Słownictwo > chorwacki

1 - Słownictwo podstawowe
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Dzień dobry 🔊 Dobar dan dobar dan
🔊 Dobry wieczór 🔊 Dobra večer dobra vetcher
🔊 Do widzenia 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Do zobaczenia 🔊 Vidimo se Vidimo sé
🔊 Tak 🔊 Da da
🔊 Nie 🔊 Ne ne
🔊 Przepraszam! 🔊 Oprostite! oprostite
🔊 Dziękuję 🔊 Hvala hvala
🔊 Dziękuję bardzo! 🔊 Puno hvala! pouno hvala
🔊 Dziękuję za pomoc 🔊 Hvala na pomoći hvala na pomotchi
🔊 Proszę 🔊 Nema na čemu nema na tchemou
🔊 Zgoda! 🔊 U redu ou redou
🔊 Przepraszam, ile to kosztuje? 🔊 Koliko košta? koliko kochta
🔊 Przepraszam! 🔊 Oprostite oprostite
🔊 Nie rozumiem 🔊 Ne razumijem né razoumiyem
🔊 Zrozumiałem 🔊 Razumio sam razoumio sam
🔊 Nie wiem 🔊 Ne znam né znam
🔊 Wstęp wzbroniony 🔊 Zabranjeno zabragneno
🔊 Przepraszam, gdzie są toalety? 🔊 Molim Vas, gdje je klozet? molim vas, gdyé yé klozet
🔊 Szczęśliwego Nowego Roku! 🔊 Sretna Nova godina sretna nova godina
🔊 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 🔊 Sretan rođendan sretan rodyendan
🔊 Wesołych świąt! 🔊 Sretni praznici! sretni praznitsi
🔊 Gratulacje! 🔊 Čestitam! tchestitam
2 - Rozmowa
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Dzień dobry. Jak się masz? 🔊 Bok. Kako si? bok. kako si
🔊 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. 🔊 Bok. Hvala, dobro. bok. hvala, dobro.
🔊 Czy mówisz po chorwacku? 🔊 Govoriš li hrvatski? govorich li tajlandski
🔊 Nie, nie mówię po chorwacku 🔊 Ne, ne govorim hrvatski ne, ne govorim tajlandski
🔊 Tylko trochę. 🔊 Samo malo samo malo
🔊 Skąd jesteś? 🔊 Odakle dolaziš? odaklé dolazich
🔊 Jaka jest twoja narodowość? 🔊 Koje si nacionalnosti? koyé si natsionalnosti
🔊 Jestem Polakiem 🔊 Ja sam Poljak ja sam poljak
🔊 Jestem Polką 🔊 Ja sam Poljakinja ja sam poljakinja
🔊 A ty, mieszkasz tutaj? 🔊 Ti živiš ovdje? ti jivich ovdye
🔊 Tak, mieszkam tu. 🔊 Da, živim ovdje da, jivim ovdye
🔊 Nazywam się Sarah, a ty? 🔊 Zovem se Sara, a ti? zovem sé sara, a ti
🔊 Julien. 🔊 Julien youlien
🔊 Co tutaj robisz? 🔊 Što radiš tu? chto radich tou
🔊 Jestem na wakacjach. 🔊 Na odmoru sam na odmorou sam
🔊 Jesteśmy na wakacjach. 🔊 Na odmoru smo na odmorou smo
🔊 Jestem tu służbowo 🔊 Na poslovnom sam putovanju na poslovnom sam poutovagnou
🔊 Pracuję tutaj 🔊 Radim ovdje radim ovdye
🔊 Pracujemy tutaj 🔊 Radimo ovdje radimo ovdye
🔊 Gdzie tu można dobrze zjeść? 🔊 Gdje se može nešto dobro pojesti? gdyé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? 🔊 Ima li muzeja u blizini? ima li mouzeya ou blizini
🔊 Gdzie mogę skorzystać z internetu? 🔊 Gdje se mogu uključiti na Internet? gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - Nauka
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Zrozumiałem 🔊 Razumio sam razoumio sam
🔊 Chcesz się nauczyć kilku słów? 🔊 Želiš li naučiti par riječi? jelich li naoutchiti par riyetchi
🔊 Tak, chcę 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Jak to się nazywa? 🔊 Što je to? chto yé to
🔊 To jest stół 🔊 To je stol to yé stol
🔊 Stół, rozumiesz? 🔊 Stol. Razumiješ? stol. razoumiyech
🔊 Możesz powtórzyć? 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? mojech li, molim te, ponoviti
🔊 Czy możesz mówić trochę wolniej? 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 Możesz to napisać? 🔊 Možeš li to napisati, molim te? moyech li to napisati, molim te
4 - Kolory
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Lubię kolor tego stołu 🔊 Sviđa mi se boja stola svidya mi sé boya stola
🔊 To kolor czerwony 🔊 To je crveno to yé tsrvéno
🔊 Niebieski 🔊 Plavo plavo
🔊 Żółty 🔊 Žuto jouto
🔊 Biały 🔊 Bijelo biyélo
🔊 Czarny 🔊 Crno tsrno
🔊 Zielony 🔊 Zeleno zeleno
🔊 Pomarańczowy 🔊 Narančasto narantchasto
🔊 Fioletowy 🔊 Ljubičasto lyoubitchasto
🔊 Szary 🔊 Sivo sivo
5 - Liczby
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Zero 🔊 Nula noula
🔊 Jeden 🔊 Jedan yedan
🔊 Dwa 🔊 Dva dva
🔊 Trzy 🔊 Tri tri
🔊 Cztery 🔊 Četiri tchètiri
🔊 Pięć 🔊 Pet pet
🔊 Sześć 🔊 Šest chèstt
🔊 Siedem 🔊 Sedam sedamm
🔊 Osiem 🔊 Osam osamm
🔊 Dziewięć 🔊 Devet devet
🔊 Dziesięć 🔊 Deset deset
🔊 Jedenaście 🔊 Jedanaest yèdanaèsstt
🔊 Dwanaście 🔊 Dvanaest dvanaèsstt
🔊 Trzynaście 🔊 Trinaest trinaèsstt
🔊 Czternaście 🔊 Četrnaest tchètrnaèsstt
🔊 Piętnaście 🔊 Petnaest pètnaèsstt
🔊 Szesnaście 🔊 Šesnaest chèssnaèsstt
🔊 Siedemnaście 🔊 Sedamnaest sèdammnaèsstt
🔊 Osiemnaście 🔊 Osamnaest ossammnaèsstt
🔊 Dziewiętnaście 🔊 Devetnaest dèvètnaèsstt
🔊 Dwadzieścia 🔊 Dvadeset Dvadèssètt
🔊 Dwadzieścia jeden 🔊 Dvadeset jedan dvadèssètt yedan
🔊 Dwadzieścia dwa 🔊 Dvadeset dva dvadèssètt dva
🔊 Dwadzieścia trzy 🔊 Dvadeset tri dvadèssètt tri
🔊 Dwadzieścia cztery 🔊 Dvadeset četiri dvadèssètt tchetiri
🔊 Dwadzieścia pięć 🔊 Dvadeset pet dvadèssètt pet
🔊 Dwadzieścia sześć 🔊 Dvadeset šest dvadèssètt chest
🔊 Dwadzieścia siedem 🔊 Dvadeset sedam dvadèssètt sedam
🔊 Dwadzieścia osiem 🔊 Dvadeset osam dvadèssètt osam
🔊 Dwadzieścia dziewięć 🔊 Dvadeset devet dvadèssètt devet
🔊 Trzydzieści 🔊 Trideset tridèssètt
🔊 Trzydzieści jeden 🔊 Trideset jedan tridèssètt yedan
🔊 Trzydzieści dwa 🔊 Trideset dva tridèssètt dva
🔊 Trzydzieści trzy 🔊 Trideset tri tridèssètt tri
🔊 Trzydzieści cztery 🔊 Trideset četiri tridèssètt tchètiri
🔊 Trzydzieści pięć 🔊 Trideset pet tridèssètt pet
🔊 Trzydzieści sześć 🔊 Trideset šest tridèssètt chèstt
🔊 Czterdzieści 🔊 Četrdeset tchetrdèssètt
🔊 Pięćdziesiąt 🔊 Pedeset pèdèssètt
🔊 Sześćdziesiąt 🔊 Šezdeset chezdèssètt
🔊 Siedemdziesiąt 🔊 Sedamdeset sèdammdèssètt
🔊 Osiemdziesiąt 🔊 Osamdeset ossamdèssètt
🔊 Dziewięćdziesiąt 🔊 Devedeset dèvèdèssètt
🔊 Sto 🔊 Sto sto
🔊 Sto pięć 🔊 Sto pet sto pet
🔊 Dwieście 🔊 Dvjesto dvyèssto
🔊 Trzysta 🔊 Tristo tristo
🔊 Czterysta 🔊 Četiristo tchètiristo
🔊 Tysiąc 🔊 Tisuća tissoutcha
🔊 Tysiąc pięćset 🔊 Tisuću petsto tisoutchou petsto
🔊 Dwa tysiące 🔊 Dvije tisuće dviyé tissoutchè
🔊 Dziesięć tysięcy 🔊 Deset tisuća deset tissoutcha
6 - Określanie czasu
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Kiedy tu przyjechałeś? 🔊 Kad si stigao? kad si stigao
🔊 Dzisiaj 🔊 Danas danas
🔊 Wczoraj 🔊 Jučer youtcher
🔊 Dwa dni temu 🔊 Prije dva dana priyé dva dana
🔊 Ile czasu zostajesz? 🔊 Koliko ostaješ? koliko ostayech
🔊 Wyjeżdżam jutro 🔊 Odlazim sutra odlazim soutra
🔊 Wyjeżdżam pojutrze 🔊 Odlazim prekosutra odlazim prekosoutra
🔊 Wyjeżdżam za trzy dni 🔊 Odlazim za tri dana odlazim za tri dana
🔊 Poniedziałek 🔊 Ponedjeljak ponedyelyak
🔊 Wtorek 🔊 Utorak outorak
🔊 Środa 🔊 Srijeda sriyeda
🔊 Czwartek 🔊 Četvrtak tchetvrtak
🔊 Piątek 🔊 Petak petak
🔊 Sobota 🔊 Subota soubota
🔊 Niedziela 🔊 Nedjelja nedyelya
🔊 Styczeń 🔊 Siječanj siyetchagn
🔊 Luty 🔊 Veljača velyatcha
🔊 Marzec 🔊 Ožujak ojouyak
🔊 Kwiecień 🔊 Travanj travagn
🔊 Maj 🔊 Svibanj svibagn
🔊 Czerwiec 🔊 Lipanj lipagn
🔊 Lipiec 🔊 Srpanj srpagn
🔊 Sierpień 🔊 Kolovoz kolovoz
🔊 Wrzesień 🔊 Rujan rouyan
🔊 Październik 🔊 Listopad listopad
🔊 Listopad 🔊 Studeni stoudeni
🔊 Grudzień 🔊 Prosinac prosinats
🔊 O której godzinie wyjeżdżasz? 🔊 U koliko sati odlaziš? ou koliko sati odlazich
🔊 Rano, o godzinie ósmej 🔊 Ujutro, u osam sati ouyoutro, ou osam sati
🔊 Rano, o godzinie ósmej piętnaście 🔊 Ujutro, u osam i petnaest ouyoutro, ou osam i petnaest
🔊 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści 🔊 Ujutro, u pola devet ouyoutro, ou pola devet
🔊 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć 🔊 Ujutro, u osam i četrdeset pet ouyoutro, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 Wieczorem, o godzinie osiemnastej 🔊 Navečer, u šest sati navetcher, ou chest sati
🔊 Jestem spóźniony 🔊 Kasnim kasnim
7 - Taxi
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Taxi! 🔊 Taxi! taxi
🔊 Dokąd jedziemy? 🔊 Kamo ćete? kamo tchètè
🔊 Na dworzec, poproszę 🔊 Na kolodvor, molim na kolodvor, molim
🔊 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę 🔊 U hotel Dan i Noć ou hotel dan i notch
🔊 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? 🔊 Možete li me odvesti na zračnu luku? mojeté li mé odvesti na zratchnou loukou
🔊 Mógłby pan wziąć mój bagaż? 🔊 Možete li uzeti moju prtljagu? mojeté li ouzeti moyou prtlyagou
🔊 Czy to daleko stąd? 🔊 Je li daleko odavde? yé li daleko odavde
🔊 Nie, to tuż obok 🔊 Ne, blizu je ne, blizou ye
🔊 Tak, trochę daleko 🔊 Da, to je malo dalje da, to yé malo dalye
🔊 Ile to będzie kosztować? 🔊 Koliko će koštati? koliko tché kochtati
🔊 Proszę mnie zawieźć tutaj 🔊 Odvedite me tu odvedité mé tou
🔊 W prawo 🔊 Na desno na desno
🔊 W lewo 🔊 Na lijevo na liyevo
🔊 Prosto 🔊 Samo ravno samo ravno
🔊 To tutaj 🔊 Tu je tou ye
🔊 Tędy 🔊 Tamo je tamo yé
🔊 Stop! 🔊 Stop! stop
🔊 Proszę się nie spieszyć 🔊 Ne morate se žuriti né moraté sé jouriti
🔊 Czy mogę prosić o paragon? 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - Rodzina
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Masz tutaj rodzinę? 🔊 Imaš li rodbinu ovdje? imach li rodbinou ovdye
🔊 Mój ojciec 🔊 Imam Oca imam otsa
🔊 Moja matka 🔊 Imam Majku imam maykou
🔊 Mój syn 🔊 Imam Sina imam sina
🔊 Moja córka 🔊 Imam Kćer imam ktcher
🔊 Brat 🔊 Imam Brata imam brata
🔊 Siostra 🔊 Imam Sestru imam sestrou
🔊 Przyjaciel 🔊 Imam Prijatelja imam priyatélya
🔊 Przyjaciółka 🔊 Imam Prijateljicu imam priyatelitsou
🔊 Mój przyjaciel 🔊 Imam Dečka imam detchka
🔊 Moja przyjaciółka 🔊 Imam Djevojku imam dyévoykou
🔊 Mój mąż 🔊 Imam Muža imam mouja
🔊 Moja żona 🔊 Imam Ženu imam jénou
9 - Uczucia
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Bardzo lubię twój kraj 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 Kocham cię 🔊 Volim te volim te
🔊 Jestem szczęśliwy 🔊 Sretan sam srétan sam
🔊 Jestem smutny 🔊 Žalostan sam jalostan sam
🔊 Dobrze mi tutaj 🔊 Uživam ovdje oujivamm ovdyé
🔊 Zimno mi 🔊 Zima mi je zima mi yé
🔊 Gorąco mi 🔊 Vruće mi je vroutché mi yé
🔊 To jest za duże 🔊 Preveliko je prévéliko yé
🔊 To jest za małe 🔊 Premalo je prémalo yé
🔊 To jest idealne 🔊 Taman je taman yé
🔊 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? 🔊 Želiš li izaći večeras? jélich li izatchi vetchérass
🔊 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem 🔊 Htio bi izaći večeras htio bi izatchi vetchérass
🔊 To dobry pomysł 🔊 To je dobra ideja to yé dobra idéya
🔊 Chcę się trochę rozerwać 🔊 Želim se zabaviti jelim sé zabaviti
🔊 To nie jest dobry pomysł 🔊 To nije dobra ideja to niyé dobra idéya
🔊 Nie chce mi się wychodzić wieczorem 🔊 Ne želim izaći večeras né jelim izatchi vetchérass
🔊 Chcę trochę odpocząć 🔊 Htio bih se odmoriti htio bih sé odmoriti
🔊 Czy chcesz trochę poćwiczyć? 🔊 Što kažeš na neku sportsku aktivnost? chto kajèch na nekou sportskou aktivnost
🔊 Tak, muszę się odprężyć! 🔊 Da, trebam se rasteretiti da, trebam sé rastérétiti
🔊 Gram w tenisa 🔊 Igram tenis igramm tenis
🔊 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony 🔊 Ne hvala, preumoran sam né hvala, préoumorann samm
10 - Bar
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Bar 🔊 Bar bar
🔊 Chcesz się czegoś napić? 🔊 Želiš li nešto popiti? jelich li nechto popiti
🔊 Pić 🔊 Piti piti
🔊 Szklanka 🔊 Čaša tchacha
🔊 Z przyjemnością 🔊 Vrlo rado vrlo rado
🔊 Co zamawiasz? 🔊 Što ćeš uzeti? chto tchech ouzeti
🔊 Co jest do picia? 🔊 Što ima od pića? chto ima od pitcha
🔊 Jest woda lub soki 🔊 Ima vode ili voćnih sokova? ima vodé ili votchnih sokova
🔊 Woda 🔊 Voda voda
🔊 Proszę dorzucić kostki lodu 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 Kostki lodu 🔊 Kocke leda kotské leda
🔊 Czekolada do picia 🔊 Čokolade tchokolade
🔊 Mleko 🔊 Mlijeka mliyeka
🔊 Herbata 🔊 Čaja tchaya
🔊 Kawa 🔊 Kave kave
🔊 Z cukrem 🔊 Sa šećerom sa chetcherom
🔊 Ze śmietanką 🔊 S tučenim vrhnjem s toutchenim vrhgnem
🔊 Wino 🔊 Vina vina
🔊 Piwo 🔊 Piva piva
🔊 Herbatę proszę 🔊 Čaj, molim te tchay, molim te
🔊 Piwo proszę 🔊 Pivo, molim te pivo, molim te
🔊 Co do picia dla pana? 🔊 Što želite piti? chto jelité piti
🔊 Dwie herbaty proszę! 🔊 Dva čaja, molim Vas! dva tchaya, molim vas
🔊 Dwa piwa proszę! 🔊 Dva piva, molim Vas! dva piva, molim vas
🔊 Nic, dziękuję 🔊 Ništa, hvala nichta, hvala
🔊 Twoje zdrowie! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Na zdrowie! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Poproszę rachunek ! 🔊 Molim Vas, račun! molim vas, ratchoun
🔊 Ile jestem panu winien? 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 Dwadzieścia euro 🔊 Dvadeset eura dvadeset eoura
🔊 Ja płacę 🔊 Ja častim ya tchastim
11 - Restauracja
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Restauracja 🔊 Restoran restorann
🔊 Chcesz coś zjeść? 🔊 Želiš li nešto jesti? jelich li nechto yesti
🔊 Tak, chcę 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Jeść 🔊 Jesti yesti
🔊 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? 🔊 Gdje možemo jesti? gdyé mojémo yesti
🔊 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? 🔊 Gdje možemo ručati? gdyé mojémo routchati
🔊 Kolacja 🔊 Večera vetchera
🔊 Śniadanie 🔊 Doručak doroutchak
🔊 Przepraszam! 🔊 Molim Vas! molim vas
🔊 Poproszę menu! 🔊 Molim Vas, jelovnik! molim vas, yelovnik
🔊 Oto menu! 🔊 Izvolite jelovnik izvolité yelovnik
🔊 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? 🔊 Što više voliš? Meso ili ribu? chto viché volich meso ili ribou
🔊 Z ryżem 🔊 S rižom s rijom
🔊 Z makaronem 🔊 S tijestom s tiyestom
🔊 Ziemniaki 🔊 Krumpiri kroumpiri
🔊 Warzywa 🔊 Povrće povrtche
🔊 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko 🔊 Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje kaygana - yaya na okou - ili kouhano yaye
🔊 Chleb 🔊 Kruh krouh
🔊 Masło 🔊 Maslac maslats
🔊 Sałata 🔊 Salata salata
🔊 Deser 🔊 Desert desert
🔊 Owoce 🔊 Voće votche
🔊 Czy mogę poprosić o nóż? 🔊 Molim Vas, nož molim vas, noj
🔊 Tak, już przynoszę 🔊 Da, odmah ću ga donijeti da, odmah tchou ga doniyeti
🔊 Nóż 🔊 Nož noj
🔊 Widelec 🔊 Vilica vilitsa
🔊 Łyżeczka 🔊 Žlica jlitsa
🔊 Czy to danie na gorąco? 🔊 Da li je to toplo jelo? da li yé to toplo yelo
🔊 Tak, i też bardzo pikantne! 🔊 Da, i vrlo začinjeno! da, i vrlo zatchigneno
🔊 Gorące 🔊 Toplo toplo
🔊 Zimne 🔊 Hladno hladno
🔊 Pikantne 🔊 Začinjeno zatchigneno
🔊 Zamówię rybę! 🔊 Uzet ću ribu ouzet tchou ribou
🔊 Ja też 🔊 I ja i ya
12 - Rozstanie
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Już późno! Muszę iść! 🔊 Kasno je! Moram otići! kasno ye moram otitchi
🔊 Moglibyśmy się znów spotkać? 🔊 Možemo li se ponovo vidjeti? mojemo li sé ponovo vidyeti
🔊 Tak, z przyjemnością 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Mieszkam pod tym adresem 🔊 Ovo je moja adresa ovo yé moya adresa
🔊 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? 🔊 Imaš li broj telefona? imach li broy téléfona
🔊 Tak, proszę 🔊 Da, evo da, évo
🔊 Było mi bardzo miło 🔊 Bilo mi je lijepo s tobom bilo mi yé liyepo s tobom
🔊 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam 🔊 I meni je drago što sam te upoznala i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 Zobaczymy się wkrótce 🔊 Vidjet ćemo se ponovno uskoro vidyet tchémo sé ponovno ouskoro
🔊 Mam taką nadzieję! 🔊 Nadam se nadam se
🔊 Do widzenia! 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Do jutra! 🔊 Vidimo se sutra vidimo sé soutra
🔊 Cześć! 🔊 Bok bok
13 - Transport
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Dziękuję 🔊 Hvala hvala
🔊 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? 🔊 Koliko stoji karta za Grad Sunca? koliko stoyi karta za grad sountsa
🔊 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? 🔊 Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? molim vas, kamo idé ovay vlak
🔊 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? 🔊 Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? da li ovay vlak stayé ou gradou sountsa
🔊 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 🔊 Kad kreće vlak za Grad Sunca? kad kretché vlak za grad sountsa
🔊 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 🔊 Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? kad stijé ovay vlak ou grad sountsa
🔊 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim? yednou kartou za grad sountsa, molim
🔊 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? 🔊 Imate li vozni red vlakova? imaté li vozni red vlakova
🔊 Rozkład jazdy autobusów 🔊 Vozni red autobusa? vozni red aoutobousa
🔊 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? 🔊 Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? oprostite, koyi vlak idé za grad sountsa
🔊 To ten pociąg 🔊 Ovaj, ovdje ovay, ovdye
🔊 Nie ma za co. Miłej podróży! 🔊 Nema na čemu. Sretan put! nema na tchemou. sretan poutt
🔊 Serwis samochodowy 🔊 Mehaničar méhanitchar
🔊 Stacja benzynowa 🔊 Benzinska stanica benzinska stanitsa
🔊 Do pełna proszę 🔊 Do vrha, molim do veurha, molim
🔊 Rower 🔊 Bicikl bitsikl
🔊 Centrum miasta 🔊 Centar grada tsèntar grada
🔊 Przedmieście 🔊 Predgrađe predgradye
🔊 To duże miasto 🔊 To je velik grad to yé velik grad
🔊 To miasteczko 🔊 To je selo to yé selo
🔊 Góra 🔊 Planina planina
🔊 Jezioro 🔊 Jezero yézéro
🔊 Wieś 🔊 Selo sélo
14 - Hotel
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Hotel 🔊 Hotel hotel
🔊 Mieszkanie 🔊 Apartman apartmann
🔊 Witamy! 🔊 Dobrodošli dobrodochli
🔊 Czy są wolne pokoje? 🔊 Imate li slobodnu sobu? imaté li slobodnou sobou
🔊 Czy to jest pokój z łazienką? 🔊 Ima li soba kupaonu? ima li soba koupaonou
🔊 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? 🔊 Želite li rađe dva odvojena kreveta? jelité li radyé dva odvoyena kreveta
🔊 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? 🔊 Želite li bračni krevet? jelité li bratchni krevet
🔊 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem 🔊 Soba s kupaonom - s balkonom - s tušom soba s koupaonom - s balkonom - s touchom
🔊 Pokój ze śniadaniem 🔊 Soba s doručkom soba s doroutchkom
🔊 Jaka jest cena noclegu? 🔊 Koliko stoji jedno noćenje? koliko stoyi yedno notchègnè
🔊 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 Tak, oczywiście! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny 🔊 Hvala. Soba je vrlo lijepa hvala. soba yé vrlo liyépa
🔊 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? 🔊 U redu je, mogu li rezervirati za večeras? ou redou ye, mogou li rézervirati za vétchérass
🔊 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moju prtljagu? mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moyou prtlyagou
🔊 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? 🔊 Molim Vas, gdje je moja soba? molim vas, gdyé yé moya soba
🔊 Na pierwszym piętrze 🔊 Na prvom katu na prvom katou
🔊 Czy jest winda? 🔊 Ima li hotel lift? ima li hotel lift
🔊 Winda jest po pani lewej stronie 🔊 Lift je na lijevoj strani? lift yé na liyevoy strani?
🔊 Winda jest po pani prawej stronie 🔊 Lift je na desnoj strani? lift yé na dèsnoy strani?
🔊 Przepraszam, gdzie jest pralnia? 🔊 Gdje je praona? gdyé yé praona
🔊 Na parterze 🔊 U prizemlju ou prizemlyou
🔊 Parter 🔊 Prizemlje prizemlyé
🔊 Pokój 🔊 Soba soba
🔊 Prasowalnia 🔊 Čistiona tchistiona
🔊 Salon fryzjerski 🔊 Frizer frizer
🔊 Parking samochodowy 🔊 Parkiralište za osobne automobile parkiralichté za osobné aoutomobile
🔊 Spotykamy się w sali konferencyjnej? 🔊 Gdje se nalazi sala za sastanke? gdyé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 Sala konferencyjna 🔊 Sala za sastanke ssala za ssastanké
🔊 Basen z podgrzewaną wodą 🔊 Grijani bazen griyani bazènn
🔊 Basen 🔊 Bazen bazènn
🔊 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 Poproszę klucz 🔊 Molim Vas ključ molim vas klyoutch
🔊 Poproszę kartę 🔊 Molim Vas karticu molim vas kartitsou
🔊 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? 🔊 Ima li poruka za mene? ima li porouka za mene
🔊 Tak, proszę 🔊 Da, izvolite da, izvolite
🔊 Nie, nie ma 🔊 Ne, nema ne, néma
🔊 Gdzie można rozmienić pieniądze? 🔊 Gdje mogu dobiti sitniš? gdyé mogou dobiti sitnich
🔊 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? 🔊 Molim Vas, možete li mi zamijeniti novčanice za sitniš? molim vas, mojeté li mi zamiyeniti novtchanitsé za sitnich
🔊 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? 🔊 Da, za koliko Vam treba? da, za koliko vam treba
15 - Szukamy kogoś
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Przepraszam, czy jest Sarah? 🔊 Molim Vas, je li Sara tu? molim vas, yé li sara tou
🔊 Tak, jest 🔊 Da, tu je Da, tou yé
🔊 Sarah wyszła 🔊 Izašla je izachla yé
🔊 Może pan do niej zadzwonić na komórkę 🔊 Možete je nazvati na njen mobitel mojété yé nazvati na gnènn mobitèl
🔊 Wie pani gdzie ona jest? 🔊 Znate li gdje je mogu naći? znaté li gdyé yé mogou natchi
🔊 Jest w pracy 🔊 Na poslu je na poslou yé
🔊 Jest u siebie 🔊 Kod kuće je kod koutché yé
🔊 Przepraszam, czy jest Julien? 🔊 Molim Vas, je li Julien tu? molim vas, yé li youliann tou
🔊 Tak, jest 🔊 Da, tu je da, tou yé
🔊 Julien wyszedł 🔊 Izašao je izachao yé
🔊 Wie pan gdzie on jest? 🔊 Znate li gdje ga mogu naći znaté li gdyé ga mogou natchi
🔊 Może pani do niego zadzwonić na komórkę 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobitel mojeté ga nazvati na gnégov mobitèl
🔊 Jest w pracy 🔊 Na poslu je na poslou yé
🔊 Jest u siebie 🔊 Kod kuće je kod koutché yé
16 - Pantai
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Plaża 🔊 Plaža plaja
🔊 Gdzie mógłbym kupić piłkę? 🔊 Znate li gdje mogu kupiti loptu? znaté li gdyé mogou koupiti loptou
🔊 Tam dalej jest sklep 🔊 Ima jedna trgovina u ovom smjeru ima yedna trgovina ou ovom smyérou
🔊 Piłka 🔊 Lopta lopta
🔊 Lornetka 🔊 Dvogled dvogled
🔊 Czapka z daszkiem 🔊 Kačket katchkètt
🔊 Ręcznik 🔊 Ručnik routchnik
🔊 Sandały 🔊 Sandale sandalé
🔊 Wiaderko 🔊 Kantica kantitsa
🔊 Krem przeciwsłoneczny 🔊 Krema za sunčanje krema za sountchagné
🔊 Kąpielówki 🔊 Kupaće bermude koupatché bermoudé
🔊 Okulary przeciwsłoneczne 🔊 Sunčane naočale sountchané naotchalé
🔊 Owoce morza 🔊 Rakovi rakovi
🔊 Opalać się 🔊 Sunčati se sountchati se
🔊 Słonecznie 🔊 Sunčano sountchano
🔊 Zachód słońca 🔊 Zalaz sunca zalaz sountsa
🔊 Parasol 🔊 Suncobran sountsobrann
🔊 Słońce 🔊 Sunce sountsé
🔊 Cień 🔊 Hladovina hladovina
🔊 Udar słoneczny 🔊 Sunčanica sountchanitsa
🔊 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? 🔊 Da li je opasno tu plivati? da li yé opasno tou plivati
🔊 Nie, tu jest bezpiecznie 🔊 Ne, nije opasno ne, niyé opasno
🔊 Tak, pływanie jest tu zabronione 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati da, tou yé zabragneno plivati
🔊 Pływać 🔊 Plivati plivati
🔊 Pływanie 🔊 Plivanje plivagné
🔊 Fala 🔊 Val val
🔊 Morze 🔊 More moré
🔊 Wydma 🔊 Duna nasip douna
🔊 Piasek 🔊 Pijesak piyésak
🔊 Jaka jest prognoza pogody na jutro? 🔊 Kakva je prognoza za sutra kakva yé prognoza za sutra
🔊 Pogoda się zmieni 🔊 Vrijeme će se promijeniti vriyémé tché sé promiyéniti
🔊 Będzie padać 🔊 Bit će kiše bit tché kiché
🔊 Będzie słonecznie 🔊 Bit će sunčano bit tché sountchano
🔊 Będzie wietrznie 🔊 Bit će puno vjetra bit tché pouno vyètra
🔊 Kostium kąpielowy 🔊 Kupaći kostim koupatchi kostim
17 - W razie problemów
Polski Chorwacki Wymowa
🔊 Mogłaby mi pani pomóc? 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 Zgubiłem się 🔊 Izgubio sam se izgoubio sam se
🔊 Co dla pani? 🔊 Što trebate? chto trebate
🔊 Co się stało? 🔊 Što se dogodilo? chto sé dogodilo
🔊 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? 🔊 Gdje mogu naći tumača? gdyé mogou natchi toumatcha
🔊 Gdzie jest najbliższa apteka? 🔊 Gdje se nalazi najbliža ljekarna? gdyé sé nalazi nayblija lyekarna
🔊 Mogłaby pani wezwać lekarza? 🔊 Možete li nazvati liječnika, molim Vas? mojeté li nazvati liyetchnika, molim vas
🔊 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? 🔊 Da li ste trenutno pod tretmanom? da li sté trenoutno pod tretmanom
🔊 Szpital 🔊 Bolnica bolnitsa
🔊 Apteka 🔊 Ljekarna lekarna
🔊 Lekarz 🔊 Liječnik liyetchnik
🔊 Służby medyczne 🔊 Liječnička liyetchnitchka
🔊 Zgubiłem moje dokumenty 🔊 Izgubio sam isprave izgoubio sam isprave
🔊 Skradziono mi moje dokumenty 🔊 Netko mi je ukrao isprave netko mi yé oukrao isprave
🔊 Biuro Rzeczy Znalezionych 🔊 Ured za izgubljene stvari oured za izgoublyené stvari
🔊 Punkt pierwszej pomocy 🔊 Stanica prve pomoći stanitsa prvé pomotchi
🔊 Wyjście ewakuacyjne 🔊 Izlaz u nuždi izlaz ou noujdi
🔊 Policja 🔊 Policija politsiya
🔊 Dokumenty 🔊 Isprave isprave
🔊 Pieniądze 🔊 Novac novats
🔊 Paszport 🔊 Putovnica poutovnitsa
🔊 Bagaż 🔊 Prtljaga prtlyaga
🔊 Już dosyć! Nie, dziękuję! 🔊 Ne treba, hvala né tréba, hvala
🔊 Proszę mnie zostawić w spokoju! 🔊 Pustite me na miru! poustité mé na mirou
🔊 Proszę odejść! 🔊 Maknite se! maknité se