Słownictwo > hebrajski

1 - Słownictwo podstawowe
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Dzień dobry 🔊 שלום shalom
🔊 Dobry wieczór 🔊 ערב טוב erev tov
🔊 Do widzenia 🔊 להתראות le'itraot
🔊 Do zobaczenia 🔊 נתראה יותר מאוחר nitrae yoter meuhar
🔊 Tak 🔊 כן ken
🔊 Nie 🔊 לא lo
🔊 Przepraszam! 🔊 סליחה, בבקשה slyha, bevakasha
🔊 Dziękuję 🔊 תודה toda
🔊 Dziękuję bardzo! 🔊 תודה רבה toda raba
🔊 Dziękuję za pomoc 🔊 תודה על העזרה toda 'al ha'ezra
🔊 Proszę 🔊 בבקשה bevakasha
🔊 Proszę 🔊 על לא דבר al lo davar
🔊 Zgoda! 🔊 בסדר beseder
🔊 Przepraszam, ile to kosztuje? 🔊 ?מה המחיר בבקשה ma hamehyr bevakasha?
🔊 Przepraszam! 🔊 סליחה slyha
🔊 Nie rozumiem 🔊 אני לא מבין any lo mevyn
🔊 Zrozumiałem 🔊 הבנתי hevanty
🔊 Nie wiem 🔊 אני לא יודעת any lo yoda'at
🔊 Wstęp wzbroniony 🔊 אסור asur
🔊 Przepraszam, gdzie są toalety? 🔊 ?סליחה, איפה השרותים slyha, ayfo hasherutym?
🔊 Szczęśliwego Nowego Roku! 🔊 שנה טובה! shana tova!
🔊 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 🔊 יום-הולדת שמח! yom-huledet same'ah!
🔊 Wesołych świąt! 🔊 חג שמח! hag sameah!
🔊 Gratulacje! 🔊 כל הכבוד! kol hkavod!
🔊 Gratulacje! 🔊 ברכות! brahot!
2 - Rozmowa
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Dzień dobry. Jak się masz? 🔊 ?שלום, מה שלומך shalom, ma shlomha?
🔊 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. 🔊 שלום, טוב, תודה shalom, tov, toda
🔊 Czy mówisz po hebrajsku? 🔊 ?אתה מדבר עברית atah medaber yvryt?
🔊 Czy mówisz po hebrajsku? 🔊 ?את מדברת עברית at medaberet yvryt?
🔊 Nie, nie mówię po hebrajsku 🔊 לא, אני לא מדבר עברית lo, any lo medaber yvryt
🔊 Nie, nie mówię po hebrajsku 🔊 לא, אני לא מדברת עברית lo, any la medaberet 'ebryt
🔊 Tylko trochę. 🔊 רק קצת rak ktsat
🔊 Skąd jesteś? 🔊 ?מאיזו מדינה אתה meyzo medyna ata?
🔊 Jaka jest twoja narodowość? 🔊 ?מה האזרחות שלך ma haezrahut shelha?
🔊 Jestem Polakiem 🔊 אני פולני any polany
🔊 Jestem Polką 🔊 אני פולניה any polanyya
🔊 A ty, mieszkasz tutaj? 🔊 ?ואת, את גרה כאן veat, at gara kan?
🔊 Tak, mieszkam tu. 🔊 כן, אני גרה כאן ken, any gara kan
🔊 Nazywam się Sarah, a ty? 🔊 ?קוראים לי שרה, ולך korym ly sara, veleha?
🔊 Julien. 🔊 ג'וליאן g'ulyan
🔊 Co tutaj robisz? 🔊 ?מה אתה עושה כאן ma ata ose kan?
🔊 Jestem na wakacjach. 🔊 אני בחופשה any behufsha
🔊 Jesteśmy na wakacjach. 🔊 אנחנו בחופשה anahnu behufsha
🔊 Jestem tu służbowo 🔊 אני בנסיעת עסקים any benesy'et asakym
🔊 Pracuję tutaj 🔊 אני עובד כאן any - oved kan
🔊 Pracujemy tutaj 🔊 אנחנו עובדים כאן anahnu ovdym kan
🔊 Gdzie tu można dobrze zjeść? 🔊 ?מה הם המקומות הטובים לאכול ma hem hamekomot hatovym le'ehol?
🔊 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? 🔊 ?יש מוזיאון קרוב לכאן yesh muzyeon karvov lekan?
🔊 Gdzie mogę skorzystać z internetu? 🔊 ?איפה אני יכול להתחבר לרשת ayfo any yahol lehithaber lareshet?
3 - Nauka
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Zrozumiałem 🔊 הבנתי hevanty
🔊 Chcesz się nauczyć kilku słów? 🔊 ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים ata rotse lilmod kama mylym?
🔊 Tak, chcę 🔊 כן, בסדר! ken, beseder!
🔊 Jak to się nazywa? 🔊 איך זה נקרא eyh ze nykra?
🔊 To jest stół 🔊 זה שולחן ze shulhan
🔊 Stół, rozumiesz? 🔊 ?שולחן, אתה מבין shulhan, ata mavyn?
🔊 Możesz powtórzyć? 🔊 ?את יכולה לומר שוב בבקשה at yhola lomar shuv bevakasha?
🔊 Czy możesz mówić trochę wolniej? 🔊 את יכולה לדבר מעט לאט יותר at yhola ledaber m'eat leat yoter?
🔊 Możesz to napisać? 🔊 ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה at yhola lihtov et ze bevakasha?
4 - Kolory
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Lubię kolor tego stołu 🔊 הצבע של השולחן מוצא חן בעיניי atseva shel ashulhan motse hen b'eynay
🔊 To kolor czerwony 🔊 זה אדום ze adom
🔊 Niebieski 🔊 כחול kahol
🔊 Żółty 🔊 צהוב tsaov
🔊 Biały 🔊 לבן lavan
🔊 Czarny 🔊 שחור shahor
🔊 Zielony 🔊 ירוק yarok
🔊 Pomarańczowy 🔊 כתום katom
🔊 Fioletowy 🔊 סגול sagol
🔊 Szary 🔊 אפור afor
5 - Liczby
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Zero 🔊 אפס efes
🔊 Jeden 🔊 אחת ahat
🔊 Jeden 🔊 אחד ehad
🔊 Dwa 🔊 שתים shtaym
🔊 Dwa 🔊 שנים shnaym
🔊 Trzy 🔊 שלוש shalosh
🔊 Trzy 🔊 שלושה shlosha
🔊 Cztery 🔊 ארבע arba
🔊 Cztery 🔊 ארבעה arba'a
🔊 Pięć 🔊 חמש hamesh
🔊 Pięć 🔊 חמישה hamysha
🔊 Sześć 🔊 שש shesh
🔊 Sześć 🔊 ששה shysha
🔊 Siedem 🔊 שבע sheva
🔊 Siedem 🔊 שבעה shyva
🔊 Osiem 🔊 שמונה shmone
🔊 Osiem 🔊 שמונה shmona
🔊 Dziewięć 🔊 תשע tesha
🔊 Dziewięć 🔊 תשעה tysha
🔊 Dziesięć 🔊 עשר eser
🔊 Dziesięć 🔊 עשרה asara
🔊 Jedenaście 🔊 אחת-עשרה ahat-'esre
🔊 Jedenaście 🔊 אחד-עשר ehad-asar
🔊 Dwanaście 🔊 שתים-עשרה shteym-esre
🔊 Dwanaście 🔊 שנים-עשר shneym-asar
🔊 Trzynaście 🔊 שלוש-עשרה shlosh-esre
🔊 Trzynaście 🔊 שלושה-עשר shlosha-asar
🔊 Czternaście 🔊 ארבע-עשרה arba-esre
🔊 Czternaście 🔊 ארבעה-עשר arbaa-asar
🔊 Piętnaście 🔊 חמש-עשרה hamesh-esre
🔊 Piętnaście 🔊 חמישה-עשר hamysha-asar
🔊 Szesnaście 🔊 שש-עשרה shesh-esre
🔊 Szesnaście 🔊 ששה-עשר shysha-asar
🔊 Siedemnaście 🔊 שבע-עשרה shva-esre
🔊 Siedemnaście 🔊 שבעה-עשר shyva-asar
🔊 Osiemnaście 🔊 שמונה-עשרה shmone-esre
🔊 Osiemnaście 🔊 שמונה-עשר shmona-asar
🔊 Dziewiętnaście 🔊 תשע-עשרה tsha-esre
🔊 Dziewiętnaście 🔊 תשעה-עשר tysha-asar
🔊 Dwadzieścia 🔊 עשרים esrym
🔊 Dwadzieścia jeden 🔊 עשרים ואחת esrym ve'ahat
🔊 Dwadzieścia jeden 🔊 עשרים ואחד esrym veehad
🔊 Dwadzieścia dwa 🔊 עשרים ושתים esrym ushtaym
🔊 Dwadzieścia dwa 🔊 עשרים ושנים esrym veshnaym
🔊 Dwadzieścia trzy 🔊 עשרים ושלוש esrym veshalosh
🔊 Dwadzieścia trzy 🔊 עשרים ושלושה esrym veshlosha
🔊 Dwadzieścia cztery 🔊 עשרים וארבע esrym vearba
🔊 Dwadzieścia cztery 🔊 עשרים וארבעה esrym vearbaa
🔊 Dwadzieścia pięć 🔊 עשרים וחמש esrym vehamesh
🔊 Dwadzieścia pięć 🔊 עשרים וחמישה esrym vehamysha
🔊 Dwadzieścia sześć 🔊 עשרים ושש esrym veshesh
🔊 Dwadzieścia sześć 🔊 עשרים וששה esrym veshysha
🔊 Dwadzieścia siedem 🔊 עשרים ושבע esrym vesheva
🔊 Dwadzieścia siedem 🔊 עשרים ושבעה esrym veshyva
🔊 Dwadzieścia osiem 🔊 עשרים ושמונה esrym veshmone
🔊 Dwadzieścia osiem 🔊 עשרים ושמונה esrym veshmona
🔊 Dwadzieścia dziewięć 🔊 עשרים ותשע esrym vetesha
🔊 Dwadzieścia dziewięć 🔊 עשרים ותשעה esrym vetysha
🔊 Trzydzieści 🔊 שלושים shloshym
🔊 Trzydzieści jeden 🔊 שלושים ואחת shloshym veahat
🔊 Trzydzieści jeden 🔊 שלושים ואחד shloshym vehad
🔊 Trzydzieści dwa 🔊 שלושים ושתים shloshym ushtaym
🔊 Trzydzieści dwa 🔊 שלושים ושנים shloshym veshnaym
🔊 Trzydzieści trzy 🔊 שלושים ושלוש shloshym veshalosh
🔊 Trzydzieści trzy 🔊 שלושים ושלושה shloshym veshlosha
🔊 Trzydzieści cztery 🔊 שלושים וארבע shloshym vearba
🔊 Trzydzieści cztery 🔊 שלושים וארבעה shloshym vearbaa
🔊 Trzydzieści pięć 🔊 שלושים חמש shloshym vehamesh
🔊 Trzydzieści pięć 🔊 שלושים וחמישה shloshym vehamysha
🔊 Trzydzieści sześć 🔊 שלושים ושש shloshym veshesh
🔊 Trzydzieści sześć 🔊 שלושים וששה shloshym veshysha
🔊 Czterdzieści 🔊 ארבעים arbaym
🔊 Pięćdziesiąt 🔊 חמשים hamyshym
🔊 Sześćdziesiąt 🔊 ששים shyshym
🔊 Siedemdziesiąt 🔊 שבעים shyv'eym
🔊 Osiemdziesiąt 🔊 שמונים shmonym
🔊 Dziewięćdziesiąt 🔊 תשעים tysh'eym
🔊 Sto 🔊 מאה mea
🔊 Sto pięć 🔊 מאה וחמש mea vehamesh
🔊 Sto pięć 🔊 מאה וחמישה mea vehamysha
🔊 Dwieście 🔊 מאתים mataym
🔊 Trzysta 🔊 שלוש מאות shlosh meot
🔊 Czterysta 🔊 ארבע מאות arba meot
🔊 Tysiąc 🔊 אלף elef
🔊 Tysiąc pięćset 🔊 אלף חמש מאות elef hamesh meot
🔊 Dwa tysiące 🔊 אלפיים alpaym
🔊 Dziesięć tysięcy 🔊 עשרת אלפים aseret alafym
6 - Określanie czasu
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Kiedy tu przyjechałeś? 🔊 ?מתי הגעת לכאן matay higata lekan?
🔊 Dzisiaj 🔊 היום hayom
🔊 Wczoraj 🔊 אתמול etmol
🔊 Dwa dni temu 🔊 לפני יומיים lifney yomaym
🔊 Dwa dni temu 🔊 שלשום shylshom
🔊 Ile czasu zostajesz? 🔊 ?כמה זמן אתה נשאר kama zman ata nish'ar?
🔊 Wyjeżdżam jutro 🔊 אני נוסע שוב מחר any nos'ea shuv mahar
🔊 Wyjeżdżam pojutrze 🔊 אני נוסע שוב מחרתים any nos'ea shuv mahrotaym
🔊 Wyjeżdżam za trzy dni 🔊 אני נוסע שוב בעוד שלושה ימים any nos'ea shuv b'eod shlosha yamym
🔊 Poniedziałek 🔊 יום שני yom sheny
🔊 Wtorek 🔊 יום שלישי yom shlyshy
🔊 Środa 🔊 יום רביעי yom revy'y
🔊 Czwartek 🔊 יום חמישי yom hamyshy
🔊 Piątek 🔊 יום שישי yom shyshy
🔊 Sobota 🔊 שבת shabat
🔊 Niedziela 🔊 יום ראשון yom rishon
🔊 Styczeń 🔊 ינואר yanuar
🔊 Luty 🔊 פברואר fevbruar
🔊 Marzec 🔊 מרץ merts
🔊 Kwiecień 🔊 אפריל apryl
🔊 Maj 🔊 מאי may
🔊 Czerwiec 🔊 יוני yuny
🔊 Lipiec 🔊 יולי yuly
🔊 Sierpień 🔊 אוגוסט ogust
🔊 Wrzesień 🔊 ספטמבר september
🔊 Październik 🔊 אוקטובר oktober
🔊 Listopad 🔊 נובמבר november
🔊 Grudzień 🔊 דצמבר detsember
🔊 O której godzinie wyjeżdżasz? 🔊 ?מתי אתה נוסע matay ata nos'ea?
🔊 Rano, o godzinie ósmej 🔊 בשמונה בבוקר bishmone baboker
🔊 Rano, o godzinie ósmej piętnaście 🔊 בשמונה ורבע בבוקר bishmone varev'e baboker
🔊 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści 🔊 בשמונה וחצי בבוקר bishmone vahetsy baboker
🔊 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć 🔊 ברבע לתשע בבוקר bereva letesha baboker
🔊 Wieczorem, o godzinie osiemnastej 🔊 בשש בערב beshesh ba'erev
🔊 Jestem spóźniony 🔊 אני מאחר any meaher
7 - Taxi
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Taxi! 🔊 מונית! taxi
🔊 Dokąd jedziemy? 🔊 ?לאן אתה רוצה לנסוע lean ata rotse lynso'a?
🔊 Na dworzec, poproszę 🔊 אני נוסע לתחנה any nosea latahana
🔊 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę 🔊 אני נוסע למלון ג'ור ונויי any nosea lemalon jur e nuy
🔊 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? 🔊 ?אתה יכול לקחת אותי לשדה-התעופה ata yahol lakahat oty lisde-at'eufa?
🔊 Mógłby pan wziąć mój bagaż? 🔊 ?אתה יכול לקחת את הציוד שלי ata yahol lakahat et hatsyud sheli?
🔊 Czy to daleko stąd? 🔊 ?זה רחוק מכאן ze rahok mykan?
🔊 Nie, to tuż obok 🔊 לא, זה קרוב lo, ze karov
🔊 Tak, trochę daleko 🔊 כן, זה מעט רחוק יותר ken, ze meat rahok yoter
🔊 Ile to będzie kosztować? 🔊 ?כמה זה יעלה kama ze ole?
🔊 Proszę mnie zawieźć tutaj 🔊 קח אותי לכאן בבקשה kah oty lekan bevakasha
🔊 W prawo 🔊 זה ימינה ze yamyna
🔊 W lewo 🔊 זה שמאלה za smola
🔊 Prosto 🔊 זה ישר ze yashar
🔊 To tutaj 🔊 זה כאן ze kan
🔊 Tędy 🔊 זה משם ze mysham
🔊 Stop! 🔊 עצור! atsor!
🔊 Proszę się nie spieszyć 🔊 קח את הזמן kah et hazman
🔊 Czy mogę prosić o paragon? 🔊 ?אתה יכול לתת לי חשבון בבקשה ata yahol latet ly heshbon bevakasha?
8 - Rodzina
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Masz tutaj rodzinę? 🔊 ?יש לך כאן משפחה ysh lah kan myshpaha?
🔊 Mój ojciec 🔊 אבא שלי aba shely
🔊 Moja matka 🔊 אמא שלי yma shely
🔊 Mój syn 🔊 הבן שלי haben shely
🔊 Moja córka 🔊 הבת שלי habat shely
🔊 Brat 🔊 אח ah
🔊 Siostra 🔊 אחות ahot
🔊 Przyjaciel 🔊 חבר haver
🔊 Przyjaciółka 🔊 ידידה yedyda
🔊 Mój przyjaciel 🔊 חבר שלי haver shely
🔊 Moja przyjaciółka 🔊 ידידה שלי yedyda shely
🔊 Mój mąż 🔊 בעלי ba'aly
🔊 Moja żona 🔊 אשתי ishty
9 - Uczucia
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Bardzo lubię twój kraj 🔊 אני אוהב מאד את המדינה שלך any oev meod et amedyna shelha
🔊 Kocham cię 🔊 אני אוהבת אותך any oevet otha
🔊 Jestem szczęśliwy 🔊 אני שמח any sameh
🔊 Jestem smutny 🔊 אני עצובה any atsuva
🔊 Dobrze mi tutaj 🔊 אני מרגיש טוב כאן any margysh tov kan
🔊 Zimno mi 🔊 קר לי kar ly
🔊 Gorąco mi 🔊 חם לי ham ly
🔊 To jest za duże 🔊 זה גדול מדי ze gadol myday
🔊 To jest za małe 🔊 זה קטן מדי ze katan myday
🔊 To jest idealne 🔊 זה מושלם ze mushlam
🔊 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? 🔊 ?אתה רוצה לצאת הערב ata roze latset aerev?
🔊 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem 🔊 אני אשמח לצאת הערב any esmah lazet aerev
🔊 To dobry pomysł 🔊 זה רעיון טוב ze ra'ayon tov
🔊 Chcę się trochę rozerwać 🔊 יש לי חשק לעשות חיים yesh ly heshek la'asot haym
🔊 To nie jest dobry pomysł 🔊 זה לא רעיון טוב ze lo ra'ayon tov
🔊 Nie chce mi się wychodzić wieczorem 🔊 אין לי חשק לצאת הערב eyn ly heshek latset aerev
🔊 Chcę trochę odpocząć 🔊 יש לי חשק לנוח yesh ly heshek lanuah
🔊 Czy chcesz trochę poćwiczyć? 🔊 אתה רוצה לעשות ספורט ata rotse la'asot sport?
🔊 Tak, muszę się odprężyć! 🔊 כן, אני צריך להתפרק! ken, any tsaryh leytparek!
🔊 Gram w tenisa 🔊 אני משחק טניס any mesahek tenys
🔊 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony 🔊 לא, תודה, אני די עיף lo, toda, any dey ayef
10 - Bar
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Bar 🔊 בר bar
🔊 Chcesz się czegoś napić? 🔊 ?אתה רוצה לשתות משהו ata rotse lishtot masheo?
🔊 Pić 🔊 לשתות lishtot
🔊 Szklanka 🔊 כוס kos
🔊 Z przyjemnością 🔊 בשמחה besimha
🔊 Z przyjemnością 🔊 בכיף bekeyf
🔊 Co zamawiasz? 🔊 ?מה אתה שותה ma ata shote?
🔊 Co jest do picia? 🔊 ?מה יש לשתות ma yesh lishtot?
🔊 Jest woda lub soki 🔊 יש מים או מיץ yesh maym o myts
🔊 Woda 🔊 מים maym
🔊 Proszę dorzucić kostki lodu 🔊 ?אפשר להוסיף קוביות קרח בבקשה efshar lehosyf kubyot kerah bevakasha?
🔊 Kostki lodu 🔊 קוביות קרח kubyot kerah
🔊 Czekolada do picia 🔊 שוקו shoko
🔊 Mleko 🔊 חלב halav
🔊 Herbata 🔊 תה te
🔊 Kawa 🔊 קפה kafe
🔊 Z cukrem 🔊 עם סוכר im sukar
🔊 Ze śmietanką 🔊 עם קצפת im katsefet
🔊 Wino 🔊 יין yayn
🔊 Piwo 🔊 בירה byra
🔊 Herbatę proszę 🔊 תה בבקשה te bevakasha
🔊 Piwo proszę 🔊 בירה בבקשה byra bevakasha
🔊 Co do picia dla pana? 🔊 ?מה תרצה לשתות ma tirtse lishtot?
🔊 Dwie herbaty proszę! 🔊 פעמיים תה בבקשה pa'amaym te bevaksha
🔊 Dwa piwa proszę! 🔊 פעמיים בירה בבקשה pa'amaym byra bevakasha
🔊 Nic, dziękuję 🔊 כלום, תודה klum, toda
🔊 Twoje zdrowie! 🔊 לחייך lehayeha
🔊 Na zdrowie! 🔊 לחיים! lehaym!
🔊 Poproszę rachunek ! 🔊 חשבון בבקשה! heshbon bevakasha!
🔊 Ile jestem panu winien? 🔊 סליחה ,כמה אני חייב לך slyha ,kama any hayav leha?
🔊 Dwadzieścia euro 🔊 עשרים יורו esrym yuru
🔊 Ja płacę 🔊 אני מזמינה אותך any mazmyna ot'ha
11 - Restauracja
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Restauracja 🔊 המסעדה hamis'eada
🔊 Chcesz coś zjeść? 🔊 ?אתה רוצה לאכול ata rotse leehol?
🔊 Tak, chcę 🔊 כן, אני אשמח ken, any esmah
🔊 Jeść 🔊 לאכול lehol
🔊 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? 🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול eyfo anahnu yeholym leehol?
🔊 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? 🔊 ?איפה אנחנו יכולים לאכול צהריים eyfo anahnu yholym leehol tso'oraym?
🔊 Kolacja 🔊 ארוחת-ערב aruhat-'erev
🔊 Śniadanie 🔊 ארחתת-בוקר aruhat-boker
🔊 Przepraszam! 🔊 סליחה, בבקשה slyha, bevakasha
🔊 Poproszę menu! 🔊 תפריט, בבקשה! tafryt, bevakasha!
🔊 Oto menu! 🔊 הנה התפריט! ine hatafrit!
🔊 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? 🔊 ?מה אתה מעדיף לאכול בשר או דגים ma ata ma'adyf leehol? basar o dagym?
🔊 Z ryżem 🔊 עם אורז im orez
🔊 Z makaronem 🔊 עם אטריות im itryot
🔊 Ziemniaki 🔊 תפוחי-אדמה tapuhey-admah
🔊 Warzywa 🔊 ירקות yeraquot
🔊 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko 🔊 ביצים טרופות, ביצת עין או ביצים רכות beytsym trufut, bytsat 'eyn o bytsym rakot
🔊 Chleb 🔊 לחם lehem
🔊 Masło 🔊 חמאה hemah
🔊 Sałata 🔊 סלט salat
🔊 Deser 🔊 קינוח kynuah
🔊 Owoce 🔊 פרות perot
🔊 Czy mogę poprosić o nóż? 🔊 ?סליחה, יש לך סכין slyha, yesh leha sakyn?
🔊 Tak, już przynoszę 🔊 כן, אני תיכף מביא לך אותו ken, any teyhef mavye lah oto
🔊 Nóż 🔊 סכין sakyn
🔊 Widelec 🔊 מזלג mazleg
🔊 Łyżeczka 🔊 כף kaf
🔊 Czy to danie na gorąco? 🔊 ?זו מנה חמה zo mana hama?
🔊 Tak, i też bardzo pikantne! 🔊 כן, וגם מאד מתובלת ken, vegam meod metubelet
🔊 Gorące 🔊 חם ham
🔊 Zimne 🔊 קר kar
🔊 Pikantne 🔊 מתובל metubal
🔊 Zamówię rybę! 🔊 אני אקח דגים! any ekah dagym!
🔊 Ja też 🔊 גם אני gam any
12 - Rozstanie
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Już późno! Muszę iść! 🔊 מאוחר! אני חייבת ללכת! meuhar! any hayvet lalehet!
🔊 Moglibyśmy się znów spotkać? 🔊 ?נוכל להפגש nuhal lehypagesh?
🔊 Moglibyśmy się znów spotkać? 🔊 ?נוכל להתראות nuhal lytraot?
🔊 Tak, z przyjemnością 🔊 כן, בשמחה ken, besymha
🔊 Tak, z przyjemnością 🔊 כן, בכיף ken, bekeif
🔊 Mieszkam pod tym adresem 🔊 אני גרה בכתובת הזו any gara baktovet hazo
🔊 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? 🔊 ?יש לך מספר טלפון yesh leha myspar telefon?
🔊 Tak, proszę 🔊 כן, הנה ken, yne
🔊 Było mi bardzo miło 🔊 היה לי נחמד איתך haya ly nehmad ytah
🔊 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam 🔊 גם לי, נעים להכיר אותך gam ly, naym lehakyr otha
🔊 Zobaczymy się wkrótce 🔊 נתראה בקרוב nytrae bekarov
🔊 Mam taką nadzieję! 🔊 אני גם מקוה any gam mekave
🔊 Do widzenia! 🔊 להתראות! lehytraot!
🔊 Do jutra! 🔊 נפגש מחר nipagesh mahar
🔊 Cześć! 🔊 ביי! bay!
13 - Transport
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Dziękuję 🔊 תודה toda
🔊 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? 🔊 סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס slyha, any mehapes et tahanat haotobus
🔊 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? 🔊 ?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש slyha, ma mehyr hakartys leyr hashemesh?
🔊 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? 🔊 ?סליחה, לאן נוסעת הרכבת slyha, lean nos'eat arakevet?
🔊 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? 🔊 ?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש arakevet azot otseret beyr ashemesh?
🔊 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 🔊 ?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש matay yotset arakevet leyr ashemesh?
🔊 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 🔊 ?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש matay magya arakebvet leyr ashemesh?
🔊 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta 🔊 כרטיס לעיר השמש בבקשה kartys leyr ashemesh bevaksha
🔊 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? 🔊 ?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות ysh leha et loah-azmanym shel arakavot?
🔊 Rozkład jazdy autobusów 🔊 לוח-הזמנים של האוטובוס luah-azmanym shel aotubus
🔊 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? 🔊 ?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש slyha, eyzo rakevet y leyr ashemesh?
🔊 To ten pociąg 🔊 הרכבת הזאת arakevet azot
🔊 Nie ma za co. Miłej podróży! 🔊 על לא דבר, נסיעה טובה! al la davar, nesy'ea tova!
🔊 Nie ma za co. Miłej podróży! 🔊 !בבקשה, נסיעה טובה Bevakasha, nesy'ea tova!
🔊 Serwis samochodowy 🔊 מוסך תקונים musah tykunym
🔊 Stacja benzynowa 🔊 תחנת-דלק tahanat-delek
🔊 Do pełna proszę 🔊 לתדלק בבקשה letadlek bevakasha
🔊 Rower 🔊 אופנים ofnaym
🔊 Centrum miasta 🔊 מרכז העיר merkaz ayr
🔊 Przedmieście 🔊 פרבר parvar
🔊 To duże miasto 🔊 זו עיר גדולה zu yr gdola
🔊 To miasteczko 🔊 זה כפר ze kfar
🔊 Góra 🔊 הר ar
🔊 Jezioro 🔊 אגם agam
🔊 Wieś 🔊 כפר kfar
14 - Hotel
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Hotel 🔊 המלון amalon
🔊 Mieszkanie 🔊 דירה dyra
🔊 Witamy! 🔊 ברוכים הבאים! bruhym abaym!
🔊 Czy są wolne pokoje? 🔊 ?יש לכם חדר פנוי yesh lahem heder panuy?
🔊 Czy to jest pokój z łazienką? 🔊 ?יש חדר-אמבטיה בחדר yesh heder-ambatya baheder?
🔊 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? 🔊 ?אתם מעדיפים שתי מטות יחידות atem ma'adyfym shtey mytot yehidot?
🔊 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? 🔊 ?אתה מעונינים בחדר כפול atem m'eunyanym beheder kaful?
🔊 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem 🔊 חדר עם אמבטיה, עם מרפסת, עם מקלחת heder im ambatya, im myrpeset, im myklahat
🔊 Pokój ze śniadaniem 🔊 חדר עם ארוחת-בוקר heder im aruhat-boker
🔊 Jaka jest cena noclegu? 🔊 ?מה המחיר ללילה ma amehyr lelayla?
🔊 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? 🔊 הייתי מעונין לראות את החדר בבקשה! ayty m'eunyan lyrot et aheder bevakasha!
🔊 Tak, oczywiście! 🔊 כן, בודאי! ken, bevaday!
🔊 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny 🔊 תודה, החדר הוא טוב מאד toda, aheder u tov meod
🔊 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? 🔊 ?בסדר, אני יכול לשמור מקום להערב beseder, any yahol lyshmor makom lea'erev?
🔊 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo 🔊 זה מעט יקר מדי בשבילי, תודה ze m'eat yakar myday byshvyly, toda
🔊 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? 🔊 את יכולה לטפל במזודות שלי בבקשה at yehola letapel bamyzvadot shely bevakasha?
🔊 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? 🔊 ?סליחה, איפה נמצא החדר שלי slyha, eyfo nymtsa aheder shely?
🔊 Na pierwszym piętrze 🔊 הוא בקומה הראשונה u bakoma aryshona
🔊 Czy jest winda? 🔊 ?יש מעלית yesh ma'alyt?
🔊 Winda jest po pani lewej stronie 🔊 המעלית היא משמאל ama'alyt y mismol
🔊 Winda jest po pani prawej stronie 🔊 המעלית היא מימין ama'alyt y myyamyn
🔊 Przepraszam, gdzie jest pralnia? 🔊 ?איפה נמצאת המכבסה eyfo nymtset amahbesa?
🔊 Na parterze 🔊 היא בקומת הקרקע y bekomat akarka
🔊 Parter 🔊 קומת קרקע komat karka
🔊 Pokój 🔊 חדר heder
🔊 Prasowalnia 🔊 מכבסה mahbesa
🔊 Salon fryzjerski 🔊 מספרה myspara
🔊 Parking samochodowy 🔊 חניה למכוניות hanaya lemehonyot
🔊 Spotykamy się w sali konferencyjnej? 🔊 נפגשים באולם האספות nyfgashym beulam a'asefot
🔊 Sala konferencyjna 🔊 אולם האספות ulam a'asefot
🔊 Basen z podgrzewaną wodą 🔊 הבריכה מחוממת abryha mehumemet
🔊 Basen 🔊 הבריכה abryha
🔊 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej 🔊 העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה ayry oty beshev'e baboker bevakasha
🔊 Poproszę klucz 🔊 את המפתח בבקשה et amafte'ah bevakasha
🔊 Poproszę kartę 🔊 את הדרכון בבקשה et adarkon bevaksha
🔊 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? 🔊 ?יש הודעות בשבילי yesh od'eot byshbyly?
🔊 Tak, proszę 🔊 כן, הנה הן ken, yne en
🔊 Nie, nie ma 🔊 לא, לא קיבלת שום-הודעה lo, lo kybalt shum-oda'a
🔊 Gdzie można rozmienić pieniądze? 🔊 ?איפה אני יכול לפרוט כסף eyfo any yahol lifrot kesef?
🔊 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? 🔊 ?את יכולה לפרוט לי כסף בבקשה at yhola lyfrot ly kesef bevaksha?
🔊 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? 🔊 ?אנחנו יכולים לפרוט לך כסף. כמה אתה רוצה להחליף anahnu yeholym lyfrot leha kesef. Kama ata roze leahlif?
15 - Szukamy kogoś
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Przepraszam, czy jest Sarah? 🔊 ?סליחה, שרה נמצאת slyha, sara nymtset?
🔊 Tak, jest 🔊 כן, היא נמצאת כאן ken, y nymtset kan
🔊 Sarah wyszła 🔊 היא יצאה y yatsa
🔊 Może pan do niej zadzwonić na komórkę 🔊 אתה יכול להתקשר אליה לסלולרי ata yahol leytkasher eleya laselolary
🔊 Wie pani gdzie ona jest? 🔊 ?את יודעת איפה אני יכול למצוא אותה at yodaat eyfo any yahol lymtso ota?
🔊 Jest w pracy 🔊 היא בעבודה שלה y baavoda shela
🔊 Jest u siebie 🔊 היא בבית שלה y babayt shela
🔊 Przepraszam, czy jest Julien? 🔊 ?סליחה, ג'וליאן נמצא slyha, julian nymtsa?
🔊 Tak, jest 🔊 כן, הוא נמצא כאן ken, u nymtsa kan
🔊 Julien wyszedł 🔊 הוא יצא u yatsa
🔊 Wie pan gdzie on jest? 🔊 ?אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אותו ata yod'ea eyfo any yahola lymtso oto?
🔊 Może pani do niego zadzwonić na komórkę 🔊 את יכולה להתקשר אליו לסלולרי at yehola leytkasher elav laselolary
🔊 Jest w pracy 🔊 הוא בעבודה שלו u baavoda shelo
🔊 Jest u siebie 🔊 הוא בבית שלו u babayt shelo
16 - Pantai
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Plaża 🔊 החוף ahof
🔊 Gdzie mógłbym kupić piłkę? 🔊 ?את יודעת איפה אני יכול לקנות כדור at yod'at eyfo any yahol lyknot kadur?
🔊 Tam dalej jest sklep 🔊 יש חנות בכיוון הזה yesh hanut bakyvoun aze
🔊 Piłka 🔊 כדור kadur
🔊 Lornetka 🔊 משקפת myshkefet
🔊 Czapka z daszkiem 🔊 כובע מצחיה kova mytshya
🔊 Ręcznik 🔊 מגבת magevet
🔊 Sandały 🔊 סנדלים sandalym
🔊 Wiaderko 🔊 דלי dly
🔊 Krem przeciwsłoneczny 🔊 קרם שיזוף Krem shyzuf
🔊 Kąpielówki 🔊 בגד-ים beged-yam
🔊 Okulary przeciwsłoneczne 🔊 משקפי-שמש myshkfey-shemesh
🔊 Owoce morza 🔊 סרטן sartan
🔊 Opalać się 🔊 להשתזף leyshtazef
🔊 Słonecznie 🔊 מחומם mehumam
🔊 Zachód słońca 🔊 שקיעת השמש shky'at hashemesh
🔊 Parasol 🔊 שמשיה shymshya
🔊 Słońce 🔊 שמש shemesh
🔊 Cień 🔊 צל tsel
🔊 Udar słoneczny 🔊 מכת-שמש makat-shemesh
🔊 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? 🔊 ?מסוכן לשחות כאן mesukan lyshot kan?
🔊 Nie, tu jest bezpiecznie 🔊 לא, זה לא מסוכן lo, ze lo mesukan
🔊 Tak, pływanie jest tu zabronione 🔊 כן, אסור להתרחץ כאן ken, asur lytrahez kan
🔊 Pływać 🔊 לשחות lysh'hot
🔊 Pływanie 🔊 שחיה shhya
🔊 Fala 🔊 גל gal
🔊 Morze 🔊 ים yam
🔊 Wydma 🔊 דיונה dyuna
🔊 Piasek 🔊 חול hol
🔊 Jaka jest prognoza pogody na jutro? 🔊 ?מה תחזית מזג-האויר למחר ma tahazyt mezeg-aavyr lemahar?
🔊 Pogoda się zmieni 🔊 מזג האויר ישתנה mezeg aavyr yshtane
🔊 Będzie padać 🔊 ירד גשם yered geshem
🔊 Będzie słonecznie 🔊 תהיה שמש tyye shemesh
🔊 Będzie wietrznie 🔊 תהיה רוח חזקה tyye ruah hazka
🔊 Kostium kąpielowy 🔊 בגד-ים beged-yam
17 - W razie problemów
Polski Hebrajski Wymowa
🔊 Mogłaby mi pani pomóc? 🔊 ?את יכולה לעזור לי בבקשה at yehola la'azor ly bevaksha?
🔊 Zgubiłem się 🔊 הלכתי לאבוד halahty leybud
🔊 Co dla pani? 🔊 מה את רוצה ma at rotsa?
🔊 Co się stało? 🔊 ?מה קרה ma kara?
🔊 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? 🔊 ?איפה אני יכול למצוא מתרגם eyfo any yahol lymtso metargem?
🔊 Gdzie jest najbliższa apteka? 🔊 ?איפה נמצא בית-המרקחת הקרוב ביותר eyfo nymtsa beyt-hamerkahat hakrov beyoter?
🔊 Mogłaby pani wezwać lekarza? 🔊 ?את יכולה להתקשר לרופא בבקשה at yehola lehitkasher lerofe bevakasha?
🔊 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? 🔊 ?איזה טיפול אתה עובר עכשיו eyze typul ata over ahshav?
🔊 Szpital 🔊 בית-חולים beyt-holym
🔊 Apteka 🔊 בית-מרקחת beyt-myrkahat
🔊 Lekarz 🔊 רופא rofe
🔊 Służby medyczne 🔊 שרות רפואי sherut refuy
🔊 Zgubiłem moje dokumenty 🔊 איבדתי את התעודות שלי ybadety et hat'eudot shely
🔊 Skradziono mi moje dokumenty 🔊 גנבו לי את התעודות ganvu ly et hat'eudut
🔊 Biuro Rzeczy Znalezionych 🔊 משרד לאבידות ולמציאות misrad leavedot ulemetsyot
🔊 Punkt pierwszej pomocy 🔊 תחנת עזרה ראשונה tahanat 'ezra ryshona
🔊 Wyjście ewakuacyjne 🔊 יציאת-חרום yetsyat-herum
🔊 Policja 🔊 המשטרה hamishtara
🔊 Dokumenty 🔊 תעודות teudot
🔊 Dokumenty 🔊 מסמכים mysmahym
🔊 Pieniądze 🔊 כסף kesef
🔊 Paszport 🔊 דרכון darkon
🔊 Bagaż 🔊 מטען mytan
🔊 Bagaż 🔊 ציוד, מזודות tsyud, myzvadot
🔊 Już dosyć! Nie, dziękuję! 🔊 זה בסדר, לא תודה ze beseder, lo toda
🔊 Proszę mnie zostawić w spokoju! 🔊 עזוב אותי בשקט! azov oty besheket!
🔊 Proszę odejść! 🔊 הסתלק! ystalek!