Słownictwo > Koreański

1 - Słownictwo podstawowe

Słownictwo podstawowe
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry 안녕하세요
Annyeonghaseyo
2 Wyrażenie potoczne 안녕
Annyeong
3 Dobry wieczór 안녕하세요
Annyeonghaseyo
4 Wyrażenie potoczne 안녕
Annyeong
5 Do widzenia 안녕히 가세요 - 안녕히 계세요
Annyeonghi gaseyo – Annyeonghi gyeseyo
6 Wyrażenie potoczne (pobytu - salon) 잘가 - 잘있어
Jalga – Jal-iss-eo
7 Do zobaczenia 나중에 봅시다
Najung-e bobsida
8 Wyrażenie potoczne 나중에 보자
Najung-e boja
9 Tak
Ne
10 Synonim
Ye
11 Nie 아니요
Aniyo
12 Wyrażenie potoczne 아니
Ani
13 Przepraszam! 실례합니다
Sillyehabnida
14 Inne sformułowanie 저기요
Jeogiyo
15 Dziękuję 감사합니다
Gamsahabnida
16 Wyrażenie potoczne 고마워
Gomawo
17 Dziękuję bardzo! 감사합니다
Gamsahabnida
18 Dziękuję za pomoc 도와주셔서 감사합니다
Dowajusyeoseo gamsahabnida
19 Wyrażenie potoczne 도와줘서 고마워
Dowajwoseo gomawo
20 Proszę 아니예요
Aniyeyo
21 Zgoda! 알았습니다
Al-assseubnida
22 Wyrażenie potoczne 알았어
Al-ass-eo
23 Przepraszam, ile to kosztuje? 가격이 얼마예요?
Gagyeog-i eolmayeyo?
24 Przepraszam! 죄송해요
Joesonghaeyo
25 Wyrażenie potoczne 미안해
Mianhae
26 Nie rozumiem 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
27 Wyrażenie potoczne 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
28 Zrozumiałem 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
29 Wyrażenie potoczne 이해했어
Ihaehaess-eo
30 Nie wiem 잘 모르겠는데요
Jal moleugessneundeyo
31 Wyrażenie potoczne 잘 몰라
Jal molla
32 Wstęp wzbroniony 금지
Geumji
33 Przepraszam, gdzie są toalety? 화장실이 어디에 있어요?
Hwajangsil-i eodie iss-eoyo?
34 Szczęśliwego Nowego Roku! 새해 복 많이 받으세요
Saehae bog manh-i bad-euseyo
35 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 생신을 축하 드려요
Saengsin-eul chugha deulyeoyo
36 Wesołych świąt! 경사를 축하드려요
Gyeongsaleul chughadeulyeoyo
37 Gratulacje! 축하해요
Chughahaeyo
38 Wyrażenie potoczne 축하해
Chughahae2 - Rozmowa

Rozmowa
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry. Jak się masz? 안녕하세요. 어떻게 지내세요?
Annyeonghaseyo. Eotteohge jinaeseyo?
2 Wyrażenie potoczne 안녕, 어떻게 지내?
Annyeong, eotteohge jinae?
3 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. 안녕하세요. 잘 지내고 있어요
Annyeonghaseyo. Jal jinaego iss-eoyo
4 Czy mówisz po koreańsku? 한국어를 할 줄 아세요?
Hangug-eoleul hal jul aseyo?
5 Nie, nie mówię po koreańsku 아니요, 한국어를 못해요
Aniyo, hangug-eoleul moshaeyo
6 Tylko trochę. 아주 조금만요
Aju jogeumman-yo
7 Skąd jesteś? 어느 나라에서 오셨어요?
Eoneu nala-eseo osyeoss-eoyo?
8 Jaka jest twoja narodowość? 어느 나라 사람입니까?
Eoneu nala salam-ibnikka?
9 Jestem Polakiem 저는 폴란드 사람입니다
Jeoneun pollandeu salam-ibnida
10 A ty, mieszkasz tutaj? 여기서 사세요?
Yeogiseo saseyo?
11 Tak, mieszkam tu. 네, 여기서 살고 있어요
Ne, yeogiseo salgo iss-eoyo
12 Nazywam się Sarah, a ty? 제 이름은 사라예요. 당신은요?
Je ileum-eun salayeyo. Dangsin-eun-yo?
13 Julien. 쥴리앙입니다
Jyulliang-ibnida
14 Co tutaj robisz? 여기서 무엇을 하세요?
Yeogiseo mueos-eul haseyo?
15 Jestem na wakacjach. 저는 휴가중이에요
Jeoneun hyugajung-ieyo
16 Jesteśmy na wakacjach. 저희는 휴가중 입니다
Jeohuineun hyugajung ibnida
17 Jestem tu służbowo 사업일로 왔어요
Sa-eob-illo wass-eoyo
18 Pracuję tutaj 이곳에서 일하고 있어요
Igos-eseo ilhago iss-eoyo
19 Pracujemy tutaj 저희는 여기서 일을 해요
Jeohuineun yeogiseo il-eul haeyo
20 Gdzie tu można dobrze zjeść? 맛있는 식당을 아세요?
Mas-issneun sigdang-eul aseyo?
21 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? 이 근처에 박물관이 있나요?
I geuncheoe bagmulgwan-i issnayo?
22 Gdzie mogę skorzystać z internetu? 어디서 인터넷을 사용할 수 있나요?
Eodiseo inteones-eul sayonghal su issnayo?3 - Nauka

Nauka
Quiz
Naucz się
1 Chcesz się nauczyć kilku słów? 단어를 좀 더 배울래요?
Dan-eoleul jom deo baeullaeyo?
2 Tak, chcę 네, 좋아요
Ne, joh-ayo
3 Jak to się nazywa? 이것은 이름이 뭐에요?
Igeos-eun ileum-i mwo-eyo?
4 Inne sformułowanie 이것은 무엇입니까?
Igeos-eun mueos-ibnikka?
5 To jest stół 이것은 테이블입니다
Igeos-eun teibeul-ibnida
6 Inne sformułowanie 테이블입니다
Teibeul-ibnida
7 Stół, rozumiesz? 테이블, 이해했어요?
Teibeul, ihaehaess-eoyo?
8 Inne sformułowanie 테이블, 알겠어요?
Teibeul, algess-eoyo?
9 Nie rozumiem 이해를 못 했어요
Ihaeleul mos haess-eoyo
10 Wyrażenie potoczne 이해가 안 돼
Ihaega an dwae
11 Możesz powtórzyć? 한 번 더 말해 주실래요?
Han beon deo malhae jusillaeyo?
12 Wyrażenie potoczne 한 번 더 말해줄래?
Han beon deo malhaejullae?
13 Czy możesz mówić trochę wolniej? 좀 더 천천히 말해 줄래요?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullaeyo?
14 Wyrażenie potoczne 좀 더 천천히 말해 줄래?
Jom deo cheoncheonhi malhae jullae?
15 Możesz to napisać? 그것을 좀 써줄래요?
Geugeos-eul jom sseojullaeyo?
16 Wyrażenie potoczne 그것 좀 써줘
Geugeos jom sseojwo
17 Zrozumiałem 이해했어요
Ihaehaess-eoyo
18 Wyrażenie potoczne 이해했어
Ihaehaess-eo4 - Kolory

Kolory
Quiz
Naucz się
1 Lubię kolor tego stołu 저는 그 책상 색깔을 좋아합니다
Jeoneun geu chaegsang saegkkal-eul joh-ahabnida
2 To kolor czerwony 빨간색입니다
Ppalgansaeg-ibnida
3 Niebieski 파란색
Palan-saeg
4 Żółty 노란색
Nolan-saeg
5 Biały 흰색
Huin-saeg
6 Czarny 검정색
Geomjeong-saeg
7 Zielony 녹색
Nog-saeg
8 Pomarańczowy 주황색
Juhwang-saeg
9 Fioletowy 보라색
Bola-saeg
10 Szary 회색
Hoe-saeg5 - Liczby

Liczby
Quiz
Naucz się
1 Zero
Yeong
2 Jeden
Il
3 Inne sformułowanie 하나
Hana
4 Dwa
I
5 Inne sformułowanie
Dul
6 Trzy
Sam
7 Inne sformułowanie
Ses
8 Cztery
Sa
9 Inne sformułowanie
Nes
10 Pięć
O
11 Inne sformułowanie 다섯
Daseos
12 Sześć
Yug
13 Inne sformułowanie 여섯
Yeoseos
14 Siedem
Chil
15 Inne sformułowanie 일곱
Ilgob
16 Osiem
Pal
17 Inne sformułowanie 여덟
Yeodeolb
18 Dziewięć
Gu
19 Inne sformułowanie 아홉
Ahob
20 Dziesięć
Sib
21 Inne sformułowanie
Yeol
22 Jedenaście 십일
Sib-il
23 Inne sformułowanie 열하나
Yeolhana
24 Dwanaście 십이
Sib-i
25 Inne sformułowanie 열둘
Yeoldul
26 Trzynaście 십삼
Sibsam
27 Inne sformułowanie 열셋
Yeolses
28 Czternaście 십사
Sibsa
29 Inne sformułowanie 열넷
Yeolnes
30 Piętnaście 십오
Sib-o
31 Inne sformułowanie 열다섯
Yeoldaseos
32 Szesnaście 십육
Sib-yug
33 Inne sformułowanie 열여섯
Yeol-yeoseos
34 Siedemnaście 십칠
Sibchil
35 Inne sformułowanie 열일곱
Yeol-ilgob
36 Osiemnaście 십팔
Sibpal
37 Inne sformułowanie 열여덟
Yeol-yeodeolb
38 Dziewiętnaście 십구
Sibgu
39 Inne sformułowanie 열아홉
Yeol-ahob
40 Dwadzieścia 이십
Isib
41 Inne sformułowanie 스물
Seumul
42 Dwadzieścia jeden 이십일
Isib-il
43 Inne sformułowanie 스물 하나
Seumul hana
44 Dwadzieścia dwa 이십이
Isib-i
45 Inne sformułowanie 스물 둘
Seumul dul
46 Dwadzieścia trzy 이십삼
Isibsam
47 Inne sformułowanie 스물 셋
Seumul ses
48 Dwadzieścia cztery 이십사
Isibsa
49 Inne sformułowanie 스물 넷
Seumul nes
50 Dwadzieścia pięć 이십오
Isib-o
51 Inne sformułowanie 스물 다섯
Seumul daseos
52 Dwadzieścia sześć 이십육
Isib-yug
53 Inne sformułowanie 스물 여섯
Seumul yeoseos
54 Dwadzieścia siedem 이십칠
Isibchil
55 Inne sformułowanie 스물 일곱
Seumul ilgob
56 Dwadzieścia osiem 이십팔
Isibpal
57 Inne sformułowanie 스물 여덟
Seumul yeodeolb
58 Dwadzieścia dziewięć 이십구
Isibgu
59 Inne sformułowanie 스물 아홉
Seumul ahob
60 Trzydzieści 삼십
Samsib
61 Inne sformułowanie 서른
Seoleun
62 Trzydzieści jeden 삼십일
Samsib-il
63 Inne sformułowanie 서른 하나
Seoleun hana
64 Trzydzieści dwa 삼십이
Samsib-i
65 Inne sformułowanie 서른 둘
Seoleun dul
66 Trzydzieści trzy 삼십삼
Samsibsam
67 Inne sformułowanie 서른 셋
Seoleun ses
68 Trzydzieści cztery 삼십사
Samsibsa
69 Inne sformułowanie 서른 넷
Seoleun nes
70 Trzydzieści pięć 삼십오
Samsib-o
71 Inne sformułowanie 서른 다섯
Seoleun daseos
72 Trzydzieści sześć 삼십육
Samsib-yug
73 Inne sformułowanie 서른 여섯
Seoleun yeoseos
74 Czterdzieści 사십
Sasib
75 Inne sformułowanie 마흔
Maheun
76 Pięćdziesiąt 오십
Osib
77 Inne sformułowanie
Swin
78 Sześćdziesiąt 육십
Yugsib
79 Inne sformułowanie 예순
Yesun
80 Siedemdziesiąt 칠십
Chilsib
81 Inne sformułowanie 일흔
Ilheun
82 Osiemdziesiąt 팔십
Palsib
83 Inne sformułowanie 여든
Yeodeun
84 Dziewięćdziesiąt 구십
Gusib
85 Inne sformułowanie 아흔
Aheun
86 Sto
Baeg
87 Sto pięć 백오
Baeg-o
88 Dwieście 이백
Ibaeg
89 Trzysta 삼백
Sambaeg
90 Czterysta 사백
Sabaeg
91 Tysiąc
Cheon
92 Tysiąc pięćset 천오백
Cheon-obaeg
93 Dwa tysiące 이천
Icheon
94 Dziesięć tysięcy
Man6 - Określanie czasu

Określanie czasu
Quiz
Naucz się
1 Kiedy tu przyjechałeś? 언제 이곳에 도착했어요?
Eonje igos-e dochaghaess-eoyo?
2 Dzisiaj 오늘
Oneul
3 Wczoraj 어제
Eoje
4 Dwa dni temu 이틀전에
Iteuljeon-e
5 Ile czasu zostajesz? 얼마나 머무르실 예정입니까?
Eolmana meomuleusil yejeong-ibnikka?
6 Wyrażenie potoczne 얼마나 있을 예정이야?
Eolmana iss-eul yejeong-iya?
7 Wyjeżdżam jutro 내일 떠날거예요
Naeil tteonalgeoyeyo
8 Wyrażenie potoczne 내일 다시 떠날꺼야
Naeil dasi tteonalkkeoya
9 Wyjeżdżam pojutrze 모레에 떠날거예요
Molee tteonalgeoyeyo
10 Wyrażenie potoczne 모레 다시 떠날꺼야
Mole dasi tteonalkkeoya
11 Wyjeżdżam za trzy dni 삼일후에 떠날거예요
Sam-ilhue tteonalgeoyeyo
12 Wyrażenie potoczne 삼일후에 다시 떠날꺼야
Sam-ilhue dasi tteonalkkeoya
13 Poniedziałek 월요일
Wol-yoil
14 Wtorek 화요일
Hwa-yoil
15 Środa 수요일
Su-yoil
16 Czwartek 목요일
Mog-yoil
17 Piątek 금요일
Geum-yoil
18 Sobota 토요일
To-yoil
19 Niedziela 일요일
Il-yoil
20 Styczeń 일월달
Il-woldal
21 Luty 이월달
I-woldal
22 Marzec 삼월달
Sam-woldal
23 Kwiecień 사월달
Sa-woldal
24 Maj 오월달
O-woldal
25 Czerwiec 유월달
Yu-woldal
26 Lipiec 칠월달
Chil-woldal
27 Sierpień 팔월달
Pal-woldal
28 Wrzesień 구월달
Gu-woldal
29 Październik 시월달
Si-woldal
30 Listopad 십일월월달
Sib-il-wol-woldal
31 Grudzień 십이월달
Sib-iwoldal
32 O której godzinie wyjeżdżasz? 몇 시에 떠나실 거에요?
Myeoch sie tteonasil geoeyo?
33 Wyrażenie potoczne 몇 시에 떠날 거니?
Myeoch sie tteonal geoni?
34 Rano, o godzinie ósmej 아침 여덟 시
Achim yeodeolb si
35 Inne sformułowanie 오전 여덟 시
Ojeon yeodeolb si
36 Rano, o godzinie ósmej piętnaście 아침 여덟 시 십오 분
Achim yeodeolb si sib-o bun
37 Inne sformułowanie 오전 여덟 시 십오 분
Ojeon yeodeolb si sib-o bun
38 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści 아침 여덟 시 삼십 분
Achim yeodeolb si samsib bun
39 Inne sformułowanie 오전 여덟 시 삼십 분
Ojeon yeodeolb si samsib bun
40 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć 아침 여덟 시 사십오 분
Achim yeodeolb si sasib-o bun
41 Inne sformułowanie 오전 여덟 시 사십오 분
Ojeon yeodeolb si sasib-o bun
42 Wieczorem, o godzinie osiemnastej 저녁 여섯 시
Jeonyeog yeoseos si
43 Inne sformułowanie 오후 여섯 시
Ohu yeoseos si
44 Jestem spóźniony 저는 늦었어요
Jeoneun neuj-eoss-eoyo7 - Taxi

Taxi
Quiz
Naucz się
1 Taxi! 택시!
Taegsi!
2 Dokąd jedziemy? 어디 가십니까?
Eodi gasibnikka?
3 Na dworzec, poproszę 역으로 가 주세요
Yeog-eulo ga juseyo
4 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę 낮과 밤 호텔로 가 주세요
Najgwa bam hotello ga juseyo
5 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? 공항으로 가 주세요
Gonghang-eulo ga juseyo
6 Mógłby pan wziąć mój bagaż? 제 짐 좀 넣어 주시겠어요?
Je jim jom neoh-eo jusigess-eoyo?
7 Czy to daleko stąd? 여기서 먼가요?
Yeogiseo meongayo?
8 Nie, to tuż obok 아니요, 이 근처예요
Aniyo, i geuncheoyeyo
9 Tak, trochę daleko 네, 조금 멀어요
Ne, jogeum meol-eoyo
10 Ile to będzie kosztować? 요금이 얼마나 나오나요?
Yogeum-i eolmana naonayo?
11 Proszę mnie zawieźć tutaj 여기로 데려다 주세요
Yeogilo delyeoda juseyo
12 W prawo 오른쪽 입니다
Oleunjjog ibnida
13 W lewo 왼쪽입니다
Oenjjog-ibnida
14 Prosto 곧장 가세요
Godjang gaseyo
15 To tutaj 여기입니다
Yeogiibnida
16 Tędy 저쪽입니다
Jeojjog-ibnida
17 Stop! 여기서 세워 주세요
Yeogiseo sewo juseyo
18 Proszę się nie spieszyć 천천히 하세요
Cheoncheonhi haseyo
19 Czy mogę prosić o paragon? 영수증 하나 만들어 주세요
Yeongsujeung hana mandeul-eo juseyo8 - Uczucia

Uczucia
Quiz
Naucz się
1 Bardzo lubię twój kraj 당신네 나라가 맘에 들어요
Dangsinne nalaga mam-e deul-eoyo
2 Kocham cię 사랑해요
Salanghaeyo
3 Jestem szczęśliwy 행복해요
Haengboghaeyo
4 Jestem smutny 슬퍼요
Seulpeoyo
5 Inne sformułowanie 우울해요
Uulhaeyo 
6 Dobrze mi tutaj 기분이 좋아요
Gibun-i joh-ayo
7 Zimno mi 추워요
Chuwoyo
8 Gorąco mi 더워요
Deowoyo
9 To jest za duże 이건 너무 큰데요
Igeon neomu keundeyo
10 To jest za małe 이건 너무 작은데요
Igeon neomu jag-eundeyo
11 To jest idealne 딱 맞네요
Ttag majneyo
12 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? 오늘 저녁에 데이트 할래요?
Oneul jeonyeog-e deiteu hallaeyo?
13 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem 오늘 저녁에 외출하고 싶어요
Oneul jeonyeog-e oechulhago sip-eoyo
14 To dobry pomysł 좋은 생각이예요
Joh-eun saeng-gag-iyeyo
15 Chcę się trochę rozerwać 신이 나게 즐기고 싶어요
Sin-i nage jeulgigo sip-eoyo
16 To nie jest dobry pomysł 별로 좋지 않은 생각인데요
Byeollo johji anh-eun saeng-gag-indeyo
17 Nie chce mi się wychodzić wieczorem 오늘 저녁엔 안 나가고 싶어요
Oneul jeonyeog-en an nagago sip-eoyo
18 Chcę trochę odpocząć 쉬고 싶어요
Swigo sip-eoyo
19 Czy chcesz trochę poćwiczyć? 운동하실래요?
Undonghasillaeyo?
20 Tak, muszę się odprężyć! 네, 기분전환을 좀 해야 해요
Ne, gibunjeonhwan-eul jom haeya haeyo
21 Gram w tenisa 전 테니스를 해요
Jeon teniseuleul haeyo
22 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony 아니요, 전 꽤 피곤해요
Aniyo, jeon kkwae pigonhaeyo9 - Rodzina

Rodzina
Quiz
Naucz się
1 Masz tutaj rodzinę? 당신 가족이 여기에 살고 있어요?
Dangsin gajog-i yeogie salgo iss-eoyo?
2 Wyrażenie potoczne 너희 식구들이 여기에 있니?
Neohui siggudeul-i yeogie issni?
3 Mój ojciec 아버지
Abeoji
4 Wyrażenie potoczne 아빠
Appa
5 Moja matka 어머니
Eomeoni
6 Wyrażenie potoczne 엄마
Eomma
7 Mój syn 아들
Adeul
8 Moja córka
Ttal
9 Brat 형제
Hyeongje
10 Starszy brat (powiedział przez chłopca) - Starszy brat (powiedział przez dziewczynę) 형- 오빠
Hyeong – Oppa
11 Siostra 자매
Jamae
12 Starsza siostra (powiedział przez chłopca) - Starsza siostra (powiedział przez dziewczynę) 누나 – 언니
Nuna – Eonni
13 Przyjaciel 친구
Chingu
14 Przyjaciółka 친구
Chingu
15 Mój przyjaciel 남자 친구
Namja chingu
16 Inne sformułowanie 애인
Aein
17 Moja przyjaciółka 여자 친구
Yeoja chingu
18 Inne sformułowanie 애인
Aein
19 Mój mąż 남편
Nampyeon
20 Moja żona 아내
Anae10 - Bar

Bar
Quiz
Naucz się
1 Bar
Ba
2 Synonim 술집
Suljib
3 Chcesz się czegoś napić? 무엇을 마실래요?
Mueos-eul masillaeyo?
4 Wyrażenie w języku potocznym 뭘 마실래요?
Mwol masillaeyo?
5 Pić 마시다
Masida
6 Szklanka
Jan
7 Synonim
Keob
8 Z przyjemnością 좋아요
Joh-ayo
9 Co zamawiasz? 무엇을 드실래요?
Mueos-eul deusillaeyo?
10 Wyrażenie potoczne 뭘 마실래?
Mwol masillae?
11 Co jest do picia? 어떤 음료수가 있어요?
Eotteon eumlyosuga iss-eoyo?
12 Wyrażenie potoczne 뭐가 있나요?
Mwoga issnayo?
13 Jest woda lub soki 물이랑 과일주스가 있어요
Mul-ilang gwailjuseuga iss-eoyo
14 Woda
Mul
15 Proszę dorzucić kostki lodu 얼음 좀 넣어 주시겠어요?
Eol-eum jom neoh-eo jusigess-eoyo?
16 Kostki lodu 얼음
Eol-eum
17 Czekolada do picia 핫쵸코
Haschyoko
18 Mleko 우유
Uyu
19 Herbata
Cha
20 Kawa 커피
Keopi
21 Z cukrem 설탕이랑
Seoltang-ilang
22 Ze śmietanką 크림이랑
Keulim-ilang
23 Wino 포도주
Podoju
24 Piwo 맥주
Maegju
25 Herbatę proszę 차 한 잔 주세요!
Cha han jan juseyo!
26 Piwo proszę 맥주 한 잔 주세요!
Maegju han jan juseyo!
27 Co do picia dla pana? 무엇을 드시겠어요?
Mueos-eul deusigess-eoyo?
28 Dwie herbaty proszę! 차 두 잔 주세요!
Cha du jan juseyo!
29 Dwa piwa proszę! 맥주 두 잔 주세요!
Maegju du jan juseyo!
30 Nic, dziękuję 아무것도 안 마실래요
Amugeosdo an masillaeyo
31 Twoje zdrowie! 건배
Geonbae
32 Na zdrowie! 건배
Geonbae
33 Poproszę rachunek ! 계산서 주세요!
Gyesanseo juseyo!
34 Ile jestem panu winien? 얼마예요?
Eolmayeyo?
35 Dwadzieścia euro 이만 원입니다
Iman won-ibnida
36 Ja płacę 제가 살게요
Jega salgeyo
37 Inne sformułowanie 제가 낼게요
Jega naelgeyo11 - Restauracja

Restauracja
Quiz
Naucz się
1 Restauracja 식당
Sigdang
2 Synonim 레스토랑
Leseutolang
3 Chcesz coś zjeść? 뭐 드시고 싶어요?
Mwo deusigo sip-eoyo?
4 Wyrażenie potoczne 뭐 먹을래?
Mwo meog-eullae?
5 Tak, chcę
Ne
6 Jeść 먹다
Meogda
7 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? 어디서 먹을까요?
Eodiseo meog-eulkkayo?
8 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? 어디서 점심을 먹을까요?
Eodiseo jeomsim-eul meog-eulkkayo?
9 Kolacja 저녁식사
Jeonyeogsigsa
10 Śniadanie 아침식사
Achimsigsa
11 Przepraszam! 여기요!
Yeogiyo!
12 Poproszę menu! 메뉴판 좀 갖다 주세요
Menyupan jom gajda juseyo
13 Oto menu! 메뉴판 여기 있어요
Menyupan yeogi iss-eoyo
14 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? 고기와 생선 중에 뭘 드시겠어요?
Gogiwa saengseon jung-e mwol deusigess-eoyo?
15 Wyrażenie potoczne 고기와 생선 중에 뭘 먹을래?
Gogiwa saengseon jung-e mwol meog-eullae?
16 Z ryżem 밥이랑
Bab-ilang
17 Z makaronem 면이랑
Myeon-ilang
18 Ziemniaki 감자
Gamja
19 Warzywa 야채
Yachae
20 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko 계란스크램블 -계란프라이 - 계란반숙
Gyelanseukeulaembeul - gyelanpeulai - gyelanbansug
21 Chleb
Ppang
22 Masło 버터
Beoteo
23 Sałata 샐러드
Saelleodeu
24 Deser 디저트
Dijeoteu
25 Owoce 과일
Gwail
26 Czy mogę poprosić o nóż? 칼 좀 갖다 주세요
Kal jom gajda juseyo
27 Tak, już przynoszę 네, 갖다 드릴게요
Ne, gajda deulilgeyo
28 Nóż
Kal
29 Widelec 포오크
Pookeu
30 Łyżeczka 숟가락
Sudgalag
31 Czy to danie na gorąco? 이건 따뜻한 음식인가요?
Igeon ttatteushan eumsig-ingayo?
32 Tak, i też bardzo pikantne! 네. 그리고 아주 매워요.
Ne. Geuligo aju maewoyo.
33 Gorące 따뜻하다
Ttatteushada
34 Zimne 차갑다
Chagabda
35 Pikantne 맵다
Maebda
36 Zamówię rybę! 전, 생선으로 할게요
Jeon, saengseon-eulo halgeyo
37 Ja też 저도요
Jeodoyo12 - Rozstanie

Rozstanie
Quiz
Naucz się
1 Już późno! Muszę iść! 시간이 늦어서 가야해요
Sigan-i neuj-eoseo gayahaeyo
2 Moglibyśmy się znów spotkać? 다시 만날 수 있을까요?
Dasi mannal su iss-eulkkayo?
3 Tak, z przyjemnością 네, 그럼요
Ne, geuleom-yo
4 Mieszkam pod tym adresem 우리 집 주소예요
Uli jib jusoyeyo
5 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? 전화번호 있어요?
Jeonhwabeonho iss-eoyo?
6 Tak, proszę 네, 여기있어요
Ne, yeogiiss-eoyo
7 Było mi bardzo miło 즐거운 시간을 보냈어요
Jeulgeoun sigan-eul bonaess-eoyo
8 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam 저도 만나서 반가웠어요
Jeodo mannaseo bangawoss-eoyo
9 Zobaczymy się wkrótce 조만간에 다시 만나요
Jomangan-e dasi mannayo
10 Mam taką nadzieję! 저도 그랬음 좋겠네요
Jeodo geulaess-eum johgessneyo
11 Do widzenia! 안녕히 가세요
Annyeonghi gaseyo
12 Wyrażenie potoczne 잘 가
Jal ga
13 Do jutra! 내일 봐요
Naeil bwayo
14 Wyrażenie potoczne 내일 봐
Naeil bwa
15 Cześć! 잘 가요
Jal gayo
16 Wyrażenie potoczne 잘 가
Jal ga13 - Transport

Transport
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? 실례합니다만 버스 정류장이 어디있나요?
Sillyehabnidaman beoseu jeonglyujang-i eodiissnayo?
2 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? 태양시 가는 표 가격이 얼마인가요?
Taeyangsi ganeun pyo gagyeog-i eolmaingayo?
3 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? 이 기차는 어디로 가나요?
I gichaneun eodilo ganayo?
4 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? 이 기차는 태양시에 정차하나요?
I gichaneun taeyangsie jeongchahanayo?
5 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 태양시로 가는 기차는 언제 출발합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje chulbalhabnikka?
6 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 태양시로 가는 기차는 언제 도착합니까?
Taeyangsilo ganeun gichaneun eonje dochaghabnikka?
7 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta 태양시 가는 표 하나 주세요
Taeyangsi ganeun pyo hana juseyo
8 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? 기차 시간표를 아시나요?
Gicha siganpyoleul asinayo?
9 Rozkład jazdy autobusów 버스 시간표
Beoseu siganpyo
10 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? 태양시 가는 기차가 어디 있나요?
Taeyangsi ganeun gichaga eodi issnayo?
11 To ten pociąg 저기에 있습니다
Jeogie issseubnida
12 Dziękuję 감사합니다
Gamsahabnida
13 Nie ma za co. Miłej podróży! 천만에요. 여행 잘 하세요
Cheonman-eyo. Yeohaeng jal haseyo
14 Serwis samochodowy 카센터
Kasenteo
15 Stacja benzynowa 주유소
Juyuso
16 Do pełna proszę 꽉 채워 주세요
Kkwag chaewo juseyo
17 Rower 자전거
Jajeongeo
18 Centrum miasta 중심지
Jungsimji
19 Przedmieście 교외
Gyooe
20 To duże miasto 이곳은 큰 도시입니다
Igos-eun keun dosiibnida
21 To miasteczko 이곳은 마을입니다
Igos-eun ma-eul-ibnida
22 Góra
San
23 Jezioro 호수
Hosu
24 Wieś 시골, 농촌
Sigol, nongchon14 - Szukamy kogoś

Szukamy kogoś
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, czy jest Sarah? 사라 있습니까?
Sala issseubnikka?
2 Tak, jest 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
3 Sarah wyszła 사라씨는 외출했어요
Salassineun oechulhaess-eoyo
4 Może pan do niej zadzwonić na komórkę 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
5 Wie pani gdzie ona jest? 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
6 Jest w pracy 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
7 Inne sformułowanie 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
8 Jest u siebie 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo
9 Przepraszam, czy jest Julien? 쥴리앙 있습니까?
Jyulliang issseubnikka?
10 Tak, jest 네, 있어요
Ne, iss-eoyo
11 Julien wyszedł 줄리앙씨는 외출했어요
Julliangssineun oechulhaess-eoyo
12 Wie pan gdzie on jest? 어디 가면 만날 수 있을까요?
Eodi gamyeon mannal su iss-eulkkayo?
13 Może pani do niego zadzwonić na komórkę 핸드폰으로 연락해보세요
Haendeupon-eulo yeonlaghaeboseyo
14 Jest w pracy 직장에 갔어요
Jigjang-e gass-eoyo
15 Inne sformułowanie 일하러 갔어요
ilhaleo gass-eoyo
16 Jest u siebie 집에 있어요
Jib-e iss-eoyo15 - Hotel

Hotel
Quiz
Naucz się
1 Hotel 호텔
Hotel
2 Mieszkanie 아파트
Apateu
3 Witamy! 환영합니다
Hwan-yeonghabnida
4 Czy są wolne pokoje? 빈 방 있나요?
Bin bang issnayo?
5 Czy to jest pokój z łazienką? 방안에 욕실이 딸려 있나요?
Bang-an-e yogsil-i ttallyeo issnayo?
6 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? 일인용 침대 두 개를 원하시나요?
Il-in-yong chimdae du gaeleul wonhasinayo?
7 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? 이인용 침대 하나를 원하시나요?
Iin-yong chimdae hanaleul wonhasinayo?
8 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem 욕실 딸린 방-발코니 딸린- 샤워실이 딸린
Yogsil ttallin bang - balkoni ttallin - syawosil-i ttallin
9 Pokój ze śniadaniem 숙박과 아침식사 포함
Sugbaggwa achimsigsa poham
10 Jaka jest cena noclegu? 하루 밤에 얼마입니까?
Halu bam-e eolmaibnikka?
11 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? 방을 좀 먼저 볼 수 있을까요?
Bang-eul jom meonjeo bol su iss-eulkkayo?
12 Tak, oczywiście! 네. 그럼요
Ne. Geuleom-yo
13 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny 고맙습니다. 방이 아주 좋네요
Gomabseubnida. Bang-i aju johneyo
14 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? 그럼, 오늘 밤 여기서 묵을 수 있나요?
Geuleom, oneul bam yeogiseo mug-eul su issnayo?
15 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo 저한텐 조금 비싸네요.
Jeohanten jogeum bissaneyo.
16 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? 제 짐 좀 맡아주시겠습니까?
Je jim jom mat-ajusigessseubnikka?
17 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? 제 방은 어디 인가요?
Je bang-eun eodi ingayo?
18 Na pierwszym piętrze 이층에 있습니다.
Icheung-e issseubnida.
19 Czy jest winda? 엘리베이터가 있나요?
Ellibeiteoga issnayo?
20 Winda jest po pani lewej stronie 엘리베이터는 왼쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oenjjog-e issseubnida
21 Winda jest po pani prawej stronie 엘리베이터는 오른쪽에 있습니다
Ellibeiteoneun oleunjjog-e issseubnida
22 Przepraszam, gdzie jest pralnia? 세탁실이 어디 있나요
Setagsil-i eodi issnayo
23 Na parterze 세탁실은 일층에 있습니다
Setagsil-eun ilcheung-e issseubnida
24 Parter 일층
Ilcheung
25 Pokój
Bang
26 Prasowalnia 세탁소
Setagso
27 Salon fryzjerski 미용실
Miyongsil
28 Parking samochodowy 주차장
Juchajang
29 Spotykamy się w sali konferencyjnej? 회의실에서 만날까요?
Hoeuisil-eseo mannalkkayo?
30 Sala konferencyjna 회의실
Hoeuisil
31 Basen z podgrzewaną wodą 온수물 수영장
Onsumul suyeongjang
32 Basen 수영장
Suyeongjang
33 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej 저 좀 아침 일곱 시에 깨워주세요
Jeo jom achim ilgob sie kkaewojuseyo
34 Poproszę klucz 열쇠 좀 주세요
Yeolsoe jom juseyo
35 Poproszę kartę 비밀번호 좀 알려 주세요
Bimilbeonho jom allyeo juseyo
36 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? 저에게 연락 온 거 있나요?
Jeoege yeonlag on geo issnayo?
37 Tak, proszę 네. 여기있어요
Ne. Yeogiiss-eoyo
38 Nie, nie ma 아니요. 아무 연락도 안 왔는데요
Aniyo. Amu yeonlagdo an wassneundeyo
39 Gdzie można rozmienić pieniądze? 어디서 잔돈으로 바꿀 수 있을까요?
Eodiseo jandon-eulo bakkul su iss-eulkkayo?
40 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? 잔돈으로 좀 바꿔 주시겠어요?
Jandon-eulo jom bakkwo jusigess-eoyo?
41 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? 네. 얼마 바꾸실 건데요?
Ne. Eolma bakkusil geondeyo?16 - Pantai

Pantai
Quiz
Naucz się
1 Plaża 해변
Haebyeon
2 Gdzie mógłbym kupić piłkę? 물놀이 공을 어디서 파는지 아세요?
Mulnol-i gong-eul eodiseo paneunji aseyo?
3 Tam dalej jest sklep 이리로 가시면 가게가 있습니다
Ililo gasimyeon gagega issseubnida
4 Piłka 물놀이 공
Mulnol-i gong
5 Lornetka 쌍안경
Ssang-angyeong
6 Czapka z daszkiem 챙 달린 모자
Chaeng dallin moja
7 Ręcznik 수건
Sugeon
8 Sandały 샌달
Saendal
9 Wiaderko 물통
Multong
10 Krem przeciwsłoneczny 썬크림
Sseonkeulim
11 Kąpielówki 수영 팬티
Suyeong paenti
12 Okulary przeciwsłoneczne 썬그라스
Sseongeulaseu
13 Owoce morza 새우, 조개류
Saeu, jogaelyu
14 Opalać się 햇빛을 쬐다
Haesbich-eul jjoeda
15 Słonecznie 양지바른
Yangjibaleun
16 Zachód słońca 일몰
Ilmol
17 Parasol 파라솔
Palasol
18 Słońce
Hae
19 Synonim 태양
Taeyang
20 Udar słoneczny 일광욕
Ilgwang-yog
21 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? 여기서 수영하면 위험한가요?
Yeogiseo suyeonghamyeon wiheomhangayo?
22 Nie, tu jest bezpiecznie 아니요. 위험하지 않아요
Aniyo. Wiheomhaji anh-ayo
23 Tak, pływanie jest tu zabronione 네. 여기서는 수영하는 게 금지돼있어요
Ne. Yeogiseoneun suyeonghaneun ge geumjidwaeiss-eoyo
24 Pływać 수영하다
Suyeonghada
25 Pływanie 수영
Suyeong
26 Fala 파도
Pado
27 Morze 바다
Bada
28 Wydma 모래 언덕
Molae eondeog
29 Piasek 모래
Molae
30 Jaka jest prognoza pogody na jutro? 내일 일기예보는 어떤가요?
Naeil ilgiyeboneun eotteongayo?
31 Pogoda się zmieni 날씨가 바뀔 거예요
Nalssiga bakkwil geoyeyo
32 Będzie padać 비가 올 거예요
Biga ol geoyeyo
33 Będzie słonecznie 해가 뜰거예요
Haega tteulgeoyeyo
34 Będzie wietrznie 바람이 많이 불 거예요
Balam-i manh-i bul geoyeyo
35 Kostium kąpielowy 수영복
Suyeongbog
36 Cień 그늘
Geuneul17 - W razie problemów

W razie problemów
Quiz
Naucz się
1 Mogłaby mi pani pomóc? 저 좀 도와주시겠어요?
Jeo jom dowajusigess-eoyo?
2 Wyrażenie potoczne 나 좀 도와줘
Na jom dowajwo
3 Zgubiłem się 길을 잃어버렸어요
Gil-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
4 Co dla pani? 무슨 일이신가요?
Museun il-isingayo?
5 Co się stało? 무슨 일이 일어났지요?
Museun il-i il-eonassjiyo?
6 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? 통역사를 어디서 구할 수 있나요?
Tong-yeogsaleul eodiseo guhal su issnayo?
7 Gdzie jest najbliższa apteka? 가장 가까운 약국이 어디에 있나요?
Gajang gakkaun yaggug-i eodie issnayo?
8 Mogłaby pani wezwać lekarza? 의사 좀 불러 주세요
Uisa jom bulleo juseyo
9 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? 무슨 치료를 받고 계신가요?
Museun chilyoleul badgo gyesingayo?
10 Szpital 병원
Byeong-won
11 Apteka 약국
Yaggug
12 Lekarz 의사
Uisa
13 Służby medyczne 의료 서비스
Uilyo seobiseu
14 Zgubiłem moje dokumenty 제 신분증을 잃어버렸어요
Je sinbunjeung-eul ilh-eobeolyeoss-eoyo
15 Skradziono mi moje dokumenty 제 신분증을 도난 당했어요
Je sinbunjeung-eul donan danghaess-eoyo
16 Biuro Rzeczy Znalezionych 분실물 보관소
Bunsilmul bogwanso
17 Punkt pierwszej pomocy 구조대
Gujodae
18 Wyjście ewakuacyjne 비상구
Bisang-gu
19 Policja 경찰서
Gyeongchalseo
20 Dokumenty 신분증명서
Sinbunjeungmyeongseo
21 Inne sformułowanie 신분증
Sinbunjeung
22 Pieniądze 현금
Hyeongeum
23 Synonim
Don
24 Paszport 여권
Yeogwon
25 Bagaż
Jim
26 Już dosyć! Nie, dziękuję! 아니요, 괜찮습니다
Aniyo, gwaenchanhseubnida
27 Proszę mnie zostawić w spokoju! 저 좀 가만히 내버려 두세요
Jeo jom gamanhi naebeolyeo duseyo
28 Proszę odejść! 저리 가세요!
Jeoli gaseyo!
Pobierz mp3 i pdf
MP3 + PDF

Pobierz wszystkie idiomy i zwroty

Darmowe demoRozpocząć

Pobierz mp3 i pdf