Vertalen / Getallen


Cursussen turks - Getallen
Cursussen turks - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Turks
Nul Sıfır - soefoer
Een Bir - bir
Twee Iki - iki
Drie Üç - ütch
Vier Dört - dört
Vijf Beş - bech
Zes Altı - altoe
Zeven Yedi - yedi
Acht Sekiz - sekiz
Negen Dokuz - dokuz
Tien On - on
Elf On bir - on bir
Twaalf On iki - on iki
Dertien On üç - on ütch
Veertien On dört - on dört
Vijftien On beş - on bech
Zestien On altı - on altoe
Zeventien On yedi - on yedi
Achttien On sekiz - on sekiz
Negentien On dokuz - on dokuz
Twintig Yirmi - yirmi
Eenentwintig Yirmi bir - yirmi bir
Tweeëntwintig Yirmi iki - yirmi iki
Drieëntwintig Yirmi üç - yirmi ütch
Vierentwintig Yirmi dört - yirmi dört
Vijfentwintig Yirmi beş - yirmi bech
Zesentwintig Yirmi altı - yirmi altoe
Zevenentwintig Yirmi yedi - yirmi yedi
Achtentwintig Yirmi sekiz - yirmi sekiz
Negenentwintig Yirmi dokuz - yirmi dokus
Dertig Otuz - otuz
Eenendertig Otuz bir - otuz bir
Tweeëndertig Otuz iki - otuz iki
Drieëndertig Otuz üç - otuz ütch
Vierendertig Otuz dört - otuz dört
Vijfendertig Otuz beş - otuz bech
Zesendertig Otuz altı - otuz altoe
Veertig Kırk - koerk
Vijftig Elli - elli
Zestig Altmış - altmoech
Zeventig Yetmiş - yetmich
Tachtig Seksen - seksen
Negentig Doksan - doksan
Honderd Yüz - yüz
Honderd vijf Yüz beş - yüz bech
Tweehonderd Iki yüz - iki yüz
Driehonderd Üç yüz - ütch yüz
Vierhonderd Dört yüz - dört yüz
Duizend Bin - bin
Vijftienhonderd Bin beş yüz - bin bech yüz
Tweeduizend Iki bin - iki bin
Tienduizend On bin - on bin
8.3/10 (19 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren