Słownictwo > Włoski

1 - Słownictwo podstawowe

Słownictwo podstawowe
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry Buongiorno
2 Dobry wieczór Buonasera
3 Do widzenia Arrivederci
4 Do zobaczenia A dopo
5 Tak
6 Nie No
7 Przepraszam! Per favore!
8 Dziękuję Grazie
9 Dziękuję bardzo! Grazie mille
10 Dziękuję za pomoc Grazie per il suo aiuto
11 Proszę Prego
12 Zgoda! Va bene
13 Przepraszam, ile to kosztuje? Quanto costa, per favore?
14 Przepraszam! Mi scusi !
15 Nie rozumiem Non ho capito
16 Zrozumiałem Ho capito
17 Nie wiem Non so
18 Wstęp wzbroniony Vietato
19 Przepraszam, gdzie są toalety? Dov'è il bagno per favore ?
20 Szczęśliwego Nowego Roku! Buon anno!
21 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! Buon compleanno!
22 Wesołych świąt! Buone feste!
23 Gratulacje! Congratulazioni!2 - Rozmowa

Rozmowa
Quiz
Naucz się
1 Dzień dobry. Jak się masz? Buongiorno. Come stai ?
2 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. Buongiorno. Bene, grazie
3 Czy mówisz po włosku? Parli italiano ?
4 Nie, nie mówię po włosku No, non parlo italiano
5 Tylko trochę. Soltanto un po'
6 Skąd jesteś? Di dove sei ?
7 Jaka jest twoja narodowość? Di che nazionalità sei?
8 Jestem Polakiem Sono polacco
9 A ty, mieszkasz tutaj? E tu, vivi qui?
10 Tak, mieszkam tu. Si, abito qui
11 Nazywam się Sarah, a ty? Mi chiamo Sara, e tu ?
12 Julien. Giuliano
13 Co tutaj robisz? Che fai qui?
14 Jestem na wakacjach. Sono in vacanza
15 Jesteśmy na wakacjach. Siamo in vacanza
16 Jestem tu służbowo Sono in viaggio d'affari
17 Pracuję tutaj Lavoro qui
18 Pracujemy tutaj Lavoriamo qui
19 Gdzie tu można dobrze zjeść? Dove mi consigli di andare a mangiare?
20 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? C'è un museo qui vicino?
21 Gdzie mogę skorzystać z internetu? Dove posso collegarmi a internet?3 - Nauka

Nauka
Quiz
Naucz się
1 Chcesz się nauczyć kilku słów? Vuoi imparare un po' di vocabolario ?
2 Tak, chcę Con piacere!
3 Jak to się nazywa? Come si chiama ?
4 To jest stół È un tavolo
5 Stół, rozumiesz? Un tavolo, hai capito ?
6 Nie rozumiem Non ho capito
7 Możesz powtórzyć? Puoi ripetere per favore ?
8 Czy możesz mówić trochę wolniej? Puoi parlare più lentamente?
9 Możesz to napisać? Potresti scriverlo per favore?
10 Zrozumiałem Ho capito4 - Kolory

Kolory
Quiz
Naucz się
1 Lubię kolor tego stołu Mi piace il colore di questo tavolo
2 To kolor czerwony È rosso
3 Niebieski Blu
4 Żółty Giallo
5 Biały Bianco
6 Czarny Nero
7 Zielony Verde
8 Pomarańczowy Arancione
9 Fioletowy Viola
10 Szary Grigio5 - Liczby

Liczby
Quiz
Naucz się
1 Zero Zero
2 Jeden Uno
3 Dwa Due
4 Trzy Tre
5 Cztery Quattro
6 Pięć Cinque
7 Sześć Sei
8 Siedem Sette
9 Osiem Otto
10 Dziewięć Nove
11 Dziesięć Dieci
12 Jedenaście Undici
13 Dwanaście Dodici
14 Trzynaście Tredici
15 Czternaście Quattordici
16 Piętnaście Quindici
17 Szesnaście Sedici
18 Siedemnaście Diciassette
19 Osiemnaście Diciotto
20 Dziewiętnaście Diciannove
21 Dwadzieścia Venti
22 Dwadzieścia jeden Ventuno
23 Dwadzieścia dwa Ventidue
24 Dwadzieścia trzy Ventitre
25 Dwadzieścia cztery Ventiquattro
26 Dwadzieścia pięć Venticinque
27 Dwadzieścia sześć Ventisei
28 Dwadzieścia siedem Ventisette
29 Dwadzieścia osiem Ventotto
30 Dwadzieścia dziewięć Ventinove
31 Trzydzieści Trenta
32 Trzydzieści jeden Trentuno
33 Trzydzieści dwa Trentadue
34 Trzydzieści trzy Trentatre
35 Trzydzieści cztery Trentaquattro
36 Trzydzieści pięć Trentacinque
37 Trzydzieści sześć Trentasei
38 Czterdzieści Quaranta
39 Pięćdziesiąt Cinquanta
40 Sześćdziesiąt Sessanta
41 Siedemdziesiąt Settanta
42 Osiemdziesiąt Ottanta
43 Dziewięćdziesiąt Novanta
44 Sto Cento
45 Sto pięć Cento-cinque
46 Dwieście Duecento
47 Trzysta Trecento
48 Czterysta Quattrocento
49 Tysiąc Mille
50 Tysiąc pięćset Millecinquecento
51 Dwa tysiące Duemila
52 Dziesięć tysięcy Diecimila6 - Określanie czasu

Określanie czasu
Quiz
Naucz się
1 Kiedy tu przyjechałeś? Da quando sei qui?
2 Dzisiaj Da oggi
3 Wczoraj Da ieri
4 Dwa dni temu Da due giorni
5 Ile czasu zostajesz? Quanto tempo resti ?
6 Wyjeżdżam jutro Riparto domani
7 Wyjeżdżam pojutrze Riparto dopodomani
8 Wyjeżdżam za trzy dni Riparto tra tre giorni
9 Poniedziałek Lunedì
10 Wtorek Martedì
11 Środa Mercoledì
12 Czwartek Giovedì
13 Piątek Venerdì
14 Sobota Sabato
15 Niedziela Domenica
16 Styczeń Gennaio
17 Luty Febbraio
18 Marzec Marzo
19 Kwiecień Aprile
20 Maj Maggio
21 Czerwiec Giugno
22 Lipiec Luglio
23 Sierpień Agosto
24 Wrzesień Settembre
25 Październik Ottobre
26 Listopad Novembre
27 Grudzień Dicembre
28 O której godzinie wyjeżdżasz? A che ora parti ?
29 Rano, o godzinie ósmej La mattina, alle otto
30 Rano, o godzinie ósmej piętnaście La mattina, alle otto e un quarto
31 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści La mattina, alle otto e trenta
32 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć La mattina, alle otto e quarantacinque
33 Wieczorem, o godzinie osiemnastej La sera, alle diciotto
34 Jestem spóźniony Sono in ritardo7 - Taxi

Taxi
Quiz
Naucz się
1 Taxi! Taxi!
2 Dokąd jedziemy? Dove vuole andare?
3 Na dworzec, poproszę Vado alla stazione
4 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę Vado all'hotel Giorno e Notte
5 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? Mi puo' portare all'aeroporto?
6 Mógłby pan wziąć mój bagaż? Puo' prendere i miei bagagli?
7 Czy to daleko stąd? È lontano da qui ?
8 Nie, to tuż obok No è vicino
9 Tak, trochę daleko Sì è un po' più lontano
10 Ile to będzie kosztować? Quanto costa?
11 Proszę mnie zawieźć tutaj Mi porti qui per favore
12 W prawo A destra
13 W lewo A sinistra
14 Prosto Dritto
15 To tutaj È qui
16 Tędy È di là
17 Stop! Alt!
18 Proszę się nie spieszyć Faccia con comodo
19 Czy mogę prosić o paragon? Mi puo' fare una ricevuta per favore?8 - Uczucia

Uczucia
Quiz
Naucz się
1 Bardzo lubię twój kraj Il tuo paese mi piace molto
2 Kocham cię Ti amo
3 Jestem szczęśliwy Sono felice
4 Jestem smutny Sono triste
5 Dobrze mi tutaj Sto bene qui
6 Zimno mi Sento freddo
7 Gorąco mi Sento caldo
8 To jest za duże È' troppo grande
9 To jest za małe È troppo piccolo
10 To jest idealne È perfetto
11 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? Vuoi uscire stasera?
12 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem Vorrei uscire stasera
13 To dobry pomysł È una buon'idea
14 Chcę się trochę rozerwać Ho voglia di divertirmi
15 To nie jest dobry pomysł Non è una buon'idea
16 Nie chce mi się wychodzić wieczorem Non ho voglia di uscire stasera
17 Chcę trochę odpocząć Ho voglia di riposarmi
18 Czy chcesz trochę poćwiczyć? Vuoi fare sport?
19 Tak, muszę się odprężyć! Sì, ho bisogno di sfogarmi!
20 Gram w tenisa Io gioco a tennis
21 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony No grazie, sono abbastanza stanco9 - Rodzina

Rodzina
Quiz
Naucz się
1 Masz tutaj rodzinę? Hai dei parenti qui?
2 Mój ojciec Mio padre
3 Moja matka Mia madre
4 Mój syn Mio figlio
5 Moja córka Mia figlia
6 Brat Un fratello
7 Siostra Una sorella
8 Przyjaciel Un amico
9 Przyjaciółka Un'amica
10 Mój przyjaciel Il mio ragazzo
11 Moja przyjaciółka La mia ragazza
12 Mój mąż Mio marito
13 Moja żona Mia moglie10 - Bar

Bar
Quiz
Naucz się
1 Bar Il bar
2 Chcesz się czegoś napić? Vuoi bere qualcosa?
3 Pić Bere
4 Szklanka Bicchiere
5 Z przyjemnością Con piacere
6 Co zamawiasz? Che cosa prendi?
7 Co jest do picia? Che cosa c'è da bere ?
8 Jest woda lub soki C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
9 Woda Acqua
10 Proszę dorzucić kostki lodu Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore?
11 Kostki lodu Un po' di ghiaccio?
12 Czekolada do picia Una cioccolata
13 Mleko Del latte
14 Herbata Del tè
15 Kawa Del caffè
16 Z cukrem Con zucchero
17 Ze śmietanką Con panna
18 Wino Del vino
19 Piwo Una birra
20 Herbatę proszę Un tè, per favore
21 Piwo proszę Una birra per favore
22 Co do picia dla pana? Cosa vuoi bere ?
23 Dwie herbaty proszę! Due tè per favore
24 Dwa piwa proszę! Due birre per favore
25 Nic, dziękuję Niente, grazie
26 Twoje zdrowie! Alla tua
27 Na zdrowie! Salute
28 Poproszę rachunek ! Il conto per favore
29 Ile jestem panu winien? Quanto Le devo, per favore ?
30 Dwadzieścia euro Venti Euro
31 Ja płacę È per me11 - Restauracja

Restauracja
Quiz
Naucz się
1 Restauracja Il ristorante
2 Chcesz coś zjeść? Vuoi mangiare?
3 Tak, chcę Sì, ne ho voglia
4 Jeść Mangiare
5 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? Dove possiamo mangiare?
6 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? Dove possiamo pranzare?
7 Kolacja La cena
8 Śniadanie La prima colazione
9 Przepraszam! Per favore !
10 Poproszę menu! Il menu per favore!
11 Oto menu! Ecco il menu!
12 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? Cosa preferisci? Carne o pesce?
13 Z ryżem Con riso
14 Z makaronem Con pasta
15 Ziemniaki Delle patate
16 Warzywa Della verdura
17 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque
18 Chleb Del pane
19 Masło Del burro
20 Sałata Un'insalata
21 Deser Un dolce
22 Owoce Della frutta
23 Czy mogę poprosić o nóż? Ha un coltello per favore?
24 Tak, już przynoszę Sì, glielo porto subito
25 Nóż Un coltello
26 Widelec Una forchetta
27 Łyżeczka Un cucchiaio
28 Czy to danie na gorąco? È un piatto caldo?
29 Tak, i też bardzo pikantne! Sì, ed anche molto speziato!
30 Gorące Caldo
31 Zimne Freddo
32 Pikantne Speziato
33 Zamówię rybę! Prenderò il pesce!
34 Ja też Anch'io12 - Rozstanie

Rozstanie
Quiz
Naucz się
1 Już późno! Muszę iść! È tardi ! Devo andare!
2 Moglibyśmy się znów spotkać? Ci rivedremo ?
3 Tak, z przyjemnością Sì, certamente
4 Mieszkam pod tym adresem Abito a quest'indirizzo
5 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? Hai un numero di telefono?
6 Tak, proszę Sì, eccolo
7 Było mi bardzo miło Ho trascorso un momento piacevole con te
8 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti
9 Zobaczymy się wkrótce Ci rivedremo presto
10 Mam taką nadzieję! Lo spero anch'io
11 Do widzenia! Arrivederci
12 Do jutra! A domani
13 Cześć! Ciao13 - Transport

Transport
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus
2 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore?
3 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? Dove va questo treno per favore?
4 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? Questo treno si ferma alla Città del Sole?
5 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? Quando parte il treno per la Città del Sole?
6 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? Quando arriva il treno per la Città del Sole?
7 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta Un biglietto per La Città del Sole per favore
8 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? Conosce l'orario dei treni?
9 Rozkład jazdy autobusów L'orario degli autobus
10 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? Qual è il treno per La Città del Sole per favore?
11 To ten pociąg È quello
12 Dziękuję Grazie
13 Nie ma za co. Miłej podróży! Di niente. Buon Viaggio
14 Serwis samochodowy Il meccanico
15 Stacja benzynowa La pompa di benzina
16 Do pełna proszę Il pieno, per favore
17 Rower Bici
18 Centrum miasta Il centro città
19 Przedmieście La periferia
20 To duże miasto È una grande città
21 To miasteczko È un paese
22 Góra Una montagna
23 Jezioro Un lago
24 Wieś La campagna14 - Szukamy kogoś

Szukamy kogoś
Quiz
Naucz się
1 Przepraszam, czy jest Sarah? C'è Sara per favore ?
2 Tak, jest Sì, è qui
3 Sarah wyszła È uscita
4 Może pan do niej zadzwonić na komórkę Puo' chiamarla al cellulare
5 Wie pani gdzie ona jest? Sa dove posso trovarla?
6 Jest w pracy È andata al lavoro
7 Jest u siebie È a casa sua
8 Przepraszam, czy jest Julien? C'è Giuliano per favore ?
9 Tak, jest Sì, è qui
10 Julien wyszedł È uscito
11 Wie pan gdzie on jest? Sa dove posso trovarlo?
12 Może pani do niego zadzwonić na komórkę Puo' chiamarlo al cellulare
13 Jest w pracy È andato al lavoro
14 Jest u siebie È a casa sua15 - Hotel

Hotel
Quiz
Naucz się
1 Hotel L'hotel
2 Mieszkanie Appartamento
3 Witamy! Benvenuti!
4 Czy są wolne pokoje? Ha una camera libera?
5 Czy to jest pokój z łazienką? È una camera con bagno?
6 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? Preferisce due letti separati?
7 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? Desidera una camera doppia?
8 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone
9 Pokój ze śniadaniem Camera con la prima colazione
10 Jaka jest cena noclegu? Qual è il prezzo per una notte?
11 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? Prima vorrei vedere la camera, per favore!
12 Tak, oczywiście! Sì, certo!
13 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny Grazie, la camera va benissimo.
14 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? Va bene, posso prenotare per questa sera?
15 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo La ringrazio, ma è troppo cara per me
16 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
17 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? Dove si trova la mia camera, per favore?
18 Na pierwszym piętrze È al primo piano
19 Czy jest winda? C'è un ascensore?
20 Winda jest po pani lewej stronie L'ascensore è alla sua sinistra
21 Winda jest po pani prawej stronie L'ascensore è alla sua destra
22 Przepraszam, gdzie jest pralnia? Dov'è la lavanderia?
23 Na parterze È al pianterreno.
24 Parter Pianterreno.
25 Pokój Camera
26 Prasowalnia Lavanderia
27 Salon fryzjerski Parrucchiere
28 Parking samochodowy Parcheggio auto
29 Spotykamy się w sali konferencyjnej? Vediamoci nella sala conferenze?
30 Sala konferencyjna La sala di riunione
31 Basen z podgrzewaną wodą La piscina è riscaldata
32 Basen La piscina
33 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej Mi svegli alle sette per favore
34 Poproszę klucz La chiave per favore
35 Poproszę kartę Il pass per favore
36 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? Ci sono messaggi per me?
37 Tak, proszę Sì, eccoli
38 Nie, nie ma No, non ha ricevuto nulla
39 Gdzie można rozmienić pieniądze? Dove posso cambiare i soldi in spiccioli?
40 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore?
41 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare?16 - Pantai

Pantai
Quiz
Naucz się
1 Plaża La spiaggia
2 Gdzie mógłbym kupić piłkę? Sa dove posso comprare un palloncino?
3 Tam dalej jest sklep C'è un negozio da questa parte
4 Piłka Un palloncino
5 Lornetka Un binocolo
6 Czapka z daszkiem Un berretto
7 Ręcznik Asciugamano
8 Sandały Sandali
9 Wiaderko Secchiello
10 Krem przeciwsłoneczny Crema solare
11 Kąpielówki Costume da bagno maschile
12 Okulary przeciwsłoneczne Occhiali da sole
13 Owoce morza Crostaceo
14 Opalać się Fare un bagno di sole
15 Słonecznie Assolato
16 Zachód słońca Tramonto
17 Parasol Ombrellone
18 Słońce Sole
19 Udar słoneczny Insolazione
20 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? È pericoloso nuotare qui?
21 Nie, tu jest bezpiecznie No, non è pericoloso
22 Tak, pływanie jest tu zabronione Sì, è vietato farsi il bagno qui
23 Pływać Nuotare
24 Pływanie Nuoto
25 Fala Onda
26 Morze Mare
27 Wydma Duna
28 Piasek Sabbia
29 Jaka jest prognoza pogody na jutro? Quali sono le previsioni metereologiche per domani?
30 Pogoda się zmieni Il tempo sta cambiando
31 Będzie padać Pioverà
32 Będzie słonecznie Ci sarà il sole
33 Będzie wietrznie Ci sarà molto vento
34 Kostium kąpielowy Costume da bagno
35 Cień Ombra17 - W razie problemów

W razie problemów
Quiz
Naucz się
1 Mogłaby mi pani pomóc? Mi può aiutare per favore ?
2 Zgubiłem się Mi sono perso
3 Co dla pani? Cosa desidera?
4 Co się stało? Che è successo?
5 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? Dove posso trovare un interprete?
6 Gdzie jest najbliższa apteka? Dov'è la farmacia più vicina?
7 Mogłaby pani wezwać lekarza? Puo' chiamare un medico per favore?
8 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? Che cura segue al momento?
9 Szpital Un ospedale
10 Apteka Una farmacia
11 Lekarz Un medico
12 Służby medyczne Servizio medico
13 Zgubiłem moje dokumenty Ho perso i documenti
14 Skradziono mi moje dokumenty Mi hanno rubato i documenti
15 Biuro Rzeczy Znalezionych Ufficio degli oggetti smarriti
16 Punkt pierwszej pomocy Posto di soccorso
17 Wyjście ewakuacyjne Uscita di sicurezza
18 Policja La polizia
19 Dokumenty Documenti
20 Pieniądze Soldi
21 Paszport Passaporto
22 Bagaż Bagagli
23 Już dosyć! Nie, dziękuję! No, grazie
24 Proszę mnie zostawić w spokoju! Lasciami in pace !
25 Proszę odejść! Vattene !
Pobierz mp3 i pdf
MP3 + PDF

Pobierz wszystkie idiomy i zwroty

Darmowe demoRozpocząć

Pobierz mp3 i pdf