Vertalen / Getallen


Cursussen bulgaars - Getallen
Cursussen bulgaars - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Bulgaars
Nul нула - nula
Een едно - edno
Twee две - dve
Drie три - tri
Vier четири - četiri
Vijf пет - pet
Zes шест - šest
Zeven седем - sedem
Acht осем - osem
Negen девет - devet
Tien десет - deset
Elf единайсет - edinajset
Twaalf дванайсет - dvanajset
Dertien тринайсет - trinajset
Veertien четиринайсет - četirinajset
Vijftien петнайсет - petnajset
Zestien шестнайсет - šestnajset
Zeventien седемнайсет - sedemnajset
Achttien осемнайсет - osemnajset
Negentien деветнайсет - devetnajset
Twintig двайсет - dvajset
Eenentwintig двайсет и едно - dvajset I edno
Tweeëntwintig двайсет и две - dvaiset I dve
Drieëntwintig двайсет и три - dvajset I tri
Vierentwintig двайсет и четири - dvajset I četiri
Vijfentwintig двайсет и пет - dvajset I pet
Zesentwintig двайсет и шест - dvajset I šest
Zevenentwintig двайсет и седем - dvajset I sedem
Achtentwintig двайсет и осем - dvajset I osem
Negenentwintig двайсет и девет - dvajset I devet
Dertig трийсет - trijset
Eenendertig трийсет и едно - trijset I edno
Tweeëndertig тридесет и две - trideset I dve
Drieëndertig трийсет и три - trijset I tri
Vierendertig трийсет и четири - trijset I četiri
Vijfendertig трийсет и пет - trijset I pet
Zesendertig трийсет и шест - trijset I šest
Veertig четиресет - četireset
Vijftig петдесет - petdeset
Zestig шейсет - šejset
Zeventig седемдесет - sedemdeset
Tachtig осемдесет - osemdeset
Negentig деветдесет - devetdeset
Honderd сто - sto
Honderd vijf петстотин - petstotin
Tweehonderd двеста - dvesta
Driehonderd триста - trista
Vierhonderd четиристотин - četiristotin
Duizend хиляда - hiljada
Vijftienhonderd хиляда и петстотин - hiljada I petstotin
Tweeduizend две хиляди - dve hiljadi
Tienduizend десет хиляди - deset hiljadi
8.7/10 (3 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren