Słownictwo > włoski

1 - Słownictwo podstawowe
Polski Włoski
🔊 Dzień dobry 🔊 Buongiorno
🔊 Dobry wieczór 🔊 Buonasera
🔊 Do widzenia 🔊 Arrivederci
🔊 Do zobaczenia 🔊 A dopo
🔊 Tak 🔊 Sì
🔊 Nie 🔊 No
🔊 Przepraszam! 🔊 Per favore!
🔊 Dziękuję 🔊 Grazie
🔊 Dziękuję bardzo! 🔊 Grazie mille
🔊 Dziękuję za pomoc 🔊 Grazie per il suo aiuto
🔊 Proszę 🔊 Prego
🔊 Zgoda! 🔊 Va bene
🔊 Przepraszam, ile to kosztuje? 🔊 Quanto costa, per favore?
🔊 Przepraszam! 🔊 Mi scusi !
🔊 Nie rozumiem 🔊 Non ho capito
🔊 Zrozumiałem 🔊 Ho capito
🔊 Nie wiem 🔊 Non so
🔊 Wstęp wzbroniony 🔊 Vietato
🔊 Przepraszam, gdzie są toalety? 🔊 Dov'è il bagno per favore ?
🔊 Szczęśliwego Nowego Roku! 🔊 Buon anno!
🔊 Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin! 🔊 Buon compleanno!
🔊 Wesołych świąt! 🔊 Buone feste!
🔊 Gratulacje! 🔊 Congratulazioni!
2 - Rozmowa
Polski Włoski
🔊 Dzień dobry. Jak się masz? 🔊 Buongiorno. Come stai ?
🔊 Dzień dobry. Dziękuję, dobrze. 🔊 Buongiorno. Bene, grazie
🔊 Czy mówisz po włosku? 🔊 Parli italiano ?
🔊 Nie, nie mówię po włosku 🔊 No, non parlo italiano
🔊 Tylko trochę. 🔊 Soltanto un po'
🔊 Skąd jesteś? 🔊 Di dove sei ?
🔊 Jaka jest twoja narodowość? 🔊 Di che nazionalità sei?
🔊 Jestem Polakiem 🔊 Sono polacco
🔊 A ty, mieszkasz tutaj? 🔊 E tu, vivi qui?
🔊 Tak, mieszkam tu. 🔊 Si, abito qui
🔊 Nazywam się Sarah, a ty? 🔊 Mi chiamo Sara, e tu ?
🔊 Julien. 🔊 Giuliano
🔊 Co tutaj robisz? 🔊 Che fai qui?
🔊 Jestem na wakacjach. 🔊 Sono in vacanza
🔊 Jesteśmy na wakacjach. 🔊 Siamo in vacanza
🔊 Jestem tu służbowo 🔊 Sono in viaggio d'affari
🔊 Pracuję tutaj 🔊 Lavoro qui
🔊 Pracujemy tutaj 🔊 Lavoriamo qui
🔊 Gdzie tu można dobrze zjeść? 🔊 Dove mi consigli di andare a mangiare?
🔊 Czy jest w pobliżu jakieś muzeum? 🔊 C'è un museo qui vicino?
🔊 Gdzie mogę skorzystać z internetu? 🔊 Dove posso collegarmi a internet?
3 - Nauka
Polski Włoski
🔊 Zrozumiałem 🔊 Ho capito
🔊 Chcesz się nauczyć kilku słów? 🔊 Vuoi imparare un po' di vocabolario ?
🔊 Tak, chcę 🔊 Con piacere!
🔊 Jak to się nazywa? 🔊 Come si chiama ?
🔊 To jest stół 🔊 È un tavolo
🔊 Stół, rozumiesz? 🔊 Un tavolo, hai capito ?
🔊 Możesz powtórzyć? 🔊 Puoi ripetere per favore ?
🔊 Czy możesz mówić trochę wolniej? 🔊 Puoi parlare più lentamente?
🔊 Możesz to napisać? 🔊 Potresti scriverlo per favore?
4 - Kolory
Polski Włoski
🔊 Lubię kolor tego stołu 🔊 Mi piace il colore di questo tavolo
🔊 To kolor czerwony 🔊 È rosso
🔊 Niebieski 🔊 Blu
🔊 Żółty 🔊 Giallo
🔊 Biały 🔊 Bianco
🔊 Czarny 🔊 Nero
🔊 Zielony 🔊 Verde
🔊 Pomarańczowy 🔊 Arancione
🔊 Fioletowy 🔊 Viola
🔊 Szary 🔊 Grigio
5 - Liczby
Polski Włoski
🔊 Zero 🔊 Zero
🔊 Jeden 🔊 Uno
🔊 Dwa 🔊 Due
🔊 Trzy 🔊 Tre
🔊 Cztery 🔊 Quattro
🔊 Pięć 🔊 Cinque
🔊 Sześć 🔊 Sei
🔊 Siedem 🔊 Sette
🔊 Osiem 🔊 Otto
🔊 Dziewięć 🔊 Nove
🔊 Dziesięć 🔊 Dieci
🔊 Jedenaście 🔊 Undici
🔊 Dwanaście 🔊 Dodici
🔊 Trzynaście 🔊 Tredici
🔊 Czternaście 🔊 Quattordici
🔊 Piętnaście 🔊 Quindici
🔊 Szesnaście 🔊 Sedici
🔊 Siedemnaście 🔊 Diciassette
🔊 Osiemnaście 🔊 Diciotto
🔊 Dziewiętnaście 🔊 Diciannove
🔊 Dwadzieścia 🔊 Venti
🔊 Dwadzieścia jeden 🔊 Ventuno
🔊 Dwadzieścia dwa 🔊 Ventidue
🔊 Dwadzieścia trzy 🔊 Ventitre
🔊 Dwadzieścia cztery 🔊 Ventiquattro
🔊 Dwadzieścia pięć 🔊 Venticinque
🔊 Dwadzieścia sześć 🔊 Ventisei
🔊 Dwadzieścia siedem 🔊 Ventisette
🔊 Dwadzieścia osiem 🔊 Ventotto
🔊 Dwadzieścia dziewięć 🔊 Ventinove
🔊 Trzydzieści 🔊 Trenta
🔊 Trzydzieści jeden 🔊 Trentuno
🔊 Trzydzieści dwa 🔊 Trentadue
🔊 Trzydzieści trzy 🔊 Trentatre
🔊 Trzydzieści cztery 🔊 Trentaquattro
🔊 Trzydzieści pięć 🔊 Trentacinque
🔊 Trzydzieści sześć 🔊 Trentasei
🔊 Czterdzieści 🔊 Quaranta
🔊 Pięćdziesiąt 🔊 Cinquanta
🔊 Sześćdziesiąt 🔊 Sessanta
🔊 Siedemdziesiąt 🔊 Settanta
🔊 Osiemdziesiąt 🔊 Ottanta
🔊 Dziewięćdziesiąt 🔊 Novanta
🔊 Sto 🔊 Cento
🔊 Sto pięć 🔊 Cento-cinque
🔊 Dwieście 🔊 Duecento
🔊 Trzysta 🔊 Trecento
🔊 Czterysta 🔊 Quattrocento
🔊 Tysiąc 🔊 Mille
🔊 Tysiąc pięćset 🔊 Millecinquecento
🔊 Dwa tysiące 🔊 Duemila
🔊 Dziesięć tysięcy 🔊 Diecimila
6 - Określanie czasu
Polski Włoski
🔊 Kiedy tu przyjechałeś? 🔊 Da quando sei qui?
🔊 Dzisiaj 🔊 Da oggi
🔊 Wczoraj 🔊 Da ieri
🔊 Dwa dni temu 🔊 Da due giorni
🔊 Ile czasu zostajesz? 🔊 Quanto tempo resti ?
🔊 Wyjeżdżam jutro 🔊 Riparto domani
🔊 Wyjeżdżam pojutrze 🔊 Riparto dopodomani
🔊 Wyjeżdżam za trzy dni 🔊 Riparto tra tre giorni
🔊 Poniedziałek 🔊 Lunedì
🔊 Wtorek 🔊 Martedì
🔊 Środa 🔊 Mercoledì
🔊 Czwartek 🔊 Giovedì
🔊 Piątek 🔊 Venerdì
🔊 Sobota 🔊 Sabato
🔊 Niedziela 🔊 Domenica
🔊 Styczeń 🔊 Gennaio
🔊 Luty 🔊 Febbraio
🔊 Marzec 🔊 Marzo
🔊 Kwiecień 🔊 Aprile
🔊 Maj 🔊 Maggio
🔊 Czerwiec 🔊 Giugno
🔊 Lipiec 🔊 Luglio
🔊 Sierpień 🔊 Agosto
🔊 Wrzesień 🔊 Settembre
🔊 Październik 🔊 Ottobre
🔊 Listopad 🔊 Novembre
🔊 Grudzień 🔊 Dicembre
🔊 O której godzinie wyjeżdżasz? 🔊 A che ora parti ?
🔊 Rano, o godzinie ósmej 🔊 La mattina, alle otto
🔊 Rano, o godzinie ósmej piętnaście 🔊 La mattina, alle otto e un quarto
🔊 Rano, o godzinie ósmej trzydzieści 🔊 La mattina, alle otto e trenta
🔊 Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć 🔊 La mattina, alle otto e quarantacinque
🔊 Wieczorem, o godzinie osiemnastej 🔊 La sera, alle diciotto
🔊 Jestem spóźniony 🔊 Sono in ritardo
7 - Taxi
Polski Włoski
🔊 Taxi! 🔊 Taxi!
🔊 Dokąd jedziemy? 🔊 Dove vuole andare?
🔊 Na dworzec, poproszę 🔊 Vado alla stazione
🔊 Do hotelu Dzień i Noc, poproszę 🔊 Vado all'hotel Giorno e Notte
🔊 Mógłby mnie pan zawieźć na lotnisko? 🔊 Mi puo' portare all'aeroporto?
🔊 Mógłby pan wziąć mój bagaż? 🔊 Puo' prendere i miei bagagli?
🔊 Czy to daleko stąd? 🔊 È lontano da qui ?
🔊 Nie, to tuż obok 🔊 No è vicino
🔊 Tak, trochę daleko 🔊 Sì è un po' più lontano
🔊 Ile to będzie kosztować? 🔊 Quanto costa?
🔊 Proszę mnie zawieźć tutaj 🔊 Mi porti qui per favore
🔊 W prawo 🔊 A destra
🔊 W lewo 🔊 A sinistra
🔊 Prosto 🔊 Dritto
🔊 To tutaj 🔊 È qui
🔊 Tędy 🔊 È di là
🔊 Stop! 🔊 Alt!
🔊 Proszę się nie spieszyć 🔊 Faccia con comodo
🔊 Czy mogę prosić o paragon? 🔊 Mi puo' fare una ricevuta per favore?
8 - Rodzina
Polski Włoski
🔊 Masz tutaj rodzinę? 🔊 Hai dei parenti qui?
🔊 Mój ojciec 🔊 Mio padre
🔊 Moja matka 🔊 Mia madre
🔊 Mój syn 🔊 Mio figlio
🔊 Moja córka 🔊 Mia figlia
🔊 Brat 🔊 Un fratello
🔊 Siostra 🔊 Una sorella
🔊 Przyjaciel 🔊 Un amico
🔊 Przyjaciółka 🔊 Un'amica
🔊 Mój przyjaciel 🔊 Il mio ragazzo
🔊 Moja przyjaciółka 🔊 La mia ragazza
🔊 Mój mąż 🔊 Mio marito
🔊 Moja żona 🔊 Mia moglie
9 - Uczucia
Polski Włoski
🔊 Bardzo lubię twój kraj 🔊 Il tuo paese mi piace molto
🔊 Kocham cię 🔊 Ti amo
🔊 Jestem szczęśliwy 🔊 Sono felice
🔊 Jestem smutny 🔊 Sono triste
🔊 Dobrze mi tutaj 🔊 Sto bene qui
🔊 Zimno mi 🔊 Sento freddo
🔊 Gorąco mi 🔊 Sento caldo
🔊 To jest za duże 🔊 È' troppo grande
🔊 To jest za małe 🔊 È troppo piccolo
🔊 To jest idealne 🔊 È perfetto
🔊 Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? 🔊 Vuoi uscire stasera?
🔊 Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem 🔊 Vorrei uscire stasera
🔊 To dobry pomysł 🔊 È una buon'idea
🔊 Chcę się trochę rozerwać 🔊 Ho voglia di divertirmi
🔊 To nie jest dobry pomysł 🔊 Non è una buon'idea
🔊 Nie chce mi się wychodzić wieczorem 🔊 Non ho voglia di uscire stasera
🔊 Chcę trochę odpocząć 🔊 Ho voglia di riposarmi
🔊 Czy chcesz trochę poćwiczyć? 🔊 Vuoi fare sport?
🔊 Tak, muszę się odprężyć! 🔊 Sì, ho bisogno di sfogarmi!
🔊 Gram w tenisa 🔊 Io gioco a tennis
🔊 Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony 🔊 No grazie, sono abbastanza stanco
10 - Bar
Polski Włoski
🔊 Bar 🔊 Il bar
🔊 Chcesz się czegoś napić? 🔊 Vuoi bere qualcosa?
🔊 Pić 🔊 Bere
🔊 Szklanka 🔊 Bicchiere
🔊 Z przyjemnością 🔊 Con piacere
🔊 Co zamawiasz? 🔊 Che cosa prendi?
🔊 Co jest do picia? 🔊 Che cosa c'è da bere ?
🔊 Jest woda lub soki 🔊 C'è dell' acqua o dei succhi di frutta
🔊 Woda 🔊 Acqua
🔊 Proszę dorzucić kostki lodu 🔊 Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore?
🔊 Kostki lodu 🔊 Un po' di ghiaccio?
🔊 Czekolada do picia 🔊 Una cioccolata
🔊 Mleko 🔊 Del latte
🔊 Herbata 🔊 Del tè
🔊 Kawa 🔊 Del caffè
🔊 Z cukrem 🔊 Con zucchero
🔊 Ze śmietanką 🔊 Con panna
🔊 Wino 🔊 Del vino
🔊 Piwo 🔊 Una birra
🔊 Herbatę proszę 🔊 Un tè, per favore
🔊 Piwo proszę 🔊 Una birra per favore
🔊 Co do picia dla pana? 🔊 Cosa vuoi bere ?
🔊 Dwie herbaty proszę! 🔊 Due tè per favore
🔊 Dwa piwa proszę! 🔊 Due birre per favore
🔊 Nic, dziękuję 🔊 Niente, grazie
🔊 Twoje zdrowie! 🔊 Alla tua
🔊 Na zdrowie! 🔊 Salute
🔊 Poproszę rachunek ! 🔊 Il conto per favore
🔊 Ile jestem panu winien? 🔊 Quanto Le devo, per favore ?
🔊 Dwadzieścia euro 🔊 Venti Euro
🔊 Ja płacę 🔊 È per me
11 - Restauracja
Polski Włoski
🔊 Restauracja 🔊 Il ristorante
🔊 Chcesz coś zjeść? 🔊 Vuoi mangiare?
🔊 Tak, chcę 🔊 Sì, ne ho voglia
🔊 Jeść 🔊 Mangiare
🔊 Gdzie moglibyśmy coś zjeść? 🔊 Dove possiamo mangiare?
🔊 Gdzie moglibyśmy zjeść obiad? 🔊 Dove possiamo pranzare?
🔊 Kolacja 🔊 La cena
🔊 Śniadanie 🔊 La prima colazione
🔊 Przepraszam! 🔊 Per favore !
🔊 Poproszę menu! 🔊 Il menu per favore!
🔊 Oto menu! 🔊 Ecco il menu!
🔊 Co chciałbyś zjeść? Mięso czy rybę? 🔊 Cosa preferisci? Carne o pesce?
🔊 Z ryżem 🔊 Con riso
🔊 Z makaronem 🔊 Con pasta
🔊 Ziemniaki 🔊 Delle patate
🔊 Warzywa 🔊 Della verdura
🔊 Jajecznica-jajko sadzone- lub jajko na miękko 🔊 Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque
🔊 Chleb 🔊 Del pane
🔊 Masło 🔊 Del burro
🔊 Sałata 🔊 Un'insalata
🔊 Deser 🔊 Un dolce
🔊 Owoce 🔊 Della frutta
🔊 Czy mogę poprosić o nóż? 🔊 Ha un coltello per favore?
🔊 Tak, już przynoszę 🔊 Sì, glielo porto subito
🔊 Nóż 🔊 Un coltello
🔊 Widelec 🔊 Una forchetta
🔊 Łyżeczka 🔊 Un cucchiaio
🔊 Czy to danie na gorąco? 🔊 È un piatto caldo?
🔊 Tak, i też bardzo pikantne! 🔊 Sì, ed anche molto speziato!
🔊 Gorące 🔊 Caldo
🔊 Zimne 🔊 Freddo
🔊 Pikantne 🔊 Speziato
🔊 Zamówię rybę! 🔊 Prenderò il pesce!
🔊 Ja też 🔊 Anch'io
12 - Rozstanie
Polski Włoski
🔊 Już późno! Muszę iść! 🔊 È tardi ! Devo andare!
🔊 Moglibyśmy się znów spotkać? 🔊 Ci rivedremo ?
🔊 Tak, z przyjemnością 🔊 Sì, certamente
🔊 Mieszkam pod tym adresem 🔊 Abito a quest'indirizzo
🔊 Czy mogę prosić o twój numer telefonu? 🔊 Hai un numero di telefono?
🔊 Tak, proszę 🔊 Sì, eccolo
🔊 Było mi bardzo miło 🔊 Ho trascorso un momento piacevole con te
🔊 Mnie również, cieszę się, że cię spotkałam 🔊 Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti
🔊 Zobaczymy się wkrótce 🔊 Ci rivedremo presto
🔊 Mam taką nadzieję! 🔊 Lo spero anch'io
🔊 Do widzenia! 🔊 Arrivederci
🔊 Do jutra! 🔊 A domani
🔊 Cześć! 🔊 Ciao
13 - Transport
Polski Włoski
🔊 Dziękuję 🔊 Grazie
🔊 Przepraszam, gdzie jest przystanek autobusowy? 🔊 Per favore ! Cerco la fermata dell'autobus
🔊 Przepraszam, ile kosztuje bilet do Słonecznego Miasta? 🔊 Quanto costa il biglietto per La Città del Sole per favore?
🔊 Przepraszam, dokąd jedzie ten pociąg? 🔊 Dove va questo treno per favore?
🔊 Czy ten pociąg zatrzymuje się w Słonecznym Mieście? 🔊 Questo treno si ferma alla Città del Sole?
🔊 Kiedy odjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 🔊 Quando parte il treno per la Città del Sole?
🔊 Kiedy przyjeżdża pociąg do Słonecznego Miasta? 🔊 Quando arriva il treno per la Città del Sole?
🔊 Poproszę bilet do Słonecznego Miasta 🔊 Un biglietto per La Città del Sole per favore
🔊 Czy ma pan rozkład jazdy pociągów? 🔊 Conosce l'orario dei treni?
🔊 Rozkład jazdy autobusów 🔊 L'orario degli autobus
🔊 Przepraszam, który pociąg jedzie do Słonecznego Miasta? 🔊 Qual è il treno per La Città del Sole per favore?
🔊 To ten pociąg 🔊 È quello
🔊 Nie ma za co. Miłej podróży! 🔊 Di niente. Buon Viaggio
🔊 Serwis samochodowy 🔊 Il meccanico
🔊 Stacja benzynowa 🔊 La pompa di benzina
🔊 Do pełna proszę 🔊 Il pieno, per favore
🔊 Rower 🔊 Bici
🔊 Centrum miasta 🔊 Il centro città
🔊 Przedmieście 🔊 La periferia
🔊 To duże miasto 🔊 È una grande città
🔊 To miasteczko 🔊 È un paese
🔊 Góra 🔊 Una montagna
🔊 Jezioro 🔊 Un lago
🔊 Wieś 🔊 La campagna
14 - Hotel
Polski Włoski
🔊 Hotel 🔊 L'hotel
🔊 Mieszkanie 🔊 Appartamento
🔊 Witamy! 🔊 Benvenuti!
🔊 Czy są wolne pokoje? 🔊 Ha una camera libera?
🔊 Czy to jest pokój z łazienką? 🔊 È una camera con bagno?
🔊 Woli pan dwa łóżka jednoosobowe? 🔊 Preferisce due letti separati?
🔊 Życzy pan sobie pokój dwuosobowy? 🔊 Desidera una camera doppia?
🔊 Pokój z wanną- z balkonem -z prysznicem 🔊 Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone
🔊 Pokój ze śniadaniem 🔊 Camera con la prima colazione
🔊 Jaka jest cena noclegu? 🔊 Qual è il prezzo per una notte?
🔊 Mógłbym najpierw zobaczyć pokój? 🔊 Prima vorrei vedere la camera, per favore!
🔊 Tak, oczywiście! 🔊 Sì, certo!
🔊 Dziękuję. Pokój jest bardzo ładny 🔊 Grazie, la camera va benissimo.
🔊 Dobrze, czy mogę zrobić rezerwację na ten wieczór? 🔊 Va bene, posso prenotare per questa sera?
🔊 Dziękuję ale to dla mnie trochę za drogo 🔊 La ringrazio, ma è troppo cara per me
🔊 Mogłaby pani zająć się moim bagażem? 🔊 Puo' prendere i miei bagagli, per favore?
🔊 Przepraszam, gdzie jest mój pokój? 🔊 Dove si trova la mia camera, per favore?
🔊 Na pierwszym piętrze 🔊 È al primo piano
🔊 Czy jest winda? 🔊 C'è un ascensore?
🔊 Winda jest po pani lewej stronie 🔊 L'ascensore è alla sua sinistra
🔊 Winda jest po pani prawej stronie 🔊 L'ascensore è alla sua destra
🔊 Przepraszam, gdzie jest pralnia? 🔊 Dov'è la lavanderia?
🔊 Na parterze 🔊 È al pianterreno.
🔊 Parter 🔊 Pianterreno.
🔊 Pokój 🔊 Camera
🔊 Prasowalnia 🔊 Lavanderia
🔊 Salon fryzjerski 🔊 Parrucchiere
🔊 Parking samochodowy 🔊 Parcheggio auto
🔊 Spotykamy się w sali konferencyjnej? 🔊 Vediamoci nella sala conferenze?
🔊 Sala konferencyjna 🔊 La sala di riunione
🔊 Basen z podgrzewaną wodą 🔊 La piscina è riscaldata
🔊 Basen 🔊 La piscina
🔊 Proszę mnie obudzić o godzinie siódmej 🔊 Mi svegli alle sette per favore
🔊 Poproszę klucz 🔊 La chiave per favore
🔊 Poproszę kartę 🔊 Il pass per favore
🔊 Czy są dla mnie jakieś wiadomości? 🔊 Ci sono messaggi per me?
🔊 Tak, proszę 🔊 Sì, eccoli
🔊 Nie, nie ma 🔊 No, non ha ricevuto nulla
🔊 Gdzie można rozmienić pieniądze? 🔊 Dove posso cambiare i soldi in spiccioli?
🔊 Mogłaby mi pani rozmienić pieniądze? 🔊 Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore?
🔊 Tak, mogę. Ile pan chce rozmienić? 🔊 Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare?
15 - Szukamy kogoś
Polski Włoski
🔊 Przepraszam, czy jest Sarah? 🔊 C'è Sara per favore ?
🔊 Tak, jest 🔊 Sì, è qui
🔊 Sarah wyszła 🔊 È uscita
🔊 Może pan do niej zadzwonić na komórkę 🔊 Puo' chiamarla al cellulare
🔊 Wie pani gdzie ona jest? 🔊 Sa dove posso trovarla?
🔊 Jest w pracy 🔊 È andata al lavoro
🔊 Jest u siebie 🔊 È a casa sua
🔊 Przepraszam, czy jest Julien? 🔊 C'è Giuliano per favore ?
🔊 Tak, jest 🔊 Sì, è qui
🔊 Julien wyszedł 🔊 È uscito
🔊 Wie pan gdzie on jest? 🔊 Sa dove posso trovarlo?
🔊 Może pani do niego zadzwonić na komórkę 🔊 Puo' chiamarlo al cellulare
🔊 Jest w pracy 🔊 È andato al lavoro
🔊 Jest u siebie 🔊 È a casa sua
16 - Pantai
Polski Włoski
🔊 Plaża 🔊 La spiaggia
🔊 Gdzie mógłbym kupić piłkę? 🔊 Sa dove posso comprare un palloncino?
🔊 Tam dalej jest sklep 🔊 C'è un negozio da questa parte
🔊 Piłka 🔊 Un palloncino
🔊 Lornetka 🔊 Un binocolo
🔊 Czapka z daszkiem 🔊 Un berretto
🔊 Ręcznik 🔊 Asciugamano
🔊 Sandały 🔊 Sandali
🔊 Wiaderko 🔊 Secchiello
🔊 Krem przeciwsłoneczny 🔊 Crema solare
🔊 Kąpielówki 🔊 Costume da bagno maschile
🔊 Okulary przeciwsłoneczne 🔊 Occhiali da sole
🔊 Owoce morza 🔊 Crostaceo
🔊 Opalać się 🔊 Fare un bagno di sole
🔊 Słonecznie 🔊 Assolato
🔊 Zachód słońca 🔊 Tramonto
🔊 Parasol 🔊 Ombrellone
🔊 Słońce 🔊 Sole
🔊 Cień 🔊 Ombra
🔊 Udar słoneczny 🔊 Insolazione
🔊 Czy to miejsce nie jest zbyt niebezpieczne do pływania? 🔊 È pericoloso nuotare qui?
🔊 Nie, tu jest bezpiecznie 🔊 No, non è pericoloso
🔊 Tak, pływanie jest tu zabronione 🔊 Sì, è vietato farsi il bagno qui
🔊 Pływać 🔊 Nuotare
🔊 Pływanie 🔊 Nuoto
🔊 Fala 🔊 Onda
🔊 Morze 🔊 Mare
🔊 Wydma 🔊 Duna
🔊 Piasek 🔊 Sabbia
🔊 Jaka jest prognoza pogody na jutro? 🔊 Quali sono le previsioni metereologiche per domani?
🔊 Pogoda się zmieni 🔊 Il tempo sta cambiando
🔊 Będzie padać 🔊 Pioverà
🔊 Będzie słonecznie 🔊 Ci sarà il sole
🔊 Będzie wietrznie 🔊 Ci sarà molto vento
🔊 Kostium kąpielowy 🔊 Costume da bagno
17 - W razie problemów
Polski Włoski
🔊 Mogłaby mi pani pomóc? 🔊 Mi può aiutare per favore ?
🔊 Zgubiłem się 🔊 Mi sono perso
🔊 Co dla pani? 🔊 Cosa desidera?
🔊 Co się stało? 🔊 Che è successo?
🔊 Gdzie mogę znaleźć tłumacza? 🔊 Dove posso trovare un interprete?
🔊 Gdzie jest najbliższa apteka? 🔊 Dov'è la farmacia più vicina?
🔊 Mogłaby pani wezwać lekarza? 🔊 Puo' chiamare un medico per favore?
🔊 Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? 🔊 Che cura segue al momento?
🔊 Szpital 🔊 Un ospedale
🔊 Apteka 🔊 Una farmacia
🔊 Lekarz 🔊 Un medico
🔊 Służby medyczne 🔊 Servizio medico
🔊 Zgubiłem moje dokumenty 🔊 Ho perso i documenti
🔊 Skradziono mi moje dokumenty 🔊 Mi hanno rubato i documenti
🔊 Biuro Rzeczy Znalezionych 🔊 Ufficio degli oggetti smarriti
🔊 Punkt pierwszej pomocy 🔊 Posto di soccorso
🔊 Wyjście ewakuacyjne 🔊 Uscita di sicurezza
🔊 Policja 🔊 La polizia
🔊 Dokumenty 🔊 Documenti
🔊 Pieniądze 🔊 Soldi
🔊 Paszport 🔊 Passaporto
🔊 Bagaż 🔊 Bagagli
🔊 Już dosyć! Nie, dziękuję! 🔊 No, grazie
🔊 Proszę mnie zostawić w spokoju! 🔊 Lasciami in pace !
🔊 Proszę odejść! 🔊 Vattene !

Nasza metoda

Pobierz mp3 i pdf