Słownictwo > Niemiecki

1 - Słownictwo podstawowe

Słownictwo podstawowe
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry Guten Tag
2 Dobry wieczór Guten Abend
3 Do widzenia Auf Wiedersehen
4 Do zobaczenia Bis später
5 Tak Ja
6 Nie Nein
7 Przepraszam! Bitte!
8 Dziękuję Danke schön!
9 Dziękuję bardzo! Vielen Dank!
10 Dziękuję za pomoc Danke für Ihre Hilfe
11 Proszę Bitte sehr
12 Zgoda! In Ordnung
13 Przepraszam, ile to kosztuje? Was kostet das bitte?
14 Przepraszam! Entschuldigung!
15 Nie rozumiem Ich verstehe nicht
16 Zrozumiałem Ich habe verstanden
17 Nie wiem Ich weiß nicht
18 Wstęp wzbroniony Verboten
19 Przepraszam, gdzie są toalety? Wo sind die Toiletten bitte?
20 Szczęśliwego Nowego Roku! Frohes Neues Jahr
21 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Alles Gute zum Geburtstag!
22 Gratulacje! Gratuliere!2 - Rozmowa

Rozmowa
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry. Jak się masz? Hallo, wie geht es dir?
2 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. Hallo, gut danke
3 Czy mówisz po niemiecku? Sprichst du Deutsch?
4 Nie, nie mówię po niemiecku Nein, ich spreche kein Deutsch
5 Tylko trochę. Nur ein wenig
6 Skąd jesteś? Woher kommst du?
7 Jaka jest twoja narodowość? Was ist deine Staatsbürgerschaft?
8 Jestem Polakiem Ich bin Pole
9 Jeśli to mówi kobieta Ich bin Polin
10 A ty, mieszkasz tutaj? Und du, lebst du hier?
11 Tak, mieszkam tu. Ja, ich wohne hier
12 Nazywam się Sarah, a ty? Mein Name ist Sarah. Und du, wie heißt du?
13 Julien. Julian
14 Co tutaj robisz? Was machst du hier?
15 Jestem na wakacjach. Ich bin auf Urlaub
16 Jesteśmy na wakacjach. Wir sind auf Urlaub
17 Jestem tu służbowo Ich bin auf Geschäftsreise
18 Pracuję tutaj Ich arbeite hier
19 Pracujemy tutaj Wir arbeiten hier
20 Gdzie tu można dobrze zjeść? Was sind die guten Lokale um auszugehen und zu essen?
21 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? Gibt es ein Museum in der Gegend?
22 Gdzie mogę skorzystać z internetu? Wo finde ich eine Internetverbindung?3 - Nauka

Nauka
Quiz
Naucz się
1 Chcesz się nauczyć kilku słów? Willst du ein paar Vokabeln lernen?
2 Tak, chcę Ja, einverstanden!
3 Jak to się nazywa? Wie heißt das?
4 To jest stół Das ist ein Tisch
5 Stół, rozumiesz? Ein Tisch. Verstehst du?
6 Nie rozumiem Ich verstehe nicht
7 Możesz powtórzyć? Kannst du das bitte wiederholen?
8 Czy możesz mówić trochę wolniej? Kannst du bitte langsamer sprechen?
9 Możesz to napisać? Kannst du es bitte aufschreiben?
10 Zrozumiałem Ich habe verstanden4 - Kolory

Kolory
Quiz
Naucz się
1 Lubię kolor tego stołu Ich mag die Farbe dieses Tisches
2 To kolor czerwony Es ist rot
3 Niebieski Blau
4 Żółty Gelb
5 Biały Weiß
6 Czarny Schwarz
7 Zielony Grün
8 Pomarańczowy Orange
9 Fioletowy Violett
10 Szary Grau5 - Liczby

Liczby
Quiz
Naucz się
1 Zero Null
2 Jeden Eins
3 Dwa Zwei
4 Trzy Drei
5 Cztery Vier
6 Pięć Fünf
7 Sześć Sechs
8 Siedem Sieben
9 Osiem Acht
10 Dziewięć Neun
11 Dziesięć Zehn
12 Jedenaście Elf
13 Dwanaście Zwölf
14 Trzynaście Dreizehn
15 Czternaście Vierzehn
16 Piętnaście Fünfzehn
17 Szesnaście Sechzehn
18 Siedemnaście Siebzehn
19 Osiemnaście Achtzehn
20 Dziewiętnaście Neunzehn
21 Dwadzieścia Zwanzig
22 Dwadzieścia jeden Einundzwanzig
23 Dwadzieścia dwa Zweiundzwanzig
24 Dwadzieścia trzy Dreiundzwanzig
25 Dwadzieścia cztery Vierundzwanzig
26 Dwadzieścia pięć Fünfundzwanzig
27 Dwadzieścia sześć Sechsundzwanzig
28 Dwadzieścia siedem Siebenundzwanzig
29 Dwadzieścia osiem Achtundzwanzig
30 Dwadzieścia dziewięć Neunundzwanzig
31 Trzydzieści Dreißig
32 Trzydzieści jeden Einunddreißig
33 Trzydzieści dwa Zweiunddreißig
34 Trzydzieści trzy Dreiunddreißig
35 Trzydzieści cztery Vierunddreißig
36 Trzydzieści pięć Fünfunddreißig
37 Trzydzieści sześć Sechsunddreißig
38 Czterdzieści Vierzig
39 Pięćdziesiąt Fünfzig
40 Sześćdziesiąt Sechszig
41 Siedemdziesiąt Siebzig
42 Osiemdziesiąt Achtzig
43 Dziewięćdziesiąt Neunzig
44 Sto Hundert
45 Sto pięć Hundertfünf
46 Dwieście Zweihundert
47 Trzysta Dreihundert
48 Czterysta Vierhundert
49 Tysiąc Tausend
50 Tysiąc pięćset Eintausendfünfhundert
51 Dwa tysiące Zweitausend
52 Dziesięć tysięcy Zehntausend6 - Określanie czasu

Określanie czasu
Quiz
Naucz się
1 Kiedy tu przyjechałeś? Wann bist du hier angekommen?
2 Dzisiaj Heute
3 Wczoraj Gestern
4 Dwa dni temu Vor zwei Tagen
5 Ile czasu zostajesz? Wie lange bleibst du?
6 Wyjeżdżam jutro Ich fahre morgen wieder ab
7 Wyjeżdżam pojutrze Ich fahre übermorgen wieder ab
8 Wyjeżdżam za trzy dni Ich fahre in drei Tagen ab
9 Poniedziałek Montag
10 Wtorek Dienstag
11 Środa Mittwoch
12 Czwartek Donnerstag
13 Piątek Freitag
14 Sobota Samstag
15 Niedziela Sonntag
16 Styczeń Januar
17 Luty Februar
18 Marzec März
19 Kwiecień April
20 Maj Mai
21 Czerwiec Juni
22 Lipiec Juli
23 Sierpień August
24 Wrzesień September
25 Październik Oktober
26 Listopad November
27 Grudzień Dezember
28 O której godzinie wyjeżdżasz? Wann fährst du ab?
29 Rano, o godzinie ósmej In der Früh um acht Uhr
30 Rano, o godzinie ósmej piętnaście In der Früh um acht Uhr fünfzehn
31 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści In der Früh um acht Uhr dreißig
32 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć In der Früh um acht Uhr fünfundvierzig
33 Wieczorem, o godzinie osiemnastej Am Abend um sechs Uhr
34 Jestem spóźniony Ich bin spät dran7 - Taxi

Taxi
Quiz
Naucz się
1 Taxi! Taxi!
2 Dokąd jedziemy? Wo möchten Sie denn hin?
3 Na dworzec, poproszę Ich muß zum Bahnhof
4 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę Ich muß ins Hotel Tag und Nacht
5 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? Können Sie mich zum Flughafen bringen, bitte?
6 Mógłby pan wziąć mój bagaż? Können Sie mein Gepäck nehmen?
7 Czy to daleko stąd? Ist das weit von hier entfernt?
8 Nie, to tuż obok Nein, es ist ganz nah
9 Tak, trochę daleko Das ist ein bisschen weiter weg
10 Ile to będzie kosztować? Wieviel wird das kosten?
11 Proszę mnie zawieźć tutaj Fahren Sie mich hin bitte
12 W prawo Das ist rechts
13 W lewo Das ist links
14 Prosto Das ist gerade aus
15 To tutaj Das ist hier
16 Tędy Dort
17 Stop! Stop!
18 Proszę się nie spieszyć Nehmen Sie sich Zeit
19 Czy mogę prosić o paragon? Könnte ich eine Rechnung bekommen?8 - Uczucia

Uczucia
Quiz
Naucz się
1 Bardzo lubię twój kraj Ich mag dein Land sehr
2 Kocham cię Ich liebe dich
3 Jestem szczęśliwy Ich bin glücklich
4 Jestem smutny Ich bin traurig
5 Dobrze mi tutaj Ich fühle mich sehr wohl hier
6 Zimno mi Mir ist kalt
7 Gorąco mi Mir ist heiß
8 To jest za duże Es ist zu groß
9 To jest za małe Es ist zu klein
10 To jest idealne Es ist perfekt
11 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? Willst du heute Abend ausgehen
12 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem Ich würde gerne heute Abend ausgehen
13 To dobry pomysł Das ist eine gute Idee
14 Chcę się trochę rozerwać Ich will mich amüsieren
15 To nie jest dobry pomysł Es ist keine gute Idee
16 Nie chce mi się wychodzić wieczorem Ich will heute Abend nicht ausgehen
17 Chcę trochę odpocząć Ich will mich entspannen
18 Czy chcesz trochę poćwiczyć? Möchtest du Sport treiben?
19 Tak, muszę się odprężyć! Ja, ich brauche Abwechslung
20 Gram w tenisa Ich spiele Tennis
21 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony Nein danke, ich bin schon müde9 - Rodzina

Rodzina
Quiz
Naucz się
1 Masz tutaj rodzinę? Hast du Familie hier?
2 Mój ojciec Mein Vater
3 Moja matka Meine Mutter
4 Mój syn Mein Sohn
5 Moja córka Meine Tochter
6 Brat Ein Bruder
7 Siostra Eine Schwester
8 Przyjaciel Ein Freund
9 Przyjaciółka Eine Freundin
10 Mój przyjaciel Mein Freund
11 Moja przyjaciółka Meine Freundin
12 Mój mąż Mein Ehemann
13 Moja żona Meine Ehefrau10 - Bar

Bar
Quiz
Naucz się
1 Bar Die Bar
2 Chcesz się czegoś napić? Willst du etwas trinken?
3 Pić Trinken
4 Szklanka Glas
5 Z przyjemnością Gerne
6 Co zamawiasz? Was möchtest du gerne?
7 Co jest do picia? Was gibt es zu trinken ?
8 Jest woda lub soki Wasser oder Fruchtsäfte
9 Woda Wasser
10 Proszę dorzucić kostki lodu Können Sie bitte Eiswürfel dazugeben?
11 Kostki lodu Eiswürfel
12 Czekolada do picia Heiße Schokolade
13 Mleko Milch
14 Herbata Tee
15 Kawa Kaffee
16 Z cukrem Mit Zucker
17 Ze śmietanką Mit Sahne
18 Wino Wein
19 Piwo Bier
20 Herbatę proszę Einen Tee bitte!
21 Piwo proszę Ein Bier bitte
22 Co do picia dla pana? Was wollen Sie trinken?
23 Dwie herbaty proszę! Zwei Tee bitte!
24 Dwa piwa proszę! Zwei Bier bitte
25 Nic, dziękuję Nichts, danke
26 Twoje zdrowie! Prost!
27 Na zdrowie! Zum Wohle!
28 Poproszę rachunek ! Zahlen bitte!
29 Ile jestem panu winien? Wieviel macht das?
30 Dwadzieścia euro Zwanzig Euro
31 Ja płacę Ich lade dich ein11 - Restauracja

Restauracja
Quiz
Naucz się
1 Restauracja Das Restaurant
2 Chcesz coś zjeść? Willst du etwas essen ?
3 Tak, chcę Ja, ich möchte gerne
4 Jeść Essen
5 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? Wo können wir essengehen?
6 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? Wo können wir mittagessen?
7 Kolacja Abendessen
8 Śniadanie Frühstück
9 Przepraszam! Bitte!
10 Poproszę menu! Die Karte bitte
11 Oto menu! Hier ist die Karte
12 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? Was ißt du lieber, Fleisch oder Fisch?
13 Z ryżem Mit Reis
14 Z makaronem Mit Nudeln
15 Ziemniaki Kartoffeln
16 Warzywa Gemüse
17 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko Rührei - Spiegelei - gekochtes Ei
18 Chleb Brot
19 Masło Butter
20 Sałata Ein Salat
21 Deser Einen Nachtisch
22 Owoce Früchte
23 Czy mogę poprosić o nóż? Könnte ich bitte ein Messer haben?
24 Tak, już przynoszę Ja ich bringe es Ihnen sofort
25 Nóż Ein Messer
26 Widelec Eine Gabel
27 Łyżeczka Ein Löffel
28 Czy to danie na gorąco? Ist es ein warmes Gericht?
29 Tak, i też bardzo pikantne! Ja und auch sehr scharf!
30 Gorące Warm
31 Zimne Kalt
32 Pikantne Scharf
33 Zamówię rybę! Ich werde Fisch nehmen!
34 Ja też Ich auch12 - Rozstanie

Rozstanie
Quiz
Naucz się
1 Już późno! Muszę iść! Es ist spät! Ich muß los!
2 Moglibyśmy się znów spotkać? Könnten wir uns wiedersehen?
3 Tak, z przyjemnością Ja, gerne
4 Mieszkam pod tym adresem Ich habe diese Adresse
5 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? Hast du eine Telefonnummer?
6 Tak, proszę Ja, hier ist sie
7 Było mi bardzo miło Ich habe einen schönen Moment mit Dir verbracht
8 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam Ich auch. Es war schön Dich kennenzulernen
9 Zobaczymy się wkrótce Wir sehen uns dann bald
10 Mam taką nadzieję! Ich hoffe es auch
11 Do widzenia! Auf Wiedersehen
12 Do jutra! Bis morgen
13 Cześć! Tschüß!13 - Transport

Transport
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? Verzeihung! Ich suche die Bushaltestelle.
2 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? Was kostet eine Fahrkarte nach Sonnenstadt?
3 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? Wohin fährt dieser Zug?
4 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? Hält dieser Zug in Sonnenstadt an?
5 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? Wann fährt der Zug nach Sonnenstadt los?
6 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? Wann kommt der Zug nach Sonnenstadt an?
7 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta Eine Fahrkarte nach Sonnenstadt bitte
8 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? Haben Sie den Fahrplan des Zuges?
9 Rozkład jazdy autobusów Bus Fahrplan
10 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? Welcher Zug fährt nach Sonnenstadt bitte?
11 To ten pociąg Es ist dieser
12 Dziękuję Danke schön!
13 Nie ma za co. Miłej podróży! Gern geschehen, gute Fahrt!
14 Serwis samochodowy Die Werkstatt
15 Stacja benzynowa Die Tankstelle
16 Do pełna proszę Volltanken, bitte
17 Rower Fahrrad
18 Centrum miasta Stadtzentrum
19 Przedmieście Vorstadt
20 To duże miasto Es ist eine Stadt
21 To miasteczko Es ist ein Dorf
22 Góra Ein Berg
23 Jezioro Ein See
24 Wieś Am Land14 - Szukamy kogoś

Szukamy kogoś
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, czy jest Sarah? Ist Sarah da?
2 Tak, jest Ja, sie ist hier
3 Sarah wyszła Sie ist fort
4 Może pan do niej zadzwonić na komórkę Sie können sie über ihr Handy erreichen
5 Wie pani gdzie ona jest? Wissen Sie wo ich sie finden kann?
6 Jest w pracy Sie ist auf ihrer Arbeit
7 Jest u siebie Sie ist zuhause
8 Przepraszam, czy jest Julien? Ist Julian da?
9 Tak, jest Ja, er ist hier
10 Julien wyszedł Er ist fort
11 Wie pan gdzie on jest? Wissen Sie wo ich ihn finden kann?
12 Może pani do niego zadzwonić na komórkę Sie können ihn über sein Handy erreichen
13 Jest w pracy Er ist auf seiner Arbeit
14 Jest u siebie Er ist zuhause15 - Hotel

Hotel
Quiz
Naucz się
1 Hotel Das Hotel
2 Mieszkanie Wohnung
3 Witamy! Willkommen
4 Czy są wolne pokoje? Haben Sie ein freies Zimmer?
5 Czy to jest pokój z łazienką? Gibt es ein Bad im Zimmer?
6 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? Bevorzugen Sie zwei Einzelbetten?
7 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? Hätten Sie gerne ein Doppelzimmer?
8 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem Ein Zimmer mit Badewanne - mit Balkon - mit Dusche
9 Pokój ze śniadaniem Zimmer mit Frühstück
10 Jaka jest cena noclegu? Wieviel ist es pro Nacht?
11 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? Ich würde gerne das Zimmer zuerst sehen
12 Tak, oczywiście! Ja, natürlich
13 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny Danke, das Zimmer ist sehr schön
14 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? Gut, kann ich für eine Nacht reservieren?
15 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo Es ist ein bisschen zu teuer für mich
16 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? Können Sie sich bitte um mein Gepäck kümmern?
17 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? Wo befindet sich mein Zimmer?
18 Na pierwszym piętrze Es ist im ersten Stock
19 Czy jest winda? Gibt es ein Aufzug?
20 Winda jest po pani lewej stronie Der Aufzug ist auf der linken Seite
21 Winda jest po pani prawej stronie Der Aufzug ist auf der rechten Seite
22 Przepraszam, gdzie jest pralnia? Wo befindet sich die Waschküche?
23 Na parterze Sie ist im Erdgeschoß
24 Parter Erdgeschoß
25 Pokój Schlafzimmer
26 Prasowalnia Reinigung
27 Salon fryzjerski Friseur
28 Parking samochodowy Garage
29 Spotykamy się w sali konferencyjnej? Wir treffen uns in Konferenzraum?
30 Sala konferencyjna Meetingraum
31 Basen z podgrzewaną wodą Das Schwimmbad ist geheizt
32 Basen Schwimmbad
33 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej Könnten Sie mich bitte um sieben aufwecken?
34 Poproszę klucz Die Schlüssel bitte
35 Poproszę kartę Der Paß bitte
36 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? Sind irgendwelche Nachrichten für mich da?
37 Tak, proszę Ja, hier sind sie
38 Nie, nie ma Nein, Sie haben keine Nachrichten erhalten
39 Gdzie można rozmienić pieniądze? Wo kann ich Wechselgeld becommen?
40 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? Könnten Sie mir wechseln, bitte?
41 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? Ja, wir können für Sie wechseln, wieviel brauchen Sie?16 - Pantai

Pantai
Quiz
Naucz się
1 Plaża Der Strand
2 Gdzie mógłbym kupić piłkę? Wissen Sie wo ich einen Ball kaufen kann?
3 Tam dalej jest sklep Es gibt ein Geschäft in dieser Richtung
4 Piłka Ein Ball
5 Lornetka Ein Fernglas
6 Czapka z daszkiem Eine Kappe
7 Ręcznik Ein Badetuch
8 Sandały Sandalen
9 Wiaderko Ein Eimer
10 Krem przeciwsłoneczny Eine Sonnencreme
11 Kąpielówki Eine Badehose
12 Okulary przeciwsłoneczne Eine Sonnenbrille
13 Owoce morza Schalentiere
14 Opalać się Sich sonnen
15 Słonecznie Sonnig
16 Zachód słońca Der Sonnenuntergang
17 Parasol Der Sonnenschirm
18 Słońce Die Sonne
19 Udar słoneczny Ein Sonnenstich
20 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? Ist es gefährlich hier zu schwimmen?
21 Nie, tu jest bezpiecznie Nein, es ist nicht gefährlich
22 Tak, pływanie jest tu zabronione Ja, es ist untersagt hier zu schwimmen
23 Pływać Schwimmen
24 Pływanie Das Schwimmen
25 Fala Die Welle
26 Morze Das Meer
27 Wydma Die Düne
28 Piasek Der Sand
29 Jaka jest prognoza pogody na jutro? Was ist die Wettervorhersage für morgen?
30 Pogoda się zmieni Das Wetter wird sich ändern
31 Będzie padać Es wird regnen
32 Będzie słonecznie Es wird sonnig
33 Będzie wietrznie Es wird sehr windig
34 Kostium kąpielowy Der Badeanzug17 - W razie problemów

W razie problemów
Quiz
Naucz się
1 Mogłaby mi pani pomóc? Könnten Sie mir bitte helfen?
2 Zgubiłem się Ich habe mich verlaufen
3 Co dla pani? Was möchten Sie?
4 Co się stało? Was ist passiert?
5 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? Wo kann ich einen Dolmetscher finden?
6 Gdzie jest najbliższa apteka? Wo befindet sich die nächste Apotheke?
7 Mogłaby pani wezwać lekarza? Könnten Sie einen Arzt anrufen bitte?
8 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? Welche Art von Behandlung befolgen Sie zur Zeit?
9 Szpital Ein Krankenhaus
10 Apteka Eine Apotheke
11 Lekarz Ein Arzt
12 Służby medyczne Medizinische Abteilung
13 Zgubiłem moje dokumenty Ich habe meine Papiere verloren
14 Skradziono mi moje dokumenty Meine Papiere wurden mir gestohlen
15 Biuro Rzeczy Znalezionych Fundbüro
16 Punkt pierwszej pomocy Erste Hilfe Station
17 Wyjście ewakuacyjne Notausgang
18 Policja Die Polizei
19 Dokumenty Papiere
20 Pieniądze Geld
21 Paszport Pass
22 Bagaż Gepäck
23 Już dosyć! Nie, dziękuję! Es ist in Ordnung, nein danke
24 Proszę mnie zostawić w spokoju! Lassen Sie mich in Ruhe!
25 Proszę odejść! Gehen Sie!
Pobierz mp3 i pdf
MP3 + PDF

Pobierz wszystkie idiomy i zwroty

Darmowe demoRozpocząć

Pobierz mp3 i pdf