Słownictwo > Ukraiński

1 - Słownictwo podstawowe

Słownictwo podstawowe
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry Добрий день
Dobryi den'
2 Inne sformułowanie Привіт – Вітаю
Pryvіt – Vitaju
3 Dobry wieczór Добрий вечір
Dobryj vetchіr
4 Do widzenia До побачення
Do pobatchennja
5 Inne sformułowanie Бувай
Buvaj!
6 Do zobaczenia Побачимось
Pobatchymos'
7 Tak Так
Tak
8 Nie Ні
Ni
9 Przepraszam! Вибачте
Vybatchte
10 Inne sformułowanie Перепрошую
Pereprochuju
11 Dziękuję Дякую
Djakuju
12 Dziękuję bardzo! Дуже дякую!
Duʒe djakuju!
13 Dziękuję za pomoc Дякую за допомогу
Djakuju za dopomoghu
14 Proszę Будь ласка
Bud' laska
15 Inne sformułowanie Прошу
Prochu
16 Zgoda! Гаразд
Gharazd
17 Inne sformułowanie Добре
Dobre
18 Przepraszam, ile to kosztuje? Скажіть, будь ласка, скільки це коштує?
Skaʒit', bud' laska, skil'ki tse kochtue?
19 Przepraszam! Пробачте!
Probatchte
20 Inne sformułowanie Даруйте!
Darujte!
21 Nie rozumiem Я не розумію
Ja ne rozumiju
22 Zrozumiałem Зрозуміло
Zrozumilo
23 Nie wiem Я не знаю
Ja ne znaju
24 Wstęp wzbroniony Заборонено
Zaboroneno
25 Przepraszam, gdzie są toalety? Скажіть, будь ласка, де туалет?
Skaʒit', bud' laska, de tualet?
26 Szczęśliwego Nowego Roku! З Новим Роком!
Z Novym rokom!
27 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! З Днем народження!
Z Dnem narodzennja!
28 Wesołych świąt! Зі святом!
Zi svjatom!
29 Gratulacje! Вітаю!
Vitaju!2 - Rozmowa

Rozmowa
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry. Jak się masz? Привіт! Як справи?
Pryvit! Jak spravy?
2 Inne sformułowanie Вітаю! Як ся маєш
Vitaju! Jak sja majech
3 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. Привіт! Дякую, все добре
Pryvit! Djakuju, vse dobre
4 Inne sformułowanie Привіт! Дякую, все гаразд
Pryvit! Djakuju, vse gharazd
5 Czy mówisz po ukraińsku? Ти говориш українською?
Ty ghovorych ukrajns'koju
6 Nie, nie mówię po ukraińsku Ні, я не говорю українською
Ni, ja ne ghovorju ukrajns'koju
7 Tylko trochę. Лише трохи
Lyshe trokhy
8 Skąd jesteś? З якої країни ти приїхав?
Z jakoji krajiny ty pryjikhav?
9 Inne sformułowanie Звідки ти приїхав?
Zvidky ty pryjikhav?
10 Jaka jest twoja narodowość? Хто ти за національністю?
Khto ty za natsіonal'nіstju?
11 Jestem Polakiem Я поляк
Ja poljak
12 Jeśli to mówi kobieta Я полька
Ja pol'ka
13 A ty, mieszkasz tutaj? А ти живеш тут?
A ty ʒyvech tut?
14 Tak, mieszkam tu. Так, я тут живу
Tak, ja tut ʒyvu
15 Nazywam się Sarah, a ty? Мене звуть Сара, а як тебе звати?
Mene zvut' Sara, a jak tebe zvaty?
16 Julien. Жульєн
Ʒul'jen
17 Co tutaj robisz? Що ти тут робиш?
Chtcho ty tut robych?
18 Jestem na wakacjach. Я на канікулах
Ja na kanikulakh
19 Jesteśmy na wakacjach. Ми на канікулах
My na kanikulakh
20 Jestem tu służbowo Я у відрядженні
Ja u vidrjadʒeni
21 Pracuję tutaj Я тут працюю
Ja tut pratsjuju
22 Pracujemy tutaj Ми тут працюємо
My tut pratsjujemo
23 Gdzie tu można dobrze zjeść? Де можна смачно поїсти?
De moʒna smatchno pojisty?
24 Inne sformułowanie Де можна добре поїсти?
De moʒna dobre pojisty?
25 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? Чи є недалеко від сюди музей?
Tchy je nedaleko vid sjudy muzej?
26 Gdzie mogę skorzystać z internetu? Де я можу підключитися до інтернету?
De ja moʒu pidkljutchytysja do internetu?3 - Nauka

Nauka
Quiz
Naucz się
1 Chcesz się nauczyć kilku słów? Ти хочеш вивчити декілька слів?
Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
2 Tak, chcę Так, звичайно!
Tak, zvytchajno!
3 Jak to się nazywa? Як це називається?
Jak tse nazyvajet'sja?
4 To jest stół Це стіл
Tse stil
5 Stół, rozumiesz? Стіл, розумієш?
Stil, rozumijech?
6 Nie rozumiem Я не розумію
Ja ne rozumiju
7 Możesz powtórzyć? Повтори, будь ласка
Povtory, bud' laska
8 Czy możesz mówić trochę wolniej? Чи не міг би ти говорити повільніше?
Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
9 Możesz to napisać? Чи не зміг би ти це написати?
Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
10 Zrozumiałem Зрозуміло
Zrozumilo4 - Kolory

Kolory
Quiz
Naucz się
1 Lubię kolor tego stołu Мені подобається колір цього столу
Meni podobajetsja kolir ts'ogho stolu
2 To kolor czerwony Це червоний
Tse tchervonyj
3 Niebieski Блакитний
Blakytnyj
4 Żółty Жовтий
Ʒovtyj
5 Biały Білий
Bilyj
6 Czarny Чорний
Tchornyj
7 Zielony Зелений
Zelenyj
8 Pomarańczowy Помаранчевий
Pomarantchevyj
9 Fioletowy Фіолетовий
Fioletovyj
10 Szary Сірий
Siryj5 - Liczby

Liczby
Quiz
Naucz się
1 Zero Нуль
Nul'
2 Jeden Один
Odyn
3 Dwa Два
Dva
4 Trzy Три
Try
5 Cztery Чотири
Tchotyry
6 Pięć П'ять
P`jat'
7 Sześć Шість
Shist'
8 Siedem Сім
Sim
9 Osiem Вісім
Visim
10 Dziewięć Дев'ять
Dev`jat'
11 Dziesięć Десять
Desjat'
12 Jedenaście Одинадцять
Odynadtsjat'
13 Dwanaście Дванадцять
Dvanadtsjat'
14 Trzynaście Тринадцять
Trynadtsjat'
15 Czternaście Чотирнадцять
Tchotyrnadtsjat'
16 Piętnaście П'ятнадцять
P`jatnadtsjat'
17 Szesnaście Шістнадцять
Shistnadtsjat'
18 Siedemnaście Сімнадцять
Simnadtsjat'
19 Osiemnaście Вісімнадцять
Visilnadtsjat'
20 Dziewiętnaście Дев'ятнадцять
Dev`jatnadtsjat'
21 Dwadzieścia Двадцять
Dvadtsjat'
22 Dwadzieścia jeden Двадцять один
Dvadtsjat' odyn
23 Dwadzieścia dwa Двадцять два
Dvadtsjat' dva
24 Dwadzieścia trzy Двадцять три
Dvadtsjat' try
25 Dwadzieścia cztery Двадцять чотири
Dvadtsjat' tchotyry
26 Dwadzieścia pięć Двадцять п'ять
Dvadtsjat' p`jat'
27 Dwadzieścia sześć Двадцять шість
Dvadtsjat' shist'
28 Dwadzieścia siedem Двадцять сім
Dvadtsjat' sim
29 Dwadzieścia osiem Двадцять вісім
Dvadtsjat' visim
30 Dwadzieścia dziewięć Двадцять дев'ять
Dvadtsjat' dev`jat'
31 Trzydzieści Тридцять
Trydtsjat'
32 Trzydzieści jeden Тридцять один
Trydtsjat' odyn
33 Trzydzieści dwa Тридцять два
Trydtsjat' dva
34 Trzydzieści trzy Тридцять три
Trydtsjat' try
35 Trzydzieści cztery Тридцять чотири
Trydtsjat' tchotyry
36 Trzydzieści pięć Тридцять п'ять
Trydtsjat' p`jat'
37 Trzydzieści sześć Тридцять шість
Trydtsjat' shist'
38 Czterdzieści Сорок
Sorok
39 Pięćdziesiąt П'ятдесят
P`jatdesjat
40 Sześćdziesiąt Шістдесят
Shistdesjat
41 Siedemdziesiąt Сімдесят
Simdesjat
42 Osiemdziesiąt Вісімдесят
Visimdesjat
43 Dziewięćdziesiąt Дев'яносто
Dev`janosto
44 Sto Сто
Sto
45 Sto pięć Сто п'ять
Sto p`jat'
46 Dwieście Двісті
Dvisti
47 Trzysta Триста
Trysta
48 Czterysta Чотириста
Tchotyrysta
49 Tysiąc Тисяча
Tysjatcha
50 Tysiąc pięćset Тисяча п'ятсот
Tysjatcha p`jatsot
51 Dwa tysiące Дві тисячі
Dvi tysjatchi
52 Dziesięć tysięcy Десять тисяч
Desjat' tysjatch6 - Określanie czasu

Określanie czasu
Quiz
Naucz się
1 Kiedy tu przyjechałeś? Коли ти приїдеш сюди?
Koly ty pryjidech sjudy?
2 Dzisiaj Сьогодні
S'oghodni
3 Wczoraj Учора
Utchora
4 Dwa dni temu Два дні тому
Dva dni tomu
5 Ile czasu zostajesz? Скільки часу ти тут пробудеш?
Skil'ky tchasu ty tut probudech?
6 Wyjeżdżam jutro Я їду завтра
Ja jidu zavtra
7 Wyjeżdżam pojutrze Я їду післязавтра
Ja jidu pisljazavtra
8 Wyjeżdżam za trzy dni Я їду за три дні
ja jidu za try dni
9 Poniedziałek Понеділок
Ponedilok
10 Wtorek Вівторок
Vivtorok
11 Środa Середа
Sereda
12 Czwartek Четвер
Tchetver
13 Piątek П'ятниця
P'jatnytsja
14 Sobota Субота
Subota
15 Niedziela Неділя
Nedilja
16 Styczeń Січень
Sitchen'
17 Luty Лютий
Ljutyj
18 Marzec Березень
Berezen'
19 Kwiecień Квітень
Kviten'
20 Maj Травень
Traven'
21 Czerwiec Червень
Tcherven'
22 Lipiec Липень
Lypen'
23 Sierpień Серпень
Serpen'
24 Wrzesień Вересень
Veresen'
25 Październik Жовтень
Ʒovten'
26 Listopad Листопад
Lystopad
27 Grudzień Грудень
Ghruden'
28 O której godzinie wyjeżdżasz? О котрій годині ти їдеш?
O kotrij ghodyni ty jidech?
29 Rano, o godzinie ósmej О восьмій ранку
O vos'mij ranku
30 Rano, o godzinie ósmej piętnaście Вранці, о чверть на дев'яту
Vrantsi, o tchvert' na dev'jatu
31 Inne sformułowanie О восьмій п'ятнадцять ранку
O vos'mij p'jatnadtsjat' ranku
32 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści Вранці, о пів на дев'яту
Vrantsi, o piv na dev'jatu
33 Inne sformułowanie О восьмій тридцять ранку
O vos'mij trydtsjat' ranku
34 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć Вранці, за чверть до дев'ятої
Vrantsi, za tchvert' do dev'jatoji
35 Inne sformułowanie О восьмій сорок п'ять ранку
O vos'mij sorok p'jat' ranku
36 Wieczorem, o godzinie osiemnastej Увечері, о вісімнадцятій годині
Uvetcheri, o visimnadtsjatij godyni
37 Jestem spóźniony Я зaпізнююся
Ja zapiznjujusja7 - Taxi

Taxi
Quiz
Naucz się
1 Taxi! Таксі!
Taksi!
2 Dokąd jedziemy? Куди вам їхати?
Kudu vam jikhaty?
3 Na dworzec, poproszę Я їду на вокзал
Ja jidu na vokzal
4 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę Я їду в готель День і Ніч
Ja jidu v ghotel' Den' i Nitch
5 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? Чи не могли б ви довезти мене до аеропорту?
Tchy ne moghly b vy dovezty mene do aeroportu?
6 Mógłby pan wziąć mój bagaż? Не могли б ви взяти мій багаж?
Ne moghly b vy uzjaty mij baghaʒ
7 Czy to daleko stąd? Це далеко звідси?
Tse daleko zvidsy?
8 Nie, to tuż obok Ні, це поруч
Ni, tse porutch
9 Tak, trochę daleko Так, це трохи далі
Tak, tse trokhy dali
10 Ile to będzie kosztować? Скільки це коштуватиме?
Skil'ky tse koshtuvatyme?
11 Proszę mnie zawieźć tutaj Привезіть мене сюди, будь ласка
Pryvezit' mene sjudy, bud' laska
12 W prawo Це справа
Tse sprava
13 W lewo Це зліва
Tse zliva
14 Prosto Прямо
Prjamo
15 To tutaj Це тут
Tse tut
16 Tędy По цій дорозі
Po tsij dorozi
17 Stop! Стоп!
Stop!
18 Proszę się nie spieszyć Не поспішайте
Ne pospichajte
19 Czy mogę prosić o paragon? Не могли б ви дати мені чек?
Ne mogly b vy daty meni tchek?8 - Uczucia

Uczucia
Quiz
Naucz się
1 Bardzo lubię twój kraj Мені дуже подобається твоя країна
Meni duʒe podobajet'sja tvoja krajina
2 Kocham cię Я тебе кохаю
Ja tebe kokhaju
3 Inne sformułowanie Я тебе люблю
Ja tebe ljublju
4 Jestem szczęśliwy Я щасливий
Ja chtchaslyvyj
5 Jestem smutny Мені сумно
Meni sumno
6 Dobrze mi tutaj Я відчуваю себе тут добре
Ja vidtchuvaju sebe tut dobre
7 Zimno mi Мені холодно
Meni kholodno
8 Gorąco mi Мені гаряуе
Meni gharjatche
9 To jest za duże Великувато
Velykuvato
10 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju żeńskiego Завеликий
Zavelykyj
11 To jest za małe Замало
Zamalo
12 Jeśli wskazywana osoba lub przedmiot jest rodzaju żeńskiego Малий
Malyj
13 To jest idealne Чудово
Tchudovo
14 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? Ти хочеш кудись піти сьогодні увечері?
Ty khotchesh kudys' pity s'oghodni uvetcheri?
15 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem Мені б хотілося кудись піти сьогодні увечері
Meni b khotilosja pity kudys' s'oghodni uvetcheri
16 To dobry pomysł Чудова ідея
Tchudova ideja
17 Inne sformułowanie Гарна ідея
Gharna ideja
18 Chcę się trochę rozerwać Мені хочеться порозважатися
Meni khotchetsja porozvaʒatysja
19 To nie jest dobry pomysł Це не дуже хороша ідея
Tse ne duʒe khorosha ideja
20 Nie chce mi się wychodzić wieczorem Я не хочу нікуди йти сьогодні увечері
Ja ne khotchu nikudy jty s'oghodni uvetcheri
21 Chcę trochę odpocząć Я хочу відпочити
Ja khotchu vidpotchuty
22 Czy chcesz trochę poćwiczyć? Хочеш зайнятися спортом?
Khotchesh zajnjatysja sportom?
23 Tak, muszę się odprężyć! Так, мені необхідно розрядитися!
Tak, meni neobkhidno rozrjadytysja!
24 Gram w tenisa Я граю в теніс
Ja ghraju v tenis
25 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony Дякую, я вже втомився
Djakuju, ja vʒe vtomyvsja9 - Rodzina

Rodzina
Quiz
Naucz się
1 Masz tutaj rodzinę? У тебе тут є родина?
U tebe tut je rodyna?
2 Mój ojciec Мій батько
Mij bat'ko
3 Moja matka Моя мати
Moja maty
4 Mój syn Мій син
Mij syn
5 Moja córka Моя донька
Moja don'ka
6 Brat Брат
Brat
7 Siostra Сестра
Sestra
8 Przyjaciel Друг
Drug
9 Inne sformułowanie Приятель
Pryjatel'
10 Przyjaciółka Подруга
Podruga
11 Inne sformułowanie Приятелька
Pryjatel'ka
12 Mój przyjaciel Мій хлопець
Mij khlopets'
13 Moja przyjaciółka Моя дівчина
Moja divtchyna
14 Mój mąż Мій чоловік
Mij tcholovik
15 Moja żona Моя дружина
Moja druʒyna10 - Bar

Bar
Quiz
Naucz się
1 Bar Бар
Bar
2 Chcesz się czegoś napić? Бажаєш щось випити?
Baʒajech chtchos' vypyty?
3 Pić Пити
Pyty
4 Szklanka Склянка
Skljanka
5 Z przyjemnością Із задоволенням!
Iz zadovolennjam!
6 Inne sformułowanie Охоче! Залюбки!
Okhotche! Zaljubky!
7 Co zamawiasz? Що ти замовиш?
Chtcho ty zamovych?
8 Co jest do picia? Що є випити?
Chtcho je vypyty?
9 Jest woda lub soki Є вода або фруктовий сік
Je voda abo fruktovyj sik
10 Woda Вода
Voda
11 Proszę dorzucić kostki lodu Будь ласка, не могли б ви покласти кубики льоду
Bud' laska, ne moghly b vy poklasty kubyku l'odu
12 Kostki lodu Кубики льоду
Kubyku l'odu
13 Czekolada do picia Шоколад
Chokolad
14 Mleko Молоко
Moloko
15 Herbata Чай
Tchaj
16 Kawa Кава
Kava
17 Z cukrem З цукром
Z tsukrom
18 Ze śmietanką З вершками
Z verchkamy
19 Wino Вино
Vyno
20 Piwo Пиво
Pyvo
21 Herbatę proszę Чай, будь ласка
Tchaj, bud' laska
22 Piwo proszę Пиво, будь ласка
Pyvo, bud' laska
23 Co do picia dla pana? Що ви бажаєте випити?
Chtcho vy baʒajete vypyty?
24 Dwie herbaty proszę! Два чая, будь ласка!
Dva tchaja, bud' laska!
25 Dwa piwa proszę! Два пива, будь ласка!
Dva pyva, bud' laska!
26 Nic, dziękuję Дякую, нічого
Djakuju, nitchogo
27 Twoje zdrowie! Будьмо!
Bud'mo!
28 Na zdrowie! Будьмо!
Bud'mo!
29 Poproszę rachunek ! Рахунок, будь ласка!
Rakhunok, bud' laska!
30 Ile jestem panu winien? Скільки я вам винен?
Skil'ky ja vam vynen?
31 Dwadzieścia euro Двадцять євро
Dvadtsjat' jevro
32 Ja płacę Я тебе запрошую
Ja tebe zaprochuju11 - Restauracja

Restauracja
Quiz
Naucz się
1 Restauracja Ресторан
Restoran
2 Chcesz coś zjeść? Ти хочеш їсти?
Ty khotchech jisty?
3 Tak, chcę Так, хочу
Tak, khotchu
4 Jeść Їсти
Jisty
5 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? Де ми можемо поїсти?
De my moʒemo pojisty?
6 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? Де ми можемо пообідати?
De my moʒemo poobidaty?
7 Kolacja Вечеря
Vetcherja
8 Śniadanie Сніданок
Snidanok
9 Przepraszam! Будь ласка!
Bud' laska!
10 Poproszę menu! Меню, будь ласка!
Menju, bud' laska!
11 Oto menu! Ось меню!
Os' menju!
12 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? Що тобі більше смакує: м'ясо чи риба?
Chtcho tobi bil'ch smakuje: m'jaso tchy ryba?
13 Z ryżem З рисом
Z rysom
14 Z makaronem З макаронами
Z makaronamy
15 Ziemniaki З картоплею
Z kartopleju
16 Warzywa З овочами
Z ovotchamy
17 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko Яєчня-брехуха - яєчня-Глазунов - некруте яйце
Jajetchnja brekhukha - jaetchnja Glazunov - nekrute jajtse
18 Chleb Хліб
Khlib
19 Masło Вершкове масло
Verchkove maslo
20 Sałata Салат
Salat
21 Deser Десерт
Desert
22 Owoce Фрукти
Frukty
23 Czy mogę poprosić o nóż? У вас є ніж, будь ласка?
U vas je niʒ, bud' laska?
24 Tak, już przynoszę Так, зараз я вам його принесу
Tak, zaraz ja vam jogo prynesu
25 Nóż Ніж
Niʒ
26 Widelec Виделка
Vydelka
27 Łyżeczka Ложка
Loʒka
28 Czy to danie na gorąco? Це гаряча страва?
Tse garjatcha strava?
29 Tak, i też bardzo pikantne! Так, і дуже гостра!
Tak, i duʒe ghostra!
30 Gorące Гаряча страва
Garjatcha strava
31 Zimne Холодна страва
Kholodna strava
32 Pikantne Гостра страва
Ghostra strava
33 Zamówię rybę! Я хочу замовити рибу!
Ja khotchu zamovyty rybu!
34 Ja też Я також
Ja takoʒ12 - Rozstanie

Rozstanie
Quiz
Naucz się
1 Już późno! Muszę iść! Вже пізно! Мені потрібно йти!
Vʒe pizdno! Meni potribno jty!
2 Inne sformułowanie Вже пізно! Я маю йти!
Vʒe pizdno! Ja maju jty!
3 Moglibyśmy się znów spotkać? Чи могли б ми побачитися знову?
Tchy moghly b my pobatchytysja znovu?
4 Tak, z przyjemnością Так, із задоволенням!
Tak, iz zadovolennjam!
5 Mieszkam pod tym adresem Ось моя адреса
Os' moja adresa
6 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? У тебе є телефон?
U tebe je telefon?
7 Tak, proszę Так, ось мій номер
Tak, os' mij nomer
8 Było mi bardzo miło Я чудово провів час з тобою
Ja tchudovo proviv tchas z toboju
9 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam Я теж рада нашому знайомству
Ja teʒ rada nachomu znajomstvu
10 Mój rozmówca jest kobietą Я теж радuu нашому знайомству
Ja teʒ radu nachomu znajomstvu
11 Zobaczymy się wkrótce Ми скоро побачимося знову
My skoro pobatchymos' znovu
12 Mam taką nadzieję! Я теж на це сподіваюся
Ja teʒ na tse spodivajus'
13 Do widzenia! До побачення!
Do pobatchennja
14 Do jutra! До завтра!
Do zavtra!
15 Cześć! Бувай!
Buvaj!13 - Transport

Transport
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? Скажіть, будь ласка де зупинка автобуса?
Skaʒit', bud' laska de zupynka avtobusa?
2 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? Скільки коштує квиток до Сонячного міста?
Skil'ky koshtuje kvytok do Sonjatchnogo mista?
3 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? Скажіть, будь ласка куди їде цей поїзд?
Skaʒit', bud' laska kudy jide tsej pojizd?
4 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? Цей поїзд зупиняється в Сонячному місті?
Tsej pojizd zupynjajetsja v Sonjatchnomu misti?
5 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? Коли відходить поїзд до Сонячного міста?
Koly vidkhodyt' pojizd do Sonjatchnogho mista?
6 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? Коли приїжджає поїзд у Сонячне місто?
Koly pryjidʒaje pojizd u Sonjatchne misto?
7 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta Дайте мені, будь ласка квиток до Сонячного міста
Dajte meni, bud' laska kvytok do Sonjatchnogo mista
8 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? У вас є розклад руху поїздів?
U vas je rozklad rukhu pojizdiv?
9 Rozkład jazdy autobusów Розклад руху автобусів
Rozklad rukhu avtobusiv
10 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? Який поїзд їде до Сонячного міста?
Jakyj pojizd jide do Sonjatchnogo mista?
11 To ten pociąg Ось цей
Os' tsej
12 Dziękuję Дякую
Djakuju
13 Nie ma za co. Miłej podróży! Прошу. Щасливої дороги!
Proshu. Chtchaslyvoji doroghy!
14 Serwis samochodowy Станція техобслуговування
Stantsija tekhobslughovannja
15 Stacja benzynowa Заправка
Zapravka
16 Do pełna proszę Повний бак, будь ласка
Povnyj bak, bud' laska
17 Rower Велосипед
Velosyped
18 Centrum miasta Центр міста
Tsentr mista
19 Przedmieście Передмістя
Peredmistja
20 Inne sformułowanie Пригород
Pryghorod
21 To duże miasto Це велике місто
Tse velyke misto
22 To miasteczko Це село
Tse selo
23 Góra Гора
Ghora
24 Jezioro Озеро
Ozero
25 Wieś Сільска місцевість
Sil'ska mistsevist'14 - Szukamy kogoś

Szukamy kogoś
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, czy jest Sarah? Скажіть, будь ласка, чи Сара тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Sara tut?
2 Tak, jest Так, вона тут
Tak, vona tut
3 Sarah wyszła Вона вийшла
Vona vyjshla
4 Może pan do niej zadzwonić na komórkę Не змогли б ви зателефонувати їй на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jij na mobil'nyj telefon
5 Wie pani gdzie ona jest? Ви не скажете де я можу її знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jiji znajty?
6 Jest w pracy Вона на роботі
Vona na roboti
7 Jest u siebie Вона у себе вдома
Vona u sebe doma
8 Przepraszam, czy jest Julien? Скажіть, будь ласка, чи Жульєн тут?
Skaʒit', bud' laska, tchy Ʒul'jen tut?
9 Tak, jest Так, він тут
Tak, vin tut
10 Julien wyszedł Він вийшов
Vin vyjshov
11 Wie pan gdzie on jest? Ви не скажете де я можу його знайти?
Vy ne skaʒete de ja moʒu jogho znajty?
12 Może pani do niego zadzwonić na komórkę Не змогли б ви зателефонувати йому на мобільний телефон
Ne zmoghly b vy zatelefonuvaty jomu na mobil'nyj telefon
13 Jest w pracy Він на роботі
Vin na roboti
14 Jest u siebie Він у себе вдома
Vin u sebe doma15 - Hotel

Hotel
Quiz
Naucz się
1 Hotel Готель
Ghotel'
2 Mieszkanie Квартира
Kvartyra
3 Witamy! Ласкаво просимо!
Laskavo prosymo!
4 Czy są wolne pokoje? У вас є вільний номер?
U vas je vilnyj nomer?
5 Czy to jest pokój z łazienką? Чи є в номері ванна?
Tchy je v nomeri vanna?
6 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? Вам більш подобається два односпальних ліжка?
Vam bil'che podobajet'sja dva odnospol'nykh liʒka?
7 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? Ви бажаєте двомісний номер?
Vy baʒajete dvomisnyj nomer?
8 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem Номер з ванною - з балконом - з душем
Nomer z vannoju - z balkonom - z dushem
9 Pokój ze śniadaniem Номер із сніданком
Nomer iz snidankom
10 Jaka jest cena noclegu? Скільки коштує одна ніч?
Skil'ky koshtuje odna nitch?
11 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? Спочатку покажіть мені, будь ласка, номер
Spotchatku pokaʒit' meni, bud' laska nomer
12 Tak, oczywiście! Так, звичайно
Tak, zvytchajno
13 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny Дякую! Номер чудовий
Djakuju! Nomer tchudovyj
14 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? Чи можу я забронювати номер на сьогодні?
Tchy moʒu ja zabronjuvaty nomer s'oghodni?
15 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo Це дорого для мене, дякую
Tse dorogho dlja mene, djakuju
16 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? Не змогли б ви зайнятися моїм багажем?
Ne zmoghly b vy zajnjatysja mojim baghaʒem?
17 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? Де знаходиться мій номер?
De znakhodyt'sja mij nomer?
18 Na pierwszym piętrze Він на першому поверсі
Vin na pershomu poversi
19 Czy jest winda? А ліфт є?
A lift je?
20 Winda jest po pani lewej stronie Ліфт ліворуч від вас
Lift livorutch vid vas
21 Winda jest po pani prawej stronie Ліфт праворуч від вас
Lift pravorutch vid vas
22 Przepraszam, gdzie jest pralnia? Де знаходиться пральня?
De znakhodyt'sja pral'nja?
23 Na parterze Вона на першому поверсі
Vona na pershomu poversi
24 Parter Перший поверх
Pershyj poverkh
25 Pokój Номер
Nomer
26 Prasowalnia Хімчистка та прасування
Khimtchystka ta prasuvannja
27 Salon fryzjerski Перукарня
Perukarnja
28 Parking samochodowy Автостоянка
Avtostojanka
29 Spotykamy się w sali konferencyjnej? Ми зустрінемося у конференц-залі?
My zustrinemos' u konferents-zali?
30 Sala konferencyjna Конференц-зал
Konferents-zal
31 Basen z podgrzewaną wodą Басейн з підігрівом
Basejn z pidighrivom
32 Basen Басейн
Basejn
33 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej Розбудіть мене, будь ласка, о сьомій годині ранку
Rozbudit' mene, bud' laska, o s'omij ghodyni ranku
34 Poproszę klucz Дайте, будь ласка, ключ
Dajte, bud' laska kljutch
35 Poproszę kartę Дайте, будь ласка, електронний ключ
Dajte, bud' laska elektronnyj kljutch
36 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? Будь ласка, чи є для мене повідомлення?
Bud' laska, tchy je dlja mene povidomlennja?
37 Tak, proszę Так, ось вони
Tak, os' vony
38 Nie, nie ma Ні, для вас нічого немає
Ni, dlja vas nitchogo ne maje
39 Gdzie można rozmienić pieniądze? Де б я міг розміняти гроші?
De b ja mig rozminjaty ghroshi?
40 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? Не могли б ви розміняти мені гроші?
Ne mogly b vy rozminjaty meni ghroshi?
41 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? Так, звичайно. Скільки вам розміняти?
Tak, zvytchajno. Skil'ky vam rozminjaty?16 - Pantai

Pantai
Quiz
Naucz się
1 Plaża Пляж
Pljaʒ
2 Gdzie mógłbym kupić piłkę? Скажіть, де я можу купити м'яч?
Skaʒit', de ja moʒu kupyty m'jatch?
3 Tam dalej jest sklep У цьому напрямку є магазин
U ts'omu naprjamku je magazyn
4 Piłka М'яч
M'jatch
5 Lornetka Бінокль
Binokl'
6 Czapka z daszkiem Кепка
Kepka
7 Ręcznik Рушник
Rushnyk
8 Sandały Сандалі
Sandali
9 Wiaderko Відро
Vidro
10 Krem przeciwsłoneczny Крем від сонця
Krem vid sontsja
11 Kąpielówki Плавки
Plavky
12 Okulary przeciwsłoneczne Сонячні окуляри
Sonjatchni okuljary
13 Owoce morza Ракоподібні
Rakopodibni
14 Opalać się Засмaтaяти
Zazmahaty
15 Słonecznie Сонячний
Sonjatchnyj
16 Zachód słońca Захід сонця
Zakhid sontsja
17 Parasol Пляжна парасолька
Pljaʒna parasol'ka
18 Słońce Сонце
Sontse
19 Udar słoneczny Сонячний удар
Sonjatchnyj udar
20 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? Чи небезпечно тут купатися?
Tchy nebezpetchno tut kupatysja?
21 Nie, tu jest bezpiecznie Ні, тут можна купатися
Ni, tut moʒna kupatysja
22 Tak, pływanie jest tu zabronione Так, купатися тут заборонено
Tak, tut kupatysja zaboroneno
23 Pływać Плавати
Plavaty
24 Pływanie Плавання
Plavannja
25 Fala Хвиля
Khvylja
26 Morze Море
More
27 Wydma Дюна
Djuna
28 Piasek Пісок
Pisok
29 Jaka jest prognoza pogody na jutro? Який прогноз погоди на завтра?
Jakyj proghnoz poghody na zavtra?
30 Pogoda się zmieni Погода зміниться
Poghoda zminyt'sja
31 Będzie padać Піде дощ
Pide dochtch
32 Będzie słonecznie Погода буде сонячною
Poghoda bude sonjatchnoju
33 Będzie wietrznie Очікується вітряна погода
Otchikujetsja vitrjana pogoda
34 Kostium kąpielowy Купальник
Kupal'nyk
35 Cień Тінь
Tin'17 - W razie problemów

W razie problemów
Quiz
Naucz się
1 Mogłaby mi pani pomóc? Чи не могли б ви мені допомогти?
Tchy ne mogly b vy meni dopomoghty?
2 Zgubiłem się Я щось розгубився
Ja chtchos' rozghubyvsja
3 Co dla pani? Що ви хочете?
Chtcho vy khotchete?
4 Co się stało? Що трапилося?
Chtcho trapylos'?
5 Inne sformułowanie Що сталося?
Chtcho stalosja?
6 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? Де я можу знайти перекладача?
De ja moʒu znajty perekladatcha?
7 Gdzie jest najbliższa apteka? Де знаходиться найближча аптека?
De znakhodyt'sja najblyʒtcha apteka?
8 Mogłaby pani wezwać lekarza? Чи не могли б ви викликати лікаря?
Tchy ne mogly b vy vyklykaty likarja?
9 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? Чи приймаєте ви які-небудь ліки в даний час?
Tchy pryjmajete vy jaki-nebud' liky v danyj tchas?
10 Szpital Лікарня
Likarnja
11 Apteka Аптека
Apteka
12 Lekarz Лікар
Likar
13 Służby medyczne Медичне обслуговування
Medytchne obslughovannja
14 Zgubiłem moje dokumenty Я загубив документи
Ja zaghubyv dokumenty
15 Skradziono mi moje dokumenty У мене вкрали документи
U mene vkraly documenty
16 Biuro Rzeczy Znalezionych Бюро знахідок
Bjuro znakhidok
17 Punkt pierwszej pomocy Пункт першої допомоги
Punkt perchoji dopomogy
18 Wyjście ewakuacyjne Запасний вихід
Zapasnyj vykhid
19 Policja Міліція
Militsija
20 Inne sformułowanie Поліція
Politsija
21 Dokumenty Папери
Papery
22 Inne sformułowanie Документи
Dokumenty
23 Pieniądze Гроші
Ghrochi
24 Paszport Паспорт
Pasport
25 Bagaż Багаж
Baghaʒ
26 Już dosyć! Nie, dziękuję! Дякую, все добре
Djakuju, vse dobre
27 Proszę mnie zostawić w spokoju! Дайте мені спокій!
Dajte meni spokij!
28 Proszę odejść! Залиште мене!
Zalychte mene!
Pobierz mp3 i pdf
MP3 + PDF

Pobierz wszystkie idiomy i zwroty

Darmowe demoRozpocząć

Pobierz mp3 i pdf