Słownictwo > Chiński

1 - Słownictwo podstawowe

Słownictwo podstawowe
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry 你好
nǐhǎo
2 Dobry wieczór 晚上好
wǎnshànghǎo
3 Do widzenia 再见
zàijiàn
4 Do zobaczenia 回头见
huí tóu jiàn
5 Tak
shì
6 Nie 不是
búshì
7 Przepraszam!
qǐng
8 Dziękuję 谢谢
xièxiè
9 Dziękuję bardzo! 非常感谢!
fēicháng gǎnxiè
10 Dziękuję za pomoc 谢谢您的帮助
xièxiè nínde bāngzhù
11 Proszę 没关系
méiguànxì
12 Zgoda!
hǎo
13 Przepraszam, ile to kosztuje? 多少钱?
duōshǎo qián
14 Przepraszam! 对不起!
duì bu qǐ
15 Nie rozumiem 我不懂
wǒ bù dǒng
16 Zrozumiałem 我懂了
wǒ dǒng le
17 Nie wiem 我不知道
wǒ bù zhīdào
18 Wstęp wzbroniony 禁止
jìnzhǐ
19 Przepraszam, gdzie są toalety? 请问洗手间在哪里?
qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎli
20 Szczęśliwego Nowego Roku! 新年好!
xīnnián hǎo
21 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 生日快乐!
shēngrìkuàilè
22 Wesołych świąt! 节日快乐!
jiérì kuàilè
23 Gratulacje! 祝贺您!
zhùhè nín2 - Rozmowa

Rozmowa
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry. Jak się masz? 你好。最近怎么样?
nǐhǎo zuìjìn zěnmeyàng
2 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. 我很好,谢谢。
wǒ hěn hǎo xièxiè
3 Czy mówisz po chińsku? 你会说中文吗?
nǐ huì shuō Zhōngwén ma?
4 Nie, nie mówię po chińsku 不, 我不会说中文
bù wǒ bù huì shuōzhòng wén
5 Tylko trochę. 仅仅一点点
jǐnjǐn yīdiǎndiǎn
6 Skąd jesteś? 你来自哪个国家?
nǐ láizì nǎge guójiā
7 Jaka jest twoja narodowość? 你持有哪国国籍?
nǐ chíyǒu nǎ guó guójí
8 Jestem Polakiem 我是波兰人
wǒ shì Bōlánrén
9 A ty, mieszkasz tutaj? 你住在这里吗?
nǐ zhùzài zhèlǐ ma
10 Tak, mieszkam tu. 对,我住在这里
duì wǒ zhùzài zhèlǐ
11 Nazywam się Sarah, a ty? 我叫萨拉,你呢?
wǒ jiào sà lā nǐ ne
12 Julien. 我叫朱力安
wǒ jiào zhū lì ān
13 Co tutaj robisz? 你在这里干什么?
nǐ zài zhèlǐ gànshénme
14 Jestem na wakacjach. 我在休假
wǒ zài xiūjià
15 Jesteśmy na wakacjach. 我们在休假
wǒmen zài xiūjià
16 Jestem tu służbowo 我在出差
wǒ zài chūchāi
17 Pracuję tutaj 我在这里工作
wǒ zài zhèlǐ gōngzuò
18 Pracujemy tutaj 我们在这里工作
wǒmen zài zhèlǐ gōngzuò
19 Gdzie tu można dobrze zjeść? 哪里有比较好的餐厅?
nǎli yǒu bǐjiào hǎo de cāntīng
20 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? 附近有博物馆吗?
fùjìn yǒu bówùguǎn ma
21 Gdzie mogę skorzystać z internetu? 到哪里能上网?
dào nǎli néng shàngwǎng3 - Nauka

Nauka
Quiz
Naucz się
1 Chcesz się nauczyć kilku słów? 你想学一点词汇吗?
nǐ xiǎng xué yīdiǎn cíhuì ma
2 Tak, chcę 好的!
hǎo de
3 Jak to się nazywa? 这个怎么称呼?
zhègè zěnme chēnghū
4 To jest stół 这是一张桌子
zhè shì yī zhāng zhuōzi
5 Stół, rozumiesz? 桌子,你懂吗?
zhuōzi nǐ dǒng ma
6 Nie rozumiem 我不懂
wǒ bù dǒng
7 Możesz powtórzyć? 请你重复一遍,好吗?
qǐng nǐ chóngfù yī biàn hǎo ma
8 Czy możesz mówić trochę wolniej? 你能说得慢一点吗?
nǐ néng shuō de màn yīdiǎn ma
9 Możesz to napisać? 你能写下来吗?
nǐ néng xiě xiàlái ma
10 Zrozumiałem 我懂了
wǒ dǒng le4 - Kolory

Kolory
Quiz
Naucz się
1 Lubię kolor tego stołu 我很喜欢这张桌子的颜色
wǒ hěn xǐhuān zhè zhāng zhuōzi de yánsè
2 To kolor czerwony 这是红色的
zhè shì hóngsè de
3 Niebieski 蓝色
lánsè
4 Żółty 黄色
huángsè
5 Biały 白色
báisè
6 Czarny 黑色
hēisè
7 Zielony 绿色
lǜsè
8 Pomarańczowy 橙色
chéngsè
9 Fioletowy 紫色
zǐ sè
10 Szary 灰色
huīsè5 - Liczby

Liczby
Quiz
Naucz się
1 Zero
líng
2 Jeden
3 Dwa
èr
4 Trzy
sān
5 Cztery
6 Pięć
7 Sześć
liù
8 Siedem
9 Osiem
10 Dziewięć
jiǔ
11 Dziesięć
shí
12 Jedenaście 十一
shíyī
13 Dwanaście 十二
shí'èr
14 Trzynaście 十三
shísān
15 Czternaście 十四
shísì
16 Piętnaście 十五
shíwǔ
17 Szesnaście 十六
shíliù
18 Siedemnaście 十七
shíqī
19 Osiemnaście 十八
shíbā
20 Dziewiętnaście 十九
shíjiǔ
21 Dwadzieścia 二十
èrshí
22 Dwadzieścia jeden 二十一
èrshíyī
23 Dwadzieścia dwa 二十二
èrshíèr
24 Dwadzieścia trzy 二十三
èrshísān
25 Dwadzieścia cztery 二十四
èrshísì
26 Dwadzieścia pięć 二十五
èrshíwǔ
27 Dwadzieścia sześć 二十六
èrshíliù
28 Dwadzieścia siedem 二十七
èrshíqī
29 Dwadzieścia osiem 二十八
èrshíbā
30 Dwadzieścia dziewięć 二十九
èrshíjiǔ
31 Trzydzieści 三十
sānshí
32 Trzydzieści jeden 三十一
sānshí yī
33 Trzydzieści dwa 三十二
sānshí èr
34 Trzydzieści trzy 三十三
sānshí sān
35 Trzydzieści cztery 三十四
sānshí sì
36 Trzydzieści pięć 三十五
sānshí wǔ
37 Trzydzieści sześć 三十六
sānshí liù
38 Czterdzieści 四十
sìshí
39 Pięćdziesiąt 五十
wǔshí
40 Sześćdziesiąt 六十
liùshí
41 Siedemdziesiąt 七十
qīshí
42 Osiemdziesiąt 八十
bāshí
43 Dziewięćdziesiąt 九十
jiǔshí
44 Sto 一百
yībǎi
45 Sto pięć 一百零五
yībǎi líng wǔ
46 Dwieście 二百
èrbǎi
47 Trzysta 三百
sānbǎi
48 Czterysta 四百
sìbǎi
49 Tysiąc 一千
yīqiān
50 Tysiąc pięćset 一千五百
yīqiān wǔbǎi
51 Dwa tysiące 二千
èrqiān
52 Dziesięć tysięcy 一万
yīwàn6 - Określanie czasu

Określanie czasu
Quiz
Naucz się
1 Kiedy tu przyjechałeś? 你什么时候到的?
nǐ shénmēshíhòu dào de
2 Dzisiaj 今天
jīntiān
3 Wczoraj 昨天
zuótiān
4 Dwa dni temu 两天前
liǎng tiān qián
5 Ile czasu zostajesz? 你呆多久呢?
nǐ dāi duōjiǔ ne
6 Wyjeżdżam jutro 我明天走
wǒ míngtiān zǒu
7 Wyjeżdżam pojutrze 我后天走
wǒ hòutiān zǒu
8 Wyjeżdżam za trzy dni 我三天后走
wǒ sān tiān hòu zǒu
9 Poniedziałek 星期一
xīngqīyī
10 Wtorek 星期二
xīngqīèr
11 Środa 星期三
xīngqīsān
12 Czwartek 星期四
xīngqīsì
13 Piątek 星期五
xīngqīwǔ
14 Sobota 星期六
xīngqīliù
15 Niedziela 星期天
xīngqītiān
16 Styczeń 1月
yī yuè
17 Luty 2月
èr yuè
18 Marzec 3月
sān yuè
19 Kwiecień 4月
sì yuè
20 Maj 5月
wǔ yuè
21 Czerwiec 6月
liù yuè
22 Lipiec 7月
qī yuè
23 Sierpień 8月
bā yuè
24 Wrzesień 9月
jiǔ yuè
25 Październik 10月
shí yuè
26 Listopad 11月
shí yī yuè
27 Grudzień 12月
shí èr yuè
28 O której godzinie wyjeżdżasz? 你几点出发?
nǐ jǐ diǎn chūfā
29 Rano, o godzinie ósmej 早晨...八点
zǎochen bā diǎn
30 Rano, o godzinie ósmej piętnaście 早晨... 八点十五分
zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
31 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści 早晨... 八点三十分
zǎochen bā diǎn sānshí fēn
32 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć 早晨... 八点四十五分
zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
33 Wieczorem, o godzinie osiemnastej 晚上... 十八点
wǎnshàng shí bā diǎn
34 Jestem spóźniony 我迟到了
wǒ chídào le7 - Taxi

Taxi
Quiz
Naucz się
1 Taxi! 出租车!
chūzū chē
2 Dokąd jedziemy? 你到哪里去?
nǐ dào nǎli qù
3 Na dworzec, poproszę 我去火车站
wǒ qù huǒchēzhàn
4 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę 我要去日夜旅馆
wǒ yào qù rìyè lǚguǎn
5 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? 您能送我去机场吗?
nín néng sòng wǒ qù jīchǎng ma
6 Mógłby pan wziąć mój bagaż? 您能帮我提行李吗?
nín néng bāng wǒ tí xíngli ma
7 Czy to daleko stąd? 离这儿远吗?
lí zhèr yuǎn ma
8 Nie, to tuż obok 不远,就在旁边
bù yuǎn jiù zài pángbiān
9 Tak, trochę daleko 有一点儿远
yǒu yīdiǎnr yuǎn
10 Ile to będzie kosztować? 多少钱?
duōshǎo qián
11 Proszę mnie zawieźć tutaj 请送我去这里
qǐng sòng wǒ qù zhèlǐ
12 W prawo 朝右边
cháo yòubiān
13 W lewo 朝左边
cháo zuǒbian
14 Prosto 笔直走
bǐzhí zǒu
15 To tutaj 到了
dào le
16 Tędy 在那儿
zài nà ér
17 Stop! 停!
tíng
18 Proszę się nie spieszyć 慢慢来别着急
mànmàn lái bié zháojí
19 Czy mogę prosić o paragon? 您能给我开张发票吗?
nín néng gěi wǒ kāizhāng fāpiào ma8 - Uczucia

Uczucia
Quiz
Naucz się
1 Bardzo lubię twój kraj 我很喜欢你的国家
wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
2 Kocham cię 我喜欢你
wǒxǐhuānnǐ
3 Jestem szczęśliwy 我很幸福
wǒ hěn xìngfú
4 Jestem smutny 我很难过
wǒ hěn nánguò
5 Dobrze mi tutaj 我在这里感觉很好
wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
6 Zimno mi 我很冷
wǒ hěn lěng
7 Gorąco mi 我很热
wǒ hěn rè
8 To jest za duże 太大了
tài dà le
9 To jest za małe 太小了
tài xiǎo le
10 To jest idealne 非常好
fēicháng hǎo
11 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? 今晚你想出去吗?
jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
12 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem 我今晚想出去
wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
13 To dobry pomysł 这是个好主意
zhè shì gè hǎo zhǔyì
14 Chcę się trochę rozerwać 我想好好玩玩
wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
15 To nie jest dobry pomysł 这不是个好主意
zhè búshì gè hǎo zhǔyì
16 Nie chce mi się wychodzić wieczorem 今晚我不想出去
jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
17 Chcę trochę odpocząć 我想休息
wǒ xiǎng xiūxi
18 Czy chcesz trochę poćwiczyć? 你想做运动吗?
nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
19 Tak, muszę się odprężyć! 是的,我想好好放松一下!
shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
20 Gram w tenisa 我打网球
wǒ dǎ wǎngqiú
21 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony 不,谢谢,我很累
bù, xièxiè wǒ hěn lèi9 - Rodzina

Rodzina
Quiz
Naucz się
1 Masz tutaj rodzinę? 你这儿有亲戚吗?
nǐ zhèr yǒu qīnqi ma
2 Mój ojciec 我的父亲
wǒde fùqīn
3 Moja matka 我的母亲
wǒde mǔqīn
4 Mój syn 我的儿子
wǒde érzi
5 Moja córka 我的女儿
wǒde nǚer
6 Brat 一个哥哥
yī gè gēgē
7 Inna forma: Młodszy brat 弟弟
yi gè dìdì
8 Siostra 一个姐姐
yī gè jiějiě
9 Inna forma: Młodsza siostra 妹妹
yi gè mèimei
10 Przyjaciel 一个朋友
yī gè péngyou
11 Przyjaciółka 一个朋友
yī gè péngyou
12 Mój przyjaciel 我的男朋友
wǒde nánpéngyou
13 Moja przyjaciółka 我的女朋友
wǒde nǚpéngyou
14 Mój mąż 我的丈夫
wǒde zhàngfu
15 Moja żona 我的妻子
wǒde qīzi10 - Bar

Bar
Quiz
Naucz się
1 Bar 酒吧
jiǔbā
2 Chcesz się czegoś napić? 你要不要喝点什么?
nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
3 Pić
4 Szklanka 杯子
bēizi
5 Z przyjemnością 好的,谢谢
hǎo de xièxiè
6 Co zamawiasz? 你喝什么?
nǐ hē shénme
7 Co jest do picia? 有些什么可以喝的?
yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
8 Jest woda lub soki 有矿泉水,还有果汁
yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
9 Woda
shuǐ
10 Proszę dorzucić kostki lodu 能加点冰块吗?
néng jiā diǎn bīng kuài ma
11 Kostki lodu 冰块
bīng kuài
12 Czekolada do picia 巧克力
qiǎokèlì
13 Mleko 牛奶
niúnǎi
14 Herbata
chá
15 Kawa 咖啡
kāfēi
16 Z cukrem 加糖
jiā táng
17 Ze śmietanką 加奶油
jiā nǎiyóu
18 Wino 葡萄酒
pútáojiǔ
19 Piwo 啤酒
píjiǔ
20 Herbatę proszę 请给我一杯茶
qǐng gěi wǒ yī bēi chá
21 Piwo proszę 请给我一杯啤酒
qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
22 Co do picia dla pana? 您想要喝什么?
nín xiǎngyào hē shénme
23 Dwie herbaty proszę! 请给我两杯茶
qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
24 Dwa piwa proszę! 请给我两杯啤酒
qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
25 Nic, dziękuję 什么也不用,谢谢
shénme yě búyòng xièxiè
26 Twoje zdrowie! 干杯
gānbēi
27 Na zdrowie! 为健康干杯!
wèi jiànkāng gānbēi
28 Poproszę rachunek ! 我要买单
wǒ yào mǎi dān
29 Ile jestem panu winien? 一共多少钱?
yīgòng duōshǎo qián
30 Dwadzieścia euro 二十欧元
èrshí ōuyuán
31 Ja płacę 我请你
wǒ qǐng nǐ11 - Restauracja

Restauracja
Quiz
Naucz się
1 Restauracja 餐馆
cānguǎn
2 Chcesz coś zjeść? 你想吃点东西吗?
nǐ xiǎng chī diǎn dōngxi ma
3 Tak, chcę 是的,我想吃点东西
shìde wǒ xiǎng chī diǎn dōngxi
4 Jeść 吃饭
chīfàn
5 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? 我们到哪里去吃饭?
wǒmen dào nǎli qù chīfàn
6 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? 我们到哪里去吃午饭?
wǒmen dào nǎli qù chī wǔfàn
7 Kolacja 晚餐
wǎncān
8 Śniadanie 早餐
zǎocān
9 Przepraszam! 对不起,打扰一下!
duìbuqǐ dǎrǎo yīxià
10 Poproszę menu! 请给我菜单
qǐng gěi wǒ càidān
11 Oto menu! 这是菜单!
zhè shì càidān
12 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? 你喜欢吃什么?肉还是鱼?
nǐ xǐhuān chī shénme ròu háishi yú
13 Z ryżem 再加饭
zài jiā fàn
14 Z makaronem 再加意大利面
zài jiā Yìdàlì miàn
15 Ziemniaki 土豆
tǔdòu
16 Warzywa 蔬菜
shūcài
17 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko 炒蛋-荷包蛋-还是白煮蛋?
chǎo dàn hébāodàn háishi bái zhǔ dàn
18 Chleb 面包
miànbāo
19 Masło 黄油
huángyóu
20 Sałata 一份色拉
yī fèn sè lā
21 Deser 一份甜点
yī fèn tián diǎn
22 Owoce 水果
shuǐguǒ
23 Czy mogę poprosić o nóż? 请问您有刀吗?
qǐngwèn nín yǒu dāo ma
24 Tak, już przynoszę 有,我马上去拿
yǒu wǒ mǎshàng qù ná
25 Nóż
dāo
26 Widelec
chā
27 Łyżeczka 勺子
sháozi
28 Czy to danie na gorąco? 这是热菜吗?
zhè shì rè cài ma
29 Tak, i też bardzo pikantne! 是的,而且很辣!
shìde érqiě hěn là
30 Gorące
31 Zimne
lěng
32 Pikantne
33 Zamówię rybę! 我要一份鱼!
wǒ yào yī fèn yú
34 Ja też 我也一样
wǒ yě yīyàng12 - Rozstanie

Rozstanie
Quiz
Naucz się
1 Już późno! Muszę iść! 天晚了!我要走了!
tiān wǎn le wǒ yào zǒu le
2 Moglibyśmy się znów spotkać? 我们能再见面吗?
wǒmen néng zàijiàn miàn ma
3 Tak, z przyjemnością 当然,我非常愿意
dāngrán wǒ fēicháng yuànyì
4 Mieszkam pod tym adresem 这是我的住址
zhè shì wǒde zhùzhǐ
5 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? 有没有电话号码?
yǒu méiyǒu diànhuà hàomǎ
6 Tak, proszę 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
7 Było mi bardzo miło 和你过得非常愉快
hé nǐ guò de fēicháng yúkuài
8 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam 我也是,很高兴认识你
wǒ yě shì hěn gāoxìng rènshi nǐ
9 Zobaczymy się wkrótce 希望我们不久能再相见
xīwàng wǒmen bùjiǔ néng zài xiāng jiàn
10 Mam taką nadzieję! 我也希望是这样
wǒ yě xīwàng shì zhèyàng
11 Do widzenia! 再见!
zàijiàn
12 Do jutra! 明天见!
míngtiān jiàn
13 Cześć! 再见!
zàijiàn13 - Transport

Transport
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? 对不起!你知道汽车站在哪里吗
duìbuqǐ nǐ zhīdào qìchē zhàn zài nǎli ma
2 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? 请问到太阳城的车票价格是多少?
qǐngwèn dào tàiyáng chéng de chēpiào jiàgé shì duōshǎo
3 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? 请问这列火车去什么地方?
qǐngwèn zhè liè huǒchē qù shénme dìfāng
4 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? 这列火车在太阳城停吗?
zhè liè huǒchē zài tàiyáng chéng tíng ma
5 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 去太阳城的火车什么时候开?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu kāi
6 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 去太阳城的火车什么时候到?
qù tàiyáng chéng de huǒchē shénmēshíhòu dào
7 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta 我要一张去太阳城的票
wǒ yào yī zhāng qù tàiyáng chéng de piào
8 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? 您有列车时刻表吗?
nín yǒu lièchē shíkèbiǎo ma
9 Rozkład jazdy autobusów 汽车时刻表
qìchē shíkèbiǎo
10 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? 请问哪列火车是去太阳城的?
qǐngwèn nǎ liè huǒchē shì qù tàiyáng chéng de
11 To ten pociąg 就是这列
jiùshì zhè liè
12 Dziękuję 谢谢
xièxiè
13 Nie ma za co. Miłej podróży! 不客气,祝您旅途愉快
búkèqì zhù nín lǚtú yúkuài
14 Serwis samochodowy 修车库
xiū chēkù
15 Stacja benzynowa 加油站
jiāyóu zhàn
16 Do pełna proszę 请给我油箱加满
qǐng gěi wǒ yóu xiāng jiā mǎn
17 Rower 自行车
zìxíngchē
18 Centrum miasta 市中心
shì zhōngxīn
19 Przedmieście 郊区
jiāoqū
20 To duże miasto 这是个大城市
zhè shì gè dà chéngshì
21 To miasteczko 这是个村庄
zhè shì gè cūnzhuāng
22 Góra 一座山
yīzuòshān
23 Jezioro 一条湖
yī tiáo hú
24 Wieś 乡村
xiāngcūn14 - Szukamy kogoś

Szukamy kogoś
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, czy jest Sarah? 请问萨拉在吗?
qǐngwèn sà lā zài ma
2 Tak, jest 是的,她在
shìde tā zài
3 Sarah wyszła 她出去了
tā chūqù le
4 Może pan do niej zadzwonić na komórkę 您可以打她的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
5 Wie pani gdzie ona jest? 您知道她到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
6 Jest w pracy 她在上班
tā zài shàngbān
7 Jest u siebie 她在家
tā zàijiā
8 Przepraszam, czy jest Julien? 请问朱利安在吗?
qǐngwèn zhū lì ān zài ma
9 Tak, jest 是的,他在
shìde tā zài
10 Julien wyszedł 他出去了
tā chūqù le
11 Wie pan gdzie on jest? 您知道他到哪儿去了吗?
nín zhīdào tā dào nǎ'r qù le ma
12 Może pani do niego zadzwonić na komórkę 您可以打他的手机
nín kěyǐ dǎ tāde shǒujī
13 Jest w pracy 他在上班
tā zài shàngbān
14 Jest u siebie 他在家
tā zàijiā15 - Hotel

Hotel
Quiz
Naucz się
1 Hotel 酒店
jiǔdiàn
2 Mieszkanie 公寓
gōngyù
3 Witamy! 欢迎
huānyíng
4 Czy są wolne pokoje? 您这儿有空房间吗?
nín zhèr yǒukòng fángjiān ma
5 Czy to jest pokój z łazienką? 房间带浴室吗?
fángjiān dài yùshì ma
6 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? 您更喜欢二张单人床吗?
nín gèng xǐhuān èr zhāng dān rén chuáng ma
7 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? 您想要双人房吗?
nín xiǎngyào shuāng rén fáng ma
8 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem 房间带盆浴 - 带阳台- 带淋浴
fángjiān dài pén yù dài yángtái dài línyù
9 Pokój ze śniadaniem 住宿加早餐
zhùsù jiā zǎocān
10 Jaka jest cena noclegu? 住一晚多少钱?
zhù yī wǎn duōshǎo qián
11 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? 我想先看看房间!
wǒ xiǎng xiān kànkàn fángjiān
12 Tak, oczywiście! 当然可以!
dāngrán kěyǐ
13 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny 谢谢。房间非常不错。
xièxiè fángjiān fēicháng búcuò
14 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? 好,我能定今晚的房间吗?
hǎo wǒ néng dìng jīn wǎn de fángjiān ma
15 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo 太贵了,谢谢。
tài guì le xièxiè
16 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? 请您照管一下我的行李,可以吗?
qǐng nín zhàoguǎn yīxià wǒde xíngli kěyǐ ma
17 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? 我的房间在哪里?
wǒde fángjiān zài nǎli
18 Na pierwszym piętrze 在二楼
zài èr lóu
19 Czy jest winda? 有电梯吗?
yǒu diàntī ma
20 Winda jest po pani lewej stronie 电梯在您的左边
diàntī zài nínde zuǒbian
21 Winda jest po pani prawej stronie 电梯在您的右边
diàntī zài nínde yòubiān
22 Przepraszam, gdzie jest pralnia? 洗衣房在哪里?
xǐ yī fáng zài nǎli
23 Na parterze 在底楼
zài dǐ lóu
24 Parter 底楼
dǐ lóu
25 Pokój 房间
fángjiān
26 Prasowalnia 干洗店
gānxǐ diàn
27 Salon fryzjerski 美发厅
měi fà tīng
28 Parking samochodowy 停车场
tíngchēchǎng
29 Spotykamy się w sali konferencyjnej? 我们在会议室见?
wǒmen zài huìyì shì jiàn
30 Sala konferencyjna 会议室
huìyì shì
31 Basen z podgrzewaną wodą 游泳池的暖气开了
yóuyǒngchí de nuǎnqì kāi le
32 Basen 游泳池
yóuyǒngchí
33 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej 请7点叫醒我
qǐng diǎn jiào xǐng wǒ
34 Poproszę klucz 请给我钥匙
qǐng gěi wǒ yàoshi
35 Poproszę kartę 请给我房卡
qǐng gěi wǒ fáng kǎ
36 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? 有我的留言吗?
yǒu wǒde liúyán ma
37 Tak, proszę 有,在这里
yǒu zài zhèlǐ
38 Nie, nie ma 没有
méiyǒu
39 Gdzie można rozmienić pieniądze? 在哪里能兑换零钱?
zài nǎli néng duìhuàn língqián
40 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? 您能给我换些零钱吗?
nín néng gěi wǒ huàn xiē língqián ma
41 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? 行,您需要换多少?
xíng, nín xūyào huàn duōshǎo16 - Pantai

Pantai
Quiz
Naucz się
1 Plaża 海滩
hǎitān
2 Gdzie mógłbym kupić piłkę? 您知道在哪里能买足球吗?
nín zhīdào zài nǎli néng mǎi zúqiú ma
3 Tam dalej jest sklep 往这个方向走会有一家店
wǎng zhègè fāngxiàng zǒu huì yǒu yī jiā diàn
4 Piłka 足球
zúqiú
5 Lornetka 望远镜
wàngyuǎnjìng
6 Czapka z daszkiem 太阳帽
tàiyáng mào
7 Ręcznik 浴巾
yùjīn
8 Sandały 拖鞋
tuōxié
9 Wiaderko 塑料桶
sùliào tǒng
10 Krem przeciwsłoneczny 防晒霜
fángshàishuāng
11 Kąpielówki 游泳裤
yóuyǒng kù
12 Okulary przeciwsłoneczne 太阳眼镜
tài
13 Owoce morza 贝壳类
bèiké lèi
14 Opalać się 太阳浴
tàiyáng yù
15 Słonecznie 阳光明媚
yángguāng míngmèi
16 Zachód słońca 日落
rìluò
17 Parasol 遮阳伞
zhē yángsǎn
18 Słońce 太阳
tàiyáng
19 Udar słoneczny 中暑
zhòngshǔ
20 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? 这里游泳危险吗?
zhèlǐ yóuyǒng wēixiǎn ma
21 Nie, tu jest bezpiecznie 不,不危险
bù, bù wēixiǎn
22 Tak, pływanie jest tu zabronione 对,这里禁止游泳
duì zhèlǐ jìnzhǐ yóuyǒng
23 Pływać 游泳
yóuyǒng
24 Pływanie 游泳
yóuyǒng
25 Fala 海浪
hǎi làng
26 Morze 大海
dàhǎi
27 Wydma 沙丘
shāqiū
28 Piasek
shā
29 Jaka jest prognoza pogody na jutro? 明天天气如何?
míngtiān tiānqì rúhé
30 Pogoda się zmieni 天气要变了
tiānqì yào biàn le
31 Będzie padać 要下雨
yào xiàyǔ
32 Będzie słonecznie 要出太阳
yào chū tàiyáng
33 Będzie wietrznie 要刮大风
yào guā dà fēng
34 Kostium kąpielowy 游泳衣
yóuyǒng yī
35 Cień 影子
yǐngzi17 - W razie problemów

W razie problemów
Quiz
Naucz się
1 Mogłaby mi pani pomóc? 能帮我一下吗?
néng bāng wǒ yīxià ma
2 Zgubiłem się 我迷路了
wǒ mílù le
3 Co dla pani? 您需要帮忙吗?
nín xūyào bāngmāng ma
4 Co się stało? 发生了什么事?
fāshēng le shénme shì
5 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? 在哪里能找到翻译?
zài nǎli néng zhǎodào fānyì
6 Gdzie jest najbliższa apteka? 最近的药房在哪里?
zuìjìn de yàofáng zài nǎli
7 Mogłaby pani wezwać lekarza? 请问您能帮我找个医生吗?
qǐngwèn nín néng bāng wǒ zhǎo gè yīshēng ma
8 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? 目前您正接受什么治疗?
mùqián nín zhèng jiēshòu shénme zhìliáo
9 Szpital 一所医院
yī suǒ yīyuàn
10 Apteka 一家药房
yī jiā yàofáng
11 Lekarz 一位医生
yī wèi yīshēng
12 Służby medyczne 医疗服务
yīliáo fúwù
13 Zgubiłem moje dokumenty 我的证件丢了
wǒde zhèngjiàn diū le
14 Skradziono mi moje dokumenty 我的证件被偷了
wǒde zhèngjiàn bèi tōu le
15 Biuro Rzeczy Znalezionych 失物招领处
shī wù zhāo lǐng chù
16 Punkt pierwszej pomocy 医务室
yīwù shì
17 Wyjście ewakuacyjne 紧急出口
jǐnjí chūkǒu
18 Policja 警察局
jǐngchájú
19 Dokumenty 身份证件
shēn fèn zhèngjiàn
20 Pieniądze
qián
21 Paszport 护照
hùzhào
22 Bagaż 行李
xíngli
23 Już dosyć! Nie, dziękuję! 不用了,谢谢你
búyòng le xièxiè nǐ
24 Proszę mnie zostawić w spokoju! 别烦我!
bié fán wǒ
25 Proszę odejść! 走开!
zǒukāi
Pobierz mp3 i pdf
MP3 + PDF

Pobierz wszystkie idiomy i zwroty

Darmowe demoRozpocząć

Pobierz mp3 i pdf