
tâksi
Dokąd jedziemy?
کجا میخواهید برید؟
kojâ mixâyd berid
Na dworzec, poproszę
میخوام برم ایستگاه قطار
mixâm beram istgâhe qatâr
Do hotelu Dzień i Noc, poproszę
میرم به هتل شب و روز
miram be hotele šabo ruz
Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko?
میشه من رو ببرید فرودگاه؟
miše man ro bebarid forudgâh
Mógłby pan wziąć mój bagaż?
میشه چمدونهام رو بردارید؟
miše camedunhâm ro bardârid
Czy to daleko stąd?
از اینجا دوره؟
az injâ dure
Nie, to tuż obok
نه، همین بغله
na hamin baqale
Tak, trochę daleko
بله یه کم دوره
bale ye kam dure
Ile to będzie kosztować?
چقدر میشه؟
ceqadre miše
Proszę mnie zawieźć tutaj
من رو ببرید اینجا لطفاً
man ro bebarid injz lotfan
W prawo
سمت راسته
samte râste
W lewo
سمت چپه
samte cape
Prosto
مستقیمه
mostaqime
To tutaj
همینجاست
haminjâst
Tędy
از این طرفه
az in tarafe
Stop!
همینجا نگه دارید
haminjâ negah dârid
Proszę się nie spieszyć
عجله نکنید
ajale nakonid
Czy mogę prosić o paragon?
میشه رسید بدید لطفاً
miše resid bedid lotfanUczucia

Uczucia
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Bardzo lubię twój kraj
کشورت رو خیلی دوست دارم
kešvaret to xeyli dust dâram
Kocham cię
دوستت دارم
duset dâram
Jestem szczęśliwy
خوشحالم
xošhâlam
Jestem smutny
ناراحتم
nârâhatam
Dobrze mi tutaj
اینجا احساس خوبی دارم
injâ ehsâse xubi dâram
Zimno mi
سردمه
sardameh
Gorąco mi
گرممه
garmameh
To jest za duże
خیلی بزرگه
xeyli bozorge
To jest za małe
خیلی کوچیکه
xeyli kucike
To jest idealne
عالیه
âlie
Chcesz gdzieś wyjść wieczorem?
دوست داری امشب بریم بیرون؟
dust dâri emšab berim birun?
Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem
دوست دارم امشب بریم بیرون
dust dâram emšab berim birun
To dobry pomysł
پیشنهاد خوبیه
pišnâhâde xubiye
Chcę się trochę rozerwać
دوست دارم خوش بگذرونم
dust dâram xoš begzarunam
To nie jest dobry pomysł
پیشنهاد خوبی نیست
pišnâhâde xubiye nist
Nie chce mi się wychodzić wieczorem
دوست ندارم امشب برم بیرون
dust nadâram emšab beram birun
Chcę trochę odpocząć
میخوام استراحت کنم
mixâm esterâhat konam
Czy chcesz trochę poćwiczyć?
دوست داری ورزش کنیم؟
dust dari varzeš konim?
Tak, muszę się odprężyć!
نیاز دارم خستگی در کنم.
niâz dâram xastegi dar konam
Gram w tenisa
تنیس بازی میکنم.
tenis bazi mikonam
Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony
نه ممنون. کمی خسته ام.
na manun kami xastamRodzina

Rodzina
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Masz tutaj rodzinę?
خانواده ات هم اینجان؟
xânevâdat ham injân?
Mój ojciec
پدرم
pedaram
Moja matka
مادرم
mâdaram
Mój syn
پسرم
pesaram
Moja córka
دخترم
doxtaram
Brat
یه برادر
ye barâdar
Siostra
یه خواهر
ye xâhar
Przyjaciel
یه دوست
ye dust
Przyjaciółka
یه دوست
ye dust
Mój przyjaciel
دوستم
dustam
Moja przyjaciółka
دوستم
dustam
Mój mąż
شوهرم
šoharam
Mój mąż
شوهرم
hamsaram
Moja żona
زنم
zanam
Moja żona
زنم
xânumam/hamsaramBar

Bar
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Bar
بار
bâr
Chcesz się czegoś napić?
نوشیدنی میل داری؟
nušidani meyl dâri?
Pić
نوشیدن
nušidan
Szklanka
لیوان
livân
Z przyjemnością
با کمال میل
bâ kamâle meyl
Co zamawiasz?
چی میخوری؟
ci mixori?
Co jest do picia?
نوشیدنی چی دارید؟
nušidani ci dârid?
Jest woda lub soki
آب هست و آبمیوه
âb hasto âbmive
Woda
آب
âb
Proszę dorzucić kostki lodu
میشه یخ هم بریزید؟
miše yax ham berizid?
Kostki lodu
یخ
yax
Czekolada do picia
شکلات
šokolât
Mleko
شیر
šir
Herbata
چای
cây
Kawa
قهوه
qahve
Z cukrem
با شکر
bâ šekar
Ze śmietanką
با خامه
bâ xâme
Wino
شراب
šarâb
Piwo
آبجو
âbejo
Herbatę proszę
یه چای لطفاً
ye cây lotfan
Piwo proszę
یه آبجو لطفاً
ye âbejo lotfan
Co do picia dla pana?
نوشیدنی چی میل دارید؟
nušidani ci meyl dârid
Dwie herbaty proszę!
دو تا چای لطفاً
do tâ cây lotfan
Dwa piwa proszę!
دو تا آبجو لطفا
do tâ âbejo lotfan
Nic, dziękuję
هیچی. ممنون
hici mamnun
Twoje zdrowie!
به سلامتی تو
be salâmatiye to
Na zdrowie!
به سلامتی
be salâmati
Na zdrowie!
به سلامتی
nuš
Poproszę rachunek !
صورتحساب لطفاً
surathesâb
Ile jestem panu winien?
چقدر باید تقدیم کنم؟
ceqadr bâyad taqdim konam?
Dwadzieścia euro
بیست یورو
bist yoro
Ja płacę
مهمون منی
mehmune maniRestauracja

Restauracja
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Restauracja
رستوران
resturân
Chcesz coś zjeść?
غذا میل داری؟
qazâ meyl dâri?
Tak, chcę
آره بدم نمیاد.
âre badam nemiyâd
Jeść
خوردن
xordan
Gdzie moglibyśmy coś zjeść?
کجا بریم غذا بخوریم؟
kojâ berim qaza boxorim?
Gdzie moglibyśmy zjeść obiad?
کجا می تونیم ناهار بخوریم؟
kojâ mitunim nâhâr boxorim?
Kolacja
شام
šâm
Śniadanie
صبحانه
sobhâne
Przepraszam!
لطفا!
lotfan
Poproszę menu!
منو، لطفا!
meno lotfan
Oto menu!
بفرمایید منو
befarmâyid meno
Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę?
چی دوست داری بخوری؟ گوشت یا ماهی؟
ci dust dâri boxori? Gušt yâ mâhi?
Z ryżem
با برنج
bâ berenj
Z makaronem
با ماکارونی
bâ mâkâroni
Ziemniaki
سیب زمینی
sib zamini
Warzywa
سبزیجات
sabzijât
Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko
املت، نیمرو، یا تخم مرغ آب پز
omlet, nimru, ya toxme morqe âb paz
Chleb
نان
nân
Masło
کره
karé
Sałata
سالاد
sâlâd
Deser
دسر
deser
Owoce
میوه
mive
Czy mogę poprosić o nóż?
میشه برام یه چاقو بیارید لطفاً؟
miše barâm ye câqu biyârid lotfan?
Tak, już przynoszę
بله، الساعه
bale assâ'e
Nóż
چاقو
câqu
Widelec
چنگال
cangâl
Łyżeczka
قاشق
qâšoq
Czy to danie na gorąco?
این غذای گرمه؟
in qazâye garme
Tak, i też bardzo pikantne!
بله، بسیار هم تنده
bale besyâr ham tonde
Gorące
داغ
dâq
Zimne
سرد
sard
Pikantne
تند
tond
Zamówię rybę!
من ماهی میخورم
man mâhi mixoram
Ja też
من هم همینطور
man ham hamintorRozstanie

Rozstanie
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Już późno! Muszę iść!
دیره. باید برم
dire bâyad beram
Moglibyśmy się znów spotkać?
می تونیم باز همدیگه رو ببینیم؟
mitunim bâz hamdige ro bebinim?
Tak, z przyjemnością
آره، با کمال میل
âre bâ kamâle meyl
Mieszkam pod tym adresem
من این آدرس زندگی میکنم
man in âdres zendegi mikonam
Mieszkam pod tym adresem
من این آدرس زندگی میکنم
in adrese mane
Czy mogę prosić o twój numer telefonu?
خط تلفن داری؟
xate telefon dâri?
Tak, proszę
آره، بیا
âre biâ
Było mi bardzo miło
با تو بهم خوش گذشت
bâ to behem xoš gozašt
Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam
من هم همینطور، از دیدنت خوشحال شدم
man ham hamintor az didanet xošhâl šodam
Zobaczymy się wkrótce
به زودی همدیگه می بینیم
be zudi hamdige ro mibinim
Mam taką nadzieję!
من هم امیدوارم
man ham omidvâram
Do widzenia!
خداحافظ
xodâ hâfez
Do jutra!
تا فردا
tâ fardâ
Cześć!
خداحافظ
xodâ hâfezTransport

Transport
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy?
ببخشید، دنبال ایستگاه اتوبوس میگردم
bebaxšid donbâle istgâhe utubus migardam
Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta?
ببخشید، قیمت بلیت برای شهر خورشید چنده؟
bebaxšid qeymate bilit barâye šahre xoršid cande?
Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg?
ببخشید این قطار کجا میره؟
bebaxšid in qatâr kojâ mire?
Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście?
این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr dar šahre xoršid tavaqof mikone?
Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście?
این قطار در شهر خورشید توقف میکنه؟
in qatâr tu šahre xoršid vâymiste?
Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
قطار شهر خورشید ساعت چند حرکت می کنه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand harekat mikone?
Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta?
قطار شهر خورشید ساعت چند میرسه؟
qatâre šahre xoršid sâ'at cand mirese?
Poproszę bilet do Słonecznego Miasta
ببخشید یه بلیت برای شهر خورشید میخوام
bebaxšid ye bilit barâye šahre xoršid mixâm
Czy ma pan rozkład jazdy pociągów?
ساعت قطارها رو دارید؟
sâ'ate qatârhâ ro dârid?
Rozkład jazdy autobusów
ساعت حرکت اتوبوس ها
sâ'ate harekate utubus hâ
Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta?
ببخشید قطار شهر خورشید کدومه؟
bebaxšid qatâre šahre xoršid kudume?
To ten pociąg
اونه
une
Dziękuję
ممنون
mamnun
Nie ma za co. Miłej podróży!
خواهش میکنم. سفر بخیر
xâheš mikonam, safar bexeyr
Serwis samochodowy
گاراژ تعمیر
gârâž ta'mir
Stacja benzynowa
پمپ بنزین
pompe benzin
Do pełna proszę
پرش کنید لطفاً
poreš konid lotfan
Rower
دوچرخه
docarxe
Centrum miasta
مرکز شهر
markaze šahr
Przedmieście
حومه
hume
To duże miasto
شهر بزرگیه
šahre bozorgiye
To miasteczko
یه روستاست
ye rustâst
Góra
یک کوه
ye kuh
Jezioro
یک دریاچه
ye daryâce
Wieś
دشت
dašt
Wieś
دشت
rustâSzukamy kogoś

Szukamy kogoś
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Przepraszam, czy jest Sarah?
ببخشید سارا اینجاست؟
bebaxšid sârâ injâst?
Tak, jest
بله اینجاست
bale injâst
Sarah wyszła
رفته بیرون
rafte birun
Może pan do niej zadzwonić na komórkę
میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
Wie pani gdzie ona jest?
میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
Wie pani gdzie ona jest?
میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
Jest w pracy
سر کاره.
sare kâre
Jest u siebie
خونه است
xunast
Przepraszam, czy jest Julien?
ببخشید ژولیان اینجاست؟
bebaxšid žuliyân injâst?
Tak, jest
بله اینجاست
bale injâst
Julien wyszedł
رفته بیرون
rafte birun
Wie pan gdzie on jest?
میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ mitunam peydâš konam?
Wie pan gdzie on jest?
میدونید کجا می تونم پیداش کنم؟
midunid kojâ rafte?
Może pani do niego zadzwonić na komórkę
میتونید به موبایلش زنگ بزنید
mitunid be mobâyleš zang bezanid
Jest w pracy
سر کاره.
sare kâre
Jest u siebie
خونه است
xunastHotel

Hotel
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Hotel
هتل
hotel
Mieszkanie
آپارتمان
âpârtemân
Witamy!
خوش آمدید!
xoš âmadid
Witamy!
خوش آمدید!
xoš umadid
Czy są wolne pokoje?
اتاق خالی دارید
otâqe xâli dârid
Czy to jest pokój z łazienką?
این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamum ham dâre?
Czy to jest pokój z łazienką?
این اتاق حموم هم داره؟
in otâq hamâm ham dâre
Woli pan dwa łóżka jednoosobowe?
دو تخت یک نفره ترجیح میدید؟
do taxte ye nafare tarjih midid?
Życzy pan sobie pokój dwuosobowy?
یه اتاق دو نفره میخواید؟
ye otâqe do nafare mixâyd?
Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem
اتاق با حمام، بالکن و دوش
otaq bâ hama
Pokój ze śniadaniem
اتاق با صبحانه
otâqe bâ sobhâne
Pokój ze śniadaniem
اتاق با صبحانه
sobhune
Jaka jest cena noclegu?
قیمت یه شب چنده؟
qeymate ye šab cande?
Mógłbym najpierw zobaczyć pokój?
اول میخوام اتاق رو ببینم لطفاً
aval mixâm otâq ro bebinam lotfan
Tak, oczywiście!
بله البته
bale albate
Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny
ممنون. اتاق خیلی خوبیه
mamnun otâq xeyli xube
Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór?
بسیارخب، میتونم برای امشب رزرو کنم؟
besyâr xob mitunam barâye emšab rezerv konam?
Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo
برای من یه کم گرونه. ممنون
barâye man ye kam gerune mamnun
Mogłaby pani zająć się moim bagażem?
ببخشید میشه لطفاٌ چمدون هام رو بیارید؟
bebaxšid miše lotfan camedunhâm ro biyârid?
Przepraszam, gdzie jest mój pokój?
ببخشید اتاق من کجاست؟
bebaxšid otâqe man kojâst?
Na pierwszym piętrze
طبقه اوله
tabaqeye avale
Czy jest winda?
آسانسور داره؟
âsânsor dâre?
Winda jest po pani lewej stronie
آسانسور دست چپتونه.
âsânsor daste capetune
Winda jest po pani prawej stronie
آسانسور دست راستتونه.
âsânsor daste râstetune
Przepraszam, gdzie jest pralnia?
رختشویی کجاست؟
raxtšui kojâst
Na parterze
طبقه همکفه
tabaqeye hamkafe
Parter
طبقه همکف
tabaqeye hamkaf
Pokój
اتاق
otâq
Prasowalnia
خشکشویی
xoškšui
Salon fryzjerski
آرایشگاه
ârâyešgâh
Parking samochodowy
پارکینگ خودرو
parkinge xodro
Spotykamy się w sali konferencyjnej?
همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
otâqe jalasât kojâst
Spotykamy się w sali konferencyjnej?
همدیگه رو تو اتاق جلسات می بینیم.
qarâremun otâqe jalasât
Sala konferencyjna
اتاق جلسات
otâqe jalasât
Basen z podgrzewaną wodą
آب استخر گرم است
âbe estaxr garm ast
Basen z podgrzewaną wodą
آب استخر گرم است
estaxr garme
Basen
استخر
estaxr
Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej
لطفاً من رو ساعت 7 بیدار کنید
lotfan man ro sâ'ate haft bidâr konid
Poproszę klucz
کلید رو بدید لطفاً
kilid ro bedid lotfan
Poproszę kartę
کارت الکترونیک اتاق رو لطف میکنید؟
kârte electronike otâq ro lotf mikinoid?
Czy są dla mnie jakieś wiadomości?
ببخشید کسی برای من پیغامی گذاشته؟
bebaxšid kasi barâye man peyqâmi gozâšte
Tak, proszę
بله، بفرمایید
bale befarmâyid
Nie, nie ma
نه، پیغامی ندارید
na peyqâmi nadârid
Gdzie można rozmienić pieniądze?
کجا می تونم اسکناس خرد کنم؟
kojâ mitunam eskenâs xurd konam?
Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze?
ببخشید میتونید این اسکناس رو برام خرد کنید؟
bebaxšid mitunid in eskenâs ro barâm xurd konid?
Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić?
بله می تونیم. چقدر میخواید خرد کنید؟
nale mitunim. Ceqadr mixâyd xurd konid?Pantai

Pantai
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Plaża
ساحل
sâhel
Gdzie mógłbym kupić piłkę?
میدونید از کجا میتونم یه توپ بخرم؟
midunid az kojâ mitunam ye tup bexaram?
Tam dalej jest sklep
یک فروشگاه تو این مسیر هست
ye forušgâh tu in masir hast
Piłka
توپ
tup
Lornetka
دوربین شکاری
durbine šekâri
Czapka z daszkiem
کلاه
kolah
Ręcznik
حوله
hole
Sandały
صندل
sandal
Wiaderko
سطل
satl
Krem przeciwsłoneczny
کرم ضد آفتاب
kereme zedde âftab
Kąpielówki
شورت شنا
šorte šena
Okulary przeciwsłoneczne
عینک افتابی
eynake âftâbi
Owoce morza
خرچنگ
xarcang
Opalać się
حمام آفتاب گرفتن
hamâme âftab gereftan
Słonecznie
آفتابی
âftâbi
Zachód słońca
غروب
qorub
Parasol
سایبان
sâyebân
Słońce
خورشید
xoršid
Udar słoneczny
آفتاب سوختگی
âftâb suxtegi
Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania?
ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
bebaxišid xatarnâke injâ šenâ koni?
Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania?
ببخشید خطرناکه اینجا شنا کنی؟
injâ šenâ kardan xatarnâke?
Nie, tu jest bezpiecznie
نه، خطرناک نیست
na xatarnâk nist
Tak, pływanie jest tu zabronione
بله، اینجا شنا کردن ممنوعه.
bale inja šena kardan mamnu'e
Pływać
شنا کردن
šenâ kardan
Pływanie
شنا
šenâ
Fala
موج
moj
Morze
دریا
daryâ
Wydma
تپه شنی
tappeye šeni
Piasek
شن
šen
Jaka jest prognoza pogody na jutro?
پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
pišbiniye havâšenâsi barâye fardâ ciye?
Jaka jest prognoza pogody na jutro?
پیش بینی هواشناسی برای فردا چیه؟
fardâ havâ cetorie?
Pogoda się zmieni
هوا اینطوری نمی مونه
havâ intori nemimune
Będzie padać
میخواد بارون بیاد
mixâd bârun biyâd
Będzie słonecznie
آفتابی خواهد بود
âftâti xâhad bud
Będzie wietrznie
باد شدیدی خواهد وزید
bâde šadidi xâhad vazid
Kostium kąpielowy
لباس شنا/مایو
lebâse šena/ mâyo
Cień
سایه
sâyeW razie problemów

W razie problemów
Postęp nauki
0%
Rozpocznij nowy quiz
Q1
Mogłaby mi pani pomóc?
میشه لطفاً کمکم کنید؟
miše lotfan komakam monid ?
Zgubiłem się
من گم شدم
man gom šodam
Co dla pani?
چی میخواید؟
ci mixâyd?
Co się stało?
چی شده؟
ci šode?
Gdzie mogę znaleźć tłumacza?
کجا میتونم یه مترجم شفاهی پیدا کنم؟
kojâ mitonam ye motarjeme šafâhi peydâ konam?
Gdzie jest najbliższa apteka?
نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
nazdiktarin dâruxune be injâ kojâst?
Gdzie jest najbliższa apteka?
نزدیکترین داروخونه به اینجا کجاست؟
dâruxâne
Mogłaby pani wezwać lekarza?
میشه یه دکتر خبر کنید لطفاً؟
miše ye doktor xabar konid lotfan?
Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki?
الان تحت چه درمانی هستید؟
al'ân tahte ce darmâni hastid?
Szpital
بیمارستان
bimârestân
Apteka
داروخانه
dâruxane
Apteka
داروخانه
dâruxune
Lekarz
دکتر
doktor
Służby medyczne
خدمات پزشکی
xadamâte pezeški
Zgubiłem moje dokumenty
مدارکم رو گم کردم
madârekam ro gom kardam
Skradziono mi moje dokumenty
دزد مدارکم رو زد
dozd madârekam ro zad
Biuro Rzeczy Znalezionych
دفتر اشیاء گم شده
daftare ašiyâ'e gom šode
Punkt pierwszej pomocy
درمانگاه
darmângah
Wyjście ewakuacyjne
خروج اضطراری
xoruje ezterari
Policja
پلیس
polis
Dokumenty
مدارک
madârek
Pieniądze
پول
pul
Paszport
گذرنامه
gozarnâme
Bagaż
چمدان
camedân
Bagaż
چمدان
camedun
Już dosyć! Nie, dziękuję!
نه ممنون، خوبه!
na mamnun xube
Proszę mnie zostawić w spokoju!
راحتم بذارید!
râhatam bezarid
Proszę odejść!
برید!
berid