Słownictwo > Hebrajski

1 - Słownictwo podstawowe

Słownictwo podstawowe
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry שלום
shalom
2 Dobry wieczór ערב טוב
erev tov
3 Do widzenia להתראות
le'itraot
4 Do zobaczenia נתראה יותר מאוחר
nitrae yoter meuhar
5 Tak כן
ken
6 Nie לא
lo
7 Przepraszam! סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
8 Dziękuję תודה
toda
9 Dziękuję bardzo! תודה רבה
toda raba
10 Dziękuję za pomoc תודה על העזרה
toda 'al ha'ezra
11 Proszę בבקשה
bevakasha
12 Inne sformułowanie על לא דבר
al lo davar
13 Zgoda! בסדר
beseder
14 Przepraszam, ile to kosztuje? ?מה המחיר בבקשה
ma hamehyr bevakasha?
15 Przepraszam! סליחה
slyha
16 Nie rozumiem אני לא מבין
any lo mevyn
17 Zrozumiałem הבנתי
hevanty
18 Nie wiem אני לא יודעת
any lo yoda'at
19 Wstęp wzbroniony אסור
asur
20 Przepraszam, gdzie są toalety? ?סליחה, איפה השרותים
slyha, ayfo hasherutym?
21 Szczęśliwego Nowego Roku! שנה טובה!
shana tova!
22 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! יום-הולדת שמח!
yom-huledet same'ah!
23 Wesołych świąt! חג שמח!
hag sameah!
24 Gratulacje! כל הכבוד!
kol hkavod!
25 Inne sformułowanie ברכות!
brahot!2 - Rozmowa

Rozmowa
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry. Jak się masz? ?שלום, מה שלומך
shalom, ma shlomha?
2 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. שלום, טוב, תודה
shalom, tov, toda
3 Czy mówisz po hebrajsku? ?אתה מדבר עברית
atah medaber yvryt?
4 Mój rozmówca jest kobietą ?את מדברת עברית
at medaberet yvryt?
5 Nie, nie mówię po hebrajsku לא, אני לא מדבר עברית
lo, any lo medaber yvryt
6 Jeśli to mówi kobieta לא, אני לא מדברת עברית
lo, any la medaberet 'ebryt
7 Tylko trochę. רק קצת
rak ktsat
8 Skąd jesteś? ?מאיזו מדינה אתה
meyzo medyna ata?
9 Jaka jest twoja narodowość? ?מה האזרחות שלך
ma haezrahut shelha?
10 Jestem Polakiem אני פולני
any polany
11 Jeśli to mówi kobieta אני פולניה
any polanyya
12 A ty, mieszkasz tutaj? ?ואת, את גרה כאן
veat, at gara kan?
13 Tak, mieszkam tu. כן, אני גרה כאן
ken, any gara kan
14 Nazywam się Sarah, a ty? ?קוראים לי שרה, ולך
korym ly sara, veleha?
15 Julien. ג'וליאן
g'ulyan
16 Co tutaj robisz? ?מה אתה עושה כאן
ma ata ose kan?
17 Jestem na wakacjach. אני בחופשה
any behufsha
18 Jesteśmy na wakacjach. אנחנו בחופשה
anahnu behufsha
19 Jestem tu służbowo אני בנסיעת עסקים
any benesy'et asakym
20 Pracuję tutaj אני עובד כאן
any - oved kan
21 Pracujemy tutaj אנחנו עובדים כאן
anahnu ovdym kan
22 Gdzie tu można dobrze zjeść? ?מה הם המקומות הטובים לאכול
ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
23 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? ?יש מוזיאון קרוב לכאן
yesh muzyeon karvov lekan?
24 Gdzie mogę skorzystać z internetu? ?איפה אני יכול להתחבר לרשת
ayfo any yahol lehithaber lareshet?3 - Nauka

Nauka
Quiz
Naucz się
1 Chcesz się nauczyć kilku słów? ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים
ata rotse lilmod kama mylym?
2 Tak, chcę כן, בסדר!
ken, beseder!
3 Jak to się nazywa? איך זה נקרא
eyh ze nykra?
4 To jest stół זה שולחן
ze shulhan
5 Stół, rozumiesz? ?שולחן, אתה מבין
shulhan, ata mavyn?
6 Nie rozumiem אני לא מבין
any lo mevyn
7 Możesz powtórzyć? ?את יכולה לומר שוב בבקשה
at yhola lomar shuv bevakasha?
8 Czy możesz mówić trochę wolniej? את יכולה לדבר מעט לאט יותר
at yhola ledaber m'eat leat yoter?
9 Możesz to napisać? ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה
at yhola lihtov et ze bevakasha?
10 Zrozumiałem הבנתי
hevanty4 - Kolory

Kolory
Quiz
Naucz się
1 Lubię kolor tego stołu הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי
atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
2 To kolor czerwony זה אדום
ze adom
3 Niebieski כחול
kahol
4 Żółty צהוב
tsaov
5 Biały לבן
lavan
6 Czarny שחור
shahor
7 Zielony ירוק
yarok
8 Pomarańczowy כתום
katom
9 Fioletowy סגול
sagol
10 Szary אפור
afor5 - Liczby

Liczby
Quiz
Naucz się
1 Zero אפס
efes
2 Jeden אחת
ahat
3 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego אחד
ehad
4 Dwa שתים
shtaym
5 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שנים
shnaym
6 Trzy שלוש
shalosh
7 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שלושה
shlosha
8 Cztery ארבע
arba
9 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego ארבעה
arba'a
10 Pięć חמש
hamesh
11 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego חמישה
hamysha
12 Sześć שש
shesh
13 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego ששה
shysha
14 Siedem שבע
sheva
15 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שבעה
shyva
16 Osiem שמונה
shmone
17 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שמונה
shmona
18 Dziewięć תשע
tesha
19 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego תשעה
tysha
20 Dziesięć עשר
eser
21 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego עשרה
asara
22 Jedenaście אחת-עשרה
ahat-'esre
23 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego אחד-עשר
ehad-asar
24 Dwanaście שתים-עשרה
shteym-esre
25 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שנים-עשר
shneym-asar
26 Trzynaście שלוש-עשרה
shlosh-esre
27 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שלושה-עשר
shlosha-asar
28 Czternaście ארבע-עשרה
arba-esre
29 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego ארבעה-עשר
arbaa-asar
30 Piętnaście חמש-עשרה
hamesh-esre
31 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego חמישה-עשר
hamysha-asar
32 Szesnaście שש-עשרה
shesh-esre
33 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego ששה-עשר
shysha-asar
34 Siedemnaście שבע-עשרה
shva-esre
35 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שבעה-עשר
shyva-asar
36 Osiemnaście שמונה-עשרה
shmone-esre
37 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שמונה-עשר
shmona-asar
38 Dziewiętnaście תשע-עשרה
tsha-esre
39 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego תשעה-עשר
tysha-asar
40 Dwadzieścia עשרים
esrym
41 Dwadzieścia jeden עשרים ואחת
esrym ve'ahat
42 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego עשרים ואחד
esrym veehad
43 Dwadzieścia dwa עשרים ושתים
esrym ushtaym
44 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego עשרים ושנים
esrym veshnaym
45 Dwadzieścia trzy עשרים ושלוש
esrym veshalosh
46 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego עשרים ושלושה
esrym veshlosha
47 Dwadzieścia cztery עשרים וארבע
esrym vearba
48 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego עשרים וארבעה
esrym vearbaa
49 Dwadzieścia pięć עשרים וחמש
esrym vehamesh
50 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego עשרים וחמישה
esrym vehamysha
51 Dwadzieścia sześć עשרים ושש
esrym veshesh
52 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego עשרים וששה
esrym veshysha
53 Dwadzieścia siedem עשרים ושבע
esrym vesheva
54 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego עשרים ושבעה
esrym veshyva
55 Dwadzieścia osiem עשרים ושמונה
esrym veshmone
56 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego עשרים ושמונה
esrym veshmona
57 Dwadzieścia dziewięć עשרים ותשע
esrym vetesha
58 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego עשרים ותשעה
esrym vetysha
59 Trzydzieści שלושים
shloshym
60 Trzydzieści jeden שלושים ואחת
shloshym veahat
61 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שלושים ואחד
shloshym vehad
62 Trzydzieści dwa שלושים ושתים
shloshym ushtaym
63 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שלושים ושנים
shloshym veshnaym
64 Trzydzieści trzy שלושים ושלוש
shloshym veshalosh
65 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שלושים ושלושה
shloshym veshlosha
66 Trzydzieści cztery שלושים וארבע
shloshym vearba
67 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שלושים וארבעה
shloshym vearbaa
68 Trzydzieści pięć שלושים חמש
shloshym vehamesh
69 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שלושים וחמישה
shloshym vehamysha
70 Trzydzieści sześć שלושים ושש
shloshym veshesh
71 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego שלושים וששה
shloshym veshysha
72 Czterdzieści ארבעים
arbaym
73 Pięćdziesiąt חמשים
hamyshym
74 Sześćdziesiąt ששים
shyshym
75 Siedemdziesiąt שבעים
shyv'eym
76 Osiemdziesiąt שמונים
shmonym
77 Dziewięćdziesiąt תשעים
tysh'eym
78 Sto מאה
mea
79 Sto pięć מאה וחמש
mea vehamesh
80 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju męskiego מאה וחמישה
mea vehamysha
81 Dwieście מאתים
mataym
82 Trzysta שלוש מאות
shlosh meot
83 Czterysta ארבע מאות
arba meot
84 Tysiąc אלף
elef
85 Tysiąc pięćset אלף חמש מאות
elef hamesh meot
86 Dwa tysiące אלפיים
alpaym
87 Dziesięć tysięcy עשרת אלפים
aseret alafym6 - Określanie czasu

Określanie czasu
Quiz
Naucz się
1 Kiedy tu przyjechałeś? ?מתי הגעת לכאן
matay higata lekan?
2 Dzisiaj היום
hayom
3 Wczoraj אתמול
etmol
4 Dwa dni temu לפני יומיים
lifney yomaym
5 Inne sformułowanie שלשום
shylshom
6 Ile czasu zostajesz? ?כמה זמן אתה נשאר
kama zman ata nish'ar?
7 Wyjeżdżam jutro אני נוסע שוב מחר
any nos'ea shuv mahar
8 Wyjeżdżam pojutrze אני נוסע שוב מחרתים
any nos'ea shuv mahrotaym
9 Wyjeżdżam za trzy dni אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים
any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
10 Poniedziałek יום שני
yom sheny
11 Wtorek יום שלישי
yom shlyshy
12 Środa יום רביעי
yom revy'y
13 Czwartek יום חמישי
yom hamyshy
14 Piątek יום שישי
yom shyshy
15 Sobota שבת
shabat
16 Niedziela יום ראשון
yom rishon
17 Styczeń ינואר
yanuar
18 Luty פברואר
fevbruar
19 Marzec מרץ
merts
20 Kwiecień אפריל
apryl
21 Maj מאי
may
22 Czerwiec יוני
yuny
23 Lipiec יולי
yuly
24 Sierpień אוגוסט
ogust
25 Wrzesień ספטמבר
september
26 Październik אוקטובר
oktober
27 Listopad נובמבר
november
28 Grudzień דצמבר
detsember
29 O której godzinie wyjeżdżasz? ?מתי אתה נוסע
matay ata nos'ea?
30 Rano, o godzinie ósmej בשמונה בבוקר
bishmone baboker
31 Rano, o godzinie ósmej piętnaście בשמונה ורבע בבוקר
bishmone varev'e baboker
32 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści בשמונה וחצי בבוקר
bishmone vahetsy baboker
33 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć ברבע לתשע בבוקר
bereva letesha baboker
34 Wieczorem, o godzinie osiemnastej בשש בערב
beshesh ba'erev
35 Jestem spóźniony אני מאחר
any meaher7 - Taxi

Taxi
Quiz
Naucz się
1 Taxi! מונית!
taxi
2 Dokąd jedziemy? ?לאן אתה רוצה לנסוע
lean ata rotse lynso'a?
3 Na dworzec, poproszę אני נוסע לתחנה
any nosea latahana
4 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę אני נוסע למלון ג'ור ונויי
any nosea lemalon jur e nuy
5 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה
ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
6 Mógłby pan wziąć mój bagaż? ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי
ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
7 Czy to daleko stąd? ?זה רחוק מכאן
ze rahok mykan?
8 Nie, to tuż obok לא, זה קרוב
lo, ze karov
9 Tak, trochę daleko כן, זה מעט רחוק יותר
ken, ze meat rahok yoter
10 Ile to będzie kosztować? ?כמה זה יעלה
kama ze ole?
11 Proszę mnie zawieźć tutaj קח אותי לכאן בבקשה
kah oty lekan bevakasha
12 W prawo זה ימינה
ze yamyna
13 W lewo זה שמאלה
za smola
14 Prosto זה ישר
ze yashar
15 To tutaj זה כאן
ze kan
16 Tędy זה משם
ze mysham
17 Stop! עצור!
atsor!
18 Proszę się nie spieszyć קח את הזמן
kah et hazman
19 Czy mogę prosić o paragon? ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה
ata yahol latet ly heshbon bevakasha?8 - Uczucia

Uczucia
Quiz
Naucz się
1 Bardzo lubię twój kraj אני אוהב מאד את המדינה שלך
any oev meod et amedyna shelha
2 Kocham cię אני אוהבת אותך
any oevet otha
3 Jestem szczęśliwy אני שמח
any sameh
4 Jestem smutny אני עצובה
any atsuva
5 Dobrze mi tutaj אני מרגיש טוב כאן
any margysh tov kan
6 Zimno mi קר לי
kar ly
7 Gorąco mi חם לי
ham ly
8 To jest za duże זה גדול מדי
ze gadol myday
9 To jest za małe זה קטן מדי
ze katan myday
10 To jest idealne זה מושלם
ze mushlam
11 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? ?אתה רוצה לצאת הערב
ata roze latset aerev?
12 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem אני אשמח לצאת הערב
any esmah lazet aerev
13 To dobry pomysł זה רעיון טוב
ze ra'ayon tov
14 Chcę się trochę rozerwać יש לי חשק לעשות חיים
yesh ly heshek la'asot haym
15 To nie jest dobry pomysł זה לא רעיון טוב
ze lo ra'ayon tov
16 Nie chce mi się wychodzić wieczorem אין לי חשק לצאת הערב
eyn ly heshek latset aerev
17 Chcę trochę odpocząć יש לי חשק לנוח
yesh ly heshek lanuah
18 Czy chcesz trochę poćwiczyć? אתה רוצה לעשות ספורט
ata rotse la'asot sport?
19 Tak, muszę się odprężyć! כן, אני צריך להתפרק!
ken, any tsaryh leytparek!
20 Gram w tenisa אני משחק טניס
any mesahek tenys
21 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony לא, תודה, אני די עיף
lo, toda, any dey ayef9 - Rodzina

Rodzina
Quiz
Naucz się
1 Masz tutaj rodzinę? ?יש לך כאן משפחה
ysh lah kan myshpaha?
2 Mój ojciec אבא שלי
aba shely
3 Moja matka אמא שלי
yma shely
4 Mój syn הבן שלי
haben shely
5 Moja córka הבת שלי
habat shely
6 Brat אח
ah
7 Siostra אחות
ahot
8 Przyjaciel חבר
haver
9 Przyjaciółka ידידה
yedyda
10 Mój przyjaciel חבר שלי
haver shely
11 Moja przyjaciółka ידידה שלי
yedyda shely
12 Mój mąż בעלי
ba'aly
13 Moja żona אשתי
ishty10 - Bar

Bar
Quiz
Naucz się
1 Bar בר
bar
2 Chcesz się czegoś napić? ?אתה רוצה לשתות משהו
ata rotse lishtot masheo?
3 Pić לשתות
lishtot
4 Szklanka כוס
kos
5 Z przyjemnością בשמחה
besimha
6 Wyrażenie potoczne בכיף
bekeyf
7 Co zamawiasz? ?מה אתה שותה
ma ata shote?
8 Co jest do picia? ?מה יש לשתות
ma yesh lishtot?
9 Jest woda lub soki יש מים או מיץ
yesh maym o myts
10 Woda מים
maym
11 Proszę dorzucić kostki lodu ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה
efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
12 Kostki lodu קוביות קרח
kubyot kerah
13 Czekolada do picia שוקו
shoko
14 Mleko חלב
halav
15 Herbata תה
te
16 Kawa קפה
kafe
17 Z cukrem עם סוכר
im sukar
18 Ze śmietanką עם קצפת
im katsefet
19 Wino יין
yayn
20 Piwo בירה
byra
21 Herbatę proszę תה בבקשה
te bevakasha
22 Piwo proszę בירה בבקשה
byra bevakasha
23 Co do picia dla pana? ?מה תרצה לשתות
ma tirtse lishtot?
24 Dwie herbaty proszę! פעמיים תה בבקשה
pa'amaym te bevaksha
25 Dwa piwa proszę! פעמיים בירה בבקשה
pa'amaym byra bevakasha
26 Nic, dziękuję כלום, תודה
klum, toda
27 Twoje zdrowie! לחייך
lehayeha
28 Na zdrowie! לחיים!
lehaym!
29 Poproszę rachunek ! חשבון בבקשה!
heshbon bevakasha!
30 Ile jestem panu winien? סליחה ,כמה אני חייב לך
slyha ,kama any hayav leha?
31 Dwadzieścia euro עשרים יורו
esrym yuru
32 Ja płacę אני מזמינה אותך
any mazmyna ot'ha11 - Restauracja

Restauracja
Quiz
Naucz się
1 Restauracja המסעדה
hamis'eada
2 Chcesz coś zjeść? ?אתה רוצה לאכול
ata rotse leehol?
3 Tak, chcę כן, אני אשמח
ken, any esmah
4 Jeść לאכול
lehol
5 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? ?איפה אנחנו יכולים לאכול
eyfo anahnu yeholym leehol?
6 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים
eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
7 Kolacja ארוחת-ערב
aruhat-'erev
8 Śniadanie ארחתת-בוקר
aruhat-boker
9 Przepraszam! סליחה, בבקשה
slyha, bevakasha
10 Poproszę menu! תפריט, בבקשה!
tafryt, bevakasha!
11 Oto menu! הנה התפריט!
ine hatafrit!
12 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים
ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
13 Z ryżem עם אורז
im orez
14 Z makaronem עם אטריות
im itryot
15 Ziemniaki תפוחי-אדמה
tapuhey-admah
16 Warzywa ירקות
yeraquot
17 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות
beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
18 Chleb לחם
lehem
19 Masło חמאה
hemah
20 Sałata סלט
salat
21 Deser קינוח
kynuah
22 Owoce פרות
perot
23 Czy mogę poprosić o nóż? ?סליחה, יש לך סכין
slyha, yesh leha sakyn?
24 Tak, już przynoszę כן, אני תיכף מביא לך אותו
ken, any teyhef mavye lah oto
25 Nóż סכין
sakyn
26 Widelec מזלג
mazleg
27 Łyżeczka כף
kaf
28 Czy to danie na gorąco? ?זו מנה חמה
zo mana hama?
29 Tak, i też bardzo pikantne! כן, וגם מאד מתובלת
ken, vegam meod metubelet
30 Gorące חם
ham
31 Zimne קר
kar
32 Pikantne מתובל
metubal
33 Zamówię rybę! אני אקח דגים!
any ekah dagym!
34 Ja też גם אני
gam any12 - Rozstanie

Rozstanie
Quiz
Naucz się
1 Już późno! Muszę iść! מאוחר! אני חייבת ללכת!
meuhar! any hayvet lalehet!
2 Moglibyśmy się znów spotkać? ?נוכל להפגש
nuhal lehypagesh?
3 Inne sformułowanie ?נוכל להתראות
nuhal lytraot?
4 Tak, z przyjemnością כן, בשמחה
ken, besymha
5 Inne sformułowanie כן, בכיף
ken, bekeif
6 Mieszkam pod tym adresem אני גרה בכתובת הזו
any gara baktovet hazo
7 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? ?יש לך מספר טלפון
yesh leha myspar telefon?
8 Tak, proszę כן, הנה
ken, yne
9 Było mi bardzo miło היה לי נחמד איתך
haya ly nehmad ytah
10 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam גם לי, נעים להכיר אותך
gam ly, naym lehakyr otha
11 Zobaczymy się wkrótce נתראה בקרוב
nytrae bekarov
12 Mam taką nadzieję! אני גם מקוה
any gam mekave
13 Do widzenia! להתראות!
lehytraot!
14 Do jutra! נפגש מחר
nipagesh mahar
15 Cześć! ביי!
bay!13 - Transport

Transport
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס
slyha, any mehapes et tahanat haotobus
2 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש
slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
3 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת
slyha, lean nos'eat arakevet?
4 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש
arakevet azot otseret beyr ashemesh?
5 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש
matay yotset arakevet leyr ashemesh?
6 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש
matay magya arakebvet leyr ashemesh?
7 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta כרטיס לעיר השמש בבקשה
kartys leyr ashemesh bevaksha
8 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות
ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
9 Rozkład jazdy autobusów לוח-הזמנים של האוטובוס
luah-azmanym shel aotubus
10 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש
slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
11 To ten pociąg הרכבת הזאת
arakevet azot
12 Dziękuję תודה
toda
13 Nie ma za co. Miłej podróży! על לא דבר, נסיעה טובה!
al la davar, nesy'ea tova!
14 Inne sformułowanie !בבקשה, נסיעה טובה
Bevakasha, nesy'ea tova!
15 Serwis samochodowy מוסך תקונים
musah tykunym
16 Stacja benzynowa תחנת-דלק
tahanat-delek
17 Do pełna proszę לתדלק בבקשה
letadlek bevakasha
18 Rower אופנים
ofnaym
19 Centrum miasta מרכז העיר
merkaz ayr
20 Przedmieście פרבר
parvar
21 To duże miasto זו עיר גדולה
zu yr gdola
22 To miasteczko זה כפר
ze kfar
23 Góra הר
ar
24 Jezioro אגם
agam
25 Wieś כפר
kfar14 - Szukamy kogoś

Szukamy kogoś
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, czy jest Sarah? ?סליחה, שרה נמצאת
slyha, sara nymtset?
2 Tak, jest כן, היא נמצאת כאן
ken, y nymtset kan
3 Sarah wyszła היא יצאה
y yatsa
4 Może pan do niej zadzwonić na komórkę אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי
ata yahol leytkasher eleya laselolary
5 Wie pani gdzie ona jest? ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה
at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
6 Jest w pracy היא בעבודה שלה
y baavoda shela
7 Jest u siebie היא בבית שלה
y babayt shela
8 Przepraszam, czy jest Julien? ?סליחה, ג'וליאן נמצא
slyha, julian nymtsa?
9 Tak, jest כן, הוא נמצא כאן
ken, u nymtsa kan
10 Julien wyszedł הוא יצא
u yatsa
11 Wie pan gdzie on jest? ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו
ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
12 Może pani do niego zadzwonić na komórkę את יכולה להתקשר אליו לסלולרי
at yehola leytkasher elav laselolary
13 Jest w pracy הוא בעבודה שלו
u baavoda shelo
14 Jest u siebie הוא בבית שלו
u babayt shelo15 - Hotel

Hotel
Quiz
Naucz się
1 Hotel המלון
amalon
2 Mieszkanie דירה
dyra
3 Witamy! ברוכים הבאים!
bruhym abaym!
4 Czy są wolne pokoje? ?יש לכם חדר פנוי
yesh lahem heder panuy?
5 Czy to jest pokój z łazienką? ?יש חדר-אמבטיה בחדר
yesh heder-ambatya baheder?
6 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות
atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
7 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? ?אתה מעונינים בחדר כפול
atem m'eunyanym beheder kaful?
8 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת
heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
9 Pokój ze śniadaniem חדר עם ארוחת-בוקר
heder im aruhat-boker
10 Jaka jest cena noclegu? ?מה המחיר ללילה
ma amehyr lelayla?
11 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה!
ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
12 Tak, oczywiście! כן, בודאי!
ken, bevaday!
13 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny תודה, החדר הוא טוב מאד
toda, aheder u tov meod
14 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב
beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
15 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה
ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
16 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה
at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
17 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי
slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
18 Na pierwszym piętrze הוא בקומה הראשונה
u bakoma aryshona
19 Czy jest winda? ?יש מעלית
yesh ma'alyt?
20 Winda jest po pani lewej stronie המעלית היא משמאל
ama'alyt y mismol
21 Winda jest po pani prawej stronie המעלית היא מימין
ama'alyt y myyamyn
22 Przepraszam, gdzie jest pralnia? ?איפה נמצאת המכבסה
eyfo nymtset amahbesa?
23 Na parterze היא בקומת הקרקע
y bekomat akarka
24 Parter קומת קרקע
komat karka
25 Pokój חדר
heder
26 Prasowalnia מכבסה
mahbesa
27 Salon fryzjerski מספרה
myspara
28 Parking samochodowy חניה למכוניות
hanaya lemehonyot
29 Spotykamy się w sali konferencyjnej? נפגשים באולם האספות
nyfgashym beulam a'asefot
30 Sala konferencyjna אולם האספות
ulam a'asefot
31 Basen z podgrzewaną wodą הבריכה מחוממת
abryha mehumemet
32 Basen הבריכה
abryha
33 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
ayry oty beshev'e baboker bevakasha
34 Poproszę klucz את המפתח בבקשה
et amafte'ah bevakasha
35 Poproszę kartę את הדרכון בבקשה
et adarkon bevaksha
36 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? ?יש הודעות בשבילי
yesh od'eot byshbyly?
37 Tak, proszę כן, הנה הן
ken, yne en
38 Nie, nie ma לא, לא קיבלת שום-הודעה
lo, lo kybalt shum-oda'a
39 Gdzie można rozmienić pieniądze? ?איפה אני יכול לפרוט כסף
eyfo any yahol lifrot kesef?
40 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה
at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
41 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף
anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?16 - Pantai

Pantai
Quiz
Naucz się
1 Plaża החוף
ahof
2 Gdzie mógłbym kupić piłkę? ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור
at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
3 Tam dalej jest sklep יש חנות בכיוון הזה
yesh hanut bakyvoun aze
4 Piłka כדור
kadur
5 Lornetka משקפת
myshkefet
6 Czapka z daszkiem כובע מצחיה
kova mytshya
7 Ręcznik מגבת
magevet
8 Sandały סנדלים
sandalym
9 Wiaderko דלי
dly
10 Krem przeciwsłoneczny קרם שיזוף
Krem shyzuf
11 Kąpielówki בגד-ים
beged-yam
12 Okulary przeciwsłoneczne משקפי-שמש
myshkfey-shemesh
13 Owoce morza סרטן
sartan
14 Opalać się להשתזף
leyshtazef
15 Słonecznie מחומם
mehumam
16 Zachód słońca שקיעת השמש
shky'at hashemesh
17 Parasol שמשיה
shymshya
18 Słońce שמש
shemesh
19 Udar słoneczny מכת-שמש
makat-shemesh
20 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? ?מסוכן לשחות כאן
mesukan lyshot kan?
21 Nie, tu jest bezpiecznie לא, זה לא מסוכן
lo, ze lo mesukan
22 Tak, pływanie jest tu zabronione כן, אסור להתרחץ כאן
ken, asur lytrahez kan
23 Pływać לשחות
lysh'hot
24 Pływanie שחיה
shhya
25 Fala גל
gal
26 Morze ים
yam
27 Wydma דיונה
dyuna
28 Piasek חול
hol
29 Jaka jest prognoza pogody na jutro? ?מה תחזית מזג-האויר למחר
ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
30 Pogoda się zmieni מזג האויר ישתנה
mezeg aavyr yshtane
31 Będzie padać ירד גשם
yered geshem
32 Będzie słonecznie תהיה שמש
tyye shemesh
33 Będzie wietrznie תהיה רוח חזקה
tyye ruah hazka
34 Kostium kąpielowy בגד-ים
beged-yam
35 Cień צל
tsel17 - W razie problemów

W razie problemów
Quiz
Naucz się
1 Mogłaby mi pani pomóc? ?את יכולה לעזור לי בבקשה
at yehola la'azor ly bevaksha?
2 Zgubiłem się הלכתי לאבוד
halahty leybud
3 Co dla pani? מה את רוצה
ma at rotsa?
4 Co się stało? ?מה קרה
ma kara?
5 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? ?איפה אני יכול למצוא מתרגם
eyfo any yahol lymtso metargem?
6 Gdzie jest najbliższa apteka? ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר
eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
7 Mogłaby pani wezwać lekarza? ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה
at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
8 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו
eyze typul ata over ahshav?
9 Szpital בית-חולים
beyt-holym
10 Apteka בית-מרקחת
beyt-myrkahat
11 Lekarz רופא
rofe
12 Służby medyczne שרות רפואי
sherut refuy
13 Zgubiłem moje dokumenty איבדתי את התעודות שלי
ybadety et hat'eudot shely
14 Skradziono mi moje dokumenty גנבו לי את התעודות
ganvu ly et hat'eudut
15 Biuro Rzeczy Znalezionych משרד לאבידות ולמציאות
misrad leavedot ulemetsyot
16 Punkt pierwszej pomocy תחנת עזרה ראשונה
tahanat 'ezra ryshona
17 Wyjście ewakuacyjne יציאת-חרום
yetsyat-herum
18 Policja המשטרה
hamishtara
19 Dokumenty תעודות
teudot
20 Inne sformułowanie מסמכים
mysmahym
21 Pieniądze כסף
kesef
22 Paszport דרכון
darkon
23 Bagaż מטען
mytan
24 Inne sformułowanie ציוד, מזודות
tsyud, myzvadot
25 Już dosyć! Nie, dziękuję! זה בסדר, לא תודה
ze beseder, lo toda
26 Proszę mnie zostawić w spokoju! עזוב אותי בשקט!
azov oty besheket!
27 Proszę odejść! הסתלק!
ystalek!
Pobierz mp3 i pdf
MP3 + PDF

Pobierz wszystkie idiomy i zwroty

Darmowe demoRozpocząć

Pobierz mp3 i pdf