Vertalen / Getallen


Cursussen arabisch (marokkaans) - Getallen
Cursussen arabisch (marokkaans) - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Arabisch (Marokkaans)
Nul زيرو - zirou
Een واحد - wahed sahbi
Twee جوج - jouj atay afak?
Drie تلاتة - tlata
Vier ربعة - rab'aa
Vijf خمسة - khamsa
Zes ستة - s'tta
Zeven سبعة - sab'aa
Acht تمنية - t'm'n'ya
Negen تسعة - t's'oud
Tien عشرة - achra
Elf حضاش - hdach
Twaalf طناش - tnach
Dertien تلطاش - tltach
Veertien ربعطاش - rbaetach
Vijftien خمسطاش - khamstach
Zestien سطاش - stach
Zeventien سبعطاش - sbaetach
Achttien تمنطاش - tmantach
Negentien تسعطاش - tsaetach
Twintig عشرين - echrin
Eenentwintig واحد أو عشرين - wahid ou ichrin
Tweeëntwintig تنين او عشرين - tnin ou ichrin
Drieëntwintig تلاتة او عشرين - tlata ou ichrin
Vierentwintig ربعة او عشرين - rab'aa ou ichrin
Vijfentwintig خمسة أو عشرين - khamsa ou ichrin
Zesentwintig ستة او عشرين - setta ou ichrin
Zevenentwintig سبعة او عشرين - sab'aa ou ichrin
Achtentwintig تمنية او عشرين - tmanya ou ichrin
Negenentwintig تسعة او عشرين - tis'aa ou ichrin
Dertig تلاتين - tlatin
Eenendertig واحد أو تلاتين - wahid ou tlatin
Tweeëndertig تنين او تلاتين - tnin ou tlatin
Drieëndertig تلاتة او تلاتين - tlata ou tlatin
Vierendertig ربعة او تلاتين - rab'aa ou tlatin
Vijfendertig خمسة أو تلاتين - khamsa ou tlatin
Zesendertig ستة او تلاتين - sitta ou tlatin
Veertig ربعين - rab'in
Vijftig خمسين - khamssin
Zestig ستين - sittin
Zeventig سبعين - sab'in
Tachtig تمانين - t'manin
Negentig تسعين - tis'in
Honderd ميا - m'ya
Honderd vijf ميا او خمسين - m'ya ou khamsin
Tweehonderd ميتين - mitin
Driehonderd تلت ميا - t'l't m'ya
Vierhonderd ربع ميا - r'ba'e m'ya
Duizend ألف - alf
Vijftienhonderd ألف أو خمس ميا - alf ou khamsemya
Tweeduizend ألفين - alfayn
Tienduizend عشرالاف - achralaf
8.6/10 (49 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren