Słownictwo > czeski

1 - Słownictwo podstawowe
Polski Czeski
🔊 Dzień dobry 🔊 Dobrý den
🔊 Dobry wieczór 🔊 Dobrý večer
🔊 Do widzenia 🔊 Na shledanou
🔊 Do zobaczenia 🔊 Na shledanou
🔊 Tak 🔊 Ano
🔊 Nie 🔊 Ne
🔊 Przepraszam! 🔊 Prosím!
🔊 Dziękuję 🔊 Děkuji
🔊 Dziękuję bardzo! 🔊 Děkuji mnohokrát!
🔊 Dziękuję za pomoc 🔊 Děkuji Vám za pomoc
🔊 Proszę 🔊 Prosím
🔊 Zgoda! 🔊 Souhlasím
🔊 Przepraszam, ile to kosztuje? 🔊 Kolik to stojí, prosím?
🔊 Przepraszam! 🔊 Promiňte!
🔊 Nie rozumiem 🔊 Nerozumím
🔊 Zrozumiałem 🔊 Rozuměl jsem
🔊 Nie wiem 🔊 Nevím
🔊 Wstęp wzbroniony 🔊 Zakázáno
🔊 Przepraszam, gdzie są toalety? 🔊 Kde jsou záchody, prosím?
🔊 Szczęśliwego Nowego Roku! 🔊 Šťastný a veselý nový rok!
🔊 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 🔊 Všechno nejlepší k narozeninám!
🔊 Wesołych świąt! 🔊 Veselé svátky!
🔊 Gratulacje! 🔊 Blahopřeji!
2 - Rozmowa
Polski Czeski
🔊 Dzień dobry. Jak się masz? 🔊 Dobrý den. Jak se máš?
🔊 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. 🔊 Dobrý den. Dobře. Děkuji
🔊 Czy mówisz po czesku? 🔊 Mluvíš česky?
🔊 Nie, nie mówię po czesku 🔊 Ne, nemluvím česky
🔊 Tylko trochę. 🔊 Jen trochu
🔊 Skąd jesteś? 🔊 Odkud jsi?
🔊 Jaka jest twoja narodowość? 🔊 Jaké jsi národnosti?
🔊 Jestem Polakiem 🔊 Jsem Polák
🔊 Jestem Polką 🔊 Jsem Polka
🔊 A ty, mieszkasz tutaj? 🔊 A ty žiješ tady?
🔊 Tak, mieszkam tu. 🔊 Ano, žiji tady
🔊 Nazywam się Sarah, a ty? 🔊 Jmenuji se Sarah a ty?
🔊 Julien. 🔊 Julien
🔊 Co tutaj robisz? 🔊 Co zde děláš?
🔊 Jestem na wakacjach. 🔊 Jsem na dovolené
🔊 Jesteśmy na wakacjach. 🔊 Jsme na dovolené
🔊 Jestem tu służbowo 🔊 Jsem na služební cestě
🔊 Pracuję tutaj 🔊 Pracuji zde
🔊 Pracujemy tutaj 🔊 Pracujeme zde
🔊 Gdzie tu można dobrze zjeść? 🔊 Kde se dá dobře najíst?
🔊 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? 🔊 Je tu poblíž nějaké muzeum?
🔊 Gdzie mogę skorzystać z internetu? 🔊 Můžu se připojit na Internet?
3 - Nauka
Polski Czeski
🔊 Zrozumiałem 🔊 Rozuměl jsem
🔊 Chcesz się nauczyć kilku słów? 🔊 Chceš se naučit pár slov?
🔊 Tak, chcę 🔊 Ano, souhlasím!
🔊 Jak to się nazywa? 🔊 Jak se to jmenuje?
🔊 To jest stół 🔊 To je stůl
🔊 Stół, rozumiesz? 🔊 Stůl, rozumíš?
🔊 Możesz powtórzyć? 🔊 Opakuj, prosím
🔊 Czy możesz mówić trochę wolniej? 🔊 Můžeš mluvit trochu pomaleji, prosím?
🔊 Możesz to napisać? 🔊 Můžeš to napsat, prosím?
4 - Kolory
Polski Czeski
🔊 Lubię kolor tego stołu 🔊 Líbí se mi barva tohoto stolu
🔊 To kolor czerwony 🔊 Je to červená
🔊 Niebieski 🔊 Modrá
🔊 Żółty 🔊 Žlutá
🔊 Biały 🔊 Bílá
🔊 Czarny 🔊 Černá
🔊 Zielony 🔊 Zelená
🔊 Pomarańczowy 🔊 Oranžová
🔊 Fioletowy 🔊 Fialová
🔊 Szary 🔊 Šedá
5 - Liczby
Polski Czeski
🔊 Zero 🔊 Nula
🔊 Jeden 🔊 Jedna
🔊 Dwa 🔊 Dva
🔊 Trzy 🔊 Tři
🔊 Cztery 🔊 Čtyři
🔊 Pięć 🔊 Pět
🔊 Sześć 🔊 Šest
🔊 Siedem 🔊 Sedm
🔊 Osiem 🔊 Osm
🔊 Dziewięć 🔊 Devět
🔊 Dziesięć 🔊 Deset
🔊 Jedenaście 🔊 Jedenáct
🔊 Dwanaście 🔊 Dvanáct
🔊 Trzynaście 🔊 Třináct
🔊 Czternaście 🔊 Čtrnáct
🔊 Piętnaście 🔊 Patnáct
🔊 Szesnaście 🔊 Šestnáct
🔊 Siedemnaście 🔊 Sedmnáct
🔊 Osiemnaście 🔊 Osmnáct
🔊 Dziewiętnaście 🔊 Devatenáct
🔊 Dwadzieścia 🔊 Dvacet
🔊 Dwadzieścia jeden 🔊 Dvacet jedna
🔊 Dwadzieścia dwa 🔊 Dvacet dva
🔊 Dwadzieścia trzy 🔊 Dvacet tři
🔊 Dwadzieścia cztery 🔊 Dvacet čtyři
🔊 Dwadzieścia pięć 🔊 Dvacet pět
🔊 Dwadzieścia sześć 🔊 Dvacet šest
🔊 Dwadzieścia siedem 🔊 Dvacet sedm
🔊 Dwadzieścia osiem 🔊 Dvacet osm
🔊 Dwadzieścia dziewięć 🔊 Dvacet devět
🔊 Trzydzieści 🔊 Třicet
🔊 Trzydzieści jeden 🔊 Třicet jedna
🔊 Trzydzieści dwa 🔊 Třicet dva
🔊 Trzydzieści trzy 🔊 Třicet tři
🔊 Trzydzieści cztery 🔊 Třicet čtyři
🔊 Trzydzieści pięć 🔊 Třicet pět
🔊 Trzydzieści sześć 🔊 Třicet šest
🔊 Czterdzieści 🔊 Čtyřicet
🔊 Pięćdziesiąt 🔊 Padesát
🔊 Sześćdziesiąt 🔊 Šedesát
🔊 Siedemdziesiąt 🔊 Sedmdesát
🔊 Osiemdziesiąt 🔊 Osmdesát
🔊 Dziewięćdziesiąt 🔊 Devadesát
🔊 Sto 🔊 Sto
🔊 Sto pięć 🔊 Sto pět
🔊 Dwieście 🔊 Dvě stě
🔊 Trzysta 🔊 Tři sta
🔊 Czterysta 🔊 Čtyři sta
🔊 Tysiąc 🔊 Tisíc
🔊 Tysiąc pięćset 🔊 Tisíc pět set
🔊 Dwa tysiące 🔊 Dva tisíce
🔊 Dziesięć tysięcy 🔊 Deset tisíc
6 - Określanie czasu
Polski Czeski
🔊 Kiedy tu przyjechałeś? 🔊 Kdy jsi sem přijel?
🔊 Dzisiaj 🔊 Dnes
🔊 Wczoraj 🔊 Včera
🔊 Dwa dni temu 🔊 Před dvěma dny
🔊 Ile czasu zostajesz? 🔊 Jak dlouho tu zůstaneš?
🔊 Wyjeżdżam jutro 🔊 Odjíždím zítra
🔊 Wyjeżdżam pojutrze 🔊 Odjíždím pozítří
🔊 Wyjeżdżam za trzy dni 🔊 Odjíždím za tři dny
🔊 Poniedziałek 🔊 Pondělí
🔊 Wtorek 🔊 Úterý
🔊 Środa 🔊 Středa
🔊 Czwartek 🔊 Čtvrtek
🔊 Piątek 🔊 Pátek
🔊 Sobota 🔊 Sobota
🔊 Niedziela 🔊 Neděle
🔊 Styczeń 🔊 Leden
🔊 Luty 🔊 Únor
🔊 Marzec 🔊 Březen
🔊 Kwiecień 🔊 Duben
🔊 Maj 🔊 Květen
🔊 Czerwiec 🔊 Červen
🔊 Lipiec 🔊 Červenec
🔊 Sierpień 🔊 Srpen
🔊 Wrzesień 🔊 Září
🔊 Październik 🔊 Říjen
🔊 Listopad 🔊 Listopad
🔊 Grudzień 🔊 Prosinec
🔊 O której godzinie wyjeżdżasz? 🔊 V kolik hodin odjíždíš?
🔊 Rano, o godzinie ósmej 🔊 V osm hodin ráno
🔊 Rano, o godzinie ósmej piętnaście 🔊 Ve čtvrt na devět ráno
🔊 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści 🔊 V půl deváté ráno
🔊 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć 🔊 Ve tři čtvrtě na devět ráno
🔊 Wieczorem, o godzinie osiemnastej 🔊 V šest večer
🔊 Jestem spóźniony 🔊 Mám zpoždění
7 - Taxi
Polski Czeski
🔊 Taxi! 🔊 Taxi!
🔊 Dokąd jedziemy? 🔊 Kam chcete odvést?
🔊 Na dworzec, poproszę 🔊 Jedu na nádraží
🔊 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę 🔊 Jedu do hotelu Den a Noc
🔊 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? 🔊 Můžete mě odvést na letiště?
🔊 Mógłby pan wziąć mój bagaż? 🔊 Můžete mi vzít zavazadla?
🔊 Czy to daleko stąd? 🔊 Je to odsud daleko?
🔊 Nie, to tuż obok 🔊 Ne, je to kousek
🔊 Tak, trochę daleko 🔊 Ano, je to trochu dál
🔊 Ile to będzie kosztować? 🔊 Kolik to bude stát?
🔊 Proszę mnie zawieźć tutaj 🔊 Odvezte mě sem, prosím
🔊 W prawo 🔊 Vpravo
🔊 W lewo 🔊 Vlevo
🔊 Prosto 🔊 Rovně
🔊 To tutaj 🔊 Jsme zde
🔊 Tędy 🔊 Je to někde tady
🔊 Stop! 🔊 Zastavte!
🔊 Proszę się nie spieszyć 🔊 Nespěchejte
🔊 Czy mogę prosić o paragon? 🔊 Můžete mi, prosím, vystavit účet?
8 - Rodzina
Polski Czeski
🔊 Masz tutaj rodzinę? 🔊 Máš zde rodinu?
🔊 Mój ojciec 🔊 Můj otec
🔊 Moja matka 🔊 Má matka
🔊 Mój syn 🔊 Můj syn
🔊 Moja córka 🔊 Má dcera
🔊 Brat 🔊 Bratr
🔊 Siostra 🔊 Sestra
🔊 Przyjaciel 🔊 Přítel
🔊 Przyjaciółka 🔊 Přítelkyně
🔊 Mój przyjaciel 🔊 Můj přítel
🔊 Moja przyjaciółka 🔊 Má přítelkyně
🔊 Mój mąż 🔊 Můj manžel
🔊 Moja żona 🔊 Má manželka
9 - Uczucia
Polski Czeski
🔊 Bardzo lubię twój kraj 🔊 Tvá země se mi moc líbí
🔊 Kocham cię 🔊 Miluji Tě
🔊 Jestem szczęśliwy 🔊 Jsem šťastný
🔊 Jestem smutny 🔊 Jsem smutný
🔊 Dobrze mi tutaj 🔊 Cítím se zde dobře
🔊 Zimno mi 🔊 Je mi zima
🔊 Gorąco mi 🔊 Je mi teplo
🔊 To jest za duże 🔊 Je to moc velké
🔊 To jest za małe 🔊 Je to moc malé
🔊 To jest idealne 🔊 Je to perfektní
🔊 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? 🔊 Chce dnes večer někam jít?
🔊 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem 🔊 Dnes večer bych rád někam šel.
🔊 To dobry pomysł 🔊 To je dobrý nápad
🔊 Chcę się trochę rozerwać 🔊 Mám chuť se jít bavit
🔊 To nie jest dobry pomysł 🔊 To není dobrý nápad
🔊 Nie chce mi się wychodzić wieczorem 🔊 Dnes večer se mi nikam nechce
🔊 Chcę trochę odpocząć 🔊 Chci odpočívat
🔊 Czy chcesz trochę poćwiczyć? 🔊 Chceš jít sportovat?
🔊 Tak, muszę się odprężyć! 🔊 Ano, potřebuji se unavit!
🔊 Gram w tenisa 🔊 Hraji tenis
🔊 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony 🔊 Ne, děkuji. Jsem příliš unavený
10 - Bar
Polski Czeski
🔊 Bar 🔊 Bar
🔊 Chcesz się czegoś napić? 🔊 Dáš si něco k pití?
🔊 Pić 🔊 Pít
🔊 Szklanka 🔊 Sklenička
🔊 Z przyjemnością 🔊 Rád
🔊 Co zamawiasz? 🔊 Co si dáš?
🔊 Co jest do picia? 🔊 Co mají k pití?
🔊 Jest woda lub soki 🔊 Vodu nebo ovocné džusy
🔊 Woda 🔊 Voda
🔊 Proszę dorzucić kostki lodu 🔊 Můžete mi přinést led, prosím?
🔊 Kostki lodu 🔊 Led
🔊 Czekolada do picia 🔊 Čokoláda
🔊 Mleko 🔊 Mléko
🔊 Herbata 🔊 Čaj
🔊 Kawa 🔊 Káva
🔊 Z cukrem 🔊 S cukrem
🔊 Ze śmietanką 🔊 Se smetanou
🔊 Wino 🔊 Víno
🔊 Piwo 🔊 Pivo
🔊 Herbatę proszę 🔊 Čaj, prosím
🔊 Piwo proszę 🔊 Pivo, prosím
🔊 Co do picia dla pana? 🔊 Co si dáte k pití?
🔊 Dwie herbaty proszę! 🔊 Dva čaje, prosím!
🔊 Dwa piwa proszę! 🔊 Dvě piva, prosím
🔊 Nic, dziękuję 🔊 Děkuji, nic
🔊 Twoje zdrowie! 🔊 Na zdraví
🔊 Na zdrowie! 🔊 Na zdraví!
🔊 Poproszę rachunek ! 🔊 Účet, prosím!
🔊 Ile jestem panu winien? 🔊 Kolik Vám dám, prosím?
🔊 Dwadzieścia euro 🔊 Dvacet eur
🔊 Ja płacę 🔊 Zvu Tě
11 - Restauracja
Polski Czeski
🔊 Restauracja 🔊 Restaurace
🔊 Chcesz coś zjeść? 🔊 Dáš si něco k jídlu?
🔊 Tak, chcę 🔊 Ano, rád.
🔊 Jeść 🔊 Jíst
🔊 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? 🔊 Kde se můžeme najíst?
🔊 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? 🔊 Kde si můžeme dát oběd?
🔊 Kolacja 🔊 Večeře
🔊 Śniadanie 🔊 Snídaně
🔊 Przepraszam! 🔊 Prosím!
🔊 Poproszę menu! 🔊 Jídelní lístek, prosím!
🔊 Oto menu! 🔊 Tady máte jídelní lístek!
🔊 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? 🔊 Co máš raději? Maso nebo ryby?
🔊 Z ryżem 🔊 S rýží
🔊 Z makaronem 🔊 S těstovinami
🔊 Ziemniaki 🔊 Brambory
🔊 Warzywa 🔊 Zelenina
🔊 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko 🔊 Míchaná vejce - Volská oka - Vejce na měkko
🔊 Chleb 🔊 Pečivo
🔊 Masło 🔊 Máslo
🔊 Sałata 🔊 Salát
🔊 Deser 🔊 Moučník
🔊 Owoce 🔊 Ovoce
🔊 Czy mogę poprosić o nóż? 🔊 Můžete mi přinést nůž, prosím?
🔊 Tak, już przynoszę 🔊 Ano, hned Vám ho přinesu
🔊 Nóż 🔊 Nůž
🔊 Widelec 🔊 Vidlička
🔊 Łyżeczka 🔊 Lžíce
🔊 Czy to danie na gorąco? 🔊 Je to teplé jídlo?
🔊 Tak, i też bardzo pikantne! 🔊 Ano a velmi pálivé!
🔊 Gorące 🔊 Teplý
🔊 Zimne 🔊 Studený
🔊 Pikantne 🔊 Pálivý
🔊 Zamówię rybę! 🔊 Dám si rybu!
🔊 Ja też 🔊 Já také
12 - Rozstanie
Polski Czeski
🔊 Już późno! Muszę iść! 🔊 Už je pozdě! Musím jít!
🔊 Moglibyśmy się znów spotkać? 🔊 Ještě se uvidíme?
🔊 Tak, z przyjemnością 🔊 Ano, ráda
🔊 Mieszkam pod tym adresem 🔊 Bydlím na této adrese
🔊 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? 🔊 Dáš mi telefonní číslo?
🔊 Tak, proszę 🔊 Ano, tady je
🔊 Było mi bardzo miło 🔊 Bylo mi s Tebou hezky
🔊 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam 🔊 Mně také, ráda jsem Tě poznala
🔊 Zobaczymy się wkrótce 🔊 Brzy se opět sejdeme
🔊 Mam taką nadzieję! 🔊 Také doufám
🔊 Do widzenia! 🔊 Na shledanou!
🔊 Do jutra! 🔊 Ahoj zítra
🔊 Cześć! 🔊 Ahoj!
13 - Transport
Polski Czeski
🔊 Dziękuję 🔊 Děkuji
🔊 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? 🔊 Prosím Vás! Hledám stanici autobusu
🔊 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? 🔊 Kolik stojí lístek do Slunečního města, prosím?
🔊 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? 🔊 Kam jede tento vlak, prosím?
🔊 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? 🔊 Staví tento vlak ve Slunečním městě?
🔊 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 🔊 Kdy odjíždí vlak do Slunečního města?
🔊 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 🔊 Kdy přijede vlak jedoucí do Slunečního města?
🔊 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta 🔊 Jeden lístek do Slunečního města, prosím
🔊 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? 🔊 Máte vlakový jízdní řád?
🔊 Rozkład jazdy autobusów 🔊 Autobusový jízdní řád
🔊 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? 🔊 Který vlak jede do Slunečního města, prosím?
🔊 To ten pociąg 🔊 Tento
🔊 Nie ma za co. Miłej podróży! 🔊 Není zač. Šťastnou cestu!
🔊 Serwis samochodowy 🔊 Autoservis
🔊 Stacja benzynowa 🔊 Benzinka
🔊 Do pełna proszę 🔊 Plnou nádrž, prosím
🔊 Rower 🔊 Kolo
🔊 Centrum miasta 🔊 Centrum města
🔊 Przedmieście 🔊 Předměstí
🔊 To duże miasto 🔊 Je to velké město
🔊 To miasteczko 🔊 Je to vesnice
🔊 Góra 🔊 Hory
🔊 Jezioro 🔊 Jezero
🔊 Wieś 🔊 Venkov
14 - Hotel
Polski Czeski
🔊 Hotel 🔊 Hotel
🔊 Mieszkanie 🔊 Byt
🔊 Witamy! 🔊 Vítejte!
🔊 Czy są wolne pokoje? 🔊 Máte volný pokoj?
🔊 Czy to jest pokój z łazienką? 🔊 Je v pokoji koupelna?
🔊 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? 🔊 Chcete raději dvě samostatné postele?
🔊 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? 🔊 Přejete si dvoulůžkový pokoj?
🔊 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem 🔊 Pokoj s vanou - s balkonem - se sprchou
🔊 Pokój ze śniadaniem 🔊 Pokoj se snídaní
🔊 Jaka jest cena noclegu? 🔊 Kolik stojí ubytování na jednu noc?
🔊 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? 🔊 Mohl bych si nejprve pokoj prohlédnout?
🔊 Tak, oczywiście! 🔊 Ano, samozřejmě!
🔊 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny 🔊 Děkuji. Pokoj se mi líbí
🔊 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? 🔊 Mohu rezervovat na dnes večer?
🔊 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo 🔊 Ne, děkuji. Je to pro mě moc drahé.
🔊 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? 🔊 Můžete mi odnést zavazadla, prosím?
🔊 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? 🔊 Kde je můj pokoj, prosím?
🔊 Na pierwszym piętrze 🔊 V prvním patře
🔊 Czy jest winda? 🔊 Je zde výtah?
🔊 Winda jest po pani lewej stronie 🔊 Výtah je po Vaší levici
🔊 Winda jest po pani prawej stronie 🔊 Výtah je po Vaší pravici
🔊 Przepraszam, gdzie jest pralnia? 🔊 Kde je prádelna?
🔊 Na parterze 🔊 V přízemí
🔊 Parter 🔊 Přízemí
🔊 Pokój 🔊 Pokoj
🔊 Prasowalnia 🔊 Čistírna
🔊 Salon fryzjerski 🔊 Kadeřnictví
🔊 Parking samochodowy 🔊 Parkoviště pro auta
🔊 Spotykamy się w sali konferencyjnej? 🔊 Jsme v zasedací místnosti?
🔊 Sala konferencyjna 🔊 Zasedací místnost
🔊 Basen z podgrzewaną wodą 🔊 Bazén je vyhřívaný
🔊 Basen 🔊 Bazén
🔊 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej 🔊 Vzbuďte mě v 7 hodin, prosím
🔊 Poproszę klucz 🔊 Klíč, prosím
🔊 Poproszę kartę 🔊 Kartičku, prosím
🔊 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? 🔊 Mám nějaké vzkazy?
🔊 Tak, proszę 🔊 Ano, tady jsou
🔊 Nie, nie ma 🔊 Ne, nemáte nic
🔊 Gdzie można rozmienić pieniądze? 🔊 Kde si můžu rozměnit peníze?
🔊 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? 🔊 Můžete mi rozměnit peníze, prosím?
🔊 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? 🔊 Můžeme. Kolik chcete rozměnit?
15 - Szukamy kogoś
Polski Czeski
🔊 Przepraszam, czy jest Sarah? 🔊 Je tu Sarah, prosím?
🔊 Tak, jest 🔊 Ano, je tady
🔊 Sarah wyszła 🔊 Někam šla
🔊 Może pan do niej zadzwonić na komórkę 🔊 Můžete jí zavolat na mobil
🔊 Wie pani gdzie ona jest? 🔊 Víte, kde ji najdu?
🔊 Jest w pracy 🔊 Je v práci
🔊 Jest u siebie 🔊 Je doma
🔊 Przepraszam, czy jest Julien? 🔊 Je tu Julien, prosím?
🔊 Tak, jest 🔊 Ano, je tady
🔊 Julien wyszedł 🔊 Někam šel
🔊 Wie pan gdzie on jest? 🔊 Víte, kde ho najdu?
🔊 Może pani do niego zadzwonić na komórkę 🔊 Můžete mu zavolat na mobil
🔊 Jest w pracy 🔊 Je v práci
🔊 Jest u siebie 🔊 Je doma
16 - Pantai
Polski Czeski
🔊 Plaża 🔊 Pláž
🔊 Gdzie mógłbym kupić piłkę? 🔊 Víte, kde se dá koupit míč?
🔊 Tam dalej jest sklep 🔊 Tímto směrem je obchod
🔊 Piłka 🔊 Míč
🔊 Lornetka 🔊 Dalekohled
🔊 Czapka z daszkiem 🔊 Kšiltovka
🔊 Ręcznik 🔊 Ručník
🔊 Sandały 🔊 Sandály
🔊 Wiaderko 🔊 Kyblíček
🔊 Krem przeciwsłoneczny 🔊 Opalovací krém
🔊 Kąpielówki 🔊 Koupací šortky
🔊 Okulary przeciwsłoneczne 🔊 Sluneční brýle
🔊 Owoce morza 🔊 Korýš
🔊 Opalać się 🔊 Opalovat se
🔊 Słonecznie 🔊 Slunný
🔊 Zachód słońca 🔊 Západ slunce
🔊 Parasol 🔊 Slunečník
🔊 Słońce 🔊 Slunce
🔊 Cień 🔊 Stín
🔊 Udar słoneczny 🔊 Úžeh
🔊 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? 🔊 Není zde plavání nebezpečné?
🔊 Nie, tu jest bezpiecznie 🔊 Ne, není nebezpečné
🔊 Tak, pływanie jest tu zabronione 🔊 Ano, koupání je zde zakázáno
🔊 Pływać 🔊 Plavat
🔊 Pływanie 🔊 Plavání
🔊 Fala 🔊 Vlna
🔊 Morze 🔊 Moře
🔊 Wydma 🔊 Duna
🔊 Piasek 🔊 Písek
🔊 Jaka jest prognoza pogody na jutro? 🔊 Jaké má být zítra počasí?
🔊 Pogoda się zmieni 🔊 Bude změna počasí
🔊 Będzie padać 🔊 Bude pršet
🔊 Będzie słonecznie 🔊 Bude svítit sluníčko
🔊 Będzie wietrznie 🔊 Bude foukat silný vítr
🔊 Kostium kąpielowy 🔊 Plavky
17 - W razie problemów
Polski Czeski
🔊 Mogłaby mi pani pomóc? 🔊 Můžete mi, prosím, pomoci?
🔊 Zgubiłem się 🔊 Zabloudil jsem
🔊 Co dla pani? 🔊 Co si přejete?
🔊 Co się stało? 🔊 Co se stalo?
🔊 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? 🔊 Kde seženu tlumočníka?
🔊 Gdzie jest najbliższa apteka? 🔊 Kde je nebližší lékárna?
🔊 Mogłaby pani wezwać lekarza? 🔊 Můžete zavolat lékaře, prosím?
🔊 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? 🔊 Jaké léky v současnosti užíváte?
🔊 Szpital 🔊 Nemocnice
🔊 Apteka 🔊 Lékárna
🔊 Lekarz 🔊 Lékař
🔊 Służby medyczne 🔊 Lékařská služba
🔊 Zgubiłem moje dokumenty 🔊 Ztratil jsem doklady
🔊 Skradziono mi moje dokumenty 🔊 Ukradli mi doklady
🔊 Biuro Rzeczy Znalezionych 🔊 Ztráty a nálezy
🔊 Punkt pierwszej pomocy 🔊 Stanice první pomoci
🔊 Wyjście ewakuacyjne 🔊 Únikový východ
🔊 Policja 🔊 Policie
🔊 Dokumenty 🔊 Doklady
🔊 Pieniądze 🔊 Peníze
🔊 Paszport 🔊 Pas
🔊 Bagaż 🔊 Zavazadla
🔊 Już dosyć! Nie, dziękuję! 🔊 Ne, děkuji
🔊 Proszę mnie zostawić w spokoju! 🔊 Nechtě mě být!
🔊 Proszę odejść! 🔊 Běžte pryč!

Nasza metoda

Pobierz mp3 i pdf