Słownictwo > serbski

1 - Słownictwo podstawowe
Polski Serbski Wymowa
🔊 Dzień dobry 🔊 Dobar dan dobar dan
🔊 Dzień dobry 🔊 Dobro jutro dobro youtro
🔊 Dobry wieczór 🔊 Dobro veče dobro vetche
🔊 Do widzenia 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Do zobaczenia 🔊 Vidimo se Vidimo sé
🔊 Tak 🔊 Da da
🔊 Nie 🔊 Ne ne
🔊 Przepraszam! 🔊 Molim vas molim vas
🔊 Dziękuję 🔊 Hvala hvala
🔊 Dziękuję bardzo! 🔊 Hvala puno! hvala pouno
🔊 Dziękuję bardzo! 🔊 Hvala lepo! hvala lepo
🔊 Dziękuję za pomoc 🔊 Hvala na pomoći hvala na pomotchi
🔊 Proszę 🔊 Nema na čemu nema na tchemou
🔊 Proszę 🔊 Molim! molim
🔊 Zgoda! 🔊 U redu ou redou
🔊 Przepraszam, ile to kosztuje? 🔊 Koliko košta? koliko kochta
🔊 Przepraszam, ile to kosztuje? 🔊 Pošto je? pochto ye
🔊 Przepraszam! 🔊 Izvinite izvinite
🔊 Przepraszam! 🔊 Oprostite oprostite
🔊 Nie rozumiem 🔊 Ne razumem né razoumem
🔊 Zrozumiałem 🔊 Razumeo sam razoumeo sam
🔊 Zrozumiałam 🔊 Razumela sam razoumela sam
🔊 Nie wiem 🔊 Ne znam né znam
🔊 Wstęp wzbroniony 🔊 Zabranjeno zabragneno
🔊 Przepraszam, gdzie są toalety? 🔊 Molim Vas, gde je toalet ? molim vas, gdé yé toalet
🔊 Przepraszam, gdzie są toalety? 🔊 Molim Vas, gde je WC? molim vas, gdé yé vètsé
🔊 Szczęśliwego Nowego Roku! 🔊 Srećna Nova godina sretchna nova godina
🔊 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 🔊 Srećan rođendan sretchan rodyendan
🔊 Wesołych świąt! 🔊 Srećni praznici! sretchni praznitsi
🔊 Gratulacje! 🔊 Čestitam! tchestitam
2 - Rozmowa
Polski Serbski Wymowa
🔊 Dzień dobry. Jak się masz? 🔊 Dobar dan. Kako si? dobar dan. kako si
🔊 Dzień dobry. Jak się masz? 🔊 Dobar dan. Kako ste? dobar dan. kako ste
🔊 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. 🔊 Dobar dan. Hvala, dobro sam. dobar dan. hvala, dobro sam.
🔊 Czy mówisz po serbsku? 🔊 Govoriš li srpski? govorich li srpski
🔊 Nie, nie mówię po serbsku 🔊 Ne, ne govorim srpski ne, ne govorim srpski
🔊 Tylko trochę. 🔊 Samo malo samo malo
🔊 Skąd jesteś? 🔊 Odakle dolaziš? odaklé dolazich
🔊 Skąd jesteś? 🔊 Odakle dolazite? odaklé dolazite
🔊 Jaka jest twoja narodowość? 🔊 Koje si nacionalnosti? koyé si natsionalnosti
🔊 Jaka jest twoja narodowość? 🔊 Koje je tvoje državljanstvo? koye je tvoje deurjavlyanstvo
🔊 Jestem Polakiem 🔊 Ja sam Poljak ja sam poljak
🔊 A ty, mieszkasz tutaj? 🔊 Ti živiš ovde? ti jivich ovde
🔊 Tak, mieszkam tu. 🔊 Da, ja živim ovde da, ya jivim ovde
🔊 Nazywam się Sarah, a ty? 🔊 Zovem se Sara, a ti? zovem sé sara, a ti
🔊 Julien. 🔊 Julien youlien
🔊 Co tutaj robisz? 🔊 Šta radiš tu? chta radich tou
🔊 Co tutaj robisz? 🔊 Šta radite tu? chta radité tou
🔊 Jestem na wakacjach. 🔊 Na odmoru sam na odmorou sam
🔊 Jesteśmy na wakacjach. 🔊 Na odmoru smo na odmorou smo
🔊 Jestem tu służbowo 🔊 Na poslovnom sam putovanju na poslovnom sam poutovagnou
🔊 Pracuję tutaj 🔊 Radim ovde radim ovde
🔊 Pracujemy tutaj 🔊 Radimo ovde radimo ovde
🔊 Gdzie tu można dobrze zjeść? 🔊 Gde se može nešto dobro pojesti? gdé sé mojé nechto dobro poyesti
🔊 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? 🔊 Ima li muzeja u blizini? ima li mouzeya ou blizini
🔊 Gdzie mogę skorzystać z internetu? 🔊 Gde se mogu uključiti na Internet? gdyé sé mogou ouklyoutchiti na internet
3 - Nauka
Polski Serbski Wymowa
🔊 Zrozumiałem 🔊 Razumeo sam razoumeo sam
🔊 Chcesz się nauczyć kilku słów? 🔊 Da li želiš da naučiš nekoliko reči? Da li jelich da naoutchich nekoliko retchi?
🔊 Tak, chcę 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Jak to się nazywa? 🔊 Šta je to? chta yé to
🔊 To jest stół 🔊 To je sto to yé sto
🔊 Stół, rozumiesz? 🔊 Sto. Razumeš? sto. razoumech
🔊 Możesz powtórzyć? 🔊 Možeš li, molim te, ponoviti? mojech li, molim te, ponoviti
🔊 Czy możesz mówić trochę wolniej? 🔊 Možeš li, molim te, govoriti sporije? mojech li, molim te, govoriti sporiye
🔊 Możesz to napisać? 🔊 Možeš li to napisati, molim te? moyech li to napisati, molim te
4 - Kolory
Polski Serbski Wymowa
🔊 Lubię kolor tego stołu 🔊 Sviđa mi se boja stola svidya mi sé boya stola
🔊 To kolor czerwony 🔊 To je crveno to yé tsrvéno
🔊 Niebieski 🔊 Plavo plavo
🔊 Żółty 🔊 Žuto jouto
🔊 Biały 🔊 Belo bélo
🔊 Czarny 🔊 Crno tsrno
🔊 Zielony 🔊 Zeleno zeleno
🔊 Pomarańczowy 🔊 Narandžasto narandjasto
🔊 Fioletowy 🔊 Ljubičasto lyoubitchasto
🔊 Szary 🔊 Sivo sivo
5 - Liczby
Polski Serbski Wymowa
🔊 Zero 🔊 Nula noula
🔊 Jeden 🔊 Jedan yedan
🔊 Dwa 🔊 Dva dva
🔊 Trzy 🔊 Tri tri
🔊 Cztery 🔊 Četiri tchètiri
🔊 Pięć 🔊 Pet pet
🔊 Sześć 🔊 Šest chèstt
🔊 Siedem 🔊 Sedam sedamm
🔊 Osiem 🔊 Osam osamm
🔊 Dziewięć 🔊 Devet devet
🔊 Dziesięć 🔊 Deset deset
🔊 Jedenaście 🔊 Jedanaest yèdanaèsstt
🔊 Dwanaście 🔊 Dvanaest dvanaèsstt
🔊 Trzynaście 🔊 Trinaest trinaèsstt
🔊 Czternaście 🔊 Četrnaest tchètrnaèsstt
🔊 Piętnaście 🔊 Petnaest pètnaèsstt
🔊 Szesnaście 🔊 Šesnaest chèssnaèsstt
🔊 Siedemnaście 🔊 Sedamnaest sèdammnaèsstt
🔊 Osiemnaście 🔊 Osamnaest ossammnaèsstt
🔊 Dziewiętnaście 🔊 Devetnaest dèvètnaèsstt
🔊 Dwadzieścia 🔊 Dvadeset Dvadèssètt
🔊 Dwadzieścia jeden 🔊 Dvadeset jedan dvadèssètt yedan
🔊 Dwadzieścia dwa 🔊 Dvadeset dva dvadèssètt dva
🔊 Dwadzieścia trzy 🔊 Dvadeset tri dvadèssètt tri
🔊 Dwadzieścia cztery 🔊 Dvadeset četiri dvadèssètt tchetiri
🔊 Dwadzieścia pięć 🔊 Dvadeset pet dvadèssètt pet
🔊 Dwadzieścia sześć 🔊 Dvadeset šest dvadèssètt chest
🔊 Dwadzieścia siedem 🔊 Dvadeset sedam dvadèssètt sedam
🔊 Dwadzieścia osiem 🔊 Dvadeset osam dvadèssètt osam
🔊 Dwadzieścia dziewięć 🔊 Dvadeset devet dvadèssètt devet
🔊 Trzydzieści 🔊 Trideset tridèssètt
🔊 Trzydzieści jeden 🔊 Trideset jedan tridèssètt yedan
🔊 Trzydzieści dwa 🔊 Trideset dva tridèssètt dva
🔊 Trzydzieści trzy 🔊 Trideset tri tridèssètt tri
🔊 Trzydzieści cztery 🔊 Trideset četiri tridèssètt tchètiri
🔊 Trzydzieści pięć 🔊 Trideset pet tridèssètt pet
🔊 Trzydzieści sześć 🔊 Trideset šest tridèssètt chèstt
🔊 Czterdzieści 🔊 Četrdeset tchetrdèssètt
🔊 Pięćdziesiąt 🔊 Pedeset pèdèssètt
🔊 Sześćdziesiąt 🔊 Šezdeset chezdèssètt
🔊 Siedemdziesiąt 🔊 Sedamdeset sèdammdèssètt
🔊 Osiemdziesiąt 🔊 Osamdeset ossamdèssètt
🔊 Dziewięćdziesiąt 🔊 Devedeset dèvèdèssètt
🔊 Sto 🔊 Sto sto
🔊 Sto pięć 🔊 Sto pet sto pet
🔊 Dwieście 🔊 Dvesta dvèsta
🔊 Trzysta 🔊 Trista trista
🔊 Czterysta 🔊 Četiristo tchètiristo
🔊 Tysiąc 🔊 Hiljada hilyada
🔊 Tysiąc pięćset 🔊 Hiljadu petsto hilyadou petsto
🔊 Dwa tysiące 🔊 Dve hiljade dvé hilyade
🔊 Dziesięć tysięcy 🔊 Deset hiljada deset hilyada
6 - Określanie czasu
Polski Serbski Wymowa
🔊 Kiedy tu przyjechałeś? 🔊 Kad si stigao? kad si stigao
🔊 Kiedy tu przyjechałaś? 🔊 Kad si stigla? kad si stigla
🔊 Dzisiaj 🔊 Danas danas
🔊 Wczoraj 🔊 Juče youtche
🔊 Dwa dni temu 🔊 Pre dva dana pré dva dana
🔊 Dwa dni temu 🔊 Ima dva dana ima dva dana
🔊 Ile czasu zostajesz? 🔊 Koliko ostaješ? koliko ostayech
🔊 Wyjeżdżam jutro 🔊 Odlazim sutra odlazim soutra
🔊 Wyjeżdżam pojutrze 🔊 Odlazim prekosutra odlazim prekosoutra
🔊 Wyjeżdżam za trzy dni 🔊 Odlazim za tri dana odlazim za tri dana
🔊 Poniedziałek 🔊 Ponedeljak ponedelyak
🔊 Wtorek 🔊 Utorak outorak
🔊 Środa 🔊 Sreda sreda
🔊 Czwartek 🔊 Četvrtak tchetvrtak
🔊 Piątek 🔊 Petak petak
🔊 Sobota 🔊 Subota soubota
🔊 Niedziela 🔊 Nedelja nedelya
🔊 Styczeń 🔊 Januar yanouar
🔊 Luty 🔊 Februar febrouar
🔊 Marzec 🔊 Mart mart
🔊 Kwiecień 🔊 April april
🔊 Maj 🔊 Maj may
🔊 Czerwiec 🔊 Juni youni
🔊 Lipiec 🔊 Juli youli
🔊 Sierpień 🔊 Avgust avgoust
🔊 Wrzesień 🔊 Septembar septembar
🔊 Październik 🔊 Oktobar oktobar
🔊 Listopad 🔊 Novembar novembar
🔊 Grudzień 🔊 Decembar detsembar
🔊 O której godzinie wyjeżdżasz? 🔊 U koliko sati odlaziš? ou koliko sati odlazich
🔊 O której godzinie wyjeżdżasz? 🔊 U koliko sati odlazite? ou koliko sati odlazite
🔊 Rano, o godzinie ósmej 🔊 Ujutru, u osam sati ouyoutru, ou osam sati
🔊 Rano, o godzinie ósmej piętnaście 🔊 Ujutru, u osam i petnaest ouyoutru, ou osam i petnaest
🔊 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści 🔊 Ujutru, u pola devet ouyoutru, ou pola devet
🔊 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć 🔊 Ujutru, u osam i četrdeset pet ouyoutru, ou osam i tchetrdeset pet
🔊 Wieczorem, o godzinie osiemnastej 🔊 Uveče, u šest sati ouvetche, ou chest sati
🔊 Jestem spóźniony 🔊 Kasnim kasnim
7 - Taxi
Polski Serbski Wymowa
🔊 Taxi! 🔊 Taksi! taksi
🔊 Dokąd jedziemy? 🔊 Kuda ćete? kouda tchètè
🔊 Na dworzec, poproszę 🔊 Idem na stanicu Idem na stanitsou
🔊 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę 🔊 Idem u hotel Dan i Noć idem ou hotel dan i notch
🔊 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? 🔊 Možete li me odvesti na aerodrom? mojeté li mé odvesti na aerodrom
🔊 Mógłby pan wziąć mój bagaż? 🔊 Možete li uzeti moj prtljag? mojeté li ouzeti moy prtlyag
🔊 Czy to daleko stąd? 🔊 Je li daleko odavde? yé li daleko odavde
🔊 Nie, to tuż obok 🔊 Ne, blizu je ne, blizou ye
🔊 Tak, trochę daleko 🔊 Da, to je malo dalje da, to yé malo dalye
🔊 Ile to będzie kosztować? 🔊 Koliko će koštati? koliko tché kochtati
🔊 Proszę mnie zawieźć tutaj 🔊 Odvedite me tu odvedité mé tou
🔊 W prawo 🔊 Na desno na desno
🔊 W lewo 🔊 Na levo na liyevo
🔊 Prosto 🔊 Samo pravo samo pravo
🔊 To tutaj 🔊 Tu je tou ye
🔊 Tędy 🔊 Tamo je tamo yé
🔊 Stop! 🔊 Stop! stop
🔊 Proszę się nie spieszyć 🔊 Ne morate da žurite né moraté da jourité
🔊 Czy mogę prosić o paragon? 🔊 Mogu li dobiti račun, molim Vas? mogou li dobiti ratchoun, molim vas
8 - Rodzina
Polski Serbski Wymowa
🔊 Masz tutaj rodzinę? 🔊 Imaš li rodbinu ovde? imach li rodbinou ovde
🔊 Mój ojciec 🔊 Imam Oca imam otsa
🔊 Moja matka 🔊 Imam Majku imam maykou
🔊 Mój syn 🔊 Imam Sina imam sina
🔊 Moja córka 🔊 Imam Kćerku imam ktcherkou
🔊 Brat 🔊 Imam Brata imam brata
🔊 Siostra 🔊 Imam Sestru imam sestrou
🔊 Przyjaciel 🔊 Imam Prijatelja imam priyatélya
🔊 Przyjaciółka 🔊 Imam Prijateljicu imam priyatelitsou
🔊 Mój przyjaciel 🔊 Imam Dečka imam detchka
🔊 Moja przyjaciółka 🔊 Imam Devojku imam dévoykou
🔊 Mój mąż 🔊 Imam Muža imam mouja
🔊 Moja żona 🔊 Imam Ženu imam jénou
9 - Uczucia
Polski Serbski Wymowa
🔊 Bardzo lubię twój kraj 🔊 Stvarno volim tvoju zemlju stvarno volim tvoyou zemlyou
🔊 Kocham cię 🔊 Volim te volim te
🔊 Jestem szczęśliwy 🔊 Srećan sam srétchan sam
🔊 Jestem szczęśliwa 🔊 Srećna sam srétchna sam
🔊 Jestem smutny 🔊 Tužan sam toujan sam
🔊 Jestem smutna 🔊 Tužna sam toujna sam
🔊 Dobrze mi tutaj 🔊 Uživam ovde oujivamm ovdé
🔊 Zimno mi 🔊 Hladno mi je hladno mi ye
🔊 Zimno mi 🔊 Zima mi je zima mi yé
🔊 Gorąco mi 🔊 Toplo mi je toplo mi yé
🔊 To jest za duże 🔊 Preveliko je prévéliko yé
🔊 To jest za małe 🔊 Premalo je prémalo yé
🔊 To jest idealne 🔊 Taman je taman yé
🔊 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? 🔊 Želiš li izaći večeras? Želiš li izaći večeras?
🔊 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem 🔊 Hteo bih izaći večeras hteo bih izatchi vetchérass
🔊 To dobry pomysł 🔊 To je dobra ideja to yé dobra idéya
🔊 Chcę się trochę rozerwać 🔊 Želim da se zabavljam jelim da sé zabavlyam
🔊 To nie jest dobry pomysł 🔊 To nije dobra ideja to niyé dobra idéya
🔊 Nie chce mi się wychodzić wieczorem 🔊 Ne želim izaći večeras né jelim izatchi vetchérass
🔊 Chcę trochę odpocząć 🔊 Hteo bih da se odmorim hteo bih da sé odmorim
🔊 Chcę trochę odpocząć 🔊 Htela bih da se odmorim htéla bih da sé odmorim
🔊 Czy chcesz trochę poćwiczyć? 🔊 Želiš li da se baviš sportom jelich li da se bavich sportom
🔊 Tak, muszę się odprężyć! 🔊 Da, treba da se opustim da, treba da sé opoustimm
🔊 Gram w tenisa 🔊 Igram tenis igramm tenis
🔊 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony 🔊 Ne hvala, previše sam umoran né hvala, préviché samm oumorann
🔊 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczona 🔊 Ne hvala, previše sam umorna né hvala, préviché samm oumorna
10 - Bar
Polski Serbski Wymowa
🔊 Bar 🔊 Bar bar
🔊 Chcesz się czegoś napić? 🔊 Želiš li nešto popiti? jelich li nechto popiti
🔊 Pić 🔊 Piti piti
🔊 Szklanka 🔊 Čaša tchacha
🔊 Z przyjemnością 🔊 Vrlo rado vrlo rado
🔊 Co zamawiasz? 🔊 Šta piješ? chta pich ?
🔊 Co jest do picia? 🔊 Šta ima od pića? chta ima od pitcha
🔊 Co jest do picia? 🔊 Šta ima za piće? chta ima za pitche
🔊 Jest woda lub soki 🔊 Ima vode ili voćnih sokova ima vodé ili votchnih sokova
🔊 Woda 🔊 Vode vode
🔊 Woda 🔊 Voda voda
🔊 Proszę dorzucić kostki lodu 🔊 Molim Vas, možete li dodati kocke leda ? molim vas, mojeté li dodati kotské leda
🔊 Kostki lodu 🔊 Kocke leda kotské leda
🔊 Czekolada do picia 🔊 Čokolade tchokolade
🔊 Mleko 🔊 Mleka mleka
🔊 Herbata 🔊 Čaja tchaya
🔊 Kawa 🔊 Kafe kafe
🔊 Z cukrem 🔊 Sa šećerom sa chetcherom
🔊 Ze śmietanką 🔊 Sa šlagom sa chlagom
🔊 Wino 🔊 Vina vina
🔊 Piwo 🔊 Piva piva
🔊 Herbatę proszę 🔊 Čaj, molim te tchay, molim te
🔊 Piwo proszę 🔊 Pivo, molim te pivo, molim te
🔊 Co do picia dla pana? 🔊 Šta želite piti? chta jelité piti
🔊 Dwie herbaty proszę! 🔊 Dva čaja, molim Vas! dva tchaya, molim vas
🔊 Dwa piwa proszę! 🔊 Dva piva, molim Vas! dva piva, molim vas
🔊 Nic, dziękuję 🔊 Ništa, hvala nichta, hvala
🔊 Twoje zdrowie! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Twoje zdrowie! 🔊 Živeo! na jiveo
🔊 Na zdrowie! 🔊 Na zdravlje! na zdravlye
🔊 Na zdrowie! 🔊 Živeli! jiveli
🔊 Poproszę rachunek ! 🔊 Molim Vas, račun! molim vas, ratchoun
🔊 Ile jestem panu winien? 🔊 Oprostite, koliko Vam dugujem? oprostite, koliko vam dougouyem
🔊 Dwadzieścia euro 🔊 Dvadeset eura dvadeset eoura
🔊 Ja płacę 🔊 Ja častim ya tchastim
11 - Restauracja
Polski Serbski Wymowa
🔊 Restauracja 🔊 Restoran restorann
🔊 Chcesz coś zjeść? 🔊 Želiš li nešto jesti? jelich li nechto yesti
🔊 Tak, chcę 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Jeść 🔊 Jesti yesti
🔊 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? 🔊 Gde možemo jesti? gdé mojémo yesti
🔊 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? 🔊 Gde možemo ručati? gdé mojémo routchati
🔊 Kolacja 🔊 Večera vetchera
🔊 Śniadanie 🔊 Doručak doroutchak
🔊 Przepraszam! 🔊 Molim Vas! molim vas
🔊 Poproszę menu! 🔊 Molim Vas, jelovnik! molim vas, yelovnik
🔊 Oto menu! 🔊 Izvolite jelovnik izvolité yelovnik
🔊 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? 🔊 Šta više voliš? Meso ili ribu? chta viché volich meso ili ribou
🔊 Z ryżem 🔊 S pirinčem s pirintchem
🔊 Z makaronem 🔊 Sa testeninom sa testeninom
🔊 Ziemniaki 🔊 Krompiri krompiri
🔊 Kartofle 🔊 S krompirom s krompirom
🔊 Warzywa 🔊 Povrće povrtche
🔊 Warzywa 🔊 S povrćem s povrtchem
🔊 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko 🔊 Kajgana - jaja na oko - ili kuvano jaje kaygana - yaya na oko - ili kouvano yaye
🔊 Chleb 🔊 Hleb hléb
🔊 Masło 🔊 Maslac maslats
🔊 Masło 🔊 Puter pouter
🔊 Sałata 🔊 Salata salata
🔊 Deser 🔊 Desert desert
🔊 Owoce 🔊 Voće votche
🔊 Czy mogę poprosić o nóż? 🔊 Molim Vas, nož molim vas, noj
🔊 Tak, już przynoszę 🔊 Da, odmah ću ga doneti da, odmah tchou ga doneti
🔊 Nóż 🔊 Nož noj
🔊 Widelec 🔊 Viljuška vilyouchka
🔊 Łyżeczka 🔊 Kašika kachika
🔊 Czy to danie na gorąco? 🔊 Da li je to toplo jelo? da li yé to toplo yelo
🔊 Tak, i też bardzo pikantne! 🔊 Da, i vrlo začinjeno! da, i vrlo zatchigneno
🔊 Gorące 🔊 Toplo toplo
🔊 Gorące 🔊 Vruće vroutche
🔊 Zimne 🔊 Hladno hladno
🔊 Pikantne 🔊 Začinjeno zatchigneno
🔊 Pikantne 🔊 Ljuto lyouto
🔊 Zamówię rybę! 🔊 Uzeću ribu ouzetchou ribou
🔊 Ja też 🔊 I ja i ya
12 - Rozstanie
Polski Serbski Wymowa
🔊 Już późno! Muszę iść! 🔊 Kasno je! Moram otići! kasno ye moram otitchi
🔊 Moglibyśmy się znów spotkać? 🔊 Možemo li se ponovo videti? mojemo li sé ponovo videti
🔊 Tak, z przyjemnością 🔊 Da, vrlo rado da, vrlo rado
🔊 Mieszkam pod tym adresem 🔊 Ovo je moja adresa ovo yé moya adresa
🔊 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? 🔊 Imaš li broj telefona? imach li broy téléfona
🔊 Tak, proszę 🔊 Da, evo da, évo
🔊 Było mi bardzo miło 🔊 Bilo mi je lepo s tobom bilo mi yé lepo s tobom
🔊 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam 🔊 I meni je drago što sam te upoznala i meni yé drago chto sam té oupoznala
🔊 Zobaczymy się wkrótce 🔊 Videćemo se ponovno uskoro videtchémo sé ponovno ouskoro
🔊 Mam taką nadzieję! 🔊 I ja se nadam i ya se nadam
🔊 Do widzenia! 🔊 Doviđenja dovidyegna
🔊 Do jutra! 🔊 Vidimo se sutra vidimo sé soutra
🔊 Cześć! 🔊 Zdravo zdravo
13 - Transport
Polski Serbski Wymowa
🔊 Dziękuję 🔊 Hvala hvala
🔊 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? 🔊 Oprostite, gdje je autobusna stanica? oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
🔊 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? 🔊 Koliko košta karta za Grad Sunca? koliko kochta karta za grad sountsa
🔊 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? 🔊 Molim Vas, kuda ide ovaj voz? molim vas, kuda idé ovay voz
🔊 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? 🔊 Da li ovaj voz staje u Gradu Sunca? da li ovay voz stayé ou gradou sountsa
🔊 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 🔊 Kad kreće voz za Grad Sunca? kad kretché voz za grad sountsa
🔊 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 🔊 Kad stiže ovaj voz u Grad Sunca? kad stijé ovay voz ou grad sountsa
🔊 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta 🔊 Jednu kartu za Grad Sunca, molim vas? yednou kartou za grad sountsa, molim vas
🔊 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? 🔊 Imate li vozni red vozova? imaté li vozni red vozova
🔊 Rozkład jazdy autobusów 🔊 Vozni red autobusa? vozni red aoutobousa
🔊 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? 🔊 Oprostite, koji voz ide za Grad Sunca? oprostite, koyi voz idé za grad sountsa
🔊 To ten pociąg 🔊 Ovaj, ovde ovay, ovde
🔊 Nie ma za co. Miłej podróży! 🔊 Nema na čemu. Srećan put! nema na tchemou. sretchan poutt
🔊 Serwis samochodowy 🔊 Automehaničarska radnja aoutoméhanitcharska radnya
🔊 Stacja benzynowa 🔊 Benzinska stanica benzinska stanitsa
🔊 Stacja benzynowa 🔊 Benzinska pumpa benzinska poumpa
🔊 Do pełna proszę 🔊 Do vrha, molim do veurha, molim
🔊 Rower 🔊 Bicikl bitsikl
🔊 Centrum miasta 🔊 Centar grada tsèntar grada
🔊 Przedmieście 🔊 Predgrađe predgradye
🔊 To duże miasto 🔊 To je veliki grad to yé veliki grad
🔊 To miasteczko 🔊 To je selo to yé selo
🔊 Góra 🔊 Planina planina
🔊 Jezioro 🔊 Jezero yézéro
🔊 Wieś 🔊 Selo sélo
14 - Hotel
Polski Serbski Wymowa
🔊 Hotel 🔊 Hotel hotel
🔊 Mieszkanie 🔊 Apartman apartmann
🔊 Mieszkanie 🔊 Stan stan
🔊 Witamy! 🔊 Dobrodošli dobrodochli
🔊 Czy są wolne pokoje? 🔊 Imate li slobodnu sobu? imaté li slobodnou sobou
🔊 Czy to jest pokój z łazienką? 🔊 Ima li kupatilo u sobi? ima li koupatilo ou sobi
🔊 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? 🔊 Želite li radije dva odvojena kreveta? jelité li radiyé dva odvoyena kreveta
🔊 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? 🔊 Želite li bračni krevet? jelité li bratchni krevet
🔊 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem 🔊 Soba s kupatilom - s balkonom - s tušem soba s koupatilom - s balkonom - s touchem
🔊 Pokój ze śniadaniem 🔊 Soba s doručkom soba s doroutchkom
🔊 Jaka jest cena noclegu? 🔊 Koliko košta jedno noćenje? koliko kochta yedno notchègnè
🔊 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? 🔊 Molim Vas, možete li mi prvo pokazati sobu? molim vas, mojété li mi prvo pokazati sobou
🔊 Tak, oczywiście! 🔊 Da, naravno! da, naravno
🔊 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny 🔊 Hvala. Soba je vrlo lepa hvala. soba yé vrlo lépa
🔊 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? 🔊 U redu je, mogu li rezervisati za večeras? ou redou ye, mogou li rézervisati za vétchérass
🔊 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo 🔊 Hvala, malo je preskupo za mene hvala, malo yé preskoupo za méné
🔊 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? 🔊 Možete li se, Molim Vas, pobrinuti za moj prtljag? mojeté li se, molim vas, pobrinouti za moy prtlyag
🔊 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? 🔊 Molim Vas, gde je moja soba? molim vas, gdé yé moya soba
🔊 Na pierwszym piętrze 🔊 Na prvom spratu na prvom spratou
🔊 Czy jest winda? 🔊 Ima li hotel lift? ima li hotel lift
🔊 Winda jest po pani lewej stronie 🔊 Lift je na levoj strani? lift yé na levoy strani?
🔊 Winda jest po pani prawej stronie 🔊 Lift je na desnoj strani? lift yé na dèsnoy strani?
🔊 Przepraszam, gdzie jest pralnia? 🔊 Gdje je perionica veša? gdyé yé périonica vécha
🔊 Na parterze 🔊 U prizemlju ou prizemlyou
🔊 Parter 🔊 Prizemlje prizemlyé
🔊 Pokój 🔊 Soba soba
🔊 Prasowalnia 🔊 Hemijsko čišćenje hémiysko tchichtchenye
🔊 Salon fryzjerski 🔊 Frizer frizer
🔊 Salon fryzjerski 🔊 Frizerski salon frizerski salon
🔊 Parking samochodowy 🔊 Parkiralište za automobile parkiralichté za aoutomobile
🔊 Spotykamy się w sali konferencyjnej? 🔊 Gde se nalazi sala za sastanke? gdé sé nalazi ssala za ssastanké
🔊 Sala konferencyjna 🔊 Sala za sastanke ssala za ssastanké
🔊 Basen z podgrzewaną wodą 🔊 Grejani bazen greyani bazènn
🔊 Basen 🔊 Bazen bazènn
🔊 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej 🔊 Molim Vas, probudite me u sedam sati molim vas, proboudité mé ou sedam sati
🔊 Poproszę klucz 🔊 Molim Vas ključ molim vas klyoutch
🔊 Poproszę kartę 🔊 Molim Vas karticu molim vas kartitsou
🔊 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? 🔊 Ima li poruka za mene? ima li porouka za mene
🔊 Tak, proszę 🔊 Da, izvolite da, izvolite
🔊 Nie, nie ma 🔊 Ne, nema ne, néma
🔊 Gdzie można rozmienić pieniądze? 🔊 Gde mogu dobiti sitniš? gdé mogou dobiti sitnich
🔊 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? 🔊 Molim Vas, možete li mi zameniti novčanice za sitniš? molim vas, mojeté li mi zameniti novtchanitsé za sitnich
🔊 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? 🔊 Da, za koliko Vam treba? da, za koliko vam treba
15 - Szukamy kogoś
Polski Serbski Wymowa
🔊 Przepraszam, czy jest Sarah? 🔊 Molim Vas, je li Sara tu? molim vas, yé li sara tou
🔊 Tak, jest 🔊 Da, ona je tu Da, onna yé tou
🔊 Sarah wyszła 🔊 Izašla je izachla yé
🔊 Sarah wyszła 🔊 Napolju je napolyou yé
🔊 Może pan do niej zadzwonić na komórkę 🔊 Možete je nazvati na njen mobilni mojété yé nazvati na gnènn mobilni
🔊 Wie pani gdzie ona jest? 🔊 Znate li gde je mogu naći? znaté li gdé yé mogou natchi
🔊 Jest w pracy 🔊 Ona je na poslu onna yé na poslou
🔊 Jest u siebie 🔊 Ona je kod kuće Onna yé kod koutché
🔊 Przepraszam, czy jest Julien? 🔊 Molim Vas, je li Julien tu? molim vas, yé li youliann tou
🔊 Tak, jest 🔊 Da, on je tu da, onn yé tou
🔊 Julien wyszedł 🔊 Izašao je izachao yé
🔊 Julien wyszedł 🔊 Napolju je napolyou yé
🔊 Wie pan gdzie on jest? 🔊 Znate li gde ga mogu naći znaté li gdé ga mogou natchi
🔊 Może pani do niego zadzwonić na komórkę 🔊 Možete ga nazvati na njegov mobilnitelefon mojeté ga nazvati na gnégov mobilnitelefon
🔊 Jest w pracy 🔊 On je na poslu onn yé na poslou
🔊 Jest u siebie 🔊 On je kod kuće Onn yé kod koutché
16 - Pantai
Polski Serbski Wymowa
🔊 Plaża 🔊 Plaža plaja
🔊 Gdzie mógłbym kupić piłkę? 🔊 Znate li gde mogu kupiti loptu? znaté li gdé mogou koupiti loptou
🔊 Tam dalej jest sklep 🔊 Ima jedna prodavnica u ovom pravcu ima yedna prodavnitsa ou ovom pravtsou
🔊 Piłka 🔊 Lopta lopta
🔊 Lornetka 🔊 Dvogled dvogled
🔊 Czapka z daszkiem 🔊 Kačket katchkètt
🔊 Ręcznik 🔊 Peškir péchkir
🔊 Sandały 🔊 Sandale sandalé
🔊 Wiaderko 🔊 Kofa kofa
🔊 Wiaderko 🔊 Kanta kanta
🔊 Krem przeciwsłoneczny 🔊 Krema za sunčanje krema za sountchagné
🔊 Kąpielówki 🔊 Kupaće gaće koupatché gatché
🔊 Okulary przeciwsłoneczne 🔊 Sunčane naočare sountchané naotcharé
🔊 Owoce morza 🔊 Rakovi rakovi
🔊 Owoce morza 🔊 Ljuskari lyouskari
🔊 Opalać się 🔊 Sunčati se sountchati se
🔊 Słonecznie 🔊 Sunčano sountchano
🔊 Zachód słońca 🔊 Zalazak sunca zalazak sountsa
🔊 Parasol 🔊 Suncobran sountsobrann
🔊 Słońce 🔊 Sunce sountsé
🔊 Cień 🔊 Hladovina hladovina
🔊 Udar słoneczny 🔊 Sunčanica sountchanitsa
🔊 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? 🔊 Da li je opasno tu plivati? da li yé opasno tou plivati
🔊 Nie, tu jest bezpiecznie 🔊 Ne, nije opasno ne, niyé opasno
🔊 Tak, pływanie jest tu zabronione 🔊 Da, tu je zabranjeno plivati da, tou yé zabragneno plivati
🔊 Pływać 🔊 Plivati plivati
🔊 Pływanie 🔊 Plivanje plivagné
🔊 Fala 🔊 Talas talass
🔊 Fala 🔊 Talasi talassi
🔊 Morze 🔊 More moré
🔊 Wydma 🔊 Nasip nasip
🔊 Wydma 🔊 Peščani nasip pechtchani nasip
🔊 Piasek 🔊 Pesak pésak
🔊 Jaka jest prognoza pogody na jutro? 🔊 Kakva je prognoza za sutra kakva yé prognoza za sutra
🔊 Pogoda się zmieni 🔊 Vreme će se promeniti vrémé tché sé proméniti
🔊 Będzie padać 🔊 Biće kiše bitché kiché
🔊 Będzie słonecznie 🔊 Biće sunčano bitché sountchano
🔊 Będzie wietrznie 🔊 Biće puno vetra bitché pouno vètra
🔊 Kostium kąpielowy 🔊 Kupaći kostim koupatchi kostim
17 - W razie problemów
Polski Serbski Wymowa
🔊 Mogłaby mi pani pomóc? 🔊 Molim Vas, možete li mi pomoći? molim vas, mojeté li mi pomotchi
🔊 Zgubiłem się 🔊 Izgubio sam se izgoubio sam se
🔊 Zgubiłam się 🔊 Izgubila sam se izgoubila sam se
🔊 Co dla pani? 🔊 Šta želite ? chta jelité
🔊 Co się stało? 🔊 Šta se dogodilo? chta sé dogodilo
🔊 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? 🔊 Gde mogu naći prevodioca? gdé mogou natchi prevodiotsa
🔊 Gdzie jest najbliższa apteka? 🔊 Gde se nalazi najbliža apoteka? gdé sé nalazi nayblija apoteka
🔊 Mogłaby pani wezwać lekarza? 🔊 Možete li nazvati lekara, molim Vas? mojeté li nazvati lekara, molim vas
🔊 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? 🔊 Da li ste trenutno pod terapijom? da li sté trenoutno pod terapiyom
🔊 Szpital 🔊 Bolnica bolnitsa
🔊 Apteka 🔊 Apoteka apoteka
🔊 Lekarz 🔊 Lekar lekar
🔊 Doktor 🔊 Doktor doktor
🔊 Służby medyczne 🔊 Medicinska služba meditsinska sloujba
🔊 Zgubiłem moje dokumenty 🔊 Izgubio sam isprave izgoubio sam isprave
🔊 Zgubiłam moje dokumenty 🔊 Izgubila sam isprave izgoubila sam isprave
🔊 Skradziono mi moje dokumenty 🔊 Neko mi je ukrao isprave neko mi yé oukrao isprave
🔊 Biuro Rzeczy Znalezionych 🔊 Biro za izgubljene stvari biro za izgoublyené stvari
🔊 Punkt pierwszej pomocy 🔊 Stanica prve pomoći stanitsa prvé pomotchi
🔊 Wyjście ewakuacyjne 🔊 Izlaz u slučaju nužde izlaz ou sloutchayu noujde
🔊 Policja 🔊 Policija politsiya
🔊 Dokumenty 🔊 Isprave isprave
🔊 Pieniądze 🔊 Novac novats
🔊 Paszport 🔊 Pasoš pasoch
🔊 Bagaż 🔊 Prtljag prtlyag
🔊 Już dosyć! Nie, dziękuję! 🔊 Ne treba, hvala né tréba, hvala
🔊 Proszę mnie zostawić w spokoju! 🔊 Pustite me na miru! poustité mé na mirou
🔊 Proszę odejść! 🔊 Sklonite se! sklonité se

Nasza metoda

Pobierz mp3 i pdf