Słownictwo po niderlandzku dla początkujących i podróżników

1 - Słownictwo podstawowe
Polski Holenderski
🔊 Dzień dobry 🔊 Goedendag
🔊 Dobry wieczór 🔊 Goedenavond
🔊 Do widzenia 🔊 Tot ziens
🔊 Do zobaczenia 🔊 Tot straks
🔊 Tak 🔊 Ja
🔊 Nie 🔊 Nee
🔊 Przepraszam! 🔊 Alstublieft
🔊 Dziękuję 🔊 Dank u
🔊 Dziękuję bardzo! 🔊 Dank u wel
🔊 Dziękuję za pomoc 🔊 Bedankt voor uw hulp
🔊 Proszę 🔊 Graag gedaan
🔊 Zgoda! 🔊 Okee
🔊 Przepraszam, ile to kosztuje? 🔊 Hoeveel kost dat?
🔊 Przepraszam! 🔊 Pardon!
🔊 Nie rozumiem 🔊 Ik begrijp het niet
🔊 Zrozumiałem 🔊 Ik heb het begrepen
🔊 Nie wiem 🔊 Ik weet het niet
🔊 Wstęp wzbroniony 🔊 Verboden
🔊 Przepraszam, gdzie są toalety? 🔊 Waar zijn de toiletten, alstublieft?
🔊 Szczęśliwego Nowego Roku! 🔊 Gelukkig Nieuwjaar!
🔊 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 🔊 Gelukkige verjaardag!
🔊 Wesołych świąt! 🔊 Prettige feesten!
🔊 Gratulacje! 🔊 Gefeliciteerd!
2 - Rozmowa
Polski Holenderski
🔊 Dzień dobry. Jak się masz? 🔊 Hallo. Hoe gaat het?
🔊 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. 🔊 Hallo. Het gaat goed, dank je
🔊 Czy mówisz po holendersku? 🔊 Spreek je Nederlands ?
🔊 Nie, nie mówię po holendersku 🔊 Nee, ik spreek geen Nederlands
🔊 Tylko trochę. 🔊 Slechts een klein beetje
🔊 Skąd jesteś? 🔊 Waar kom je vandaan?
🔊 Jaka jest twoja narodowość? 🔊 Wat is je nationaliteit?
🔊 Jestem Polakiem 🔊 Ik ben Pools
🔊 A ty, mieszkasz tutaj? 🔊 En jij, woon je hier?
🔊 Tak, mieszkam tu. 🔊 Ja, ik woon hier
🔊 Nazywam się Sarah, a ty? 🔊 Ik heet Sarah, en jij?
🔊 Julien. 🔊 Julien
🔊 Co tutaj robisz? 🔊 Wat doe je hier?
🔊 Jestem na wakacjach. 🔊 Ik ben op vakantie
🔊 Jesteśmy na wakacjach. 🔊 Wij zijn op vakantie
🔊 Jestem tu służbowo 🔊 Ik ben op zakenreis
🔊 Pracuję tutaj 🔊 Ik werk hier
🔊 Pracujemy tutaj 🔊 Wij werken hier
🔊 Gdzie tu można dobrze zjeść? 🔊 Wat zijn de goeie plekjes om te eten?
🔊 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? 🔊 Is er een museum in de buurt?
🔊 Gdzie mogę skorzystać z internetu? 🔊 Waar kan ik internetverbinding maken?
3 - Nauka
Polski Holenderski
🔊 Zrozumiałem 🔊 Ik heb het begrepen
🔊 Chcesz się nauczyć kilku słów? 🔊 Wil je enkele woorden leren?
🔊 Tak, chcę 🔊 Okee!
🔊 Jak to się nazywa? 🔊 Hoe heet dat?
🔊 To jest stół 🔊 Dat is een tafel
🔊 Stół, rozumiesz? 🔊 Een tafel, begrijp je?
🔊 Możesz powtórzyć? 🔊 Kan je dat alsjeblieft herhalen?
🔊 Czy możesz mówić trochę wolniej? 🔊 Kan je een beetje trager praten, alsjeblieft?
🔊 Możesz to napisać? 🔊 Zou je dat kunnen opschrijven, alsjeblieft?
4 - Kolory
Polski Holenderski
🔊 Lubię kolor tego stołu 🔊 Ik vind de kleur van deze tafel mooi
🔊 To kolor czerwony 🔊 Het is rood
🔊 Niebieski 🔊 Blauw
🔊 Żółty 🔊 Geel
🔊 Biały 🔊 Wit
🔊 Czarny 🔊 Zwart
🔊 Zielony 🔊 Groen
🔊 Pomarańczowy 🔊 Oranje
🔊 Fioletowy 🔊 Paars
🔊 Szary 🔊 Grijs
5 - Liczby
Polski Holenderski
🔊 Zero 🔊 Nul
🔊 Jeden 🔊 Een
🔊 Dwa 🔊 Twee
🔊 Trzy 🔊 Drie
🔊 Cztery 🔊 Vier
🔊 Pięć 🔊 Vijf
🔊 Sześć 🔊 Zes
🔊 Siedem 🔊 Zeven
🔊 Osiem 🔊 Acht
🔊 Dziewięć 🔊 Negen
🔊 Dziesięć 🔊 Tien
🔊 Jedenaście 🔊 Elf
🔊 Dwanaście 🔊 Twaalf
🔊 Trzynaście 🔊 Dertien
🔊 Czternaście 🔊 Veertien
🔊 Piętnaście 🔊 Vijftien
🔊 Szesnaście 🔊 Zestien
🔊 Siedemnaście 🔊 Zeventien
🔊 Osiemnaście 🔊 Achttien
🔊 Dziewiętnaście 🔊 Negentien
🔊 Dwadzieścia 🔊 Twintig
🔊 Dwadzieścia jeden 🔊 Eenentwintig
🔊 Dwadzieścia dwa 🔊 Tweeëntwintig
🔊 Dwadzieścia trzy 🔊 Drieëntwintig
🔊 Dwadzieścia cztery 🔊 Vierentwintig
🔊 Dwadzieścia pięć 🔊 Vijfentwintig
🔊 Dwadzieścia sześć 🔊 Zesentwintig
🔊 Dwadzieścia siedem 🔊 Zevenentwintig
🔊 Dwadzieścia osiem 🔊 Achtentwintig
🔊 Dwadzieścia dziewięć 🔊 Negenentwintig
🔊 Trzydzieści 🔊 Dertig
🔊 Trzydzieści jeden 🔊 Eenendertig
🔊 Trzydzieści dwa 🔊 Tweeëndertig
🔊 Trzydzieści trzy 🔊 Drieëndertig
🔊 Trzydzieści cztery 🔊 Vierendertig
🔊 Trzydzieści pięć 🔊 Vijfendertig
🔊 Trzydzieści sześć 🔊 Zesendertig
🔊 Czterdzieści 🔊 Veertig
🔊 Pięćdziesiąt 🔊 Vijftig
🔊 Sześćdziesiąt 🔊 Zestig
🔊 Siedemdziesiąt 🔊 Zeventig
🔊 Osiemdziesiąt 🔊 Tachtig
🔊 Dziewięćdziesiąt 🔊 Negentig
🔊 Sto 🔊 Honderd
🔊 Sto pięć 🔊 Honderd vijf
🔊 Dwieście 🔊 Tweehonderd
🔊 Trzysta 🔊 Driehonderd
🔊 Czterysta 🔊 Vierhonderd
🔊 Tysiąc 🔊 Duizend
🔊 Tysiąc pięćset 🔊 Vijftienhonderd
🔊 Dwa tysiące 🔊 Tweeduizend
🔊 Dziesięć tysięcy 🔊 Tienduizend
6 - Określanie czasu
Polski Holenderski
🔊 Kiedy tu przyjechałeś? 🔊 Wanneer ben je aangekomen?
🔊 Dzisiaj 🔊 Vandaag
🔊 Wczoraj 🔊 Gisteren
🔊 Dwa dni temu 🔊 Twee dagen geleden
🔊 Ile czasu zostajesz? 🔊 Hoe lang blijf je?
🔊 Wyjeżdżam jutro 🔊 Ik vertrek morgen
🔊 Wyjeżdżam pojutrze 🔊 Ik vertrek overmorgen
🔊 Wyjeżdżam za trzy dni 🔊 Ik vertrek over drie dagen
🔊 Poniedziałek 🔊 Maandag
🔊 Wtorek 🔊 Dinsdag
🔊 Środa 🔊 Woensdag
🔊 Czwartek 🔊 Donderdag
🔊 Piątek 🔊 Vrijdag
🔊 Sobota 🔊 Zaterdag
🔊 Niedziela 🔊 Zondag
🔊 Styczeń 🔊 Januari
🔊 Luty 🔊 Februari
🔊 Marzec 🔊 Maart
🔊 Kwiecień 🔊 April
🔊 Maj 🔊 Mei
🔊 Czerwiec 🔊 Juni
🔊 Lipiec 🔊 Juli
🔊 Sierpień 🔊 Augustus
🔊 Wrzesień 🔊 September
🔊 Październik 🔊 Oktober
🔊 Listopad 🔊 November
🔊 Grudzień 🔊 December
🔊 O której godzinie wyjeżdżasz? 🔊 Hoe laat vertrek je?
🔊 Rano, o godzinie ósmej 🔊 Om acht uur 's ochtends
🔊 Rano, o godzinie ósmej piętnaście 🔊 Om kwart over acht 's ochtends
🔊 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści 🔊 Om half negen 's ochtends
🔊 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć 🔊 Om kwart voor negen 's ochtends
🔊 Wieczorem, o godzinie osiemnastej 🔊 Om zes uur 's avonds
🔊 Jestem spóźniony 🔊 Ik ben laat
7 - Taxi
Polski Holenderski
🔊 Taxi! 🔊 Taxi!
🔊 Dokąd jedziemy? 🔊 Waar wilt u naartoe?
🔊 Na dworzec, poproszę 🔊 Ik ga naar het station
🔊 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę 🔊 Ik ga naar het hotel Dag en Nacht
🔊 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? 🔊 Kunt u me naar de luchthaven brengen?
🔊 Mógłby pan wziąć mój bagaż? 🔊 Kunt u mijn bagage nemen?
🔊 Czy to daleko stąd? 🔊 Is het ver van hier?
🔊 Nie, to tuż obok 🔊 Nee, het is vlakbij
🔊 Tak, trochę daleko 🔊 Ja, het is iets verder weg
🔊 Ile to będzie kosztować? 🔊 Hoeveel zal het kosten?
🔊 Proszę mnie zawieźć tutaj 🔊 Breng me hiernaartoe, alstublieft
🔊 W prawo 🔊 Het is rechts
🔊 W lewo 🔊 Het is links
🔊 Prosto 🔊 Het is rechtdoor
🔊 To tutaj 🔊 Het is hier
🔊 Tędy 🔊 Het is die kant uit
🔊 Stop! 🔊 Stop!
🔊 Proszę się nie spieszyć 🔊 Neem uw tijd
🔊 Czy mogę prosić o paragon? 🔊 Mag ik een ontvangstbewijs, alstublieft?
8 - Rodzina
Polski Holenderski
🔊 Masz tutaj rodzinę? 🔊 Heb je familie hier?
🔊 Mój ojciec 🔊 Mijn vader
🔊 Moja matka 🔊 Mijn moeder
🔊 Mój syn 🔊 Mijn zoon
🔊 Moja córka 🔊 Mijn dochter
🔊 Brat 🔊 Een broer
🔊 Siostra 🔊 Een zus
🔊 Przyjaciel 🔊 Een vriend
🔊 Przyjaciółka 🔊 Een vriendin
🔊 Mój przyjaciel 🔊 Mijn vriend
🔊 Moja przyjaciółka 🔊 Mijn vriendin
🔊 Mój mąż 🔊 Mijn man
🔊 Moja żona 🔊 Mijn vrouw
9 - Uczucia
Polski Holenderski
🔊 Bardzo lubię twój kraj 🔊 Ik hou erg van jouw land
🔊 Kocham cię 🔊 Ik hou van je
🔊 Jestem szczęśliwy 🔊 Ik ben blij
🔊 Jestem smutny 🔊 Ik ben verdrietig
🔊 Dobrze mi tutaj 🔊 Ik voel me goed hier
🔊 Zimno mi 🔊 Ik heb het koud
🔊 Gorąco mi 🔊 Ik heb het warm
🔊 To jest za duże 🔊 Het is te groot
🔊 To jest za małe 🔊 Het is te klein
🔊 To jest idealne 🔊 Het is perfect
🔊 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? 🔊 Wil je vanavond uit?
🔊 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem 🔊 Ik zou graag uitgaan vanavond
🔊 To dobry pomysł 🔊 Dat is een goed idee
🔊 Chcę się trochę rozerwać 🔊 Ik wil me amuseren
🔊 To nie jest dobry pomysł 🔊 Dat is geen goed idee
🔊 Nie chce mi się wychodzić wieczorem 🔊 Ik heb geen zin om uit te gaan vanavond
🔊 Chcę trochę odpocząć 🔊 Ik wil rusten
🔊 Czy chcesz trochę poćwiczyć? 🔊 Wil je sporten?
🔊 Tak, muszę się odprężyć! 🔊 Ik heb ontspanning nodig
🔊 Gram w tenisa 🔊 Ik speel tennis
🔊 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony 🔊 Nee bedankt, ik ben erg moe
10 - Bar
Polski Holenderski
🔊 Bar 🔊 De bar
🔊 Chcesz się czegoś napić? 🔊 Wil je iets drinken?
🔊 Pić 🔊 Drinken
🔊 Szklanka 🔊 Glas
🔊 Z przyjemnością 🔊 Ja, graag
🔊 Co zamawiasz? 🔊 Wat wil je?
🔊 Co jest do picia? 🔊 Waar kan ik uit kiezen?
🔊 Jest woda lub soki 🔊 Er is water of vruchtensap
🔊 Woda 🔊 Water
🔊 Proszę dorzucić kostki lodu 🔊 Kunt u er ijsblokjes bij doen?
🔊 Kostki lodu 🔊 Ijsblokjes
🔊 Czekolada do picia 🔊 Chocolademelk
🔊 Mleko 🔊 Melk
🔊 Herbata 🔊 Thee
🔊 Kawa 🔊 Koffie
🔊 Z cukrem 🔊 Met suiker
🔊 Ze śmietanką 🔊 Met melk
🔊 Wino 🔊 Wijn
🔊 Piwo 🔊 Bier
🔊 Herbatę proszę 🔊 Een thee, graag
🔊 Piwo proszę 🔊 Een biertje, graag
🔊 Co do picia dla pana? 🔊 Wat wilt u drinken?
🔊 Dwie herbaty proszę! 🔊 Twee thee's, graag
🔊 Dwa piwa proszę! 🔊 Twee biertjes, graag
🔊 Nic, dziękuję 🔊 Niets, dank u
🔊 Twoje zdrowie! 🔊 Proost
🔊 Na zdrowie! 🔊 Santé!
🔊 Poproszę rachunek ! 🔊 De rekening, alstublieft!
🔊 Ile jestem panu winien? 🔊 Hoeveel kost dat ?
🔊 Dwadzieścia euro 🔊 Twintig euro
🔊 Ja płacę 🔊 Ik trakteer je
11 - Restauracja
Polski Holenderski
🔊 Restauracja 🔊 Het restaurant
🔊 Chcesz coś zjeść? 🔊 Wil je iets eten?
🔊 Tak, chcę 🔊 Ja, graag
🔊 Jeść 🔊 Eten
🔊 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? 🔊 Waar kunnen we eten?
🔊 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? 🔊 Waar kunnen we lunchen?
🔊 Kolacja 🔊 Het avondmaal
🔊 Śniadanie 🔊 Het ontbijt
🔊 Przepraszam! 🔊 Excuseer!
🔊 Poproszę menu! 🔊 De menukaart, alstublieft!
🔊 Oto menu! 🔊 Hier is de menukaart!
🔊 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? 🔊 Eet je liever vlees of vis?
🔊 Z ryżem 🔊 Met rijst
🔊 Z makaronem 🔊 Met pasta
🔊 Ziemniaki 🔊 Aardappels
🔊 Warzywa 🔊 Groenten
🔊 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko 🔊 Roerei - spiegelei - zachtgekookt eitje
🔊 Chleb 🔊 Brood
🔊 Masło 🔊 Boter
🔊 Sałata 🔊 Een salade
🔊 Deser 🔊 Een toetje
🔊 Owoce 🔊 Fruit
🔊 Czy mogę poprosić o nóż? 🔊 Hebt u een mes, alstublieft?
🔊 Tak, już przynoszę 🔊 Ja, ik breng er u onmiddellijk een
🔊 Nóż 🔊 Een mes
🔊 Widelec 🔊 Een vork
🔊 Łyżeczka 🔊 Een lepel
🔊 Czy to danie na gorąco? 🔊 Is dit een warme schotel?
🔊 Tak, i też bardzo pikantne! 🔊 Ja, en erg pikant ook!
🔊 Gorące 🔊 Warm
🔊 Zimne 🔊 Koud
🔊 Pikantne 🔊 Pikant
🔊 Zamówię rybę! 🔊 Ik neem vis!
🔊 Ja też 🔊 Ik ook
12 - Rozstanie
Polski Holenderski
🔊 Już późno! Muszę iść! 🔊 Het is laat! Ik moet nu weggaan!
🔊 Moglibyśmy się znów spotkać? 🔊 Kunnen we elkaar weerzien?
🔊 Tak, z przyjemnością 🔊 Ja, leuk!
🔊 Mieszkam pod tym adresem 🔊 Ik woon op dit adres
🔊 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? 🔊 Heb je een telefoonnummer?
🔊 Tak, proszę 🔊 Ja, dit is het
🔊 Było mi bardzo miło 🔊 Ik vond het gezellig
🔊 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam 🔊 Ik ook, ik vond het leuk om kennis met je te maken
🔊 Zobaczymy się wkrótce 🔊 We zien elkaar snel weer
🔊 Mam taką nadzieję! 🔊 Ik hoop het ook
🔊 Do widzenia! 🔊 Tot ziens!
🔊 Do jutra! 🔊 Tot morgen
🔊 Cześć! 🔊 Dag!
13 - Transport
Polski Holenderski
🔊 Dziękuję 🔊 Dank u
🔊 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? 🔊 Pardon, ik zoek de bushalte
🔊 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? 🔊 Hoeveel kost een ticket naar Zonstad?
🔊 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? 🔊 Waar gaat deze trein naartoe, alstublieft?
🔊 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? 🔊 Stopt deze trein in Zonstad?
🔊 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 🔊 Wanneer vertrekt de trein naar Zonstad?
🔊 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 🔊 Wanneer komt de trein aan in Zonstad?
🔊 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta 🔊 Een kaartje voor Zonstad, alstublieft
🔊 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? 🔊 Hebt u de dienstregeling van de trein?
🔊 Rozkład jazdy autobusów 🔊 De dienstregeling van de bus
🔊 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? 🔊 Pardon, welke trein gaat naar Zonstad?
🔊 To ten pociąg 🔊 Die trein
🔊 Nie ma za co. Miłej podróży! 🔊 Graag gedaan. Goede reis!
🔊 Serwis samochodowy 🔊 De (repareer)garage
🔊 Stacja benzynowa 🔊 Het benzinestation
🔊 Do pełna proszę 🔊 Voltanken, alstublieft
🔊 Rower 🔊 Fiets
🔊 Centrum miasta 🔊 Het stadscentrum
🔊 Przedmieście 🔊 De voorstad
🔊 To duże miasto 🔊 Het is een stad
🔊 To miasteczko 🔊 Het is een dorp
🔊 Góra 🔊 Een berg
🔊 Jezioro 🔊 Een meer
🔊 Wieś 🔊 Het platteland
14 - Hotel
Polski Holenderski
🔊 Hotel 🔊 Het hotel
🔊 Mieszkanie 🔊 Appartement
🔊 Witamy! 🔊 Welkom!
🔊 Czy są wolne pokoje? 🔊 Hebt u een kamer vrij?
🔊 Czy to jest pokój z łazienką? 🔊 Is er een badkamer in de kamer?
🔊 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? 🔊 Verkiest u twee eenpersoonsbedden?
🔊 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? 🔊 Wenst u een kamer met een dubbel bed?
🔊 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem 🔊 Kamer met bad - met balkon - met douche
🔊 Pokój ze śniadaniem 🔊 Kamer met ontbijt
🔊 Jaka jest cena noclegu? 🔊 Wat is de prijs voor één nacht?
🔊 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? 🔊 Ik zou graag eerst de kamer zien
🔊 Tak, oczywiście! 🔊 Ja, natuurlijk
🔊 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny 🔊 Dank u, de kamer is erg mooi
🔊 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? 🔊 Okee, kan ik reserveren voor deze nacht?
🔊 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo 🔊 Het is wat te duur voor mij, bedankt
🔊 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? 🔊 Kunt u voor mijn bagage zorgen, alstublieft?
🔊 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? 🔊 Waar is mijn kamer, alstublieft?
🔊 Na pierwszym piętrze 🔊 Het is op de eerste verdieping
🔊 Czy jest winda? 🔊 Is er een lift?
🔊 Winda jest po pani lewej stronie 🔊 De lift is aan uw linkerkant
🔊 Winda jest po pani prawej stronie 🔊 De lift is aan uw rechterkant
🔊 Przepraszam, gdzie jest pralnia? 🔊 Waar is de wasserij, alstublieft?
🔊 Na parterze 🔊 Het is op de gelijkvloerse verdieping
🔊 Parter 🔊 De begane grond
🔊 Pokój 🔊 Kamer
🔊 Prasowalnia 🔊 Droogkuis
🔊 Salon fryzjerski 🔊 Kapsalon
🔊 Parking samochodowy 🔊 Autoparking
🔊 Spotykamy się w sali konferencyjnej? 🔊 We zien elkaar in de vergaderzaal?
🔊 Sala konferencyjna 🔊 De vergaderzaal
🔊 Basen z podgrzewaną wodą 🔊 Het zwembad is verwarmd
🔊 Basen 🔊 Het zwembad
🔊 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej 🔊 Maak me wakker om 7 uur, alstublieft
🔊 Poproszę klucz 🔊 De sleutel, alstublieft
🔊 Poproszę kartę 🔊 De pas, alstublieft
🔊 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? 🔊 Zijn er berichten voor mij?
🔊 Tak, proszę 🔊 Ja, alstublieft
🔊 Nie, nie ma 🔊 Nee, we hebben niets voor u ontvangen
🔊 Gdzie można rozmienić pieniądze? 🔊 Waar kan ik wisselgeld krijgen?
🔊 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? 🔊 Kunt u mij wisselgeld geven?
🔊 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? 🔊 Dat kunnen wij. Hoeveel had u gewenst?
15 - Szukamy kogoś
Polski Holenderski
🔊 Przepraszam, czy jest Sarah? 🔊 Is Sarah hier, alstublieft?
🔊 Tak, jest 🔊 Ja, ze is hier
🔊 Sarah wyszła 🔊 Ze is weg
🔊 Może pan do niej zadzwonić na komórkę 🔊 U kunt haar bellen op haar mobiel
🔊 Wie pani gdzie ona jest? 🔊 Weet u waar ik haar kan vinden?
🔊 Jest w pracy 🔊 Ze is op haar werk
🔊 Jest u siebie 🔊 Ze is thuis
🔊 Przepraszam, czy jest Julien? 🔊 Is Julien hier, alstublieft?
🔊 Tak, jest 🔊 Ja, hij is hier
🔊 Julien wyszedł 🔊 Hij is weg
🔊 Wie pan gdzie on jest? 🔊 Weet u waar ik hem kan vinden?
🔊 Może pani do niego zadzwonić na komórkę 🔊 U kunt hem bellen op zijn mobiel
🔊 Jest w pracy 🔊 Hij is op zijn werk
🔊 Jest u siebie 🔊 Hij is thuis
16 - Pantai
Polski Holenderski
🔊 Plaża 🔊 Het strand
🔊 Gdzie mógłbym kupić piłkę? 🔊 Weet u waar ik een bal kan kopen?
🔊 Tam dalej jest sklep 🔊 Er is een winkel in die richting
🔊 Piłka 🔊 Een bal
🔊 Lornetka 🔊 Een verrekijker
🔊 Czapka z daszkiem 🔊 Een pet
🔊 Ręcznik 🔊 Een handdoek
🔊 Sandały 🔊 Sandalen
🔊 Wiaderko 🔊 Een emmer
🔊 Krem przeciwsłoneczny 🔊 Zonnecrème
🔊 Kąpielówki 🔊 Zwembroek
🔊 Okulary przeciwsłoneczne 🔊 Zonnebril
🔊 Owoce morza 🔊 Schaaldieren
🔊 Opalać się 🔊 Zonnebaden
🔊 Słonecznie 🔊 Zonnig
🔊 Zachód słońca 🔊 Zonsondergang
🔊 Parasol 🔊 Parasol
🔊 Słońce 🔊 Zon
🔊 Cień 🔊 Schaduw
🔊 Udar słoneczny 🔊 Zonneslag
🔊 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? 🔊 Is het gevaarlijk om hier te zwemmen?
🔊 Nie, tu jest bezpiecznie 🔊 Nee, het is niet gevaarlijk
🔊 Tak, pływanie jest tu zabronione 🔊 Ja, het is verboden om hier te zwemmen
🔊 Pływać 🔊 Zwemmen
🔊 Pływanie 🔊 Zwemmen
🔊 Fala 🔊 Golf
🔊 Morze 🔊 Zee
🔊 Wydma 🔊 Duin
🔊 Piasek 🔊 Zand
🔊 Jaka jest prognoza pogody na jutro? 🔊 Welk weer voorspellen ze voor morgen?
🔊 Pogoda się zmieni 🔊 Het weer gaat veranderen
🔊 Będzie padać 🔊 Het gaat regenen
🔊 Będzie słonecznie 🔊 Het wordt zonnig
🔊 Będzie wietrznie 🔊 Het wordt erg winderig
🔊 Kostium kąpielowy 🔊 Zwempak
17 - W razie problemów
Polski Holenderski
🔊 Mogłaby mi pani pomóc? 🔊 Kunt u me helpen, alstublieft?
🔊 Zgubiłem się 🔊 Ik ben de weg kwijt
🔊 Co dla pani? 🔊 Wat wenst u?
🔊 Co się stało? 🔊 Wat is er gebeurd?
🔊 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? 🔊 Waar kan ik een tolk vinden?
🔊 Gdzie jest najbliższa apteka? 🔊 Waar is de dichtstbijzijnde apotheek?
🔊 Mogłaby pani wezwać lekarza? 🔊 Kunt u een dokter bellen, alstublieft?
🔊 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? 🔊 Welke behandeling krijgt u op dit moment?
🔊 Szpital 🔊 Een ziekenhuis
🔊 Apteka 🔊 Een apotheek
🔊 Lekarz 🔊 Een dokter
🔊 Służby medyczne 🔊 Medische dienst
🔊 Zgubiłem moje dokumenty 🔊 Ik ben mijn papieren kwijt
🔊 Skradziono mi moje dokumenty 🔊 Mijn papieren zijn gestolen
🔊 Biuro Rzeczy Znalezionych 🔊 Bureau voor gevonden voorwerpen
🔊 Punkt pierwszej pomocy 🔊 Hulppost
🔊 Wyjście ewakuacyjne 🔊 Nooduitgang
🔊 Policja 🔊 De Politie
🔊 Dokumenty 🔊 Identiteitsbewijs
🔊 Pieniądze 🔊 Geld
🔊 Paszport 🔊 Paspoort
🔊 Bagaż 🔊 Bagage
🔊 Już dosyć! Nie, dziękuję! 🔊 Nee dank u, ik heb geen interesse
🔊 Proszę mnie zostawić w spokoju! 🔊 Laat me met rust!
🔊 Proszę odejść! 🔊 Ga weg!